2 051 online! | Sidvisningar idag: 61 108 | Igår: 495 583 |

www.apg29.nu

Annons

Menyn är högst upp till vänster!
Prenumerera gratis på Apg29:s nyhetsmejl:

Den platta jorden är rund


För ett tag sedan upptäckte jag till min stora förvåning att det finns de som tror att jorden är platt.  Det finns de som inte är kristna som tror det, och till min ytterligare förvåning så finns det kristna som tror det!

De menar att det är en konspiratorisk lögn från våra myndigheter att jorden skulle vara rund. De bortser från detta faktum att i alla tider så har människor trott att jorden är rund. Till och med Bibeln talar om en rund jord. 

Våld på bibeltexten

De som tror att jorden är platt är inte bundet till något religiöst. Det finns både ofrälsta och kristna som tror på en platt jord. 

De kristna som tror att jorden är platt använder gärna argument från Bibeln att jorden skulle vara platt. Men för att få till en platt jord så måste man göra våld på bibeltexten.

Orsaken till Challenger-katastrofen?

De plattroende tror att jorden är en platt cirkel som det står en ogenomtränglig kupol på, där solen, månen och stjärnorna är fastsatta. 

Om man försöker åka igenom den här kupolen med en raket så sprängs man sönder vilket hände med rymdfärjan Challenger 1986 då den körde emot kupolens tak.

Vad Bibeln lär

Bibeln lär att jorden är rund (Jes 40:22), vilket vi också förstår att Jesus visste (Luk 17:31, 34), och att jorden är upphängd på intet (Job 26:7).

En del av plattroendes argument verkar logiska men när man granskar dem så stämmer de inte med Bibeln.

Eller...?

För att få svar som stämmer med verkligheten: Läs Bibeln och tro på den!

Det står ingenstans i Bibeln att jorden är platt. Det står inte någonstans att Gud "tronar över jordens platthet", utan istället står det att Gud "tronar över jordens rund". Detta är ett så tydligt Bibliskt bevis om något.

Jes 40:22

Han är den som tronar över jordens rund, och dess inbyggare äro såsom gräshoppor; han är den som utbreder himmelen såsom ett flor och spänner ut den såsom ett tält att bo inunder.

Många tror att jorden är platt

Det som kan vara chockerande är att det är många som tror att jorden är platt - ja till och med svenskar. Frågan här i högerspalten "Är jorden platt?" har tills nu 24 procent svarat "ja".

Men vi behöver inte vara vetenskapsmän för att förstå att jorden är rund. Det är bara att läsa Bibeln.

Plattroendes argument stämmer inte med Bibeln

Tar vi reda på de plattroendes argument så stämmer de inte med Bibeln. De säger att solen och månen är lika stora. Att månen skulle vara lika stor som solen stämmer inte med Bibeln eftersom i 1 Mos 1:16 står det:

Gud gjorde de två stora ljusen, det större att härska över dagen och det mindre att härska över natten, likaså stjärnorna.

Här står det klart och tydligt att solen är större än månen!

För att få svar som stämmer med verkligheten: Läs Bibeln och tro på den!

Uppfattningen att kyrkan under medeltiden trodde att jorden var platt är en lögn från evolutionister.

Det skrivs fortfarande böcker som påstår att medeltidens människor trodde att jorden är platt.

Det är lätt bevisat att åtminstone de lärde under medeltiden visste att jorden var rund.

Den svenske historieprofessorn Dick Harrison säger:

Sanningen är att ingen misstrodde Columbus och att nästan ingen medeltidsmänniska trodde att jorden var platt. Det fanns ända sedan antiken en djup och vida spridd övertygelse i hela det bildade Europa, som gick ut på att jorden var sfärisk. Nästan samtliga västeuropeiska författare med allmänt geografiska teman på sin repertoar [några av dem räknas upp] var alla rörande överens om att jorden var rund. 

Faktoid

De flesta nutida historieforskare menar att det bara är en myt att kunskapen om jordens form glömdes bort under medeltiden och att detta är ett exempel på en faktoid.

En faktoid är föreställningar som hålls för sanna, men som i själva verket är felaktiga.

Predikade en rund jord

Predikningarna på medeltiden hölls tvärtemot vad många tror inte på latin, utan på folkspråken. Och i predikningarna behandlades skapelsens ordning, däribland jordens sfäriska form.

Den norska Konungaspegeln från 1200-talet är en folklig skrift som omnämner jordens form och pedagogiskt förklarar för läsaren att denne ska tänka sig jorden som ett äpple som hänger fritt. Om man sedan för ett ljus runt äpplet, så förklaras dag och natt samt klimatskillnader mellan Norden och länderna kring ekvatorn. 

Petrus de Dacia, som brukar anges som Sveriges förste författare, var en gotländsk dominikanermunk. I hans skrifter är jordens bollform självklar.

Lögn från evolutionister

Under mitten och slutet av 1800-talet rasade en vetenskaplig strid mellan darwinister och teologer om evolutionsläran. Myten om den platta jorden blev ett argument mot kyrkan och användes för att visa att kyrkan även hade fel i denna fråga. 

Lögnen fick spridning och började uppfattas som sanning.

Jesaja talar om en rund jord

Förstår ni inte, hör ni inte? Har det inte sagts er från begynnelsen, har ni inte vetat det sedan jordens grund blev lagd? Han tronar ovan jordens rund, de som bor på den är som myror. Han breder ut himlen som en duk, spänner upp den som ett tält att bo i. – Jes 40:21-22 

Texten handlar om Gud och ingen vetenskaplig avhandling, men Jorden nämns som rund som i förbifarten – som om det är en självklarhet som inte behöver förklaras närmare.

Att Jorden är rund har man kunnat se i alla tider. Till exempel har man kunnat se det vid månförmörkelser (skuggan som Jorden kastar på Månen) och genom att det första man såg på ett annalkande skepp var masterna (medan skrovet ännu doldes bakom horisonten). 

Välvd horisont

Vid havet kunde man till och med se att horisonten är välvd, precis som det står i Jobs bok, som är en av Bibelns allra äldsta böcker:

En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret. - Job 26:10

Jorden hänger fritt i rymden

Några verser tidigare i Jobs bok kan vi också läsa att Jorden hänger fritt i rymden – på samma vis som Solen och Månen.

Han spänner ut himlen i norr över det tomma, han hänger upp jorden på intet. - Job 26:7

Jesus beskriver en rund jord

Dessutom har vi detta fantastiska stället där Jesus beskriver en rund jord:

Om någon den dagen är uppe på taket och har sina tillhörigheter i huset, skall han inte gå ner och hämta dem. På samma sätt skall den som är ute på åkern inte vända tillbaka hem [...] Jag säger er: Den natten skall två ligga i samma säng. Den ene skall tas med och den andre skall lämnas kvar. - Luk 17:31, 34

När Jesus talar om den kommande historiska händelsen om uppryckandet och hans återkomst så talar han att han kommer om både dagen och natten - samtidigt. 

Hur är detta möjligt? Jo, på den ena sidan av jorden är det dag - och på den andra sidan av jorden är det natt när han kommer. Jesus var fullt medveten om att jorden är rund. 

Till sist vill jag nämna om Jesus medvetenhet att jorden är rund då han kommer för att hämta hem alla de troende i uppryckandet som kan ske när som helst.

Detta bibelavsnitt är helt fantastiskt! När Jesus kommer för att hämta hem de som tror på honom i det bibliska uppryckandet så kommer det ske då det samtidigt är dag och natt på jorden. Ena sidan av jordklotet är det dag, medan det andra är natt då uppryckandet i ett nu sker!

Vänner, vi har ett underbart hopp som tror på Jesus!

Vi kan tryggt lita på Bibelns ord som är sann till punkt och pricka. Och sant är att Jesus snart skall komma tillbaka till en rund jord!

Tagit emot Jesus

Har du tagit emot Jesus och är redo när han kommer?

Ingenstans i Bibeln står det att jorden är platt - istället står det att den är rund! När Bibeln talar om jordens ”hörn" så är det ett bildspråk på samma sätt som ”morgonstjärnorna tillsammans sjöng”.

När jag nyligen skrev artikeln om att det finns de som tror att jorden är platt så satte detta igång, till mångas förvåning, en seriös diskussion om jorden är platt eller rund.

Osäkra

Nu trodde jag faktiskt att det skulle komma en diskussion i kommentarerna, men det som förvånar mig är att det finns de kristna som är osäkra huruvida jorden är platt eller rund. Krystat säger de då att "det spelar ingen roll om jorden är rund eller platt, jag tror ändå att Gud har skapat jorden". 

Anledningen till det uttalandet beror på att de tycker att det finns bibelverser som tyder på att jorden är platt, och så blir de förvirrade och vet inte vad de ska tro på. 

Detta tycker jag är beklagligt eftersom det avslöjar att de inte har läst Bibeln så särskilt väl och inte heller kan den särskilt bra, eftersom Bibeln tydligt säger att jorden är rund och Bibeln nämner ingenstans att den skulle vara platt. 

Bildspråk

När Bibeln talar om att jorden skulle ha hörn, till exempel i Job 38:13, så är det bildspråk. Detta ser vi tydligt om vi läser versen i sitt sammanhang och inte bara gör ett lösryckt citat. Regeln nummer ett är att alltid läsa saker och ting i sitt sammanhang.

Job 38:9-18

Vem satte dörrar för havet när det bröt fram ur moderlivet, 9 när gav jag moln åt det att klä sig i och lät tjockt mörker bli dess linda, 10 när bestämde jag dess gräns och satte bom och dörrar för det, 11 och sade: "Hit får du komma, men inte längre, här skall dina stolta böljor lägga sig"? 12 Har du, sedan dina dagar började, befallt dagen att gry och anvisat morgonrodnaden en plats 13 där den kunde fatta jorden i dess hörn, så att de ogudaktiga skakades bort från den? 14 Då ändrar jorden form som leran under sigillet, och allt träder fram som i ny dräkt. 15 Då berövas de ogudaktiga sitt ljus, och den arm som lyfts bryts av. 16 Har du stigit ner till havets källor och vandrat på djupets botten? 17 Har dödens portar uppenbarats för dig, har du sett dödsskuggans portar? 18 Har du kunnat se utöver jordens vidder? Låt mig veta,om du har insikt i allt detta.

En annan vers som också brukar förklaras felaktigt att jorden är platt och har fyra hörn är Uppenbarelseboken 7:1.

Upp 7:1 

Sedan såg jag fyra änglar stå vid jordens fyra hörn och hålla tillbaka jordens fyra vindar, så att ingen vind skulle blåsa över jorden eller över havet eller mot något träd.

Men detta är ju helt enkelt en beskrivning av jordens fyra väderstreck. Norr, syd, öst och väst. Varför läsa in något som inte finns i texten? Det står till exempel ingenting om att jorden skulle vara platt här. 

Dessutom får vi inte glömma bort Upp 7:1 beskriver en syn - en vision - vilket betyder att det behöver inte bokstavligt se ut så eftersom den har en poäng och vill illustrera - uppenbara en sanning.

Hur ofta säger vi inte att "solen går upp" när vi vet att solen inte kan "gå" eftersom den inte har några ben! Till och med SMHI talar om "Solens upp- och nedgång" trots att de om några borde väl veta att det är jorden som kretsar runt solen!

Den engelska sidan AnswersInGenesis förklarar jättebra olika bibelord som ofta missförstås över att jorden skulle vara platt.

I det här sammanhanget måste jag också ta upp kung Nebukadnessars drömsyn i Danielsboken kapitel fyra:

Dan 4:7-8

Detta var den syn jag hade på min bädd: Jag såg i min syn ett träd stå mitt på jorden, och det var mycket högt. 8 Trädet var stort och väldigt och så högt att det räckte upp till himlen och syntes till jordens ände. 

Detta brukar också tas upp som ett argument över att Bibeln talar om en platt jord eftersom trädet "syntes till jordens ände". Men detta är åter igen en syn - dessutom en dröm - och drömmar belyser ju inte alltid hur det ser ut i verkligheten. Och för det andra är det ett bildspråk som dessutom Daniel behövde uttyda, vilket vi ser senare i kapitlet! Regel nummer ett: Läs alltid allting i sitt sammanhang!

Står jorden på pelare?

Innan vi går vidare i det här intressanta ämnet så måste jag bara nämna något om huruvida jorden skulle stå på pelare, vilket du ser på bilden högst upp. Stämmer detta verkligen med Bibeln?

Job 38:4-7

Var fanns du när jag lade jordens grund? Svara, om du har så stort förstånd. 5 Vem har bestämt hennes mått- du vet! Och vem spände mätsnöret över den? 6 Var fick hennes grundpelare sina fästen? Vem lade hennes hörnsten, 7 medan morgonstjärnorna tillsammans sjöng och alla Guds söner ropade av glädje?

Åter igen är detta bildspråk. Här talas det om att "morgonstjärnorna tillsammans sjöng", vem har sett en stjärna sjunga? Det talas om "mätsnöre" och "hörnsten". Detta är bilder som talar om Guds storhet och suveräna skaparmakt. Alltså: Job beskriver inte att jorden skulle stå på pelare som bilden högst upp i den här artikeln illustrerar.

Läs i Bibeln

Läs i Bibeln som det står och i dess sammanhang då kommer du också förstå vad den säger. Bibeln är ingen vetenskapsbok men du kan lita tryggt på vad den säger. För skulle inte Gud som har skapat världen också kunnat förnuftigt beskriva hur det gick till för dem som skrev ner hans ord i Bibeln?

Tro inte på de som vill förvirra dig. Deras enda mål är att föra bort dig från sanningen i Jesus Kristus. Tillåt inte det, utan håll dig fast i Jesus Kristus. Han är vägen sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom honom.


Källa: 

Läs också: 


Skriv ut Bädda in Mejla


Publicerat av Christer Åberg fredag 10 februari 2017 23:13 | #jorden #platt jord #evolution #skapelsen | Direktlänk | Nyhetsbrev | RSS

APG29 NÅR TUSENTALS VARJE DAG!
Gillar du Apg29?
Swisha en peng till: 070 935 66 96


78 kommentarer

Daniel Eriksson

Ingen har någonsin kunnat bevisa att havet eller vattnet kan kurva sig, tvärtom, Suez kanelen har visat sig vara spikrak på sin sträcka, se gärna: https://www.youtube.com/watch?v=Ot2oNaTMJsQ

Svara -   - 10/2-17 23:50 -


Dan Söderström

Ja du Christer nog e du snurrig! Helt under Satans lögner och hjärntvättad av världen! Utom räckhåll! Du behöver se sanningen! Har du sett jorden som en boll? Om inte! Menar i verkligheten! Om inte! Varför håller du fast i lögnen? Ordet talar om en cirkel inte boll!De finns synliga bevis!om att jorden är flat! Militära bevis! Se en broder i Kristus Rob Skriba! Han kan visuellt visa allt!

Frid

Svara -   - 10/2-17 23:51 -


Thomas P

Vad som stödjer att jorden är rund, är vad som pågår i Sydpolen; - flera militära baser och du kan inte beträda Antarktis, eller flyga över den. - Werner von Braun som hjälpte NASA har på sin gravsten inskriften att genom att betrakta jordens och himlens fundament, så inser man att det finns en Skapare (Jesaja). En rund jord och möjligheten att fara ut i rymden, förbi himlarna, BEKRÄFTAR INTE en Skapare, tvärtom. - gå in på Google Earth och du ser att Antarktis är maskerat; "nothing to see".

Alla bilder på planten jorden är animerade som en marmorkula. Ett skämt!

Svara -   - 11/2-17 00:18 -


Tomas N

Sorry Christer,men den här artikeln kommer inte bära den frukt som man skulle vilja. Den "galenskap" som finns i evangeliet om den uppståndelse Jesus som dog för våra synder och lever idag som en andlig härskare i denna världen är fullt tillräckligt för att separera kristna från världsliga ateister. När och om de som fallit för pannkaksteorin skall omvända sig vet ingen. Men det är egentligen inte frälsningsavgörande. Om teorin och diskussioner därom är ett hinder? Ja det är också ett onödigt hinder och vem vill leda människor bort från Gud och tro? nu när tiden verkar kort och slutet allt närmare.

Historian upprepar sig och flat earthers kommer envist hålla fast vid det och därmed också stänga dörren för Anna som är både livsviktigt och kontroversiellt som behöver lyftas och granskas. Det gäller att ha urskiljning och välja sina fajten.

Ber att sanningen skall uppenbaras om vad som är sant.

Svara -   - 11/2-17 01:13 -


Ann-Britt

Morgonstjärnan kanske visst sjunger? För några år sedan lyssnade jag på ljud som var inspelat i rymden. Det lät som en kör. Då tänkte jag på det där om att "stjärnorna sjunger". Jag tror att det är Guds skapelse som lovar honom!

Svara -   - 11/2-17 02:21 -


Kristenman

Bra Christet..Dom andra kommentarena är helt sjuka.Här finns kristna som tror jorden är platt hahahahaha vakna grabbat vi lever i 2017 talet

Svara -   - 11/2-17 04:58 -


Emiratus

Får jag vara med och leka ifall jag tror jorden ser ut som en triangel?

....likt en hushållsost

Svara -   - 11/2-17 09:17 -


jon

Svar till Emiratus.

Får jag vara med och leka ifall jag tror jorden ser ut som en triangel?

....likt en hushållsost

Tror du missade morgonkaffet...

Svara -   - 11/2-17 10:02 -


Leif Boman

Svar till Emiratus.

Får jag vara med och leka ifall jag tror jorden ser ut som en triangel?

Fyra hörn står det ju! Hur kan en triangel ha fyra hörn!

Nej kubform måste jorden alla gånger ha vad någon annan än säger, det står ju fyra hörn hur tydligt och klart som helst i Bibeln! Då kan den ju den faktiskt heller inte vara rund eller cirkelformad. Det är tryggt att vara påläst!

Jesu frid...

Svara -   - 11/2-17 10:15 -


Leif Boman

Svar till Leif Boman .

Ett "litet" tillägg bara, kvadratform menade jag givetvis, hur dum får man egentligen bli?🤓

Svara -   - 11/2-17 10:17 -


Thomas

Christer - Nu har du bitit dig själv i svansen. Din självgoda "jag vet bäst" attityd för ingen närmare Jesus.

Duförsvara NASA och mänsklig "vishet" som förresten kommer från ordet SataNASA.

Vad blir nästa? Du börjar tvivla på skapelsen och går över till evolutionsförespråkarna osv.

Valvet som skiljer vattnet från vattnet den versen struntar du i samt alla andra verser som ifrågasätter din och illuminatis tro.

Studera innebörden i hebreiska ord som rund, mindre osv innan du tar i så du spricker. Lite ödmjukhet borde vara på sin plats.

En fråga: Hur förklarar du att himmelen är uppåt och helvetet neråt? Hur fungerar den på en flygande boll?

Svara -   - 11/2-17 10:22 -


Karl Håkan Sandell

Det är intressant att se vilken kraft och tyngd som läggs här i artikeln mot de kristna som tror på en platt Jord. Och hur somliga bibelord förklaras som bildspråk och andra är sanningar.

Tänk om samma kraft kunde läggas på de Kristna som tror att Gud skapade jorden på 7 dagar, alltså fysiskt 7 dager. Och gjorde det så att när vi tittade på den skulle det se ut som det tagit 4 miljarder år. Men här får man inte läsa i bilder. Nej allt skall vara rent fysiskt, fast alla som läser 1 Mos 1 inser att det inte går ihop sig rent fysiskt.

Nej i den här typen av resonemang är det Ormen som varit igång. Den orm som slingrade sig in i paradiset och Lurade Eva att ta den enklare vägen och gå på Kunskapens träd. Äta frukten och påstå sig ha kunskap. Precis som dessa kristna som påstår sig läsa innantill och tala om för andra vad man får tro och inte tro.

Jesus är sanningen och det innebär att vi som kristna måste ta till oss den vetenskapliga nivå som vi är på idag. Annars blir vi lögnare. Lögnare som innerst inne känner att vi har fel. Men som utåt påstår något annat för att passa in i de kristna sammanhangen.

En kristendom som bygger på den typen av lögn kan inte bestå. Lögn kommer aldrig in i den Heliga staden. Det ser vi i Upp 21:8, 21:27, 22:15.

Därför är vi skyldiga som kristna att anpassa oss till den vetenskapliga nivå som vi lever på idag.

Karl Håkan www.minJesus.blogspot.se

Svara -   - 11/2-17 10:39 -


israelsdotter

Bibel > SWE > Job 38

◄ Job 38 ► Svenska (1917) 1Och HERREN svarade Job ur stormvinden och sade:

2Vem är du som stämplar vishet såsom mörker, i det att du talar så utan insikt?

3Omgjorda nu såsom ej man dina länder; jag vill fråga dig, och du må giva mig besked.

4Var var du, när jag lade jordens grund? Säg det, om du har ett så stort förstånd.

5Vem har fastställt hennes mått -- du vet ju det? Och vem spände sitt mätsnöre ut över henne?

6Var fingo hennes pelare sina fästen, och vem var det som lade hennes hörnsten,

7medan morgonstjärnorna tillsammans jublade och alla Guds söner höjde glädjerop?

8Och vem satte dörrar för havet, när det föddes och kom ut ur moderlivet,

9när jag gav det moln till beklädnad och lät töcken bliva dess linda,

10när jag åt det utstakade min gräns och satte bom och dörrar därför,

11och sade: »Härintill skall du komma, men ej vidare, här skola dina stolta böljor lägga sig»?

12Har du i din tid bjudit dagen att gry eller anvisat åt morgonrodnaden dess plats,

13där den skulle fatta jorden i dess flikar, så att de ogudaktiga skakades bort därifrån?

14Då ändrar den form såsom leran under signetet, och tingen stå fram såsom klädda i skrud;

15då berövas de ogudaktiga sitt ljus, och den arm som lyftes för högt brytes sönder.

16Har du stigit ned till havets källor och vandrat omkring på djupets botten?

17Hava dödens portar avslöjat sig för dig, ja, såg du dödsskuggans portar?

18Har du överskådat jordens vidder? Om du känner allt detta, så låt höra.

19Vet du vägen dit varest ljuset bor, eller platsen där mörkret har sin boning,

20så att du kan hämta dem ut till deras gräns och finna stigarna som leda till deras hus?

21Visst kan du det, ty så tidigt blev du ju född, så stort är ju dina dagars antal!

22Har du varit framme vid snöns förrådshus? Och haglets förrådshus, du såg väl dem

23 -- de förråd som jag har sparat till hemsökelsens tid, till Stridens och drabbningens dag?

24Vet du vägen dit varest ljuset delar sig, dit där stormen sprider sig ut över jorden?

25Vem har åt regnflödet öppnat en ränna och banat en väg för tordönets stråle,

26till att sända regn över länder där ingen bor, över öknar, där ingen människa finnes,

27till att mätta ödsliga ödemarker och giva växt åt gräsets brodd?

28Säg om regnet har någon fader, och vem han är, som födde daggens droppar?

29Ur vilken moders liv är det isen gick fram, och vem är hon som födde himmelens rimfrost?

30Se, vattnet tätnar och bliver likt sten, så ytan sluter sig samman över djupet.

31Knyter du tillhopa Sjustjärnornas knippe? Och förmår du att lossa Orions band?

32Är det du som, när tid är, för himmelstecknen fram, och som leder Björninnan med hennes ungar?

33Ja, förstår du himmelens lagar, och ordnar du dess välde över jorden?

34Kan du upphöja din röst till molnen och förmå vattenflöden att övertäcka dig?

35Kan du sända ljungeldar åstad, så att de gå, så att de svara dig: »Ja vi äro redo»?

36Vem har lagt vishet i de mörka molnen, och vem gav förstånd åt järtecknen i luften?

37Vem håller med sin vishet räkning på skyarna? Och himmelens läglar, vem häller ut dem,

38medan mullen smälter såsom malm och jordkokorna klibbas tillhopa?

39Är det du som jagar upp rov åt lejoninnan och stillar de unga lejonens hunger,

40när de trycka sig ned i sina kulor eller ligga på lur i snåret?

41Vem är det som skaffar mat åt korpen, när hans ungar ropar till Gud, där de sväva omkring utan föda?

Svara -   - 11/2-17 11:08 -


Leif Boman

Svar till Thomas.

En fråga: Hur förklarar du att himmelen är uppåt och helvetet neråt? Hur fungerar den på en flygande boll?

Hur förklarar du själv att det är natt t.ex i Sverige kl 03.00 medan det samtidigt i Amerika redan kan vara fullt strålande solljus på en platt jord? Det låter något ologiskt i mina öron!

Och är det den cirkelformade jordplattan eller solplattan som snurrar, eller båda två?

Inte heller får jag ihop det med att det kan vara varmt på ena sidan jordplattan samma dag under samma sol?

Nej, det låter inte alls riktigt trovärdigt för mig. Sen att himlen är uppåt kan vi förstå genom t.ex texter om Jesus.

Ingen har stigit upp till himlen utom han som kom ner från himlen, Människosonen som är i himlen. Joh 3:13

Jesu frid...

Svara -   - 11/2-17 11:12 -


Lars Bråmå

Tron att jorden är platt, är ju så löjlig, så det är inte sant. Alla som åker med flygplan åt olika håll över jorden, förstår ju snart att jorden är rund eller titta på fotografierna som satelliterna har tagit över jorden. Eller när ett segelfartyg kommer mot kusten, ser man bara masterna först och sedan hela skrovet. Samt att det står i bibeln jordens rund.

Svara -   - 11/2-17 11:16 -


Thomas

Svar till Leif Boman .

Kolla på denna enkla video på 5min. Den förklarar väldigt bra.

https://youtu.be/GDKc6X8TXNE

Svara -   - 11/2-17 11:29 -


Leif Boman

Svar till Karl Håkan Sandell.

Tänk om samma kraft kunde läggas på de Kristna som tror att Gud skapade jorden på 7 dagar

Ganska omoget att bråka emot kristna som tror på Bibelns Ord K-H, eftersom det är exakt så Gud har formulerat Sig. Han skrev aldrig längden på dagen och då får vi helt enkelt acceptera det som står utan att bli kallade för dumma. Det är Gud du i så fall kallar för dum som Själv har sagt att Han gjorde så.

Det du försöker tvinga fram är att Gud inte kunde gjort det på sju vanliga dagar. Min Gud förmår göra allt vad Han vill enligt Sitt eget Ord, och jag väljer att tro på det oavsett ditt envisa tjat om att Gud inte skulle kunna ha gjort det!

Men Han är den Ende, vem kan stå Honom emot? Vad Han vill, det gör Han. Job 23:13

Jesu frid...

Svara -   - 11/2-17 11:32 -


Leif Boman

Svar till Thomas.

Har kollat och kom endast till insikt om att denne stackars man är förvirrad!

Jag kan hålla med om att avstånd till sol och måne givetvis kan vara felberäkningar, men endast genom att titta på naturen, och följa månen en klar natt, se på hur den snurrar och hur jordskuggan och kratrarna flyttar på sig så går det att förstå våra runda planeter!

Jesu frid...

Svara -   - 11/2-17 11:46 -


Karl Håkan Sandell

Svar till Leif Boman .

Jag tycker det är viktigt att vi som Kristna är ärliga i vår tid. Det innebär att vi måste leva på Vår Vetenskapliga nivå. Vara intellektuellt ärliga. Inte påstå något, bara för att bli accepterade av andra Kristna.

Att påstå att Gud skapade universum på 7 dagar, alltså fysiskt 7 dagar, och gjorde det så att det skulle se ut som att det gjorts på många miljarder år. Det är att göra Gud till en Lurifax. Och det är inte Gud. Gud är ärlig och rak och vill att vi skall leva i Sanningen. Och det vi ser det är också det vi skall hålla för sant. Åtminstone vad det gäller det fysiska.

Och får man inte ihop det då skall man i ödmjukhet gå till Gud och be om vägledning. Och det är inte någon lurighet i det. Utan det vi ser och det vetenskapen ser idag det är sanningen. Och det får vi tro också som Kristna.

Jesus lever och det är hans Ande som ger oss vishet!!

Karl Håkan www.minJesus.blogspot.se

Svara -   - 11/2-17 12:04 -


Daniel Erikson

Jag är personligen helt övertygad om att jorden är rund. Jag har studerat vad bibeln säger och min tolkning kan inte annat bli än att bibeln klart säger att jorden är rund, se tex följande bibel ord: http://testingtheglobe.com/bible

Jag berättade för en kollega om alla observationer som finns som pekar på en rund jord, och då sa han, om jag får se observationerna med egna ögon tror jag. Men då sa jag, har du sett observationerna om att jorden är rund med egna ögon? Han svarade NEJ.

Men det är inte enbart fler och fler kristna som får upp ögonen för vad bibeln säger om att jorden är platt, ortodoxa judar har i alla tider tolkat att att jorden är rund utifrån Torah och tror faktiskt detta även idag!

Svara -   - 11/2-17 12:06 -


Daniel Erikson

Tidigare inlägg blev helt galet, skriver om det enligt ovan.

Svara -   - 11/2-17 12:07 -


Daniel Erikson

ag är personligen helt övertygad om att jorden är platt. Jag har studerat vad bibeln säger och min tolkning kan inte annat bli än att bibeln klart säger att jorden är platt, se tex följande bibel ord: http://testingtheglobe.com/bible

Jag berättade för en kollega om alla observationer som finns som pekar på en platt jord, och då sa han, om jag får se observationerna med egna ögon tror jag. Men då sa jag, har du sett observationerna om att jorden är rund med egna ögon? Han svarade NEJ.

Men det är inte enbart fler och fler kristna som får upp ögonen för vad bibeln säger om att jorden är platt, ortodoxa judar har i alla tider tolkat att att jorden är platt utifrån Torah och tror faktiskt detta även idag!

Svara -   - 11/2-17 12:08 -


Thomas

Svar till Daniel Erikson.

Du är en av de få vettiga här Daniel. Sitter i flygplan och ska upp på 10.000m i 4timmar . Jag ska nu och noga försöka se den sk kurvningen... haha den finns inte!

Platt jord är lika känsligt för de världsliga människorna som evolution vs Skapare.

Många hjärntvättade här. Jag lärde mig detta för endast 1 år sen. Nu vet jag att den flygande bollen i sk rymden är bluff.

Shalom

Svara -   - 11/2-17 12:20 -


Lasse

Svar till Leif Boman .

https://m.youtube.com/watch?v=Eifp_HfQsOo# oceans MVH Lasse

Svara -   - 11/2-17 12:33 -


Daniel Erikson

Svar till Thomas.

Sitter i flygplan och ska upp på 10.000m i 4timmar
Appropå flygning. Här är en video från Pilot LX (Kapten) som visar en observation om att jorden är platt och hur månen och solen samspelar. Han har lagt upp många olika videos med olika observationer och är övertygad om att jorden är platt. https://www.youtube.com/watch?v=cHLaYH1BwvI

Svara -   - 11/2-17 12:36 -


Thomas P

Svar till Tomas N.

Är det inte ironiskt, att bilden på en s k rund jord som Christer använder i sin artikel - är en tecknad bild! Säg mig, var är Guds tron? Om det bara finns tom materia och ändlös rymd, var är då Guds tron som enligt Gud själv är i himlen (himlarna) ovan jord? Notera ovan jord, inte långt borta, utan Gud finns OVANFÖR oss och inte i nån annan galax. Det finns ingen gravitation, men det finns DENSITET. Tyngre densitet, mer massa, lägger sig alltid på botten. Tänk på det när du kokar kaffe eller mixar drycker, eller tar ett vattenbad. Science FIKTION betyder påhittad vetenskap. Ungefär som Star Trek filmerna.

Rund jord och NASA är enbart för at ta bort GUD UR EKVATIONEN. För Guds skull utgå ifrån skrifterna, se på frukten vad en rund jord gör med Gudstron.

Svara -   - 11/2-17 12:38 -


Daniel

Hej,, jag tror inte det finns de som är så dumma att de tror att jorden är platt,, jag tror de säger så bara för att göra sig till,, de som trodde på en platt jord var de som trodde på asagudar,, och det var ju 1000 år sedan..

Svara -   - 11/2-17 12:38 -


Daniel Erikson

Är det inte ironiskt, att bilden på en s k rund jord som Christer använder i sin artikel - är en tecknad bild!
Han skulle också kunna ta någon falsk bild på jorden från NASA, några andra finns inte, alla bilder från NASA har visat sig vara falska, se tex. https://truth11.com/2016/03/29/why-are-there-no-real-photos-of-the-complete-earth-nasa-has-never-been-into-space-far-enough-from-the-earth-to-get-the-whole-planet-in-the-frame/

Svara -   - 11/2-17 12:43 -


Daniel Erikson

Här finns en video där man går igenom att Blue Marble bilden är falsk: https://www.youtube.com/watch?v=35n9FLAoiA8

Svara -   - 11/2-17 12:47 -


Karl Håkan Sandell

När man läser en del inlägg här om plattjord, så får men en känsla av att många gör det här för att skoja, eller för att kivas, eller för att hålla igång en diskussion.

Det kanske är lika dant med de som förfäktar att Evolutionsteorin är fel. Det kanske också bara är för att skoja, eller kivas eller för att hålla igång en debatt.

För egen del tycker jag det är viktiga frågor. Därför att de innehåller, om vi kan vara ärliga i vår tid, som Kristna. Och det duger inte att hävda saker bara för att kivas, eller skoja, eller hålla igång en debatt.

Andra tror ju då att Kristna är så ”av på det”. Och därmed svärtar vi ju ner hela Kristendomen, ja Jesus själv.

Därför borde vi skärpa till oss och hålla vår sanning till det som är vår Vetenskapliga nivå idag.

Karl Håkan www.minJesus.blogspot.se

Svara -   - 11/2-17 12:54 -


Thomas P

Varför kallades rymdraketerna för Apollo? Hallå!? Hur kommer det sig att de flesta astronauterna är och var högrankade frimurare? Hallå igen!

Svara -   - 11/2-17 12:59 -


Tomas N

Den här varningen gäller även idag

Brevet till Tyatira
 18 Och skriv till ängeln för församlingen i Tyatira:
 Så säger Guds Son, han som har ögon som eldslågor och fötter som skinande brons: 19 Jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro, ditt tjänande och din uthållighet, och jag vet att dina sista gärningar är fler än de första.
 20 Men jag har en sak emot dig: att du tolererar kvinnan Isebel , hon som kallar sig profetissa och undervisar och förleder mina tjänare till att vara otrogna och äta kött från avgudaoffer.

Nu är det här en blogg,men liknelser med församling gäller eftersom det tjänar samma syfte som församling. Du skall inte och kan inte argumentera emot felaktigheter. Vi såg för inte länge sedan hur uthållig och kunnig en representant från JV var här på apg 29. En god soldat eller människa lär sig av erfarenheter . Jesus kallar här församlingen att inte tolerera villoläror i församlingen. Han menar inte att arggumentera ned henne för hon drivs av en ande och har ett uppdrag att förstöra.

Ni som driver agendor och teorier som förför,förlderer och hindrar evengeliet om frälsning bör be till Gud om vishet. Det gäller såklart mig som alla andra

Johannes 15 har en stark uppmaning om att bära god frukt för hans rike. Backa några steg och begrunda vilken frukt ni bär

15 1 Jag är den sanna vinstocken, och min Far är vinodlaren. 2 Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort, och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. 3 Ni är redan nu rena i kraft av ordet som jag har talat till er.
 4 Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. 5 Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. 6 Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och vissnar. Sådana grenar samlar man ihop och kastar i elden, och de bränns upp. 7 Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. 8 Min Far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar.


En bibeltext till från Hebreerbrevet 13

26 Den gången fick hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen . 27 Orden än en gång visar att det som skakas ska försvinna, eftersom det är skapat, för att det som inte kan skakas ska bestå.
 Det känns som anden rör sig för att skaka om församlingarna för att sklija sanningen från lögnen och en reningsprocess,där falskheter får lämna kroppen. Må det inte vara människor utan att vi själva släpper taget och få bli ansade från torra och felaktiga grenar.

Frälsning för de förlorade sker varje dag. Må vi som lever i tro vara föredömen och leda de nya i trons gemenskap i sanning och rött undervisning.

Om man bara kunde med andliga ögon se vilken skade platt jordförespråkare så är det inte lite . Fräst 2 saker.

Hinder för vetenskapligt sinnade att komma till tro(detta har pågått i 100-tals år)

Misskreditering av all nödvändig och sann alternativ sanning som förtrycks av mainstream media och som kan uppenbara sanning och lögn till hjälp för många

Det finns alltid ett val om vem man tjänar och vem som man tillber och ger äran. Hjälp oss att inte bli förledda eller förleda andra

Svara -   - 11/2-17 13:04 -


Emiratus

Svar till Daniel Erikson.

Daniel,

"Jag är personligen helt övertygad om att jorden är platt"

Som du säker vet så är din kropp uppbyggd av celler, som i sin tur är uppbyggda av molekyler, som är uppbyggda av atomer.

En atom utgörs i princip enbart av ett ända stort tomrum, vilket betyder att du egentligen inte finns till, och om du nu inte existerar så kan det inte komma några åsikter från dig som har någon betydelse

Svara -   - 11/2-17 13:05 -


Harald

Man borde ju kunna skilja på begreppen rund eller svärisk. Något kan vara runt men ändå platt,som en skiva tex. Visst man säger att en fotboll är rund men man menar egentligen svärisk. Ja tror att jorden är svärisk.

Svara -   - 11/2-17 13:06 -


Leif Boman

Svar till Karl Håkan Sandell.

Vi måste tro mer på Guds Ord och inte på människors s.k.vishet!

Hade jag trott på och följt människors vishet så hade jag med mycket stor säkerhet varit ett minne blott på denna jord i dag! Nej, jag valde att tro på Guds osynlige Frälsare och vann livet!

Jag fortsätter på den vägen!

Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl. Så är det inte med de ogudaktiga, de är som agnar som vinden för bort. Därför skall de ogudaktiga ej bestå i domen, ej syndarna i de rättfärdigas församling. Ty Herren känner de rättfärdigas väg, men de ogudaktigas väg leder till fördärvet. Ps 1:1‭-‬6

Men tror ni inte hans skrifter, hur skall ni då kunna tro mina ord?" Joh 5:47

Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Rom 8:25

Jesus sade till honom: "Därför att du har sett mig, tror du. Saliga är de som tror, fastän de inte ser." Joh 20:29

Jesu frid...

Svara -   - 11/2-17 13:08 -


Fredrik

Svar till Lasse.

Om Hillsong: https://www.youtube.com/watch?v=BQd-dL8fJ8Qhttps

Nu kanske någon tänker som kollat videon: men det var den delen av Hillsong som det var fel på. Hela organisationen behöver inte vara på det sättet, men bibeln säger: li­te sur­deg får he­la de­gen att jäsa. 1 Kor 5:6.

de skola hava ett sken av gudsfruktan, men skola icke vilja veta av dess kraft. Vänd dig bort ifrån sådana. 2 Tim 3:5 GOD BLESS

Svara -   - 11/2-17 13:13 -


Leif Boman

Svar till Lasse.

Ingen dålig sångerska må jag säga!

Hur står det till annars broder, kroppens plågor kanske är de samma som förr? Men andligt verkar det ändå vara ganska bra tycker jag mig se!

Jesu frid...

Svara -   - 11/2-17 13:24 -


Emiratus

Svar till Leif Boman .

"Nej kubform måste jorden alla gånger ha vad någon annan än säger, det står ju fyra hörn hur tydligt och klart som helst i Bibeln!"

Ja, fast om du delar din kub i diagonalen, så får vi ju en triangelformad jord, modell "hushållsost", och inte bara en, utan två stycken

Finns det två jorden planeter??? Finns ett parallelluniversum och 2st. Leifingar??

Behöver strängteorin justeras lite?

Svara -   - 11/2-17 13:26 -


Leif Boman

Svar till Fredrik.

Nu kanske någon tänker som kollat videon: men det var den delen av Hillsong som det var fel på. Hela organisationen behöver inte vara på det sättet, men bibeln säger: li­te sur­deg får he­la de­gen att jäsa. 1 Kor 5:6.

Bibeln säger på olika vis att alla bär på surdeg, också du! Det finns heller inte en enda helt fläckfri församling på denna jord. Många överdrivna anklagelser mot den ena församlingen efter den andra cirkulerar runt och många av dessa bör man ta med en nypa salt. Skall då också alla ta avstånd från dig tycker du?

Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Ja, det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Jag finner alltså den lagen: jag vill göra det goda, men det onda finns hos mig. Rom 7:18‭-‬21

Paulus hade förstått att det även fanns s.a.s surdeg inom också honom, han t.o.m erkänner det själv! Skall alla också ta avstånd från det han säger. Homolobbyn och stora delar av "kristenheten" är ju i alla fall på gång att anse honom som en falsk oförstående profet som man inte på allvar bör lyssna till.

På lite liknande sätt anklagar faktiskt en del av den s.k. nätväktarbranchen många gånger de allra flesta större församlingar runt vår jord. Lyssna inte för mycket på ihopklistrade Youtubeklipp. Allt måste förstås inte vara fel, det är inte det jag menar, men det är oerhört lätt att förstärka det man vill utmåla via datorns hjälp!

Nypa salt och Bibelns råd!

Jesu frid...

Svara -   - 11/2-17 13:52 -


Leif Boman

Svar till Emiratus.

Ja, fast om du delar din kub i diagonalen, så får vi ju en triangelformad jord, modell "hushållsost", och inte bara en, utan två stycken

Du kan faktiskt ha alldeles rätt, det kan vi ana genom att studera månens osthål! Det kanske ändå är så att det just är månen som blev den andra hälften vi senare skall bo på, den nya jorden som Bibeln talar om? Där har vi det!!!! Den första osten har snart gjort sitt, blivit en mögelost s.a.s. Du är nog möjligtvis inne på rätt spår broder, vi får ta allt detta under beaktning!🤔

Jesu frid...

Svara -   - 11/2-17 13:59 -


Fredrik

Svar till Leif Boman .

Ingen är perfekt, det förstås. Fast vi kan inte vara ledda av villoandar, då är det inte vi som styr skeppet längre.

Men Bibeln säger på andra sidan: (1 Tim:4:1.) Men Anden säger uttryckligen, att i kommande tider somliga skola avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.

När Paulus pratade om falska lärare så förknippades det ibland att dom hade ett sken av gudaktighet. 2 Kor 11-13: Gud har aldrig sänt dessa män. De är bedragare, som har lurat er att tro att de är Kristi apostlar. Eller när Jesus beskrev falska lärare: Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får. Jag vill inte peka finger bara säga vad jag tror enligt Bibeln

Svara -   - 11/2-17 14:32 -


Lasse

Svar till Fredrik.

Gud ser till hjärtat och uppriktigheten hos varje person . Ingen är felfri. Men vi får leva i en relation med Jesus. En av lärjungarna frågade hur blir det med honom, varpå Jesus svarade vad kommer det dig vid, följ Mig.det gäller i högsta grad mig Och alla andra med . Mvh Lasse

Svara -   - 11/2-17 14:51 -


Lasse

Svar till Leif Boman .

Ja du Leif prövningarna hopar sig. Men jättetack för frågan ock hälsningen 😊 Frid Broder

Svara -   - 11/2-17 14:55 -


Barret

Om jorden är platt, varför har ingen sett förbi kanterna då? Rimligtvis borde ju youtube vara fullt av videor där man filmar kanterna?

Svara -   - 11/2-17 16:15 -


Leif Boman

Svar till Fredrik.

Jag vill inte peka finger bara säga vad jag tror enligt Bibeln

Jag håller helt med dig, men ibland pekas också ärligt menande syskon ut något slarvigt och högmodigt såsom falska och detta bör man vara försiktig med, för det förstör och hindrar också oerhört mycket för Guds rike!

Man skrämmer äkta troende ifrån att ha gemenskap med andra äkta troende vilket inte alls är det Bibliska mönstret Jesus lärde ut. Älska varandra sa Han istället mycket oftare, och detta för att i det här finns det oerhörd kraft vilket djävulen försöker att förhindra så mycket han bara kan. Här används även "nätväktarligan"!

Jesu frid...

Svara -   - 11/2-17 16:32 -


Roine Öberg

Svar till Barret.

Om jorden är platt, varför har ingen sett förbi kanterna då? Rimligtvis borde ju youtube vara fullt av videor där man filmar kanterna?

Ja, allra helst idag med alla drönare som finns ! Skulle finnas hur många filmer som helst med våghalsiga ungdomar som hängde ut för kanten och skrek att Jorden är platt!

För att inte tala om alla de som skulle hoppa base jump! =0

Frid!

Svara -   - 11/2-17 17:21 -


Leif Boman

Svar till Roine Öberg.

Ja, allra helst idag med alla drönare som finns ! Skulle finnas hur många filmer som helst med våghalsiga ungdomar som hängde ut för kanten och skrek att Jorden är platt!

Ja visst! Givetvis hade många gjort filmer om det, men inte en enda finns, inte ens en youtubeteckning, konstigt? 🤔

Mitt i prick!

Svara -   - 11/2-17 17:37 -


Astro

Jag är beredd att ansluts mej till Emiratus hushållsost teori. Ni har väl sett ler-gubbe animerade filmen Wallis and Grommit . Den bevisar att månen består av ost!

Svara -   - 11/2-17 22:01 -


Thomas

Svar till Leif Boman .

"Ja visst! Givetvis hade många gjort filmer om det, men inte en enda finns, inte ens en youtubeteckning, konstigt?"

Vem har påstått att det finns en kant? Isen kan vara oändlig. Temperaturen mer än -80 vad man vet. Jo, varsågod och gör filmer där.

Svara -   - 11/2-17 22:13 -


Emiratus

Svar till Thomas.

Käre Thomas,

"Vem har påstått att det finns en kant?"

Det finns ett filmbevis faktiskt på att det finns en kant:

https://www.youtube.com/watch?v=tA9-UlOcJYw

Svara -   - 11/2-17 22:22 -


Emiratus

Svar till Emiratus.

...är det bara jag som blir upphetsad av den här filmen? Jag kanske är en så´n där Queer-person? Huj vad spännande...

https://www.youtube.com/watch?v=tA9-UlOcJYw

Svara -   - 11/2-17 22:38 -


Emiratus

Hmmmm....hoppas det gick bra för alla inblandade....det blev ju mycket värre på slutet av filmen....hoppas ingen tog illa vid sig av vad jag skrev

Svara -   - 11/2-17 22:48 -


Leif Boman

Svar till Lasse.

Gud välsigne dig rikligt. Jag tänker på dig lite då och då och undrar. Det du gick igenom hör ju inte riktigt till vanligheterna men trots allt så har du rikedomar som få. Du är ett Guds äkta barn genom vår älskade Jesus, du har en helt ny och fräsch oförstörbar evighetskropp som väntar bakom hörnet, de du! Det har inte var människa på denna jord. Hoppas bara att vi hinner få med så många som möjligt innan vi flyttar hem brorsan!

Jesu frid...

Svara -   - 11/2-17 23:15 -


Leif Boman

Svar till Thomas.

Vem har påstått att det finns en kant? Isen kan vara oändlig.

Det hade nog någon äventyrslysten överlevnadstestande skridskoåkare prövat vid det här laget för länge sen. Men kanter ja! Det borde väl finnas eftersom ni platttänkare håller fast så hårt vid de fyra hörnen, eller?

Jesu frid..

Svara -   - 11/2-17 23:21 -


Astro

Svar till Thomas.

Temperaturen mer än -80 vad man vet. Jo, varsågod och gör filmer där.

En som gjort det nyligen :)

http://www.dn.se/nyheter/sverige/svenska-skidade-rekordsnabbt-till-sydpolen/

Mitt på sydpolen finns dessutom forskningsstationen Amundsen Scott där man kan ta en fikapaus innan man stavar tillbaka till civilisationen.

Svara -   - 11/2-17 23:39 -


Tobias

Jag ska väl börjar med att förtydliga att ja, jag är fullt medveten om att jorden är rund. Det får väl anses vara bevisat vid det här laget, sedan får folk tro vad de vill.

Men att hävda att jorden är platt är trots allt inte mer befängt än att hävda att det var någon gud eller annan högre makt som skapat jorden och människan. Eller att Jesus/Gud är den enda lösningen på alla problem för den delen.

Så man ska vara försiktig med att klanka ner på andras villfarelser innan man tagit itu med sina egna.

Tobias http://kompasskurs.se

Svara -   - 12/2-17 00:25 -


Emiratus

Svar till Tobias.

Hej Tobias,

Hur leker livet? Nu ska jag gå in på din hemsida och läsa lite..... Ha en bra Söndag!

Svara -   - 12/2-17 01:25 -


Emiratus

Svar till Tobias.

Ok Tobias, nu har jag varit inne på din hemsida.

Min första fråga lyder: Har du ändrat på den? Jag känner inte riktigt igen mig? Har du bytt hemsida?

Läste där en bra artikel om sömnbehov.Jag känner igen mig i mycket av det du skriver.

Eftersom jag vet att du läser bibeln så skickar jag dig bibelordet: Markus 13:32:37

Svara -   - 12/2-17 01:38 -


Thomas

Ni som tror på bolljord, big bang och evolutionsteorin, ufos mm är i gott sällskap. Påven är på er sida så då måste det vara sant om den heliga påven gett sitt stöd för sådan "vetenskap"

Ni andra som är ärliga sökare och inte helt hjärntvättade utan fortfarande kapabla till kritiskt tänkande och vill pröva allt utan att svälja det som serveras med hull och hår - jag har en fråga till er:

Kan någon tipsa mig om någon hemsida som visar ett endaste fotografi på en bolljord? Nu vill jag ha en riktig bild, inte animerade bilder.

Förresten om påven och Nasa har sin stora Hubbekikare där uppe som kan ta kristallklara bilder av "planeter" som är miljoners miljoner km härifrån så kanske någon kunde vara vänliga och be de vända den mot jorden så vi kunde ta några selfies med den..

Svara -   - 12/2-17 09:12 -


Astro

Svar till Thomas .

som kan ta kristallklara bilder av "planeter" som är miljoners miljoner km härifrån så kanske någon kunde vara vänliga och be de vända den mot jorden så vi kunde ta några selfies med den..

Finns! Kolla Google earth! Det är bilder på jorden tagna med satelitburna teleskop riktade mot jorden. Du kan lätt hitta huset där du bor och se bilden tagen från rymden. Hubble teleskopet hade varit rätt meningslöst att ta "selfies med" Du kanske bara hade sett en grästuva eller någon annan obetydlig detalj på jorden!

Svara -   - 12/2-17 11:10 -


Emiratus

Svar till Thomas .

"Ni som tror på bolljord, big bang och evolutionsteorin, ufos mm är i gott sällskap"

När det gäller bolljord och evolutionsteorin så är det bara trams, och onödigt att slösa sin dyrbara tid på

När det gäller UFOn så finns det ju inga bevis vare sig för eller emot, men det är märkligt att så många svenskar tror på UFOn men dem kan absolut inte tro på Gud.

Däremot så är det svårare att förklara bort BigBang som är en sedan länge vedertagen teori av de flesta vetenskapsmän.

Personligen har jag börjat bli mer och med skeptisk till även BigBang teorin

Svara -   - 12/2-17 12:15 -


Leif Boman

Svar till Emiratus.

Tack Gode Gud!🍉🍎🍌🍒

Jag tror inte "den store bang" hade fixat till detta med frukter ens.

Jesu frid..

Svara -   - 12/2-17 12:41 -


Vanessa

Svar till Emiratus.

Emiratus och Leif, ni är säkert mycket mer insatta än vad jag är då jag ser att ni många gånger bidrar med vettig information - varför anser så många frikyrkliga att Big Bang är en falsk teori/lära som går emot den sanna läran om vår kärleksfulle skapare, vad är det i den som är värt att fördöma?

Svara -   - 12/2-17 13:23 -


Leif Boman

Svar till Vanessa.

ni många gånger bidrar med vettig information - varför anser så många frikyrkliga att Big Bang är en falsk teori/lära som går emot den sanna läran om vår kärleksfulle skapare, vad är det i den som är värt att fördöma?

Jag kan endast stå för mina egna åsikter, och jag är egentligen inte alls insatt i universums djupare frågeställningar. Evolutionsförespråkarnas tankesätt vad gäller livets uppkomst kan jag absolut inte få ihop det med att en människa sakteligen skulle växt fram ifrån samma ursprungliga celler som djuren.

Jag tror helt enkelt att Gud skapade djur och människor i stort sett omedelbart och ganska exakt sådana som vi fortfarande är, utom det att vi då var syndfria.

Jesu frid...

Svara -   - 12/2-17 13:50 -


PT

Svar till Thomas .

www.apg29.nu/a/ut

Men vad spelar det för roll? Är man en struts som stoppar huvudet i sanden, spelar det ju ingen som helst roll hur mycket fakta man får. Är man en fanatiker som slåss mot väderkvarnar, kan man inte ta åt sig fakta.....

Svara -   - 12/2-17 14:23 -


Emiratus

Svar till Vanessa.

Käre Vanessa,

Vad hände? Vart tog du vägen? Jag hade hoppats på en date :)

När det gäller BigBang så är det ingenting jag med tvärsäkerhet kan dementera. Är det Gud som är singulariteten eller vad....? "Jag är ljuset" säger Herren Sebaot.

Jag kan ganska lite om BigBang (precis som alla andra), men jag börjar bli skeptisk till denna teori av några anledningar:

1. Som du vet så måste ett kriterium för en vetenskaplig hypotes/teori vara falsifierbar, vilket betyder att hypotesen om BigBang ska vara så specifik att den ska kunna motbevisas ifall den är felaktig. Detta ska ligga implicit i hypotesen. Hur lyder den uppställda hypotesen för BigBang?

2. Av erfarenhet vet vi att många vetenskapliga slutsatser efter en tid visar sig vara felaktiga. Det ligger i vetenskapens natur att ideligen omformulera sina hypoteser, i ett försök att finna sanningen, men denna sanning gäller enbart för en kort tid och fram till att någon motbevisar sanningen. Så, jag tror det bara är en tidsfråga innan någon vetenskapsman förkastar hypotesen med BigBang pga något nytt som poppar upp.

3. Jag känner många väldigt duktiga och värlsledande vetenskapsmän (som jag förmodar att även du gör). Vissa vetenskapsmän har man mer förtroende för än andra. Dem har förtjänat detta förtroende genom att under lång tid göra ett gott arbete. Ett par av dessa vetenskapsmän i min vänskapssfär, som är framstående fysiker och som jag lyssnar till, är skeptiska till BigBang teorin, vilket naturligtvis påverkar min tidigare så säkra övertygelse om att denna teori var sann....denna teori var ju allmänt vedertagen (!)

4. Nu kommer vi in på Leifs specialområde dvs det andliga. Nu har inte Leif uttalat sig ännu vad jag kan se, men jag förlitar mig mer på Leifs omdöme i den här frågan, som grundar sig på Guds Ord, än alla dessa topp-vetenskapsmäns omdömen tillsammans (de´ du Leif!). Återigen, det bygger på ett förtroende. som grundar sig på att man vet vem som oftast sitter på sanningen.

5. Vi vet också att Ond försöker förleda oss på många andra områden, exempelvis på vår identitet (se ämnet med HBTQ), evolutionen, Islam, Påven osv, vilket med uteslutningsmetoden bidrar till att man blir skeptisk även när det gäller BigBang. Allt dom har sitt ursprung från den här världen verkar vara inne på en och samma sak, att leda oss bort från Gud genom att blanda sanning med lögn. Ett försök i att få oss människor till att hylla Ond istället för Gud.

6. Återigen, jag är inte 100% säker på vad jag tycker, men jag blir mer och mer skeptisk till BigBang pga ovanstående. Låt oss se om någon annan troende eller vetenskapsman på den här bloggen kan ge dig kompletterande tankar. Jag besitter, som du säker förstår, inte inne med den kompletta helheten, men nu har jag i alla fall delgivet dig mina tankegångar.

Det är bättre att tänka fel, än att inte tänka alls

Svara -   - 12/2-17 14:54 -


Thomas

Svar till PT.

Fin teckning. Den som har ritat den har dock placerat nästan hela Europa på nordpolen haha 😂

Svara -   - 12/2-17 16:29 -


Leif Boman

Svar till Emiratus.

Tackar så mycket för de uppmuntrande orden broder, så starkt uppmuntrad har jag sällan blivit på någon blogg, och knappt ens annars heller. Så, verkligen tack ifrån djupet av mitt hjärta och extra mycket välsignelser önskar jag dig för det.

Jesu frid...

Svara -   - 12/2-17 16:48 -


Tomas N

Egentligen är inte det här riktigt uppe för debatt ,men för sakens skull.

Försvann inte argumenten när världsomseglarna främst från Portugal och Spanien ,men även britter under 14-1600talen seglade runt det som skulle kunna ha varit världens ände dvs Oceanien.

Idag flyger man från t ex Australien till Sydamerika närmaste vägen. Atlanten korsas så ofta att ingen tror att världens ände slutar där.

Återstår det man visste minst om dvs stilla havet,men det upptäcktes på 1500 talet att man kan segla runt.

Det går inte att undvika att någon blir anklagad ,men jag skulle vilja påstå att det är någon typ av ande som lurar några till att gå på denna teori. Förmodligen mest högintelligenta tekniskt orienterade människor som missar i att se det enkla och helheten.

Eftersom det misskrediterar både kristen tro och alternativ media är det med säkerhet agenter involverade i att sprida denna tro.

Det är de sunda delarna i alternativa media som är de enda som är aktiva att avslöja världsstaten/NWO och alla dess funktioner. Och denna information kan användas för att väcka upp och varna människor inför sista tiden och antikrists rike.

Snart förbjuds all denna media så det gäller att passa på att använda den öppenhet som finns ett tag till. Men det gäller att använda det till något gott.

Svara -   - 12/2-17 19:07 -


Tobias

Svar till Emiratus.

Kul att du varit inne och läst! Jag har dock inte bytt hemsida utan bara ändrat på designen, tyckte det var dags för lite förändring. Men kul att höra att du verkar gilla det du läser! :)

Mvh Tobias http://kompasskurs.se

Svara -   - 13/2-17 02:10 -


Emiratus

Svar till Tobias.

Tobias,

Att sova ordentligt är lika viktigt som att äta och dricka. Jag hade under några års tid stora problem med sömnen. Man fungerar mycket dåligt som människa om man sover för lite. Att man sover dåligt kan bero på många faktorer. Det är för varmt. för kallt, dålig säng, dålig kudde, oljud, dålig ventilation, kaffe osv. I mitt fall berodde det på för mycket stress. Det tog flera år innan jag förstod det. När man stressar för mycket ger man sig inte ens tid att stanna upp för att försöka finna källan till den dåliga sömnen. Man hamnar i en negativ spiral. Så, artikeln på din hemsida var bra och jag rekommenderar gärna andra att läsa den

Svara -   - 13/2-17 08:06 -


Tobias

Svar till Emiratus.

Helt sant, det kan finnas otroligt många faktorer till sömnproblem. För min del grundas inlägget i de sömnsvårigheter jag haft, inte minst förr tillbaka. Och stress är nog den i särklass vanligaste orsaken till sömnsvårigheter idag...

Tobias http://kompasskurs.se

Svara -   - 14/2-17 03:39 -


israelsdotter

Imagination - Just An Illusion: http://youtu.be/TnfHdZrmMAw

Svara -   - 14/2-17 11:58 -


Ernst

Hei. Du sier at det står,at jorden er rundt og det er greit.Men det er noen skriftseder,som sier noe anet,en det vi har lært på skolen.Jesaia 40,som du reffererer til sier at det er cirkel ikke runding(King James).Hva med sol ,som stoppet ,når Josva befalte den? Hva med sol,som gikk tilbake,etter profetens ord til kongen. Hva med hvelvingen,som skilte vann ovenfra fra vann under(1Moses 1 kapitel)?Gud kalte hvelvingen himmel. Hvs med skriftsted,som sier,at jorden er omfavnet av is? Skriften,som sier,at gjorden har fundament,osv. Det er nåkk en del skrifsteder,som kan kalles avvik fra rundt jord teorien,eller at jorda raser rund sola? Hva med stjerner,som sattes i hvelvingen? Noen superbibellærer kan dette sikkert om? Jeg sier det samme-vi må lese bibelen og se,hva stemmer eller ikke stemmer. Det er ikke feil å spørre,undersøke. Når dette er sagt,det som er viktigere,er,at vi forkjynner evangeliet om Jesus,som setter fri fra synd og domm. God bless you all.

Svara -   - 14/2-17 14:52 -


Ernst

Hei,Christer. Det er ok ,at du sier,at gjorda er rundt.Men det blir vanskelig og hvære enig i det,at du sier,at bibelen sier det klart,for den gjør det ikke! Fakstisk finnes mange skrifsteder,som sier mye annet,en det vi har lært på skolen om skapelsen og jord. Bare 1MOses 1 kapitel er værdt å studere,for å forstå dette.Hva med sol som stoppet en hel dag(Josvas bok)?Hva med sol ,som gikk tilbake på profetens ord til kongen? Jeg sier-det er mer i bibelen,en du har sett ,selv at du appelerer til,at folk skal lese bibelen.Åg det er jeg helt enig i! Vi må lese bibelen.Vi må ikke være redde å ta diskusjon om ting.Man må ikke bli skremt til å stille spørsmål. Samtidlig sier jeg,at frelsen og forskjynnelsen av evangelie ,omvendelse.tilgivelse er mer viktig: God bless you all!

Svara -   - 14/2-17 15:18 -


Astro

Här finns live stream från ISS.

https://www.youtube.com/watch?v=SF7FUU7CThs Denna kanal visar rymdpromenader från hjälmkameran när de mekkar med iSS på utsidan (när de nu är ute) Objektivet är vidvinkel så jorden ser rundare ut än den ser ut från den höjden.

Denna visar jorden från ISS. https://www.youtube.com/watch?v=qzMQza8xZCc Objektivet är mindre vidvinkligt och ger en sannare bild av jordens krökning från den höjden. 340-400km öh.

Svara -   - 15/2-17 00:07 -


Thomas

Svar till Astro.

www.apg29.nu/a/3dh

Svara -   - 16/2-17 18:08 -


jon

Svar till Thomas.

Snälla Thomas... vad ska den filmen bevisa?? Jo, om du tittar noga på kvinnans halskedja så ser du att det är några ringar i den. Om du tittar noga så ser du att ringarna inte påverkas av någon gravitation utan de svävar.

Så filmen bevisar att var dom än är så saknas det gravitation.

Svara -   - 16/2-17 18:25 -


Din kommentar

NYTT! Ditt namn och mejladress måste godkännas innan kommentaren publiceras. Efter godkännande måste du alltid ha samma namn och mejl nästa gång du postar en kommentar, annars godkänns inte kommentaren.


Kom ihåg mig?Hur ljuvligt namnet Jesus är

Christer Åberg talar och sjunger om frälsningen i Jesus Kristus.

0

Läs allt!


Såsom i Lots dagar

Av Lewi Pethrus ur boken Jesus kommer. 

Jesus kommer

Det heter: »I den stund då I icke vänten det skall Människosonen komma.» När alla ropar och säger: »Han kommer!», då har man anledning tro, att han ännu dröjer något, men när alla tiger om saken och just ingen tänker därpå, då kan man vara viss om att han är nära.

5

Läs allt!


När hämtar Jesus sin församling?

Av Mikael Walfridsson 

Blåser i basuner

Med jämna mellanrum kommer ofta argument och frågeställningar från människor som inte tror på ett uppryckande före vedermödan. Jag har försökt att sammanställa några av de frågeställningar som nämns. 

2

Läs allt!


Sebastian Stakset Predikade om Jesus för politikerna i Almedalsveckan

Läsarmejl av R.S 

Denna frimodige man, Sebastian Stakset, ställde sig under Almedalsveckan och predikade om Jesus för politikerna. 

10

Läs allt!


Du är så god och underbar mot mig

Christer Åberg sjunger och spelar ukulele kören Du är så god och underbar mot mig.

1

Läs allt!


Vart tog jublet vägen?

Läsarmejl av David Billström

Var är nu er saligprisning? Jag kan vittna om att ni då hade rivit ut era ögon och gett dem åt mig, om det varit möjligt.” Gal. 4:15

0

Läs allt!


Annons


1 miljon muslimer fyllde gatorna för att höra om Jesus

Läsarmejl av nils 

- Jag vill säga dig något: Ingen kanske känner ditt namn men Jesus känner ditt namn, predikade Marilyn Hickey för en miljon muslimer i Pakistan.

19

Läs allt!


Dagens ord

Vecka 04, tisdag 23 januari 2018 kl. 02:57

Jesus söker: Frej, Freja!

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? - Be den här bönen:

Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som min Herre och Frälsare. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Jag ber om förlåtelse för alla mina synder. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!

Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. - Joh 3:16


What a Day That Will Be - Vilken dag det ska bli

Guy Penrod, David Phelps sjunger What a Day That Will Be (Vilken dag det ska bli) från Bill & Gloria Gaither.

2

Läs allt!


Senaste kommentarer


Vedermödan - Holger Nilsson

I Radio Full Gospel redogör Holger Nilsson på ett tydligt sätt den bibliska vedermödans ohygglighet och om uppryckandets tidpunkt.

3

Läs allt!


Dödsskjutningar har ökats med 500 procent i Sverige

Pistol

Antal dödsskjutningar i Sverige har på tolv år ökat med 500 procent. Sverige behöver verkligen frälsningen och räddningen i Jesus Kristus! Vill du vara en av dem som berättar om Jesus för ett förlorat folk?

3

Läs allt!


AktuelltApg29 har tusentals bloggartiklar! Gå vidare till fler artiklar:

NÄSTA


Artiklar Kommentarer Bönesidan Fråga Christer Kontakt | Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 54 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 34 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 17 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 12 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 10 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Sedan 23:42 2013-08-16 har det varit 360 751 159 sidvisningar på Apg29!

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

MediaCreeper

Besök också Apg29 på:

Facebook | Twitter | Youtube | Vimeo | Instagram | Gab

TA EMOT JESUS!

↑ Upp