DONERA - bli månadsgivare (Paypal) - SWISH: 072 203 63 74

Apg29.Nu

Apostlagärningarna fortsätter i vår tid!
Bönesidan Chatt Kristen media Om Info

Läsarmejl

Adam amser cyn i'r nefol tragwyddol

Adam amser cyn i'r nefol tragwyddol

Av: Sigvard Svärd
torsdag 02 april 2020 01:16 📧

Denna artikel är ett läsarmejl/gästblogg vilket innebär att åsikterna är skribentens egna!

ADAM AMSER CYN Y tragwyddol nefol

Gall fod yn hoffi taflu allan yn "abwyd" yn y Beibl ac yn aros am y "ffug". Yr enw Adam yw'r abwyd yn opus hwn. Tensiwn yn codi pan fydd y "Slash", a llusgo cnoi "o dan yr wyneb" i ffwrdd mewn grym broffwydol o'r llyfr Beibl llyfr y Beibl - cyn iddo ddod i fyny fel dwyfol "dal". Beibl astudio yma, yr wyf wedi titulerat "Adam-amser ar gyfer y nefol tragwyddol", yn fy marn i yn dal o'r fath.

DIWEDD TESTUNAU

Yr wyf wedi dethol ychydig o is-deitlau cychwyn ar gyfer myfyrio diwinyddol hwn gyda golygfeydd syfrdanol, sef 1 Genesis 1: 26-27a; 2: 6-8, 1 Brenhinoedd 10: 23-25, Eseia 65: 24-25 ac 1 Corinthiaid 15:45, mae'r testunau rwy'n hwn gan y Beibl y bobl yn 2015, gan nodi yn eu trefn (popeth mewn cromfachau yw fy nodiadau.):

(1) ”Gud sade: ´Låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. De ska råda över havets fiskar och himlens fåglar, över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden.´ Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem”. – ”Men dimma kom upp ur jorden och vattnade hela marken. Och Gud formade människan av jord från marken och blåste livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse.”

(2) ”Salomo blev större än någon annan kung på jorden, både i rikedom och vishet. Från alla länder kom man för att besöka Salomo och höra den visdom som Gud hade lagt ner i hans hjärta. Var och en förde med sig gåvor: föremål av silver och guld, kläder, vapen, väldoftande kryddor, hästar och mulåsnor. Detta hände år efter år.”

(3) "A bydd yn dod i basio cyn galw ohonynt, atebaf, tra eu bod yn siarad eto byddaf yn clywed. Wolves i bet gyda'r oen, bydd y llew yn bwyta gwair fel ych, a bydd y llwch fydd bwyd y sarff. Does unman yn fy holl fynydd sanctaidd, byddant yn gwneud dim drwg na medd niweidiol yr Arglwydd. "

"Felly mae hefyd yn ysgrifenedig, Y dyn cyntaf Adda daeth yn byw yn. Daeth yr ail ddyn o'r nefoedd. "

DIM ddigynllun

Gud gör inget impulsivt, oigenomtänkt eller slumpartat. Bakom varje hans handling, vare sig det är frågan om forntid, nutid eller framtid, döljer sig en noggrannhet, en minutiös förberedelse och planering. Så också naturligtvis när det gäller människans tillblivelse. Då människan (adam) som man/manligt beskrivs i hebreiskan, drar det åt ”styrka”. Och när människan (adam) visas på som kvinna/kvinnligt på samma språk, kommer ”livgivning” i förgrunden. Den första mannen får av Gud som egennamn heta Adam och Adam i sin tur (efter Skaparens vilja, kan man förutsätta) ger namnet Eva (hebr. Chavva) åt kvinnan, vilket just betyder ”leva” och ”liv”.

TRE LUSTGÅRDAR

Ond yn awr rhywbeth am (1) y Gardd Eden, (2) y Brenin Solomon Eden a (3) yn y dyfodol y Mileniwm. Mae'r tri o'r gerddi wedi cael neu a fydd yn cael ei cael arwyddocâd gwych ac sanctaidd. Ar y naill law, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân, ar ochr arall y ddynoliaeth: yr Iddewon a hednafolket, ac mae hyn yn arbennig pobl ag Messias- ynganu neu Kristustro. Yn ôl i osod cronoleg Beiblaidd, mae yn bodoli (1) "o dan y ddaear" Paradise tua 4000 o flynyddoedd CC, (2) y Brenin Solomon Eden (a ddisgrifir yn y Caniad Solomon), roedd ei hanterth yn 900 CC

Vad det gäller (3) tusenårsriket, med Jesus från det himmelska nedstigen på Olivberget i Jerusalem, kan detta snart vara dags att bli upprättat: ”Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, den gamle ormen som är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år.” (Upp 20:1-2)

HEBREISKANS GAN

(1) Om den första sköna paradisiska miljön, som av mycket att döma låg på jordens ”mittpunkt”, där Jerusalem en dag skulle komma att byggas, dess tempel trona – samt där Jesus skulle dö och uppstå, och i den yttersta tiden återkomma till – så står det exempelvis att läsa i 1 3:8: ”Vid kvällsbrisen hörde de”, Adam och hans brud Eva, ”Herren Gud vandra i lustgården (hebr. gan)”.

(2) O ran Jerusalem, King Solomon Eden, y eraill yma yn y drefn Beiblaidd-broffwydol, felly gofynnwch i'r briodferch yn HV ( "Caniad Solomon" Solomon) 1: 7: "Dywedwch wrthyf, O ti y mae fy cariad enaid, ble dikes eich ceirw, lle rydych yn gadael iddo orffwys ganol dydd? " Ac mae'n gyfrifol at y cwestiwn o 6: 1: "Mae fy anwylyd a aeth i lawr i'w ardd ( by ), at y dolydd blodau persawrus, er bugeilio ei braidd." Enwau Solomon, o shalom yn Hebraeg a dulliau "heddwch", "hapusrwydd" a "ffyniant". Salem , mae'r ail ran y enw Jerwsalem yn dod o'r un gwreiddyn ieithyddol - hynny yw shalom gyda golygu "heddwch", "hapusrwydd" a "ffyniant".

(3) Rörande, tusenårsriket, denna den tredje gudomligt-historiska ”lusttiden” på jorden – med centrum i Jerusalem och kanske med återuppbyggt tempel – är det en välsignelse att få citera Jes 51:3: ”Ja, Herren tröstar Sion, han ser med medlidande på alla dess ruiner. Han gör dess öken lik Eden (gan), dess ödemark lik Herrens lustgård (gan). Fröjd och glädje ska höras därinne, tacksägelse och lovsångsljud.” Vidare (62:4): ”Du ska inte mer kallas ´den övergivna”, ditt land ska inte mer kallas ´ödemark´, utan du ska heta ´min kära´ och ditt land ´den äkta hustrun´, för Herren har dig kär, ditt land har fått sin äkta man.”

Salomos lustgård, ligger närmast som en profetisk efterbild till Edens lustgård och som en profetisk förebild till det stundande tusenårsriket. Och Salomo med sin brud ”Tirsa” (HV 6:7), utgör nog på motsvarande sätt en profetisk efterbild till Adam med sin Eva, samt en profetisk förebild till Jesus Messias/Kristus med sin brud – senare i evigheten, kallad ”Lammets hustru” (Upp 21:9).

DEN RÖDE AV DET RÖDA

Hebraeg Adam / "dyn", yn llythrennol yn golygu yn yr iaith y "coch" i "fod yn goch" neu "y Goch". Mewn 1 Gen 2: 6-7, darllenwn yr Arglwydd Dduw dyn a ffurfiwyd o bridd wedi'i leithio (clai) o'r ddaear. fe'i gelwir y Ddaear yn Hebraeg Adama , sy'n golygu "coch". Ac mae wedi uwch gan ddaearegwyr gwybodus mwy diweddar, fod y ddaear yn y rhanbarth Dwyrain Canol yw "coch". felly roedd Adam ei greu gan y "ddaear coch", y cyntaf oedd yn sych, llychlyd, ddiwerth a ofer - yn ôl pob tebyg ar ôl trychineb drwg, neu yr oedd yn domsakt dwyfol, pan "oedd y ddaear tynged gwag" (1 Genesis 1: 2).

Om hånfulla människor i den yttersta tiden heter det i 2 Petr 3:5-7: ”De bortser medvetet från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. Genom vatten och Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. Men de himlar och den jord som nu finns har genom samma ord sparats åt eld och bevaras fram till den dag då de gudlösa människorna ska dömas och gå under.” Guds mäktiga restaurering av ”kaosplaneten”, genom orden: ”Varde ljus!”, fuktade upp mullen och gjorde den mer till ”rödaktig lera” – för att av Herren Gud, efter människoparets syndafall, bli till svårarbetad ”förbannad mark”. I 1 Mos 3:23 skrivs det, att Skaparen skickade bort Adam och Eva ur Edens lustgård, för att de skulle ”bruka” den ”rödmärkta” jorden där utanför.

”BLODFÄRGAD”

Enligt Gottfrid Büchner, i hans väldiga bibelkonkordans från 1789, kan adam, människa och adama, jord/mark, betyda röd i meningen ”blodfärgad”. I detta finns ett antal tolkningsmöjligheter. Det ”blodfärgade” kan ha med blodet som pulserar i en människokropp. Det kan vara en anspelning på hälsa, friskhet och skönhet, röda kinder, och som det heter i Klag 4:7 om Israels furstar innan de hamnade i fångenskap i Babel: ”…deras kroppar vara rödare än korall”. I HV 5:10 uttrycker bruden om brudgummen: ”Min vän är strålande vit och röd, ypperst bland tiotusen.”

Men vi har anledning att gå vidare i försök till tolkning av ”blodfärgad”, för det kan också röra sig om en profetia, en föraning, om vad som skulle komma att prägla mänskligheten. Nämligen att dess utgjutna blod (människoblod, hebr. adamdam), genom våld och bråd död, skulle färga jorden röd. Det gick ju inte längre än till Adams och Evas båda söner Kain och Abel var igång på markerna, innan den första blodsutgjutelsen skedde då Kain slog ihjäl sin yngre bror Abel.

Ac nid i roi gormod o le i bwynt i'r disbyddu o waed dynol ar y ddaear, yn ychwanegol at dal i sôn am y 1af a'r 2il Ryfel Byd, canlyniadau ofnadwy - yr wyf yn mynd i domsakt dwyfol yn Datguddiad 14:20: "Herrschaftskelter wasg (dynol Press) ei sathru tu allan i'r ddinas (Jerwsalem), a gwaed yn llifo o'r wasg a chyrhaeddodd at ffrwynau'r ceffylau mil cam i ffwrdd (tua 38 km). "

DDUW'S SONS GWAED

Galwodd Iesu yn ei ddynoliaeth o "yr Adda diwethaf" (Saesneg "llwyth"), mae'r terfynol, lle dyn fel creadur yn cyrraedd ei gyfrifon - ar yr amod bod iachawdwriaeth Duw oddi wrth bechod trwy Iesu a dderbyniwyd. Dim ond y Beibl, am dragwyddoldeb, yn rhoi hysbysiad. Beth o ran y newid / "trawsnewid" i rywbeth arall, y newid o bryd i'w dragwyddoldeb, yw gan y bobl sy'n mynd colli am byth - ni allwch ddod o hyd i awgrym o'r ateb yn Ysgrythur.

Således, för att frälsa ”den förste Adam”, alla fallna adam, män och kvinnor (manligt och kvinnligt) – går ”den siste Adam” in under ”den förstes” synd, tar den på sig, och som det lyder i Kol 1:19-20: ”Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid genom honom både på jorden och himlen.”

Sångaren sjunger i Segertoner 229: ”I (förste) Adam är vi alla ett, och Adams svek var vårt. Vi gömde oss bland Edens träd när Herren sökte oss. Vi flydde, och då kom vi bort från Gud och från varann. Vår egen väg vi ville gå. Blott ensamhet vi fann.”

Fel y mae'n ysgrifenedig yn 1 Pedr 1: 18-19: "Rydych yn gwybod nad oedd â phethau darfodus megis arian neu aur, y cawsoch eich brynodd oddi wrth ffyrdd ofer chi etifeddwyd oddi wrth eich tadau (Heb. Adam / Adama ). Na, yr oedd gyda Christ (yr Adda diwethaf) werthfawr waed, fod y gwaed oen di-fai neu nam. Cafodd ei foreordained cyn seiliad y byd, ond yn awr yn y cyfnod diwethaf er eich mwyn chwi. "

"Er mai Mab ydoedd, dysgodd ufudd-dod drwy'r hyn a ddioddefodd. Pan gafodd ei wneud yn berffaith (eto), daeth yn ffynhonnell iachawdwriaeth dragwyddol i bawb sydd yn ufuddhau iddo (cyfaddef iddo). " (Hebreaid 5: 8-9)

Mab y Dyn

Så när Bibeln presenterar Jesus som ”Människosonen” (grek. tu anthropu), är det utifrån att han för en tid också blev människa, både sann Gud och sann människa. Men då en annan typ av människa, en ”andra människa” – en med himlen kvar i sin ande: ”Han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa (´till det yttre lik en syndig människa´, Rom 8:3), ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden – döden på korset.” (Fil 2:6-8) I Joh 1:14 står det att läsa: ”Och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning.”

Paulus, driven av den helige Ande, skriver i 1 Kor 15:40, att det finns ”jordiska kroppar” (människor, hebr. adama, grek. epigeia) och det finns ”himmelska kroppar (grek. epurania) – ”de himmelska kropparnas glans är av ett slag och de jordiska kropparnas glans av ett annat slag”. Och han fortsätter i verserna 44-45: ”Det sås en jordiska kropp (grek. psychikon med choikos, stoft/mull), det uppstår en andlig kropp (grek. pnevmatikon av pnev/pneu ”ande”). Finns det (först) en jordisk kropp, finns det (till slut) en andlig kropp. Så står det skrivet: Den första människan, Adam, blev en levande varelse (vid skapelsen). Den siste Adam blev en livgivande ande (strax efter sin uppståndelse från de döda)…

”OFÖRSTÖBAR STEN”

Här följer en paus i det påbörjade bibelcitatet, för begreppet Adam drar iväg åt ett förmerat håll som bör få utrymme, då ”diamant” i meningen ”oförstörbar sten” på grekiska heter adams. I denna betydelse kan det måhända föreställa mänskligheten som tenderar till att ha en ”hård otrospanna” (Sak 7:11-12): ”Men de ville inte lyssna på detta utan var upproriska och stängde sina öron så att de inte hörde. De gjorde sina hjärtan hårda som diamant så att de inte hörde den undervisning och de ord som Herren Sebaot genom sin Ande sänt genom forna tiders profeter. Därför kom stor vrede från Herren Sebaot.”

Ynghylch yr Iesu, ei fod yn cael ei roi yn Hebreaid (ee, 4: 14-15, 7: 22-28) fel Offeiriad nefol sanctaidd ac yn hyn o beth, mae'n iddo, clymu amrywiaeth o adams, alltså ”diamanter”, för då gäller förebilden i 2 Mos 28:15-19: ”Du ska göra en bröstsköld för domsutslag i konstvävnad på samma sätt som efoden. Av Guld och av mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn ska du göra den. Den ska vara fyrkantig och dubbelvikt, en halv aln lång och en halv aln bred. Du ska förse den med infattade stenar i fyra rader: i första raden karneol, topas och smaragd, i andra raden granat, safir och kalcedon, i tredje raden hyacint, agat och ametist, och i fjärde raden krysolit, onyx och jaspis. De ska vara infattade i flätverk av guld.” Stark förkunnelse på detta tema, ges i sången: ”Nu är försoningsdagen” (Segertoner 451), där det i andra versen låter: ”Bröstsköldens ädelstenar är nu Guds kärleks tolk. Blodet till ett förenar nya förbundets folk.”

DET FÖRSTA OCH DET ANDRA

Saib ben: "... Ond y cyntaf oedd nad ysbrydol, nid daearol. Yna daeth y ysbrydol. Y dyn cyntaf o'r ddaear, y ddaear (Groeg. Gweinyddir , cf .. Gejsisk / seisisk). Yr ail ddyn o'r nefoedd (Groeg. Uranu). Gan fod y dyn daearol oedd (ar ôl cwymp), felly hefyd yw'r ddaear. Ac fel y mae y nefol (perffeithio), felly hefyd y nefol. Ac fel yr ydym wedi dwyn y llun dyn daearol (anghyflawn), ni a ddygwn hefyd y llun dyn nefol (perffaith). Ond yr wyf yn dweud hyn, frodyr: ni all cig a gwaed etifeddu teyrnas Dduw, ac mae'r can darfodus nid etifeddu yr anniflan. Wele, yr wyf yn dweud wrthych dirgelwch: Byddwn nid yw pob cwsg (y gred yn Iesu ger gyfnewid yn llosgi gryf am 2000 o flynyddoedd yn ôl), ond byddwn i gyd yn cael ei newid, Mewn eiliad, yn y amrantiad llygaid, ar yr utgorn diwethaf. Bydd yr utgorn yn seinio, bydd y meirw yn cael ei godi yn anllygredig, a byddwn yn ei newid. Mae'r rhaid llygradwy hwn wisgo anfarwoldeb. Ond pan fydd y llygradwy ei gwisgo â'r anfarwol, ac hyn yn gosod marwol anfarwoldeb, yna cyflawni'r gair sy'n cael ei ysgrifennu:Marwolaeth yn cael ei lyncu mewn buddugoliaeth . "

Fel Iesu a'r angylion

"Anwylyd, yn awr rydym yn blant i Dduw, ac eto nid yw'n glir beth y dylem fod. Ond rydym yn gwybod bod pan oedd (Iesu) yn cael ei datgelu y byddwn yn debyg iddo, oherwydd cawn ei weld ef fel y mae. " (1 Ioan 3: 2)

"Nawr rydym yn gweld mewn drych, a hynny'n aneglur; ond yna cawn weld wyneb yn wyneb (gweler Duw yn wyneb). Nawr rwy'n gwybod dim ond yn rhannol, ond yna byddaf yn gwybod hyd yn oed wrth i mi fy hun (o Dduw yn yr amser hwn) wedi dod yn eithaf enwog. " (1 Corinthiaid 13:12).

Och jämför med Mark 12:24: ”Jesus sa till dem (saddukeerna): ´Tar ni inte fel, just för att ni inte förstår Skrifterna och inte heller Guds makt? När de döda uppstår gifter de sig inte och blir inte bortgifta, utan är som änglar i himlen.´” Samma händelse tecknar Lukas på följande sätt (20:34-36): ”Jesus svarade dem: ´De som lever i den här världen gifter sig och blir bortgifta. Men de som anses värdiga (väljer att tro) att nå den andra världen och uppståndelsen från de döda, de varken gifter sig eller blir bortgifta. De kan inte dö längre, för de är som änglarna och är Guds barn, eftersom de är uppståndelsens barn.´”

I Upp 14:4 uttrycks det intressant: ”…dessa som följer Lammet var det än går. De är friköpta från människorna (de har blivit andlig ”brud” eller ”jungfru”) som en förstlingsfrukt åt Gud och Lammet.”

LAMMETS BRUD

Nid Datguddiad hawdd ymgartrefu mewn amser a thragwyddoldeb. Ond i fynd ymhellach yn y cael eu hystyried ac yn cyrraedd rhyw fath o gynffon - gallai fod rhai darnau o'r Ysgrythur Beibl a ddyfynnwyd (Parch 7: 11-17, 19: 6-9, 11-14):

”Och alla änglarna stod runt tronen och de äldste och de fyra varelserna, och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sade: ´Amen! Lovsången, härligheten, visheten, tacksägelsen, äran, makten och kraften tillhör vår Gud i evigheters evighet. Amen.´ En av de äldste frågade mig: Vilka är de och varifrån kommer de? Jag svarade: ´Det är de som kommer ur den stora nöden. De har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel, och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tält över dem. De ska aldrig mer hungra och aldrig mer törsta, och varken solen eller någon annan hetta ska drabba dem, för Lammet mitt på tronen ska vara deras herde. Han ska leda dem till livets vattenkällor, och Gud ska torka alla tårar från deras ögon.”

”Och jag hörde liksom rösten från en stor skara (änglar), som bruset av väldiga vatten och dånet av kraftig åska, och de sade: ´Halleluja! Herren vår Gud den Allsmäktige är nu kung. Låt oss glädjas och jubla och ge honom äran, för Lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Skinande rent linne har hon fått att klä sig i.´ Linnet är de heligas rättfärdighet. Och ängeln sade till mig: ´Skriv! Saliga är de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid.´ Och han tillade: ´Dess Guds ord är sanna.´ Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som satt på den heter Trofast och Sann, och han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslågor, och på sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv, och han var klädd i en mantel som doppats i blod, och hans namn är Guds Ord. De himmelska härarna (utan blod på kläderna) följde honom på vita hästar, och de var klädda i vitt linne (se här 1 Kor 6:2: ´Vet ni då inte att de heliga ska döma världen?´).”

Elevated SEFYLLFA

Felly, nid oes unrhyw bobl marwol gwan ( Adamites felly i siarad), sy'n marchogaeth gyda Iesu ar y ceffyl gwyn. Hebddo, maent yn troi i mewn i fel ef, ac maent fel angylion, fod hyfryd nefol.

Ond maent yn "gorau" na'r angylion. Yn gogoniant maent yn sefyll rhwng diwinyddiaeth a'r byd angylaidd. Yn y berthynas cyntaf, rydym yn darllen: "Nid yw angylion ef (Iesu) yn mynd i'r afael, ond mae'r plant Abraham (rhai sydd â ffydd)." (Hebreaid 02:16) Ar ben hynny, "Onid ysbrydion angylion yn y gwasanaeth Duw, a anfonwyd i helpu'r rhai a fydd yn etifeddu (derbyn y cynnig) iachawdwriaeth?" (Hebreaid 1:14) Yn y pylu cyflwr fuddugoliaeth derfynol sefyllfa a godwyd uchod angylion i fyny yn 1 Corinthiaid 6: 2-3: "? Ydych chi'n yn gwybod y bydd y saint farnu'r byd ... Oni wyddoch chwi fod byddwn yn barnu angylion?" Nid ydym yn addoli angylion yma mewn pryd, ond ni ddylai'r persbectif tragwyddol yn ein gwneud yn falch.

Hebreerbrevets författare fångar det i 12:23: ”…andarna av rättfärdiga som har nått fullkomligheten (m.a.o. blivit någon form av himmelska andeväsen)”, och därmed kan röra sig obehindrat genom och i alla dimensioner. Någon mer klarhet i utseende och hudfärg håller oss inte Bibeln med. Det har diskuterats hur lämpligt det har varit och kan vara att citera exempelvis Ps 8:6 och 82:6a från viss översättning, där det heter om människan som av Gud skapad varelse: ”Dock gjorde du honom nästan till ett gudaväsen; med ära och ärlighet krönte du honom”, samt: ”Jag har sagt att ni är gudar” – eftersom det hos somliga troende slog över i en framgångsteologisk lära. Men dessa bibelrum platsar i varje fall fullt ut på människan i hennes förvandling till himmelsk kropp.

Det är i detta stadium, då den troende människan gått från sin jordiska tunna kroppstid, från kött och blod, till att ha fått en himmelsk kropp, som nästa fas i den gudomliga planen går i fullbordan – med ”nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor” (2 Petr 3:13).

EN HERRENS ÖVERLÅTELSE

Du kan få vara en av de förvandlade. Så lämna inte den bibliska tron om du en gång har börjat att vara en sådan troende. Läs i tro och liv in dig i all bibeltext där det står ”de heliga”. Räkna in en Herrens överlåtelse av ditt namn bland de ”himmelska kropparna”. Se framför dig hur du – utan synd, utan sjukdom, utan smärta, utan sorg – andefritt rör dig tillsammans med och som Jesus i den eviga himmelska världens alla ”regioner”.

Och tänk på att de nyandliga/ockulta/gnostiska lärorna och religionerna, är inget annat än villfarelser och djävulska attacker mot det sanna evangeliet. Och otro i form av agnosticism eller ateism, är inte bättre det. För att säga nej till Jesus som sin personlige frälsare, är ett nej till att få vara med om den egna övergången från Adam-tiden till den evigt himmelska. Det är så överväldigande det som väntar trons folk i det evigt himmelska!

Lyssna, läs nedanstående bibelord och begrunda det. För det är av högsta vikt att dagens förkunnelse inte söker världens gunst – ockultism eller ateism – i fråga om vad som händer den troende människan efter döden. Utan tar sitt ansvar inför Gud, och alltså är intakt med hur heligt hisnande det löd från allra första början:

"Ond fel y dywed yr Ysgrythur, Pa llygad na welwyd, nac glywed clust, ac na fydd y galon ddynol yn dychmygu beth mae Duw wedi paratoi ar eu cyfer sy'n ei garu ." (1 Cor 2: 9)

Sigvard Svärd


Ditt stöd behövs

Stöd Apg29 genom att swisha in 29 kronor till 072 203 63 74.

Tack!


0 kommentarer

»0

»0

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


NYTT! Förkorta lång länk här så att den fungerar i din kommentar!

Kom ihåg mig?

Din kommentar kan deletas om den inte passar in på Apg29 vilket sidans grundare har ensam rätt att besluta om och som inte kan ifrågasättas. Exempelvis blir trollande, hat, förlöjligande, villoläror, pseudodebatt och olagligheter deletade och skribenten kan bli satt i modereringskön. Hittar du kommentarer som inte passar in – kontakta då Apg29.

ANNONS:
Himlen TV7

Rekommenderas

Stor intervju med Christer Åberg i tidningen Världen idag. "Gud bar Christer efter höggravida fruns död." Både text och video!


Nyhetsbrevet - prenumerera gratis!


Senaste live på Youtube


Direkt med Christer Åberg


DAGENS

Dagens datum

Vecka 15, tisdag 13 april 2021 kl. 07:27

Dagens bibelord

“Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de förklaras rättfärdiga som en gåva, av hans nåd, därför att de är friköpta av Kristus Jesus.” (Romans 3:23-24)

Dagens namn

Artur och Douglas

Dagens bön

Fader möt var och en idag och omslut dem på alla sidor. Möt också Artur och Douglas. Jag ber att människor ska ta emot Jesus och bli frälsta. Tack för din stora kärlek och nåd som du har visat oss genom din Son Jesus kristus. Amen.


Så här blir du frälst - räddad

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?

Ja!Fadern, Sonen och den Helige Ande är ett

Dessa tre är ett

Bibeln är mycket tydlig. Fadern, Sonen och den helige Ande är tre - och dessa tre är ett!


Jesus var jämlik Gud, blev människa, dog på korset och Gud upphöjde honom

Var så till sinnes som också Kristus Jesus var, vilken, då han var i Guds gestalt, inte ansåg det som en rövad skatt att vara jämlik Gud, utan utgav sig själv, och tog på sig en tjänares gestalt, och blev lik oss människor. Och sedan han hade trätt fram som en människa ödmjukade han sig själv och blev lydig intill döden, ja, intill döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom och gett honom ett namn som är över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig, deras som är i himlen och på jorden och under jorden, och för att alla tungor ska bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud, Fadern, till ära. (Fil 2:5-11)


Själavårdssamtal

Behöver du gratis vägledning och själavårdssamtal?

☎️ 0381-77 30 80

  • Måndagar 18.00-20.00
  • Tisdagar 09.00 -11.00
  • Onsdagar 09.00-11.00
  • Torsdagar 18.00-20.00

"Det enda som bär är Jesus. Det har Christer Åberg fått uppleva genom livets tuffa utmaningar. Christer är bloggare och författare och driver bland annat apg29.nu". - himlen.tv7


Christer Åbergs böcker

Den längsta natten och Den oönskade

Om Christer Åberg


Senaste bönämnet på Bönesidan

måndag 12 april 2021 22:31
Tack 🙏 Bad om för bön för mitt knä med artros har haft länge länge, och nu är all min värk helt borta, helt fantastisk 😀 tack,tack,🙏

Senaste kommentarer


Aktuella artiklarSTÖD APG29
BYTARE: 072 203 63 74
DONERA till Apg29 - bli en månadsgivare
Den bank konto : 8150-5 934 343 720-9
IBAN / BIC: SE7980000815059343437209 SWEDSESS

Mer information om hur man stöder finns här!

Kontakt
christer@apg29.nu
072-203 63 74

Wikipedia om Christer Åberg

Mer
apg29.se  apg29.com apg29.nu  christeraberg.se

Translate

↑ Upp