1 015 online! | Sidvisningar idag: 78 634 | Igår: 244 364 |

www.apg29.nu


Allah - månguden som var gift med solgudinnan med stjärnorna som sina döttrar

Månguden från alla fyra sidor. Notera månskäran snidade på bröstet.
Månguden från alla fyra sidor. Notera månskäran snidat på bröstet.

"Som vi ska se, så visar ovedersägliga bevis att guden Allah var en hednisk gudom. Faktum är att han var månguden som var gift med solgudinnan med stjärnorna som sina döttrar", skriver Dr. Robert Morey i detta studium om Allahs ursprung.

 
Skrivet av: Dr. Robert Morey

Religionen Islam fokuserar sin dyrkan på en gudom vid namn “Allah”. Muslimerna påstår att denna Allah tidigare var den bibliske Guden av patriarkerna, profeterna och apostlarna. Frågeställningen rör alltså kontinuitet. Var “Allah” den bibliske Guden eller en hednisk gudom i Arabien innan islam kom till? Muslimernas påstående om kontinuitet är central i deras försök att konvertera judar och kristna, för om “Allah” har del i det gudomliga flödet av uppenbarelse i Skriften, så är Islam nästa steg i den bibliska religionen. I så fall borde vi alla bli muslimer. Men, om Allah å andra sidan var en förislamsk hednisk gudom, så faller islams grundvalar samman. Religiösa påståenden faller ofta när resultatet från forskning såsom arkeologi redovisas. Vi kan spekulera i oändlighet om det förflutna eller så kan vi faktiskt gå och gräva upp det förflutna och se vad bevisen avslöjar. Detta är det enda sättet vi kan finna sanningen om Allahs ursprung. Som vi ska se, så visar ovedersägliga bevis att guden Allah var en hednisk gudom. Faktum är att han var månguden som var gift med solgudinnan med stjärnorna som sina döttrar.

Arkeologer har upptäckt tempel till månguden över hela mellanöstern. Från Turkiets bergskedjor till Nilens stränder så var den mest utspridda religionen i den antika världen just dyrkan av månguden. Sumererna, den första skriftkunniga civilisationen, har kvarlämnat tusentals lertavlor där de beskrev sina religiösa trosuppfattningar. Sjöberg och Hall har visat oss att de antika sumererna dyrkade en mångud som gick under många olika namn. De mest populära namnen var Nanna, Suen och Asimbabbar. Hans symbol var månskäran. Med den mängd artefakter gällande månguden i åtanke, så står det klart att detta var den dominerande religionen i Sumerien. Mångudskulten var den mest populära religionen i hela Mesopotamien. Assyrerna, babylonierna och akkaderna tog ordet Suen och ändrade det till ordet Sîn, som blev deras favoritnamn för månguden. Professor Potts betonar att “Sîn är ett namn som ursprungligen är sumeriskt, men lånats av semiterna.”

I det antika Syrien och Kanaan, representerades vanligen månguden Sîn av en månskära. Ibland placerades en fullmåne inuti månskäran för att betona månens olika faser. Solgudinnan var hustru till Sîn och stjärnorna var deras döttrar. Istar var till exempel dotter till Sîn. Offerriter till månguden beskrivs i Ras Shamra-texterna. I de ugaritiska texterna kallades ibland månguden för Kusuh. I Persien, så väl som i Egypten, avbildades månguden på väggmålningar och på statyers huvuden. Han var Domaren av män och gudar (se bilden nedan till vänster). Det Gamla Testamentet gick ofta emot dyrkan av månguden (Se: 5 Mos. 4:19; 17:3; 2 Kung. 23:5; Jer. 8:2; 19:13; Sef. 1:5 osv.) När Israel avföll till avgudadyrkan, så berodde det vanligen på mångudskulten. Faktum är att det överallt i den antika världen går att finna månskäran som symbol på sigill, minnesstenar, porslin, amuletter, lertavlor, cylindrar, vikter, örhängen, halsband, väggmålningar etc. I Tell-el-Obeid fann man en kopparkalv med en månskära på pannan. En avgud med en tjurs kropp och en mans huvud har en månskära inlagd på sin panna. I Ur, vid minnesstenen Ur-Nammu, har man funnit en månskära placerad på toppen av en gudaförteckning därför att månguden var gudarnas härskare. Till och med bröd bakades formade som halvmånar som en handling av tillgivenhet till månguden. Kaldéernas Ur var så tillgiven månguden att staden ibland kallades Nannar på lertavlor från den perioden.

Ett tempel av månguden har grävts upp i Ur av Sir Leonard Woolley. Han grävde upp flera exemplar av måndyrkan i Ur och dessa visas upp än idag på det brittiska museet.

Även Harran var känd för sin tillgivenhet till månguden. Under 1950-talet grävdes ett större tempel fram vid Hazer i Palestina. Två avgudar av månguden hittades. Bägge föreställde en man sittandes på en tron med en månskära inkarvad på bröstet. De medföljande inskriptionerna klargör att dessa var avbildningar av månguden. Ett flertal mindre statyer hittades också och dessa identifierades genom inskriptionerna som “döttrar” till månguden. Hur är det då med Arabien? Som Professor Carleton S. Coon uttrycker det, “Muslimer är notoriskt ovilliga att bevara traditioner av tidigare hedendom och förvanskar gärna den förislamska historien som de tillåter överleva i otidsenliga termer.”

Under 1800-talet åkte Amaud, Halevy och Glaser till södra Arabien och grävde upp tusentals sabeiska, minaeanska och qatabanska inskriptioner som sedan översattes. Under 1940-talet gjorde arkeologerna Gertrude Caton-Thompson och Carleton S. Coon fantastiska upptäckter i Arabien. Under 1950-talet grävde Wendell Phillips, W.F. Albright, Richard Bower och andra ut platser vid Qataban, Timna och Marib (den antika huvudstaden Sheba). Tusentals inskriptioner från väggar och klippor i norra Arabien har också samlats in. Konst och offerskålar använt i dyrkan av “Allahs döttrar” har man också funnit. De tre döttrarna, al-Lat, al-Uzza och Manat är ibland avbildade tillsammans med Allah, månguden, representerad av en månskära ovanför dem. De arkeologiska bevisen demonstrerar att den dominanta religionen av Arabien var mångudskulten.

Under Gamla Testamentets tider byggde Nabonidus (555-539 f.Kr.), Babylons sista kung, ett centrum av mångudsdyrkan i Arabien som fick namnet Tayma. Berta Segall skriver, “Sydarabiens astrala religion har alltid dominerats av månguden i varierande skepnader.” Många forskare har också noterat att mångudens namn “Sîn” är en del av arabiska ord såsom “Sinai”, “Sins vildmark” etc. När mångudens popularitet sjönk, förblev araberna trogna övertygelsen att månguden var den största av alla gudar. Medan de dyrkade 360 gudar vid Kabah i Mekka, så var månguden överställd de andra gudarna. Faktum är att Mekka var byggt som en helgedom för månguden.

Detta är vad som gjorde Mekka till den mest heliga platsen i arabisk hedendom. 1944 avslöjade Gertrude Caton-Thompson i sin bok, “The Tombs and Moon Temple of Hureidha”, att hon funnit ett tempel för månguden i Södra Arabien. Månskärans symboler och inte mindre än 21 inskriptioner med namnet Sîn hittades i templet. En avbildning som kan föreställa månguden själv blev också upptäckt. Detta bekräftades senare av andra erkända arkeologer.

Fynden avslöjar att mångudstemplet även var aktivt under den kristna perioden. Fynd insamlat från både norra och södra Arabien visar obestridligt att mångudsdyrkan var aktivt under Muhammeds levnadsdagar och fortfarande den dominerade religionen. Enligt otaliga inskriptioner var namnet på månguden Sîn, men hans titel var al-ilah (“gudomen”), med betydelsen att han var den störste, alternativt “den högste bland gudarna”. Carleton S. Coon säger vidare “att guden Il eller Ilah ursprungligen var en fas av månguden.” Månguden kallades al-ilah (“guden”), vilket sedan kortades ned till Allah under den förislamska perioden. De hedniska araberna använde till och med Allah i namnen som de gav till sina barn. Till exempel hade både Muhammeds pappa (Abdullah) och farbror Allah som del i namnet.

Det faktum att de gavs sådana namn av sina hedniska föräldrar bevisar att Allah var titeln för månguden under Muhammeds levnadsdagar. Professor Carleton S. Coon säger vidare att “på samma sätt blev den relativt anonyme Ilah slutligen Al-Ilah, Guden eller Allah, den Högste.”

Detta faktum besvarar frågorna, “Varför definieras aldrig Allah i Koranen? Varför antog Muhammed att de hedniska araberna redan visste vem Allah var?” Muhammed uppfostrades i månguden Allahs religion. Men han gick ett steg längre än sina hedniska arabvänner. Medan de trodde att Allah, månguden, var den störste av alla gudar och den högste i gudavärlden, så bestämde Muhammed att Allah inte bara var den störste utan också den ende guden.

I realitet sade han, “Kolla här, ni tror redan att månguden Allah är den störste av alla gudar. Allt jag vill att ni ska göra är att acceptera idén att han är den ende guden. Jag tar inte bort den Allah som ni redan tillber. Jag tar bara bort hans hustru och hans döttrar och alla de andra gudarna.” Notera det faktum att den muslimska trosbekännelsen inte är “Allah är stor” utan “Allah är den störste” (Ung. han är den störste bland gudarna). Varför skulle Muhammed säga att Allah är den “störste” med undantag av ett polyteistiskt sammanhang? Det arabiska ordet är använt för att kontrastera det större från det mindre. Att detta är sant kan förklara varför de hedniska araberna aldrig anklagade Muhammed för att predika en annan Allah än den gud de redan dyrkade. Denna “Allah” var månguden enligt de arkeologiska bevisen. Muhammed försökte tillfredställa olika grupper. Till hedningarna sade han att han fortfarande trodde på månguden Allah. Till judarna och de kristna sade han att Allah också var deras Gud. Men både judarna och de kristna visste bättre och det är skälet till att de avvisade hans gud Allah som en falsk gud.

Al-Kindi, en av de tidiga kristna apologeterna mot islam, sade att islam och dess gud Allah inte kom från Bibeln utan ifrån sabéernas hedendom. De dyrkade inte Bibelns Gud utan månguden och hans döttrar al-Uzza, al-Lat och Manat. Dr. N.A. Newman sammanfattar sin studie av den tidiga debatten mellan kristna och muslimer genom att säga, “Islam visade sig vara…en enskild och antagonistisk religion med ursprung i hedendomen.” Islamexperten Caesar Farah sammanfattade: “Det finns inget skäl därför, att acceptera idén att Allah kom till muslimerna från de kristna och judarna.”

Araberna dyrkade månguden som den största guden. Men detta var inte biblisk monoteism. Även om månguden var större än alla andra gudar och gudinnor, så förblev det ett polyteistiskt gudsvälde (pantheon) av olika gudar. Nu när vi har de faktiska avbildningarna av månguden, kan man inte längre undvika det faktum att Allah var en hednisk gud under den förislamska tidsperioden. Är det då någonting att fundera över när symbolen för islam är månskäran? När månskäran återfinns ovanpå moskéer? När månskäran återfinns på islamska nationers flaggor? När muslimerna fastar under en månad som börjar och slutar med framträdandet av månskäran i himlen?
 

Slutsats
Det muslimska påståendet att Allah är Bibelns Gud och att islam kom från religionen av profeterna och apostlarna motbevisas av solida, överväldigande arkeologiska bevis. Islam är ingenting annat än en annan form av den antika mångudskulten. Islam har tagit symbolerna, riterna, cermonierna och till och med namnet på sin gud från den urgamla hedniska mångudsreligionen. Som sådan är islam ren avgudadyrkan och måste förkastas av alla dem som följer Toran och Evangeliet.

 
Källa

Allah - the Moon God
Bluffen om Allah


Skriv ut


Publicerat av Christer Åberg torsdag 18 oktober 2012 09:13 | Direktlänk | Nyhetsbrev | RSS


STÖD APG29.NU


4 kommentarer

OBS: Läsarmejl, artiklar, kommentarer och video som är skrivna och gjorda av andra än mig, (Christer Åberg, grundaren till Apg29), kan ha åsikter som jag inte delar.

Eduardo Romano

Se ruega estudiar la biblia y concluir los estudios de los Seminarios Teologicos parano parecer analfabetos. Alah es Aba Al, Baal, Abel, Alhim, Elohim, El, Elyon, Alien, y la biblia dice claramente EN EL PRINCIPIO CREO ELOHIM (ALIEN) LOS CIELOS Y LA TIERRA, ademas el Islam es La Isla de Mu o la isla de los comerciantes de Especias Orientales, o sea América, descubierta desde hace milenios por los Moros y su Oro. Ademas la religión musulmán es Cristiana Ortodoxa, en el Coran capitulo 3, 7, 9, 12, 13, 19, habla claramente quien era Cristo, y la verdadera Virginidad de María, la resurrección y la dinastia de el y Moises , Quien sabe teología, rapidamente descubre que no han leído la biblia en Hebreo, y Griego, que no ha Leido el Coran, ni el Evangelio Ingil del Coran.

No tendrás dioses ajenos delante de mí.

4 No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.

5 No te inclinarás a ellas,

No matarás.

14 No cometerás adulterio.

15 No hurtarás.

16 No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.

17 No codiciarás la casa de tu prójimo,

Svara -   - 2/1-16 01:38 -


Kehn

Du kan också utgå från kärnan i kristendomen. Jesus Kristus, sann Gud och sann människa, kom till jorden för att dö för våra synder på korset. För att skapa fred mellan människan och Gud. Han uppstod på 3e dagen.Jesus, Messias, har sitt ursprung i skrifterna och profeterna där judarna talar om den kommande Messias. Islam är något helt annat, enligt Gal 1:8 är den som förkunnar detta(ett helt annat budskap) förbannad. Men som kristna är vi kallade att be för dem och älska dem, men inte deras lära!

Svara -   - 14/11-16 14:24 -


Bengt

Precis så är det

Svara -   - 20/10-18 12:12 -


Roger T. W.

Svar till Eduardo Romano.

Jag kan bara halvspanska, men jag förstår vad du säger, Eduardo. Den ortodoxa kyrkan har inga muslimska rötter. Det enda man kan säga är att kristna Biblar i Mellanöstern kallar Gud för Allah. Det är en ganska liten sak i jämförelse med hur Norden kristnades på ett konstigt sätt. Den historien är väl dold. Vi fick en konstig första Bibel där svenskarna var Jordens salt. Det var som när arianerna omvändes till katolicismen med lite fiffel. Det var i och för sig bra, eftersom de hade en konstig teologi (med förbindelser till Islam). Det var som när polackerna attraherades av protestantismen och kände sig som ryssar. Det fick Rom att få igång ett krig med Ryssland och Polen vann.

Andreas tog sin broder till Herren och antas ha verkat i den ryska världen (ett mycket speciellt begrepp), inklusive i Ukraina. Kanske han kom till Kertj (ukrainski Krim, som ukrainarna säger) eller till Kiev. Då fanns inte Ryssland.

Det är intressant hur olika språk ger månen och solen könstillhörighet. I Frankrike är solen manlig och det klagas över det tyska och nordiska tänkandet. Här är den Sunnan.

Trabacho mucho, pero ganjo poco, poco. Låt oss skratta lite.

Svara -   - 20/10-18 23:19 -


Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?Tungotalet och uttydning

Christer Åberg talar och sjunger om Jesus. I det här programmet tar han bland annat upp vad tungotalet och uttydning är för någonting.

0

Läs allt!


69-åring vill byta åldern till 49

69-åring vill byta åldern till 49

Bild: Dagen. 

Den 69-årige Emile Ratelband i Nederländerna vill få sin juridiska ålder nersatt till 49 år.

6

Läs allt!


Himlen TV7 intervjuar Christer Åberg

Christer är en känd bloggare bland både kristna och icke-kristna i Sverige. Han erbjuder Jesus som svar på aktuella samhälleliga och personliga problem. Programledare är Daniela Persin.

3

Läs allt!


”Jesus Kristus frälste mig från 27 års homosexualitet”

Davids starka vittnesbörd om hur han blev frälst och räddad av Jesus från 27 års homosexualitet. Svensk text. 

- Mitt namn är David, jag är 44 år gammal, och det här är ett vittnesbörd om hur Jesus Kristus räddade mig från tjugosju år av homosexualitet. Jag talar i kärlek.

1

Läs allt!


Tommy Dahlman intervjuar Christer Åberg i Kanal 10

Tommy Dahlman intervjuar Christer Åberg i Kanal 10 om hans frus och lille sons död två dagar innan julafton för snart tio år sedan.

2

Läs allt!


Det skall bli ett härligt möte uti skyn

Christer Åberg spelar på sin ukulele och sjunger "Det skall bli ett härligt möte uti skyn! O, hur underbart och stort."

0

Läs allt!


Troendedöparna brändes, dränktes och halshöggs

Många är de som har lidit förföljelse, satts i fängelse och dödats som har praktiserat det bibliska troende-dopet genom nersänkning.

9

Läs allt!


Denne man är farlig, ofrälst och falsk profet


Påve Franciskus.

107

Läs allt!


Dopet: Var, när och hur

Dop i havet

Här ger jag dig några tydliga bibelord på var dopet sker, när det sker och hur.

4

Läs allt!


Främlingen som följde kyrkoherden på vårpromenad

Läsarmejl av nils 

Främlingen som följde kyrkoherden på vårpromenad, sade till slut: Räck Hit Ditt Finger, Här är Mina Händer!

3

Läs allt!


Bedräglig rikedom

Läsarmejl av David B 

11

Läs allt!


Är Bibelns Gud samma som koranens gud?

”De som påstår sig älska, ära och tillbe Gud, gör i själva verket inte det om de inte älskar, ärar och tillber Jesus.”

5

Läs allt!


Europa tillbaka till Gud

Läsarmejl av David B

Europa tillbaka till Gud. David B talar.

2

Läs allt!


Han gifte sig med hologrammet Hatsune Miku

Gifte sig med sitt hologram

Akihiko Kondo håller i en dockversion av hologrammet Hatsune Miku som han gifte sig med. Bildkälla: Facebook.

En 35-årig man i Japan har gift sig med ett hologrom. Bröllopet kostade 160 000 kronor. En docka representerade det kvinnliga dataprogrammet.

19

Läs allt!


Himlen TV7 invigd i Uppsala

Ruben Agnarsson, Martti Ojares, Daniela Persin och Christer Åberg

TV-producent Ruben Agnarsson, grundare och vd Martti Ojares, kanalchef Daniela Persin och Christer Åberg.

Jag var inbjuden till den kristna tv-kanalen Himlen TV7:s studioinvigning i Uppsala.

17

Läs allt!


Nu har det hänt!

Över tusen prenumeranter på Youtubekanalen Apg29nu

Nu har det hänt! Youtubekanalen Apg29.Nu har fått över tusen prenumeranter. Närmare bestämt 1001 stycken!

5

Läs allt!


Jesu trefaldiga världshistoriska seger

Läsarmejl av nils 

Jesu trefaldiga världshistoriska seger, Guds gåva till all världens folk. Det Jesus Kristus utförde genom sin försoning var en oöverträffad Trefaldig Seger! Utmaningen gällde 3 olika områden som Han inför Gud den högste Domaren och inför: Andevärlden måste segra.

5

Läs allt!


Prenumera på Youtubekanalen Apg29.nu

Fortfarande i lager: Christer Åbergs starka bok Den längsta natten

Den längsta natten - 150 kronor

Natten till den 22 december, den natt med flest mörkertimmar 2008, genomlider Christer Åberg Den längsta natten i sitt liv, då han på ett mycket traumatiskt och oväntat sätt mister halva sin familj.

1

Läs allt!


Extra: Christer Åbergs bok fortfarande i lager

Upprop för Christer Åbergs bok Den längsta natten. Och du kan även ge ditt stöd till bloggsajten Apg29.nu.

0

Läs allt!


Platt jord är obibliskt

Platt jord är obibliskt

Läser man Bibeln så ser man tydligt att jorden är rund. Om jorden inte är rund då skulle Jesus ha tagit grundligt miste då han säger att att det både är dag och natt på jorden när han hämtar hem alla de frälsta till himlen.

20

Läs allt!


Ny DVD! Frågor och svar om den yttersta tiden och dess händelser

Av Holger Nilsson 

Ny DVD! Frågor och svar om den yttersta tiden

Du har nu möjlighet att ta del av denna nya DVD om den yttersta tidens händelser.

7

Läs allt!


Christer Åberg friar till Siri

Här friar jag till Siri i direktsändning. Lyssna på svaret!

3

Läs allt!


FN önskar en global regering inom 12 år

Av Mikael Walfridsson 

Agenda 2030 - FN önskar en global regering inom 12 år

Wolfgang Ishinger: ”Vi lever i en tid där den internationella världsordningen kollapsar just nu. I detta vakuum prövar alla för att se hur långt de kan gå. Det finns ett behov av en global regering.”

36

Läs allt!


Be den här bönen om du vill ta emot Jesus och bli frälst

Be den här bönen om du vill ta emot Jesus och bli frälst.

1

Läs allt!


Transpersoner befriade av Guds kärlek

En mycket stark dokumentär om transpersoner som har blivit befriade av Guds kärlek.

5

Läs allt!


Dagens ord

Vecka 47, onsdag 21 november 2018 kl. 08:54

Jesus söker: Helga, Olga!

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? - Be den här bönen:

Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som min Herre och Frälsare. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Jag ber om förlåtelse för alla mina synder. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!

Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. - Joh 3:16Dagen intervjuade Christer Åberg om konspirationsteorier

Dagen intervjuade Christer Åberg om konspirationsteorier

Tidningen Dagen. 

Tidningen Dagen har genom Jonatan Sverker intervjuat mig och flera andra om konspirationsteorier och gjort en gedigen sex sidor lång genomarbetad artikel.

19

Läs allt!


Senaste kommentarer


Den första uppståndelsen

Christer Åberg och Reine Jonsson talar talar om den första uppståndelsen i Nässjö närradio.

1

Läs allt!


Den 9 november är årsdagen av Kristallnatten

Den 9 november är årsdagen av Kristallnatten

Den 9 november är det årsdagen av Kristallnatten då Förintelsen av judarna började i Nazityskland 1938.

7

Läs allt!


Dante, 12 år, med Downs syndrom har ett människovärde

Dante, 12 år, med Downs syndrom har ett människovärde

Bild: Expressen. 

Tusentals människor letar efter den 12-årige pojken Dante som har Downs syndrom och som är förvunnen. Detta visar att han har ett stort människovärde!

15

Läs allt!


Är det Bildas uppgift att stå bakom danskurser och yoga?

Av Holger Nilsson 

Är det Bildas uppgift att stå bakom danskurser och kurser i yoga?

Angående Bilda så är deras egen presentation så här: ”Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle, med kortformen Bilda, tidigare med namnet Frikyrkliga studieförbundet, är ett av Sveriges tio studieförbund.”

47

Läs allt!


Dopet i Apostlagärningarna - Del 2

Christer Åberg undervisar om alla bibelställen om dopet i Apostlagärningarna. Del 2.

0

Läs allt!


Dopet i Apostlagärningarna

Christer Åberg undervisar om alla bibelställen om dopet i Apostlagärningarna. Del 1.

0

Läs allt!


16 bibelord om att ta emot Jesus för att bli frälst

Ta emot Jesus

Här listar jag flera bibelord som alla handlar om att ta emot Jesus. Det finns fler bibelord om detta som jag inte har med här. Och alla dessa bibelverser visar att man ska ta emot Jesus!

0

Läs allt!


Bilder från min barndom - Christer Åberg

Fantastiska bilder på Christer Åberg som barn! 

Christer Åberg fotar en ko

Här fotograferar jag en ko med en lådkamera på bondgården jag växte upp. Jag är klädd i trätofflor och i andra konstiga kläder.

7

Läs allt!


Unika dopfilmer

Unika dopfilmer - Studio Apg29 med Christer Åberg. Christer Åberg talar om dopet och visar fantastiska dopfilmer.

2

Läs allt!


7 skillnader mellan Jesus och Muhammed

Islams profet Mohammed, påstod sig predika samma budskap som Jesus. Men här har vi sju skillnader som visar att det inte stämmer! 

7

Läs allt!


Koranen räcker ej för översättare måste använda Bibeln för att stödja Profeten Muhammed

Läsarmejl av nils

Blir upprörd när jag ser hur Islam inte kan klara sig med sin egen Koranen, utan måste blanda in Bibeln, vår Heliga skrift för att försvara sin falska lära! Här följer några exempel.

3

Läs allt!
Apg29 har tusentals bloggartiklar! Gå vidare till fler artiklar:

NÄSTA


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 54 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 34 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 17 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 12 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 10 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Sedan 23:42 2013-08-16 har det varit 453 216 426 sidvisningar på Apg29! Apg29 har just nu 17 021 bloggartiklar, 91 680 kommentarer och 59 954 bönämnen.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp