Language

Apg29.Nu

Start | TV | Bönesidan | Bibeln | Läsarmejl | Media | Info | Sök
REKLAM:
Världen idag

Y gred mewn Ddaear fflat yn unscriptural

Mae'r syniad bod yr eglwys yn yr Oesoedd Canol yn credu bod y ddaear yn wastad yn gelwydd gan evolutionists

Y Ddaear a'r ISS.

Os ydych yn darllen y Beibl, gallwch weld yn glir bod y ddaear yn grwn. Os nad yw'r ddaear yn rownd, yna byddai Iesu wedi cymryd drylwyr camgymryd pan ddywed ei fod yn y dydd a'r nos ar y Ddaear, pan yn dod adref holl harbed i'r nefoedd.


Christer ÅbergAv Christer Åberg
fredag, 11 oktober 2019 13:30

Y Diwrnod papur newydd a gyhoeddwyd erthygl helaeth ar y chwe ochr Jonathan Sverker am damcaniaethau cynllwynio . Ymhlith pethau eraill, roedd yn cyfweld mi yn yr erthygl.

Manteisiodd Sverker fyny ddamcaniaeth cynllwyn bod y ddaear yn grwn wastad ac nid. Mae'r pwnc Yr wyf wedi codi dro ar ôl tro Apg29.

Mae Cristnogion sy'n credu y ddaear yn wastad, ac rwyf hyd yn oed wedi derbyn y ddau e-byst a llythyrau hemsänt mi ble rydych wedi bod yn ceisio fy nghael i gredu mewn pridd fflat.

Ond a ydych yn credu mewn ddaear wastad, yn seiliedig ar y Beibl, rhaid disodli pennill Beibl, gan roi dehongliad gwahanol iddynt ac yn gwadu hyn y mae'r Beibl yn dweud mewn gwirionedd.

Iesu yn siarad o ddaear gron

Os ydych yn darllen y Beibl, gallwch weld yn glir bod y ddaear yn grwn. Os nad yw'r ddaear yn rownd, yna byddai Iesu wedi cymryd drylwyr camgymryd pan ddywed ei fod yn y dydd a'r nos ar y Ddaear, pan yn dod adref holl harbed i'r nefoedd.

Os ar y diwrnod i fyny ar y to ac yn cael eu heiddo yn y tŷ, gadewch nid iddo fynd i lawr ac yn eu codi. Yn yr un modd, y sawl sydd yn y cae â throi cartref yn ôl. [...] wyf yn dweud wrthych: Y noson fydd dau ddyn mewn un gwely. Rhaid i'r un yn cael eu cymryd a'r llall i'r chwith.

Luke 17: 31,34

Pan fydd Iesu yn dod gartref y credinwyr i'r nefoedd, mae dydd a nos ar y Ddaear. Ac ni all ond wneud os y ddaear yn rownd. Ar un ochr i'r ddaear yn y dydd tra bod yr ochr arall yn y noson.

Lleihau Duw

Os ydych yn credu bod y ddaear yn wastad, ac yna gostwng i Dduw. Nid yw pridd Fflat yn credu bod y sêr a'r lle sydd ar gael.

Maent felly yn gwadu bod Duw mor bwerus ac mor fawr ei fod yn gallu creu gofod a galaethau. Ond mae fy Beibl a Duw mor fawr fel ei fod wedi creu hyn i gyd!

Yn y dechreuad creodd Duw y nefoedd a'r ddaear.

1 Gen 1: 1

Mae'r wyddoniaeth gwrthbrofi'r ddamcaniaeth

Mae'r rhai sy'n credu bod y ddaear yn wastad diswyddo lluniau o'r blaned o'r gofod fel prawf bod y ddaear yn grwn. Ond hyd yn oed heb y delweddau, mae llawer o dystiolaeth bod y ddaear yn ei hanfod spherical ..

Eclipsau cael cysgod cylchlythyr

Yn ystod lleuad Eclipse taflu ei dir cysgod ar y lleuad, gan fod y ddaear yn rhwng y haul a'r lleuad. Mae hyn yn amhosibl gyda daear fflat.

Yn ogystal, mae cysgod y Ddaear ar y lleuad yn glir cylchlythyr, gan awgrymu bod y Ddaear yn rownd. Yr unig ffurf sydd bob amser yn taflu cysgod cylchlythyr beth bynnag ongl yn sffêr.

Antarctica yn gyfandir

priddoedd Fflat yn golygu nad Antarctica heb ei fod yn wal uchel o rew. Ond y ffeithiau yn dangos bod Antarctica yn gyfandir. Mae gwyddonwyr wedi hwylio dro ar ôl tro o gwmpas Antarctica.

Llawer o luniau wedi eu cymryd o'r cyfandir o'r awyrennau. Yn ogystal, mae nifer teithiau i'r tir mawr profi nad Antarctica yn wal uchel o rew.

blociau ddaear y sêr

Nid yw'r un peth sêr yn weladwy o bob rhan o'r ddaear. Mae'n ffenomen na ellir ond eu hegluro gan y ddaear yn rownd. crymedd Ddaear yn golygu na allwn weld rhai rhannau o'r awyr.

Os bydd y ddaear yn ddisg wastad, yr un sêr a welir lle bynnag yr awyr yn cael ei ystyried.

Nawr rydym wedi edrych ar rai dadleuon gwyddonol sy'n dangos yn glir bod y ddaear yn rownd. Gadewch i ni fynd yn ôl at y Beibl i weld beth sydd ganddo i'w ddweud am y pwnc.

Yn gyntaf byddwn yn edrych ar y tymhorau diddorol, gan ddatgelu ddiamheuol bod y ddaear yn grwn.

Y tymhorau profi daear gron

1 Genesis 8:22 Er bod y ddaear yn parhau i fod i gael ei hau a cynhaeaf, ac oer a gwres, haf a gaeaf , ni fydd ddydd a nos yn dod i ben. "

Mae'r Beibl yn sôn am y tymhorau byth yn dod i ben ar yr amod bod y ddaear yn parhau i fod. Y tymhorau yn datgelu ddaear gron.

Ddaear yn troelli nid yn unig ar ei echel fel top. Mae hefyd yn troi o gwmpas yr haul mewn cylch mawr o'r enw y orbit. orbit Ddaear o amgylch yr Haul, a tilt echelin y Ddaear, yn golygu bod gennym pedwar tymor. Gaeaf pwyso Sweden a hemisffer y gogledd i ffwrdd oddi wrth yr haul.

Y rheswm dros y newid tymhorau yw gogwydd y Ddaear. Er bod y ddaear yn symud o amgylch yr haul, mae hefyd yn cylchdroi o amgylch ei hechelin ei hun, sy'n cael ei gogwyddo tua 23.5 gradd. Oherwydd y llethr yn troi'r hemisfferau'r gogledd a'r de i gael eu sylw at y ffaith ar yr haul yn chwyldro y Ddaear o amgylch yr haul. Dyma'r hyn a brofwn fel y tymhorau.

Pan fydd y Ddaear yn y rhan o'i orbit pan hemisffer y gogledd sy'n wynebu'r haul, rydym yn cael mwy o heulwen yn ystod y dydd. Mae'r ynni solar ychwanegol cynhesu'r ddaear a'r awyr - bydd yn cael ei gwanwyn a'r haf.

Hanner blwyddyn yn ddiweddarach, y Ddaear wedi bod ar ochr arall yr haul, ac yna y hemisffer y de sy'n wynebu uniongyrchol i mewn i'r haul, tra bod y hemisffer y gogledd yn cysgod. Felly, y gwanwyn a'r haf, er enghraifft, Awstralia a De America, er ein bod wedi disgyn a'r gaeaf yn ein rhan ni o'r byd.

Creation yn dangos ddaear gron

1 Genesis 1:14 dywedodd Duw, "Bydded goleuni awyr i wahanu'r dydd oddi wrth y nos!" Byddant yn arwydd i nodi tymhorau a diwrnodau a blynyddoedd , 15 a byddant yn oleuadau yn ffurfafen sy'n taflu golau ar y ddaear. "Ac yr oedd yn hynny.

gwneud 16 Duw ddau olau mawr, y golau mwyaf i reoli'r dydd a'r golau lleiaf y nos , hefyd y sêr. 17 Mae'n eu gosod yn ffurfafen i oleuo ar y ddaear, 18 i reoli'r dydd a'r nos ac i wahanu'r goleuni oddi wrth y tywyllwch. A gwelodd Duw fod hyn yn dda.

Rydym yn gweld hyn yn y testun fod Duw wedi gosod arwyddion i nodi tymhorau a diwrnodau a blynyddoedd. Ac mae yr haul a'r lleuad. Yr adegau gwahanol, megis y tymhorau yn dangos yn glir fod y gwenyn â daear gron! Ac mae'n y Beibl sy'n ein dysgu hyn!

Os byddwn yn cymryd dadleuon y credinwyr gwastad 'felly nid yw'n y Beibl. Maent yn dweud bod yr haul a'r lleuad yn gyfartal. Byddai'r lleuad fod mor fawr gan nad yw'r haul yn wir oherwydd yn 1 Exodus 1:16 yn dweud:

Gwnaeth Duw y ddau olau mawr, y mwyaf o olau i reoli'r dydd a'r lleiaf olau i reol y noson, hefyd y sêr.

Yma, mae'n amlwg bod yr haul yn fwy na'r lleuad! I ateb sy'n adlewyrchu realiti: Darllenwch y Beibl ac yn credu ynddo!

Eseia yn siarad o ddaear gron

Onid ydych yn deall, onid ydych? Onid yw'n cael ei ddweud i chi o'r dechrau, nid ydych wedi hysbys ers sylfaen y ddaear? Mae'n orseddu uwch y rownd ddaear , y rhai sy'n byw arno yn debyg morgrug. . Mae'n lledaenu y nefoedd fel cynfas, yn amrywio i fyny fel pabell i fyw yn - Eseia 40: 21-22

Mae'r testun yn am Dduw ac nid yn draethawd gwyddonol, ond y ddaear yn cael ei grybwyll fel crwn (sffêr, sffêr) mor casually - fel pe ei fod yn fater o gwrs nad yw'n angen hesbonio.

Ddaear yn hongian yn y gofod

Yn y llyfr Job, gallwn hefyd yn darllen bod y Ddaear yn hongian yn y gofod - yn yr un ffordd ag yr Haul a'r Lleuad.

Mae'n ymestyn allan y nefoedd i'r gogledd dros y lle gwag, mae'n hongian y ddaear ar ddim byd . - Job 26: 7

Noder nad yw hyn yn y Ddaear ar y pileri. Ddaear hongian mewn unrhyw ofod!

gorwel bwa

Ar y môr, fe allech chi hyd yn oed yn gweld y gorwel yn grwm, yn union fel y mae'n ei ddweud yn y llyfr Job, sydd yn un o lyfrau mwyaf hynafol y Beibl:

Mae gorwel bwa , oedd yn eistedd ar draws y dyfroedd, lle mae golau ffinio â'r tywyllwch. - Job 26:10

diffyg ar yr haul

Mae'r Ddaear yn rownd wedi sicrhau bob amser. Er enghraifft, mae wedi bod yn bosibl ei weld ar eclipsau lleuad (y cysgod sy'n Ddaear castiau ar y Lleuad), ond hefyd mewn solförmörkrlse.

Pan hongian Iesu hoelio ar y gweithredu weithredu'r groes Calfaria daeth yn Eclipse solar mawr. Trwy croes Iesu yn profi daear gron.

Mark 15:33 Daeth y chweched awr [12.00] dros yr holl dir tywyllwch a barhaodd tan y nawfed awr [15.00].

Pan hongian Iesu ar y groes yn cwmpasu'r holl wlad tywyllwch am dair awr. Mae hyn yn proffwydo Amos ar. Darllenwch y broffwydoliaeth anhygoel:

Amos 8: 9-10 Bydd yn digwydd yn y dydd hwnnw, medd yr Arglwydd Dduw, y gwnaf i'r haul fynd i lawr am hanner dydd ac yn rhoi'r wlad yn y tywyllwch yng ngolau dydd eang . 10 Trof eich gwyliau yn alar a'ch holl ganeuon yn wylofain. Byddaf yn dilladu cluniau pawb â sachliain ac yn gwneud pob pen yn foel. Byddaf yn gadael iddo fod fel y alar am unig fab a diwedd diwrnod chwerw.

Mae hyd yn oed yr hanesydd Rhufeinig Phlegon sôn am Eclipse mawr solar ar adeg y croeshoeliad Iesu. Origen o Alexandria (182-254 OC) yn erbyn Celsus ysgrifennodd y Phlegon, yn ei "Chronicles", yn sôn am Iesu (Book II, Pennod XIV.):

"Nawr Phlegon, yn y llyfr drydedd neu'r bedwaredd, yr wyf yn meddwl, am ei croniclau, nid yn unig i ysgrifennu, Iesu y wybodaeth am ddigwyddiadau yn y dyfodol (hefyd yn perthyn i ddryswch ynglŷn â rhai pethau sy'n cyfeirio at Peter, fel pe baent yn cyfeirio at Iesu), ond mae hefyd yn tystio bod y canlyniadau yn cyfateb i ei rhagfynegiadau. "

Cyfeiriodd at ddisgrifiad o Phlegon o Eclipse ynghyd â daeargrynfeydd yn ystod teyrnasiad Tiberius (yn ôl pob tebyg i 29 OC): ei fod yn "Eclipse solar mawr," ac:

"Daeth y nos yn y chweched awr y dydd [hy 12.00] fel bod y sêr hefyd yn ymddangos yn yr awyr. Bu daeargryn mawr yn Bithynia, a llawer o bethau droi drosodd yn Nicaea. ".

Solar Eclipse yn digwydd pan fydd y lleuad yn pasio rhwng y ddaear a'r haul, ac mae'r rhain mewn llinell syth, yr haul cuddio yn gyfan gwbl neu'n rhannol oddi ar y ddaear gwyliwr.

Mae'r syniad bod yr eglwys yn yr Oesoedd Canol yn credu bod y ddaear yn wastad yn gelwydd gan evolutionists

Mae'n dal llyfrau yn honni bod pobl canoloesol yn credu bod y ddaear yn wastad ysgrifenedig.

Mae'n hawdd profir bod o leiaf maent yn ei ddysgu yn ystod yr Oesoedd Canol yn gwybod bod y ddaear yn rownd.

Mae'r athro Hanes Sweden Dick Harrison yn dweud:

Y gwir yw nad oes neb wedi colli ffydd yn Columbus ac nad oes unrhyw ddyn canol oesoedd bron yn meddwl y ddaear yn wastad. Roedd ers yr hen amser cred dwfn ac eang drwy gydol y Ewrop ffurfiwyd, sef bod y ddaear yn spherical. Mae bron pob awduron Ewropeaidd Gorllewin gyda themâu daearyddol cyffredinol yn ei repertoire [rhai ohonynt rhestredig] i gyd yn cytuno bod y ddaear yn rownd.

factoid

Mae'r rhan fwyaf o haneswyr modern yn credu ei bod yn unig yw myth bod y wybodaeth am siâp y Ddaear anghofio yn ystod yr Oesoedd Canol, a bod hyn yn enghraifft o factoid.

Mae factoid yw credoau sy'n cael eu dal fel yn wir, ond sydd mewn gwirionedd yn gywir.

Pregethu daear gron

Mae'r pregethau yn yr Oesoedd Canol a gynhaliwyd yn groes i'r hyn y mae llawer yn credu nad yw yn Lladin ond yn y brodorol. Ac yn y bregethau cynllun creu drin, gan gynnwys siâp sfferig y Ddaear.

Mae Norwy Konungaspegeln o'r 1200au yn gyhoeddiad ar lawr gwlad sy'n sôn am siâp y ddaear ac addysgol yn esbonio i'r darllenydd y dylai fod yn meddwl y ddaear fel afal yn hongian yn rhydd. Os byddwch wedyn am olau o amgylch yr afal, fel yr eglurwyd ddydd a nos, a gwahaniaethau hinsoddol rhwng y gwledydd Nordig a'r gwledydd o amgylch y cyhydedd.

Petrus de Dacia, y cyfeirir atynt yn gyffredin fel awdur cyntaf Sweden, yn fynach Dominica o Gotland. Yn ei ysgrifau yn siâp bêl ddaear amlwg.

Yn gorwedd o evolutionists

Yn ystod y 1800au canol a diwedd plummeted brwydr gwyddonol rhwng Darwinists a diwinyddion am theori esblygiad. Mae'r myth y ddaear wastad daeth dadl yn erbyn yr eglwys ac fe'i defnyddiwyd i ddangos bod yr Eglwys hefyd wedi bod yn anghywir ar y mater hwn.

Roedd y celwydd wedi lledaenu a dechreuodd i gael ei ystyried yn y gwirionedd.

pennill camddeall Beibl

Mathew 4: 8 Yna cymerodd y diafol ef i fynydd uchel yn fwy na a dangos iddo holl deyrnasoedd y byd a'u gogoniant. 9 Ac efe a ddywedodd: "Bydd yr holl bethau hyn a roddaf i ti, os ti syrthio i lawr ac addoli i mi."

Yn rhesymegol, rydym yn deall nad yw'r diafol yn llythrennol gallai gymryd Iesu i fyny ar fynydd uchel i weld yr holl deyrnasoedd gan fod mynyddoedd uchel o'r fath yn cael eu. Mae angen i ni ddeall y testun yn ysbrydol. Daeth y diafol gyda gwahanol temtasiynau meddwl Iesu.

Pan fydd y Beibl yn dweud y byddai'r ddaear yn cael corneli, er enghraifft, yn Job 38:13, mae'n delweddau. Rydym yn gweld hyn yn glir os ydym yn darllen y pennill mewn cyd-destun ac nid dim ond gwneud dyfynbris ynysig. Rheol rhif un yw bob amser yn darllen pethau mewn cyd-destun.

Job 38: 9-18Pwy rhowch y môr gyda drysau pan dorrodd allan o'r groth, 9 pan roddais y cymylau i'r dresin mewn a gadael i'r tywyllwch yn dod yn ei dyddiau cynnar, 10 pan benderfynais hynny a gosod bariau a drysau ar ei gyfer, 11 a dweud, " yma byddwch yn dod, ond dim pellach, dylai hyn fod yn eich donnau balch yn cael aros '? 12 Ydych chi ers eich dyddiau ddechrau, gorchmynnodd y dydd i wawr a gwawr dynodedig lle 13 lle y gellid gwneud y Ddaear yn ei corneli, fel y gallai y drygionus yn cael eu ysgwyd allan ohono? 14 Yna newid y ffurflen ddaear y clai dan y sêl, ac yn dod i'r amlwg yn gynyddol fel y wisg newydd. 15 Pan fydd y rhai annuwiol eu goleuni, ac y fraich ei godi i dorri. 16 Ydych chi wedi dod i lawr i adnoddau'r môr ac yn cerdded y gwaelod dwfn? 17 A pyrth angau wedi datgelu i chi, eich bod wedi gweld y cysgod porthladdoedd marwolaeth? 18 A ydych wedi gallu i weld y tu hwnt darnau y ddaear? Gadewch i mi wybod

adnod arall sydd hefyd yn arfer eglurodd anghywir bod y ddaear yn wastad ac mae ganddo bedwar ban yw Datguddiad 7: 1af

Rev 7: 1 Ar ôl hyn gwelais bedwar angel yn sefyll ar bedair congl, yn dal pedwar gwynt y ddaear fel na fyddai unrhyw gwynt chwythu ar y ddaear neu ar y môr neu yn erbyn unrhyw goeden.

Ond mae hyn yn unig yw disgrifiad o'r pedwar chwarter y ddaear. Gogledd, De, Dwyrain a Gorllewin. Pam darllen unrhyw beth nad yw yn y testun? Mae'n dweud dim byd, er enghraifft, y byddai'r ddaear yn wastad hon.

Ar ben hynny, rhaid i ni beidio ag anghofio Parch 7: 1 yn disgrifio gweledigaeth - gweledigaeth - sy'n golygu nid oes rhaid iddo edrych yn llythrennol debyg oherwydd ei fod wedi sgôr ac yn awyddus i ddangos - wirionedd amlwg.

Pa mor aml nid ydym yn dweud bod "yr haul yn codi" pan fyddwn yn gwybod na all yr haul "mynd" oherwydd nad oes ganddo goesau! Mae hyd yn oed yn siarad SMHI o "Sunrise a machlud" er gwaethaf rhai dylai wybod ei fod yn y ddaear sy'n troi o gwmpas yr haul!

Ochr Lloegr AnswersInGenesis egluro'r amrywiaeth mawr o Ysgrythur sy'n cael ei gamddeall yn aml y byddai'r ddaear yn wastad.

Yn y cyd-destun hwn mae'n rhaid i mi sôn am weledigaeth breuddwyd y Brenin Nebuchadnesar o Daniel pennod pedwar:

Dan 4: 7-8 Hwn oedd y weledigaeth a oedd gennyf ar fy ngwely: welais yn fy ngweledigaeth coeden yng nghanol y ddaear, ac yr oedd yn uchel iawn. 8 Mae'r goeden yn wych ac yn gryf, ac yn mor uchel fel ei fod yn cyrraedd i'r awyr ac yn ymddangos i roi diwedd ar y ddaear.

Mae hyn fel arfer yn cynnwys fel dadl bod y Beibl yn siarad am daear fflat oherwydd bod y goeden "yn ymddangos i roi diwedd ar y ddaear." Ond mae hyn yn unwaith eto yn olygfa - hefyd yn freuddwyd - ac nid breuddwydion oleuo bob amser y ffordd y mae'n edrych mewn gwirionedd. Ac yn ail, mae'n ddelweddaeth sydd hefyd oedd Daniel cyfieithydd, fel y gwelwn yn nes ymlaen yn y bennod hon! Rheol rhif un: popeth Dylech bob amser ddarllen y cyd-destun!

A yw'r ddaear ar bileri?

Cyn i ni fynd ymhellach i mewn i'r pwnc yn ddiddorol, mae'n rhaid i mi sôn dim am a fyddai'r byd yn sefyll ar bileri, yr ydych yn gweld yn y llun ar y brig. A yw hyn yn y Beibl mewn gwirionedd?

Job 38: 4-7 Ble oeddech chi pan fyddaf yn gosod sylfaen y ddaear? Ateb, os oes gennych ddealltwriaeth honno. 5 Pwy benderfynodd ei dimensiynau, eich bod yn gwybod! A phwy estynnodd y llinell arno? 6 Ble wnaeth ei prif o'u cadarnleoedd? Pwy rhoi ei conglfaen, 7 tra bod y sêr bore yn canu gyda'i gilydd a holl feibion Duw gwaeddodd am lawenydd?

Unwaith eto, delweddaeth hwn. Mae'n sôn am "y sêr bore canu gyda'i gilydd," Pwy sydd wedi gweld yn seren canu? Mae sôn am "llinyn mesur" a "conglfaen". Mae'r rhain yn ddelweddau sy'n siarad o fawredd Duw a phŵer chreadigol sofran. Felly: Job Ni disgrifio fyddai'r ddaear yn sefyll ar bileri ddelwedd ar frig yr erthygl hon yn dangos.

Beth yw sêr Heaven yn?

Up. 06:13 sêr y nefoedd yn disgyn i'r ddaear, fel ffigysbren diferion ei ffigys anaeddfed pan ysgwyd.

Gwyddom fod y sêr yn haul. Os bydd y sêr yn syrthio ar y ddaear, byddai'r ddaear yn cael ei dinistrio ar unwaith. Mewn geiriau eraill, ni all fod y sêr ein bod yn eu meddwl fel y Beibl yn disgrifio. Beth yw e wedyn?

Rydym yn gweld yn y Beibl, pan oedd Satan fwrw allan o'r nef, efe a gymerodd un rhan o dair o'r sêr y nefoedd gydag ef yn ei gwymp. Sêr y cyd-destun hwn yw'r angylion. Roedd gan Satan gydag ef thraean o'r angylion y nefoedd yn ei achos.

Pan fydd yr amser yw bod y sêr o'r awyr yn disgyn i'r ddaear fel y bu yr angylion nef a syrthiodd i lawr i'r ddaear.

Mae hyn yn ein dysgu y dylem ddeall rhai ysgrythurau, yna mae'n rhaid i ni adael i'r testun esbonio'r testun a'i ddarllen yn y cyd-destun. Fel arall, rydym yn cael gwall sydd hefyd y credinwyr fflat wedi ei wneud pan fyddant wedi cael eu hargraffu adnodau o'r Beibl a manylion y tu allan i'r cyd-destun.


ffynhonnell:


Publicerades fredag, 11 oktober 2019 13:30:08 +0200 i kategorin och i ämnena:


44 kommentarer


x
Tomas N
fredag, 11 oktober 2019 14:14

Christer,varför tar du initiativet och bjuder in plattjordsteoretiker till din blogg som skall handla om evangeliet och frälsning?

Vi vet ju av erfarenhet att de inte omvänder sig genom argumentation.

Tvärtom kommer de hit och det blir en lång diskussion som inte bär någon god frukt.

Ge inte "trollen"mat och släng inga ben till hundarna. Det tycker jag är en bra princip,som också är kopplad till läran om hur man driver ut demoner och allmän andlig krigsföring.
Låt inte de onda ändarna vara i centrum,få uppmärksamhet eller sätta agendan. Verka istället i att med fast kärlek leda människor bort ifrån att onda andar skall kontrollera och sätta agendan.

Då blir Gud förhärligad

Svara

x
Maria Stig
fredag, 11 oktober 2019 14:48

Tomas N
Var och en måste få lov att lägga fram sin trosuppfattning, i respekt och kärlek till sina trosyskon! Verka inte för censur snälla du! Sluta att försöka trycka ner oliktänkande! Tänk om det skulle vara du som råkar ha fel? Självklart har Christer Jesus och frälsningen i centrum av sin blogg, men har har o kdå rätt att ta upp vilka ämnen han vill! Och sluta att dra allamänniskor över en kant! Alla människor fungerar INTE likadant! Visst jag förstår ditt argument att du inte vill att bloggen ska få fel fokus eller uppväcka onda diskussioner, men jag tror att det är helt fel att sopa ett sånt här ämne under mattan och låtsas som att det inte finns! Hoppas att du förstår vad jag menar! Ha en välsignad helg!

Svara

x
AnnMarie svarar Tomas N
fredag, 11 oktober 2019 17:06

Jag förstår precis vad du menar 😉😁

Svara

x
Sigvard Svärd
fredag, 11 oktober 2019 18:01

Christer, ett gediget bibelstudium och överbevisande material som du har lagt fram/upp här! Tack till både Gud och dig!
Sigvard Svärd

Svara

x
Christer Åberg svarar Sigvard Svärd
fredag, 11 oktober 2019 22:39

En frälst person ringde till mig idag och frågade varför jag hade publicerat den här artikeln just idag. Då berättade jag ungefär så här att det var en gammal artikel som jag fick för mig att återpublicera. Då sa personen att jag måste ha varit ledd av Guds Ande eftersom artikeln kom i rätt tid eftersom denne hade en kristen släkting som börjat tro på platt jord-läran.

Ibland vet jag inte varför jag skriver eller publicerar vissa saker. Och utan att ha vetat om det så har det ibland varit Gud i det.

Svara

x
Lena Henricson svarar Christer Åberg
lördag, 12 oktober 2019 04:49

Finns säkert fler artiklar som kan vara bra att återpublicera.👍 T.ex. om påven,om dopet m.m.... 🙂

Svara

x
Sigvard Svärd svarar Christer Åberg
lördag, 12 oktober 2019 09:56

Bland annat så fungerar den profetiska gåvan - eller också så verkar den helige Ande!

Svara

x
Tomas N
lördag, 12 oktober 2019 11:50

Tack för att du delar bakgrunden av publiceringen Christer!
Det verkar ha varit den Helige andes ledning.
Det vore naturligt annars att du liksom andra som driver bloggar och Youtubekanalen ibland påverkas och drabbas av den ofta hätska och stridiga inställning och atmosfär som finns i sociala medier där kristna glömmer att de blivit friköpt och pånyttfödda och istället fungerar och agerar som den gamla människan.

Angående plattjordstroende så verkar det som de förföra av liknande skäl som grekiska filosofer och liknande som verkligen har gåvor inom intelligens och beräkningar och vill blanda in detta i den kristna tron.

Den Helige ande inom mig leder till en Gudsdriven bedrövelse och sorg över hur kyrkan,bibeln och tron blivit stämplad med uppfattningen av att jorden skulle vara platt. Sorg över hur många som påverkats av detta och hindrat dem från tron.

Det borde ligga i den ena vågskålen ifall nu någon har en iver att beräkna allt möjligt och få in i trons vandring.

Jag förstår att det är tufft att driva en kristen blogg eller youtube kanal. Vi andra borde mera för er.

Svara

x
Sofia E
lördag, 12 oktober 2019 19:18

Jorden snurrar inte för bibelns ord säger att jorden står fast och är orubblig:

Psalm 93:1
Psalm 96:10
Psalm 104:5
Jes 45:18
1 Krön 16:30


Svara

x
Sofia E
lördag, 12 oktober 2019 19:23

Men innan folk kan börja tro på en platt jord, måste de nog först inse att månlandningarna och att rymdfärder/rymdpromenader är fejkade, att NASA (som betyder att bedra på hebreiska) ljuger om allt, att alla bilder på jorden från rymden är fejkade. Alla dessa lögner tog tid för mig att smälta men det är en sådan befrielse när man väl fått sina ögon öppnade.

Svara

x
Tomas N
lördag, 12 oktober 2019 19:38

Sofia E . Du och ni andra hänger ut kristen tro som en skamlig och löjeväckande grupp som tror exakt vad som helst ,för att man läser och tror på Bibeln bokstavligen där egentligen metaforer används.

Jag vill ge er en utmanande uppgift. Ge er ut och leta upp vilka som bor vid "världens ände" och berätta om hur det var där. Innan det är gjort finns inte mycket att säga.
Människor har rest jorden runt i ca 500 år nu.

Till Christer vill jag säga. Bra för de som fick undervisning och det hamnar på pluskontot. Och det finns ett minuskonto också . Det är det man behöver ta i övervåning också.

Min bedömning är att all diskussion om platt jord är av ondo eftersom det är en gammal seglivad sak(myt?) Att kristna är ovetenskapliga och vidskepliga och baserar all sin tro på vad man läser i Bibeln. Som om Gud skulle vara en udda typ och stå för konstiga saker.
Detta sagt trots att jag vet att många plattjirdare inte är kristna. Men det är väl en annan del av samma "rörelse" då de inte blandar in Bibeln.
Evangeliet om frälsningen och Jesus är världens viktigaste och verkligen inte udda eller konstigt. Men folken älskar ju sin synd och sin falska "frihet" att vara slavar under andra människor och diverse falska gudar i förklädd form. Synden separerar folk från Gud. Falska läror är en sådan synd och detta måste var och en avhålla sig ifrån därför att konsekvenserna i detta liv och evigheten är dåliga.
Ännu finns tid för omvändelse

Svara

x
Sofia E svarar Tomas N
lördag, 12 oktober 2019 19:47

Ganska kraftiga anklagelser mot någon du inte känner. Tack!

Svara

x
Lillibeth
lördag, 12 oktober 2019 20:52

Att bibeln är platt eller rund, förändrar det något för dig, alltså din tro? Varför gå igång på detta?
Jag är av uppfattning som Christer Å att jorden är rund vilket går att med vetenskapens hjälp räkna ut.
Mer väsentligt är att leva i sanning. Jag är vägen sanningen och livet ingen kommer till Fadern utom genom mig säger Jesus. Lev i sanning och fastna inte i detta!!!
Den som vill tro att den befinner sig på en pannkaka så fortsätt med det. En dag förstår du att även det var en lögn.

Lillibeth

Svara

x
Lillibeth
lördag, 12 oktober 2019 20:53

Att jorden är platt eller rund/rättelse.
/
Lillibeth

Svara

x
Tomas N
lördag, 12 oktober 2019 20:59

Sofia, jag önskar dig all välsignelse och hoppas och tror skett att du är en välsignelse på många sätt.
Men när det gäller olikadoktriner så tror jag vi behöver vara vuxna och stå för våra övertygelser. Visst kan ag vara lite kikare och mera avslappnad i stil och språk. Men inte i hur kg ser på vikten av vad evangeliet är och inte är.
Vi skall inte söka konflikt utan frid och fred,men även Jesus sökte inte alltid frid och Paulus var hård mot de som fkrvrngde evangeliet. Detta har inte förändrats. M vi ha andens urskiljning att bedöma rätt i de här sakerna

Svara

x
Mikael W svarar
lördag, 12 oktober 2019 21:31

1) Har inte foton tagits på jorden från en satellit eller från månen, där jordens form framgår?

2) Du kan ju se många andra planeter från ett teleskop. De är samtliga klotformade, så sannolikt är ju även jorden det.

3 Din vassa hjärna, och din tid, kan användas till något bättre lämpat, som exempelvis att uppfinna hjälpmedel till handikappade

Svara

x
Roger T. W.
lördag, 12 oktober 2019 23:05


Jag tvekade att ge mig in i den här debatten. Den är inte frälsningsgrundande på annat sätt än att Herren föddes på jorden och på det sättet är vi i centrum.

Allt jag känner till om vetenskap pekar på att vi befinner oss i en yttre svans av en galax som inte är den viktigaste. Att vi inte ens kan hitta ett centrum. Vi vet inte ens vart vi är på väg på vår resa. Vi har dålig förståelse av svart materia och svart energi och famlar i mörkret.

Det är kanske dags att lyssna på en linguist, en fysiker eller någon annan intellektuell som har lagt år på detta? Vi ska ju hjälpa varandra? En duktig kökschef, en kristen forskare?

Det gäller att förstå vad vetenskap är. Kalla den inte sanning, den finner vi bara i Ordet på ett annat sätt. Ett frälsande sätt. Vetenskap handlar om att hitta den enklaste förklaringen. Jag har studerat plattjorden och där finns den inte. En duktig fysiker proklamerar plattjorden, men flera hundra andra gör det inte. Så där är det alltid. Vi kan sätta jorden i centrum och får jobba som bävrar för att beräkna var planeterna befinner sig om ett år. Med solen i centrum går det snabbt och det fungerar. Med precision för resor till andra planeter.

Svara

x
Mikael W svarar Roger T. W.
söndag, 13 oktober 2019 00:33

Om jag vill föra en vetenskaplig diskussion med avsikten att erhålla ett meningsfullt utbyte så väljer jag väl inte en Kristen blogg, utan ett annat forum där flertalet har en snarlik kunskapsbakgrundSvara

x
Troende
söndag, 13 oktober 2019 01:11

Muslimer tror att jorden är platt.
Men, om jorden är platt ,är den fyrkantig ,trekantig eller rund ?
Om jorden är platt så är det lätt att falla ner från jorden ut i rymden om man står vid en kant !
Skrattretande också.


Muslimers villolära har lurat dem på olika sätt. Använd förståndet istället !

Svara

x
Troende svarar Mikael W
söndag, 13 oktober 2019 01:12

Jo ! Bibeln har den verkligt sanna vetenskapen !

Svara

x
AnnMarie
söndag, 13 oktober 2019 11:19

Så var den diskussionen igång igen......tröttsamt😴

Svara

x
Sofia E
söndag, 13 oktober 2019 13:35

Verkar som att Christer tagit bort några av mina kommentarer. Jag tycker att alla borde få uttrycka sina åsikter. Annars blir det ju åsiktsdiktatur även här på en kristen blogg. :(

Svara

x
Sofia E svarar Mikael W
söndag, 13 oktober 2019 13:39

1) Har inte foton tagits på jorden från en satellit eller från månen, där jordens form framgår?

SVAR: Jo, men de är alla fejkade. Det finns bevis på youtube!

2) Du kan ju se många andra planeter från ett teleskop. De är samtliga klotformade, så sannolikt är ju även jorden det.

SVAR: Jag tror inte att jorden är en planet eftersom det står ingenting om det i Bibeln. Däremot står det att Gud skapade himmel och jord. Alltså himlen, med måne, sol och stjärnor för sig och jorden för sig UNDER himlen. Jorden kan säkert vara rund, men den är då inget klot och ingen planet, det är jag övertygad om!

3 Din vassa hjärna, och din tid, kan användas till något bättre lämpat, som exempelvis att uppfinna hjälpmedel till handikappade

SVAR: ????

Svara

x
Sofia E svarar Sofia E
söndag, 13 oktober 2019 13:40

Förtydligande, svar 1: Eftersom dessa bilder är fejkade (och även månresorna) har de således inte tagits från varken månen eller någon satellit.

Svara

x
Mikael W svarar Sofia E
söndag, 13 oktober 2019 14:04

Är även alla foton från Tiangong, från Kinas rymdprogram, fejkade anser du? Tror du Kineserna skulle alliera sig med den megabluff som du anser NASA utfört ?

Här får du en länk till foton tagna från Tiangong där det tydligt framgår att jorden är rund/V.S.B eller V.S.V

http://bmbfotos.com/tiangong/

Ok, låt oss skippa Jesus och hans missionsbefallning och istället diskutera kvasivetenskap. Det är säkerligen kvasivetenskap lidande människor på vår jord behöver, och inte Jesus....eller mat/kläder

Finns det svarta hål tror du, och är dem i så fall runda? Om nu svarta hål finns vad har vi då för nytta av den visdomen? Förstår vi vårt ursprung då? Förändrar det våra liv?

Svara

x
AnnMarie svarar Sofia E
söndag, 13 oktober 2019 14:06

Det händer att inlägg försvinner lite då och då och visst är risken stor att det blir åsiktsdiktatur här.

Svara

x
Sofia E svarar Mikael W
söndag, 13 oktober 2019 14:19

Ja, jag tror att alla dessa bilder är fejkade! Ja, jag tror att det finns en alierad maktelit i världen som fejkar allt som har med rymden att göra. Allt för att tjäna pengar/och eller dölja Gud. Jag har inte funderat så mycket på svarta hål. Nej, jag tror inte dessa finns. Det är säkert bara ett påhitt för att förvirra oss människor ännu mer och skrämma oss, liksom de skräms med att det finns aliens och liv på andra planeter. (Aliens är snarare demoner/fallna änglar).

Svara

x
Troende svarar AnnMarie
söndag, 13 oktober 2019 14:22

Känner Du Dig förfördelad ?
Skriv normalt i så fall..

Svara

x
Sofia E
söndag, 13 oktober 2019 14:28

Jag gör ett nytt försök och testar om Christer låter dessa länkar ligga kvar. Annars tar jag det som ett tecken på att det är för starka bevis på en platt jord, så att inte Christer vågar visa dem här. Som jag skrev i en tidigare kommentar: Bara genom att långflyga förstår man att jorden är platt. Annars borde man ju märkt när piloten sänker ner planet i kraftig lutning när man ska till Sydafrika, tex. Och så borde man ju behöva flyga i den positionen i flera timmar. Eller varför inte cirkulera med planet på samma plats, eftersom jorden ändå snurrar och landa när Sydafrika kommer mot en. Om man nu kan pricka rätt när man ska landa med tanke på hur otroligt snabbt jorden snurrar.

Solförmörkelse:

https://www.youtube.com/watch?v=dtHuTVXZGFw

Årstider:

https://www.youtube.com/watch?v=R52_PdZlSq8

https://www.youtube.com/watch?v=Sgm2QV52MZc&t=154s

50 argument för en platt jord:

https://bjorkbloggen.com/2017/12/30/lista-med-50-exempel-pa-att-jorden-ar-platt-varfor-tvivlar-folk-pa-ett-jordklot/


200 bevis för att jorden inte är en snurrande boll:

https://www.youtube.com/watch?v=IF-Htc6QEgM

Svara

x
Sofia E svarar Troende
söndag, 13 oktober 2019 15:09

Lika skrattretande, tycker jag, med människor som skulle gå, sova, springa, ligga, åka bil, flyga upp och ner på andra sidan jorden, utan att ramla av! Och att vattnet i haven och sjöarna inte skulle forsa av "bollen" då den snurrar i en ofattbar hastighet.

Vad muslimer tror på är helt ointressant för mig. Många kristna tror på en platt jord eftersom Bibeln antyder att så är fallet, och jag är en av dem.

Svara

x
Mikael W svarar Sofia E
söndag, 13 oktober 2019 15:19

Sofia E,

Ok, då förstår jag hur du tänker, och jag kan hålla med dig till en viss del. Vetenskapen har inte alltid goda avsikter.

Det jag menade med svarta hål, är att det inte spelar någon roll om dem finns, eller inte finns. Kunskapen om detta är ändå inte till någon nytta för mänskligheten, oavsett om hålen finns eller inte dvs precis som platt-jord-teorin. Det är bara slöseri med resurser.

Dock, jag har full respekt för dina tankegångar....men jag väljer att stanna här

Svara

x
Sofia E
söndag, 13 oktober 2019 15:28

Här är ett chockerande bevis för att NASA fejkar rymdresor. Besättningen som "omkom" i olyckan med rymdskeppet Challengerpå 80-talet lever idag! https://www.youtube.com/watch?v=PxqhU6nEy6c

Svara

x
Tomas N
söndag, 13 oktober 2019 15:32

I ärlighetens namn så lär inte Bibeln ut att jorden är vare sig rund eller platt och det är väl där själva problemet med de här diskussionerna ligger.

Det finns säkert fler argument för än emot att jorden är rund,men inte så att man kan göra som i andra ämnen att ta sin rot och grund i Bibelns undervisning och stå på ordet. Inte heller har detta med vare sig frälsning eller lärjungaskap

Vad som händer när man ger sig ut och spelar på fel arena och plattform med fel vapen är sällan seger.

Vi får istället ge ära och credit till de vetenskapsmän och sjöfarare som upptäckte och slog fast att jorden är rund och att solen är i centrum.

Jag kan ha en liten tanke om att Gud inte tänkte att vi skulle vara så globala ,som vi är idag. Kopplingen till Babels torn och satans ambitioner att bygga enorma imperium visar på detta. Babylons och sjöfafarares stora handel över hela världen verkar inte vara Guds plan och vilja.

Kanske därför som Bibeln inte pratar så mycket om jordens form. Men profeterna visste säkert eller anade eftersom i Guds rike finns all visdom. Det är inte bara jordens form utan mycket annat som övertolkats och misstolkats i texterna från GT ,s rika och fyndiga bildspråk av liknelser och metaforer. Ett landstycke och en nation har ju ofta fyra hörn och Guds allmakt beskrivs ju som att Han håller uppe jorden som vi bor på ,på ett sätt som kan liknas vid ett stort byggnadsverk med pelare och fundament.

Lite synd att Christer tog bort Sofias inlägg där hon vittnar om att hon leddes in plattjordteorier p g a dessa artiklar istället för Guds sanningar.

Dessa diskussioner bär ingen god frukt och dessutom vill de föra bort människor från ett kritiskt tänkande och att se att det finns vissa konspirationer i världen som genomförts framför våra ögon. Det finns organiserat frimureri och en maktelit som bygger på den världsordningen som är global och emot och istället för Guds rike. Bl a läkemedelindustrin,banksystemen och de politiska rörelserna är ganska allmänt avslöjade liksom medias korruption.

Deras högsta önskan och vilja är förstås att stämpla och smutsa ned kritiskt tänkande med dessa totalt uppskruvade ideer som saluförs.

Man måste hålla tankar och hjärta rent och vara vaksam för vilket lag man spelar för och se till att man inte blir lurad.
Bibelns profetia om olika förförelser är här för fullt. Idag kan man utan tvekan bli förförd av t ex klimathysteri ,designade konflikter mellan kön och folkslag och även dessa plattjordsteorier som specifikt vill splittra och misskreditera kyrkan och alternativ media.

Svara

x
Sofia E
söndag, 13 oktober 2019 15:49

Månen ligger enligt vad vi blivit undervisade om, 384 400 km från jorden. Hur kan någon på fullaste allvar tro att presidenten talade direkt med Armstrong och co med en vanlig enkel telefon på 60-talet, när tekniken var långt efter vad den är idag? Kan man ringa till månen med en smartphone? Nej, jag skulle inte tro det.

https://www.youtube.com/watch?v=VLyJ9FHDO-c

Det här är en närbild på månlandaren. Den ser ju säker och hållbar ut. Jag skulle inte ens våga flyga med den över vår gräsmatta i trädgårn.

https://history.nasa.gov/alsj/a11/AS11-40-5922HR.jpg

Svara

x
Sofia E svarar Tomas N
söndag, 13 oktober 2019 15:57

"Det finns organiserat frimureri och en maktelit som bygger på den världsordningen som är global och emot och istället för Guds rike". JUST SÅ! Det är en av anledningarna till att jag inte tror på en jordglob.

Tack för att du "mjuknat lite" mot mig. Håller med om att dessa typer av diskussioner inte leder nånstans. Tyvärr. För jag vill ju med dessa inlägg försöka väcka människor. Men det verkar dessvärre fruktlöst. Som en brinnande troende önskar jag verkligen inte hamna i några konflikter med någon. Guds frid och välsignelse över var och en här inne, inklusive Christer. Jag tänker inte posta något mer nu. Är det någon sanning som Gud vill uppenbara oss, så får han göra det på det sätt som bara han kan.

Svara

x
AnnMarie svarar Troende
söndag, 13 oktober 2019 16:00

Vad är normalt enligt dig?

Svara

x
AnnMarie svarar Tomas N
söndag, 13 oktober 2019 16:06

Nej jordens form och vad vi tror om den påverkar inte vår frälsing så frågan är varför man måste ha "rätt"?

Svara

x
Lena Henricson svarar Sofia E
söndag, 13 oktober 2019 20:39

Om du kära Sofia har tagit emot vår käre ❤️ JESUS ❤️ till frälsning,vilket jag också har gjort,så kommer vi att mötas i himlen. Blir inte det fantastiskt underbart! 🌸

Svara

x
Sofia E svarar Lena Henricson
söndag, 13 oktober 2019 20:54

Jo, det blir fantastiskt!! 💜🌸Blir spännande att se vem som hade rätt angående jordens form... man borde ju se en glimt av jorden medan man rycks upp, hehe!

Svara

x
Sofia E svarar Sofia E
söndag, 13 oktober 2019 20:57

Men å andra sidan har man säkert ingen tanke på det just i uppryckelsens supersnabba ögonblick... huvudsaken är att man är redo när Jesus kommer! 💜

Svara

x
Lena Henricson svarar Sofia E
söndag, 13 oktober 2019 21:07

👍 Precis! 👍

Svara

x
Roger T. W. svarar Mikael W
måndag, 14 oktober 2019 23:26


Tag dina klagomål till Christer, han tog upp saken. Jag tvekade att ge mig in på vad jag anser vara falsk religion. En plattjordsreligion, en klimatreligion. Ska vi fjärmas från Herren? Vem vill skada oss?

Det jag vet säkert är att de ekvationer som krävs för att sätta jorden i centrum är så avancerade att det knappt finns en kristen som kan och ids lägga tid på det. Utbildningen finns inte. Det finns en enklare väg och den fungerar med sond efter sond i solsystemet. Ska vi hålla på med det som fungerar eller med dogmer? Så här många änglar kan samlas på en nålsudd?

Jag tog en titt på "bevisen" för platta jorden. En stackars människa tyckte det var misstänkt att svenska plan flyger över Nordpolen till USA. Det är närmaste vägen på en rund jord!

Allt detta sagt finns det en plattjordsfysiker jag respekterar och jag gillar de som tänker själva. Den akademiska världen är i slavläge. Han har noggrant mätt avstånd och karriären är slut. Det är någonting vi inte förstår oss på och så är det alltid och kommer alltid att vara. Vad är sanning, frågade Pilatus. Förstår ni frågan? Herren lever. Min Jesus lever.

Min Jesus Lever - Norwegian

https://www.youtube.com/watch?v=lgTAGiktZ-U

Svara

x
Mikael W svarar Roger T. W.
måndag, 14 oktober 2019 23:53

Käre Roger,
Min avsikt var inte att klaga, men jag trodde Sofia E ville ha en vetenskaplig diskussion, och det kändes som den här bloggen var lite fel forum för det. Jag förstod Sofia E’s tankegångar någon kommentar senare, och jag ser dem nu som uppfriskande och delvis intressanta.
Varför ramlar inte Kineserna ut i rymden och varför går dem inte på händerna, för dem är ju uppochned? Visste Newton något som vi inte vet idag? Vilken roll spelade ”kalla kriget” för månfärderna på 60-talet osv....

Svara

x
Lena Henricson
tisdag, 15 oktober 2019 05:19

Vi behöver inte syssla med perifera grejer 👎. Jorden är rund. 🌍 Men Gud sände inte sin Son till oss för att bevisa detta,utan för att var och en som tror på Honom inte ska gå under utan få ett evigt liv. Tack JESUS! ❤️

Svara

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?

Din kommentar kan deletas om den inte passar in på Apg29 vilket sidans grundare har ensam rätt att besluta om och som inte kan ifrågasättas. Exempelvis blir trollande, hat, förlöjligande, villoläror, pseudodebatt och olagligheter deletade och skribenten kan bli satt i modereringskön. Hittar du kommentarer som inte passar in – kontakta då Apg29.

Nyhetsbrevet - prenumerera gratis!


Senaste bönämnet på Bönesidan

tisdag 12 november 2019 09:49
Ber om ett positivt besked ang jobb idag!

Senaste kommentarer


Aktuella artiklarStöd Apg29:

Kontakt:

MediaCreeper Creeper

↑ Upp