Surfar nu: 917 www.apg29.nu

Avgrundens brunn i Uppenbarelseboken

Läsarmejl av Sigvard Svärd 

Brunn

En intressant och omskakande profetisk text är Upp 9:1-11 i Bibeln. Aposteln Johannes beskriver vad han just ser, i den gudomliga uppenbarelse han är med om på ön Patmos. Han vistas ju där som fånge på grund av sin tro på Guds ord och sitt vittnesbörd om Jesus.

INTE LÄTT ATT TOLKA

Johannes berättar om något han ser i den helige Ande, men gör inte i sammanhanget en tolkning av det han upplever, utan tar synen vidare till läsaren av sin text i ett outrett skick. Om Johannes såg något av innehållet med sina fysiska ögon vet vi inte, och för hans mänskliga förstånd var det nog rätt obegripligt. Jämför här likheten med Upp 2:28: ”Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna”. Det handlar om andliga öron. Egentligen är det inte så mycket lättare för oss här idag att tolka den dramatiska synen Johannes var med om, trots att vi lever i den profetiska tidens slutfas. Men jag ger mig ändå på att här och nu i bön om den helige Andes hjälp, försöka få fram ett mått av viktig insikt och förståelse. Åtminstone vi kristna bör, av vad vi kan se i de bibliska texterna, tänka på att vi lever med tidens avslutning inpå oss. Vi har ett heligt ansvar att läsa på, men inte hitta på, så att vi sunt och sant är med i det profetiska skeendet – och då inte endast för vår egen skull, utan i hög grad även för de ofrälstas skull. Då det klart framgår av slutet på Uppenbarelseboken (22:18-19), att inget får läggas till texten eller tas bort, får man hålla sig på mattan både ifrån att spekulera, fantisera, läsa in ”dold kunskap”, eller intellektualisera, liberalisera, söka bortförklara det skrivna. Esoterisk mystik (endast för särskilt utvalda och invigda) eller exoterisk kritik (tvivelbaserad vetenskapsteologi), bör känna sig portförbjudet.

DEM FEMTE DOMSBASUNEN

Johannes upplever i sin andehänryckning hur en märklig och otäck brunn, ”nedåt” i den andliga världen öppnas. De flesta svenska bibelöversättningar har för fenomenet valt att bruka uttrycket ”avgrundens brunn”. Däremot har man i den engelska översättningen King James, valt att skriva ”den bottenlösa avgrunden”. Att avgrundens brunn framställs som bottenlös känns inte som en orimlighet. På ett sätt går det att betrakta brunnen som ett tillfälligt ”gudomligt” fängelse eller förvaring av fallna änglar. Men även som en reservoar av ockultism, vilken i den meningen ingår som en del i en gudomlig domsakt. Öppnandet av brunnen sker först efter att en ängel i himlen har blåst i den femte av Guds sju domsbasuner. Det som visar sig komma upp när den brunnen öppnas, verkar inte vara något mindre än onda andar, krafter som är fientliga mot Gud. Att Gud gör bruk av dem, betyder naturligtvis inte att de är ”av Gud”, i meningen helig identifikation. Men det demoniska kan tydligen bli använt av Gud i dömande syfte. Jfr situationen med den avfällige kung Saul i 1 Sam 16:14: ”Men Herrens Ande vek från Saul, och han plågades av en ond ande från Herren.” Det ligger även inom möjligheternas gräns, att ”stjärnan” som ”hade fallit från himlen ner på jorden”, rör sig om att Gud t.o.m. gör bruk av Satan i sin dom mot det sataniska – genom att ge honom ”nyckeln till avgrundens brunn”, för att just han ska öppna den mot ”det egna” och mot ”de egna”. Likt det gamla talesättet: ”Synden straffar sig själv.” Någon egen nyckel har inte ”den fallna stjärnan”, utan måste få den sig given. Av Upp 1:18 har det redan framgått, att det är Jesus som har nycklarna till allt som har med döden, dödsriket och helvetet att göra. Gud har på ett sätt och vis alltid kontrollerat Fienden. Medvetet eller omedvetet för Fienden, förfogat över honom, liksom utnyttjat honom. Det går att tyda Luk 4:1-13 åt det hållet, där Jesus blev förd av Anden ut i öknen ”för att låta sig” frestas och sållas av djävulen i 40 dagar. Bibelstället avslutas med: ”När djävulen hade frestat honom på alla sätt, lämnade han honom för en tid.”

NEDÅTGÅENDE FÖRLUSTSPIRAL

Men vid varje tillfälle då Fienden tycker sig ha haft en framgång mot Jesus, har han egentligen varit i underläge och drabbats av någon slags förlust. Satan verkar sedan länge befunnit sig i ”fritt fall”, eller om man säger, i ett fall med flera händelsefulla etappmål ner mot det totala nederlaget. Hans nedåtgående förlustspiral började med att han blev fråntagen sin status som himlens mest strålande ängel, med det mest härligaste änglanamnet och den mest underbara änglatjänsten – till att istället betecknas på hebreiska som Satan (åklagaren), som grekiskans Djävulen (förtalaren), och som Ormen, Draken, Beelsebul (de onda andarnas furste enligt Luk 11:15) m.fl. namnnegationer. Jesus yttrar dessa ord om honom i Joh 8:44 till sådana som framställde sig själva som andligt märkvärdiga: ”Ni har djävulen till far och vill följa er fars begär. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, för det finns ingen sanning i honom. När han talar lögn talar han utifrån sig själv, för han är en lögnare och lögnens fader.”

BÅDE JUDAR OCH HEDNINGAR

Och brunnens innehåll synes beröra både judar och hedningar, då namnet på fursten över dessa uppkomna nu tillfälligt ”frihetsställda” avgrundsgestalter, både anges på hebreiska och på grekiska, som det heter: ”Som kung över sig har de avgrundens ängel, som på hebreiska kallas Abaddon (´fördärvet´) och på grekiska Apollyon (´fördärvaren´). Möjligen kan både Guds folk Israel och Guds folk, den hednakristna församlingen, utgöra attackmål för dessa destruktiva makter/energier då de släpps lösa. Det kan i så fall bero på, å ena sidan satanisk/djävulsk vrede mot Guds heliga folk, eller å andra sidan en Guds dom mot folken beroende på avfällighet/förhärdelse. Jag har sagt det förr, och jag säger det igen: Gå inte på talet om att Guds folk Israel eller att Guds folk den hednakristna församlingen – idag när tiden för Jesu återkomst och förberedelserna för ett nytt tempelbygge i Jerusalem står för dörren – inte kan bli förda bakom ljuset igen, som det blev för Israel med exempelvis fariseism och kabbalism och för den urkristna församlingen med katolicism och frimureri. Det är fortfarande så att, som det heter i 2 Kor 11.14: ”Satan själv uppträder ju som en ljusets ängel.”

ANDLIGA DIMENSIONER

Precis som dödsriket (grek. hades) och helvetet (grek. gehenna) är ”nedre” andliga ”onda” dimensioner, är således avgrundens bottenlösa brunn också av det slaget. Om helvetet läser vi att det ursprungligen är, vilket Jesus poängterar, ”tillrett åt djävulen och hans änglar” (Matt 25:41) som en slutdestination. Att det också småningom blir ”stället” för de människor som sagt nej till att göra Guds vilja, ställde inte Jesus själv fram som grundmeningen med helvetet – men hela versen lyder: ”Sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar.” Men man kan förutsätta att både helvetet och avgrundens brunn, blev till-redda av Gud ”någon gång” i för-evigheten, i dess preexistens. Avgrundens brunn fanns troligen iordningställd som ”fängelse” eller ”domsreservoar” av Herren Gud, innan tiden var inne att ta den i bruk för kommande fallna änglar.

DEN ONDA ANDEVÄRLDEN

I det avseendet bör vi nog räkna in att de två mer ”fria” ockulta dimensions utrymmena och fanns förberedda som andliga tillflykts- och verksamhetsnivåer för fallna änglar: ”Mitt-emellan-världen” och ”himlarymderna”, omnämnda t. ex. i Ef 6:12: ”Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna.” Redan innan i Ef 2:1-2 hade Paulus markerat till församlingen i Efesos att den onda andevärlden är ett faktum, han skriver där: ”Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens sätt och följde härskarna över luftens välde, den ande som är verksam i olydnadens barn.”

Allt tyder på att vi kan tala om den onda världen ungefär i termerna fågel, mitt emellan och fisk:

1. ”himlarymderna”/”luftens välde”/”kosmos” (fågel).

2. ”här i mörkret”/”tomhetens välde”, ”ödslighetens öken” (mittemellan).

3. ”avgrundens hålor” ”den bottenlösa brunnen”, ”dödsriket” och ”helvetet” (fisk).

Kanhända går det att till det sistnämnda också ta med benämningen ”havet” som en sådan ”andlig dimensionshåla”. Från sin heliga syn beskriver Johannes i Upp 12:18 hur Djävulen/Satan/ Ormen/Draken har ställt sig på stranden vid ”havet”. Direkt på det står det att läsa (13:1): ”Och jag såg ett vilddjur komma upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och tio kronor på sina horn, och hädiska namn på sina huvuden.” Jes 27:1 kan faktiskt hänsyfta på den yttersta tiden och hela ärendet med Fienden: ”På den dagen ska Herren, med sitt hårda, stora och starka svärd straffa Leviatan den snabba ormen, och han ska döda draken i havet.” Intressant och talande blir i sammanhanget ett uttryck i 21:1: ”Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Att kalla ”avgrunden” som en andlig dimension för ”bottenlös” är helt i sin ordning. På samma sätt går det att benämna ”mitt-emellan-nivån”/”här i mörkret”, för en andlig dimension ”utan yttre gränser” – och då också den andliga dimensionen ”himlarymderna”/”kosmos” – för ”taklös”. Personligen gjorde jag en hemsk upplevelse 1986 ihop med ett skrivarbete om ockultism jag höll på med. Det var som om att jag andligt och mentalt började dras iväg uppåt ut i ett taklöst kosmos. Det kom över mig likt en virvelvind, en cyklon, en uppåtgående centrifug och jag hörde liksom en röst som sa: ”Följ med så blir hela kosmos ditt. Hela den andliga världens möjligheter väntar på dig.” Räddningen för mig från denna frestelse och andliga attack, var att jag ropade på Jesus, samt att jag sedan vilade en tid från att kämpa med att avslöja den form av ockultism jag då höll på med.

FALLNA MEN ”FRIA”

Att somliga fallna änglar i demonisk existens, inte blev fängslade eller ”sparade” till att utgöra en del av en kommande Guds domsakt, det framgår ju med klarhet i flera bibeltexter. Evangelierna skildrar detta utifrån Jesu verksamhet, exempelvis i Matt 8:28-29: ”När Jesus kom över till gadarenernas område på andra sidan sjön, möttes han av två besatta som kom ut från gravarna. De var så våldsamma att ingen kunde ta sig förbi den vägen. Nu skrek de: ´Vad har du med oss att göra, du Guds son? Har du kommit hit för att plåga oss i förtid?´” Och att somliga fallna änglar/demoner har en av Herren Gud beslutad eller beviljad ”frihetstid”, beräknad från tidpunkten av deras syndafall, undanhåller inte Nya Testamentet oss. Exempelvis presenterar Matt 12:43-45 denna text: ”När en oren ande har farit ut ur en människa, går den då inte genom ökentrakter och söker efter en viloplats men finner ingen. Då säger den: Jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den kommer och finner det ledigt och städat och snyggt, går den och hämtar sju andra andar som är ännu värre, och de går in och bosätter sig där. För den människan blir slutet värre än början. Så kommer det också att bli för det här onda släktet.” T.o.m. Satan efter sitt syndafall i himlen och nedstörtningen därifrån, var inte av Gud fråntagen all sin tidigare makt eller frihet. I Jobs bok som beskriver händelser lång tid därefter, samlas Guds änglar inför honom någonstans i de ”himmelska” regionerna för ett rådslag och bland dem är Satan: ”En dag hände det att Guds söner kom och trädde fram inför Herren, och Åklagaren kom också med bland dem. Då frågade Herren Åklagaren: ´Varifrån kommer du?´ Åklagaren (alltså Satan, Anklagaren) svarade Herren: ´Från en färd över jorden där jag har vandrat omkring.” Då sade Herren till Åklagaren: ´Lade du märke till min tjänare Job? På jorden finns ingen som är så from och rättsinnig, ingen som så fruktar Gud och undviker det onda.´ Åklagaren svarade Herren: ´Är det utan orsak som Job fruktar Gud? Har du inte beskyddat honom och hans hus och allt han äger? Du har välsignat hans händers verk, och hans boskapshjordar breder ut sig i landet. Men räck ut din hand och rör vid allt han äger. Helt säkert kommer han då att förbanna dig rakt i ansiktet.´ Herren sade till Åklagaren: ´Nåväl, allt han äger är i din hand. Men du får inte räcka ut din hand mot honom själv.´ Satan gick då bort från Herrens ansikte.” Det finns en gemensam nämnare i denna händelse med Jesus och hans lärjunge Judas, den som förrådde honom. Händelsen kan ses som en profetisk tillbakablick. Strax före den ”sista måltiden” eller ”första nattvarden”, står det (Luk 21:3) att ”Satan for in i Judas”. Och på det följer så i takt med det vi läst och varit inne på nyss: ”Men se”, säger Jesus (Luk 22:22) med hänsyftning på Judas som han själv utvalt en gång, ”den som förråder mig har sin hand med mig på bordet.” Och i Mark 14:28 ger oss texten också att Jesus sa: ”den som doppar i skålen tillsammans med mig”.

SOM OCH NÄR HAN VILL

När det handlar om hur Gud förhåller sig till andliga dimensioner, så får vi ta med i beräkningen att han gör som han vill och när han vill. Det medför att de visst kan vara ”skapade” och iordningställda före skapelsen av den fysiska världen, men kan lika gärna vara något som ännu inte är format klart, var sig det handlar om ”det fallna riket” eller om Guds eget rike. Reflekterar här över vad Jesus säger till sina lärjungar i Joh 14:2: ”I min Fars hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att ni ska vara där jag är.”

FALLEN I ÄNGLAVÄRLDEN

Återvänder till de bibelställen som behandlar syndafall i änglavärlden. Och menar att det är faktiska ting och förlopp, som gör att Paulus av mycket att döma formulerar sig följande i Gal 1:8: ”Men även om vi själva eller en ängel från himlen skulle ge er ett annat evangelium än det ni har tagit emot, så ska han vara förbannad.” Och Paulus markerar något kommande i 1 Kor 6:3 genom att fråga: ”Vet ni inte att vi ska döma änglar?” En del om urfallet i änglavärlden, i det höga himmelska, före världens tillblivelse – även om det också är framställt med kopplingar till det jordiska – verkar vara upptecknat i Jes 14:12-15 och Hes 28:13-17: ”Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna (lat. ”Lucifer”), du gryningens son! Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken! Du sade i ditt hjärta: ´Jag ska stiga upp till himlen, jag ska resa min tron ovanför Guds stjärnor. Jag ska sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Jag ska stiga upp över molnens höjder; jag ska bli som den Högste.´ Men ner till dödsriket störtades du, längst ner i graven.” ”Eftersom ditt hjärta var högmodigt på grund av din skönhet, och du fördärvade din visdom på grund av din prakt, kastade jag ner dig till jorden och utlämnade dig åt kungar att beskådas.” Måhända beskrivs fenomenet i Upp 12:3-4: ”Och ett annat tecken visade sig i himlen, och se: en stor eldröd drake med sju huvuden och tio horn och sju kronor på sina huvuden. Hans stjärt svepte med sig en tredjedel av himlens stjärnor, och han kastade ner dem på jorden.” Här bör vi säkert räkna in alltså, att änglafursten/Lucifer/den eldröda draken, både blev utkastad och nerkastad av Gud, men att detta också var en sak han ville efter sin högmodighet och avundsjuka. Den himmelska heligheten och den egna ställningen stämde inte längre för honom, och kanske hade han blivit full av avundsjuka på Sonen – (jfr här om väsendet ”Visheten”, i Ords 8:1-31: ”Hör, visheten ropar…Herren hade mig vid begynnelsen av sin väg, före sina gärningar i urtiden. Av evighet är jag insatt, från begynnelsen, innan jorden fanns) – och därför deltog i ”utkastandet” frivilligt – samtidigt som han drog med sig de änglar som ställt sig på hans sida, ja faktiskt medverkade i nerkastandet av dem. Väljer i frågan om ”Visheten” att citera professor emeritus Tryggve Mettinger i Lund, som i sin skrift ”I begynnelsen” (Bibelsällskapet/Bibelakademiförlaget 2011) på sidan 119 har formulerat följande: ”Det egentliga substantivet i 1 Mos 1:1 är resit, ´begynnelse´. Samma ord förekommer i Ords 8:22: Visheten skapades som ´begynnelsen (av hans väg)´. Logiken hos Paulus blir då följande: ´I begynnelsen skapade Gud´, det vill säga ´Genom Begynnelsen skapade Gud´ och Begynnelsen är enligt Ords 8:11 Visheten, och Visheten är Kristus. Så kan Paulus säga att Kristus är Begynnelsen (Kol 1:18). Jfr Joh 8:25 som jag nämnde i inledningen till detta kapitel. Se också Uppenbarelsebokens ord om Kristus som han som är ´början till Guds skapelse´ (3:14) och utsagan ´Jag är A och O, den förste och den siste, början och slutet´ (22:13).”

FRÅN VISS LITTERATUR

Redaktör A. Oliver Laurence försöker i sin bok ”Syndafallet i himlen” (SVEA PRESS, Worcester Massachusetts 1917), ge en tänkt beskrivning av hur det kan ha känts för de änglar som gett sig med hull och hår åt motståndaren till Gud, när de ser vad som hänt med honom som en följd av syndafallet och nederlagets konsekvenser. Citerar från sid. 5-6 (med svenska språket något moderniserat av mig): ”Överraskningen bland änglarna är stor, inte minst hos de fallna (på vänster sida om tronen, min anm.). Glansen hos deras store furste har försvunnit. I stället för den store, högburne ”Morgonrodnadens Son”, ser de honom förbytt till en stor orm, en väldig röd drake. De vill fly undan, men för sent, de ser att de gjort Gud till sin fiende och att de är bedragna, men för dem finns ej någon undanflykt, och fastän de nu hatar och avskyr sin forne furste, mer än de någonsin ärat och hyllat honom, måste de dock följa honom och tjäna honom, som fört dem i olycka, i fördärv.” Jfr här med den engelske poeten John Miltons föreställande verk från 1665, ”Det förlorade och återvunna Paradiset” (förlaget Edquist & Berglund 1862). Hänvisar till sid. 188-189, där änglafursten beskrivs som Satan – som både utvecklat högmod och avundsjuka på Sonens härlighet i himlen (svenska språket betydligt moderniserat av mig):

”Avgrunden hörde sällsamt dån och såg från himmel himmel störta, ville fly förskräckt; men stränga ödet lagt för djupt. Dess mörka grund och bundit den för fast, i nio dygn de föll. Chaos röt, i tiofaldig förvirring av det fall hans välde (vilda anarki) störde. Sådant nederlag var hans fördärv. Avgrunden nu till slut uppgapar, griper dem, och slutes till: Avgrunden, deras hem, uppfylld med eld, som aldrig släcks, sorgens, kvalens hus. Nu lättad gladdes himlen, läkte snart sin mur, som återvände till sitt rum. Nu när han ensam slagit fienden, Messias vände sin triumfvagn om och alla heliga, som tysta stått, bevittnade hans allmakts verk, gå fram mot honom jublande, och som de går i palmers skugga, varje ordning ljus, de sjöng honom Konung segerrik. Son, arvinge, Herre, han all makt har fått, bäst värd att härska. I triumf han red igenom himlens mitt till gårdarna och templet, där hans Fader på sin tron satt högt. Med ära togs han där emot, och sitter nu på sällhets högra sida.”

Nåväl en bibeltext lyder (ingen direkt inblandning av Sonen): ”Och det blev strid i himlen: Mikael och han änglar stred mot draken. Och draken och hans änglar stred, men han var inte stark nog, och det fanns ingen plats för dem i himlen. Och den store draken, den gamle ormen som kallas Djävul och Satan och som förleder hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom.” (Upp 12:7-9). Dags måhända, som en bekräftelse på Sonens stridsaktivitet mot ”Lucifer” i en himmelsk region före tiden, att läsa orden av Jesus i Luk 10:18 riktat till sina lärjungar: ”Han sade till dem: ´Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt.´”

BUNDNA ÄNGLAR

Till detta behöver fogas frågan om vilka fallna änglar det gäller som kommer upp ur avgrundens brunn, för det går att peka på kanske ett ytterligare änglafall än i fråga om de som följde med i ”Lucifers” nedstörtning. De två sådana änglafall går troligen att utläsa i 1 Mos 6:1-4: ”När människorna började föröka sig på jorden och döttrar föddes åt dem, såg Guds söner att människornas döttrar var vackra, och de tog till hustrur alla de ville ha. Då sade Herren: ”Min Ande ska inte bli kvar i människorna för alltid på grund av deras förvillelse. De är kött och deras tid ska vara hundratjugo år. Vid denna tid, då Guds söner gick in till människornas döttrar och dessa födde barn åt dem, och även senare (tyder således möjligen på två fall, kanske ett fall före syndafloden och ett efter) levde våldsverkarna på jorden. Detta var forntidens väldiga män som var så ryktbara.” Och därmed är det dags att se om vi i Nya Testamentet kan få en träff på fallna änglar/demoner, alltså vilka de kan vara som kommer upp ur avgrundens brunn: Först Jud v 6: ”Och de änglar som inte höll fast vid sin höga ställning utan övergav sin rätta hemvist, dem håller han i förvar i mörkret med eviga bojor till den stora dagens dom.” – Möjligen rör det sig inte dessa, men varför inte om änglarna som omnämns i 2 Petr 2:4: ”Gud skonade ju inte de änglar som hade syndat, utan kastade dem i avgrunden och överlämnade dem åt mörkrets kedjor för att hållas i förvar fram till domen.”

TID FÖR BRUNNSÖPPNING

Frågan har ställts om den femte domsbasunen redan har ljudit i den andliga världen och att ”avgrundens bottenlösa brunn” därmed har öppnats? Det är på sin plats att undra detta utifrån allt det ockult uppenbara som pågår i den världsliga världen, samt alla abnormiteter på det kön- och identitetsrelaterade området, vidare all vetenskapsbaserad framställan av ”nya livsformer”, allt hat- och drogpåverkat våld, alla sjuka mentaliteter som media fylls av? Eller tyder tidens tecken på att det är rätt nära nu att brunnen ska till att öppnas? Det som kommer upp ur brunnen är av en sådan mängd att det liknas vid utvällande ”oren” rök som från en stor ugn. De/det som steg upp ur avgrundens brunn, såg t.ex. ut som gräshoppor med vingar och som hästar. De liknade skorpioner med stjärtar och gaddar. Ansiktena var som människoansikten, de hade hår som kvinnor, tänder som lejon och liknande guldkronor på sina huvuden. Ljudet var som dånande stridsvagnar, smärtan som de/det förde med sig gav dödslängtan hos människorna. I texten förekommer många ting att tolka och förhålla sig till. Ingen vet allt, men vi kan alla veta tillräckligt. Apokalypsens och parousians tid är nu.

Så vad gör vi troende med våra liv idag? Hur förhåller vi oss till det profetiska ordet om vår tid? Vem och vad bekänner vi oss till? Tänk på att de enda människorna som klarade sig från brunnens ohyggligheter, var de som hade Guds sigill på sina pannor. Sigillet, bomärket, kan vara helt osynligt för den mänskliga omgivningen, men finnas på de troendes andliga pannor. Stämpeln gör att domen går förbi, likt hur mordängeln gick förbi de judiska hemmen i Faraos Egypten – om dörrposterna var bestrukna med blod från ett felfritt lamm. Den av oss som har varit troende länge, kan ha som färskt Jesusblod på sitt hjärtas dörrträ och därmed ett friskt vittnesbörd. Den nyfrälste är att gratulera till blodets skydd och till att ha ett nyvunnet vittnesbörd. Och minns väl, att Golgata segerkors är riktat åt alla håll in i den ockulta andevärlden. Korset är både lodrätt och vertikalt till sin utformning. Symboliserar seger över den onda andevärlden, uppåt och utåt så långt behövs, lika mycket nedåt så djupt det är nödvändigt. Avslutar med orden i Upp 12:11: ”De övervann honom (Satan) genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord.”


Sigvard Svärd

Läsarmejl

---
OBS: Läsarmejl, artiklar, kommentarer och video som är skrivna och gjorda av andra än mig, (Christer Åberg, grundaren till Apg29), kan ha åsikter som jag inte alltid delar.


Tack för att du läser Apg29. DELA gärna till dina vänner. Du kan också stödja Apg29 genom att sätta in en valfri GÅVA på BANKKONTO 8169-5,303 725 382-4. På internetbanken går det att ställa in så att du automatiskt ger en summa varje månad. Men om du hellre vill kan du SWISHA in en frivillig summa på 070 935 66 96. Tack.


Vill du bli frälst?

Ja

Nej


Publicerades måndag 4 juni 2018 18:52 | #avgrund #sigvard svärd #andemakter | Permalänk | Kopiera länk | Mejla

28 kommentarer

Roger T. W. Mon, 04 Jun 2018 19:57:32 +020

Sigvard, min Bibel är sönderläst och har ramlat i bitar, det är så det ska vara, men jag har inte dina kunskaper. Daniels bok är förseglad, men det är inte Uppenbarelseboken. Vi ska fundera på den så att kunskaperna tillväxer.

Det är svårt att lita på drömmar, de är som strömmar, men jag ska berätta om en av mina. Du ska tro på Herren, sade jag till en man och då slog han ned mig.

Jag ber för de många sökarna på apg. Led oss på rätta vägar för Ditt namns skull, Herre. Jag har själv varit där och vet vad det innebär att söka.

Svara


JL Mon, 04 Jun 2018 21:22:21 +020

"Frågan har ställts om den femte domsbasunen redan har ljudit i den andliga världen och att ”avgrundens bottenlösa brunn” därmed har öppnats?"
Som jag tolkar det, öppnades brunnen kring år 600, då odjuret från underjorden steg upp på jorden.

Svara


Marita Mon, 04 Jun 2018 22:56:06 +020

Detta är så djupt att vi får be Herren om uppenbarelse och vishet om detta. Gud välsigna Sigvard !!

Svara


Lotta Mon, 04 Jun 2018 23:11:00 +020

Ja det är verkligen viktigt hur vi lever nu i den sista tiden. Det är så mycket förvillelse så vi måste läsa Guds ord så vi kan avslöja det som är fel. Det är också viktigt att vara uppfylld av Anden så att han kan visa oss när något är fel.

Fridshälsningar

Lotta

Svara


JL Tue, 05 Jun 2018 09:04:43 +020

Svar till Lotta. Men Lotta, hur vet en människa att det är rätt ande? Alltså, en människa som har fel ande vet inte ens om det själv. Och förstår det inte heller. Än värre, det råder fullkomligt masspsykos idag bland kristna. Att bryta det första budet är mer eller mindre kutym.
Vad vi i stället skall göra, är att hålla Gud helig och bekänna Jesus som Guds son, då vet vi att vi har rätt ande. Man kan inte säga att man har rätt ande om man inte erkänner Jesus som Guds son, man kan heller inte säga att man har rätt ande om man inte håller Gud helig. Det är ganska många som erkänner Jesus som Guds son men inte bryr sig om att hålla Gud helig. Det är även ganska många som håller Gud för helig, men inte erkänner Jesus som Guds son. Vägen är smal.

Svara


Mikael W Tue, 05 Jun 2018 09:05:31 +020

En fantastisk artikel. Stort tack Sigvard Svärd!

Ett citat från ditt läsarmejl:

Så vad gör vi troende med våra liv idag?

Svara


AnnMarie Tue, 05 Jun 2018 09:30:29 +020

Svar till JL.

Den där masspsykosen bidrar Stefan Swärd med på sin blogg..Nu senast var det Lars Enarsson som fick sig en känga ang sitt utrop om bön för landet.

Svara


Daniel Ånséhn Tue, 05 Jun 2018 11:11:06 +020

Tänk också på att det inte behöver vara med andliga ögon han såg det. Tänk på alla de under som Gud har gjort, skapelsen, de 10 plågorna, floden och delat upp havet så att israeliter kan gå över. På samma sätt kan dessa under i uppenbarelseboken komma, de 7 plågorna likt de 10 plågorna...

Svara


JL Tue, 05 Jun 2018 11:23:21 +020

Svar till AnnMarie. Inget som kommer ur den munnen kommer gå emot islamiseringen. Inget. För Swärd är det första budet inget värt, absolut noll. Han lever i en värd som saknar förankring i verkligheten, hela hans verklighet är störd. Han har hjälpt odjuret till makten, han har märket på sin hand. Han har ljugit för att islamisera landet.
Stefan Svärd är en falsk profet. Det märks på hans avsaknad av kärlek till Gud. Det märks även på hans helt och hållet förvrängda syn på sig och andra. Här är hans ord:
"Dessa profeter kan också väldigt lätt snappa upp mycket spektakulära konspirationsteorier som saknar verklighetsanknytning.Dessa profeter kan också väldigt lätt snappa upp mycket spektakulära konspirationsteorier som saknar verklighetsanknytning"
Här pratar alltså Svärd om Lars, en människa som i sin ande känner vad han har att göra med. Vad som händer. Då går alltså Svärd ut, och misskrediterar Lars på alla det möjliga sett. Först genom att säga att Lars inte är politisk påläst, sedan drar han en "guilt by association" , med nazister, sedan att han inte har rätt kontakter osv. Svärd är lömsk bakom en polerad fasad. Vi pratar alltså om mannen som sagt att invandring inte orsakar islamisering. Denna killen dömer alltså vilka som saknar verklighetsanknytning? Gud har humor måste man ju säga i vilket fall som helst.
Stå på dig Lars, du kommer inte ha rätt i allt, men för Kungen jobbar du.

Svara


Lotta Tue, 05 Jun 2018 12:09:04 +020

Svar till JL

Det är den Helige Ande i mig som reagerar och varnar mig när något är fel. Han påminner mig också vad som står i Guds ord. Därför är det viktigt att läsa Ordet så att Anden kan påminna mig.

Tack Sigvard för denna viktiga påminnelse om tiden vi lever i.

Fridshälsningar

Lotta

Svara


Erik S Tue, 05 Jun 2018 13:26:51 +020

Svar till AnnMarie.

Det är sorgligt att läsa på Swärds blogg. Han är en falsk profet. Ytan är vacker och polerad, men vad döljer sig bakom? Det är något som inte stämmer. Han sätter sig till doms över många. Han dömer ut Trump och nästan hela kristenheten i USA! Men han säger inget om Obama och Clinton och allt det elände dom ställt till med. Han sparkar också på Enarsson som du säger. Han anser det vara så "idiotiskt" så han klarar inte att kommentera det en gång!

Vad ska man då säga om Swärd? Tja, inte är det mycket att lyssna på. Han anser sig själv vara perfekt och en stor profet, med kunskap långt utöver det vanliga. Swärd beklagar att många kristna lyssnar på Enarsson och gått med i bönegruppen(antar jag) Vad har han gjort-och gör Swärd, för att få ett mer mänskligt samhälle? Mig veterligt ingenting, annat än att prata en massa. Han är en typiskt kristen pk-are, ungefär som en del ledarskribenter och kolumnister på Dagen. Ingen man får något förtroende för! Han skryter om att han åker runt i olika kyrkor och har möten, precis som om han skulle vara någon "hög potentat" som alla ska se upp till och beundra. (påminner där lite om Jens Garnfeldt) Är för min del, glad att jag inte behöver lyssna på honom.

Han gillar EU, han är för globalisering och därmed Soros-alltså överstatlighet. Men hur ofta har han t.ex gått ut och försvarat Israel? Jag har inte sett det i alla fall. Något annat märkligt är, att han fått med sig 380 pastorer på detta galna upprop. Eller kan det vara så, att så många inom frikyrkorna har denna uppfattning? Då är det beklämmande i så fall. Inte underligt att det blir eller ser ut som det gör, i våra församlingar. Vågar ingen av dessa "pastorer" gå ut och erkänna sitt misstag? Det är verkligen ett svaghetstecken.

Har faktiskt bra mycket mer förtroende för Enarsson både som bibellärare och profet. Det är mycket man skulle säga om Swärd, men då skulle det bli väldigt långt. En person som Swärd, som hjälpt -och hjälper-till att islamisera vårt land, kan man omöjligt ha förtroende för. Och hur är det med alla stackars flickor som blir utsatta å det värsta, av dessa muslimska "barn"? Har aldrig hört att han beklagat detta! Det är verkligen ett bottennapp! (inte någon av de andra 380 heller för den delen)

Hoppas nu att sossarna och pk-sidan lider ett svidande nederlag i valet. Annars väntar en katastrof i detta land. Och enligt mätningarna så verkar det gå åt det hållet! Stackars Swärd och dom andra "pastorerna", det blir väl sorgligt! Vad göra då?

MVH Shalom!

Svara


Bengt Tue, 05 Jun 2018 13:39:11 +020

Jo kanske bäst att även alliansen lider stort

Nederlag

Så vi slipper en alliansregering också

Svara


Leif Boman Tue, 05 Jun 2018 13:55:06 +020

Hur det än går i valet så är redan Sverige under dom. Det spelar ingen roll vem av de ogudaktiga och blinda ledarna som tar över styret eftersom Guds Ord säger att en blind leder ner mot gropen..Det enda som kan vända Sverige från undergången är Jesus, just som Christer säger, inte politik, och speciellt inte med ogudaktiga ledare som på klarspråk tillhör djävulen! Guds folk borde förstå att antingen är en människa ett Guds barn genom Jesus, eller, så tillhör man antikrists regim....

Svara


AnnMarie Tue, 05 Jun 2018 15:21:25 +020

Svar till Erik S.

Jag undrar vad de 380 pastorernas församlingsmedlemmar gör då de upptäcker att de blivit lurade av sin herde.

Förhoppningsvis går de ur den församling de tillhör och då står pastorerna där med lång näsa 😁

Svara


AnnMarie Tue, 05 Jun 2018 15:24:30 +020

Svar till Leif Boman.

Det är ju i varje fall 380 pastorer som tillhör den antikristliga regimen.

Svara


Leif Boman Tue, 05 Jun 2018 15:32:23 +020

Svar till AnnMarie.

Det kanske är så, men en liten fråga bara för en svagt insatt i ämnet 380. Vad gjorde dessa 380 st som var så antikristligt?

Svara


JL Tue, 05 Jun 2018 15:35:10 +020

Svar till Leif Boman. Leif, du har rätt i att Sverige nu står under dom. Det gör vi för att vi lämnat Gud, vi har brutit det första budet. Men, det spelar ingen roll om de världsliga ledarna är ogudaktiga, det räcker med att de upprättar det första budet, så är förbannelsen bruten.
För det är faktiskt så, att solen lyser både på de goda och de onda. Så även ifall de andligt inte förstår vad de gör om de upprättar det första budet, så kommer ändå förbannelsen brytas. Många av de ogudaktiga förstår inte ens varför de upprättar det första budet, men de känner att det är deras vilja. Jag tror att dessa vänder tillbaka till Gud när det första budet upprättats.
Och vi vänder på det. Många väldigt gudaktiga har jobbat hårt på att få hit den andra guden. De vet inte heller själva vad de gör. Trots att de tror på Gud och läser bibeln och ber. Dessa kommer ta den andra Gudens parti tiden framöver och göra precis vad som helst för att bryta det första budet.

Svara


AnnMarie Tue, 05 Jun 2018 16:12:54 +020

Svar till Leif Boman.

De välkomnar en annan religion.

...antingen är en människa ett Guds barn genom Jesus eller så tillhör man antikrists regim ...skriver du så då kommer jag också med en liten fråga tillhör alla icke troende antikrists regim idag?

Svara


Leif Boman Tue, 05 Jun 2018 16:27:20 +020

Svar till AnnMarie.

Ja, AnnMarie, antingen tillhör man Jesus och är på väg mot himlen, eller så tillhör man skaran som är på väg mot eldsjön, vars ledare är djävulen! Det finns "tyvärr" inget mittemellan!

Svara


AnnMarie Tue, 05 Jun 2018 16:44:23 +020

Svar till Leif Boman.

Om man bjuder in en annan Gud i landet så tvivlar jag på att man tillhör Jesus och det är ju precis det pastorerna har gjort eller är det enligt dig skillnad på folk och folk?

Svara


Leif Boman Tue, 05 Jun 2018 16:54:40 +020

Svar till AnnMarie.

Jag har nu själv, visserligen ganska snabbt läst igenom detta om de 380 pastorerna. Där finns ingenting som tyder på något som här inne har påståtts vara av antikrist.

Det står absolut ingenting om att de skulle välkomna islam såsom några här har förvridit det till, ("vilket är detsamma som lögn") utan de har en helt naturlig och Gudomlig kristen medkänsla för människor i svårigheter och en oro mot att främlingsfientlighet även har trängt in i kristenheten! Jag är helt enig med dem och har själv mött denna aggressiva ton både här och där!

Att det sedan också finns lögnare bland dem som kommit hit är en helt annan sak, men det betyder inte att man bara på den grunden skall låta bli att hjälpa dem som ändå har det jobbigt. De andra får man gallra ut och vidta åtgärder mot så fort det bara går.

Och sen kan jag även undra här varför drevet blir så hätskt bland kristna när det handlar om "endast" 9 miljarder kr i flyktingfrågan jämfört med Svensk krigsrustning för ca 40 miljarder per år, och den nya tågbanan som skall satsas 700 miljarder på.

Varför skriker man inte mot detta, pengar finns tydligen. 9 miljarder är ju en liten skvätt i havet jämfört med de 740 miljarder som alla politiker tydligen är ganska överens om, även SD. Jag har i alla fall inte hört något annat?

Är det inte lite som att sila mygg och svälja kameler?

Svara


AnnMarie Tue, 05 Jun 2018 18:01:14 +020

Svar till Leif Boman.

Ingen idé att diskutera mer med dig om detta.

Jag tror du tillhör dem som till varje pris försvarar dessa pastorer bara för att de är pastorer.Skulle nog inte spela någon roll vad de gjorde för de är ju pastorer och skall skyddas.

Svara


Sigvard Svärd Tue, 05 Jun 2018 19:03:19 +020

Tycker att somliga kommentarer till mitt läsarmejl går vid sidan om ämnet. Men så kanske det måste få vara i frihetens namn. Dock känns det inte så lämpligt, när jag Sigvard Svärd närmast blandas ihop med Stefan Swärd (främst förnamnet men även efternamnet skiljer sig ju åt). Att det skrivs kommentarer är däremot uppskattat. Det är lite av meningen.

Svara


Mikael W Tue, 05 Jun 2018 19:31:02 +020

Svar till Sigvard Svärd.

Ja, hoppad alla som kommenterar kan hålla sig något mer till ämnet......

Återigen, en riktigt bra artikel om ett mycket svårt ämne. Snyggt jobbat!

Svara


Leif Boman Tue, 05 Jun 2018 20:25:21 +020

Svar till AnnMarie.

Ännu ett fel, jag försvarar det som är sant, inga lögner eller påhittade saker!

Dessa pastorer har inte alls välkomnat islam som "s.k kristna" här inne har hittat på, och det är dessa lögner ni sprider om syskon jag vänder mig emot....

Svara


Jessica Tue, 05 Jun 2018 21:38:58 +020

Svar till AnnMarie.

I pastorsuppropet från december 2014, säger man att SD sprider en myt om islamisering. Vidare säger man att vi inte har en för generös flyktingpolitik.

Sedan fastställer man dessa 3 påståenden.

1. ” Sverigedemokraterna är främlingsfientliga”

2. ” Det är ställt utom allt tvivel att den människosyn som präglar SD är allt annat än kristen.”

3. Den människosyn som sverigedemokraterna förmedlar står oerhört långt från Jesu ord”

Svara


Jessica Tue, 05 Jun 2018 21:50:33 +020

Svar till Jessica.

På tal om islamisering- En moske’ ska byggas i Rinkeby. En 5000 kvadratmeter stor med 18 kupoler, till en kostnad av 100 miljoner!( källa Fria Tider)

Svara


liva Tue, 02 Apr 2019 15:44:45 +020

Frid i Herren!

Finns det några av er som bor i Stockholm och som kan tänka sig följa med och på gator och torg för att förmedla det glada budskapet till våra medmänniskor????? Jag längtar att få träffa några som har rätt koll på tron och har hjärtat i Kristus????????? Herren vare med er/oss!

Svara


Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?

Din kommentar kan deletas om den inte passar in på Apg29 vilket sidans grundare har ensam rätt att besluta om och som inte kan ifrågasättas. Exempelvis blir trollande, hat, förlöjligande, villoläror, pseudodebatt och olagligheter deletade och skribenten kan bli satt i modereringskön. Hittar du kommentarer som inte passar in – kontakta då Apg29.


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 29, tisdag 16 juli 2019 kl. 07:08

Jesus söker: Reinhold, Reine!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
måndag 15 juli 2019 22:12

Varför kan jag inte känna glädjen att leva Jesus hjälp mig att få skrattet tillbaka inte att jag önskar att mitt liv tar slut krafterna har sina över min oro över min son och mina kära barnbarn

Morsan reklam


Aktuella artiklar


Senaste kommentarerSTÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp