Webb-TV | Frälsningskandidater NY | Bönesidan | Själavårdssidan NY | Sök | Kontakt
Surfar nu: 457 www.apg29.nu


Den Falske Profeten - Mikael Walfridsson

Varg i fårakläder.

Upp 12:18 – Och draken stod på sanden vid havet.

Draken står på stranden vid havet. Han har precis förlorat en strid i himlarymden som har pågått mellan Guds heliga änglar, och hans egen härskara av fallna änglar.

Han har blivit nedkastad från himlarymden, där han har haft sin bas och sitt territorium sedan den dag han blev utkastad från Guds himmeltron. Han står och väntar på sina två vänner och medhjälpare som är på väg upp ur vattnet och jorden för att förenas med honom.

Satanisk treenighet

Dessa två vilddjur stiger upp ur elementen och förenas med draken, och tillsamman bildar de en satanisk treenighet som kommer att förlösa och utöva stor ondska på jorden. Dessa tre är Satan själv, Antikrist och den falske Profeten.

Draken vet att hans tid är kort och begränsad, därför ger han och överlåter all sin makt och myndighet till Antikrist det första vilddjuret, och i 42 månader får vilddjuret tillåtelse och makt att strida mot de heliga och att besegra dem. Intill änden är förödelse och dom fast besluten över den här världen.

De två vittnen

Upp 11: 3 - Och jag skall befalla mina två vittnen att profetera under ettusen tvåhundrasextio dagar, klädda i säcktyg.

Det andra veropet är över, och vi har nått mittpunkten för den sista årsveckan. Under den första delen av vedermödan har de två vittnen profeterat, och på Guds befallning utfört mäktiga gärningar i Jerusalem.

Samtidigt med alla domslut som världen har upplevt genom sigill och basuner, har dessa två vittnen varit en stötesten för både Antikrist och för människorna på jorden. Sedan den dag att Antikrist slöt ett förbund med Israel har världen inte varit sig lik. Det som skulle vara ett fredsförbund och början på en ny epok, har i stället utlöst en lavin av krig, ekonomisk kollaps, hungersnöd och död.

Odjuret från avgrunden

Upp 17:8 - Vilddjuret som du såg, det var och är inte mer. Det skall stiga upp ur avgrunden och går sedan i fördärvet. Samtidigt med mittpunkten för vedermödan blir en andemakt utsläppt från avgrunden, där den har varit instängd under lång tid. Den har funnits till tidigare och blir nu fri för en kort tid för att besätta och smörja Antikrist. Detta odjur som kommer upp ur avgrunden besegrar och dödar de två vittnen i förbindelse med att han ockuperar Jerusalem, och startar en massiv förföljelse av det judiska folket.

De två vittnens tid är över. De har förmedlat sitt budskap, utfört Guds gärningar och varit trofasta sitt uppdrag.

Vilddjuren i Uppenbarelseboken

I Uppenbarelseboken beskriver Johannes fyra olika vilddjur som uppträder i ändetiden:

Det första vilddjuret Johannes beskriver, är det som kommer upp ur avgrunden (Upp 11:7, 17:8). Det andra är det som kommer upp ur havet (Upp 13:1). Det tredje som Johannes ser kommer upp från jorden (Upp13:11), och det sista är ett scharlakansrött vilddjur som skökan sitter på (Upp 17:3). Jag tror att tre av dessa vilddjur är synonymt med Antikrist och är en beskrivning av hans kommande världsrike. Det vilddjur som kommer upp från jorden beskriver Uppenbarelseboken som ”den falske Profeten”

Det första vilddjuret

Upp 13: 1-2 – Och jag såg ett vilddjur stiga upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och på sina horn tio kronor och på sina huvuden hädiska namn. Vilddjuret som jag såg liknade en leopard, och det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och stor myndighet.

När Johannes ser det första vilddjur som stiger upp ur havet beskriver han det med sju huvuden med hädiska namn, tio horn och med tio kronor på dessa huvuden. Vilddjuret liknas vid en leopard, med fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Det får samtidigt all sin makt och myndighet från Draken. Genom att studera dessa vilddjur och världsriken som både Johannes och Daniel beskriver, får vi en bild av Antikrist, hans rike, uppkomst och utbredelse i ändetiden.

Sju världsriken

Dan 17: 9-12 - Detta är det sinne som ger vishet: de sju huvudena är sju berg (världsriken) som kvinnan (skökan/falsk religion) sitter på. De är också sju kungar. Fem (världsriken: Egypten, Assyrien, Babylonien, Medien-Persien och Grekland) har fallit, en är (Rom), och en har ännu inte kommit (10 hornsriket), och när han kommer får han bli kvar bara en kort tid. Vilddjuret (det lilla hornet) som var och inte är, han är själv den åttonde (åttonde världsriket) men hör till de sju, och han går mot sin undergång. Och de tio hornen du såg är tio kungar, som ännu inte har fått något rike. Men tillsammans med vilddjuret får de makt att regera som kungar under en enda timme.

De sju huvuden är en symbol på sju världsriken som har funnits, där dessa huvuden är förkroppsligad i dess ledare och kungar. De sju världsriken som Johannes beskriver är Egypten, Assyrien, Babylonien, Medien-Persien, Grekland, Romarriket (på Johannes tid), och det återuppståndna romarriket i ändens tid.

Det sista världsriket

Antikrists välde kommer att bli det åttonde och sista världsriket som kommer att verka och vara under Satans inflytande. Eftersom vilddjuret som Johannes ser har symboler från de andra världsriken, visar detta att Antikrist kommande rike kommer att bestå och vara en kombination av de tidigare riken och landsområden.

Odjuret kommer att ha en leopards kropp (Grekland), en björns fötter (Medien-Persien), och ett lejons gap (Babylonien), och de tio hornen är på samma sätt som de tio tårna på Nebukadnessars bildstod, en symbol på det tiostatsförbund som kommer att finnas inom det i det återuppståndna romerska väldet.

Antikrists ursprung

Dan 8: 8-9 - Bocken blev mycket mäktig. Men när han var som starkast brast det stora hornet sönder och fyra andra stora horn kom upp i dess ställe, riktade åt himlens fyra väderstreck. Från ett av dem sköt ett nytt litet horn ut, som växte till kraftigt mot söder och öster och mot 'det härliga landet.

Symbolerna för det makedoniska (grekiska väldet) imperiet var leoparden (Dan 7:6) och bocken (Dan 8: 5-12).

De fyra hornen på bocken

Efter Alexander den stores plötsliga död, blir det grekiska väldet uppdelat i fyra delar. Det var det stora hornet som bröts av och delades upp till fyra horn. Där utgör bland annat Grekland, Turkiet, Syrien och Egypten de fyra styckade delarna av Alexander den stores rike.

I följe profetian kommer det lilla hornet (Antikrist) att skjuta upp som ett nytt litet horn på bocken (Grekiska väldet), där han växer till i kraft där han sedan drar söder och österut mot Israel.

Det största världsriket

Dan 7: 7-8 - Sedan fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur, mycket förskräckligt, fruktansvärt och starkt. Det hade stora tänder av järn, det uppslukade och krossade, och det som blev kvar trampade det under fötterna. Det var olikt alla de tidigare djuren och hade tio horn. Men medan jag såg på hornen fick jag se hur ett annat horn sköt upp mellan dem, ett litet horn som stötte bort tre av de förra hornen. Det hornet hade ögon som liknade människoögon och en mun som talade skrytsamt Antikrist blir sedan en del av det återuppståndna romarriket, då han skjuter upp som ett litet horn bland de tio hornen. Det lilla hornet blir till sist större än alla andra ord och visar oss att Antikrists rike kommer att bli större än alla andra tidigare världsriken.

När kungarna inom 10 hornsimperiet överlåter sin makt till Antikrist betyder det att hans rike blir ett världsrike som kommer att vara en kombination av det antika grekiska imperiet och ett återuppstått romerskt välde. Det kommer att bli världens mäktigaste rike någonsin med Antikrist som ledare, men kommer att vara ett rike som kommer att ”krossas, men inte genom människohänder” (Dan 2:45).

Det andra vilddjuret - den falske profeten

Upp 13:11 - Och jag såg ett annat (gr. ”allas” som betyder ”ett annat av samma slag”) vilddjur stiga upp ur jorden.

Till skillnad från det första vilddjuret som kommer upp ur havet, kommer detta vilddjur upp från jorden.

Många tolkar det på det sättet att Antikrist, det första vilddjuret är en hedning då han kommer från havet (folkhavet), och att den falska profeten är en jude, då han kommer från jorden (Israel). Ordet jorden kan lika gärna översättas med landet, och med andra ord Israel.

Andra tolkningar går på att ”jorden” representerar något mer fast och beständigt än till exempel havet, som kan betyda att den falske profeten både är en politiker och en religiös ledare.

En demonisk treenighet

Denne falske profet kommer hävda att vara från Gud, men kommer i stället att vara driven och förförd av en satanisk andemakt.

Satan prövar på alla sätt att kopiera och ersätta alt det heliga och gudomliga som Herren har och står för. Det samma kommer Satan, Antikrist och den falske Profeten att göra. Dessa tre består av en ohelig allians, där Draken försöker att kopiera och ersätta Fadern. Antikrist försöker att kopiera och ersätta Kristus, och den falske profeten försöker att ersätta och ta den helige Andes plats.

Ger sitt vittnesbörd

Upp 13:11 - Det hade två horn som ett lamm

Till skillnad från andra lamm så har denne två horn. Det två horn kan vara en symbol på den kraft som den falske profeten har, som till skillnad från Antikrist som har tio horn. Talvärdet för talet två symboliserar både harmoni och gemenskap, men står också för vittnesbörd. Det betyder att den falske profeten kommer att vara i harmoni med Antikrist och kommer att ge sitt vittnesbörd om honom.

Joh 15:26 - När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens Ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig

Vittnesbördet om den helige Ande var att han skulle vittna om Jesus. På samma sätt som att den helige Ande drar människor till Jesus, så drar den falske profeten människor till Antikrist. Detta ”lamm” kommer inte att ta äran eller tala av sig själv, men kommer att vittna och peka på Antikrist, det första vilddjuret.

På samma sätt som att den helige Ande förhärligar Jesus (Joh 16:14) kommer den falske Profeten att förhärliga Antikrist, och han kommer att få världen till att tillbe och lovsjunga den här världens nya Messias och frälsare.

Talar som en drake

Upp 13:11 - men talade som en drake.

Den falske profeten kommer att se ut och liknas vid ett lamm. Sett utifrån kommer han att framstå som en man som står för fred och enhet, men hans tal kommer att vara som en drakes och kommer att avslöja det bedrägeri och falsarium han står för.

Det som kommer ut ur hans mund är demoniskt och är inte i harmoni med det han kommer att utge sig att vara. Att han talar som en drake visar hans sataniska natur och karaktär. Den demoniska natur som denna treenighet består av visar sig tydligt i Uppenbarelseboken.

Upp: 16: 13-14 – Och jag såg att det ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. De är ondskefulla andar som gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag

Det är ur Satans, Antikrists och den falske profetens mun att det kommer onda andemakter som liknas vid paddor. Dessa paddor förleder kungarna i hela världen att dra mot det heliga landet Israel.

Joh 15:26 – När hjälparen kommer, som jag skal sända från Fadern, sanningens Ande.

Den helige Ande är sannings Ande, och talar endast det som är rent, rätt och sannfärdigt, där varje ord är livgivande och kraft. Det står i kontrast till den falske Profeten vars ord är falska, och har sin källa från avgrundens djupa brunn. Hans tal och ord förlöser död och demonisk aktivitet över jorden.

Hans budskap

Med hjälp av paranormala krafter kommer den falske Profeten att överbevisa världen om att han är vår tids störste profet och Guds talerör. Det kommer att lyckas honom att sprida sitt budskap ut över hela världen, för att presentera en falsk Jesus som den här världens hopp. Han kommer att deklarera att varje enskild människa måste bli en efterföljare till denna nya Kristus, om man vägrar blir konsekvensen att man blir ihjälslagen. I förbindelse med förödelsens styggelse när Antikrist sätter sig i Guds tempel och gör sig själv till gud, så kommer den falske Profeten att tvinga människorna att ta emot vilddjurets märke och tillbe hans bild.

Den falske profetens sanna natur

Den falske profeten som till att börja med ser ut som ett fridfyllt lamm, kommer snart att visa sin sanna natur.

Det är den falske profeten som vilseleder människorna på jorden genom under och tecken. Det är denne som tvingar jordens befolkning att ta emot vilddjurets märke på sin hand eller panna, och det är den falske profeten som befaller hela jorden att tillbe Antikrist och låter döda dem som inte deltar i denna tillbedjan av Antikrits bild.

En falsk världsreligion

Upp 13:12 - Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår hade blivit läkt

Då Antikrist till stor del kommer att vara en politisk makthavare, så kommer den falske profeten kommer att vara ett religiöst överhuvud.

I Upp 17 kan vi se att skökan rider på det scharlakansröda vilddjuret, som betyder att Antikrist kommer att samarbeta och utnyttja skökan till sin egen fördel i den första delen av vedermödan. Den falske profeten kommer att bygga en plattform med Antikrist, där han tillsammans med skökan kommer att förena världen i en ”One World Religion”. En av Antikrists kommande uppgifter blir att förena världens religioner under samma tak. Detta blir en slags världskyrka, eller den yttersta formen för synkretism.

Denna skökokyrka, och detta samarbete kommer att finnas fram till mitten av vedermödan, då Antikrist tillsammans med de tio kungarna kommer att förgöra skökan och det religiösa Babylon, och i stället vänder all tillbedjan till sig själv. Då finns inte längre plats för andra religioner eller något annat kyrkoväsende än honom själv.

Jesu liknelse om skökokyrkan

Genom två liknelser i Matteusevangeliet visar Jesus hur skökokyrkan kommer att expandera i ändetiden, och hur genomsyrad den kommer vara av falska läror:

Matt 13:31-32 - Han framställde också en annan liknelse för dem: "Himmelriket är likt ett senapskorn, som en man tar och sår i sin åker. Det är minst av alla frön, men när det har växt upp är det störst bland alla köksväxter och blir som ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo i grenarna."

Liknelsen visar oss på Guds rikes expansion intill Jesu återkomst. Det kommer att bli som ett stort träd, så att till sist himmelens fåglar kommer och bygger bo i dets grenar. Det visar på kyrkans onormala växt och expansion i ändens tid. Den kommer att omfatta hela världen, på det sätt att alla religioner kommer att söka gömställe i kyrkoträdets grenar. Liknelsen visar på skökokyrkan (den falska kyrkan) i ändetiden som kommer att inkludera främmande och falska religioner. Det är först i Rikets tid att Gudsriket kommer att få den expansion som är beskrivet här. Gudsriket kommer då att bli så stort att det kommer att omfatta hela jorden. Centrum för Gudsriket blir Israel och Jerusalem. Jesus kommer tillbaka och kommer då att styra hela världen från Jerusalem, och då kommer alla hedningar att söka sig till det messianska riket.

Matt 13:33 - Ännu en liknelse framställde han för dem: "Himmelriket är likt en surdeg, som en kvinna tar och blandar in i tre mått mjöl, till dess alltsammans blir syrat." Liknelsen visar oss på den falska lära som skökokyrkan kommer att ha i ändetiden.

Surdegen är igenom hela skriften en bild på det som är ond och falsk lära. Kvinnan är en bild på skökokyrkan i ändenstid. I följe moselagen var det förbjudet att blanda in surdeg i mjöloffret.

På samma sätt som att hela matoffret blev genomsyrat av surdegen kommer skökokyrkans lära att genomsyra det religiösa systemet som vi kommer få i ändens tid. Det kommer att bestå av både judiska, kristna och hedniska elementer.

Upp 18:3 – Jordens konungar har horat med henne

Att jordens konungar har horat med skökan visar att Babylon inte endast är knuten till den katolska kyrkan eller ändetidens avfall, men att detta skökosystem representerar all falsk religion, och all avfallen kristendom genom alla tider.

Guds dom över skökan

Upp 17:15-16 – Och han sade till mig: "Vattnen som du såg, där skökan tronar, de är folk och människomassor och folkslag och språk. Och de tio hornen som du såg och vilddjuret, de kommer att hata skökan och göra henne utblottad och naken. De skall äta hennes kött och bränna upp henne i eld.

I det sista och det åttonde världsriket kommer ledarna i skökosystemet att förlora sin makt, då Antikrist tar skökans plats. Tillsammans med de tio kungarna (hornen) så bryter de skökans makt och inflytande och bränner upp henne i eld.

Ledarna i det nyuppståndna romarriket kommer att hata skökan. Så länge som Antikrist har haft nytta av henne, har hon fått lov att rida på vilddjuret och ”hålla fast i tyglarna”. På grund av avundsjuka för hennes rikedomar och henne stora inflytande över jordens befolkning beslutar de att göra en ende på henne.

Skökan och Bruden

Skökan och Guds utvalda brud är varandras motsättningar och kontraster. Skökan symboliserar och representerar all falsk religion, och all avfällig kristendom som funnits genom alla tider och i alla världsriken. Hon bor ”vid stora vatten”, som är en symbol på folkhavet, människomassorna och länder. Johannes ser henne i öknen som är en bild på den här världen, en plats där det inte finns något liv eller någon möjlighet för livsfrukt. Världens kungar och ledare har horat och berusats sig med hennes otukts vin.

Till det yttre är hon mäktig, och imponerande med glänsande guld. Hon har präktiga kläder och har all världens rikedomar, men hennes inre är fyllt av orenhet, svek, otukt och död. Hon har de heligas blod på sina händer och hennes samvete är svart. På hennes panna är ett namn skrivet: det stora Babylon.

Dra ut i från henne

Upp 18:4 – Och jag hörde en annan röst från himlen säga: "Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor

Genom alla tider har Guds vädjan och rop till sitt folk varit att dra ut från Babylon, denna världens ande och inte ta del i dess synder. Herren önskar ett helgat och överlåtet folk, som lever mitt i den här världen, men inte är den del av den.

Babylon

Upp 18:1-2 - Sedan såg jag en annan ängel komma ner från himlen. Han hade stor makt, och jorden lystes upp av strålglansen från honom. Och han ropade med stark röst och sade: "Fallet, fallet är det stora Babylon! Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar och ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar.

En ängel kommer ner från himlen och proklamerar Babylons undergång och slut. Herren kommer till sist att döma och tillintetgöra det ekonomiska, religiösa och politiska Babylon med sin förtärande eld. På grund af sitt högmod, synd, avgudadyrkan, trolldom och ogudaktighet kommer Babylon kommer att bli dömd och kommer att få möta sin undergång. Det har förtryckt Israel och utövat martyrskap för millioner av människor genom alla tider. Kvar kommer bara att lämnas rök och aska, en symbol på dets totala upplösning. Babylons undergång kan vi läsa om i Upp kap 17 och 18.

Stenen som krossar

Skökan, det religiösa Babylon kommer att möta sin dom genom Antikrist och de 10 kungarna i mitten av vedermödan (upp 17), medans det kommerciella och politiska Babylon kommer att bli störtat i slutet av vedermödan (Upp 18). När Babylon är störtat så proklamerar ängeln att det aldrig mer någonsin kommer att finnas till.

Enligt Daniel vision (Dan 2:34-35,44-45) så kommer det nuvarande gudlösa och ogudaktiga systemet att krossas när en sten (Jesus) träffar statyn. Jesus använder på samma sätt kvarnstenen som en symbol på förförelse och dom i Luk 17, där han visar oss att det vore bättre för den som förför hans barn att denne fick en kvarsten kring halsen och kastades i havet.

Den stora staden

Upp 18:2 – Störtat är det stora Babylon

Babylon representerar både ett ogudaktigt system och en fysisk stad som kommer att fungera som ett återuppbyggt Babylon i ändetiden. Den kommer att vara centrum för skökan och falsk religion.

Det finns tolkningar att denna stad som kommer att vara centrum för vedermödans kommersiella och religiösa system kan vara Rom, eller ett återuppbyggt Babylon i Irak.

Falsk eld, under och tecken

Upp 13:13 - Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn.

På olika sätt försöker den falske Profeten att ta den helige Andes plats och kopiera hans sätt att verka. Han får falsk eld att komma ner från himlen, och en förundrad värld kommer se på när han kommer att utföra stora mirakler.

Det är en eld som tjänar till att förvilla och bedra människorna till att tro på den lögn som den falske profeten förkunnar. Jesu varningsord om falska profeter i ändetiden kommer bokstavligt talat att få sin fullbordan med denne.

Matt 24: 24 - Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.

Jesus varnade tydligt att i ändens tid skulle det kommer falska profeter. Denne kommer inte bara att vare en falsk profet i mängden av alla andra. Men kommer att utmärka sig på flera sätt. Syftet med alla falska profeter och all falsk religion under denna tid är att vilseleda, och bedra jordens folk att tillbe vilddjuret och dess bild.

Den laglöses ankomst

2 Thess 2: 9-10 – Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta.

Antikrists framträdan kommer att vara i samtåg med den falske profeten som kommer att bereda marken för honom. Med lögnens alla tecken och under kommer dessa två att bedra en hel värld. Satan har makt att utöva övernaturliga tecken och under genom människor som har överlåtit sig till honom.

Upp 13.14 - Genom de tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det dem som bor på jorden

Draken ger sin makt åt Antikrist, som i sin tur ger sin makt åt den falske profeten. Det betyder att det hela den falske profetens tjänst och kraft, fungerar och verkar genom Antikrist inflytande.

Livsande åt vilddjurets bild

Upp 13: 14-17 - Genom de tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det dem som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret, som har ett sår av ett svärd men levde. Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild. Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal.

Vid frälsningen så blir vi födda på nytt genom Guds Ande (Joh 3:6). Det är Herren som kommer med sin livsgivande Ande och föder oss på nytt. Församlingen har på ett speciellt sätt fått den helige Ande som pant på vårt kommande hopp, genom ett sigill i våra hjärtan. Vi är beseglade med den helige Ande, som är beviset på vår frälsning. Den falske Profeten kommer på samma sätt att ge livsande åt vilddjurets bild, så at den blir levande och kan tala. Han inför också vilddjurets märke som är Antikrists form för sigill, och beviset för människans tillhörsförhållande och mottagande av den falske messias och hans system.

Guds stora måltid

Upp 19: 17-18 – Och jag såg en ängel stå i solen, och han ropade med hög röst till alla fåglar, som flyger högst uppe på himlen: "Kom och samlas till Guds stora måltid, så skall ni få äta kött av kungar och härförare och mäktiga män, kött av hästar och deras ryttare och kött av alla människor, fria och slavar, små och stora."

När sista striden infinner sig är Antikrist inte ensam. Med honom är både den falske profeten, tiohornsunionen och större delen av världen som är på väg mot Israel för den slutliga striden. Slaget vid Harmagedon beskrivs som Guds stora måltid. Det är Herren själv som bjuder in till denna måltid. Han ropar till alla fåglar som flyger högst upp på himlen att församlas. Måltiden är köttet från alla Presidenter, Kungar, soldater och människor som är delaktiga i det avgörande slaget mot Kristus och Israel.

Upp 19:20 - Och vilddjuret greps tillsammans med den falske profeten, som hade gjort tecken inför vilddjuret och genom dessa tecken vilselett dem som hade tagit emot vilddjurets märke och tillbett dess bild. Levande kastades de båda i eldsjön som brinner av svavel.

När Herren har besegrat Satan, Antikrist och den falske Profetens med sin muns ord, blir Satan inlåst i avgrunden för 1000 år för att han inte längre ska ha möjlighet för att bedra människorna. De två vilddjuren, Antikrist och den falske Profeten, blir båda kastade levande i eldsjön.

Efter 1000 år, och då Satan för sista gången har förvillat och bedragit människorna att gå mot Jerusalem, blir han slutligen kastad och förenad med Antikrist och den falske Profeten i sjön av eld och svavel. Där ska dessa tre plågas dag och natt i evigheternas evigheter.

Avslutning

I det kommande världsriket som kommer att finnas till i ändetiden, kommer två personer att träda fram. Det är de två vilddjuren Antikrist och den falske Profeten.

Som en varg i fårakläder kommer den falske Profeten att förvilla och bedra världen med sitt förförande budskap. Med falsk eld, under och tecken kommer han att peka och bereda vägen för Antikrist, och låta honom framstå som världens frälsare. Slutmålet är ett rike med global och gemensam politik, ekonomi och religion, där Antikrist upphöjs som gud.

Vid sin ankomst kommer Jesus att krossa statyn och bli till ett stort berg (rike) som kommer uppfylla hela jorden. Jesus blir konung och härskare i detta rike, och för all evighet. God Bless!


Mikael Walfridsson


Publicerades måndag 17 mars 2014 10:20 | #jesus kommer snart #mikael walfridsson #antikrist #falsk profet | Permalänk | Kopiera länk | Mejla

7 kommentarer

Tomas N Tue, 06 Nov 2018 21:38:58 +010

Jag håller med om en hel del här. Dels den falska ekumeniken som samlar alla religioner till en slags blandning och den kristna delen av det blir "en form av Gudsfruktan ,men som inte vill ha att göra med kraften däri". En annan gren är falska tecken och under.

Den här andligheten och "världskyrkan" kommer att vara delaktiga i de världsreformer som antikrists rike vill genomföra som syftar till att ta bort de gamla strukturerna och föra människor till ett slavliknande tillstånd.

Slutligen så måste antikrist ses som en "frälsare" för alla dem som normalt sett inte är intresserade av religion. Dels genom att omständigheterna görs svåra,men också för att han kommer med förförelse tilltala hela världen och endast de kristna som har Jesu sigill i pannan kommer stå emot och också få lida kortsiktigt för det

Det är lika svårt att spika fast till 100% som när Jesus kommer tillbaka,men vi skall förbereda oss med öppna ögon och utan fruktan

Svara


Karl Håkan Sandell Fri, 09 Nov 2018 11:01:43 +010

Här i artikeln kan man läsa den uttolkning av profetiorna som har förkommit i många år. Men idag måste vi öppna våra ögon för vi är där.

När de här tolkningarna gjordes då var man flera tiotal ja hundratal år från uppfyllandet av profetiorna. Men idag är vi mitt i dem, och då ser det annorlunda ut. Så öppna ögonen. Nu händer det.

Och hur det har blivit fel ser vi när vi läser Upp 13:14 – 15. I delen om det två hornade vilddjuret.

Upp 13:14. Och han lurar dem som bor på jorden med tecknen som han gör inför vilddjuret, och säger till dem som bor på jorden att göra en bild [avbildning] till vilddjuret, han med krigs [svärds] plågan [skadan, förbannelsen] och som är till [lever, existerar].

Upp 13:15. Och han har kraft att ge liv [rörelse, ande] åt vilddjurets bild, och så att vilddjurets bild kan tala, och den kan fördärva [döda] alla som ännu inte dyrkar [älskar, böjer sig för] vilddjurets bild.

Här kan vi läsa om Vilddjurets bild, som har liv, rörelse och som kan tala, har ljud. Det är ju vår TV. Och den har redan kommit. Vi har alltså redan passerat den här versen och kommit vidare i Uppenbarelseboken.

När man tänker på hur de måste funderat inför den här versen på 1800 talet då förstår man de uttolkningar som lades fram och som många tror på än idag.

Men vi måste sluta hänga upp oss på 1800 talets tolkningar. Vi har redan TV, en bild mer rörelse, liv och ljud, kan tala. Och vi har gått vidare i de här delarna av Uppenbarelseboken.

Man förstår att de under 1800 talet lanserade det här som den falske profeten. Men det är i själva verket Supermakterna som vi ser här. De var två, Sovjet och USA, som behärskade hela världen när TV kom.

Det här visar att vi måste släppa traditionen vad gäller uttolkningar av profetiorna och läsa dem med dagens situation för ögonen.

Karl Håkan

www.minJesus.blogspot.se

Svara


Karl Håkan Sandell Fri, 09 Nov 2018 11:14:45 +010

Vilddjuret som hade 10 horn och 7 huvuden och som kom upp ur havet. Det var Kolonialmakterna under första delen av 1900 talet. De kom före supermakterna (alltså det två hornade vilddjuret i Upp 13:11) och de regerade också hela världen.

Upp 13:1 Och jag står [han står (olika grundtexter)] på sanden vid havet och jag ser ett vilddjur som stiger upp ur havet, som har 7 huvuden och 10 horn, och på sina horn 10 kronor [kransar], och på sina huvuden kränkande [smädande, förtalande] namn [benämningar].

De 10 hornen var kolonialmakterna. De var c:a 10 till antalet och 7 av dem låg i det forna Romarriket.

Vi har alltså passerat de här delarna och de uttolkningar som många gör att det ska komma nu är alltså fel. Det har hänt.

Och den mun som det står om i 13:5 det är Radion som kom under den här tiden. Det förstår man när man ser att vilddjurets bild som vi läste om i Upp 13:14 – 15 var vår TV.

Upp 13:5. Och till honom ges en mun, som talar stort och kränkande [smädande, förtalande], och makt [frihet] ges till honom att göra så i 42 månader.

Upp 13:6. Och han öppnar sin mun till förtal [smädelse, kränkning] mot Gud, förtal [smädelser, kränkningar] av hans namn, och hans tabernakel [tält, boning], och de som bor i himlen.

Och att Judarna skulle förföljas och att alla folk skulle behärskas av det här vilddjuret ser vi i Upp 13:7

Upp 13:7. Och det ges honom att strida mot de heliga och besegra [få övertaget över] dem och han fick makt [kapacitet, auktoritet] över varje folk och språk och nation.

Judarna här är de heliga, och vi vet hur de blev förfölja och dödade.

Så åter gäller det att öppna ögonen och inte bara hålla sig till traditioner när man läser och uttolkar profetior.

Karl Håkan

www.minJesus.blogspot.se

Svara


Karl Håkan Sandell Fri, 09 Nov 2018 11:17:02 +010

Idag är vi i Upp 16:13 – 16:17

Upp 16:13 Och jag ser, från drakens [ormens] mun och från vilddjurets mun och från den falske profetens [lögnprofetens] mun, 3 ondskefulla [orena, skamliga, grymma] andar [vindar, liv, krafter] lika paddor.

Upp 16:14 För det är onda andar, som gör tecken, för att gå ut till de styrande [konungarna] på jorden och hela världen, för att samla dem till krig, på den allsmäktige Guds väldiga dag.

Upp 16:15 Se jag kommer som en tjuv, välsignad den som vakar och den som bevarar sina kläder, så att han inte vandrar omkring naken och man får se hans blygd [skam, oanständighet].

Upp 16:16 Och han samlar dem till den platsen som på Hebreiska kallas Harmagedon *.

{* Harmagedon [Megiddos Berg], (se också likheten med Hamongog i Hes 39:11):

Hamongog = Larmande hopen, hopen som skall ta bort, hopen som rör sig i cirklar; Gogs tumult, Gogs hop

// Hamon = tumult, oväsen, mängd, folkmassa

// Gog = larma, klaga, fantisera, röra sig i cirklar, fest, dela, ta bort)}

Och de tre onda Andarna är de onda andra som vi har idag som vrider hela vår värld, för att som mål utplåna Israel. Vi är mitt i detta. Och de tre Onda Andarna det är

Den Ande som idag förför Kristi kyrka så att den lägger sig ner och går världens väg.

Det är Vilddjuret, Globalismen och Vänstern som fyller våra massmedier och driver all den ondska vi ser i våra samhällen.

Det är Den Falske Profeten, Islam som kommer idag på ett sett som inge kunde ana för ett antal år sedan. Och kungarna i världen, de styrande lägger sig för den.

Det är där vi är och det som står före alltså Upp 13 – 15 det har redan passerat och är fullt etablerat.

Karl Håkan

www.minJesus.blogspot.se

Svara


Leif Mon, 12 Nov 2018 15:01:39 +010

Svar till Thomas.

Och, tror du att Johannes själv funderade i dina tolkningsbanor?

Om du själv fick en uppenbarelse från Gud, tror du att den uppenbarelsen skulle ha en innebörd för dig eller enbart om någon obskyr framtid, tusentals år längre fram??

Även om det nu inte är Mikael som svarar så, det du missar i ditt tänkande är ju enligt Skriften att insikten skulle komma att öka ju närmare Jesu ankomst vi kommer. Vi har bl a med egna ögon fått se fikonträdets knoppning som inte någon generation före mitten på 1900-talet fått. Vi ser hur fullständig kontroll med bl a teknikens hjälp över hela jorden idag kommer att kunna ske så att antikrists framträdande kan ske i våra dagar. Den insikten fanns säkert inte så utbredd på Johannes och de första lärjungarnas tid.

Sen kan du ju jämföra med Hesekiel som profetera de saker som ännu inte skett, Jesajas framtidsbudskap. Han profeterade ca 6-700 år före Jesu ankomst att Jesus skulle komma, ganska likt Johannes, långt före att det skulle ske, alltså ingen större skillnad. Mose likaså, en profet lik mig skulle träda fram sa han, ja! Men ca 13-1400 år senare!

Svara


Leif Mon, 12 Nov 2018 17:10:10 +010

Svar till Thomas.

Ok, jag hänger inte riktigt med i exakt vad du kritiserar. Själv tycker jag, även om jag mest hastar igenom långa utlägg att det mesta verkar ganska trovärdigt av Mikael. Profetiorna i Bibeln är alltid riktade till alla människor som har fått Bibeln som rättesnöre. Jag träffade häromdagen en broder som inte för så jättelängesen blev frälst genom att Gud just visade honom ett av de gamla profetiska budskapen till Israel. Han fick en detaljerad beskrivning genom detta gamla testamentliga Bibelställe om sin egen situation idag på 2000-talet efter Kristus.

Guds profetiska Ord innehåller en bredd, längd, höjd och djup som vi sällan kan rama in exakt hur mycket vi än vill. Det profetiska har i alla tider talat om och till både då och nu, om både till Israels nation och folk samt till oss alla andra människor på planeten. Guds Ord är skrivet till alla folk, både till det fysiska och andliga Israel, samt till alla hedningar. Hela historien är detaljerat och symboliskt skriven till oss alla intill denna jords slut.

Men du får ursäkta att jag inte riktigt hänger med i vad du exakt syftar på, så vi talar kanske lite vid sidan av varandra?

Svara


Leif Mon, 12 Nov 2018 18:07:44 +010

Svar till Thomas.

Javisst, du har vissa poänger men det har också Mikael, och ibland t.o.m "jag" kanske också haft en poäng någon gång... 😇

Jag håller med om att 666 har ett djupare budskap än endast ett märke för något enstaka år, men det ena behöver ju inte utesluta det andra.

Och flertalet tecken har skett ända sen Jesu tid men det betyder ju inte att också detta eskalerar under dessa dagar inför en världsledande antikrist och kommande harmageddon. Jag tror nämligen att både du och Mikael har rätt på olika vis.

Svara


Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 17, torsdag 25 april 2019 kl. 02:37

Jesus söker: Markus!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De som blev födda, inte av blod, inte heller av köttets vilja, inte heller av någon mans vilja, utan av Gud." - Joh 1:12-13

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som min Herre och Frälsare. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Jag ber om förlåtelse för alla mina synder. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
onsdag 24 april 2019 23:41

Hjälp att be att all kaos blir bra att Gud är med oss

Aktuella artiklar


Senaste kommentarer


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp