Live | Bönesidan | Sök | Kontakt
Surfar nu: 567 www.apg29.nu

ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕರೆಗೆ Vaxjo ಅವಕಾಶವಿದೆಯೇ - ಬņ

ಅಪ್ಡೇಟ್ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ! ಪೊಲೀಸ್ ಈಗ ಮುಸ್ಲಿಂ Vaxjo ನಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಕರೆ ಅವಕಾಶ. ಬಿಷಪ್ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಭಾವಿಸಿದರು.

Vaxjo ಬಿಷಪ್ ಫೆಡ್ರಿಕ್ Modéus ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು ಅವನ ತವರೂರಾದ ಮುಯಿಜ್ಜಿನ್ ಆರಂಭಿಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಮತ್ತು ಈಗ ನಿರ್ಧಾರದ ನಂತರ ಲಿಖಿತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಿಷಪ್ ಹೇಳಿದರು ಇದು "ಎಂದು ವಿವೇಕಯುತ " ಹಾಗೂ "ಎಂದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ":

"ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ, ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಬುದ್ಧಿವಂತ ರಿಗೂ."

"ಎಲ್ಲಾ ಮೇಲೆ, ನಾನು ನಿರ್ಧಾರ ಲಘುವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ತೋರಿಸುವ ಖುಷಿಯಿಂದಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿದಿರುವ ಆ ನಾವು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ."

ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಕರೆ ಐದು ಬಾರಿ

ಈಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕರೆಗೆ ನಗರದಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ ಹರಡುತ್ತಿದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದು. ಇಂದು, ಸ್ವೀಡನ್ನ ಹಲವಾರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಉದ್ಗಾರಗಳನ್ನು ಇವೆ. (ಭವಿಷ್ಯ ಕೇವಲ ಸ್ಪಷ್ಟ ಧ್ವನಿ ತರ್ಕ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ), ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಉದ್ಗಾರವೋ ದಿನಗಳ ಹುಡುಕುವುದು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಕರೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ ಸ್ವೀಡನ್ನ ಪಟ್ಟಣಗಳು ​​ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಆಲಿಸಿ. 

ಈ ನಿಜವಾಗುತ್ತದೆ, ಅವರು ಒಂದು ದಿನ ಕರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಕರೆ ರವರೆಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಒಂದು ವಾರದ ಏಳು ದಿನಗಳ ಓರ್ವ . ಆದ್ದರಿಂದ 35 ಬಾರಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಒಂದು ವಾರ ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೆ. 

ಒಂಟೆ ಮೂಗಿಗೆ

ನಾನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಒಂದು ಕಥೆಯಿದೆ. ನಾನು ಗೂಗಲ್, ನಾನು "ಒಂಟೆ ಮೂಗಿಗೆ" ಎಂಬ ಕಥೆ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ.

ಕಥೆ ಇದು:

ಇದು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶೀತಲ ಮತ್ತು ಒಂಟೆ ಜಮಾಲ್ ಒಂಟೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಟೆಂಟ್ ಸವಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಬಿಟ್ ಬಿಟ್, ಅವರು ಸ್ವತಃ ಔಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಂಟೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಸ್ಟಾಪ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಹಠಮಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಡೆಯಲಿರುವ ಅಜೇಯ ಬಲವಂತವಾಗಿ.

ಕೊನೆಯ ಪುಟ ಓದಲು ನೈತಿಕ: ಸಣ್ಣ ರಿಯಾಯತಿಯನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ತೋರುತ್ತದೆ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಹೇಳಿದರು, "ಅವರು ಇಡೀ ಕೈಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಕಿರುಬೆರಳಿನ ನೀಡಲು" ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ನೆನಪಿನ.

ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರದೇಶವೊಂದರ

ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮೂಲಕ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ, ಮತ್ತು ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ನೀವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೇಳುವ ಇಲ್ಲಿ ನಿಜ "ನೀವು ಡೆವಿಲ್ ಕಿರುಬೆರಳಿನ ನೀಡಿ, ಅವರು ಮುಗಿಸಲು ಇಡೀ ಕೈಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ".

ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲ್ ಕೆಲವು ಮುಗ್ಧ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆದರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಅಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಕೆಳಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ ನಂತರ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸ್ವೀಡನ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಲು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಅಥವಾ ಅದು ಕೇವಲ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಧ್ವನಿ ತರ್ಕ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆಗಿದೆ?

ಎಬ್ಬಾ ಬುಷ್ ಥಾರ್, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಡೆಮೊಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕರೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ, ಆದರೆ ಅವರು ಈ ನಂತರ ಸ್ವೀಡನ್ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ ರಿಖಾರ್ಡ್ Jomshof ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ನಿಷೇಧಿಸುವ ಏಕೆ? 

ಬಹುಶಃ ನಾನು ತಪ್ಪು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಅಥವಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಕರೆ ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸುವ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿದರು ವೇಳೆ ಬಹುತೇಕ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ lagparagraferna ರಾಜಕೀಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ನಂತರ ಸಹಜವಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ.

ಸಲ್ಲಿಕೆ

ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಅರ್ಥ, ವಿಸ್ತಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶ ಈಗ ಸ್ವೀಡನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಯಿತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಮೂಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರು: ಈ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಂಬಿಕೆ ಆದ್ದರಿಂದ. ಈ ಸಲ್ಲಿಕೆಯನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. 

ನಾವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ ರಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶದ ನಂತರ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೆ, ಯಾವುದೇ, ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ದೇಶ ಸಂರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಉಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮನವಿ. 

ನಾವು ಜನರು ಜೀಸಸ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಪಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಚೋರ ತಂತ್ರಗಳ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಕೆಲಸ ದಾರಿ. ಜನರು cowed ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಆಗಲು.

ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ

ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸ್ವೀಡ್ ವಲಸೆಗಾರರನ್ನು ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ರಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ತನ್ನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಉಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಯೇಸು, ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಅವರು ಉಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಜನರು ಹೊಂದಿಸಬಹುದು. ಕೇವಲ ಅವರು ಕ್ಷಮಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರು ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವ ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು!

ಜೀಸಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾರು ನೀವು ನೀವು ಗಳು ಏನೇ, ಮತ್ತು ನೀವು ಯೇಸು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ನೀವು ಸೇರಿರುವ ಎಂಬುದನ್ನು ಧರ್ಮ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಉಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.


Publicerades torsdag 1 januari 1970 01:00 | | Permalänk | Kopiera länk | Mejla

85 kommentarer

Bengt Tue, 08 May 2018 18:32:42 +020

Jag är inte glad

Svara


JL Tue, 08 May 2018 18:50:33 +020

Upprätta första budet.

Svara


Bengt Tue, 08 May 2018 19:03:59 +020

Ja det här är inte bra alls

Svara


Leif Boman Tue, 08 May 2018 19:33:25 +020

Svar till JL.

Varför? Det är ju ändå ingen som kan följa det?

Svara


Nisse Tue, 08 May 2018 20:06:33 +020

Jag har alltid betraktat C. S. Lewis som på sin höjd en intressant kristen fritänkare, men aldrig som något större andligt föredöme, än mindre som en profet. Men läs hans "Den sista striden". Och förvånas och bäva. (Det är den sista boken i barnboksserien om Narnia, om någon inte känner till det.) Det är en klockren allegori över Sverige 2018.

Svara


JL Tue, 08 May 2018 20:50:10 +020

Svar till Leif Boman. Leif, jag tror att du jobbar för islam.

Svara


Leif Boman Tue, 08 May 2018 21:16:40 +020

Svar till JL.

Svara istället för att håna!

Svara


Lasse Tue, 08 May 2018 21:22:17 +020

Svar till Leif Boman.

Känner dig Leif 💟

Svara


Katrina Tue, 08 May 2018 21:32:23 +020

Vi kanske ska svara med samma mynt och börja sända i högtalare varje morgon och kväll i alla kyrkor, församlingshem, församlingar i hela Sverige Fader vår...alla kristna kan den.

den här

https://www.youtube.com/watch?v=4pdqev6CHxghttps://www.youtube.com/watch?

Svara


Lasse Tue, 08 May 2018 21:36:22 +020

https://youtu.be/8kwkcKR65FI

Svara


Katrina Tue, 08 May 2018 21:43:54 +020

Svar till Lasse.

Ja, den oxå :)

den kan vi tar på dagen kl 12-13 tiden

sen ska du tänka på all alla kristna godkänner Herrens bön så därför tycker jag den är bäst, det är bön som Vår Herre bad oss be.

Svara


Lasse Tue, 08 May 2018 21:49:31 +020

Svar till Katrina.

Absolut vi tar båda☝Herrens bön är starkast håller helt med dig Katrina 💟😊 https://youtu.be/kom32Vb-LHg

Svara


Bengt Tue, 08 May 2018 21:51:03 +020

Bra idé Katrina

Eller att ropa Jesus är herre

Svara


Lukas Tue, 08 May 2018 22:06:33 +020

Det är bara sd som kan hindra utvecklingen med böneutrop. En liten minoritet av befolkningen vill ha böneutrop. Men ändå fegar övriga partier ur, utom mp som säkert vill ha 5 ggr per dag. Så när vi pratar med folk behöver vi poängtera detta med att verkligen rösta på det parti som säger klart nej!

Svara


Katrina Tue, 08 May 2018 22:09:52 +020

Svar till Lasse.

Tack, fin sång 💟

Svara


Katrina Tue, 08 May 2018 22:11:47 +020

Svar till Bengt.

Jesus Är Herre,JA, men den är för kort, utropet ska vara minst 3minuter

Svara


Lasse Tue, 08 May 2018 22:18:27 +020

Svar till Katrina.

Visst är den 💝

Svara


Lasse Tue, 08 May 2018 22:23:53 +020

Svar till Bengt.

https://youtu.be/j-cMelhODnY vi bjuder in Hillsong i moskén, jag kanske får möjlighet att frambära mitt vittnesbörd i en moské! Vilken tur att Vår Gud är större och att jag får hålla Hans hand https://youtu.be/ckEOxVRdK4c

Svara


Katrina Tue, 08 May 2018 22:34:58 +020

Svar till Lasse.

tummen upp :) för Hillsong

och så vackert hon spelar fiol, underbar sång

Svara


Lasse Tue, 08 May 2018 22:36:08 +020

Svar till Katrina.

Absolut 💝💟💟💟

Svara


Lasse Tue, 08 May 2018 22:43:30 +020

Jag bara älskar denna lovsången Katrina 😊 https://youtu.be/7RUmWu6uhfg

Svara


Katrina Tue, 08 May 2018 22:56:45 +020

Tack fin så

Svara


Lasse Tue, 08 May 2018 23:02:06 +020

Svar till Bengt.

https://youtu.be/mv4LRl2KI2M

Svara


Lasse Tue, 08 May 2018 23:07:23 +020

Ropa till Gud https://youtu.be/YKENjebBCMI

Svara


Lasse Tue, 08 May 2018 23:34:50 +020

Svar till Katrina.

https://youtu.be/id4bYzK-mZQ. Till dig sov gott 😊

Svara


Andreas Wed, 09 May 2018 04:11:30 +020

Svar till Lukas. Håller med KD har tagit hit muslimerna nu får dom skörda därefter. Tyvärr var inte Jesus alltid ett lamm han var även ett lejon som vågade tala klarspråk. Vi svenska kristna ärligt talat är för mesiga och totalt apatiska de behövs personer likt David Wilkerson som vågar ryta till hur läget är. Själv har jag tröttnat på svensk kristenhet fler och fler lämnar kristendomen något gör vi som är fel. Jag håller på och kolla nu kring om jag kan ta lån och investera att bygga en nattklubb alternativt ett träningscenter. Min plan är att ha ett nattställe med kristen inriktning för att nå ungdomar som är ute i nattlivet. Vi måste möta syndaren på plats. Träningscentret skall ersätta yoga istället skall de vara kristen bön. Vi kristna möter ju inte svenskarnas behov istället råder total tystnad vi tar inte strid för vår religion. Är ganska förbannad och less på att ingen gör något för att bryta yoga, Islams och alkoholismens andemakter. Kristenheten kör i samma hjulspår vi behöver något nytt för att angripa denna andemakt. Visst vi kan be och fasta men de krävs också praktisk handling där Gud leder oss i dessa projekt. Jesus mötte människorna han bad och fastade inte hela tiden han var i ständig rörelse. Men framför allt han stred för vad som var rätt och tilltättavisade syndaren. De är dags för oss nu som någon skrev i tråden ut med högtalare och spela lovsång i högtalaren. Jag kommer själv snart spela kristen klubbmusik för att dra in dom i kristen klubbmiljö där dom sedan får en inkörsport till kristendomen. Jag vill inte längre sitta stilla i min församlingen kan inte se hur kristendomen förlorar mark dag för dag. De är allvar nu mina bröder och systrar vi kan inte sitta stilla i båten längre. Dags att ryta som ett lejon och stå upp för Jesu ord

