771 online! | Sidvisningar idag: 68 910 | Igår: 206 684 |

www.apg29.nu

Annons

Menyn är högst upp till vänster!
Prenumerera gratis på Apg29:s nyhetsmejl:

Den stora floden

Så här såg arken ut som räddade dem från den stora floden.

”Jag ska låta en översvämning täcka jorden och förgöra varje levande varelse, alla som det finns livsande i. Allting på jorden kommer att gå under.”


Den stora floden

Befolkningen började föröka sig nu på jorden, och döttrar föddes åt människorna. Då såg Guds söner [6:2 Det hebreiska uttrycket bnei elohim betyder ordagrant Guds/gudars söner och tolkas antingen som någon form av himmelska väsen (änglar) eller som människor i betydelsen Guds barn.] att människors döttrar var vackra och gifte sig med dem de ville ha. Då sa Herren: ”Min Ande ska inte förbli hos människan för alltid, [6:3 Eller: Min Ande skall inte hålla på med människan för alltid.] eftersom hon är kött. Hennes tid ska vara 120 år.” [6:3 120 år syftar troligen på människans livslängd eller möjligen också på tiden fram till floden.]

På den tiden, och även senare, [6:4 Se 4 Mos 13:34] fanns det jättar [6:4 Hebreiskans nefilim översätts med jättar i likhet med Septuaginta, men den bokstavliga betydelsen är de fallna. på jorden.] När Guds söner låg med människornas döttrar, fick de barn. De var de gamla tidernas kända hjältar. Herren Gud såg vidden av den mänskliga ondskan på jorden, och att människornas liv och tankar ständigt var alltigenom inriktade på det onda. Herren sörjde [6:6 Eller: ångrade.] att han hade skapat dem, och han var bedrövad i sitt hjärta.

Herren sa: ”Människorna som jag har skapat ska jag utplåna från jorden, och tillsammans med dem alla fyrfotadjur och kräldjur och fåglar, för jag ångrar att jag skapade dem.”

Men på Noa såg Herren med välvilja.

Noa och hans familj räddas från floden

Detta är berättelsen om Noas släkt:

Noa var en rättfärdig och oklanderlig man bland sina samtida. Han levde i gemenskap med Gud. 10 Han hade tre söner: Sem, Ham och Jafet.

I Guds ögon blev världen mer och mer fördärvad och full av våld. Gud såg hur fördärvad jorden var: hela människosläktet [6:12 Ordagrant: Allt kött levde ett fördärvat liv.] Och Gud sa till Noa: ”Jag har beslutat mig för att utplåna hela människosläktet, för på grund av människan är jorden fylld av våld. Jag ska utplåna både henne och jorden. Bygg en ark [6:14 Arken var till sin konstruktion rektangulär, som en enorm stor låda.] av goferträ, gör olika rum i arken och täta den med jordbeck både invändigt och utvändigt. Gör den 150 meter lång, 25 meter bred och 15 meter hög. Gör också ett tak med en halv meters resning [6:16 Grundtexten är svårtolkad.], sätt en dörr på sidan och gör ett nedre däck, ett mellandäck och ett övre däck.

Jag ska låta en översvämning täcka jorden och förgöra varje levande varelse, alla som det finns livsande i. Allting på jorden kommer att gå under.

Men med dig vill jag upprätta ett förbund. Du ska gå in i arken tillsammans med din hustru, dina söner och deras hustrur. Ta ett par av varje djurart, en hane och en hona, med dig i arken för att hålla dem vid liv med dig. Ett par av varje art av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur ska komma till dig för att överleva. Samla också ihop all slags mat som ni och dessa kan äta.”

Noa gjorde allt precis som Gud hade befallt.

Sedan sa Herren till Noa: ”Gå in i arken med hela din familj, för i denna tid är det bara dig som jag funnit vara rättfärdig. Av de rena fyrfotadjuren ska du ta sju par av varje art, hane och hona. Av alla orena djur ska du ta ett par, hane och hona. Också av himlens alla fåglar ska du ta sju par, hane och hona, av varje slag, för att de ska överleva på jorden. Om en vecka ska jag sända ett regn som kommer att vara i fyrtio dagar och fyrtio nätter, och jag ska utplåna från jorden alla levande varelser som jag har skapat.”

Noa gjorde i allt som Herren hade befallt honom. Han var 600 år när översvämningen kom över jorden. Han gick in i arken med sin hustru, sina söner och sina svärdöttrar, för att fly undan översvämningen. Hanar och honor av alla fyrfotadjur, både rena och orena, och av fåglar och alla markens kräldjur kom in i arken till Noa parvis, precis som Gud hade befallt Noa.

Den stora floden

En vecka senare kom flodvattnen över jorden. Noa var 600 år gammal när floden kom den sjuttonde dagen i andra månaden. Då bröt det stora djupets källor fram, och himlens luckor öppnades. Regnet föll över jorden under fyrtio dygn. Men Noa hade samma dag gått in i arken med sin hustru och sina söner Sem, Ham och Jafet och deras hustrur. Med dem fanns de olika arterna av vilda djur och boskap, alla slags kräldjur, fåglar och andra bevingade djur. De kom alla till Noa, ett par av varje levande varelse, de som har livsande i sig. Hanar och honor av alla slags djur kom, precis som Gud hade befallt Noa. Och Herren stängde dörren efter honom.

Under fyrtio dagar kom floden över jorden. Det kom så mycket vatten att arken lyftes och flöt högt ovanför jorden. Vattnet steg högre och högre, och arken flöt på vattnet. 19 Vattnet steg allt mer och täckte slutligen alla berg under himlen. Vattnet steg mer än sju meter över de högsta topparna.

Hela myllret av jordens levande varelser gick under: fåglar, boskap, vilda djur, hela jordens vimmel av smådjur och alla människor. Allt som andades och levde på torra land dog, ja, allt liv på jorden utplånades. Allt levande på jorden utplånades: människor och djur, kräldjur och himlens fåglar. Bara Noa och de som var med honom i arken blev kvar. Vattnet täckte jorden i 150 dagar.

Gud tänkte på Noa och alla vilda och tama djur i arken. Han lät en vind blåsa över jorden så att vattnet började sjunka undan. Djupets källor och himlens luckor stängdes, och skyfallen avtog. Vattnet fortsatte att sjunka undan. Efter 150 dagar minskade vattnet så mycket att arken stannade på Araratbergen på sjuttonde dagen i sjunde månaden. På första dagen i tionde månaden hade vattnet minskat så mycket att bergstoppar började bli synliga.

Efter fyrtio dagar öppnade Noa fönstret som han hade gjort i arken och släppte ut en korp som flög fram och tillbaka tills jorden blivit torr. Sedan skickade Noa också ut en duva för att se om den kunde hitta torr mark, men duvan fann ingen plats att vila på utan återvände till Noa i arken. Vattnet stod fortfarande för högt på jorden. Då sträckte Noa ut sin hand och tog in duvan i arken igen.

Sju dagar senare släppte Noa än en gång ut duvan ur arken, och nu återvände fågeln mot kvällen med ett friskt olivlöv i näbben. Då visste Noa att vattnet sjunkit undan. En vecka senare släppte han ut duvan igen och den gången kom den inte tillbaka.

I Noas sexhundraförsta år, på första månadens första dag, hade vattnet torkat bort från jorden. Noa tog bort arkens tak och såg att marken hade torkat upp. På tjugosjunde dagen i andra månaden var jorden torr. Då sa Gud till Noa: ”Gå ut ur arken, du och din hustru, dina söner och dina svärdöttrar. Ta med dig ut alla djur som är hos dig, fyrfotadjur, fåglar och markens kräldjur. Det ska bli ett myller av dem på jorden. De ska föröka sig och bli många på jorden.” Noa, hans söner, hans hustru och hans svärdöttrar gick ut. Fyrfotadjuren, kräldjuren och fåglarna, allt som rör sig på jorden lämnade arken, den ena arten efter den andra.

Sedan byggde Noa ett altare åt Herren. På det offrade han fyrfotadjur och fåglar av alla rena arter som brännoffer. Herren kände den behagliga doften och sa för sig själv: ”Jag ska aldrig mer förbanna jorden för människans skull, för människans hjärtas tankar är onda redan från den tidigaste ungdomen. Jag ska aldrig mer förgöra allt levande som jag nu har gjort.

Så länge som jorden finns kvar
kommer sådd och skörd,
köld och värme,
sommar och vinter,
dag och natt
aldrig att upphöra.”

Guds förbund med Noa

Gud välsignade Noa och hans söner och sa till dem: ”Var fruktsamma, föröka er och uppfyll jorden!

Alla vilda djur och fåglar, allt som rör sig på marken, och fiskar i haven kommer att vara rädda och känna skräck för er, för jag har ställt dem under er makt. 3 Allt levande som rör sig ska vara er föda, liksom jag gett de gröna växterna. Men ät aldrig kött som har blod, dess liv, [9:4 Hebreiskans nefesh, som ordagrant betyder själ, betecknar ofta liv.] i sig. Ert eget blod [9:5 Se not till 9:4.] ska jag utkräva vedergällning för. Jag ska utkräva den av varje djur, och av människor ska jag utkräva en annan människas liv om någon dödar en annan.

Den som utgjuter en annan människas blod,
hans blod ska utgjutas av en människa,
för Gud gjorde människan till sin avbild.
Var fruktsamma, föröka er och bli en stor mängd på jorden!”

Regnbågen

Sedan sa Gud till Noa och hans söner: ”Jag upprättar nu ett förbund med er och era ättlingar 10 och med alla levande varelser med er, alla fåglar och boskapsdjur och vilda djur, alla som kom ut ur arken. 11 Jag ska upprätthålla mitt förbund med er och aldrig mer låta flodvattnen utplåna allt liv och fördärva jorden.”

Gud sa: ”Jag ska sätta ett tecken på förbundet mellan mig och er och alla levande varelser som är med er för alla kommande generationer: min regnbåge sätter jag bland molnen. Den ska vara tecknet för förbundet mellan mig och jorden. När jag sänder moln över jorden, kommer regnbågen att synas bland molnen, och jag ska komma ihåg mitt förbund med er och med varje levande varelse och aldrig mer låta vattnet övertäcka jorden och utplåna allt liv. När regnbågen är i skyn, ska jag komma ihåg det eviga förbundet mellan Gud och alla slags levande varelser på jorden.” Och Gud sa till Noa: ”Detta är tecknet på det förbund jag instiftat mellan mig och allt levande på jorden.”

Förbannelse över Kanaan

Noas tre söner som kom ut ur arken hette Sem, Ham och Jafet. (Ham var Kanaans far.) 19 Alla folken på jorden härstammar från dessa Noas tre söner.

Noa blev lantbrukare och planterade en vingård. En dag när han var drucken och låg naken i sitt tält, såg Ham, Kanaans far, sin far ligga där naken och gick ut och berättade det för sina två bröder. Då tog Sem och Jafet en mantel, höll den över sina axlar och gick in baklänges i tältet och täckte sin fars nakenhet, medan de tittade åt ett annat håll för att inte se sin far naken. När Noa vaknade ur sitt rus och fick reda på vad hans yngste son hade gjort honom, sa han:

”Kanaan ska vara förbannad
och vara den lägste av sina bröders slavar.”

Sedan sa han:

”Välsignad är Herren, Sems Gud.
Må Kanaan vara deras slav.
Må Gud låta Jafet växa och leva tillsammans med Sem
och Kanaan vara deras slav.”

Noa levde ytterligare 350 år efter floden 29 och var 950 år gammal när han dog.

1 Mos 1:6-9 NB


Hebreerbrevet talar om Noa

”I tro byggde Noa, efter att ha fått en varning för det som ännu inte syntes, i helig fruktan en ark för att rädda sin familj. Genom hans tro dömdes världen, och han fick själv del av den rättfärdighet som kommer av tro.”

‭‭Hebreerbrevet‬ ‭11:7‬ ‭NB‬‬


Jesus talar om Noa och den stora floden

”Ingen känner till dagen eller timmen, inte ens änglarna i himlen, eller ens Sonen. Bara Fadern vet det. När Människosonen kommer tillbaka ska det vara som på Noas dagar. Dagarna innan floden kom åt man och drack och gifte sig och blev bortgift, ända till den dag då Noa gick in i arken. Ingen anade någonting förrän floden kom och dränkte dem allihop. 

Så kommer det också att vara när Människosonen återvänder. Då ska två män vara tillsammans på åkern; den ena tas med, den andra lämnas kvar. Två kvinnor ska mala mjöl tillsammans på en handkvarn; den ena tas med, den andra lämnas kvar. Håll er därför vakna, för ni vet inte vilken dag er Herre kommer! 

Ni ska veta att om husägaren bara visste vilken tid på natten tjuven tänkte komma, skulle han hålla sig vaken och hindra honom från att bryta sig in. Var därför också ni beredda, för Människosonen kommer tillbaka när ni minst av allt väntar det. 

Vem är en trogen och klok tjänare, som av sin herre har fått i uppgift att ansvara för de andra tjänarna och ge dem mat när de behöver? Lycklig är den tjänaren om hans herre kommer hem och får se att han gör det han ska. Sannerligen säger jag er: en sådan trogen tjänare ska få ansvar för allt hans herre äger. 

Men om det är en ond tjänare som säger i sitt hjärta: ’Min herre kommer inte än på ett tag’, och börjar misshandla de andra tjänarna och äta och dricka med druckna, då ska hans herre komma en dag då han inte alls väntar honom, vid en tid som han inte vet om. Han ska slå honom i stycken och låta honom dela plats med hycklarna. Där ska man gråta och skära tänder.”

‭‭Matteus‬ ‭24:36-51‬ ‭NB‬‬submit to reddit

Skriv ut Bädda in Mejla


Publicerat av Christer Åberg onsdag 11 oktober 2017 11:07 | #floden #noa #arken #arken | Direktlänk | Nyhetsbrev | RSS

STÖD APG29!
Swisha: 070 935 66 96


23 kommentarer

bengt

det ser ju ut som man kan föreställa sig

hur arken såg ut

varifrån är bilden ?

Svara -   - 11/10-17 12:26 -


Christer Åberg

Svar till bengt.

https://www.apg29.nu/a/50d

Svara -   - 11/10-17 12:55 -


Christer Åberg

Till dig som undrar om alla djuren verkligen fick plats i arken:

Ja, alla huvudgrupper av djur som nämns i Bibeln fick plats och upptog bara en tredjedel av ytan och resten kunde användas för lagring av foder. Både människor och djur åt vegetarisk mat.

Anders Gärdeborn

Källa: https://www.apg29.nu/a/171

Svara -   - 11/10-17 13:02 -


bengt

tack för svaret

Svara -   - 11/10-17 14:09 -


Markus

Guds söner är enligt henooks bok dom fallna änglarna ä. Hennok handlar ju om vår tid dvs den yttetsta tiden

Svara -   - 11/10-17 17:35 -


Christer Åberg

Svar till Markus.

Enoks bok är inte Bibeln!

Svara -   - 11/10-17 17:44 -


J.J.

Bra Christer, den boken hör inte till Bibeln. Jesus själv bekräftar vilka böcker som finns med.

Före floden fanns två mänskliga släkten på jorden, Kains släkt och Sets släkt. Sets släkt kallades Guds folk (t.ex. i 5 Mos 28:10 och 2 Krön 7:14). De som i 1 Mos 6:2 kallas "Guds söner" är synonymt med att kallas vid Herrens namn, och dessa var således Sets avkomlingar. Jämför också Rom 8:14 där alla som drivs av Guds Ande kallas "Guds söner".

"Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner." Rom 8:14

På liknande sätt kallas Kains kvinnliga avkomlingar för "människornas döttrar" (i motsats till Guds döttrar).

Tolkningar om att människor och änglar beblandade sig motsägs av att änglar inte gifter sig, vilket framgår i klartext i Matteus 22:30.

Sedan tänk att Bibeln lär att vi inte ska frestas utöver vår förmåga. Om nu det skulle varit fallna änglar då hade ju kvinnorna inte heller haft en chans att värja sig.

1 Kor 10:13 "Era prövning­ar har in­te va­rit övermänsk­li­ga. Gud är tro­fast och skall in­te låta er prövas över förmåga: när han sänder prövning­en vi­sar han er också en utväg, så att ni kom­mer ige­nom den."

Svara -   - 11/10-17 18:19 -


J.J.

Svar till J.J..

Det är förvillelsen som Gud varnar för. Tänk på alla Guds varningar i Bibeln om att Israels barn inte skulle beblanda sig med främmande kvinnor (Läs otroende kvinnor) p.g.a. att de då skulle avfalla till avgudar. Ta t.ex. Salomon som är ett mycket varnande exempel.

För: Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig , säger HERREN.

Svara -   - 11/10-17 18:29 -


J.J.

Svar till J.J..

Sedan ytterligare ett logiskt argument.

Hanok/Enok blev uppryckt, sedan fanns han inte mer, ty Gud tog honom härifrån.

- Han kom aldrig tillbaka efter det att han blev uppryckt och kan därför inte ha skrivit den boken!

Lita på de böcker som är i Bibeln, Gud har vakat över sitt Ord!

"När Hanok var 65 år blev han far till Metusela. Och sedan Hanok hade fått Metusela vandrade han med Gud i 300 år och fick söner och döttrar. Hanoks hela ålder blev alltså 365 år. Sedan Hanok på detta sätt hade vandrat med Gud fanns han inte mer, ty Gud hämtade honom." 1 Mos 5:21-24

"Genom tron togs Hanok bort utan att möta döden. Och man fann honom inte mer, ty Gud hade tagit honom till sig. Innan han togs bort, hade han fått det vittnesbördet att han funnit nåd hos Gud." Hebr 11:5

Svara -   - 11/10-17 19:06 -


Susse

Läs hela Judasbrevet o spec detta

12De är blindskär, dessa som utan att skämmas deltar i era måltider och bara tänker på sig själva. De är moln utan regn som drivs förbi av vinden. De är träd utan frukt om hösten och uppryckta med rötterna, dubbelt döda. 13De är vilda havsvågor med sina skändligheter som skumkrön. De är kometer som det djupaste mörker väntar på för evigt. 14Om dessa människor profeterade Henok i den sjunde generationen efter Adam: ”Se, Herren kommer med sina tusentals heliga 15för att sitta till doms över alla människor och straffa alla gudlösa för alla deras gudlösa handlingar och allt det oerhörda som dessa gudlösa syndare har sagt mot honom.” 16De knotar, är missnöjda och lever efter sina begär. De är stora i orden samtidigt som de smickrar dem som de kan ha nytta av.

Svara -   - 11/10-17 19:36 -


Bettan

Tack Christer för mycket klargörande citat från Bibeln. Jag har alltid känt oro när folk citerar från Enoks bok och upplevt att detta sprider en villfarelse. Den för bort fokus från Jesus till onda varelser och får dem som läser däri att lägga tid på funderingar kring mystik och overkliga saker istället för att sprida Evangelium.

Svara -   - 12/10-17 07:20 -


J.J.

Svar till Susse.

Enok blev uppryckt och är en föregångare till, han vittnar om uppryckandet som vi väntar på.

Hanok/Enok blev uppryckt, sedan fanns han inte mer, ty Gud tog honom härifrån.

- Han kom aldrig tillbaka efter det att han blev uppryckt och kan därför inte ha skrivit den boken!

Boken skrevs runt 110 f.Kr. Den skrevs ursprungligen på arameiska - möjligen med undantag för kapitlen 37-71 som kan ha skrivits på hebreiska - och författarna tros ha varit flera chassidiska eller fariseiska judar. Den är således en "pseudepigraf", d.v.s. en bok som tillskrivits en annan person (i det här fallet Enok/Henok) än den verklige författaren.

Judasbrevets citat är inte det enda citatet i Bibeln från en icke-biblisk källa. Aposteln Paulus citerar Epimenides i Titus 1:12 men det betyder inte att vi borde ge någon ytterligare auktoritet till Epimenides skrifter. Samma sak gäller Judas, vers 14-15. Judas citat från Enoksboken indikerar inte att hela boken Enok är inspirerad eller till och med sann. Allt det betyder är att den speciella versen är sann.

Det är intressant att notera att ingen forskare tror att Enok boken verkligen har skrivits av Enok i Bibeln. Enok var sju generationer från Adam, före översvämningen (1 Mos 5: 1-24). Tydligen var detta verkligen något som Enok profeterade – annars skulle inte Bibeln tillskriva honom det. ”Hanok, den sjunde från Adam, profeterade om dessa män ..." (Judas 14). Detta ordstäv om Enok var uppenbarligen överlämnat efter tradition, och så småningom infogats i Enoksboken.

Vi borde behandla Enokboken (och de andra böckerna som den) på samma sätt som vi gör med de andra Apokryfiska skrifterna. Några verser av vad Apokryferna säger är sant och korrekt, men samtidigt är mycket av det falskt och historiskt felaktigt. Om du läser dessa böcker måste du behandla dem som intressanta men felbara historiska dokument, inte som det inspirerade, auktoritativa Guds ord.

Läs gärna vers 11 I Judas noga:

"Ve dem! De har slagit in på Kains väg, de har mot betalning störtat sig i Bileams villfarelse, de har gjort uppror som Kora och gått under." Judas brev 1:11

Här ser du åter att Judas säger att de precis som det nämns i 1 Mos 6:2 om "Guds söner" och "människornas döttrar" så var det en förvillelse genom att Sets avkomma och Kains blandades. De har slagit in på Kains väg - d.v.s. blodutgjutelsens väg. Ogudaktiga vägar, bort från Gud.

Alltså. Före floden fanns två mänskliga släkten på jorden, Kains släkt och Sets släkt. Sets släkt kallades Guds folk (t.ex. i 5 Mos 28:10 och 2 Krön 7:14). De som i 1 Mos 6:2 kallas "Guds söner" är synonymt med att kallas vid Herrens namn, och dessa var således Sets avkomlingar. Jämför också Rom 8:14 där alla som drivs av Guds Ande kallas "Guds söner".

"Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner." Rom 8:14

På liknande sätt kallas Kains kvinnliga avkomlingar för "människornas döttrar" (i motsats till Guds döttrar).

Så enkelt är det med den så kallade blandrasen – den finns helt enkelt inte! Enoks bok har aldrig tillhört GT, den har aldrig varit på tal om att tillhöra kanon.

Men vet man inte bättre kan man ju alltid inbilla sig saker. Och hur en viss person avgör vad som är bra respektive dåligt av allt som han läser på nätet är gåtfullt.

Svara -   - 12/10-17 11:40 -


nils

Svar till J.J..

Denna tankegång saknar förklaringen av V 4,där det talas om;" jättarna som levde på jorden,sedan Guds söner började gå in till Människornas Döttrar och dessa födde barn åt dem osv.

Detta talar om en abnormitet som uppstod genom föreningen mellan Guds söner och människornas döttrar,som ju verkar strida mot Guds skapelseordning!

Svara -   - 12/10-17 20:16 -


Susse

Svar till J.J..

http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/hanok.htm

Svara -   - 12/10-17 20:28 -


Tomas N

Det var en bra artikel och påminnelse. Det behövs förkrosselse över situatonen och över synd. Noah är en stor förebild. Frågan är om man skulle vara uthållig som han och om Gud skulle säga sak om en själv som om Noah. Lika ont gör det i hjärtat att man själv varit delaktig i det som sägs.

Jesus säger att det skall vara exakt som på Noahs dagar innan Han kommer tillbaka och då sades det att människorna bara gjorde onda gärningar.

Man okej,nu har Jesus dött för mänskligheten och försonat oss med sig själv. Den som är i Kristus är fri och förlåten. Men syndens mått i världen växer till brädden vilket vi ser .

Jag vill inte vara överandlig eller pretentiös,men i ljuset av allvaretr ,så intresserar inte detaljer mig såsom vad djuren åt,Arkens byggnadstekniska detaljer, specifika mysterier gällande nephilim och annat.

Det bibeln säger och som man anar runt hörnet är att massor av människor kommer bli tagna på sängen den Dagen . Gud ge oss hjälp .nåd och kraft att hjälpa till att rädda många till en bra slutdestination

Svara -   - 12/10-17 20:32 -


J.J.

Svar till nils.

På vilket vis då menar du? I vers 4 kan man läsa att Guds söner gick in till människornas döttrar, vilket betyder att Sets och Kains barn blandades genom äktenskap. Detta kallas "förvillelse" i vers 3 och misshagade Gud. Bibeln betonar även på andra ställen att de rättfärdiga inte ska blanda sig med de orättfärdiga, till exempel då Israel skulle driva ut Kananéerna från det förlovade landet istället för att blanda sig med dem. Orsaken var att om de rättfärdiga tog sig hustrur bland de orättfärdiga så lockades de till samma avgudadyrkan som kvinnorna förde med sig, och denna risk gällde antagligen också sammanblandningen mellan Kains och Sets barn.

Jag menar att det fanns ingen blandras för det skedde inte att fallna änglar avlade barn med människor. Jag har argumenterat för detta i mina tidigare inlägg. Det vill dock påven och RKK att kristna ska tro för han väntar på att utomjordingar (läs demoner och Antikrist) ska äntra scenen, så därför säger påven att han ska välsigna utomjordingar. https://www.apg29.nu/a/6kj

Den som har öron må höra.

Vers 4 visar att "våldsverkarna", de "väldiga männen", inte var barn till de Guds söner som hade blandat sig med "människornas döttrar", utan de fanns redan på jorden och var antagligen bara ett storvuxet släkte. "Vid den tiden och efteråt"

Änglar gifter sig inte, vilket framgår i klartext i Matteus 22:30.

Skulle Noa och hans barn med deras respektive fruar (och i förlängningen deras förfäder) vara de enda under denna tiden då som inre fått de dåliga generna överförda genom sammanblandning av fallna änglar? - för annars skulle rimligtvis dessa gener av nefilim forfarande föras vidare (nu hade ju inte änglar sex med människor men det måste man kunna svara på om man tror så). Var det därför de fick gå ombord på arken, eller var det för att Noa trodde på Gud och vandrade med Gud och därför räknades som rättfärdig?

Svara -   - 12/10-17 21:09 -


Susse

Svar till J.J..

Läs detta oxå om du orkar

http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/henokbok.htm

Svara -   - 12/10-17 21:57 -


J.J.

Svar till Susse.

Det stämmer i stora drag med vad jag sagt. Dock så har boken aldrig tillhört kanon eller GT så det är felaktigt.

Ha det gott Susse och godkväll! 🙂

Svara -   - 12/10-17 22:04 -


Susse

Svar till J.J..

Du verkar inte ha läst mina länkar..

Tack detsamma

Svara -   - 12/10-17 22:07 -


Susse

Svar till J.J..

O jaa d gör ju de på ett sätt.. men . ..

Ja måste läsa o räkna lite o räkna e inte riktigt min grej ... Men detta e mkt intressant. Ja hoppas vi återkommer på detta viktiga ämne.

Ööh till o börja med.. visst kom väl floden typ nån gång direkt efter när metushela dog. Hur man nu stavar Henoks son. .

Ja vet inte vrf ja vill navelskåda detta men. De sägs ju att de ska vara som på Noas tid alltihopet. O så e de ju typ nu...

Tack Jesus för allt du gjort för oss!!!

Svara -   - 12/10-17 23:57 -


J.J.

Svar till Susse.

Jag tror det var ungefär 1600 år efter att Adam skapades som floden kom om jag minns rätt.

Svara -   - 13/10-17 15:34 -


Susse

Svar till J.J..

Ja ja inte hunnit räkna än. . O d va ja skulle.. ja skriver när ja e klar

Svara -   - 13/10-17 15:44 -


Susse

Svar till J.J..

Ja vet ej om d viktigt men d va intressant

Svara -   - 13/10-17 15:46 -


Din kommentar

NYTT! Ditt namn och mejladress måste godkännas innan kommentaren publiceras. Efter godkännande måste du alltid ha samma namn och mejl nästa gång du postar en kommentar, annars godkänns inte kommentaren.


Kom ihåg mig?Tältmöten i Jettened utanför Falköping med Lindbergarna

Tältmöten i Jettened utanför Falköping med Lindbergarna

11

Läs allt!


Krångla inte till det - Möte på Arkens mirakelkonferens

Möte på Arkens mirakelkonferens. Birgitta Rosen predikade och Lindbergarna Nenne och Martin, Toye Josefson och Christer Åberg höll i sången. Dessutom delade Christer Åberg med sitt vittnesbörd. 

4

Läs allt!


Mirakelkonferensen på Arken med Lindbergarna och Linda Bergling

Linda Bergling predikade tisdagen 17 juli på Arkens mirakelkonferens i Kungsängen. Lindbergarna med Nenne, Martin, Toye Josefson och Christer Åberg höll i sången och musiken.

35

Läs allt!


När blir barnet människa?

Läsarmejl av Bertil Rosenius 

Ofött barn suger på tummen

När inblåser Gud sin livsande i människan. Är det när barnet föds eller är det när ägget befruktas.

33

Läs allt!


Starka vittnesbörd på Arken från missionen

Missions-inspiration på Arkens mirakelkonferens. Lindbergarna med Nenne, Martin, Toye Josefson och Christer Åberg höll i sången och musiken. 

0

Läs allt!


Hur blir det med pingströrelsen?

Läsarmejl av Sigvard Svärd 

Pingströrelsen

Det är ju uppenbart för alla historiskt medvetna och bibliskt intresserade pingstvänner, att Pingströrelsen sedan den blev Pingst ffs och Samfundet Pingst, med det årliga s.k. rådslaget – har förändrats både organisatoriskt, sociologiskt och teologiskt. 

39

Läs allt!


Tre möten på Arken i Kungsängen

Nenne Lindberg, Toye Josefsson, Martin Lindberg och Christer Åberg gästar Arken på 3 möten under två dagar. Klockan 14.00 och 19.00 på tisdag på 17 juli och onsdag 18 juli  klockan 10.00.

1

Läs allt!


Jesu återkomst - Dan Johansson

Dan Johansson talar om Jesu återkomst i Vallhamrakyrkan 15 september 2015.

2

Läs allt!


Katastrofal kursändring - Del 3

Av Holger Nilsson 

Uppryckandet

Vi belyser återigen hur denna kursändring skett.

4

Läs allt!


Stöd Apg29 med en frivillig gåva

Stöd Apg29

Du kan stödja Apg29 på tre sätt. 

1

Läs allt!


Du behöver ta emot Jesus

Därför talar jag så mycket om varför du behöver ta emot Jesus!

2

Läs allt!


Den Gud som då svarar med eld, han vare Gud!

Läsarmejl av nils

Det som alltid kännetecknat Herrens närvaro är Eld. Vi känner till när Mose fick möta Gud i den brinnande busken, och när Mose var på Sinai berg, hur Herrens härlighet var som en förtärande Eld på toppen av berget. När Israel därefter skulle offra brännoffer åt Herren sade Han: 

44

Läs allt!


Katastrofal kursändring - Del 2

Av Holger Nilsson 

Uppryckandet

Denna kursändring när det gäller predikan om Jesu tillkommelse har nu kommit fram i ljuset alltmer.

10

Läs allt!


Den kontantlösa konspirationen - Ladda ner gratis pdf-bok!

Den här mycket intressanta boken på 593 sidor om det kontantlösa samhället kan du återigen ladda ner gratis direkt på Apg29!

7

Läs allt!


Våra skattepengar finansierar imamutbildning

Läsarmejl av Bertil Rosenius

En rubrik på Facebook väckte nyfikenhet: ”I Höst får Sverige sin första statligt finansierade imam utbildning.” Sant eller falskt? Sant! Men det hela blir än värre, när man dyker ner i historiken!

41

Läs allt!


Katastrofal kursändring - Del 1

Av Holger Nilsson 

Uppryckandet

En kursändring har nu skett när det gäller förkunnelsen om Jesu tillkommelse detta kan komma att få förödande konsekvenser.

18

Läs allt!


Annons


Almedalen - Dans & Trams och intervju med Christer Åberg

Filmgruppen Flipp Flopp intervjuade mig i Almedalen 2018. 

3

Läs allt!


Har vi kanske glömt något?

Läsarmejl av David B

“Lova HERREN, min själ, och glöm inte alla hans välgärningar” Ps. 103:2

4

Läs allt!


Dagens ord

Vecka 29, fredag 20 juli 2018 kl. 10:57

Jesus söker: Margareta, Greta!

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? - Be den här bönen:

Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som min Herre och Frälsare. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Jag ber om förlåtelse för alla mina synder. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!

Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. - Joh 3:16


Ramadan 2018

Så här många muslimska attentat och mord har det skett hittills under Ramadan 2018.


Kommer nationalism från Gud?

Valet i höst kommer framför allt att stå mellan nationalism och globalism, dvs antikrists plan för världsherravälde. Vad säger Bibeln om nationalism?

61

Läs allt!


Senaste kommentarer


Förbjud Pride

OBS: Artikeln innehåller obehagliga bilder från olika pridefestivaler. 

Förbjud Pride

Lägg märke till barnen som ser detta spektakel...

Man varken kan eller ska förbjuda folks olika läggningar men det man kan förbjuda är att de ska skylta med det på gatorna. 

97

Läs allt!


Profetian i Joel och nödslakten i den svenska torkan

Läsarmejl av Kattis 

Kor

Satt och läste min bibel. Då kom jag till detta bibelställe från Joel 1:17-19: 

25

Läs allt!


Be för Jimmie Åkesson

Av Bertil Rosenius 

Be för Jimmie Åkesson

Bild: sd.se. 

Jag upplever nu starkt att vi skall be att Jimmie Åkesson… 

188

Läs allt!


Den siste påven är Antikrist - Profetia av före detta jesuitprästen Alberto Rivera

Den före detta katolske jesuitprästen Alberto Rivera profeterar 1990 att den siste romerske katolske påven kommer att vara den bibliske Antikrist.

77

Läs allt!


Räddningen av pojkarna i Tham Luang-grottan

Alla barnen och tränaren är nu räddade från grottan! 

Räddningen av pojkarna i Tham Luang-grottan

Bild: Aftonbladet. 

De tolv pojkarna och den 25-åriga tränaren som varit fast i Tham Luang-grottan i Thailand har räddats! Jag tänker osökt på bibelordet "Han drog mig upp ur fördärvets grop".

10

Läs allt!


Jimmie Åkesson drog storpublik i Almedalen

Jimmie Åkesson drog storpublik i Almedalen 2028

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson drog storpublik i Almedalen när han talade på lördagskvällen. 

79

Läs allt!


Så här lever du länge

Religiösa leve längre

En studie från USA att religiösa människor lever i genomsnitt fyra år längrr än icke religiösa.

4

Läs allt!


Almedalsveckan, Sverigedemokraterna och Guds vila

Christer Åberg sista live video från Almedalen. Sverigedemokraterna  Jimmie Åkesson och Guds vila. 

1

Läs allt!


Allt är inte bluff men bluffevangelisten Marjoe Gortner var det

Det är ett dokumenterat faktum att den amerikanske evangelisten Marjoe Gortner var en bluffmakare. Han reste runt i USA, hade möten och kampanjer, talade om Jesus, bad för sjuka, ledde folk fram till Andens dop, men han trodde varken på Gud eller Jesus.

19

Läs allt!


Nordiska motståndsrörelsen och Jesus

Christer Åbergs reflektion från torsdagen i Almedalen. 

0

Läs allt!
Apg29 har tusentals bloggartiklar! Gå vidare till fler artiklar:

NÄSTA


Artiklar Kommentarer Bönesidan Fråga Christer Kontakt | Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 54 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 34 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 17 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 12 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 10 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Sedan 23:42 2013-08-16 har det varit 429 993 317 sidvisningar på Apg29!

Apg29 har just nu 16 690 bloggartiklar, 85 156 kommentarer och 57 003 bönämnen.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

MediaCreeper

Besök också Apg29 på:

Facebook | Twitter | Youtube | Vimeo | Instagram | Gab

TA EMOT JESUS!

↑ Upp