2 043 online! | Sidvisningar idag: 7 815 | Igår: 531 342 |

www.apg29.nu

Annons

Menyn är högst upp till vänster!
Prenumerera gratis på Apg29:s nyhetsmejl:

ເບິ່ງ, ຂ້າພະເຈົ້າດໍາເນີນການບາງສິ່ງບາງຢ&

ເບິ່ງ, ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ທຸກສິ່ງໃຫມ່

"ເບິ່ງ, ຂ້າພະເຈົ້າດໍາເນີນການບາງສິ່ງບາງຢ່າງໃຫມ່. ເຖິງແມ່ນວ່າໃນປັດຈຸບັນມັນ turns ໃຫ້ເຫັນ. ທ່ານສັງເກດເຫັນມີ? ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຮັດໃຫ້ວິທີການໃນຖິ່ນກັນດານແລະນ້ໍາໃນທະເລຊາຍໄດ້. "(ເອຊາຢາໄດ້ 43:19)


"ດັ່ງນັ້ນຖ້າຜູ້ໃດຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ, ເປັນການສ້າງໃຫມ່. ອາຍຸໄດ້ຫມົດ, ໃຫມ່ໄດ້ມາ. "(2 ໂກລິນໂທ 5:17)

ການສ້າງໃຫມ່

ໃຜກໍຕາມທີ່ຢູ່ໃນພຣະຄຣິດເປັນການສ້າງໃຫມ່. ທ່ານໄດ້ຮັບພຣະເຢຊູຄຣິດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານມີການສ້າງໃຫມ່. ມັນຫມາຍຄວາມວ່າທ່ານມີຂຶ້ນໃຫມ່ຫມົດ. ທ່ານໄດ້ບໍ່ເຄີຍມີຢູ່ກ່ອນ. ໃນເວລາທີ່ທ່ານໄດ້ກາຍເປັນເກີດອີກເທື່ອຫນຶ່ງທີ່ທັນສະໄຫມນັ້ນພະເຈົ້າບໍ່ແມ່ນບາງສິ່ງບາງຢ່າງຈາກຫນຶ່ງອາຍຸຂອງທ່ານ, ແຕ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຫມ່ຫມົດ.

ຈະເປັນແນວໃດມັນແມ່ນການທີ່ພຣະອົງໄດ້ກ່າວໃຫມ່? ມະນຸດນອກຂອງທ່ານ? ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ? ບໍ່ມີ, ຖ້າຫາກວ່າທ່ານເບິ່ງໃນບ່ອນແລກໄດ້ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຖືກບັນທືກ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນເບິ່ງກັບຄືນໄປບ່ອນຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບການບັນທືກ, ທ່ານຈະເຫັນວ່າທ່ານເບິ່ງດຽວກັນ. ຂະນະດຽວກັນຕາແລະຜົມສີ. ມັນເປັນຜູ້ຊາຍໃນຂອງທ່ານ, ຜູ້ຊາຍພາຍໃນທີ່ໄດ້ກາຍເປັນໃຫມ່.

ແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຫນຶ່ງໃນຫົວໃຈແລະຈິດໃຈໃຫມ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະເອົາມາໃຫ້ໃນເຕົ້ານົມຂອງເຂົາເຈົ້າ; ຂ້າພະເຈົ້າຈະໃຊ້ເວລາໄປຫົວໃຈຫີນອອກຈາກເນື້ອຫນັງຂອງພວກເຂົາແລະໃຫ້ພວກເຂົາຫົວໃຈຂອງເນື້ອຫນັງເປັນ, ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າອາດຈະຍ່າງໃນກົດຫມາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລະຮັກສາຄໍາຕັດສິນຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ, ແລະພວກເຂົາຈະເປັນຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ. (Ez 11: 19-20)

ໃນທີ່ນີ້ມັນເວົ້າວ່າໃນເວລາທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບການບັນທືກ, ເປັນການສ້າງໃຫມ່, ພຣະເຈົ້າໄດ້ໄປຫົວໃຈອາຍຸຂອງທ່ານແລະໃຫ້ທ່ານເປັນຫົວໃຈ (ຈິດວິນຍານ, ຜູ້ຊາຍພາຍໃນ / ພາຍໃນ). ພະເຈົ້າຫຼັງຈາກນັ້ນບາງສິ່ງບາງຢ່າງໃຫມ່ຫມົດ. ມັນບໍ່ໄດ້ຢູ່ກ່ອນ! ດັ່ງນັ້ນບໍ່ມີອາຍຸຢູ່ໃນທ່ານ. ທ່ານກໍາລັງໃຫມ່!

ອາຍຸໄດ້ຫມົດ

ຊີວິດອາຍຸຂອງທ່ານໄດ້ຖືກຫມົດ. ມັນບໍ່ມີອີກຕໍ່ໄປ. ທັງຫມົດ stuff ວ່າຄືທ່ານນໍາໃຊ້ເພື່ອ, ທ່ານບໍ່ຕໍ່ໄປອີກແລ້ວ. ໃນເວລາທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບພຣະເຢຊູແລະໄດ້ຮັບການບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງນັ້ນຝັງທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ມີອາຍຸຫນຶ່ງ. ຜູ້ຊາຍອາຍຸຂອງທ່ານ, ບໍ່ມີຕໍ່ໄປອີກແລ້ວ. ມັນຕາຍແລະຝັງ. ທ່ານໄດ້ເສຍຊີວິດກັບຊີວິດເກົ່າແລະດໍາລົງຊີວິດໃຫມ່ໃນປັດຈຸບັນໃນພຣະຄຣິດ!

ພະຍາມານທີ່ຕ້ອງການເຕືອນທ່ານຂອງຊີວິດອາຍຸຂອງທ່ານ. ໃນເວລາທີ່ທ່ານໄດ້ເຮັດບາບ, ໄດ້ມີການຖ່າຍຮູບແລະທັງຫມົດຄວາມທຸກຍາກໄດ້. ໃນປັດຈຸບັນທີ່ທ່ານໄດ້ບັນທືກ, ບາງທີເຂົາຈະມາຫາທ່ານແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນຮູບພາບກັບທ່ານ. "ເບິ່ງ, ກວດສອບການອອກວິທີທີ່ທ່ານປະຕິບັດຕົວທ່ານເອງທ່ານໄດ້ຮັບປະທານ!" ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານເວົ້າວ່າ: "ຂ້າພະເຈົ້າຮັບຮູ້ວ່າ, ແຕ່ບຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນຮູບ, ບໍ່ແມ່ນການຂ້າພະເຈົ້າ, ສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າເປັນການສ້າງໃຫມ່!"

ມັນເວົ້າວ່າໃນພະຄໍາພີທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບສ່ວນຫນຶ່ງຂອງລັກສະນະແຫ່ງສະຫວັນ (2 ເປໂຕ 1: 4). ຈິດວິນຍານຂອງທ່ານໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນຮູບພາບຂອງພຣະເຈົ້າ. ພະເຈົ້າອາໃສຢູ່ໃນເຈົ້າດ້ວຍພຣະວິນຍານຍານບໍລິສຸດ. ທ່ານເປັນການສ້າງໃຫມ່! ອາຍຸໄດ້ຫມົດ.

ທ່ານມີອິດສະຫຼະ

ຊີວິດອາຍຸຂອງທ່ານບັງຄັບໃຫ້ທ່ານອີກຕໍ່ໄປ. ທ່ານມີອິດສະຫຼະແລະສາມາດມີຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ດີ. ບໍ່ມີຫຍັງຕ້ອງການທີ່ຈະ torment ທ່ານເພີ່ມເຕີມ. ແຜ່ນ Tough ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບ torment ທ່ານບໍ່ບາບມີອາຍຸບໍ່ວ່າຈະ, ແຕ່ວ່າທ່ານມີຢູ່ໃນພຣະຄຣິດພຣະເຢຊູ. ໄດ້ມີອາຍຸແມ່ນຫມົດ. ມັນບໍ່ມີອີກຕໍ່ໄປ. ແນວໃດສາມາດບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ບໍ່ໄດ້ມີຄວາມທໍລະມານທ່ານ?

ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງແມ່ນໃຫມ່!

ເບິ່ງໃຫມ່ໄດ້ມາມັນເວົ້າວ່າ. ຕົວຈິງແລ້ວ, ມັນເວົ້າວ່າທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໄດ້ກາຍເປັນໃຫມ່! ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງແມ່ນຫຍັງ? ມີທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງແມ່ນ! ຈະເປັນແນວໃດສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນຊີວິດຂອງທ່ານ? ມັນເປັນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ. ນີ້ຈະເປັນແນວໃດຫມາຍຄວາມວ່າ? ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ.

ຫນຶ່ງໃນຜູ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງຕົນເພື່ອພຣະເຢຊູອາດຈະໄດ້ຮັບການມີສ່ວນຮ່ວມໃນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຈະກາຍເປັນໃຫມ່. ເຂົາເຮັດໃຫ້ເພື່ອນໃຫມ່, ໃນຄອບຄົວ, ການເງິນ, ການເຮັດວຽກ, ການປິ່ນປົວ, yes, ຊ່ອມແຊມເຕັມເພາະວ່າພຣະເຈົ້າເປັນການສ້າງຂອງພຣະເຈົ້າ!

ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ໃດຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ

ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ໃດຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ, ເປັນການສ້າງໃຫມ່. ຜູ້ໃດຜູ້ຫນຶ່ງ ... ມັນເປັນທ່ານ. ທ່ານຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ? ທ່ານໄດ້ຮັບພຣະອົງ? ທ່ານໄດ້ບັນທືກ? ຖ້າຫາກວ່າທ່ານມີ, ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານມີການສ້າງໃຫມ່. ມີອາຍຸແມ່ນຫມົດແລະທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງແມ່ນໃຫມ່!

ແຕ່ທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການບັນທືກ, ສະນັ້ນທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບມັນໃນປັດຈຸບັນ. ຮັບພຣະເຢຊູ. ພຣະອົງໄດ້ມາເຂົ້າໄປໃນຊີວິດຂອງທ່ານແລະທ່ານຈະກາຍເປັນການສ້າງໃຫມ່. ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະໄດ້ຮັບການບັນທືກ, ເປັນການສ້າງໃຫມ່, ທ່ານສາມາດອະທິຖານອະທິຖານຂ້າງລຸ່ມນີ້:

ພຣະເຢຊູ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບທ່ານໃນປັດຈຸບັນແລະ confess ທ່ານເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະພຣະຜູ້ຊ່ອຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າທ່ານໄດ້ເສຍຊີວິດແລະໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າ. ຂໍຂອບໃຈທ່ານທີ່ຂ້າພະເຈົ້າບັນທຶກໄວ້ໃນປັດຈຸບັນແລະເປັນການສ້າງໃຫມ່. ຂໍຂອບໃຈກັບບາບຂອງຂ້າພະເຈົ້າທັງຫມົດແມ່ນການໃຫ້ອະໄພແລະວ່າທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງແມ່ນໃຫມ່ໃນຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ! ເພື່ອຄວາມສວຍງາມ.

ທ່ານໄດ້ອະທິອະທິຖານນີ້, ກະລຸນາສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາອີເມລ໌ຫຼືຢ້ຽມຢາມbönsidanແລະຂຽນຈາກມີດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາສາມາດມີຄວາມສຸກຮ່ວມກັນ. ພຣະເຈົ້າປະທານພອນໃຫ້ທ່ານ!

ບໍ່ຄິດວ່າກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ, ບໍ່ຕ້ອງກັງວົນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ອະດີດໄດ້. ເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າດໍາເນີນການບາງສິ່ງບາງຢ່າງໃຫມ່. ເຖິງແມ່ນວ່າໃນປັດຈຸບັນມັນ turns ໃຫ້ເຫັນ. ທ່ານສັງເກດເຫັນມີ? ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຮັດໃຫ້ວິທີການໃນຖິ່ນກັນດານແລະນ້ໍາໃນທະເລຊາຍໄດ້. (ເປັນ 43 18-19)

ບໍ່ຄິດວ່າກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ... ການຕໍ່ສູ້ຢູ່ໃນຄວາມຄິດຂອງພວກເຮົາ. ນີ້ແມ່ນ wrestling ຕໍ່ສູ້ຕໍາແຫນ່ງ, ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ໄຊຊະນະ. ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການປ່ຽນແປງວິທີການຄິດຂອງພວກເຮົາ. ທ່ານບໍ່ສາມາດໄປດໍາລົງຊີວິດໃນອະດີດ. ສິ່ງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ, ສິ່ງທີ່ໄດ້ຮັບທີ່ຫນ້າເບື່ອ. ຈໍານວນຫຼາຍທໍລະມານ defeat ແລະຈະໄດ້ອອກມາໃນອິດສະລະພາບເນື່ອງຈາກວ່າຄວາມຄິດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຄວາມຄິດ, ອາໃສຢູ່ໃນກິດຈະກໍາເກົ່າແລະໂສກເສົ້າ. ຫຼາຍຄົນຢຽບຢໍ່າປະມານທີ່ມີຄວາມຂົມແລະການປະຕິເສດ. ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບກໍາຈັດຂອງຈາກນີ້, ຈິດໃຈ - ໃຈໄດ້ຕໍ່ອາຍຸຕາມ Romans 12: 1-2. ມັນແມ່ນຢູ່ໃນຈິດໃຈຂອງການຕໍ່ສູ້ປະຈໍາແລະນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ທ່ານ win ເຊື່ອໄດ້. ຂ້າພະເຈົ້າຈະກັບຄືນວ່າດິນແດນທີ່ພວກເຮົາຈະຕ້ອງຮື້ຟື້ນຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາ. ທ່ານບໍ່ສາມາດໄປດໍາລົງຊີວິດໃນອະດີດ. ພຣະເຢຊູໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໄດ້. ທ່ານຈະໄປເຂົ້າໄປໃນພຣະເຢຊູໃຫມ່ໄດ້ເຮັດທຸກສິ່ງໃຫມ່. ທ່ານເປັນການສ້າງໃຫມ່!

ເຖິງແມ່ນວ່າໃນປັດຈຸບັນມັນ turns ໃຫ້ເຫັນ. ທ່ານສັງເກດເຫັນມີ?

ພຣະເຈົ້າໄດ້ຖືກດໍາເນີນການບາງສິ່ງບາງຢ່າງໃຫມ່ໃນຊີວິດຂອງເຮົາ. ໃນຊີວິດຂອງປະຊາຄົມ. ໃນຊຸມຊົນແລະຂໍໃຫ້ພວກເຮົາ: ທ່ານສັງເກດເຫັນມີ? ຫນຶ່ງອາດຈະກາຍເປັນຕາບອດໄດ້. ທ່ານສາມາດກາຍເປັນຕາບອດກັບຄວາມເປັນຈິງ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງຕິດຢູ່ໃນຄວາມຄິດຂອງຕົນເອງຂອງເຂົາເຈົ້າແລະມີຮອຍຍູ່ຍີ່ຈິດ, ທ່ານແຈ້ງອາດຈະບໍ່ສາສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການທີ່ຈະເຮັດ. ດັ່ງນັ້ນ, ລາວຕ້ອງການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຄໍາຖາມ: ທ່ານສັງເກດເຫັນມີ?

ຈົ່ງຫລຽວເບິ່ງສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຈະເຮັດແນວໃດ. ພຣະອົງຢາກໃຫ້ເຮັດສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຈໍານວນຫຼາຍ.

ພຣະເຈົ້າມີສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຈໍານວນຫຼາຍໃນຮ້ານສໍາລັບທ່ານແລະຂ້າພະເຈົ້າໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາໄປເຂົ້າໄປໃນປີໃຫມ່. ລາວຕ້ອງການນໍາໃຊ້ທີ່ທ່ານແລະຂ້າພະເຈົ້າ. ລາວຕ້ອງການນໍາໃຊ້ພວກເຮົາ. ພວກເຮົາກໍາລັງຕິດຢູ່ໃນອາຍຸສະນັ້ນເຂົາບໍ່ສາມາດປະຕິບັດງານໃຫ້ພວກເຮົາ. ຫຼັງຈາກນັ້ນພວກເຮົາປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ພຣະເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການເຮັດໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາເພາະວ່າພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ມາວ່າງ, ແລະພວກເຮົາຍັງສາມາດຕ້ານພະເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການເຮັດໃນຊີວິດຂອງຄົນອື່ນ, ເພາະວ່າພວກເຮົາບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືຂອງວັດຕາມແບບເສລີແລະການເກີດລູກຂອງເຂົາເຈົ້າ.

1900

1900 ແມ່ນ fantastic! ມັນແມ່ນຢູ່ໃນສະຕະວັດນີ້ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຖືກບັນທືກ. ໃນເວລາທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຮ້ອງຂໍໃຫ້ກ່ອນໃນມື້ນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບພອນທັງຫມົດໃນເວລາທີ່ມັນມາກັບຂ້າພະເຈົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ລົງໄປkällakorridorrenທີ່ຂ້າພະເຈົ້າດໍາລົງຊີວິດ. ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອະທິຖານ prophetically ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄປເຂົ້າໄປໃນໃຫມ່ກັບພຣະເຢຊູ. ໃນເວລາທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຮ້ອງຂໍໃຫ້ດັ່ງກ່າວນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈະດໍາເນີນການ foreward. ມັນເປັນດັ່ງນັ້ນແທ້ຈິງກັບຂ້າພະເຈົ້າ.

ໃນປັດຈຸບັນພວກເຮົາຈະໄປເຂົ້າໄປໃນໃຫມ່. ພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ທັງຫມົດສິ່ງໃຫມ່, ເປັນເຂົາບໍ່, ຫຼັງຈາກນັ້ນອອກຈາກ 1900 ໄດ້ທາງຫລັງຂອງທ່ານ. ທ່ານບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບມັນກັບຄືນໄປບ່ອນ. ປ່ອຍໃຫ້ມັນຫລັງຂອງທ່ານ, ເຂົ້າໄປໃຫມ່. ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງຈະອະທິຖານສໍາລັບປີໃຫມ່, ປ່ອຍໃຫ້ອາຍຸການທັງຫມົດທີ່ຢູ່ໃນປີເກົ່າ. ການຫຼຸດລົງມັນ. ລືມມັນແລະໄປໃນ vented ຢ່າງເຕັມສ່ວນເຂົ້າໃຫມ່. ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຂີ້ເຫຍື້ອອາຍຸເຂົ້າໄປໃນປີໃຫມ່. 

ຕົວຢ່າງ: ປະຊາຊົນອາດຈະພົບຢ່າຮ້າງຫຼືຄວາມສໍາພັນສິ້ນສຸດລົງແລະໃນທັນທີທີ່ເຂົາເຈົ້າໄປເຂົ້າໄປໃນໃຫມ່. ພວກເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າມັນຈະເປັນການດີກວ່າສໍາລັບພວກເຂົາແລະບໍ່ມີຄວາມລອດ. ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວແມ່ນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າເອົາມາໃຫ້ບັນຫາມີອາຍຸຂອງເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໄປໃນໃຫມ່! ບໍ່ມີ, ອອກຈາກອາຍຸຫນຶ່ງແມ່ນໃນປັດຈຸບັນກ່ຽວກັບປີເກົ່າແລະໃສ່ບັນຫາໃຫມ່. ໃຫມ່ແລະເປີດສໍາລັບການທັງຫມົດທີ່ດີທີ່ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການທີ່ຈະເຮັດ. ພວກເຮົາໄດ້ຍົກເລີກການໂຫລດກັງວົນຂອງພວກເຮົາທັງຫມົດແລະເປີດໃຫ້ສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການເຮັດແນວໃດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ!

ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການທີ່ຈະເຮັດສິ່ງໃຫມ່

ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການທີ່ຈະເຮັດສິ່ງໃຫມ່ໃນຊີວິດຂອງທ່ານ. ໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານ. ໃນບານໄດ້. ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ. ໃນຊຸມຊົນ, yes, ເຂົາຕ້ອງການເພື່ອເຮັດໃຫ້ທຸກສິ່ງໃຫມ່. ເຖິງແມ່ນວ່າໃນປັດຈຸບັນມັນ turns ໃຫ້ເຫັນ. ທ່ານສັງເກດເຫັນມີ?

ວິຕົກກັງວົນກ່ຽວກັບອະນາຄົດ?

ໃນປັດຈຸບັນອາດຈະມີຄວາມກັງວົນສໍາລັບອະນາຄົດ. ແນ່ນອນວ່າມັນຈະມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນເປັນໄພພິບັດຫຼາຍກ່ອນພະເຍຊູຈະກັບຄືນມາ. ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນທັງຫມົດມັນແລ້ວໃນໄລຍະປີທີ່ຜ່ານມາ. ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດປະເພດຕ່າງໆ, ແລະພວກເຮົາໄດ້ພ້ອມນັ້ນກໍ່ຍັງເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງສົງຄາມຢ່າງຮຸນແຮງແລະຂໍ້ຂັດແຍ່ງ. ແຕ່ພວກເຮົາເປັນປະຊາຊົນຂອງພຣະເຈົ້າຮູ້ຈັກວິທີມັນຈະສິ້ນສຸດ. ພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ທຸກສິ່ງໃຫມ່. ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນສະຫວັນໃຫມ່ແລະແຜ່ນດິນໂລກໃຫມ່. (ຄໍາປາກົດ 21: 1) ໃນຂໍ້ທີຫ້າເວົ້າວ່າ: ເຂົາວ່ານັ່ງຕາມ throne ໄດ້ກ່າວວ່າ, "ຈົ່ງເບິ່ງ, ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ທຸກສິ່ງໃຫມ່."

ພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ທຸກສິ່ງໃຫມ່. ພຣະອົງເປັນການຕໍ່ອາຍຸຂອງພຣະເຈົ້າ. ບໍ່ມີອາຍຸຢູ່ໃນພຣະອົງແມ່ນ. ລາວສົດ, ເຂົາໃຫມ່. ໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາຢູ່ໃນພຣະຄຣິດພຣະເຢຊູ, ພວກເຮົາມີຄວາມສ້າງໃຫມ່. ພວກເຮົາຢູ່ສະເຫມີສາມາດໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນ. ພວກເຮົາຢູ່ສະເຫມີສາມາດດໍາລົງຊີວິດໃນການຕໍ່ອາຍຸແລະໄຊຊະນະ!

ໃຫ້ຕົວທ່ານເອງກັບພຣະເຢຊູ. ໄວ້ວາງໃຈຕົວທ່ານເອງທີ່ຈະໃຫ້ເຂົາ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ບັນທືກ, ສະນັ້ນທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບມັນໃນປັດຈຸບັນ. ທ່ານອາດຈະເປັນຫນຶ່ງໃນຜູ້ທີ່ເວົ້າວ່າປີໃຫມ່: ". ໃນປີກາຍນີ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ບັນທຶກໄວ້" ທ່ານສາມາດຕ້ອງການທີ່ເບິ່ງຄືນດ້ວຍຄວາມສຸກ ". ດັ່ງນັ້ນ, ໃນເວລາທີ່ຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຫັນ" 

ຍິນດີຕ້ອນຮັບກັບພຣະເຢຊູ. ຮັບເຂົາ. ປີໃຫມ່ນີ້ອາດຈະເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນຊີວິດ! ມັນອາດຈະຢູ່ໃນສະມາດ Eve ນີ້ປີໃຫມ່ຂອງທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບ Jesus ແລະເຊັບມ້ຽນ! ຈົ່ງອະທິຖານໂດຍກົງກັບພຣະເຢຊູ. ບອກໃຫ້ເຂົາກັບມາເຂົ້າໄປໃນຊີວິດຂອງທ່ານ. ສາລະພາບວ່າພຣະອົງເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ. ເຊື່ອວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ຍົກໃຫ້ຈາກການຕາຍ. ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານຈະໄດ້ຮັບການບັນທຶກໄວ້. ອອກຂອງທັງຫມົດທີ່ຜ່ານມາທາງຫລັງຂອງທ່ານ. ຈົ່ງກັບມາຫາພຣະເຢຊູ.

ເຈົ້າຍັງບໍ່ໄດ້ບັນທືກ. ໄວ້ວາງໃຈຕົວທ່ານເອງກັບພຣະເຢຊູສົມບູນ. ໄປ 100%. ຮັກບໍ່ມີຫຍັງສໍາລັບຕົວທ່ານເອງ. ອອກຈາກທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ. ປ່ອຍໃຫ້ມັນຍັງຄົງຢູ່ໃນປີເກົ່າ. ໃຫ້ພຣະເຢຊູກໍານົດທ່ານຟຣີ!

ແມ່ນແລ້ວ, ຂ້າພະເຈົ້າອອກຈາກທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ. 
ແມ່ນແລ້ວ, ຂ້າພະເຈົ້າອອກຈາກທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ. 
ທັງຫມົດສໍາລັບທ່ານພຣະເຢຊູຮັກຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. 
ແມ່ນແລ້ວ, ຂ້າພະເຈົ້າອອກຈາກທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ.


Skriv ut Bädda in Mejla


Publicerat av Christer Åberg Friday 29 December 2017 13:56 | #jesus #frälsning #omvändelse #predikan #2018 | Direktlänk | Nyhetsbrev | RSS

APG29 NÅR TUSENTALS VARJE DAG!
Gillar du Apg29?
Swisha en peng till: 070 935 66 96


43 kommentarer

Tomas N

Fantastiskt uppmuntrande och bra text. Jag skojar inte,men kanske det finns en bättre illustration än tjejen som läser. Tankarna kan fara i köttets riktning

Svara -   - 28/12-17 23:16 -


J.J.

Mycket fint och bra skrivet Christer!

Välsignelse!

Svara -   - 29/12-17 01:39 -


bengt

håller med

Svara -   - 29/12-17 08:54 -


Lena Henricson

Fantastiskt att Gud kan göra något nytt i våra liv redan här och nu! Men tänk så fantastiskt underbart att Han tänker göra ALLTING nytt en gång för oss som tror på Honom! Medan Han gör nya saker för oss här,ser vi fram mot detta härliga hopp! Tack Gud och tack Christer!

Svara -   - 29/12-17 11:10 -


Lena Henricson

Undrar Nils, hur du har det. Vi har saknat dig ett tag på Apg.29! Önskar dig och alla andra vänner ett Gott Nytt År!

Svara -   - 29/12-17 11:49 -


bengt

önskar er alla detsamma

Svara -   - 29/12-17 14:46 -


hallbert@hotmail.se

Gott Nytt År, Christer!

Svara -   - 29/12-17 15:43 -


Karin

Mycket bra skrivet! Tack för uppmuntran! Men jag som inte ens är man, håller med Tomas. Tjejen passar inte in med de utmanande kläderna!

Svara -   - 29/12-17 17:15 -


bengt

gott nytt år christer

Svara -   - 29/12-17 18:24 -


Jean

Amen broder Christer !

Bara och endast i Jesus Kristus!!

Svara -   - 29/12-17 23:54 -


Monika

Gott Nytt År Christer och Gud Välsigne dig!

Jag reagerade på att en del tycker att flickan på bilden har utmanande klädsel. Ser inget utmanande med hennes klädsel. Menar dom som tycker så att man ska klä sig i tält som muslimerna.

Svara -   - 30/12-17 09:17 -


marina

Svar till Karin.

T-shirt och långbyxor...utmanande??

Somliga kvinnor är kurviga, andra inte.

Det är en teckning av människa och blir någon upphetsad av det vet jag inte vilken värld man lever i...

Kanske bättre med en människa i heltäckande kläder .....om en bild väcker "köttsliga tankar" , vad gör inte då en levande kvinnokropp i jeans o T-shirt?....

Svara -   - 30/12-17 09:59 -


Karin

Marina! Du skriver: "om en bild väcker "köttsliga tankar" , vad gör inte då en levande kvinnokropp i jeans o T-shirt?.... " Ja, det är just detta som är problemet! För inte många år sedan gick INGA kvinnor klädda så! Vi kristna har slumrat till och följt med världen. Uppenbarligen finns det de män som blir attraherade av kvinnor med för tighta t-shirtar och åtsittande jeans. Hur många killar har jag förlett till köttsliga tankar, tänker jag då??

Jag säger inte att man ska gå klädd som muslimerna men vi måste tänka till om hur vi klär oss. Jag har själv vaknat upp när det gäller detta och klär mig numera aldrig i byxor, utan i kjol eller klänning som går ner minst några centimeter nedanför knät. Tighta t-shirtar har jag också slutat med. Herren har talat till mig om detta.

Svara -   - 30/12-17 12:14 -


Monika

Svar till Karin:

Det har gått väldigt långt om man tycker det är fel att klä sig i jeans och t-shirt. Du säger själv att du klär dig i kjol eller klänning som går några cm nedanför knät. Då visar ju du dina ben, med dina åsikter så borde det ju inte vara okej.

Svara -   - 30/12-17 14:29 -


Martia Sköld

Kära bröder o systrar förnya ert sinne o era tankar med det Levande Renande GUDSORDET. Det behöver iallafall jag. för att inte gå på LÖGNARENS. tankebyggnader till mitt sinne.i i olika situationer under livets gång. Det är BARA SANNINGEN som gör dej o mej fria Och detta vill SANNIGENS ANDE. Undervisa oss alla om.

Svara -   - 30/12-17 15:15 -


bengt

det är viktigt att inte vara utmanande

men vart gränsen. Går kan vara svårt

att säga

Svara -   - 30/12-17 15:22 -


Tomas N

Det finns en debatt som är både svår och nödvändig att ta som rör sig alltemellan utmanande klädsel till kvinnors tjänande i pastorstjänster och ledande positioner.

Men det var inte det jag ville starta här. Bara en reflektion över hur en så bra och viktig text som är väldigt andlig till sin karaktär kan lätt påverkas negativt av något så oskyldigt som en tecknad tjej som läser en bok.

Texten utmanar oss att lyfta blicken till vad Jesus har gjort och det behövs verkligen.

Jag tror alla män tagit till sig av Me too kampanjen och sökt Gud inför alla även till synes harmlösa tendenser till sexism. Men eftersom både män och kvinnor får nöja sig med att leva i den kropp som Gud har skapat,men som är föremål för frestelser ända till vi tas bort härifrån så behöver man leva vist och i förhållande till detta.

Det handlar om att man(bägge könen) måste stå emot och bekämpa lust och i vissa fall söka befrielse från sådana andemakter. Men också avstå från att söka den bekräftelse som finns i att klä sig utmanande. Var gränsen går mellan det ena och det andra borde sanningens ande kunna visa

Många gånger kan det vara så att det handlar om att Guds budskap skall få maximalt fokus och en utmanande klädsel alltid stjäl lite av Guds fokus. Det finns andra mera typiskt manliga fällor som kan stjäla fokus t ex skryt om stora gärningar

Man kan ironisera över hur vissa epoker och kulturer har velat täcka över den kvinnliga fägringen och mena att vi kommit över detta och nått en bra nivå. Men även om det känns trevligt och bra med tjejer som bär urringat,korta kjolar eller utmanande klädsel som tex tights, så blir det problem när man skall söka det andliga.

Vi vet ju att det finns och pågår en strid mellan anden och köttet för varje männniska.

Hoppas var och en skall söka och finna det som Christers text egentligen handlar om ,den pånyttfödda människan och ikläda sig det nya

Svara -   - 30/12-17 16:20 -


Tomas N

Svar till Tomas N.

Tillägg. Till män som brottas med lust,flytta fokus från kropp till person. Verje kvinna är någon gång en dotter eller mor (oftast)och alltid en syster. En person med en karaktär och med en livsuppgift och kallelse. Att se ett ansikte där karaktären och själen lyser igenom hjälper en att möta en människa med Guds perspektiv

Den här tecknade tjejen har inget ansikte,vilket förmodligen bidrar till att själva kroppen framstår ännu mera

Svara -   - 30/12-17 16:25 -


christina olsson

Gott nytt år Christer och tack för att du delade den här texten. Blev mycket glad när jag såg bilden på den unga tjejen som sitter och läser. I min tankebild/önskan är det min brorsdotter som sitter och läser ur Bibeln som jag gav henne för ett par år sedan. Hon är ännu inte frälst men jag ber och hoppas innerligt att hon skall bli det. Till min förvåning får jag läsa kommentarer från Tomas N och Karin som inte tycker att denna bild passar till texten eftersom den kan väcka köttets lustar?? Kan det vara så att genom sig själv känner man andra ? Hade det varit bättre med en ung kille i tight t-shirt och jeans istället? Skulle tjejen kanske haft burka på sig ? Denna bild är inte på något sätt utmanande. Blir riktigt illa till mods över att man kletar ner en sån här fin text med sånt dravel. Ni som har/får såna här problem med köttets lustar av denna bild sök hjälp hos Herren istället för att haka upp er på en tjej som är helt normalt klädd. Med vänlig hälsning Christina.

Svara -   - 31/12-17 02:09 -


bengt

jo jag tycker hon är normalt klädd också

Svara -   - 31/12-17 09:15 -


Christoffer

Det säger mest om er själva och hur ni tänker. Jag menar dom som ser den tecknande tjejen som något upphetsande.

Svara -   - 31/12-17 12:34 -


Karin

Hur man kan bli illa till mods för en sån sak är för mig en gåta. Fråga pingstkyrkan för sisådär 60-70 år sedan om de tycker hon är normalt klädd? Javisst hon är normalt klädd för de normer som råder idag. Men en groda skall kokas långsamt... Det har gått så långt att allt som förut sågs som rena synden har idag blivit helt normalt även inom kristna kretsar. Sorgligt är det. Och som sagt har jag själv inte vaknat upp ur den djupa sömnen inför detta faktum förrän nu. Nej, burka tror jag inte på, däremot att inte framhäva ens kurvor med för tighta kläder så att det kan väcka begär hos en man.

Svara -   - 31/12-17 14:13 -


bengt

men det finns diken åt bägge håll

bar hud i sig är ju inte synd

Svara -   - 31/12-17 14:51 -


bengt

och våra kroppar är ju inte syndiga i sig

själva

om vi hamnar i dom tankebanorna är vi

farligt ute

Svara -   - 31/12-17 14:54 -


Tomas N

Jag tror vi skall ta emot utmaningen att se genom olika kulturers ögon på detta med vad som kan räknas som sexuellt utmanande. Där kan Sverige i en från en annan tid räknas som annan kultur. Påminner också om att Guds folk kallas till att vara vägledare och ha vishet t ex i den debatten som handlar om våldtäkter och övergrepp från andra kulturer.

Allt är inte självklart och även i väst och då USA som ofta är först i trender vill en del nystartade församlingar och grupper leva rent och lite oldschool. Det behöver inte vara sekter alltså och en del tar täckande av hår och sådant på allvar.

Vi behöver inte alltid använda friheten till att leva ut allt till fullo. Om klädsel eller något annat vi säger och gör lägger en snara till någon att falla så är det bättre att avstå.

Det kan finnas de som är sexuellt frustrerade eller någon som har varit bunden,men nu fri ,som lockas tillbaka till gamla synder.

Det var några funderingar som inte är irrelevanta. På det stora hela har vi stor frihet i allt vi gör,men i olika situationer så kan det som är tillåtet i grunden vara ett dåligt val med dålig frukt i den givna situationen.

Och som jag tidigare sa så kan både synder och det som kallas vikt/tyngd(Hebr 12:1) hindra oss i vår vandring och blockera "kanalen" som vi vill ha fullt öppen när vi söker Gud. Vad är vi inte beredda att lägga ned och försaka för att höra Gud tala till vårt inre dagligen?

Svara -   - 31/12-17 15:47 -


bengt

jag håller med dig till stor del

men som jag skrev

det finns två.diken

Svara -   - 31/12-17 16:09 -


Karin

Jag skulle tycka det var intressant att veta hur ni män tycker att vi kvinnor bör klä oss för att inte väcka era begär?

Svara -   - 31/12-17 16:12 -


bengt

kvinnligt men anständigt

vilket kan tyckas vara besvärligt

och svårt

Svara -   - 31/12-17 17:36 -


bengt

det blir också tråkigt om män.och kvinnor

är klädda precis likadant

det tror jag inte är meningen

Svara -   - 31/12-17 17:39 -


Svenne

Om begär väcks hos en frälst man, det må vara vilket som helst, begär efter pengar eller begär framkallat av en kvinna, behöver han möta Jesus och bli helgad. En helgad man (eller kvinna) hyser inte orena tankar eller snuskig fantasi.

Den som lever nära Jesus vill likna Honom och inte de översexualiserade ofrälsta. Om jag verkligen älskar Herren vill jag inte hysa orena tankar och begär, eller göra något som inte är välbehagligt för Honom.

Svara -   - 31/12-17 17:55 -


bengt

riktigt det du skriver

Svara -   - 31/12-17 18:10 -


Karin

Svar till bengt.

Kan du ge exempel på vad som är anständigt och inte?

Svara -   - 31/12-17 21:16 -


Karin

Svar till bengt.

Kan du ge exempel på vad som är anständigt och inte?

Svara -   - 31/12-17 21:16 -


bengt

tex en knäkort kjol

bara ben i sig är inte oanständigt

shorts är kanske gränsfall

Svara -   - 31/12-17 22:24 -


bengt

men det är inte bara kjollängden

utan också hur man.rör sig och uppträder

Svara -   - 31/12-17 22:26 -


Lena Henricson

Martin Luther lär ha sagt: Man kan inte hindra fåglar att flyga över ens huvud. Men man kan hindra dem att bygga bo i ens hår.

Svara -   - 1/1-18 01:35 -


bengt

det var bra sagt

Svara -   - 1/1-18 11:49 -


Karin

Svar till bengt.

Ok. Men tighta åtsittande jeans då som de allra flesta kvinnor har idag? Om man har sådana och ett tight linne/t-shirt till som inte går ner över baken, kan inte det väcka begär hos er män? Tänker på om man är i kyrkan till exempel och så står en kvinna i bänken framför med sådana kläder...

Svara -   - 1/1-18 12:04 -


bengt

kanske kan vara så

i vissa fall

men som jag skrivit så finns det diken åt

båda håll

Svara -   - 1/1-18 13:17 -


David Ström

Köttets lustar är en del av vår natur. I stället för att känna begär till en vacker kvinna, som förmodligen väcker mäns lustar även om hon vore klädd i säcktyg så kan man tacka Gud för hans skapelse vilket innefattar kvinnan. Man kan undra vad Jesus menade med hava begärelse till en annans hustru? Han visste hur det gick för David som blev förälskad och slutligen upptänd av begär till kvinnan som redan var en gift soldathustru. Vi har ett val. Antingen så lever vi som det anstår en kristen, eller så lever vi på ett ett sätt som bryter vår relation med Gud. Om vi lever efter Guds stadgar så håller vi oss rena, heliga. Hur lever många i dag? Man lär ut fri sex till höger och vänster och sedan så klagar våra kvinnor över övergrepp #metoo. Hur var det förr? De unga sparade på sig, höll sig rena till bröllopsnatten. Sedan levde de som man och hustru i medgång som motgång. Hur är det nu? Många går in i en relation utan att ha lust till sin partner. Lusten som borde vara inom äktenskapet har de redan förbrukat i unga år. Resultatet är ofta en relation som inte är helig utan innehåller orenhet från någon porrsight för att öka lusten och den sexuella upplevelsen. Ett problem även bland gifta kristna är ju att någon av makarna faktiskt undviker den äktenskapliga sängen. De vill inte ge den andre vad den behöver, fast det står i Paulus undervisning. Det som var ett kött kommer inte bestå. Man kan nog säga att det är du som bryter äktenskapslöftet tillslut genom att inte ge den andre vad den behöver. Hur ofta borde någon av makarna släppa till, eller visa sig intresserad av en andre? Går det en månad i mellan så har ni problem. Går ni till den äktenskapliga sängen bara tio gånger om året, så räknas det som ett sexlöst förhållande. Ett sådant äktenskap kommer förmodligen inte bestå ens fast Gud säger att han inte ska höra dina böner om du skiljer dig från din hustru. Gläd er i er ungdoms hustru medan ni har henne kvar och låt hennes barm ständigt förnöja er.

Svara -   - 1/1-18 14:28 -


David Ström

Svar till Karin.

En vacker kropp kan antingen väcka behag eller väcka begär. Om en man inte kan tygla sitt begär så bör han gifta sig med en kvinna som har liknande lust. En kristen ska klä sig anständigt och ska föra sig anständigt. Kvinnan bör undvika djupa urringningar och mannen bör träna sig i att inte fastna med blicken i klykan. Han ska med andra ord hålla sig till sin hustrus behag oavsett hur stora eller små de är.

Svara -   - 1/1-18 14:37 -


bengt

mycket vist och sannt det du skriver

Svara -   - 1/1-18 14:54 -


Jessica

Svar till christina olsson.

Amen.Håller med dig till 100%.

Svara -   - 3/1-18 17:06 -


Din kommentar

NYTT! Ditt namn och mejladress måste godkännas innan kommentaren publiceras. Efter godkännande måste du alltid ha samma namn och mejl nästa gång du postar en kommentar, annars godkänns inte kommentaren.


Kom ihåg mig?ຫນ້າເຕືອນຄຣິສຕຽນເຮັດໃຫ້ສິ່ງເສດເຫລືອທ

ເຕືອນໄພສໍາລັບນ້ໍາເລິກ

ມີໄວ້ໃຈບໍ່ດັ່ງນັ້ນອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ blogs ຄຣິດສະຕຽນແລະສະຖານທີ່ທີ່ເຕືອນຂອງການຫລອກລວງແຕ່ຜູ້ທີ່ຕົນເອງນໍາໄປສູ່ການສິ່ງເສດເຫຼືອ.

72

Läs allt!


ມຸດສະລິມຖືກຂ້າຕາຍຫ້າຄຣິດສະຕຽນໃນ Dagestan

ຫ້າແມ່ຍິງທີ່ຖືກຂ້າຕາຍໃນການຍິງໃນຄຣິສຕະຈັກລັດເຊຍ

ຮູບພາບ: samnytt.se. 

A ຜູ້ໂຈມຕີ Muslim ຮ້ອງຂຶ້ນວ່າ "Allahu Akbar" ແລະການສັກຢາຕາຍຫ້າປະຊາຊົນທີ່ມີ rifles ການລ່າສັດຍ້ອນວ່າພວກເຂົາປະໄວ້ບໍລິການສາສນາຈັກຢູ່ໃນລັດເຊຍແບບດັ້ງເດີມຂອງສາສນາຈັກໃນສາທາລະນະລັດເຊຍ Muslim ຂອງ Dagestan.

50

Läs allt!


Movie: The Rich Man ແລະ Lazarus

A ຮູບເງົາທີ່ເຂັ້ມແຂງກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະເຢຊູກ່ຽວກັບຜູ້ຊາຍອຸດົມສົມບູນທີ່ມາເຊໂອນ (hell) ໃນຂະນະທີ່ທຸກຍາກຂອງລາຊະໂລມາຄໍາຂວັນນີ້.

16

Läs allt!


ບາບຕໍ່ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ, #metoo ແລະທ້ອງຟ້າ

ບ & ພົບປະເຈລະຈາກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູແລະການຮ້ອງເພງແລະຫຼິ້ນເພງຫຼາຍ ukulele ລາວ.

0

Läs allt!


ຫຼັກຖານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງກັບ Christer Pettersson ຫຼັງຈາກການ

ຫລັກຖານຕໍ່ Pettersson forged ໂດຍຕໍາຫຼວດ

Photo: ການສະແດງອອກ. 

ໃນປັດຈຸບັນມັນ emerges ໃນສາລະຄະດີໂທລະພາບທີ່ຫຼັກຖານສໍາຄັນກັບ Christer Pettersson ສໍາລັບ murder ຂອງ Olof Palme ໄດ້ forged ໂດຍຕໍາຫຼວດ. 

12

Läs allt!


The Quran ຂອງ Allah ບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົ້າຂອງພະຄໍາພີໄດ້

ອິດສະລາມ - ສາດສະຫນາຄິດ

ພະຄໍາພີກ່າວວ່າພຣະເຈົ້າມີລູກຊາຍໃນຂະນະທີ່ຫນັງສືພິມເວົ້າວ່າ Allah ມີລູກຊາຍທີ່ບໍ່ມີ. ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງວ່າມັນໄດ້ຖືກພິສູດວ່າມີສອງພຣະແຕກຕ່າງກັນ.

37

Läs allt!


Annons


ການ knot ໃນ Knutby

mandate ການທົບທວນຄືນ - Knutby

TV ທົບທວນຄືນພາລະກິດໄດ້ເປີດເຜີຍໃນປັດຈຸບັນສິ່ງທີ່ໄດ້ຮັບການເຮັດສຸດສໍາລັບປີຫລັງ scenes ຂອງ Philadelphia ສາດສະຫນາຈັກ Knutby ໄດ້.

94

Läs allt!


Dagens ord

Vecka 08, onsdag 21 februari 2018 kl. 00:19

Jesus söker: Hilding!

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? - Be den här bönen:

Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som min Herre och Frälsare. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Jag ber om förlåtelse för alla mina synder. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!

Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. - Joh 3:16


ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສທ່ານຫມໍ Atheist ຂອງກັບຄຣິສ

Mail Reader by Nils

ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຫຍັງຈຶ່ງບໍ່ພໍໃຈ, ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກຄືຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດວຽກສໍາລັບຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ?

6

Läs allt!


Senaste kommentarer


ອິດສະຣາເອນນາ Helsinki, Finland 2018

ໂດຍ Daniela Persin 

15 ສະຫມາ Israeli ທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນຟິນແລນປະສານງານໂຄສະນາເຜີຍຜ່ານໃຈກາງເມືອງທີ່ຈະໄດສະພາບ້ານເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນອິດສະຣາເອນສິດທິໃນການນະຄອນຫຼວງສະຫະປະຊາຂອງຕົນເຢຣູຊາເລັມ.

11

Läs allt!


Hizbollah har 150 000 raketer riktade mot Israel

Läsarmejl av Lars Enarson 

Gud vakar över Israel!

Bild: israelnationalnews.com. 

I samband med detta sköt Syrien ner ett av de israeliska stridsflygplanen. Detta har aldrig hänt sedan Libanonkriget 1982.

4

Läs allt!


AktuelltApg29 har tusentals bloggartiklar! Gå vidare till fler artiklar:

NÄSTA


Artiklar Kommentarer Bönesidan Fråga Christer Kontakt | Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 54 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 34 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 17 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 12 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 10 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Sedan 23:42 2013-08-16 har det varit 374 096 561 sidvisningar på Apg29!

Apg29 har just nu 16 326 bloggartiklar, 79 685 kommentarer och 53 020 bönämnen.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

MediaCreeper

Besök också Apg29 på:

Facebook | Twitter | Youtube | Vimeo | Instagram | Gab

TA EMOT JESUS!

↑ Upp