Svara


Mikael W Wed, 09 May 2018 06:56:04 +020

Självklart ska Svenne få höra böneutrop, eftersom det tillhör Islam. Den feministiske, bögtolerante och öldrickande Svensken har ju genom demokratiska val valt att importera Islam.

Svenskarna har även genom aktiva beslut valt att införa Yoga-Hinduism på jobb, skola och dagis. Många reser årligen till Thailand och konverterar tillfälligt till Buddhismen.

Så i vilken kategori finner vi Svensken år 2018?

Svar:

Svensken är en heterogen ateistisk folkgrupp som spelar Afrikanska Voodoo trummor på nationaldagen med sina tatuerade händer, knäböjer fredligt inför Allah på morgonen, utför Hinduistiska ritualer på jobbet, tänder en Buddhistisk rökelsepinne i jacuzzin på kvällen och firar Katolska Lucia dagen före uppvaknandet i fyllecellen

Grattis Svenne, till din förlorade identitet och en plats på ett varmare ställe efter döden!

Svara


JL Wed, 09 May 2018 07:01:31 +020

Svar till Leif Boman.
Leif, du säger att du är kristen, men ifrågasätter det första budet. Om vi inte kan följa det, beror det på att människor inte jobbar för Kungen, utan för islam.
Det är ju klart att när människor som du i varje liten argumentering argumenterar vad som är bra för islam, inte för vår Kung, att inget fungerar. Det är ju klart att vi inte kan följa det första budet när våra ledare ljuger in islam. När våra biskopar är glada för böneutrop. När kyrkorna fylls med muslimer som ropar allah i våra allra heligaste.
Jag tror att du jobbar för islam. Jag tror att biskopen jobbar för islam. Jag tror att Stefan Svärd jobbar för islam. Jag tror dock inte ni fattar det själva, för i er värld är ni superkristna. En normalfuntad kristen skiter inte i första budet, en normalfuntad kristen upprättar det första budet. För som det står skrivet:

In­te al­la som säger ’Her­re, her­re’ till mig skall kom­ma in i him­mel­ri­ket, ut­an ba­ra de som gör min him­mels­ke fa­ders vil­ja. På den da­gen skall många säga till mig: ’Her­re, her­re, har vi in­te pro­fe­te­rat i ditt namn och dri­vit ut de­mo­ner i ditt namn och gjort många un­der­verk i ditt namn?’ Då skall jag säga dem som det är: ’Jag känner er in­te. Försvinn häri­från, ni onds­kans hant­lang­a­re!’

Och vad var då vår faders vilja? Det första budet.

Svara


Leif Boman Wed, 09 May 2018 07:30:54 +020

Svar till JL.

Du har tydligen inte riktigt förstått vad jag försöker säga! Jag ifrågasätter inte alls några av Guds bud...

Är det vad Gud tänker tror du, att införa Lagen igen? Klarar du själv av det första budet? Jag kan bespara dig det svaret, NEJ! Du klarar givetvis inte ens själv av att följa det första budet vilket tydligt märks redan här inne...Ändå vill du att alla svenskar skall få inskrivet i Svensk Lag det allra svåraste av alla bud att följa????

(Gal 2:13-14) Även de andra judarna hycklade på samma vis, så att till och med Barnabas drogs in i deras hyckleri. Men när jag såg att de inte var på rätt väg och inte följde evangeliets sanning, sade jag till Kefas inför alla: "Om du som är jude lever på hedniskt vis och inte på judiskt, varför tvingar du då hedningarna att leva som judar?"
Lagen är inte dålig och är mycket bra att studera och lära sig av, den ger förståss insikt om att vi alla är syndare, men, den kan inte rädda Sverige, endast Jesus är räddningen för Sverige och folket....
Du behöver en mjukare ton vännen! Ha en fin dag...

Svara


JL Wed, 09 May 2018 07:47:58 +020

Svar till Mikael W. Mikael W,
jag tror nog att en öldrickande Polack har lyckats bättre att hålla Gud helig än en helnykter frikyrkomänniska. Låt Polen vara en bra måttstock, de höll sin Gud helig. Frikyrkligheten blev för mesig, för feg, kunde inte stå upp för Gud. Svenska kyrkan är ju politisk och drev inte Guds agenda alls. Med andra ord, kristendomen associeras med mesighet i Sverige. Därför går det som det går. Vi behöver först och främst upprätta att Gud är helig.

Svara


JL Wed, 09 May 2018 07:54:13 +020

Svar till Leif Boman.
Varför? Det är ju ändå ingen som kan följa det?
Först ifrågasätter du, därefter säger du att du inte ifrågasätter det. Du behöver försöka få ordning på logiken, vännen.

Svara


Jessica Wed, 09 May 2018 09:11:26 +020

Svar till Lasse.

Den här sången är underbar Lasse! Blir tårögd bara jag hör början av den! 🌹

Svara


Leif Boman Wed, 09 May 2018 09:16:24 +020

Svar till JL.

Först ifrågasätter du, därefter säger du att du inte ifrågasätter det

Det är inte alls så, det är bara det att du tyvärr inte verkar förstå? Jag ifrågasätter inte utan det jag säger är att endast Gud och Jesus kan frälsa, inte lagen! Och du verkar heller inte läsa det man skriver utan endast det du vill se? Då blir det som det blir...

Svara


Jessica Wed, 09 May 2018 09:20:15 +020

Svar till Jessica.

Ropa till Gud, över hav över land, stiger en hyllning, en hymn utan namn.

Berg faller ner, havets vågor bryts, när de hör Herrens namn.🙏

Svara


Christer Åberg Wed, 09 May 2018 09:23:26 +020

Det finns en saga som jag tänkte på när jag skrev artikeln. När jag nu googlade hittade jag en sagobok med berättelsen som heter "Kamelens nos".

Handlingen är denna:

Det är kallt i öknen och kamelen Jamal bestämmer sig för att värma sig i kamelhandlarens tält. Bit för bit tar han sig in. Kamelhandlaren vaknar varje gång och säger stopp, men blir övertalad av det envisa djuret. Till slut tvingas han ut för att inte bli nertrampad.

Sensmoralen på sista sidan lyder: en liten eftergift kanske inte verkar så farligt i början, men snart växer problemen. Ungefär som ordspråket: ger du någon lillfingret så tar han hela handen.

Tänkvärd.

Svara


Katrina Wed, 09 May 2018 10:27:32 +020

Svar till Lasse.

Tack, underbar sång! 😊

Svara


Maria Wed, 09 May 2018 11:10:17 +020

Du ska inga andra gudar hava jämte mig.

Tycker det är förskräckligt att i Sverige tillåta böneutropet.

Sverige har i alla fall sina rötter i kristendomen, fastän det är sekulariserade.

Sverige är ännu inte ett islams land! Vi ska inte tolerera detta.

Svara


Tomas N Wed, 09 May 2018 12:37:32 +020

Största ansvaret här ligger på dessa s k kristna ledare som släpper in islam. Politiker har också ett stort ansvar för migration (invasion?) och att samhället fungerar och varje medborgare och varje kristen har sitt ansvar.

Det finns några ganska motbjudand uttalanden från SVKprofiler och här finns mycket infuenser från socialismen. Men det finns andra t ex Lasse Svennson från Equmenia som är klart påverkad av den religionsdialog som finns(Coexist) där påven är verksam i toppen. Likaså visar Lasse tecken på att liksom andra böja sig mera för demokrati och frihet än att vara en representan för en kyrka som lyder Guds uppdrag (inkl 1,a budet)

Demokrati i den senaste versionen och yttrande/åsiktsfrihet kommer användas som medel för att slå sönder den gamla grunden till samhället och för att instifta den nya sköna världen.

Det är nu många kristna som vill som Jesus rensa upp i vad kyrkan har blivit och det med rätta.

Detta är en tid av rannsakning och Gud drar många till sig,liksom många faller ifrån.

Att älska människor och Gud är det vi skall göra,men vad innebär detta i praktiken? Varje agerande och ställningstagande bör ses över,tänkas över och bes över.

Menjag kan för min del inte vara delaktig i att ta emot muslimer och islam i stor skala som en dom från Gud. Det är sista tiden och profetiorna skall uppfyllas. Djävul,ondska och antikrists rike utbreder sig mer och mer,men Guds nåd och väckelse utgjuts ännu mera. Låt oss delta efter bästa förmåga i alla skeenden och reprsentera Gud och rädda människor in till ljusets rike.

Gammaldags katolicsism och ortodox tro i kombination med nationalism är bra,men andra länder har andra öden att uppfylla. Men att bjuda in fienden att ta över är förödande och leder till mycket lidande och förlorade själar. Det skall man bara göra om man är absolut säker i att Gud har bestämt det så. Jag ser ingen tydlig uppmaning enligt bibelord eller profetior att det är förutbesämt.

Vi får be och agera som aldrig förr så att det kan bli så bra som möjligt. De som drar i trådarna längst upp är väldigt flitiga nu i deras onda planer

Svara


Leif Boman Wed, 09 May 2018 12:56:51 +020

Svar till JL.

jag tror nog att en öldrickande Polack har lyckats bättre att hålla Gud helig än en helnykter frikyrkomänniska

Du menar alltså att öldrickande troende är bättre föredömen än nyktra inom frikyrkan?
Jag kanske inte blir helt överraskad men var det inte du som alldeles för ett litet tag nämnde något om att vara logisk? Jojo!!!

Svara


Lasse Wed, 09 May 2018 14:13:12 +020

Svar till Jessica.

Visst blir man det 💝ha en fin dag i det vackra vädret Jessica 😊

Svara


Jessica Wed, 09 May 2018 14:18:11 +020

Det ska jag! Fyller år idag, 54 år! Du är alltid så trevlig mot alla här på Apg29. Ha det bra i solen du också Lasse!💜

Svara


Mikael W Wed, 09 May 2018 14:29:17 +020

Svar till Jessica.

Grattis på födelsedagen !

Svara


Bengt Wed, 09 May 2018 14:32:51 +020

Grattis Jessica

Då är du rena ungdomen

Svara


Jessica Wed, 09 May 2018 14:40:09 +020

Svar till Bengt.

Ha ha ha! Tack Bengt! Har lite dåligt samvete för att jag har haft en onödig ton här emellanåt! Det gäller kanske mot dig också! Det är alltid trevligare om man har en god ton!🌹

Svara


Jessica Wed, 09 May 2018 14:41:33 +020

Svar till Mikael W.

Tack Mikael!

Svara


Mikael W Wed, 09 May 2018 15:02:01 +020

Svar till JL.

jag tror nog att en öldrickande Polack har lyckats bättre att hålla Gud helig än en helnykter frikyrkomänniska

Jag förstår dina goda intentioner. Sverige var ju förr ett fint land med ledare som värnade om sitt folk, och Polens nuvarande ledarskap ska ha en stor eloge, men som du vet så kommer framgent både Sverige och Polen att brinna till slutprodukten aska, och dessa länder kommer bli lika sterila som planeten Neptunus.

Det vi Kristna behöver göra är att varje morgon ansöka om ett nytt pass och ett permanent uppehållstillstånd till Guds Rike, det ända land/rike som kommer att bestå.........evinnerligen

Svara


Bengt Wed, 09 May 2018 15:06:45 +020

Jag är snart så mycket som 56 år

Svara


Ann-Marie A. Wed, 09 May 2018 15:10:47 +020

Svar till Jessica.

Grattis Jessica, ha en fortsatt fin födelsedag!

Svara


Jessica Wed, 09 May 2018 15:54:47 +020

Svar till Ann-Marie A..

Tack så mycket Ann-Marie!

Svara


RH Wed, 09 May 2018 20:41:04 +020

Hej! Det är första gången jag skriver något här på apg29. Polisen i Växjö har ju godkänt böneutrop från mosken där varje fredag. De har slagit fast att" ljudnivån enligt Folkhälsomyndigheten inte är skadlig för människors hälsa". Men tydligen så kan en bön eller en uttalad välsignelse från en präst i en kyrka under en skolavslutning vara det. Det är märkligt att man inte alls har tagit innehållet i böneutropet i beaktande inför detta beslut. Inte heller har de boende i området fått säga sitt i frågan. Men det är väl det att vi lever i ett sekulariserat land där det betraktas som normalt att inte räkna med en andlig verklighet.

Svara


Lasse Wed, 09 May 2018 20:44:03 +020

Svar till Jessica.

Ett jättegrattis hipp hipp hurra hurra för dig Jessica 😊 ha en nice födelsedag o kväll kram Lasse 56 år 💟

Svara


Bengt Wed, 09 May 2018 21:00:19 +020

Så du lasse är också född 62?

Eller är du född 61?

Svara


Jessica Wed, 09 May 2018 21:02:50 +020

Svar till Lasse.

Tack så hemskt mycket Lasse!🌺

Svara


Lasse Wed, 09 May 2018 21:09:52 +020

Svar till Bengt.

610806

Svara


Bengt Wed, 09 May 2018 21:45:35 +020

Jag är född 62 06 27

Svara


Roger T. W. Thu, 10 May 2018 01:23:52 +020

Svar till Lasse.

Jag ropar och jag ropar ockå för dig och en annan deltagare. Det blir alltid bättre när jag ber för andra än för mig själv. Led oss rätt för ditt Namns skull, står det i Bibeln. Jag håller på att ramla omkull av hälsoskäl och behöver också förbönder.

Svara


Lasse Thu, 10 May 2018 02:53:40 +020

Svar till Roger T. W..

Tack Roger jag ber för dig 💝 Lasse

Svara


Rolf Thu, 10 May 2018 08:28:42 +020

Snart blir det krav på böneutrop från alla moskeer i Sverige (och fler byggs) sedan kommer kravet att det ska ske utrop mer än en gång i veckan. Där böneutrop är tillåtet har krav på detta redan hörts. Nog islamiseras Sverige snabbt nu. Allt beroende på ett avkristnat Sverige där människor tar religion som något fritidsbetonat nöje och inte kan förstå att detta är inget islam är. Islam är allvar och en tro där målet är islamisering av alla länder och till slut shiralagar som rättesnöre. Sverige går i fållan och en dag är risken mycket stor att vi fångar i en islamisk stat och då är det inte möjligt längre att stoppa förändringen. Detta tror jag på.

Svara


Lasse Thu, 10 May 2018 11:29:11 +020

Svar till Roger T. W..

https://youtu.be/FfgbwukRG8g

Svara


Lasse Thu, 10 May 2018 11:30:32 +020

Svar till Katrina.

https://youtu.be/ldSt523GTmc

Svara


Lasse Thu, 10 May 2018 11:31:57 +020

Svar till Bengt.

https://youtu.be/juViMYTZEWA

Svara


Lasse Thu, 10 May 2018 11:33:21 +020

Svar till Jessica.

https://youtu.be/5B59WVOJa2I

Svara


Martin Thu, 10 May 2018 11:37:22 +020

Nu har Stefan Swärd, initiativtagare och medförfattare till 380-uppropet, skrivit ett inlägg om varför han är emot bönupprop (10/5). Han går nu till angrepp mot islam, ett ganska fränt sådant och skriver att:

"Islam är en dominansreligion, på liknande sätt som de gamla statskyrkosystemen som vi hade i Europa i svunnen tid som började försvinna efter franska revolutionen. Så tillämpas islam idag i nästan alla muslimskt dominerade länder".

Annat lät det för tre år sen:

"Vi begår ett stort misstag om vi säger att dessa islamistiska grupper visar på islams sanna natur. Det är ett lika stort misstag som att säga att korstågen under medeltiden visar på den kristna trons sanna natur. Flyktingar som kommer hit vill leva ett liv i fred och trygghet."

Ni ser likheterna. Men ändå de totala olikheterna. I pastorsuppropet jämförs islam också med förvrängningar av kristen tro men här talas det om "islams sanna natur" som något gott om än förvrängt av islamistiska grupper. I den nya texten är islam en "dominansreligion" ungefär som de gamla "statskyrkosystemen.... i svunnen tid".

När det fanns någon chans att påverka inflödet av människor till Sverige var islam något gott, flyktingar ville leva ett liv i "fred och frihet". Kristna skulle välkomna och absolut inte stå i vägen för denna utveckling. Nu när det är för sent är islam en "dominansreligion".

Detta påminner mig om aristokratin under 1600-talet. Istället för att tvätta sig sminkades smutsen över så den inte syntes. Men om nu Stefan Swärd skulle drabbas av någon form av skuldkänslor över att ha aktivt ha verkat för att släppa in en ondska vi inte har sett förut i det här landet. Ja, då hade det varit rätt att offentligt meddela att han hade fel och att be de människor vilka han har liknat med name-only-kristna i 30-talets Tyskland om förlåtelse.

Därefter kan han meddela sina nya ståndpunkter.

Så kan Kristi kropp helas och byggas upp.

Får se om han är man nog till det.

Svara


Lena Henricson Thu, 10 May 2018 13:35:13 +020

Jag är starkt emot muslimska böneutrop.

Samtidigt vill jag säga att vi har släppt in islam,men vi har ju också öppnat för människor i nöd,som flyr hit från krigets fasor. Ska vi inte lyda Guds Ord,som gång på gång manar oss att ta oss an främlingen och den som lider nöd.

Svara


Lasse Thu, 10 May 2018 15:41:57 +020

Svar till JamesTum.

https://youtu.be/Xx056NPEyNY

Svara


Tomas N Thu, 10 May 2018 17:48:05 +020

Svar till Martin.

Omvändelse från synd eller felaktiga läror är inget som man gör med hedern i behåll och det är ju det som gör det så svårt.

Hade vi inte haft en Gud som dgtt oss stor nåd och många chanser och mycket överseende så hade vi nog inte omvänt oss från saker som vi själva levt i .

Man får ge vidare samma nåd som man själv fått.

Mänskligt sett så skriver du rätt. Men när det gäller omvändelse så får man tacka för det som görs steg för steg och tro på mera både för egen del och andras. Trycket är stort när det gäller politik och vad som numera blivit"heligt" och inte får ifrågasättas

Svara


Bengt Thu, 10 May 2018 18:11:49 +020

Men alla muslimer är inte så aktiva

En stor del är mer sekulära muslimer

Men visst finns faran att dom tvingas till

Något annat

Svara


Jessica Thu, 10 May 2018 18:35:11 +020

Svar till Martin.

Han måste väl ändå känna lite ånger Stefan Swärd för den där listan! Här är några ordagranna utdrag ur listan!

”Vi anser att talet om massinvandring är en myt som sverigedemokraterna sprider”

”Vi tycker inte att Sverige tillämpar en för generös flyktingpolitik”

”Invandringen och invandrare lyfts fram som en viktig orsak till ett antal svenska problem, som ökad arbetslöshet, ökad kriminalitet, ökad islamisering och ökad gettoisering av vissa områden i våra större städer, med mera.Sorgligt nog så har dessa tankar även fått ett fäste ibland kristna.

Svara


Bengt Thu, 10 May 2018 18:42:16 +020

Sanningen måste ju fram

Svara


Martin Thu, 10 May 2018 18:45:53 +020

Till Tomas:

Jesus ledde mig till omvändelse från en synd idag. Jag var rättfärdigt arg över en oförrätt men jag lät vreden hänga kvar längre än vad var nyttigt. Med stilla ord pekade han på mina brister och den andres förtjänster och nu är det bra igen. Det sved. Men det ska svida. Vår stolthet ska få sig en törn. Men sen mår vi bra igen.

Inget man gör med hedern i behåll? Jag vet inte det.. Jag tror det är det enda sättet för Stefan Swärd att komma ur det här med hedern kvar. Stefan har varit styrelseledamot eller ordförande för i princip varenda frikyrklig styrelse i det här landet i trettio år. Det inflytandet använde han till att föra in en Jesus-hatande religion i landet, och därtill utsatte han klarseende små kristna för en förtalskampanj och jämförde dem med nazister i 30-talets Tyskland. Och Stefan hävdar att det är Jesus som ledde honom till detta! Och då har vi inte ens nämnt allt ursinnigt sexuellt våld som har drabbat tjejer och kvinnor i alla åldrar, och nu går inte ens pojkar säkra! Var är hans ansvarstagande för det? Eller för att småstad efter småstad tas över av kriminella gäng?

Nu har han varit tyst i invandringsdebatten i två år. Fram tills nu. Och vips så är hans ton helt annorlunda. Nu är islam helt plötsligt en dominansreligion, för tre år sen tog han "det sanna islam" i försvar och relativiserade riskerna med en kraftig muslimsk invandring och kallade de osanningar, myter och förenklingar. Sånt där som Sd sprider.

Nånting är genuint sjukt när två pastorer hävdar profetiskt tilltal och får med sig nästan 400 pastorer för en politik som driver Sverige mot avgrunden. Ännu skymtar bara avgrunden, men det är dit vi är på väg om inget görs. Stefan Swärds tilltag har devalverat frikyrkans trovärdighet nåt enormt. Frågan är större än om Stefan ska ha sin heder kvar. Frågan är om frikyrkan ska ha kvar någon trovärdighet som en organism som leds av Guds Ande.

Svara


Martin Thu, 10 May 2018 18:51:29 +020

Svar till Jessica.

Jag hoppas det. Jag hoppas att han känner ånger varje gång han läser om en ny gängvåldtäkt, nya kidnappningar eller klanbråk, tjejer som kastas ut från balkonger, eller stormningar av akutmottagningar eller nåt annat av allt det demoniskt sjuka som nu drabbar vårt land med full kraft.

Svara


Bengt Thu, 10 May 2018 19:47:12 +020

Vi får verkligen hoppas det

Svara


Tomas N Fri, 11 May 2018 08:50:06 +020

Svar till Martin.

Det är nog så enkelt att sanningen börjar uppenbara sig för en del som envist hållit fast vid öppna hjärtan och öppna dörrar gentemot allt främmande.

Jag tror det är en generationsfråga. De som är födda på 40,50 och 60 talet har naturligt sett påverkats av den värdegrunden och världsordningen som fastslogs efter krigslutet vid WW2 på ett annat sätt än senare generationer. De har levt med mera erfarenheter av traditionella värderingar och ett sunt samhälle och har därför naturligt sett en större ignorans om den nedåtgående spiralen som började i slutet på 60-talet och sedan fortsatt med olika intensitet och på senare tid gått fort.

Bland yngre generationer ser man en blandning av de som söker efter sanning och en radikalt sannare väg och de som tagit föräldragenerationens fel till en ny nivå av dumheter.

Det var om jag minns rätt inte bara Stefan Swärd som fick en "profetisk vision" om flyktingströmmen utan flera. Det borde bli ett exempel på att falska profetior kan drabba alla i relation till det område där man har en bristande teologi.

Jag ifrågasätter alltså profetioan,men sätter mig inte till domare över det. Det närmaste jag kommer i detta är hur man skall agera och vilka konsekvenser ens aktioner har. Det kan man absolut kritisera,vilket ju också har gjorts

Frikyrkan och alla kyrkorsätts på prov idag och sanningen är ju att Jesus har en kyrka av äkta troende,fast den stora frågan är ju var den är verksam och vilka som tillhör den.

Frikyrkan blev under andra och tredje generationen en del av den borgerliga medelklassen och agerar som detta i fråga om migration och integration.

Synd är lättare att identifiera och omvända sig ifrån än dålig teologi. Eftersom det är lagarbete det handlar om så är det bättre att nya röster kliver fram än att man skall förmå alla som gjort fel att omvända sig. Jag tycker Stefan Swärd gör mycket bra ändå,men när det gäller flyktingpolitik så blev det inte så bra och det behövs andra röster nu. Inte minst så temade han upp med unge Micael Grenholm och deras bokprojekt vilket bär sein tydliga frukt.

Det är nog en kombination av konfrontation och nåd som leder till omvändelse. Det jag ville lyfta fram är att man tenderar att i köttet gå över till en öga för öga/tand för tand mentalitet när saker skall rannsakas. Och det blir fel om man inte ger samma nåd som man själv fått. Det betyder förstås inte att man ger fri passage åt allt och blir en pushover

När det gäller ren politik så är det lite andra spelregler förstås. Statsmän står till ansvars för nation och folk och Pastorer /kristna företrädare står till ansvar för Gud

Svara


Jessica Fri, 11 May 2018 10:59:26 +020

Svar till Martin.

Det som också är lite sorgligt i sammanhanget, är att många jesustroende människor stämplades som rasister för att de röstade på SD. Det målades ut i uppropet att det inte gick att kombinera de här två sakerna. Julia Kronlid, stod frimodigt upp i Aktuellt och berättade att hon är en Jesustroende människa som företräder SD.

Svara


AnnMarie Fri, 11 May 2018 11:06:47 +020

Vår kristna tro ifrågasattes verkligen ifall vi skulle rösta på SD.

Jag undrar vad de andra (379)pastorerna säger idag om detta.?Har de gömt sig eller fått tunghäfta?

Svara


Martin Fri, 11 May 2018 11:11:31 +020

Svar till Tomas N.

Jag tror problemet går djupare än att det skulle vara en generationsfråga. Betydligt djupare. Här har vi en pastor som för fram något som han menar är en profetia från Gud. Hundratals frikyrkopastorer sätter sitt namn på det. Och så går det fullständigt åt pipan. I GT varnade Gud för att olycka skulle drabba Israel om de inte omvände sig. Hörsammades varningen gick det väl för Israel. Här är det helt tvärtom. Nu går det illa för Sverige just för att "profetian" följdes.

Var fanns urskiljningen? Är frikyrkan så andligt död att en falsk profetia kan slå rot mitt inne i Guds församling?. Jag tror att detta är frukten av all osund karismatik från främst USA som frikyrkan, och särskilt Stefan Swärd, har marinerats i de senaste säg tio-femton år sen. Deras senaste poster-boy har varit Bill Johnson med sitt guldregn. Men allt har välkomnats i den heliga karismatikens namn. Nu skördar vi frukterna av det.

Svara


Bengt Fri, 11 May 2018 11:48:25 +020

Jag tror du kanske slår huvudet på spiken

Martin

Man tar emot allt utan urskillning

Lyssnar helst på det sockersöta

Undviker det som talar om omvändelse

Och helighet

Svara


Martin Fri, 11 May 2018 11:52:32 +020

Svar till Jessica.

Ja det är ännu ett tecken på att frikyrkan har tappat sin skärpa och blivit som en del av etablissemanget. Sd har ju verkligen varit en profetröst i det här sammanhanget. All cred till Julia Kronlid! På punkt efter punkt visar det sig att deras farhågor har besannats. Allt medan präktiga kristna har stått och fnyst och pekat finger åt de där rasisterna. Det verkliga hotet har man varit helt blind inför.

Det finns också ett fel på det sätt som kristna invandringsförespråkare talar om den här frågan. I en debattartikel i Världen Idag ((14/9-15) skriver Stefan Swärd:

"NT talar vidare om att visa gästfrihet. "Jag var främling och ni tog emot mig" säger Jesus i Matt. 25. Att avvisa flyktingar kännetecknar dem som går evigt förlorade slår Jesus fast i denna liknelse."

Jesus dog för våra synder för att var och en som tror på honom har evigt liv. Men i Stefans evangelium måste vi acceptera en huvudlös invandringspolitik för att komma till himlen? Men hur stor invandring måste vi stödja för att komma till himlen? 100 000? Två miljoner? Stefan är ute på bråddjupt vatten här och han attackerar själva kärnan i kristen tro.

Svara


Bengt Fri, 11 May 2018 11:56:03 +020

Det är tabubelagt att säga något om trosrörelsen och livets ord

Svara


Tomas N Fri, 11 May 2018 12:01:38 +020

Svar till Martin.

Jag är medvetet försiktig att bedöma det som gäller det profetiska eftersom det är så viktigt att kristna lever i den Helige Andes kraft och förstår Bibeln . Men var och en kan ju bedöma av frukten och var och en kan läsa bibeln och söka Guds ansikte för djupare uppenbarelse

Men det som också påverkar i stor grad är sociologiskt och kulturellt betingat och vi kan se socialt ingenjörskap och medias och andra krafters påverkan i samhället och går in på det politiska.

Generationsfrågan är absolut en stark faktor,men det finns undantag i varje generation. Den kristna grunden har gradvis försvunnit,men västerlandet efter WW2 är grundat på det som skedde då ,vilket bl a gett grunden för iden om det mångkulturella samhället. Normlösheten smög sig på gradvis och började med en "rimlig " och lite kul form av uppror mot ordning

Ett exempel som är relevant är det s k stockholmssyndromet. Ett psykosocialt fenomen av en avvikelse ,som jag tyvärr tror är vanlig i just Sverige. Detta skall inte förväxlas med kristen efterföljelse enligt nya förbundet.

Jesus fullbordade verk är dyrbart och respekteras bäst genom att man förstår vad det nya förbundet innebär.

Jag skulle säga att väst har lurats bort ifrån Gud främst genom att men trodde att det nya samhället nu var fullkomnat genom fred,demokrati ,frihet och rättigheter. Men i samma takt som väst glidit bort från Guds ordning och också ingått förbund med all möjlig synd och faslk religion så försvann också beskydd och välsignelse som tidigare generationer byggt upp.

Nu står vi med notan och en del tror att notan betalas genom att ge allt vi har till främmande folk och religioner. Det tror jag är fel även om det har kostat och fortsätter att kosta vad som tidigare gjorts fel.

Nyckeln är att förstå vag Gud säger om läget och att bara lyssna till Gud och inte politik och andra rådande doktriner

Svara


AnnMarie Fri, 11 May 2018 12:11:03 +020

Stefan Svärd har en hel del att förklara och be om förlåtelse för då han vilselett många kristna som säkert litat på att budskapet var rätt.

Å andra sidan har man ju förstås ett eget ansvar också att inte köpa allt bara för att en känd pastor påstår sig ha fått ett budskap från ovan.

Svara


Tomas N Fri, 11 May 2018 12:43:53 +020

Svar till Bengt.

Ja,men problemet i det här fallet är politik och inte främst teologi och andlighet.

Alla kristna ifrån olika läger av kristenhet som har en politisk övertygelse om massinvandringens sjävklarhet tror på den och det får en plats i trosuppfattningen. De med karismatisk ådra får profetior som bekräftar detta och andra inte.

Så detta är ett politiskt problem och alla kristna och särskilt pastorer och ledare har utmaningen framför sig att sålla bort politik ifrån sin teologi och sin trosbekännelse

Vi behöver profetior och alla andens gåvor och skall dessutom sträva efter en viss enhet bland Guds folk i samverkan med omvändelse från felaktigheter och strävan efter det rätta.

Att profetian blir fel beror skulle jag säga på den politiska övertygelsen fått en stor plats och inte på en falsk andlighet som t ex trosrörelsen.

Svara


Martin Fri, 11 May 2018 12:44:23 +020

Svar till Tomas N.

Jovisst är mycket sociologiskt och kulturellt betingat. Vi levde hela efterkrigstiden med mantrat att det får inte hända igen! Vi får inte låta ett nytt Hitler komma till makten!

Men ormen var listigast av alla de djur som Gud hade skapat. Satan förstod mycket väl att ett nytt Hitler-rike skulle bli svårt att skapa. Så han lierade sig med och började arbeta med de grupper som stod som motståndare till det vi kallar högerextremismen. Länge gick dessa grupper fria från kritik eftersom de ju arbetade mot det onda.

Klassiska kristna värderingar fick nu ett negativt epitet. Fosterlandskärlek blev nu ond nationalism, konservatism blev högerextremism, att vara emot islam blev rasism och islamofobi. Är du rasist eller? Eller i vår svenska variant, är du Sd-are?


I ljuset av detta bedrägeri måste vi se det som händer nu. Frikyrkan lyckades inte se igenom detta satans falskspel och spelade villigt med i öppna gränser, för tolerans och öppenhet.


Resultatet av detta är nu plågsamt tydligt. Våldet sprider sig, samhällena imploderar. Och bland de största förlorarna är judarna, likt under andra världskriget. Men samtidigt börjar också fler få upp ögonen för en ond globalistisk agenda.

Pjäserna på schackbrädet börjar fyllas upp. Vi går mot tidernas avslutning.

Svara


Tomas N Mon, 14 May 2018 21:56:20 +020

Det kommer nog en ny artikel ,men jag kommenterar här om tidningen Dagens svar i debatten om böneutrop.

Man säger alltså att det skall prövas i varje enskilt fall och ställer sig inte bakom ett generellt förbud.

Då måste ju slutsatsen bli att man är alldesles för styrd av saker som tolerans,humanism,demokrati och religionsfrihet.

Nästa allvarligare fråga är ju. Varför vill kristna tidningar nödvändigtsvis gå i de etablerade mediernas fotspår och ha en politisk linje och ställningstagande i allt. Jag tror det blir en bättre media om man släpper på sina ståndpunkter lite och koncentrerar sig på att vara en mediakanal som rapporterar och skapar en debatt.

För att förtydliga vad jag skrev först så menar jag att det inte är kyrkans roll eller någon som kallar sig en del av kristenheten att ivrigt förespråka religionsfrihet,utan det är statens och politikernas roll. Det blir bakvänt och galet när delar av kristenheten sätter religisonfrihet och humanism före att samhället skall genomsyras av kristna värderingar

Gör om och gör rätt Dagen. Bra att sanningen kommer fram ändå

Svara


Tomas N Fri, 18 May 2018 19:32:07 +020

Läste att Karlskrona bifallit ansökan om böneutrop i moske. Dessutom mera svar i debatten från Micael Grenholm och några till i bl a Dagen.se.

Grenholm preseterar intelligenta tankar,men saknar vision och civilkurage och visar på en stark tro på det goda demokratiska och humanistiska samhället.

Det funkar ju tyvärr inte och Ungern och Polen ger exempel på nationer som tror på att man som nation får och kan ta beslut som är bra för nationen och ändå inte är "onda saker" som bedröver Gud och Guds ordning

Man behöver våga säga att man tror på att Guds ordning går före och är värd mera än total frihet för olika kulturer att uttrycka sig och leva efter sin övertygelse.

Böneutrop är till sin natur en hörbar och påtaglig proklamation av islam. Om ingen annan skillnad fanns så kan man nöja sig med att klockringning inte proklamerar ord ,vilket muslimsk böneutrop gör.

Lagstiftare och politiker måste ha civilkurage och visioner. Globalister och liberaler har sina visioner som vi känner till,men det måste finnas andra med bättre visioner. Vi behöver inte måla upp islam som galningar ,bara dra gränsen för vad vi tror på.

Än så länge är det möjligt att en majoritet röstar emot islamisering. Men många behöver vakna ur den liberala törnrosasömnen för att det skall kunna bli ordning

Svenskar och västeuropa har en skludstämpel och ryggsäck relaterat till kolonialtiden och s k "rasism" som gör att vi "måste" släppa in muslimer och islam även om det blir vår undergång.

Hoppas några till vaknar och att böneutropen blir en väckarklocka.Men bästa vore om det folket i Sverige kunde vakna till och använda röstsedeln till att påverka i rätt riktning

Grenholms tankar visar hur det kan gå när man sätter världsliga ideologier och doktriner för högt. Lag och ordning behöver inte ges denna makt och auktoritet,man kan göra allt mycket enklare

Glad Pingst!

Svara


Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 13, tisdag 26 mars 2019 kl. 21:34

Jesus söker: Emanuel!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De som blev födda, inte av blod, inte heller av köttets vilja, inte heller av någon mans vilja, utan av Gud." - Joh 1:12-13

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som min Herre och Frälsare. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Jag ber om förlåtelse för alla mina synder. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
tisdag 26 mars 2019 20:37

be för en begravning som är imorgon att allt går stilla och lugnt och att människor vänder sig till Jesus

Aktuella artiklar


Senaste kommentarer


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp