Surfar nu: 820 www.apg29.nu

Det fjärde vilddjuret och vår tid

Läsarmejl av Robert Carleson 


Fyra är skapelsens tal. Fyra årstider. Fyra väderstreck. Fyra åldrar. Och fyra vilddjur.

Profeten Daniel fick år 553 f.Kr. se en syn där han såg de fyra vilddjuren. De fyra vilddjuren kan beskrivas som fyra ”historiska flöden” eller fyra ”politiska kulturer” (eller fyra andemakter som manifesterar sig vid olika tidpunkter i historien). De fyra vilddjuren manifesterade sig i folkhavet i samband med storm. Gemensam nämnare för de fyra vilddjuren har varit militärmakt och krig.

De fyra vilddjuren kan i historien jämföras med fyra blomkrukor i ett fönster. Först får en av krukväxterna en blomma. Så är det en annan krukväxt som får en blomma. Och så vidare. Ibland är det konkurrens då två krukväxter vill blomma samtidigt.


Lejonet

Det första vilddjuret som profeten Daniel såg stiga upp ur folkhavet liknade ett lejon. Men det hade vingar som en örn. Örnvingarna rycktes dock av djuret och djuret reste sig på två fötter som en människa och fick ett mänskligt hjärta. Se Dan 7:4.

Det första riket i historien som representerades av lejonet var det babyloniska. Det babyloniska riket existerade från cirka 2000 f.Kr. till 539 f.Kr. Det babyloniska riket var ”lejonriket”.

Ett annat rike som också har lejonet som symbol är det osmanska riket, ca 1300 e.Kr. – 1923 e.Kr. Turkiet var det Osmanska Rikets hjärta. Då det Osmanska Riket stod på sin makts höjd bredde det ut sina vingar från Algeriet till Wien, från Baku vid Kaspiska havet till Persiska Viken och Zeila i Somalia. Under det Osmanska Rikets vingar fanns det ett myller av olika folk, kulturer och religioner. Även under det Babyloniska riket fanns det många folk, kulturer och religioner. Lejonet är djurens konung, det vill regera över andra.

Saddam Hussein ville återupprätta det Babyloniska Riket. Han blev ganska snart stoppad. Idag är det Recep Tayip Erdogan som vill återuppliva det Osmanska Riket. Är man intresserad av det profetiska skeendet ska man hålla ögonen på Turkiet och framför allt på Recep Tayip Erdogan.

Björnen

Det andra vilddjuret som profeten Daniel såg liknade en björn. Björnen reste sig på ena sidan. I gapet hade den tre revben. Björnen skulle komma att sluka mycket kött. Se Dan 7:5.

Det första rike som björnen representerar var det Mediskt-Persiska Riket. Det var Persien som dominerade. Björnen reste sig på ena sidan. Medien-Persien var världens främsta stormakt från 540 f.Kr. till 350 f.Kr. Det sträckte sig från Indus i öster till Balkan och Libyen i väster. Från Kaukasien och Centralasien i norr till Abessinien i söder. Om den Mediskt-Persiska björnen kan man säga att den ”slukade mycket kött”.

Något som utmärkte Medien-Persien var byråkrati.

Idag har ayatollorna i Iran ambitioner även utanför sitt land. De försöker skaffa sig inflytande i Irak, i Syrien, i Libanon, i Jemen och kanske i ännu fler länder. Drömmen om ett återuppståndet imperium har inte dött.

Ett sentida fortsättning på ”björnen” är Sovjetunionen, (jfr Den ryska björnen). Sovjetunionen står i Medien-Persiens strömfåra då det gäller byråkrati. (Vid ett besök i Sovjetunionen stod jag i kö för att köpa en sak. Väl framme vid disken ville jag betala varan men det fick jag inte. I stället skrev expediten på en lapp vad jag ville köpa. Sedan fick jag gå och ställa mig i kön till kassan. Väl framme vid kassan fick jag betala och fick samtidigt en ny lapp på vilken det stod vilken vara jag betalat. Därefter fick jag gå tillbaka till den första kön jag stått i. Då jag äntligen kom fram till disken överlämnade jag min lapp och fick min vara.) Det som utmärkte sovjetmedborgarna var att de stod i kö.

Sovjetunionen slukade också mycket kött. De tre revbenen i björnens gap kan exempelvis vara Baltikum, Östpolen och Moldavien, tre områden som Sovjetunionen erövrade med våld.

Stalin är också en av historiens värsta massmördare. Ännu värre var Mao i Kina. Kanske också Maos Kina kan tas med under gruppen ”björnen”. Överallt dit kommunismen kommit har mycket blod flutit. Björnen har slukat mycket kött.

Vladimir Putin lär ska ha sagt att det värsta som hänt var Sovjetunionens kollaps. Drömmen om att vara ett imperium med världsmakt lever i Ryssland.

Pantern

Det tredje djuret som profeten Daniel såg liknade en panter. Men det hade fyra fågelvingar på sidorna och fyra huvuden och fick stor makt. Se Dan 7:6.

Alexander Den Stores Makedoniska rike (även kallat Grekland) är det första exemplet på ett Panter-rike. Alexander regerade från det att han var 20 år tills han dog som 33-åring. På den korta tiden skapade han ett världsrike från Makedonien och Egypten i väster till Himalaya och Indien i öster. Då Alexander Den Store dog föll hans rike sönder genom att fyra av hans fältherrar tog varsin del. Det makedoniska, det trakiska, det syriska och det egyptiska.

Alexander Den Store hade attackerat snabbt och skoningslöst som en panter. Vingarna på panterns rygg talar om hur han kom snabbt, liksom om han flög fram. De fyra huvudena talar om att riket delades i fyra delar.

Det grekiska väldet varade 330 f.Kr. till 146 f.Kr.

Djingis Khan 1206 – 1227 e.Kr. var mongol och född i Mongoliet. Det finns förbluffande likheter mellan Alexander Den Store och Djingis Khan. Även Djingis Khan skapade ett världsimperium under sin levnad. Då han dog delades hans imperium upp i fyra delar mellan fyra av hans söner. Profetian i Dan 7:6 stämmer även på Djingis Khan.

Adolf Hitler och Nazi-Tyskland är ett sentida exempel på ett panter-rike. Nazi-Tyskland attackerade plötsligt som en panter. Armén var motoriserad och rörde sig snabbt som om den hade vingar och flög fram. Man kan uppfatta hakkorsflaggans fyra armar som de fyra vingarna på panterns rygg. Det antika Grekland präglades av mytologi och ockultism. Så gjorde också Nazi-Tyskland. Adolf Hitler var själv ockultist. 1936 anordnade Hitler-Tyskland de olympiska spelen. Även där finns kopplingen till antikens Grekland.

Sedan Hitler dött delades Tyskland upp i fyra delar, en rysk, en brittisk, en fransk och en amerikansk del. Profetian i Dan 7:6 stämmer på Adolf Hitler och Nazi-Tyskland.

Han styrde över dessa nationer, även om de inte talade samma språk som han, ej heller en nation samma som en annan; ändå var han kapabel att täcka ett så ofantligt område med den rädsla som han ingav, att han gick på alla män med terror och ingen försökte stå emot honom; och han var kapabel till att väcka i alla en sådan stor önskan att tillfredsställa honom, att de ville ledas av hans vilja.

-Xenophon, ur Kyropaidia.

Vem handlar skildringen om? Svar: Alexander Den Store. Men det hade lika gärna kunnat handla om Djingis Khan eller om Adolf Hitler.

Idag är Tyskland Europas folkrikaste och mest inflytelserika nation. Ekonomiskt är Tyskland lokomotivet som drar övriga Europa med sig. Medan England var med i EU höll Sverige sig till England men sedan England lämnat EU har Sverige tagit kontakt med Tyskland för att få vara under dess beskydd. Tysklands inflytande är stort, om än inte för dagen militärt. Tyskland har inte övergivit sina drömmar om att spela en viktig roll i världen.

Vilddjuret

Det fjärde djuret Daniel fick se var olikt de tre tidigare. Det var mycket förskräckligt, fruktansvärt och starkt. Det hade tänder av järn, det uppslukade och krossade, och det som blev kvar trampade det under fötterna. Det hade också tio horn. Se Dan 7:7. Det var något märkligt med de tio hornen. Ett litet horn sköt nämligen upp mellan hornen och stötte bort tre av de andra hornen. Detta nya horn hade ögon som liknade människoögon och en mun som talade skrytsamt. Se Dan 7:8.

Uppenbarelseboken talar ganska mycket om vilddjuret. Upp 13:1 säger att vilddjuret stiger upp ur folkhavet, det hade tio horn och sju huvuden och på sina horn tio kronor och på sina huvuden hädiska namn. Upp 13:2 säger också att vilddjuret liknade en leopard, och det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och stor myndighet.

Det fjärde djuret sammanfattar alltså på något sätt de tre tidigare. Det första rike som svarar mot beskrivningen av vilddjuret är Romarriket. Romarriket förtrampade Jerusalem i 666 år från 31 f.Kr. till 636 e.Kr.

Först delades Romarriket i ett Västrom och ett Östrom år 330 e.Kr. Västrom bestod 330 till 476 e.Kr. Östrom bestod 330 till 1453 e.Kr. Då Västrom gick under föll det sönder i tio riken. Påven i Rom fick uppdraget att återförena Romarriket. Återförenandet skedde genom katolicismen och tre av de tio rikena försvann. Påvestolen svarar mot ”det lilla hornet”, Dan 7:8, som stötte bort tre av de andra hornen.

I Upp 13.5 står det att åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick makt att göra så i fyrtiotvå månader. (Då de tio spejarna, 4 Mos 13, avgav en negativ rapport om löfteslandet blev straffet att Israels barn fick gå fyrtio år i öknen. Ett år för varje dag som spejarna varit i landet. I det profetiska motsvaras en dag av ett år.) Fyrtiotvå månader är 1260 dagar och motsvaras profetiskt av 1260 år.

År 538 e.Kr. gavs påven politisk makt. 1260 år senare, år 1798, avsattes påven av Napoleon. Men det var 1260 år skrivna med blod. Enligt Halley´s Bibel Handbok som givits ut på många olika språk och tryckts i över fem miljoner exemplar så fick mer än femtio miljoner troende människor lida martyrdöden för påvestolens hand under de 1260 åren.

Även om Romarriket gick under så har det fjärde vilddjuret funnits med genom historien och blommat upp på olika sätt, inte minst i vår tid.

Tio kronor

Jesus varnar oss: ”Håll fast det du har så att ingen tar din krona”, Upp 3:11. Vår krona är frälsningen och det eviga livet, vilket vi redan äger, men som vi samtidigt måste hålla fast så vi inte förlorar det.

Vilddjuret hade också kronor, nämligen tio kronor på sina horn. Vilddjuret fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag, Upp 13:7. Här drivs tanken att makten idag utövas genom de tio kronorna. Nedan följer förslag på vilka dessa kronor kan vara.

1. Slaveri

Slavar hade funnits i tidigare riken i historien men det var först i Romarriket som slavarna blev en stor del av befolkningen. Förhållandena för slavarna skiftade men gemensamt för en slav var att den var rättslös.

I Sverige är slaveri förbjudet, ändå förs det in sexslavar till Sverige från andra länder. En sexslav är ofta en ung kvinna från Östeuropa. Sexslavarna flyttas från stad till stad och förs sedan ut ur landet.

I många andra länder är förekomsten av sexslavar mycket mer utbrett än i Sverige. Exempelvis i Indiens storstäder är hela stadsdelar helt och hållet bordeller. I Pakistan åter, finns det många arbetsslavar. Antalet slavar i Pakistan är nio miljoner. Då Islamiska Staten erövrade områden med kristna och yazidier försökte befolkningen fly. Men många unga kvinnor och flickor tillfångatogs och såldes till harem i Saudiarabien. Saudiarabien är världens mest slavtäta land.

En officiell siffra säger att det år 2015 fanns 45,8 miljoner slavar i världen. (Men inofficiella siffror pekar på att det kan finnas så mycket som 100 miljoner slavar i världen). Det har aldrig tidigare i historien funnits så många slavar som vad det finns idag. Vad beror det här på?

Svar: Det fjärde vilddjuret.

2. Panem et circenses (Bröd och skådespel)

För att hålla massorna lugna i det romerska imperiet bjöds folket på gladiatorspel och annan underhållning i kombination med något att äta.

Att försörjas av staten är något som dyker upp i historien först i och med Romarriket. Likaså att staten ordnar med underhållning för massorna är något nytt.

I vår tid ger staten stora bidrag till teatern. Staten bygger idrottsarenor och ger bidrag till idrotten. Framgångsrika idrottsutövare liksom artister och skådespelare är ofta de mest högavlönade i samhället. Dessutom har 20 % av svenskarna TV-tittande som sin främsta fritidssysselsättning.

Amerikanska flaggan har 50 stjärnor, en för varje delstat. Av dessa 50 delstater har 9 delstater fler socialbidragstagare än de har personer som går till ett jobb. Hur är det i Sverige? Här går det inte att få fram sådana uppgifter, men man kan ju gissa.

”Bröd och skådespel” är något som utmärker vår tid. Vad leder det våra tankar till?

Svar: Det fjärde vilddjuret.

3. Våld som underhållning

Platon ansåg att barnen skulle få vara med som åskådare vid krig.

I de romerska städerna hade man arenor där djur stred med varandra eller där människor stred med djur. Kristna avrättades genom att de släpptes ut till vilda djur på arenan medan allmänheten satt på läktare och tittade på.

Idag är våld som underhållning en stor marknad. Böcker och filmer där mord förekommer har en jättemarknad.

Ett samhälle där våld används som underhållning, vad för det tankarna till?

Svar: Det fjärde vilddjuret.

4. ”Bismillah”, ”I Allahs namn”

De fiender som Messias kommer strida mot och besegra då han kommer tillbaka, uppräknade i exempelvis Ps 83 och Hes 38 och 39, är idag alla muslimska länder. Muslimska krigare syns ofta med en huvudbindel eller en bindel runt armen. Texten är antingen ”Bismillah” ”I Allahs namn”, eller ”Det finns ingen gud utom Allah och Muhammed är hans profet”. Den arabiska texten och de grekiska siffrorna 666 är förbluffande lika. Upp 14:9-11 låter oss veta att den som tar vilddjurets märke på sin panna eller hand går evigt förlorad.

Vilken tid lever vi i när vi ser kristendomen utrotas i Mellanöstern av krigare med ”Bismillah” på sin panna?

Svar: Det fjärde vilddjuret.

PS. Det finns idag en motsägelsefull connexion mellan islam och feminismen. Var kommer denna connexion från?

Svar: Båda är en del av det fjärde vilddjuret.

5. Miljöförstöring

En kvinna från Shanghai som flyttat till Sverige berättade att hon brukar sitta och titta mot himlen i Sverige. Hon tyckte det var så fascinerande att kunna se den blå himlen. I Shanghai ser man bara en grå smog om man tittar uppåt. Från Peking har vi sett hur människor bär munskydd då de promenerar på trottoarerna. Kina plågas av miljöförstöring.

På 1950-talet började man i stor skala tillverka plast. Sedan dess har 8,3 miljarder ton plast producerats. En studie visar att merparten av all plast hamnar på soptippen eller i naturen. I Stilla Oceanen lär det flyta omkring ett sopberg av plast som är tio meter djupt och lika stort som två USA

Merparten av den mat vi äter kommer från växter som pollineras av bin. Men nu säger FN: ”Förfallet av honungsbin är ett globalt fenomen”. Mellan 2008 och 2013 minskade bina med 23 %. 80 % av vår mat behöver vi bin till men i Upp 6:5-6 nämns vete, korn, olja och vin. Då apokalypsens svarta häst (svälten) stormar fram nämns här just sådana matvaror som kan odlas utan hjälp av bin.

På 40 år har antalet fåglar, reptiler, groddjur och fiskar minskat globalt med 52 %. I Latinamerika är det värst, där är minskningen 83 %. Hos 4:2-3 lyder: ”Man svär och ljuger, mördar och stjäl och begår äktenskapsbrott. Man far våldsamt fram, och blodsdåd följer på blodsdåd. Därför sörjer landet, och allt som lever där tynar bort, både djuren på marken och fåglarna under himlen, till och med fiskarna i havet förgås.”

Vad leder allt detta våra tankar till?

Svar: Det fjärde vilddjuret.

6. Religionssynkretism

Alexander Den Store hade erövrat Persien. Därigenom uppstod en blandning av grekiskt och persiskt. I detta rike fanns också många judar. Allt detta blandades. Det som uppstod kallades Hellenism. Hellenismens speciella tid var mellan Alexander Den Stores död 323 f.Kr. och till 30 f.Kr. Hellenismen hade också stort inflytande på Rom. Hellenismen var en slags religionssynkretism.

För att fira 500-års jubileet av Reformationen kom påven!?! till Sverige år 2016. I Lunds domkyrka satt svenska kyrkoledare av många slag. Men särskilt inbjudna var också representanter för islam, hinduismen, buddismen och siker. Längst fram satt kungaparet och statsministern. Temat för samlingen var ekumenik, fred, flyktingar och miljö. Det var inget som störde, alla såg ut att trivas bra.

Men påven har gjort mycket mer det sista året än att besöka Sverige. Han har träffat sunni-muslimernas främste ledare från al-Azhar-universitetet i Kairo. Något som aldrig hänt tidigare. Han har mött rysk-ortodoxa kyrkans patriark Kilrill. Han har besökt den judiska synagogan i Rom. Han har besökt Amerika och lett en samling framför Obelisken i Washington i en TOGETHER samling där det ockulta Osiris-tecknet med ”ormen som sväljer sin svans” är i centrum. Vid besök i Polen talade han bl.a. till en stor samling unga människor och uppmanade dem ”att tro på mänskligheten”.

Man kan se en ambition hos påven enligt följande:

A. Att skapa en världsreligion. (Under påvens vingar.)

B. Att skapa en världsekonomi. (Med motiveringen att utrota fattigdomen.)

C. Att skapa en världsregering. (Påven är en del av globaliseringen.)

Vad leder denna religionssynkretism som pågår tankarna till?

Svar: Det fjärde vilddjuret.

7. Kroppsövningar som självfrälsning

I det gamla Rom var kroppsövningar och olympiska spel viktiga inslag i folks liv. De olympiska spelen som var i Aten vart fjärde år pågick i cirka tusen år innan de 393 e.Kr. förbjöds. 1896 återuppstod de olympiska spelen.

Indiens hindunationalistiske premiärminister Narendra Modi genomdrev i FN år 2015 att den 21 juni ska vara en internationell Yoga-dag. Enligt Modi ska yogan göra så att det blir världsfred. Runt om i världen, och inte minst i Sverige, samlas stora skaror den 21 juni för att yoga. Dessutom säger en uppgift att 15 % av svenskarna regelbundet gör yoga.

Indiern Dr. George Alexander säger: ”Det finns ingen hinduism utan yoga och det finns ingen yoga utan hinduism”.

Det är alltså betydligt fler svenskar som regelbundet gör yoga än som regelbundet går i kyrkan

Vad leder yoga och andra självfrälsningsmetoder tankarna till?

Svar: Det fjärde vilddjuret.

8,9,10. Liberalismen kan liknas vid det lilla hornet, Dan 7:8, som i sig hade tre horns plats.

Liberalismen kan beskrivas med två meningarna: ”Jag vill inte tjäna andra. Jag vill tjäna mig själv”.

Efter en veckas arbete ville en ung kvinna roa sig. Hon tog färjan till Danmark och var borta över veckoslutet. Hon hade ett barn på två år som hon inte tog med sig. Någon reagerade på att något var fel. Därför skaffade man sig tillträde till lägenheten. Där fann man tvååringen. Tvååringen hade ingen mat och inget vatten. Men barnet hade varit så företagsamt att det klättrat upp på diskbänken, öppnat vattenkranen och druckit vatten. Handlade den här mamman rätt? Hon gör väl som hon vill. Kvinnans rätt till sin egen kropp är ett mantra inom liberalismen. Ingen annan människa ska bestämma över kvinnans kropp.

Liberalismen är en dödskultur. Liberalismen tar bort allt som är sant. Liberalismen tar bort alla sanna värderingar. I ett samhälle med starka äktenskap kan inte liberalismen fungera fullt ut. Om liberalismen kan utplåna könstillhörighet och liberalismens motståndare hissar vit flagg i denna fråga. Då finns det inga sanningar längre.

Liberalismens tre oheliga sakrament:

Ett. Aborter.

Liberalismen anser sig ha auktoritet att kontrollera livet. Minst 1/5 av alla ofödda barn i Sverige aborteras. Livet är inte heligt för liberalismen. Aborträtten är liberalismens 1:a oheliga sakrament.

PS. Dessutom diskuteras eutanasi (dödshjälp) och har redan blivit lagligt i ett par länder.

Två. Äktenskapsupplösning.

Då två gifter sig lovar de varandra livslång trohet. Liberalismen respekterar inte dessa löften. Att skilja sig och upplösa äktenskap är en viktig livsstil inom liberalismen. Äktenskapsupplösning är liberalismens 2:a oheliga sakrament.

Tre. Könsidentifikation.

Det blir allt vanligare att människor byter kön. Man kanske anser sig vara en kvinna som fötts i en manlig kropp. Då låter man operera sig till man. Den rätten ska alla ha och uppmuntras till. Det ska inte finnas manligt/kvinnligt. Liberalismens 3:e oheliga sakrament är utplånandet av kön.

Sammanfattning:

Romarriket var ett vilddjur. Det var representanter för Romarriket som dödade Johannes Döparen. Det var representanter för Romarriket som dödade Jesus Kristus. Det var genom Romarrikets kejsare Nero som kristendomsförföljelserna satte fart.

Kejsare Nero är en förgrundsgestalt inom pride-rörelsen. Kejsar Nero gifte sig flera gånger med män och unga pojkar. Ibland klädde han själv ut sig till brud vid sådana tillfällen. I Sodom ville pride-folket göra den rättfärdige Lot illa, 1Mos 19:9. I Sverige äger pride-folket gatorna, de äger media, de sponsras av företag. Ingen vågar knysta mot dem.

En man tog ett plakat och ställde sig efter vägen där pride-tåger skulle vandra i Jönköping. På plakatet stod det: Mamma Pappa Barn = Sant. Då deltagarna i pride-tåget fick se mannen överföll de honom, slet sönder plakatet och misshandlade mannen. Pride-rörelsen är en totalitär rörelse som inte tål någon opposition.

I vår generation har kristendomsförföljelserna varit mer omfattande, globalt sett, än i någon annan tidigare generation. Pew Research Forum rapporterar att förföljelse mot kristna pågår i 110 länder.

Under hela Andra Världskriget uppskattar man att mellan 50 och 60 miljoner människor dödades. I vår tid dödas närmare 50 miljoner ofödda barn genom abort varje år i världen. Det blodigaste krig som varit i Sverige anses ”Slaget vid Lund 1676” ha varit då cirka 10.000 man stupade. Som jämförelse ska då ställas att cirka 38.000 ofödda barn numera dödas genom abort i Sverige varje år. Den tid vi lever i idag är en fullständigt outstanding tid i både Sveriges och mänsklighetens historia.

Men vår tid är också outstanding när det gäller antalet människor som tar emot Jesus Kristus till frälsning.

Vi är den första generationen som lever i en värld där det finns församlingar av lokala kristna i varje land i världen.

Väckelsen i Wales år 1904 är välkänd bland väckelsekristna. Under en sex månaders period blev då 100.000 människor frälsta. Mot det kan man ställa när Christ For All Nations i vår tid har väckelsekampanjer i Afrika. Under en sådan kampanj på sex dagar blir vanligtvis 150.000 till 200.000 människor frälsta. Totalt beräknar man att i genomsnitt blir minst 100.000 människor frälsta varje dag någon stans utöver vår värld. Något liknande har aldrig tidigare hänt i historien. Vi lever i en fullständigt outstanding tid av mänsklighetens historia.

Att allting är ”outstanding” i vår tid talar ett tydligt språk. Herrens Dag står för dörren. Herrens Dag kommer innebära att de som valt Jesus får sitta till bords i himmelriket med Abraham, Isak och Jakob. Medan de som sagt nej till Jesus hamnar i mörkret utanför. Frågan är: Vilket beslut inför evigheten väljer vi att ta?


Robert Carleson

Läsarmejl


submit to reddit


Vill du bli frälst?

Ja

Nej


Publicerades tisdag 1 augusti 2017 21:55 | #läsarmejl #robert carleson #vilddjuret #antikrist #tidstecken #profetior | Permalänk | Kopiera länk | Mejla

5 kommentarer

Karin Wed, 02 Aug 2017 08:30:46 +020

Intressant läsning. Vi lever verkligen i den sista tiden!!

Svara


Karin Wed, 02 Aug 2017 08:30:50 +020

Intressant läsning. Vi lever verkligen i den sista tiden!!

Svara


Karin Wed, 02 Aug 2017 08:30:57 +020

Intressant läsning. Vi lever verkligen i den sista tiden!!

Svara


David B Wed, 02 Aug 2017 09:18:59 +020

Mycket intressant Robert. Bra och viktigt med perspektiv. Appropå din slutfråga

Frågan är: Vilket beslut inför evigheten väljer vi att ta?

"Jag tar i dag himmel och jord till vittne mot er att jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Välj då livet," 5 Mos. 30:19

"Jesus sade till honom: "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig."" Joh.14:6

Vi väljer, följer och älskar Jesus.

Herrens nåd och frid

Svara


Lena Henricson Wed, 02 Aug 2017 15:13:31 +020

Tack för läsarmeilet! Det blev visserligen lite för mycket för mig att smälta alltsammans , men den delen som handlar om vår sista tid läste jag mer noga. En så perfekt och ingående beskrivning av denna tid! Mitt i prick! Må vi leva nära Jesus och tjäna honom!

Svara


Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 25, måndag 17 juni 2019 kl. 11:30

Jesus söker: Torborg, Torvald!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
måndag 17 juni 2019 08:19

Be att det går bra med socialtjönsten att CI får nya handläggare i vår egen kommun .

Aktuella artiklar


Senaste kommentarer


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp