Language

Apg29.Nu

Christer Åberg | TV | Bönesidan | Fråga Christer Åberg | Kommentarer | Skrivklåda | Chatt | Läsarmejl | Skriv | Media | Info | Sök
REKLAM:
Himlen TV7

Byddwch yn cael eu cadw

Pan fyddwch yn derbyn Iesu fel sy'n digwydd bod un ryfeddodau. Bydd yn cael ei achub - mae'n golygu arbed.

Mynydda.

Mae ofnau enghreifftiau o bobl sydd wedi bod yn yr eglwys i gyd ei fywyd, ond mae ganddynt ddim syniad sut i gael eu hachub. Felly, rhaid inni bwysleisio unwaith eto ei fod yn cael ei arbed drwy dderbyn Iesu Grist yn bersonol. Nid oes unrhyw ffordd arall. Mae'n pan fyddwch yn derbyn Iesu fel iachawdwriaeth yn ei le yn eich bywyd.


Christer ÅbergAv Christer Åberg
måndag 9 december 2019 00:08

fy stori

Yno, i'r dde yno, i'r dde ac yna, yr wyf yn ei achub ac roedd fy mywyd yn trawsnewid ac fyddwn i byth fod yr un person!

Cyrraedd yn yr eglwys Bentecostaidd o flaen y llwyfan ar hanner chwith y meinciau ar y fainc cyntaf i mi blygu fy ngliniau i nifer o bobl o gwmpas fi. Yr wyf yn cofio yn dda, mae hyn yn digwydd yn rhywle. Heddiw, yr eglwys yn cael ei hailadeiladu, ond gallaf dal i dynnu sylw at ble mae'r lle yn rhywle mod plygu fy ngliniau.

Johnny, y gweinidog ieuenctid newydd, penliniodd wrth fy ymyl tra roedd eraill a oedd o gwmpas fi, a gofynnodd i mi:

- Ydych chi'n arfer bod?

Roeddwn ychydig yn nonplussed gan y cwestiwn, ond gan nad oeddwn yn ei ddefnyddio i weddïo, felly atebais shyly ac ansicr:

- Na, dydw i ddim.

- Pan fyddwn yn gwneud hyn, dywedodd Jonny. Rwy'n gofyn cyn y byddwn yn gofyn am. Yn y weddi yn mynd â chi yn derbyn Iesu a chael eu hachub.

Mae hyn, yr wyf yn meddwl yn swnio'n dda, ond ychydig cyn ein bod yn gofyn, roeddwn i'n meddwl "efallai fod hyn yn sgam cyfan ohono ond wedyn mae'n troi allan yn dda." Roedd y bobl a oedd o gwmpas fi osod eu dwylo ar fy nghefn ac ar fy ysgwyddau, ac yr wyf yn drilio i lawr fy wyneb yn fy nwylo yn erbyn y sedd brown gwisgo ac yn gweddïo Jonny ger fy mron a gofynnais am:

- Iesu, yr wyf yn dod i chi nawr.
- Iesu, yr wyf yn dod i chi nawr!
- Iesu, yr wyf yn eich cyfaddef wrth fy Arglwydd!
- Rwy'n credu eich bod wedi marw yn marw ar gyfer fy pechodau.
- Rwy'n credu bod Duw a godwyd gennych oddi wrth y meirw!
- Maddau fy holl bechodau!
- Diolch i chi Iesu eich bod bellach wedi arbed i mi!
- Diolch i chi Iesu eich bod bellach wedi maddau fy holl bechodau!
- Diolch i chi fy mod yn awr yn blentyn i Dduw!
- Amen.

Gwelais dim angylion nac unrhyw gweledigaethau arall, nac yn clywed unrhyw leisiau, ond wedi hynny yr wyf yn ei anadlu allan ac yn meddwl:

- Phew, erbyn hyn mae'n ei wneud!

Yno, i'r dde yno, i'r dde ac yna, yr wyf yn ei achub ac roedd fy mywyd yn trawsnewid ac fyddwn i byth fod yr un person!

Y ffaith yw bod iachawdwriaeth yn ei le ar unwaith pan gefais yr Iesu Grist yn byw yn fy mywyd.

Pan fyddaf yn siarad am y digwyddiad hwn ar gyfer y bobl, yr wyf yn fel arfer yn dweud nad oedd eglwys sy'n arbed fi, nac unrhyw athrawiaeth, dim gweinidog neu ryw bobl eraill, ond roedd y Gwaredwr byw, yr Arglwydd Iesu Grist!

Mae'r digwyddiad hwn rwy'n dweud yn fy llyfr "The Night Hiraf", a hyd yn oed mwy o fanylion yn fy llyfr sydd i ddod "The diangen". Bydd yn yn 2020.

Mae dan digwydd

Pan fyddwch yn derbyn Iesu fel sy'n digwydd bod un ryfeddodau. Bydd yn cael ei achub - mae'n golygu arbed.

Yma uchod, rwyf wedi dweud wrthych sut yr wyf yn ei achub. Roeddwn yn achub pan fyddaf yn derbyn Iesu ac roedd fy mywyd yn trawsnewid.

Ond nid oeddwn yn gwybod llawer o'r Beibl, ac nid oedd yr wyf yn gwybod cymaint am Iesu neu sut roedd yn gweithio ym mywyd Cristion, ond roeddwn yn gwybod rywsut mod angen Iesu. Dyna pam yr wyf yn aeth ag ef.

Os nad wyf wedi derbyn yr Iesu, yna rwyf wedi peidio eu cadw. Ni fyddai wir yn wedi bwys os wyf wedi bod yn fawr yn y Beibl ac yn hysbys i bob agwedd ar y bywyd Cristnogol yn gweithio ond os nad oeddwn wedi derbyn Iesu pan nad oeddwn i wedi eu cadw. Set yn sefyll ac yn disgyn felly gyda Iesu.

Mae angen i chi Iesu

Nid oes gwahaniaeth os ydych yn weithredoedd eglwys a setiau byw mwyaf cyfiawn, er os nad oes gennych yr Iesu, ac yna gosod dim byd werth. Mae angen i chi Iesu. Gosod felly byddwch yn cael eich cadw.

Pan fyddwch yn derbyn Iesu fel sy'n digwydd bod un ryfeddodau. Bydd yn cael ei achub - mae'n golygu arbed. Bydd hefyd yn cael ei eni eto - yn greadigaeth newydd, un yn cael ei holl bechodau maddau, byddwch yn cael bywyd tragwyddol, byddwch yn dod yn blentyn i Dduw, un yn dod yn gyfiawn, yn ddinesydd nefol, yn cael ei enw a ysgrifennwyd yn llyfr y bywyd yn y nefoedd, ac yn y blaen.

Mae'n cael ei wneud llawer o bethau mawr fel eu bod yn derbyn Iesu. Os nad ydych yn dewis i dderbyn yr Iesu, ond rydych yn unig eglwys fel pe bai'n cyfansawdd, hyd yn oed pan Da yr un o'r gwyrthiau hyn yr wyf yn eu rhestru.

Rhaid i chi dderbyn Iesu

Felly rhaid i chi dderbyn Iesu. Dyna pryd y byddwch yn cael eu cadw. Mae'r Beibl yn sôn llawer am gael Iesu. Mae un o fy hoff benillion yw John 1:12. Mae'n dweud:

Ond cynifer ag a'i derbyniasant ef, efe a roddodd yr hawl i ddod yn blant Duw, i'r rhai sydd yn credu yn ei enw.

yn datgan yn glir y dylech dderbyn Iesu. A phawb sy'n derbyn Iesu yn blant Duw. Nid oes gan yn erbyn yr Iesu, yna nid ydych yn blentyn Duw. Felly rhaid i chi dderbyn yr Iesu er mwyn dod yn blentyn i Dduw.

Pan dderbyniais Iesu, deuthum yn blentyn Duw. O'r blaen, doeddwn i ddim wedi bod yno. Mae'n sefyll neu syrthio gyda Iesu os ydych yn blentyn i Dduw ai peidio.

Deall pa mor bwysig ei fod yn

Cefais fy achub pan gefais Iesu, ac o'r cychwyn cyntaf sylweddolais pa mor bwysig oedd hi. Felly, yr wyf bob amser yn ofalus i siarad bob amser am Iesu pan fyddaf yn tystio ar gyfer y bobl.

Mae'n digwydd pan wnes i gyfarfod pobl oedd yn honni i fod yn Gristion ac yn aelod o eglwys, ond rwyf bob amser yn drysu ynghylch eu hymateb pan ddechreuais sôn am yr angen i dderbyn Iesu.

Maent yn gweld nad oedd yr hyn yr wyf yn siarad am. Y rheswm nad oeddent yn deall hyn oherwydd nad oeddent yn cadw ac Cristnogion oherwydd nad oeddent wedi deall, neu wedi cael gwybod bod yn rhaid iddynt gymryd yn erbyn Iesu, er mwyn dod yn Gristnogion.

I gael rhywbeth y mae'n rhaid i chi ei dderbyn

Mae'n felly ni helpu i fod mewn eglwys, neu ddweud eich bod yn Gristion, ond mae'n rhaid i chi dderbyn y person sy'n byw Iesu Grist. Oes gennych unrhyw beth hyd nes y byddwch yn ymwybodol bod wedi derbyn hyn.

Os ydych yn cael car, neu feic, rhaid i chi dderbyn hyn cyn i chi ei gael. Yn yr un modd y mae gyda Iesu. Os oes gennych yr Iesu, mae'n rhaid eich bod wedi derbyn ef yn gyntaf. Ac nad ydych yn derbyn Iesu, yna nid ydych yn cael eu cadw.

John 1:12

Ond cynifer ag a'i derbyniasant ef, efe a roddodd yr hawl i ddod yn blant Duw, i'r rhai sydd yn credu yn ei enw.

Mae'r Beibl yn dysgu y dylech ei arbed, rhaid i chi dderbyn Iesu. Dim ond y rhai sydd wedi derbyn Iesu a cael ei arbed.

Mae'r Beibl yn dweud mewn sawl man y dylech dderbyn Iesu. Mae'r pennill rydym newydd ei ddarllen yn dweud ei fod. Mae'n dweud bod pan fyddwch yn derbyn Iesu, ydych yn blentyn Duw.

Mae hyn yn golygu nad ydych wedi derbyn Iesu, nid ydych yn blentyn Duw. Dim ond Duw plant yw'r rhai sydd wedi derbyn Iesu.

Nid yw pob un yn blant Duw. Dim ond y rhai sydd wedi derbyn Iesu.

Sacheus

Luc 19: 5-6

Pan ddaeth Iesu at y fan, edrychodd i fyny a dweud wrtho, "Sacheus, brysiwch a dod i lawr,. Ar gyfer heddiw rhaid i mi ddod i aros yn eich cartref" Sacheus rhuthro i lawr a derbyniodd ef yn llawen.

Ym mhobman ble daeth Iesu cymerodd y bobl yn ei erbyn. A'r rhai a dderbyniodd ef achubwyd ac roedd eu pechodau maddau.

Roedd Sacheus dringo i fyny mewn coeden derbyn Iesu. Ac mae'n dweud ei fod wedi derbyn ef gyda llawenydd.

Roedd Sacheus achub

Luc 19: 9

Meddai Iesu wrtho, "iachawdwriaeth heddiw wedi dod i tŷ hwn, oherwydd ei fod hefyd yn fab i Abraham.

Wedi Sacheus wedi derbyn Iesu fel Iesu yn tystio amdano ac yn dweud ei fod yn awr yn arbed.

Roedd Sacheus achub pan dderbyniodd Iesu. Yn yr un modd, byddwch yn cael eu cadw pan fyddwch yn derbyn Iesu.

Nid pob dyn yn cael eu cadw. Dim ond y rhai sydd wedi derbyn Iesu a cael ei arbed.

Mae'n pan fyddwch yn derbyn y person sy'n byw Iesu Grist byddwch yn cael eich cadw. Mae'n bwysig pwysleisio mai dim ond Iesu sy'n arbed.

iachawdwriaeth am

Mae'n dim byd mwy nag Iesu a arbed. Iachawdwriaeth yn ei le ar unwaith pan fyddwch yn derbyn Iesu fel Arglwydd o'u bywydau.

Mae'n ef a neb arall, a dim byd arall sy'n arbed yn unig.

Ond ...

A ydych yn gweld y gwahaniaeth? Rydych yn gwneud yr holl bethau hyn oherwydd eich bod yn cael eu cadw, nid i gael eu hachub. Ni allwch gymryd lle rhywbeth gyda Iesu Grist. Ef yw'r unig savior, ac iddo ef y mae'n rhaid i chi dderbyn er mwyn eu hachub.

Mae ofnau enghreifftiau o bobl sydd wedi bod yn yr eglwys i gyd ei fywyd, ond mae ganddynt ddim syniad sut i gael eu hachub. Felly, rhaid inni bwysleisio unwaith eto ei fod yn cael ei arbed drwy dderbyn Iesu Grist yn bersonol. Nid oes unrhyw ffordd arall. Mae'n pan fyddwch yn derbyn Iesu fel iachawdwriaeth yn ei le yn eich bywyd.

Gallwch chi fyw fel arbed, gallwch weddïo y gweddïau cywir ac yn ymddwyn crefyddol a sanctaidd, ond nid ydych wedi derbyn Iesu, nid ydych yn cael eu cadw. Mae'n cael ei dim ond pan fyddwch yn cymryd at yr Iesu byddwch yn cael eich achub!

Bod yn ofalus i ddweud

Byth ers i mi fy hun ei achub, rwyf wedi bod yn ofalus iawn i ddweud wrth bobl sut y maent hefyd yn cael eu cadw.

Maent yn cael eu harbed trwy dderbyn Iesu Grist.

Ond cynifer ag a dderbyniwyd Ef (Iesu), rhoddodd yr hawl i ddod yn blant Duw, i'r rhai sydd yn credu yn ei enw. (Ioan 01:12).

Mae'r pennill hwn yn un o fy hoff benillion. yn glir yn dweud y dylech dderbyn Iesu Grist. A phan fyddwch yn ei wneud, byddwch yn dod yn blentyn i Dduw. Mewn geiriau eraill, mae plant Duw yn "arbed," "geni eto", "wrthdroi" neu "bywyd tragwyddol".

derbyn Iesu

Rwy'n fy hun ei achub trwy dderbyn Iesu Grist. Nid oedd unrhyw eglwys wyf wedi derbyn, neu grefydd, ond yr oedd y Duw byw Mab Iesu Grist.

Aeth felly rwy'n penliniodd ar y fainc cyntaf yn yr Eglwys Pentecostaidd yn Ljungby. Mae rhai yn rhoi ei ddwylo ar mi ac pennu Pastor Ieuenctid Johnny Karlman gweddi i mi. Gofynnais am uchel gyda fy ngenau, ac felly cefais Iesu Grist. Ar unwaith, yr oeddwn yn achub ac yn fy mywyd ei thrawsnewid.

Rydw i wedi bod drwy fwy mewn ac rwyf wedi bod drwy'r wyrth sydd yn y wyrth fwyaf y gall unrhyw un o gwbl fod yn rhan o. Mae'r drosodd mwyaf yw pan fydd rhywun yn cael ei arbed a derbyn Iesu Grist. Does dim dan fwy. Mae'n y gwyrthiau mwyaf sydd ar gael.

yna daeth Iesu i mewn i Jericho a cherdded drwy'r ddinas. Ac wele, yr oedd dyn o'r enw Sacheus, ac roedd yn fforman yn y tollau, ac yr oedd yn gyfoethog. Roedd am weld pwy oedd Iesu, ond ni allai oherwydd y dyrfa, oherwydd ei fod yn fach o ran statws. Yna Rhedodd ymlaen a dringo i fyny i mewn i goeden sycamorwydden i'w weld, gan fod Iesu yn dod y ffordd honno. Pan ddaeth Iesu at y fan, edrychodd i fyny a dweud wrtho, "Sacheus, brysiwch a dod i lawr,. Ar gyfer heddiw rhaid i mi ddod i aros yn eich cartref" Sacheus rhuthro i lawr a derbyniodd ef yn llawen. Mae pawb a'i gwelodd sibrwd ddig: "Mae wedi cymryd allan o bechadur." Ond Sacheus yn sefyll yno a dweud wrth yr Arglwydd: ". Arglwydd, hanner yr hyn yr wyf yn berchen ar, yr wyf yn rhoi i'r tlodion, ac os oes gen i unrhyw un sy'n twyllo, yr wyf yn rhoi iddo yn ôl bedair gwaith" Meddai Iesu wrtho, " Mae'r diwrnod hwn yn iachawdwriaeth yn dod i'r tŷ hwn, oherwydd ei fod hefyd yn fab i Abraham. Oherwydd y mae Mab y Dyn yn dod i geisio ac i gadw'r hyn a gollwyd "(Luc 19: 1-10)..

Mae'r adran enwog ymdrin â'r casglwr trethi Sacheus iachawdwriaeth. Rwy'n dewis i dynnu sylw at rai pethau o'r testun fy mod wedi gwneud mewn print trwm.

Roedd Sacheus achub pan dderbyniodd Iesu

Mae'n dweud yn y testun sy'n Sacheus Derbyniodd Iesu. Cawsant Iesu yn y cyfnod Beiblaidd. Felly mae'n yn ddim byd yr ydym wedi gweld yn y gorffennol diweddar. Yma Sacheus oedd felly yn achub, ac yn ei fywyd cyfan yn trawsnewid.

Mae'n digwydd mewn gwirionedd yn rhywbeth pan dderbyniodd Iesu. Felly yr oedd ddefod wag ac yna ei fywyd oedd yr un fath ag o'r blaen. Na, yr oedd wedi newid. Mae hyn dangosodd pan ei fod eisiau rhoi arian i'r cefn gwael a chyflog bedair gwaith pe bai wedi twyllo unrhyw un.

Mae derbyn Iesu yn trosi

Felly, mae'n amhosibl dweud bod Iesu yn awr yr wyf wedi derbyn yn cael eu cadw, ac yna byw bywyd normal unwaith eto mewn cywilydd a threchu. Na, i dderbyn Iesu Grist yn edifeirwch. Mae creu ystod a dod yn trawsnewid. nid dyn bywydau gadael ei fywyd o bechod, twyll, ac addoli eilunod.

Fe'i gwelir ar ddyn, os yw ef ei arbed. Gallai Iesu gweld yn glir yn Sacheus ei fod yn trawsnewid ac achub. cymerodd Iesu trosi Sacheus fel enghraifft ar gyfer y bobl o gwmpas a'i gwelodd. Mae'n dangos i chi os ydych yn cael eu cadw ai peidio. Nid ydych, felly, yn parhau i fyw eich bywyd mewn cywilydd a chywilydd.

Gofynnwyd Sacheus i ruthro i lawr ac yn derbyn Iesu. Ni ddylech aros i dderbyn Iesu. Un diwrnod gallai fod mewn gwirionedd fod yn rhy hwyr. Na, mynd ag ef tra bod amser. Peidiwch fel Sacheus: Brysiwch i dderbyn Iesu.

Mae'n llawenydd o dderbyn yr Iesu

Cafodd Iesu gyda llawenydd! Rwy'n hoffi y gair. Nid yw'n cael ei diflas i dderbyn Iesu. Nid wyf wedi gweld un person i dderbyn Iesu gyda thristwch. Mae bob amser wedi bod yn falch. Yn ogystal, bydd yna lawenydd yn y nef pan fydd rhywun edifarhau a derbyn Iesu Grist a chael eu hachub. Credir hefyd llawenydd ymhlith y brodyr a chwiorydd i lawr yma ar y ddaear pan fydd rhywun yn cael ei arbed.

cymunedol

creodd Duw ddyn ar gyfer cymdeithas ag ef ei hun

creodd Duw ddyn ar y dechrau. Creodd Adda ac Efa a oedd ganddo gymdeithas gyda nhw yn baradwys.

Syrthiodd Dyn mewn i bechod

Ond yna mae'r anghredadwy digwydd. Dyn troi yn ôl ar Dduw a aeth eu ffordd eu hunain.

Mae pobl yn awyddus bellach i gerdded mewn cymdeithas â Duw. Mae'n hyn sydd yn bechod.

Oherwydd y pechod fod Adda ac Efa colli a ddiarddel o'r baradwys oherwydd eu bod wedi cael cymrodoriaeth gyda Duw mwyach.

Mae pob un wedi pechu

Ond mae'n nid yn unig Adda ac Efa wedi pechu. Hebddo, mae pawb wedi ei wneud. Chi hefyd.

Gan fod yr holl bobl wedi pechu, eu bod yn yr un sefyllfa â Adda ac Efa. Maent yn cael eu colli a ddiarddel o'r baradwys.

Duw yn caru dyn

Ond caru Duw dyn gymaint nad oedd am iddi gael ei golli.

Duw eisiau i arbed ddyn ac adfer hi yn ôl i baradwys.

anfonodd Duw Iesu i'r byd

Ond dim ond un ffordd i Dduw achub dyn. Roedd yn rhaid iddo anfon ei unig Fab Iesu Grist i'r byd.

Iesu groes, marwolaeth ac atgyfodiad

Roedd Iesu guro, sarhau, troseddu a drain-goroni. Cafodd ei hoelio ar groes a marw.

Roedd Iesu osod mewn bedd, ond cyfododd Duw ef oddi wrth y meirw ar ôl iddo wedi marw am dri diwrnod.

Roedd Iesu gymryd i fyny i'r nef, ac eistedd ar yr orsedd, ynghyd â Duw. Oddi yno, bydd Iesu yn dod yn ôl.

Mae popeth yn barod ar gyfer eich achub

Nawr mae Duw wedi gwneud popeth yn glir i'ch achub. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw derbyn Iesu Grist.

Pan fyddwch yn derbyn Iesu, byddwch yn cael eu cadw ac yn derbyn cymundeb â Duw eto.

Ac un diwrnod y byddwch yn dod adref i'r nefoedd - baradwys - sydd bellach ar gael i chi eto.

Sut ydych yn gadwedig?

Nawr, os ydych chi am fod yn gadwedig - hachub - yna rhaid i chi dderbyn Iesu. Dyma'r unig beth sydd angen i chi ei wneud am fod Duw wedi gwneud popeth yn glir i chi ar y groes angenrheidiol i chi ei arbed - arbed.

Wele, yr wyf yn sefyll (Iesu) wrth y drws ac yn curo. Os bydd unrhyw un yn clywed fy llais ac agor y drws, dof i mewn ato a Dine gydag ef, ac efe gyda mi. (Parch 3:20).

Mae'r adnod anhygoel o Datguddiad pennod tri a adnod 20, mae llawer yn cael eu hachub ar.

Mae'n Iesu ei hun sy'n cymryd y fenter i guro ddrws eich calon. Ond dim ond chi fydd yn agor y drws. A ydych yn mynd i agor y drws at Iesu a gadael iddo yn?

Nid yw Iesu yn gwisgo y drws ac yn camu ymlaen gan yr heddlu. Mae'n rhaid i chi agor eich hun yn barod i Iesu. A phan fyddwch yn ei wneud, y camau Iesu ac yn dod i chi. Yna byddwch yn cael eu cadw, maddeuant, trawsnewid a geni eto. Mae creu anhygoel yn y lle ynoch.

Yna byddwch cymdeithas a pherthynas gyda'r byw a atgyfodedig Iesu Grist. Mae'n bywyd anhygoel. Beibl yn dweud i "gadw'r pryd." Ceir darlun cryf o gymuned. Gallwch gael cymdeithas â Duw byw y Mab. Ac mae'n mynd i chi os ydych yn derbyn Ef.

- Ydych chi wedi cael Iesu Grist? Os nad ydych wedi gwneud hynny, pam na gwneud hynny heddiw. Gofynnwch fy ngweddi awgrymir isod uchel gyda'ch ceg ac yn credu yn eich calon - wedyn yn cymryd iachawdwriaeth i chi gyda. Mae'n yw'r mwyaf yn y gallwch chi erioed wedi bod yn rhan o.

Pan fyddwch yn derbyn Iesu fel eich Arglwydd, yna mae'n Iesu ei hun sy'n dod i mewn ac yn dechrau yn ei gartref yn chi!

Sut i dderbyn Iesu

Datguddiad 03:20

Wele, yr wyf yn sefyll wrth y drws ac yn curo. Os bydd unrhyw un yn clywed fy llais ac agor y drws, dof i mewn ato a Dine gydag ef, ac efe gyda mi.

Mae'n pan fyddwch yn derbyn Iesu a gofyn iddo ddod i chi fel eich Arglwydd y byddwch yn ei arbed. Yna yr Iesu yn gwneud arbedion mewn ynoch chi a byddwch yn cael eu cadw, geni eto ac yn greadigaeth newydd!

Pan fyddwch yn derbyn Iesu fel eich Arglwydd, yna mae'n Iesu ei hun sy'n dod i mewn ac yn dechrau yn ei gartref yn chi!

Iesu yn dod i fyw ynoch chi

Effesiaid 3:17

ac i Grist trwy ffydd yn byw yn eich calonnau a byddwch yn cael eich gwreiddio a'ch seilio mewn cariad.

Pan fyddwch yn derbyn Iesu trwy ffydd, Iesu yn dod i chi ac yn byw yn eich calon.

JN 14:23

Atebodd Iesu, "Os oes unrhyw un caru fi, bydd yn cadw fy ngair i, a bydd fy Nhad yn ei garu, ac fe ddown ato a gwneud ein cartref gydag ef."

Iesu yn dechrau ar ei gartref mewn chi. Ef fydd yn llythrennol i mewn i chi ac yn byw ynoch chi. A bydd ef byth yn gadael i chi, oni bai eich bod yn gadael iddo.

Ond os dylai Iesu fod yn gallu trigo ynoch chi, rhaid i chi ei dderbyn yn barod. Nid ymwthio ymlaen. Iesu yw gŵr bonheddig. Ond os byddwch yn agor eich calon iddo a derbyn ef pan ddaw i chi!

Yna, dim ond yn digwydd wyrth

Mae'n pan fyddwch yn derbyn Iesu yn gyntaf i mewn i'ch calon fel gwyrth yn digwydd. Yna, eich calon ysbrydol - eich lles mewnol drawsnewid a ailfodelwyd yn gyfan gwbl. Ie, byddwch yn cael eich cadw. Nid yw'r can unrhyw ddyn i'w wneud, dysgu, neu yr eglwys, ond dim ond Iesu Grist!

Col 2: 6

Yn union fel eich bod derbyn Crist Iesu, yr Arglwydd, felly yn byw ynddo,

Mae'r Beibl yn glir iawn yn ei addysgu. Mae'n dweud i chi dderbyn yr Iesu fel Arglwydd. Nid yw unrhyw un nad ydynt wedi derbyn Iesu yn cael eu cadw. I gael eu hachub, rhaid i chi dderbyn Iesu.

Mae'r Beibl yn dweud bod os ydych yn cyfaddef gyda'ch ceg bod Iesu yn Arglwydd ac yn credu yn eich calon a byddwch yn cael eich cadw. Rhaid i chi hefyd cyffesi bod Iesu yn Arglwydd ac yn derbyn Ef fel Arglwydd.

Nid Mae'n helpu i chi yn unig fod yn aelod o eglwys, rhaid i chi hefyd yn derbyn Iesu fel Arglwydd.

Mae dyn yn dod i fy nghartref pan oeddwn i fyny yno am flynyddoedd lawer. Mynychodd ein cyfarfodydd ac ymdoddi i mewn yn dda. Croesawodd yr aelodau yr Eglwys ef, ac yn falch y daeth. Ac felly eu bod yn fodlon gyda hynny. Doedden nhw ddim yn gwybod sut yr oedd gyda'i les ysbrydol. Roedd yn union fel os ydynt eisoes yn teimlo ei fod yn arbed, yn awr ei fod yn ein cyfarfodydd. Ond dim ond oherwydd eich bod yn mynd i gyfarfodydd, felly nid yw hynny'n golygu eich bod yn cael eu cadw. Felly peidiwch â chael eich twyllo.

Sylwais bod rhywbeth ddim yn hollol iawn gyda dyn hwn felly gofynnais iddo ddweud "Iesu yw fy Arglwydd," ond ni allai, am nad oedd yn cadw. Felly yr wyf yn nagged a nagged arno ei fod wedi derbyn Iesu a cyffesu ef fel Arglwydd i gael eu hachub. Do, fe gafodd mad arna i am yr holl swnian, ond yn y diwedd rhoddodd i mewn, derbyn Iesu ac yn cyfaddef iddo fel eu Harglwydd - ac y wyrth oedd yn ffaith! Cafodd ei hachub!

Sawl blwyddyn yn ddiweddarach, cwrddais ag ef mewn dinas arall ac roedd mor hapus fy mod i wedi bod yn swnian arno ei fod angen i dderbyn Iesu a chael eu hachub. gwyrth Iachawdwriaeth yn dal i daliad. Cafodd ei cadw ac yn dal i fyw yno yn Iesu Grist!

Pan oedd y wyrth? Mae'n digwydd pan dderbyniodd Iesu fel eu Harglwydd!

Mae'r Beibl yn dweud yn glir i fod yn gadwedig, rhaid i chi dderbyn Iesu!

Pan fyddwch yn derbyn Iesu, byddwch yn cael eu cadw a chael eich holl bechodau maddau. Byddwch yn dod yn blentyn i Dduw (Ioan 01:12), eich holl bechodau wedi eu maddau, byddwch yn cael y bydd bywyd tragwyddol a nefoedd yn eich gwlad cartref.

Yn y Beibl mae llawer o enghreifftiau o sut mae pobl a dderbyniwyd Iesu. Sacheus oedd, er enghraifft, yn derbyn Iesu yn llawen (Luc 19: 6).

"Mae'r diwrnod hwn yn iachawdwriaeth yn dod i'r tŷ hwn," meddai Iesu ychydig adnodau yn ddiweddarach. felly roedd Sacheus achub - achub pan dderbyniodd Iesu.

Os ydych am dderbyn yr Iesu, yn cael eu cadw ac yn blentyn i Dduw, gallwch ofyn i'r weddi a awgrymir isod.

Mae'r weddi hon ar gyfer rhyw gamddeall. Maent yn credu ar gam ei bod yn y weddi sy'n arbed, ond mae'n Iesu a arbed!

Rydych yn cael eu cadw pan fyddwch yn derbyn Iesu, ac y gallwch ei wneud yn y weddi hon:

yr Iesu,

Rwyf yn derbyn chi nawr ac yn eich cyffesu wrth fy Arglwydd a Frälsare.Jag credu bod Duw a godwyd gennych oddi wrth y meirw.

Yr wyf yn gofyn maddeuant am fy holl bechodau.

Diolch i chi fy mod yn awr yn frälst.Tack eich bod wedi maddau i mi ac yn diolch i chi fy mod yn awr yn blentyn i Dduw.

Amen.


Ddrwg i weddi uchod?


Publicerades måndag 9 december 2019 00:08:35 +0100 i kategorin och i ämnena:


55 kommentarer


x
Caroline Lindgren
måndag 9 december 2019 05:20

Amen!! Såå sant o rätt!!

Svara

x
P. Andersson
måndag 9 december 2019 10:04

Gud kom ner till oss för över 2000 år sedan. Han skickade sin son till ett samhälle som väntade på honom. Men trots hans närvaro blev Guds son anklagad för blasfemi. Gud visste att detta skulle ske. Han ville att vi skulle se detta för att förstå vår synd så att vi kunde försonas med Gud.

JESUS är sanningen!

Halleluja!

Svara

x
Mikael W
tisdag, 10 december 2019 10:25

Nu belyses det i en annan tråd på den här bloggen att frälsningen, som gör oss till Jesu medarvinge, och att vi får glida in i evigheten, enbart gäller för den skara människor som blir frälsta och därefter förblir i Jesus fram till sin död, dvs den som lyckats utföra en livslång prestation.

Om jag förstått rätt, så är det många som blir frälsta (räddade från synden/döden) som ändock väljer att vända Gud ryggen till. Det talas i tråden om avfällingar, och att vid det stora avfallet så vänder en stora skara frälsta Gud ryggen till och väljer istället att tillhöra Satan.

Jag vet inte varför någon som blivit frälst frivilligt gör det sjuka valet, men kanske det jordiska livet med all falsk lycka lockar för mycket (?). Kanske någon ber för en sjuk anhörig, men den sjuke blir inte frisk, eller att gemenskapen i församlingen var urtråkig... osv....

Kan det vara så att många Kristna ännu är kvar i sin egoism, och bara ber böner till Gud som går ut på att man själv ska må bra, och erhålla de jordiska ting som många eftersträvar (arbete, snygg tjej, mer pengar på banken mm), och glömmer bort att stötta den nyfrälste, eller bry sig om den Kristne på sin ålders höst ....och be för sina medsyskon (???)

Frälsningen är ett faktum, men den ställer ett lojalitetskrav ända fram till insomnandet. Vi måste förbli i Jesus. Består vi prestationsprovet så får vi hämta ut segerkransen, annars så slängs vi in i elden likt förtorkade vinrankor.

Svara

x
Leif svarar Mikael W
tisdag, 10 december 2019 10:54

Ja, du har nog ändå förstått vad det verkar...

Det kanske kan kallas för en sorts prestation när man håller fast vid sin tro, bekännelse och efterföljelse. Jesus berättar ju i en liknelse om de trogna tjänarna som skall få gå in i glädjen, medans den late tjänaren får höra annat...

(Matt 25:24‭-‬30)
Även den som hade fått en talent kom fram. Han sade: Herre, jag visste att du är en hård man som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Jag var rädd, så jag gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Hans herre svarade honom: Du usle och late tjänare! Visste du att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut? Då skulle du ha satt in mina pengar på banken, så att jag hade fått igen det som är mitt med ränta när jag kom. Ta nu ifrån honom talenten och ge den till honom som har tio talenter. Var och en som har ska få, och det i överflöd, men den som inget har ska bli fråntagen också det han har. Och kasta ut den oduglige tjänaren i mörkret här utanför. Där ska man gråta och gnissla tänder.

Svara

x
Andy Svensson
tisdag, 10 december 2019 11:51

Svensk text: Fredrik Arvid Bloom

En gång i fjärran väst
vid Stilla havets kust
jag fann mig själv en sommardag.
Mitt hjärta slog av lust,
och snart med mod
på strand jag stod.
Jag tänkte gräva guld,
bli rik och få betjänt,
men mina planer gick omkull
och jag fick ej en cent,
men aldrig förr mig bättre hänt.

Ty jag blev frälst, ja härligt frälst,
och jordens skatter får vem som helst.
Jag byter ej bort den skatt jag fått,
för millioner, jag mår så gott.

Jag reste hit och dit
att söka guld och glans.
Jag strävade, allt med all flit
att vinna ärans krans.
Jag ville opp till högsta topp.
Jag tänkte ej uppå
att när min famn var full,
jag måste bort ifrån den gå
och lämna mitt jartull,
på denna jord och själv bli mull.

Ty jag blev frälst, ja härligt frälst,
och jordens skatter får vem som helst.
Jag byter ej bort den skatt jag fått,
för millioner, jag mår så gott.

Att vinna ära här
det aktar jag ej stort.
Mitt namn i himlen skrivet är
och genom himlens port,
en gång jag går och kronan får.
Betyder minus här om kassan ej är full.
Att vara himelsk miljonär
är mera värt än gull,
ty banken där går ej omkull.

Ty jag blev frälst, ja härligt frälst,
och jordens skatter får vem som helst.
Jag byter ej bort den skatt jag fått,
för millioner, jag mår så

Svara

x
Leif
tisdag, 10 december 2019 12:17

Härlig och mycket uppmuntrande sång, har själv spelat och sjungit den många ggr både i kyrkor, på äldreboenden och på torget.

Men!

Jag la märke till att ordet schatull (skrin eller liten kista) har skrivits om till "jartull", vilket inte alls finns att finna i svenska ordlistor..

Fick känslan över att någon endast har skrivit ner sångtexten efter gehör utan att riktigt förstå ordets betydelse, men jag kan ju ha fel?

Men, som sagt! En ljuvlig sång är det Andy..

Svara

x
Mikael W
tisdag, 10 december 2019 12:21

Se’n vill jag rikta ett stort tack till Christer Åberg för denna värdefulla sammanställning över ”hur man blir frälst”. Ett gediget arbete av högsta klass.
Stort tack Christer Å. !!!

Svara

x
Andy Svensson svarar Leif
tisdag, 10 december 2019 12:43

Ja en underbar sång med djupt innehåll och personligen kan man känna igen sig i texten.

Svara

x
Stefan Jonasson
tisdag, 10 december 2019 18:51

Jag råkade läsa Jehovas bibeln... Och läste Ef 1:1hälsningen från paulus till dom heliga i efesus OCH SOM ÄR TROGNA I FÖRENINGEN MED JESUS KRISTUS?... I folkbibeln står det *TILL DOM HELIGA I EFESUS OCH SOM TROR PÅ JESUS KRISTUS,, vad är skillnaden och varför har dom översatt så, Jehovas tror ju på JESUS och lever hängivet med stor moral och integritet... Varför är inte dom också kristna.. Kan en så liten detalj förvränga budskapet

Svara

x
Stefan Jonasson
tisdag, 10 december 2019 19:16

Jehovas tror på jehova som GUD men påstår att JESUS Var en ärkeängel.. Och dom förvränger skriften på ett mycket sofistikerat sätt.. Så att det ska passa deras gärnings lära... Dom har tagit bort frälsningen av tro allena och ersatt den med tro och gärningar... Så kan det gå när man vill göra evangelium till en gärnings lära... Och blanda nåden och gärningarna som garant för frälsningen...korsets budskap är en dårskap för hedningarna.. Och en stötesten för judarna (dom religiösa) GUDS VREDE kommer att drabba dom båda om dom inte omvänder sig och tror evangelium,

Svara

x
Leif svarar Stefan Jonasson
tisdag, 10 december 2019 19:50

Just det ordet som Jehovas vittnen har översatt till trogna och flertalet av våra frikyrkliga översättningar istället har översatt till tro är det grekiska ordet "pistos", vilket betyder just trogna!

Karl den Xll:es Bibel och ReformationsBibeln däremot översätter helt riktigt ordet pistos rätt, "trogna", eller ev "trofasta".

Så i det här fallet har faktiskt Jehovas vittnen rätt! 🤔

Och med anledning av dina lite egna funderingar igen!

(Jak 2:20)
Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död?

Tro på Guds Ord och inte på dina egna ihopkokade teorier så blir det enklare för dig!

Svara

x
Tomas N svarar Stefan Jonasson
tisdag, 10 december 2019 20:05

Stefan. Är det bra att bunta ihop alla kristna som vill göra gärningar med villoläran JV.?
Är det inte så att de flesta kristna känner frustration och t o m ilska över vad JV gjort för att ge folk en snedvriden bild av vad kristen tro innebär.

I min bibel står det i Matt 28
"Gå därför ut till alla folk....

Det är fräckt att påstå att alla vi som vill arbeta för Guds rike tror att vi tjänar ihop till frälsningen.

Gud sa INTE. Tro på mig och se upp för att göra gärningar,så du inte går miste om frälsningen.

Hur många fel finns det i JV,lära? Ja hur mycket tid har vi? På gamla apg29 siten fanns många artiklar och fakta.

I övrigt.

Jag tycker det blir en aning snett att slå fast att människan valde att gå sin egen väg eftersom ormen var inblandad och presenterade sin väg. Han visste vad den vägen innehåller av högmod ,våld ,falsk religion ,uppror och all tänkbar synd.
Han lurade bort människan från Gud och fick Adam att tro på lögnen att vi kan bli som Gud. Vi följde upprorsmakarens väg.
Så vägen våra förfäder valde var en agenda som inte var deras egen,men de kanske trodde det.

Svara

x
Mikael W svarar Stefan Jonasson
tisdag, 10 december 2019 20:26

Visst låter nedanstående text trovärdig Stefan?

”Inför Gud är Jesus till sin natur att likna vid Adam. Han skapade honom av jord och sade till honom: Var! och han är."

Källa: Koranen 3:59

Ps. Jag tror risken med att läsa JW’s bibel, Bibel 2000, Koranen m.m, är att det kan sammanblandas i sinnet. De bibelord vi matar oss med ska ju kunna användas av den Helige Anden som ett svärd mot vår fiende. Personligen håller jag mig till enbart 1917, trots att det sannolikt finns lite bättre översättningar.....men visst, bibelforskare och teologer klarar säkert av det, men för en novis som jag känns det riskabeltSvara

x
Stefan Jonasson
tisdag, 10 december 2019 20:26

Jag kan inge grekiska... Varför är det fel att när man tror på JESUS och tar emot honom som sin frälsare då är man frälst räddad från att gå förlorad... Är det någon grekisk översättning som tar bort betydelsen av Ef 2:8 ska vi ignorera det bibelstället som säger TY AV NÅD ÄR NI FRÄLSTA GENOM TRON, INTE AV ER SJÄLVA, GUDS GÅVA ÄR DET,9 INTE PÅ GRUND AV GÄRNINGAR FÖR ATT INGEN SKA BERÖMMA SIG. Eller titus 3:5... Frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar vi gjort, utan på grund av sin barmhärtighet,.. Det kan ju bara betyda en sak att man blir frälst av nåd... Varför blir man inte bevarad av nåd genom tro utan gärningar..? Att använda jakobsbrevet som argument för att slå ut betydelsen av dessa två bibelställen verkar inte vara rätt i mina öron,

Svara

x
Stefan Jonasson
tisdag, 10 december 2019 20:32

Tomas jag menade inte att bunta ihop.. Jag bara antydde att börjar man göra frälsningen gåva till någon slags sofistikerad gärnings lära blanda ihop nåd och gärningar öppnar dörren på glänt till en förvrängning av korsets budskap... Vilket Jehovas gjort.. Jag har försökt att prata med dom, men dom är hopplösa på att lyssna

Svara

x
Leif svarar Stefan Jonasson
tisdag, 10 december 2019 20:51

Jakobsbrevet om att "tron utan gärningar är död" slår inte alls ut något av de Bibelställen du pratar om utan alldeles tvärtom så breddar den förståelsen för de mottagliga!

Svara

x
Tomas N svarar Stefan Jonasson
tisdag, 10 december 2019 20:53

Det är enklare att lämna JV utanför om de inte har en given plats.

Du argumenterar ju för en extremt gärnimgsfri tro. Det gör inte jag och jag är heller inte rädd för att det skall bli som de bibelverser du lyfter fram. Dels har jag ju inte en bakgrund som laglydig jude som kan hävda lagen och släkttavlan

Och övrigt är ju min iver för Guds rike ett gensvar på frälsningen och vad Gud gjort för mig och vem Jesus är. Han förbjuder mig inte att vilja tjäna Honom,tvärtom.

Och i övrigt hat jag låtit mig inspireras och vägledas av Bibeln hur man skall leva som kristen.

Kanske är du inte medveten om hur du argumenterar,men man skall inte insinuera och argumentera som en politiker eller försäljare. Vi skall hålla oss till ja ;Nej och amen.

Även när du tidigare skrev om judas förrädaren tycker jag du ville antyda att en mängd "religiösa" hamnar i hans kategori.

Nej,Jag tycker man kritiserar rakt på sak mot ett begånget fel och inte ett förmodat eller som politikerna vill göra straffa felaktigt tänkt.
Jag tror mera på att gärningarna skall bedömas och ev bestraffas.
Tanken måste få vara fri.
Men se upp för hur hjärtat tänker för gärningarna följer ofta hjärtats mönster och inriktning.
Till skillnad från djuren så kan de flesta vuxna människor begrunda och ändra sig och inte bara leva på autopilot.

Svara

x
Leif svarar Mikael W
tisdag, 10 december 2019 21:07

Du gör fullständigt fel i att jämföra Bibel 2000 med Falska läroböcker Mikael!

Bibel 2000 är Guds Ord även om vissa enstaka ord har fått svagare betydelser. Den har med alla verser som 1917 har, den förklarar att Jesus är A och O och enda vägen till himlen, och att Jesus Är Densamme som Gud m.m.

Jehovas har i sina skrifter däremot suddat bort och ändrat en hel del av sådant som gör Jesus till Högste Herre och Gud. Mycket är ok men också mycket där har förändrats och kan därför kallas för en falsk lärobok. Och koranen behöver vi inte ens diskutera, den är bara rent av djävulsk!

Jag har haft glädje och fått uppenbarelser i de allra flesta av våra frikyrkliga Biblar. 1917, Bibel 2000, FolkBibeln, ReformationsBibeln. Levande Bibeln och en del till.. Helheten av dem alla blir bra...

Svara

x
Stefan Jonasson
tisdag, 10 december 2019 21:17

Jag förstår vad ni menar, Har sjungit och vittnat med en kristen broder han tror att man i slutändan kan gå förlorad om han faller tillbaks i det gamla, jag argumenterar inte med honom vi är överens i budskapet om frälsningen... Som vi förmedlar, men jag vill gärna hård dra detta om avfall vad bibeln egentligen säger.. Det är skrämmande.. Klart att man fruktar GUD och lagt bort mycket som varit fel, dom som väljer att lämna kyrkan och följa satan står det om i... *1joh 2:19--20 antikrister motståndarna till evangelium från oss har de utgått, men de hörde aldrig till oss. Men detta skedde för att det skall bli uppenbart att inte alla tillhör oss, lik Judas som inte trodde på Vad JESUS sa, han var aldrig frälst, fastän han kallades lärjunge. Sen har vi rövare på korset som fick lida ett lekamliga straff för det han gjort, men likväl fick han komma till paradiset, det finns säkert en anledning att GUD lät dessa två livsöden skrivas ner.

Svara

x
Tomas N svarar Stefan Jonasson
tisdag, 10 december 2019 22:27

Jag tror du söker svar och bekräftelse på fel ställe Stefan.

Brist på frälsningsvisshet drabbar oftast nya och beror på delvis gamla synder och röster ifrån det gamla livet och att man inte hunnit få ett starkt fäste i Gud ännu.

100% garanti på det sättet som du söker finns inte. Då skulle vi inte vara beroende av Gud eller ens söka Honom.

Det som gäller för din kompis och oss alla är att ge vårt allt till Gud istället för att lusläsa bibeln för att hitta ett löfte/garanti som gäller oavsett hur man lever.

Man omvänder sig från synd och vänder sig till Gud,sedan är det en fråga om kamp ,precis som livet är en kamp för alla.

Gud är en säker klippa för alla som följer Hans son Jesus efter bästa förmåga.

Men din attityd att ständigt argumentera emot en aktiv lärjungaefterföljelse och gör inte dig någon tjänst. Tänk istället på att just du kan med det du förmedlar leda många andra till en avslappnad hållning till synd och hur det slutar är det ingen som vet. Om man är ett bra exempel har man gjort så gott man kan

Antikrist som Johannes skriver om handlar inte om ljumma kristna eller ytligt frälsta eller sådana som lever i synd utan om de som satan lyckas använda att föra infiltrationskrig emot Jesu folk bl a genom falska läror.

Judas är inte heller något att bygga sin säkerhet kring. Jag skulle påstå att man inte alls var frälst ,då lärjungarna levde i skarven mellan nya och gamla förbundet. De följde Jesus tills de inte längre följde honom. Sedan utgjöts den Helige ande efter Jesu död och uppståndelse och då började tidsåldern i vilket man kan bli frälst.

Rösterna som anklagar om att man inte är frälst måste tystas . Och det görs genom att man bryter alla band och förbund med satan och synden och sträcker sig emot Gud. Då går man från mörker till ljus otvivelaktigt. Och allt sådant görs av Gud i det övernaturliga,men vi måste gå åt rätt håll med våra handlingar och tankar och ord

Svara

x
Mikael W svarar Leif
tisdag, 10 december 2019 22:34

Det var inte någon jämförelse som jag gjorde Leif. Jag bara tog Bibel 2000 som ett exempel. Det finns en risk att ditt sinne omedvetet blandar ihop det som ”till exempel” står i Koranen och Bibeln, om du läser båda. Jag skulle därför vara försiktig med att läsa JV’s bibel. Jag vill inte krångla till det i onödan för min lilla hjärna....

Svara

x
Leif svarar Mikael W
onsdag, 11 december 2019 05:33

Ok, jag kanske förstod ditt inlägg lite fel, forgive me🙏!

Jehovas översättning är ingen större idé att slösa tid på, och absolut verkligen heller inte koranen.. Jag läste koranen fyra första "kapitel" så att säga för några år sen, och det räckte för att se och förstå dess lögnaktiga lära. Ordet kärlek och att älska fann jag överhuvudtaget inte.

Nu är ju det givetvis skillnad för dem i muslimvärlden, som aldrig haft något annat än koranen att jämföra med och med mig från ett Bibelland som redan hade blivit frälst och fått uppleva pånyttfödelsens mirakel och fått öppnade ögon och senare Andens dop, men man såg nästan omedelbart den dubbelmoral som finns. Där kvinnans röst inte är värd mer än hälften av mannens tex, och där hustrun är mannens åker, som han får ligga med när så behaget hos honom finns osv.. Det säger allt!

Bibeln är däremot överlägset bäst med👍🎶🎵💕 Älska Herren din Gud och din nästa som dig själv 🙏

Jesu frid...
Svara

x
Mikael W svarar Leif
onsdag, 11 december 2019 11:47

Jag var väldigt otydlig i min kommentar, så det är inte konstigt att du missförstod mig.

När det gäller den bibel/litteratur som Jehovas Vittnen använder, så menar jag att det kan vara direkt farligt för en Kristen som jag själv, med stora brister i bibelkunskap, att överhuvudtaget läsa denna bibel.

En bibelkunnig person kanske kan hålla isär vad som är rätt och fel i sitt sinne, men jag tror det finns en risk för omedveten sammanblandning i sinnet, så därför är det bättre att inte läsa den här typen av förfalskad litteratur.....

Jag hade en lång bibeldiskussion med en mycket trevlig man från JV för en tid sedan, och man måste vara helskärpt vid ett sådant möte. Andens svärd måste vara vässat. Problemet är att JV bara helt plötsligt dyker upp, vilket innebär att svärdet alltid måste vara i toppskikt


Svara

x
Leif svarar Mikael W
onsdag, 11 december 2019 12:17

Ja, bäst är att undvika deras vilseledande skrifter. Sen tycker jag ändå synd om dem, att ändå leva hela sina liv i tron på att de verkligen tillhör Gud, men ack så lurade till bunden vilsenhet!


Svara

x
Mikael W svarar Leif
onsdag, 11 december 2019 12:48

Javisst är det synd om alla människor som verkligen vill anstränga sig för att leva ett rättfärdigt liv, men som blir vilseledda.

Jag kan aldrig glömma den lilla flickan på en fullsatt och tyst tunnelbanevagn i Stockholm under morgonrusningen. Flickan frågade sin mamma ”mamma finns Gud?”

....och mamman svarade med hög röst ”Nej, det finns ingen Gud, det där är bara sagor”.

Man kunde se att flickan blev jättebesviken av mammans vilseledande svar

.....men som tur var så satt även flickans mormor i vagnen och hon sa med bestämd röst ”Jodå, Gud finns”, och då sken flickan upp....

....vissa händelser i livet glömmer man bara inte...

Svara

x
Stefan Jonasson
onsdag, 11 december 2019 20:41

Jag har tänkt vidare på jakobsbrevet tro utan gärningar... Jak 2:14-26 barmhärtighets gärningar.. Eftersom JESUS är barmhärtig och man tror på honom, då har man blivit delaktig av gudomlig natur *1pet 1:34*om man då saknar förmågan till medkänsla och barmhärtighet, då är det något fel på den tro man har därför att tro utan barmhärtighets gärningar är död dvs oduglig, det ska vara naturligt för en kristen att känna medlidande som JESUS när han såg folkskarorna hur illa medfarna dom var likt får 🐑 utan herde.. Det är nog det Jakob talar om att tro utan barmhärtighets gärningar är död, det handlar inte om någon frälsande tro, jag har mer att säga om liknelsen om tjänarna pundet den liknelsen kan man inte använda som en doktrin att man kan förlora sin frälsning, man måste nog se den från ett bredare perspektiv... Kanske vänder han sig specifikt till judarna... Eller så kan det enda pundet vara GUDS MEDVETANDET som varje människa har från födseln.. GUD har ju lagt evigheten i människornas hjärtan.. Dock så att hon inte kan förstå början och änden.. Och där fattar hon beslutet att gräva ner det i jorden.. Gömma det och bara leva i ett materiellt tillstånd.. Och bara se GUD som sträng och hård om hon råkar tänka på honom... Eller? Liknelserna kan vara svårt att förstå och missbrukas för att göra förvrängda doktriner (lagiskhet) vi måste gå till apostlarnas undervisning för att få evangelium fullständigt beskrivet,

Svara

x
Leif svarar Stefan Jonasson
onsdag, 11 december 2019 22:02

Man kan ha en en tro på att Gud finns utan att vilja följa Hans Ord, då är det en död tro man går omkring med.

Men den frälsande och levande tron väljer att acceptera Andens överbevisning om att vi alla är syndare på väg mot fördärvets grop, och man accepterar sedan det Jesus har gjort för oss, ber om syndernas förlåtelse och tar emot Guds kärleksgåva, rening från synden och det eviga livet genom Sonen.

Man ser ju tydligt att också den frälste har gjort gärningar för att Guds Andes kraft skall kunna frälsa. Jesus gjorde förstås allt som krävdes för att vi överhuvudtaget skulle ha möjligheten att kunna bli frälsta och fria från det synden och dödens lag krävde, straffet och evigt fördärv i Gehennas eldsjö!

Den döda tron tar inte emot och följer Jesus Kristus, den säger också ofta nej till att lyda Guds Ord på alla möjliga andra områden. Men, den levande tron gör gärningar. Den första av gärningar tar emot Herrens offerlamm, sedan fortsätter den levande trons gärningar steg för steg, man bekänner sig till Jesus, man låter sig döpas, man söker hela tiden Guds vilja och väljer att lyda, man ber för sjuka och man går ut med evangelium överallt som han manade sina lärjungar till att göra. Detta är trons gärningar. Jesus förberedde allt. Vi kan aldrig berömma oss själva för vad Herren Gud har gjort för oss, men vi måste själv göra något för att vi skall kunna bli frälsta. Vi måste ta emot Honom i våra hjärtan, det gör inte Gud åt oss. Det är den levande trons första gärning, ta emot!!!!

Det är det Jakob försöker förklara. Ingen kan bli frälst utan trons första gärning att ta emot..

Svara

x
Tomas N svarar Stefan Jonasson
onsdag, 11 december 2019 22:18

Stefan. Jag tycker du gör allt ännu krångligare än vad det är. Kanske för att du är övertygad om vissa saker ,så som att man skall helst inget göra och sett med garanterad frälsning.
Gärningar är inte bara barmhärtighetsgärningar.
Det beskrivs bäst i Rom. 12:1 tycker jag.
Gärningen är att tro och följa Jesus. Leva enligt Jesu bud och därmed vara annorlunda ön världen som ju älskar synd.
Dessutom dela sin tro och evangeliet,leda sin familj i tro,vara del av en församling,bidra där ekonomiskt och annat. Be ofta för större saker än sina egna.
Att leva som lärjunge är fullt av gärningar.
Vet inte vad Jakob syftar på exakt,men det han säger är ju klockrent.
Jesus pratar ju om en direkt koppling mellan att tro och följa Hans bud. Han säger en gång att den som tror men det inte syns är en lögnare.

Muslimer katoliker och kyrkliga,men svagt troende är ofta noga med barmhärtighetsgärningar. Det måste ses som en följd av att inte känna och leva i förbund med Gud.

Vill man leva 100%gärningfritt så blir man säkert överandlig och en tendens till att sväva iväg och få andligt högmod.

En lagom balans med tro och gärningar rekommenderas.

Att envisas med att gå emot frälsande gärningar kan bara göras där det finns en sådan teologi där det är möjligt. Bibeltroende kristendom har ingen sådan möjlighet.
Judar ,Muslimer och lite olika religioner har nog mera så och kanske katoliker.

Gärningar är ju i grunden bra. Men man skall göra det av rätt anledning så som med allt annat.

Liknelsen med talenterna är utmanande. Vår tid på jorden är kort. Har vi använt tiden rätt? Har vi reflekterat över att Gud tänkte något speciellt för var och en och att vi borde söka fullfölja det som vi fick som gåva.
Rädsla och själviskhet är mänskliga svagheter,men egentligen synd.

Petrus vill påminna oss om att vi fått ta del av Guds skapelse. Det skall sporra oss till att ära Gud med våra liv.


Svara

x
Stefan Jonasson
onsdag, 11 december 2019 23:01

Gärningar hit och gärningar dit.. Vi gör ju GUDS GÄRNINGAR som han förberett för oss.. Det är ju han som verkar i den kristne i både vilja och gärning... Målet är ju att vi ska dö bort från synden och leva för rättfärdigheten.. Det är självklart (helgelseprocessen) men den är inte garanten för att vi kommer till himlen, garanten för att inte gå förlorad och samla på sig GUDS VREDE är att vi tror att JESUS KRISTUS dog för våra synder och uppstod från det döda DET FULLBORDADE VERKET sen ska vi fullborda vår helgelse i GUDS fruktan... Men verkligheten är att alla kristna bryter mot lagen på olika sätt.. Där skriver Jakob om den KONUNGSLIGA LAGEN du skall älska din nästa som dig själv, men vi blir överbevisade om att vi är ÖVERTRÄDARE,vi kanske uppfyller buden till 90 procent och någon annan lyckas bara 20 procent en del bara 5procent...men i GUDS ÖGON ÄR ALLA LIKA HELIGA DÄRFÖR ATT FADERN SER SIN SONS FULLBORDADE OFFER OCH ATT VI HAR BLIVIT FÖRKLARADE RÄTTFÄRDIGA GENOM ATT VI TROR PÅ JESUS FULLBORDADE VERK OCH LEVER I LJUSET, OCH DÖLJER INTE VÅRA ÖVERTRÄDELSER.. jak 2:10-13 den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud ÄR skyldig till allt, tala och handla som den som ska dömas efter frihetens lag.. Domen ska utan barmhärtighet drabba den som inte visat barmhärtighet. MEN BARMHÄRTIGHETEN TRIUMFERAR ÖVER DOMEN.

Svara

x
Stefan Jonasson
onsdag, 11 december 2019 23:16

Leif det är ju det jag sagt hela tiden att trons gärning är att vi omvänder oss till GUD och tror på den han sänt.. Vi omvänder vårt sinne och ger GUD rätt, det kanske finns någon grekisk översättning som tar bort betydelsen av joh 5:24 sa JESUS Eventuellt eventuellt säger jag er eller sa han amen amen (helt säkert) säger jag er DEN SOM HÖR MITT ORD OCH TROR HONOM SOM SÄNT MIG *HAN HAR EVIGT LIV*OCH KOMMER INTE UNDER DOMEN UTAN HAR *ÖVERGÅTT FRÅN DÖDEN TILL LIVET*det är ju klockrent.. Visst kan jag hålla med om att man målar in sig i ett hörn ibland när man kommenterar på detta sätt.. Men vi är väl ödmjuka och behöver inte försvara vår prestige. GUD FRID ALLA NÅDEJON

Svara

x
Tomas N svarar Stefan Jonasson
onsdag, 11 december 2019 23:18

Om vi inte sätter helighet,kristuslikhet rättfärdighet och goda gärningar högt så har vi inte lärt känna Fadern.
Givetvis utan religiöst eller andligt eller lagiskt högmod.

Alla är vi kristna och smutsiga i någon mån och särskilt före frälsningen,men det är inte tänkt att vi skall förbli där.
Det är inte en prestation att fota sig för att med sin vilja och väl låta sig bli transformerad allt mer till Gudsmänniska med Guds och Andens kraft.
Det är vad Gud vill.
Vi skall inte bry oss för mycket om andrs och se upp så vi inte blir stöddiga eller avundssjuka mot andra.
Vi har ju trots allt samma himmelske Far

Svara

x
Leif svarar Stefan Jonasson
torsdag, 12 december 2019 05:46

Du förringar tydligt att de Biblar du och jag har först skrevs på Grekiska.

Och jag ser att du inte förstod heller förra gången vad jag sa då jag förklarade att det Bibelställe du klamrat dig fast vid är lite fel översatt när det översattes till det svenska språket. Det skulle lite mer korrekt stå så här!

"Den som hör Mitt Ord och är TROGEN Honom som sänt Mig"

Att vara trogen är detsamma som att vandra i trons gärningar, man klamrar sig fast vid Jesus utan att vilja synda och vara otrogen, dvs, välja avgudadyrkan före Jesus.

Ett exempel bara!

Att dyrka en avgud "kan vara" att man söker tillfredsställelse hos någon annan än Jesus. Man offrar sin tid, sina slantar och det man har på något skräp för att bli tillfreds, istället för att lägga sin tid och dessa slantar på Brudgummens rike.

Det kan vara avgudadyrkan. Var och en bör pröva sig själv säger Paulus. Skulle detta passa in hos någon så bör man be Herren om hjälp och styrka från sin älskade till att bli av med smutsen och istället närma sig Honom alltmer..Man bör inte försvara det orena utan vilja ständig rening.


Jesu frid...

Svara

x
Stefan Jonasson
torsdag, 12 december 2019 07:44

Det är ju intressant att Det står trogen istället för *den som hör och är trogen* istället för den som hör och tror*... Om det står så i grundtexten då ändras ju tro till trogen.... Då blir det lite annorlunda betydelse... Då ju själva tron inte då viktig utan hur trogen man är JESUS... Ty så älskade GUD världen att han utgav sin enfödde son,, SÅ ATT VAR OCH EN SOM ÄR HONOM TROGEN SKALL BLI FRÄLST... Det ändrar ju betydelsen av joh 3:16, 5:24 varför står Det tro i folkbibeln är den inte korrekt.

Svara

x
Stefan Jonasson
torsdag, 12 december 2019 07:52

Eller när det står den som inte tror står det den som inte är trogen blir dömd, hur är man trogen mot JESUS.? Är man inte trogen mot honom när man tror,?

Svara

x
Stefan Jonasson
torsdag, 12 december 2019 07:58

Trogen är en övertygelse om det man hoppas en visshet om det man inte ser heb 11.. Varför har bibel översättarna slarvat så.. Eller Abraham var trogen mot GUD och det räknades honom till rättfärdighet???

Svara

x
Stefan Jonasson
torsdag, 12 december 2019 08:04

2 timoteus 2:13..härdar vi ut ska vi Regera med honom förnekar vi honom förnekar han oss,, ÄR VI TROLÖSA HAN FÖRBLIR TROFAST, TY HAN KAN INTE FÖRNEKA SIG SJÄLV,??? svara gärna den som kan förklara?

Svara

x
Leif svarar Stefan Jonasson
torsdag, 12 december 2019 08:30

Det är inte på alla ställen tro kan bytas mot trogen, men i vissa fall som det du lyfte fram t.ex, har de lite olika betydelser..I Hebreerbrevet 11:1 däremot skall det stå tro (pistis) och inte trogen (pistos)!

Jesu frid...

Svara

x
Stefan Jonasson
torsdag, 12 december 2019 08:38

Pistis pistos vilket krångligt språk.. Tur att det finns kunniga bibel översättare,.. Så det är inte längre av tro allena vi blir frälsta från att gå förlorad, vi måste också kunna uppvisa ett troget och syndfritt liv för att komma till himlen,

Svara

x
Leif svarar Stefan Jonasson
torsdag, 12 december 2019 08:54

Jag bara förklarar hur det ligger till, så får du förkasta om du vill. Det är frihet där Herrens Ande är👌

Svara

x
Leif svarar Stefan Jonasson
torsdag, 12 december 2019 09:00

Du har rätt i att det inte är av tro allena ("beroende på vad man menar") man kan bli frälst, för då skulle också de onda andarna och deras anhang bli frälsta, eftersom de också tror på Gud och Jesus! Man måste ta emot, bekänna, be om syndernas förlåtelse och följa Jesus för att man skall bli frälst!

Undrar hur länge till du skall envisas med att vägra vilja förstå?

Svara

x
Stefan Jonasson
torsdag, 12 december 2019 09:18

Jag förstår två sätt att se på frälsningen tro och gärning först för att bli frälst eller tro först sedan gärning... Två synsätt,

Svara

x
Tomas N
torsdag, 12 december 2019 09:58

Stefan

Bibeln kan ses som ett antal predikningar,där man behöver höra hela serien. Du verkar plocka några som du gillar. Det är okej,men du försöker undervisa andra fast du har missat allvarliga bitar.Jesus egna ord är faktiskt förmer än Paulus på ett sätt,det finns ett enormt djup och tyngd i liknelserna,men många än idag förstår de inte. Fast Paulus är fantastiskt bra liksom Jakob ,Petrus m fl

Jag skulle råda att du läser bergspredikan några gånger och även ordspråksboken. Det ger bra coremuskler och stabilitet i den kristna vandringen

Matt 5: 20 säger att trots fariséernas hycklande och andra brister så hade de en rättfärdighet som kom av att leva under lagen som vi inte skall förkasta eller skratta åt. Meningen är att lagens innebörd skall finnas i våra hjärtan

Matt 7.13-23 avslutas med att Jesus säger att Han inte känner dem.
Här har många dragit den felaktiga slutsatsen att det är de gärningar som nämns som vi skall se upp med(profetera,goda gärningar,drivit ut demoner) ,vilket är totalt fel eftersom det på flera ställen är uppenbart att vi är kallade till dessa och andra gärningar.

Det som vi idag har så svårt att förstå är hur centralt andlighet och religion var på den tiden. Ingen skämdes för sådant. Problemet var ju att de inte omvände sig från synd ,utan tog del av det övernaturliga på ett orent sätt.
Det finns kraft i namnet Jesus även när det används på ett oärligt sätt.

Summan av evangelierna om Jesus är att frälsningen och pånyttfödelsen är en enorm gåva ,men inte utan krav. Gud kopplar samman med GT också för att Han är densamme och att vi har något att lära av den tiden.

Kampen och vattendelaren genom hela mänskligheten är att välja Gud och rättfärdigheten eller djävulen och synden.
Man väljer sida helt enkelt. Och efter frälsningen så har man bara en Herre även om det gamla vill göra sig påmint så är de fiender i ett pågående krig.

Och Gud vill ha ett folk idag precis som i GT som skall representera Honom och också gör det av glädje ,fri vilja och drivet av Anden

Så länge man lever kan man omvända sig och söka mera av Gud ,för det finns alltit mera att få där. Men den som har kompromissat och tappat navigationen ,Guds röst och frukten av frälsningen riskerar att gå förlorad.
Därför är den kristna gemenskapenen möjlighet till att rätta till om man har slirat iväg på fel spår.

Men idagens samhälle är vi så oerhört rädda för sanning och tillrättavisning . Kanske borde vi blicka på tränings och hälso/kost branschen ,för där är det mera tillåtet med tips och allvarliga uppmaningar.

Men i den andliga miljön är ju allt tillåtet ,så även i kyrkan tyvärr. Nåden tillåter allt säger ju många idag. Men det sa inte Jesus själv

Svara

x
Leif svarar Stefan Jonasson
torsdag, 12 december 2019 10:45

Du vänder en hel del på vad jag sagt. Det är inte alls så jag någonsin varken sagt eller påstått, att man måste uppvisa ett syndfritt och troget liv för att komma till himlen!
Däremot vad jag säger är att varje kristen bör ha en sådan strävan i sitt liv efter att vi tog emot Honom och blev födda på nytt, dvs försöka att likna Jesus i Gudsfruktan och i trons lydnad, ödmjukhet, karaktär, gärningar och bemötandet av andra mm.

Men du har väl någon motsägelse också om det här?

Svara

x
Stefan Jonasson
torsdag, 12 december 2019 11:17

Eller hur det är ju det jag säger.. Ingen motsägelse... Man säger inte till GUD Nu har du frälst mig nu kan jag äntligen leva i synd i lugn och ro,,, men till djävulens anklagelser kan man säga jag är frälst av nåd genom tro inte gärningar... Därför är det en lögn att man kan förlora sin frälsning,

Svara

x
Leif svarar Stefan Jonasson
torsdag, 12 december 2019 11:29

Ha det gott Stefan!

Svara

x
Mikael W svarar Stefan Jonasson
torsdag, 12 december 2019 11:49

Stefan, om du ska vinna en fotbollsmatch så kan du inte bara stå där vid hörnflaggan. Du måste även röra på dig. Kom ihåg att det lag som gör flest mål vinner matchen.ä, och att du även får använda huvudet, trots att det heter fot-boll.

Svara

x
Stefan Jonasson
torsdag, 12 december 2019 13:16

Mikael jag vet.. Detta kommenterade kan bli lite löjligt ibland... Det är den här data telefonen som är lite addictiv... Internet är ett otyg, för något år sedan läste jag apg.. Och blev lite chockad över vad som som stod där alla vansinniga helvetes resenärer och himlaturister, och allt tjatande om hur syndiga och ljumna dom kristna är... Ville bara försöka balansera ut det lite med hur jag upplever frälsningen.. 😇 GUDS FRID ALLA NÅDE JON.

Svara

x
Tomas N
torsdag, 12 december 2019 14:22

Det är inte bra att ha den förlorade sonen som Gösta förebild,men jag tror tyvärr det är alltför vanligt idag.
Man har "förbjudit" eller marginaliserat de förbinder i Bibeln eller missionshistorian som har varit passionerade för radikal tro,ordet,omvändelse och helgelse.
Man har helt undvikit församlingsdisciplin och utdrivning av demoner.

Kyrkan har helt klart påverkats av samhällstrender och liberala och socialistiska inslag. Jag är lika lite som andra en superman som är immun mot detta förstås,det har påverkat alla.

Men det enda den förlorade sonen eller rövaren på korset gör är att bli räddade från ett svinaktigt liv. Har man ingen annan förebild så är det väl inte konstigt om man faller tillbaka så man kan bli räddas igen och igen.
Vi är kallade att växa,men vissa skulle säkert kalla även det för prestation och gärning som hamnar under förbannelse.

Låt oss komma ur dessa villfarelser och göra Guds vilja istället

Svara

x
Stefan Jonasson
torsdag, 12 december 2019 15:02

Det är ju JESUS och apostlarna som är förebilden.. Och profeterna.. Kanske inte David och Salomon dom var ju lite väl engagerade i sin sexualitet.. Kvinnor hit och kvinnor dit, jag tror David någon gång drabbades av maktbegär när han räknade hur stor krigsmakt han hade... Petrus drabbades av fruktan för judarna och stod där dömd när han tillrättavisades av paulus för att inte hålla sig till evangeliet... Bibeln är full av människor som på ett eller annat sätt svinat lite, man behöver ju inte ha dom som förebilder, men berättelsen talar ju om mänskligt tillkortakommanden.. Och hur dom vänt sig till GUD i sina misslyckanden, den förebilden kan vi följa hur dom trodde och satte sitt hopp till GUDS NÅD en riktig förebild det är väl Josef, må vi fullborda vår helgelse i GUDS FRUKTAN och tro med övertygelse att all vår synd redan är dömd i KRISTI KROPP på golgata kors.. Då kommer sanningen att göra oss fria.

Svara

x
Tomas N svarar Stefan Jonasson
torsdag, 12 december 2019 15:55

Jesus är vår gudomliga förebild och apostlarna och och gudsfruktiga kristna genom historien våra mänskliga förebilder. Vi behöver bägge.

Jag hävdar fortfarande att en som blivit drabbad av Gud och kärt känna honom och blivit förvandlad håller inte på och argumenterar om en 200% säker biljett till evigheten ,utan är fokuserad på att tjäna Gud.

Missförstånd om gärningar relaterad till mosaiska judar kontra postmodernt evangelium där gärningar är synd är också slöseri med tid eller leder människor fel.

Den som älskar Gud är intresserad av sanningen och allt det bästa för kristna syskonen.

Hoppas någon tar till sig det jag skrev om den förlorade sonen ifall det är ifrån Gud,för jag har en känsla att det kan vara det. Annars är mina åsikter lika lite värda som allt annat privat och världsligt

Svara

x
Mikael W svarar Stefan Jonasson
torsdag, 12 december 2019 16:40

Jag tycker du ständigt skriver väldigt mycket som är bra Stefan !!

När det gäller fotbollen så tillhör alla Kristna det vinnande laget. Vinsten är redan klar, trots att matchen inte har blåsts av ännu.

Svara

x
Tomas N
måndag 6 januari 2020 22:09

Jag skriver en kommentar om omvändelse här i en lämplig tråd ,så att det hamnar på rätt diskussion. Jag fick en tanke ,som jag tror kan vara aktuell.

Omvändelse ingår i frälsningsprocessen och kan inte tas bort därifrån.

Det är ett samarbete mellan Helige Ande som uppenbarar om synd,rättfärdighet och dom enligt Johannes 16:8 och vår egen vilja att vända oss bort ifrån synden och till Gud för ta emot erbjudandet från Jesus

En annan faktor och ansvar ligger på den som predikar evangelium. För även om Helige Ande gör sitt jobb,måste evangeliet som predikas av människor och med ord vara rätt för att den frälste skall förstå vad som händer och gäller.

Därför kanske det är lite fel att ta bort omvändelsedelen i frälsningsbönen och bara "ta emot Jesus". För många blir det bra ändå,men det kan ställa till problem om man tar bort omvändelsen. Annars finns risken att man tar emot frälsningsgåvan och allt det andliga ,men inte förstått att synden är ett stort problem för Gud(och människan) .

Man skulle kunna göra en liknelse i att vi får ta emot ett stort paket med gåvor,Jesus och treenige Gudens direktnr och barnaskap och en biljett till paradiset. Det du du gör i gengäld är att öppna hjärtat,säga att Jag tror och öerräcka ett stort smutsigt paket med synd.
Då har man ingått ett förbund med Gud. Men inte om man behåller skräpet,för i skräpet finns alla kopplingar till Guds och människans motsåndare och fiende.

En annan sak i ämnet Rom 10:17 så finns ingen automatisk följd mellan predikan och tro. Sammanhanget menas i mina ögon att alla ickejudar måste få höra evangeliet eftersom detta är något nytt för dem. Det kan ta tid och en novis kan förklara dåkigt evnagelium. Men om det inte berättas ,så har inte människor en chans att ta ställning.
Judarna behövde också höra evangeliet,men det var mera kortfattat eftersom de hade det gamla förbundet

Så Gud vill att evangeliet predikas med glädje och frimodighet,ansvar utan perfektionism och med omvändelse som självklar del.

Sedan måste man lämna saker i Guds händer och låta människor själva ta beslut

Svara

x
Stefan Jonasson
måndag 6 januari 2020 23:09

Omvändelse från synden ingår i den fortgående helgelseprocessen...Som pågår hela livet till den dag vi går ner i mullen.. När vi blivit född av GUD har han helgat oss i KRISTI BLOD en gång för alla och det pågår livet ut.. Sedan är det 3 saker till som bibeln säger att GUD Gjort med den pånyttfödde. *1 friköpt oss genom KRISTI BLOD Ef 1:7 *..2försonat oss genom KRISTI BLOD *förklarat oss rättfärdiga genom KRISTI BLOD... Allt detta gjorde han vid frälsning ögonblicket, vi har också helgas genom KRISTI BLOD vi kan aldrig mer gå förlorad därför att KRISTI BLOD blev utgjuter på golgata allt är en gåva... Vi är heliga därför att GUD är helig och han har gjort oss heliga i KRISTI BLOD... Därför skall vi börja leva i helgelse efter GUDS VILJA... Men vi kommer till himlen för att JESUS gjort oss heliga inte våra gärningar

Svara

x
Tomas N svarar Stefan Jonasson
måndag 6 januari 2020 23:46

Det är rätt som du säger. Helgelse,rättfärdiggörelse och försoning ger Gud.
Men jag tror det är ett modernt påfund ,kanske kopplat till kalvinismens snedvridning att överhuvudtaget fundera över förlorad frälsning.
Jag tror Jesus liknelse om den som finner en skatt på sin åker är bra.
Den som funnit en skatt,värderar den högt och släpper den inte för sitt liv.
Så är det med frälsningen,den är dyrbar.
Omvändelse måste vara med i evangeliet,det är ingen tung börda.
David Wilkerson profeterade ju om likgiltighet och kristendom utan omvändelse och korsets centrala roll.
Hoppas vi går in i en ny eraoch generation där vi inte längre är rädda för gärningar utan ivgiga att göra gärningar i tro som gensvar på Guds godhet.
Vi behöver blicka framåt och ständigt lära oss mera och omvända oss inte bara från synd utan även från ballast(döda gärningar) Hebr 12:. Falska läror och profalletaeter kommer att eskalera framöver,men Guds rike och fräksningens väg för många också

Den som menar sig stå skall se till att han inte faller. Inte vika av från vägen och förlora allt Guds goda genom att tjäna 2 herrar.
Uppmuntra varandra i gemenskapen såsom järn skärper järn så att ingen går förlorad eller står med skam på domens dag

Svara

x
Leif
tisdag 7 januari 2020 05:16

Mina bröder, vartill gagnar det, om någon säger sig hava tro, men icke har gärningar? Icke kan väl tron frälsa honom?


Svara

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?

Din kommentar kan deletas om den inte passar in på Apg29 vilket sidans grundare har ensam rätt att besluta om och som inte kan ifrågasättas. Exempelvis blir trollande, hat, förlöjligande, villoläror, pseudodebatt och olagligheter deletade och skribenten kan bli satt i modereringskön. Hittar du kommentarer som inte passar in – kontakta då Apg29.

Nyhetsbrevet - prenumerera gratis!


Senaste bönämnet på Bönesidan

fredag 21 februari 2020 12:10
Bed att Tore Kratz Gud hjälper mig nu så det ska gå bra för mig i livet, fick sanndröm med Tore Kratz som nyfrälst och hjälpte honom med samla in pengar till barnhem i Rumänien som han startade upp!!

Senaste kommentarer


Aktuella artiklarSTÖD APG29
SWISH: 072 203 63 74
PAYPAL: paypal.me/apg29
BANKKONTO: 8150-5, 934 343 720-9
IBAN/BIC: SE7980000815059343437209 SWEDSESS

Mer info hur du kan stödja finner du här!

KONTAKT:
christer@apg29.nu
072-203 63 74

MediaCreeper Creeper

↑ Upp