Surfar nu: 864 www.apg29.nu


Bibelord om korsfästelsen och uppståndelsen

Korsfästelsen och uppståndelsen

Bibelord om Jesus korsfästelse och uppståndelse från både Gamla och Nya testamentet.

1 MOSEBOKEN 3:15

“Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han skall krossa ditt huvud* och du skall hugga honom i hälen."

PSALTAREN 22:2, 7, 8, 15-19

2Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Jag brister ut och klagar, men min frälsning är fjärran. 7Men jag är en mask och inte en människa, hånad av människor, föraktad av folket. *Alla som ser mig hånar mig, de spärrar upp munnen, de skakar på huvudet: “Jag är lik vatten som hälls ut, alla mina leder har skilts åt. Mitt hjärta är som vax, det smälter i mitt inre. “Min kraft är uttorkad som en lerskärva, min tunga fastnar i gommen, du lägger mig i dödens stoft. ”Hundar omger mig, de ondas hop omringat mig, mina händer och fötter har de genomborrat. “Jag kan räkna alla mina ben, de ser på mig, de stirrar. ”De delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad

JESAJA 53:2-12

2Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. 3Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet. *Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. 5Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. “Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade HERREN på honom. 7Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. *Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte besinnar att när han rycktes bort från de levandes land, blev han plågad på grund av mitt folks överträdelse? Bland de ogudaktiga fick han sin grav, men hos en rik var han i sin död, ty han hade ingen orätt gjort, och svek fanns inte i hans mun. ”Det var HERRENS vilja att slå honom och låta honom lida. Når du gör hans liv till ett skuldoffer, får han se avkomlingar och leva länge, och HERRENS vilja skall ha framgång genom honom. “Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se* och bli tillfreds. Genom sin kunskap* förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär. ”Därför skall jag ge honom de många* som hans del, och de starka skall han få som byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare, han som bar de mångas synd och trädde in i överträdarnas ställe.

MATTEUSEVANGELIET 16:21

”Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Ierusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlårda och att han måste dödas och på tredje dagen uppväckas. JOHANNESEVANGELIET 3:14-18

”Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste Människosonen bli upphöjd,* “för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv. ”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. ”Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. “Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.

APOSTLAGÄRNINGARNA 2: 36-41

“Därför skall hela Israels folk veta att denne Iesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och Messias." ”När de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: ”Bröder, vad skall vi göra?" “Petrus svarade dem: ”Omvänd er och låt er alla döpas i]esu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva. ”Ty er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta,

så många som Herren vår Gud kallar." “Också med många andra ord vittnade han och uppmanade dem: ”Låt er frälsas från detta bortvända släkte." “De som då tog emot hans ord döptes, och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring tre tusen.

ROMARBREVET 5:1, 2, 6-8, 18, 19

1Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Iesus Kristus. 2Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. 6Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktigas ställe, när tiden var inne. 7Knappast vill någon dö för en hederlig människa - kanske vågar någon gå i döden för den som är god. “Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare. “Alltså: liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv. ”Liksom de många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också de många stå som rättfärdiga på grund av den endes lydnad.

ROMARBREVET 10:9-11

9Om du därför med din mun bekänner att Iesus är Herren* och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. ”Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. “Skriften säger: Ingen som tror på honom skull stå där med skam.

1 KORINTIERBREVET 1:20-25

”Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare?* Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? 21]o, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. ”Ty judarna begär tecken* och grekerna söker Visdom. “Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten* och för hedningarna en dårskap. "Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. 25Ty Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor.

1 KORINTIERBREVET 2:1- 5

1När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet* för er. 2]ag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Iesus Kristus och honom som korsfäst. 3Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. *Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft. 5Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft.

1 KORINTIERBREVET 15:1-4

1Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och står fasta i, zoch genom vilket ni blir frälsta. jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem. Annars var det förgäves att ni kom till tro. 3Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna, “att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna.

2 KORINTIERBREVET 5:15-21

“Och han dog för alla, för att de som lever inte längre skall leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem. “Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt* Även om vi lärt känna Kristus på ett ytligt sätt, känner vi honom inte längre så. ”Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit. “Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. ”Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. ”Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud. “Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.

GALATERBREVET 3:13-15

”Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på tral* ”Vi friköptes, för att den välsignelse Abraham fått skulle i ]esus Kristus komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle få den utlovade Anden.

FILIPPERBREVET 2:6-11

6Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte 7utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa “ödmjukade sig och blev lydig ända till döden - döden på korset. “Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, ”för att i Iesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, “och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Iesus Kristus är Herren.

KOLOSSERBREVET 2:13-15

”Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser ”och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. “Han har klätt av* väldena och makterna och förevisat dem offentligt, när han på korset triumferade över dem.

HEBREERBREVET 9:11-28

“Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger* Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, ”gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning. ”Om nu redan blod av bockar och tjurar och askan från en kviga, stänkt på de orena, helgar till yttre renhet, ”hur mycket mer skall då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar, så att vi tjänar den levande Guden. Ty Kristus har genom den evige Ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. “Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund, för att de kallade skulle få det utlovade eviga arvet, sedan han genom sin död hade friköpt oss från överträdelserna under det första förbundet. “Där det finns ett testamente, måste det tillkännages att den som har upprättat det är död. ”Först när han dör blir testamentet giltigt. Det träder inte i kraft så länge han lever. “Därför har inte heller det första förbundet instiftats utan blod. ”När Mose hade förkunnat alla lagens bud för hela folket, tog han blodet från kalvar och bockar tillsammans med vatten, scharlakansröd ull och isop och stänkte på själva bokrullen och på allt folket. ”Han sade: Detta är förbundets blod, det förbund som Gud hur befallt er att hållaf* “På samma sätt stänkte Mose blod på tabernaklet och på alla föremål som hörde till gudstjänsten. ”Så renas enligt lagen nästan allt med blod, och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. ”Alltså måste avbilderna av de himmelska tingen renas med dessa medel, men de himmelska tingen själva renas med bättre offer än de medlen. “Ty Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord med händer och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. “Inte heller gick han in för att offra sig många gånger, så som översteprästen varje år går in i det allra heligaste med blod som inte är hans eget. 261 så fall hade han varit tvungen att lida många gånger alltsedan världens grund blev lagd. Men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. ”Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas, ”så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder,* och han skall en andra gång träda fram, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom.

1 PETRUSBREVET 2:22-25 

”Han hade inte begått någon synd, och svek fanns inte i hans mun* ”När han blev smädad, smädade han inte igen, och när han led, hotade han inte, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. “Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. ”Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare.

1 JOHANNESBREVET 1:7-2:2

7Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd. 8Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. “Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. ”Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss. “Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern - ]esus Kristus som är rättfärdig. 2Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.

UPPENBARELSEBOKEN 5:9-10

9Och de sjöng en ny sång: ”Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. 1°Du har gjort dem till ett konungadöme, till präster åt vår Gud, och de skall regera på jorden."

Tack för att du läser Apg29. DELA gärna till dina vänner. Du kan också stödja Apg29 genom att sätta in en valfri GÅVA på BANKKONTO 8169-5,303 725 382-4. På internetbanken går det att ställa in så att du automatiskt ger en summa varje månad. Men om du hellre vill kan du SWISHA in en frivillig summa på 070 935 66 96. Tack.


Vill du bli frälst?

Ja

Nej


Publicerades fredag 19 april 2019 21:31 | #koret #korsfästelsen #uppståndelsen #påak | Permalänk | Kopiera länk | Mejla

0 kommentarer

Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?

Din kommentar kan deletas om den inte passar in på Apg29 vilket sidans grundare har ensam rätt att besluta om och som inte kan ifrågasättas. Exempelvis blir trollande, hat, förlöjligande, villoläror, pseudodebatt och olagligheter deletade och skribenten kan bli satt i modereringskön. Hittar du kommentarer som inte passar in – kontakta då Apg29.


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 38, tisdag 17 september 2019 kl. 22:44

Jesus söker: Hildegard, Magnhild!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
tisdag 17 september 2019 19:26

Har ikväll bett till Gud att flera psykopater skall lämna mig ifred, och att allt ont de gjort mig och min syster m.fl. ska bli känt ,och att GODA människor ska hjälpa mig nu ! Allvarligt


Morsan reklam


Aktuella artiklar


Senaste kommentarer


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp