915 online! | Sidvisningar idag: 47 756 | Igår: 216 459 |

www.apg29.nu

Live Apg29 med Christer Åberg: Tisdag 21.00 · Torsdag 21.00 · Lördag 21.00


Allah - månguden som var gift med solgudinnan med stjärnorna som sina döttrar

Månguden från alla fyra sidor. Notera månskäran snidade på bröstet.
Månguden från alla fyra sidor. Notera månskäran snidat på bröstet.

"Som vi ska se, så visar ovedersägliga bevis att guden Allah var en hednisk gudom. Faktum är att han var månguden som var gift med solgudinnan med stjärnorna som sina döttrar", skriver Dr. Robert Morey i detta studium om Allahs ursprung.

 
Skrivet av: Dr. Robert Morey

Religionen Islam fokuserar sin dyrkan på en gudom vid namn “Allah”. Muslimerna påstår att denna Allah tidigare var den bibliske Guden av patriarkerna, profeterna och apostlarna. Frågeställningen rör alltså kontinuitet. Var “Allah” den bibliske Guden eller en hednisk gudom i Arabien innan islam kom till? Muslimernas påstående om kontinuitet är central i deras försök att konvertera judar och kristna, för om “Allah” har del i det gudomliga flödet av uppenbarelse i Skriften, så är Islam nästa steg i den bibliska religionen. I så fall borde vi alla bli muslimer. Men, om Allah å andra sidan var en förislamsk hednisk gudom, så faller islams grundvalar samman. Religiösa påståenden faller ofta när resultatet från forskning såsom arkeologi redovisas. Vi kan spekulera i oändlighet om det förflutna eller så kan vi faktiskt gå och gräva upp det förflutna och se vad bevisen avslöjar. Detta är det enda sättet vi kan finna sanningen om Allahs ursprung. Som vi ska se, så visar ovedersägliga bevis att guden Allah var en hednisk gudom. Faktum är att han var månguden som var gift med solgudinnan med stjärnorna som sina döttrar.

Arkeologer har upptäckt tempel till månguden över hela mellanöstern. Från Turkiets bergskedjor till Nilens stränder så var den mest utspridda religionen i den antika världen just dyrkan av månguden. Sumererna, den första skriftkunniga civilisationen, har kvarlämnat tusentals lertavlor där de beskrev sina religiösa trosuppfattningar. Sjöberg och Hall har visat oss att de antika sumererna dyrkade en mångud som gick under många olika namn. De mest populära namnen var Nanna, Suen och Asimbabbar. Hans symbol var månskäran. Med den mängd artefakter gällande månguden i åtanke, så står det klart att detta var den dominerande religionen i Sumerien. Mångudskulten var den mest populära religionen i hela Mesopotamien. Assyrerna, babylonierna och akkaderna tog ordet Suen och ändrade det till ordet Sîn, som blev deras favoritnamn för månguden. Professor Potts betonar att “Sîn är ett namn som ursprungligen är sumeriskt, men lånats av semiterna.”

I det antika Syrien och Kanaan, representerades vanligen månguden Sîn av en månskära. Ibland placerades en fullmåne inuti månskäran för att betona månens olika faser. Solgudinnan var hustru till Sîn och stjärnorna var deras döttrar. Istar var till exempel dotter till Sîn. Offerriter till månguden beskrivs i Ras Shamra-texterna. I de ugaritiska texterna kallades ibland månguden för Kusuh. I Persien, så väl som i Egypten, avbildades månguden på väggmålningar och på statyers huvuden. Han var Domaren av män och gudar (se bilden nedan till vänster). Det Gamla Testamentet gick ofta emot dyrkan av månguden (Se: 5 Mos. 4:19; 17:3; 2 Kung. 23:5; Jer. 8:2; 19:13; Sef. 1:5 osv.) När Israel avföll till avgudadyrkan, så berodde det vanligen på mångudskulten. Faktum är att det överallt i den antika världen går att finna månskäran som symbol på sigill, minnesstenar, porslin, amuletter, lertavlor, cylindrar, vikter, örhängen, halsband, väggmålningar etc. I Tell-el-Obeid fann man en kopparkalv med en månskära på pannan. En avgud med en tjurs kropp och en mans huvud har en månskära inlagd på sin panna. I Ur, vid minnesstenen Ur-Nammu, har man funnit en månskära placerad på toppen av en gudaförteckning därför att månguden var gudarnas härskare. Till och med bröd bakades formade som halvmånar som en handling av tillgivenhet till månguden. Kaldéernas Ur var så tillgiven månguden att staden ibland kallades Nannar på lertavlor från den perioden.

Ett tempel av månguden har grävts upp i Ur av Sir Leonard Woolley. Han grävde upp flera exemplar av måndyrkan i Ur och dessa visas upp än idag på det brittiska museet.

Även Harran var känd för sin tillgivenhet till månguden. Under 1950-talet grävdes ett större tempel fram vid Hazer i Palestina. Två avgudar av månguden hittades. Bägge föreställde en man sittandes på en tron med en månskära inkarvad på bröstet. De medföljande inskriptionerna klargör att dessa var avbildningar av månguden. Ett flertal mindre statyer hittades också och dessa identifierades genom inskriptionerna som “döttrar” till månguden. Hur är det då med Arabien? Som Professor Carleton S. Coon uttrycker det, “Muslimer är notoriskt ovilliga att bevara traditioner av tidigare hedendom och förvanskar gärna den förislamska historien som de tillåter överleva i otidsenliga termer.”

Under 1800-talet åkte Amaud, Halevy och Glaser till södra Arabien och grävde upp tusentals sabeiska, minaeanska och qatabanska inskriptioner som sedan översattes. Under 1940-talet gjorde arkeologerna Gertrude Caton-Thompson och Carleton S. Coon fantastiska upptäckter i Arabien. Under 1950-talet grävde Wendell Phillips, W.F. Albright, Richard Bower och andra ut platser vid Qataban, Timna och Marib (den antika huvudstaden Sheba). Tusentals inskriptioner från väggar och klippor i norra Arabien har också samlats in. Konst och offerskålar använt i dyrkan av “Allahs döttrar” har man också funnit. De tre döttrarna, al-Lat, al-Uzza och Manat är ibland avbildade tillsammans med Allah, månguden, representerad av en månskära ovanför dem. De arkeologiska bevisen demonstrerar att den dominanta religionen av Arabien var mångudskulten.

Under Gamla Testamentets tider byggde Nabonidus (555-539 f.Kr.), Babylons sista kung, ett centrum av mångudsdyrkan i Arabien som fick namnet Tayma. Berta Segall skriver, “Sydarabiens astrala religion har alltid dominerats av månguden i varierande skepnader.” Många forskare har också noterat att mångudens namn “Sîn” är en del av arabiska ord såsom “Sinai”, “Sins vildmark” etc. När mångudens popularitet sjönk, förblev araberna trogna övertygelsen att månguden var den största av alla gudar. Medan de dyrkade 360 gudar vid Kabah i Mekka, så var månguden överställd de andra gudarna. Faktum är att Mekka var byggt som en helgedom för månguden.

Detta är vad som gjorde Mekka till den mest heliga platsen i arabisk hedendom. 1944 avslöjade Gertrude Caton-Thompson i sin bok, “The Tombs and Moon Temple of Hureidha”, att hon funnit ett tempel för månguden i Södra Arabien. Månskärans symboler och inte mindre än 21 inskriptioner med namnet Sîn hittades i templet. En avbildning som kan föreställa månguden själv blev också upptäckt. Detta bekräftades senare av andra erkända arkeologer.

Fynden avslöjar att mångudstemplet även var aktivt under den kristna perioden. Fynd insamlat från både norra och södra Arabien visar obestridligt att mångudsdyrkan var aktivt under Muhammeds levnadsdagar och fortfarande den dominerade religionen. Enligt otaliga inskriptioner var namnet på månguden Sîn, men hans titel var al-ilah (“gudomen”), med betydelsen att han var den störste, alternativt “den högste bland gudarna”. Carleton S. Coon säger vidare “att guden Il eller Ilah ursprungligen var en fas av månguden.” Månguden kallades al-ilah (“guden”), vilket sedan kortades ned till Allah under den förislamska perioden. De hedniska araberna använde till och med Allah i namnen som de gav till sina barn. Till exempel hade både Muhammeds pappa (Abdullah) och farbror Allah som del i namnet.

Det faktum att de gavs sådana namn av sina hedniska föräldrar bevisar att Allah var titeln för månguden under Muhammeds levnadsdagar. Professor Carleton S. Coon säger vidare att “på samma sätt blev den relativt anonyme Ilah slutligen Al-Ilah, Guden eller Allah, den Högste.”

Detta faktum besvarar frågorna, “Varför definieras aldrig Allah i Koranen? Varför antog Muhammed att de hedniska araberna redan visste vem Allah var?” Muhammed uppfostrades i månguden Allahs religion. Men han gick ett steg längre än sina hedniska arabvänner. Medan de trodde att Allah, månguden, var den störste av alla gudar och den högste i gudavärlden, så bestämde Muhammed att Allah inte bara var den störste utan också den ende guden.

I realitet sade han, “Kolla här, ni tror redan att månguden Allah är den störste av alla gudar. Allt jag vill att ni ska göra är att acceptera idén att han är den ende guden. Jag tar inte bort den Allah som ni redan tillber. Jag tar bara bort hans hustru och hans döttrar och alla de andra gudarna.” Notera det faktum att den muslimska trosbekännelsen inte är “Allah är stor” utan “Allah är den störste” (Ung. han är den störste bland gudarna). Varför skulle Muhammed säga att Allah är den “störste” med undantag av ett polyteistiskt sammanhang? Det arabiska ordet är använt för att kontrastera det större från det mindre. Att detta är sant kan förklara varför de hedniska araberna aldrig anklagade Muhammed för att predika en annan Allah än den gud de redan dyrkade. Denna “Allah” var månguden enligt de arkeologiska bevisen. Muhammed försökte tillfredställa olika grupper. Till hedningarna sade han att han fortfarande trodde på månguden Allah. Till judarna och de kristna sade han att Allah också var deras Gud. Men både judarna och de kristna visste bättre och det är skälet till att de avvisade hans gud Allah som en falsk gud.

Al-Kindi, en av de tidiga kristna apologeterna mot islam, sade att islam och dess gud Allah inte kom från Bibeln utan ifrån sabéernas hedendom. De dyrkade inte Bibelns Gud utan månguden och hans döttrar al-Uzza, al-Lat och Manat. Dr. N.A. Newman sammanfattar sin studie av den tidiga debatten mellan kristna och muslimer genom att säga, “Islam visade sig vara…en enskild och antagonistisk religion med ursprung i hedendomen.” Islamexperten Caesar Farah sammanfattade: “Det finns inget skäl därför, att acceptera idén att Allah kom till muslimerna från de kristna och judarna.”

Araberna dyrkade månguden som den största guden. Men detta var inte biblisk monoteism. Även om månguden var större än alla andra gudar och gudinnor, så förblev det ett polyteistiskt gudsvälde (pantheon) av olika gudar. Nu när vi har de faktiska avbildningarna av månguden, kan man inte längre undvika det faktum att Allah var en hednisk gud under den förislamska tidsperioden. Är det då någonting att fundera över när symbolen för islam är månskäran? När månskäran återfinns ovanpå moskéer? När månskäran återfinns på islamska nationers flaggor? När muslimerna fastar under en månad som börjar och slutar med framträdandet av månskäran i himlen?
 

Slutsats
Det muslimska påståendet att Allah är Bibelns Gud och att islam kom från religionen av profeterna och apostlarna motbevisas av solida, överväldigande arkeologiska bevis. Islam är ingenting annat än en annan form av den antika mångudskulten. Islam har tagit symbolerna, riterna, cermonierna och till och med namnet på sin gud från den urgamla hedniska mångudsreligionen. Som sådan är islam ren avgudadyrkan och måste förkastas av alla dem som följer Toran och Evangeliet.

 
Källa

Allah - the Moon God
Bluffen om Allah


Skriv ut


Publicerat av Christer Åberg torsdag 18 oktober 2012 09:13 | Direktlänk | Nyhetsbrev | RSS


STÖD APG29.NU


2 kommentarer

OBS: Läsarmejl, artiklar, kommentarer och video som är skrivna och gjorda av andra än mig, (Christer Åberg, grundaren till Apg29), kan ha åsikter som jag inte delar.

Eduardo Romano

Se ruega estudiar la biblia y concluir los estudios de los Seminarios Teologicos parano parecer analfabetos. Alah es Aba Al, Baal, Abel, Alhim, Elohim, El, Elyon, Alien, y la biblia dice claramente EN EL PRINCIPIO CREO ELOHIM (ALIEN) LOS CIELOS Y LA TIERRA, ademas el Islam es La Isla de Mu o la isla de los comerciantes de Especias Orientales, o sea América, descubierta desde hace milenios por los Moros y su Oro. Ademas la religión musulmán es Cristiana Ortodoxa, en el Coran capitulo 3, 7, 9, 12, 13, 19, habla claramente quien era Cristo, y la verdadera Virginidad de María, la resurrección y la dinastia de el y Moises , Quien sabe teología, rapidamente descubre que no han leído la biblia en Hebreo, y Griego, que no ha Leido el Coran, ni el Evangelio Ingil del Coran.

No tendrás dioses ajenos delante de mí.

4 No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.

5 No te inclinarás a ellas,

No matarás.

14 No cometerás adulterio.

15 No hurtarás.

16 No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.

17 No codiciarás la casa de tu prójimo,

Svara -   - 2/1-16 01:38 -


Kehn

Du kan också utgå från kärnan i kristendomen. Jesus Kristus, sann Gud och sann människa, kom till jorden för att dö för våra synder på korset. För att skapa fred mellan människan och Gud. Han uppstod på 3e dagen.Jesus, Messias, har sitt ursprung i skrifterna och profeterna där judarna talar om den kommande Messias. Islam är något helt annat, enligt Gal 1:8 är den som förkunnar detta(ett helt annat budskap) förbannad. Men som kristna är vi kallade att be för dem och älska dem, men inte deras lära!

Svara -   - 14/11-16 14:24 -


Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?Skördetiden

Av Tage Bergman 

Skördetiden

Tage Bergman delar intressanta tankar kring de olika skördetiderna som vi ser i Bibeln. Dessa skördetider talar samtidigt för när vi kan förvänta att uppryckandet av församlingen sker.

2

Läs allt!


Homosexuell stoppar klockringning

Kyrkklocka

Den homosexuelle tidigare SVT-profilen Pekka Heino har efter ständiga klaganden satt stopp för ringande kyrkklockor på Kungsholmen i Stockholm. 

7

Läs allt!


Transpersoner befriade av Guds kärlek

En mycket stark dokumentär om transpersoner som har blivit befriade av Guds kärlek.

Läs allt!


Förstlingsfrukten

Av Tage Bergman 

Förstlingsfrukten

När sker uppryckandet? Blir det före eller efter vedermödan? Det finns många tankar om det och åsikterna går vitt isär. Vi återvänder åter och åter till de bibelverser som för många tycks svåra att förstå. Istället kan vi titta på det rika bildspråk som bibeln ger i ämnet, vilka ger ett tydligt svar. Förstår vi inte grunderna i det profetiska ordet då kan vi inte heller rätt förstå de mer svårtolkade sammanhangen.

2

Läs allt!


Ändetidens tidslinje

Av Mikael Walfridsson 

Tiden

Den yttersta tiden, de sista dagarna, dagarnas ände, och denna tidsålders slut, är olika begrepp vi möter i Guds ord som har olika betydelse i förbindelse med den sista tiden, och Jesu återkomst till den här världen.

4

Läs allt!


Hatet mot åsiktsfriheten

Detta klipp visar alltför tydligt att det finns ingen åsiktsfrihet i Sverige. För uttrycker du din åsikt blir du gripen av polisen!

Läs allt!


Kvinna dog och fick uppleva himlen och änglar

Av Mikael Walfridsson 

Kvinna dog och fick uppleva himlen och änglar

Denna kvinna som hade en nära döden upplevelse, beskriver det, som att hon såg himlen, och upplevde en period eller plats där ”tiden slutade eller förlorade sin mening”. 

9

Läs allt!


Har ateister en fri vilja?

De kallar sig ofta för "free thinkers", fria tänkare. Men är ateister verkligen det? Kanske, men i alla fall inte enligt själva den ateistiska världsbilden! 

7

Läs allt!


Walt Disneys sexbilder i barnfilmerna

http://www.apg29.nu/bild2.php?w=480&h=75&src=img/1457818315-sexskugga.jpg

Vad är det egentligen som dina barn ser på och hjärntvättas av?

Varning för mycket stötande bilder i Walt Disneys tecknade barnfilmer. 

Läs allt!


Uppryckandet, Antikrist och den stora vedermödan är enkelt att förstå om man tror på Bibeln

Uppstigning

De som hela tiden måste gå emot det här, kan göra det någon annanstans, men inte här på Apg29. Jag godkänner inga egna agendor och inte heller propagerande för villoläror på Apg29!

10

Läs allt!


En man sänd av Gud - CG Hjelm

En klassisk predikan av CG Hjelm.

3

Läs allt!


Propaganda för Globalistiskt vänlig regering i Sverige

Läsarmejl av AJ 

Detta är intressant, idag går tidningen Metro ut med budskapet(första sida plus helt uppslag) att en statsvetare som menar att Annie Lööf kan få nästa försök att bilda regering och bli Sveriges statsminister.

16

Läs allt!


USA övar katastrofvarning till den amerikanska befolkningen

Av Mikael Walfridsson 

USA övar katastrofvarning till den amerikanska befolkningen

Torsdag den 4 oktober, hände något unikt i USA. På en och samma gång, skickade Trump ett sms till alla mobiltelefoner i USA. Det gjordes med det ändamål, att testa ett militärt varningssystem, som gör det möjligt, att nå hela den amerikanske befolkningen, i tillfälle av en händelse av stor betydelse skulle inträffa.

3

Läs allt!


130 000 raketer mot Israel

Av Holger Nilsson 

130 000 raketer mot Israel

Vilket land skulle stå ut med att ha cirka 130 000 raketer riktade mot sig? Detta ofattbara antal raketer finns nu uppställda emot Israel.

7

Läs allt!


Den stora vedermödans tid

Den stora vedermödans tid

Vi ska inte blanda ihop födslovåndorna med den stora vedermödan. Det är faktiskt två olika saker.

46

Läs allt!


Världens största kristna tv-bolag satsar i TBN Nordic i Stockaryd

TBN Nordic i Stockaryd

Från och med Lördagen den 7 juli 2018 verkar nu Mediahusets Vänner, som startade TV2020 som sedan blev Lifely Channel, under varumärket TBN Nordic.

0

Läs allt!


Man säger att Jesus dröjer

Talet om att Jesus dröjer är inspirerat av Djävulen. Det förleder människor att tro, att de skall vara med under den stora vedermödan och uppleva Antikrists regim.

41

Läs allt!


Prenumera på Youtubekanalen Apg29.nu

En inblick i det fruktansvärda offer Jesus utstod för våra själars Frälsning!

Läsarmejl av Nils 

6

Läs allt!


Detta är kärleken

Läsarmejl av David B

Pliktkristen eller en berörd kristen?

1

Läs allt!


Pwzqemuözrözvykvvgt

Ja, vad betyder detta krypterade ord som finns i rubriken? ”Pwzqemuözrözvykvvgt.” Någon som vet?

1

Läs allt!


Regnbågens tecken

Regnbågens tecken

Detta förbund innebär att aldrig mer skall en flod komma och utrota allt liv och fördärva jorden. Och tecknet på detta förbund är regnbågen.

1

Läs allt!


Dagens ord

Vecka 42, fredag 19 oktober 2018 kl. 04:05

Jesus söker: Tore, Tor!

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? - Be den här bönen:

Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som min Herre och Frälsare. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Jag ber om förlåtelse för alla mina synder. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!

Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. - Joh 3:16Snabba tider för mord på svenska kliniker

Snabba tider för  mord på svenska kliniker

Om jag förstår det rätt är det dråp om man dödar någon oplanerat, medan mord är planerat. Eftersom man planerar aborter så är det ju ingenting annat än mord!

6

Läs allt!


Senaste kommentarer


Elida besöker Israel

Svenska Elida, på solidaritetssegling för kristna minoriteter och enda demokratin i Mellanöstern, anländer till Israel.

2

Läs allt!


Världens 20 rikaste pastorer 2018

Världens 20 rikaste pastorer 2018. Nummer ett kommer att chocka dig!

64

Läs allt!


En arg kvinna ringer och svär och förbannar över att Jesus är enda vägen till Gud

En arg kvinna ringde till Christer Åberg och svor och förbannade och ifrågasatte att Jesus är enda vägen till Gud.

11

Läs allt!


Regnbåge över Christer Åberg i livesändningarna

Regnbåge över Christer Åberg i livesändningarna

En fantastisk bild från livesändningen igår. Full av symbolik! Regnbågen över Christer Åberg, och effekten med Bibeln och den öppna handen.

3

Läs allt!


Turkiet satsar hundratals miljoner på att bygga moskéer över hela världen

Moske

Den turkiska regeringen satsar hundratals miljoner på att bygga moskéer i ett långsiktigt mål att sprida islam över hela världen. 

34

Läs allt!


Tack gode Gud för Donald Trump - Nu stoppas handeln med aborterade foster

USA stoppar handel med aborterade foster

Bild: varldenidag.se. 

Nu stoppar USA stoppar handel med aborterade foster. Det är bara att tacka Gud för Trumpadministrationen i USA. Det har hänt mycket positiva saker sedan Donald Trump blev vald till president.

13

Läs allt!


Hijab för barn säljs

Barnhijab

Den brittiska varuhuskedjan Marks & Spencer marknadsför en barnhijab som passar för 6-8-åringar.

24

Läs allt!


När döms man till helvetet?

Var jag än hade fötts så hade frälsningens erbjudande getts mig. Jag blev inte frälst för att jag föddes i ett "kristet land" utan därför att Jesus sökte mig!

2

Läs allt!


Idag talar Jesus och jag profeterar över dig - Mikael Skogsén

Idag talar Jesus och jag profeterar över dig med Mikael Skogsén.

4

Läs allt!


Den gode Hitler vann över Lenin

Den gode Hitler vann över Lenin

Bild: rpp.pe.

Hitler, som besegrade Lenin i borgmästarvalet i det peruanska bergsdistriktet Yungar, säger att han är den gode Hitler.

0

Läs allt!
Apg29 har tusentals bloggartiklar! Gå vidare till fler artiklar:

NÄSTA


Artiklar Kommentarer Bönesidan Fråga Christer Kontakt

STÖD APG29

Du kan ge på tre olika sätt:

  • Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4
  • Swish: 070 935 66 96
  • Paypal

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 54 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 34 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 17 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 12 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 10 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Sedan 23:42 2013-08-16 har det varit 446 102 369 sidvisningar på Apg29!

Apg29 har just nu 16 958 bloggartiklar, 90 938 kommentarer och 59 058 bönämnen.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

MediaCreeper

Besök också Apg29 på:

Facebook | Twitter | Youtube | Vimeo | Instagram | Gab | SoundCloud

TA EMOT JESUS!

↑ Upp