Surfar nu: 549 www.apg29.nu


Dom över Sverige - Birger Claessons profetia från 1950

Dom över Sverige av Birger Claesson.För flera år sedan läste jag en liten skrift från 50-talet som heter "Dom över Sverige". Det var en profetia av Birger Claesson som handlade om att Sverige blev anfallet av fiendehärar. Denna profetia är aktuell än idag, så därför publicerar jag den här.

Dom över Sverige

av Birger Claesson, 12/12 1950

Birger Claesson. Författare till boken Dom över Sverige. 1900–1994.Jag hade legat vaken en stund vid fyratiden den 12 december och var färdig att stiga upp, då jag fick se en stor, vit gestalt. 

När jag fick se den komma mot mig, blev jag förskräckt och skälvde till i hela kroppen. 

Jag var nämligen i fullt vaket tillstånd. Men då hörde jag honom säga: 

- Frukta icke! Du är högt benådad mitt i din andliga fattigdom. Och jag vill visa dig, vad som ska ske med Nordens folk den sista tiden i denna nådeshushållning.

Så fick jag se och höra följande:

Jag fick se främmande härar anfalla Umeå. Och hela Umeå blev jämnat med marken. Varifrån de kom kan jag inte säga.

Sedan fick jag se främmande härar anfalla Östersund. Det var ett anfall från luften, som jämnade så gott som hela Östersund med marken. 

Det såg ut som fienden ville åt Östersund mest för att få ett högkvarter där. 

Men den svenska armén höll fästet, så att de inte kunde inta staden, men de fördärvade den mycket svårt.

Så fick jag se ett anfall från havet, varvid Härnösand anfölls, men från en ö, som heter Hemsö, där det svenska kustartilleriet har samlat ganska stor militär styrka, besköt man fiendehären. 

De höll fästet också där med hjälp av svenska flygvapnet. Men mellan Örnsköldsvik och Härnösand såg jag massor av soldater, som kastades ut från flygplan och som föll ned som parasoller i stort antal, i hundratal, ja, kanske i tusental. De hamnade på en plats mellan Örnsköldsvik och Härnösand. 

Jag hörde en röst ropa: 

- Den platsen heter Veda, varifrån de anföll svenskarna i Härnösand och ockuperade hela staden. 

Det blev en överraskning, ett anfall som svenskarna inte hade räknat med, i ryggen, medan de försökte hålla fästet utåt havet.

Sedan fick jag se ett anfall, som skedde samtidigt med anfallet mot Umeå. Det var ett anfall mot Göteborg och det anfallet var så fruktansvärt, att på några få sekunder - naturligtvis bara i synen, det är klart att det tar längre tid när det sker - så låg hela Göteborg jämnat med marken. 

Den svenska militären kunde inte hålla stånd i de yttre bevakningarna i skärgården utan var tvungen att ge vika. 

De främmande militärerna tog de svenska befästningarna, där de ställde upp sina vapen och besköt Göteborg. 

De svenska marktrupperna och kustartilleriet gav vika ända till Kungälv. Där bet de sig fast och fick förstärkning från ett annat håll och höll fienden därifrån hela tiden.

Sedan såg jag, att samtidigt med detta anfall var det också ett anfall mot Malmö. Men Malmö intogs och det såg ut, som om inte ett hus ramlat. 

Det blev också utropat som en fristad och alla invånarna, som stannade i staden, skulle behandlas lojalt. 

Men samtidigt som det skedde, såg jag en stor, bred rad av små båtar, förmodligen invasions båtar, i fem rader efter varandra, komma på en sträcka, som jag inte riktigt kan beräkna. 

Invasionen av de främmande trupperna skedde mellan Trelleborg och Ystad.

Samtidigt som de fientliga trupperna steg iland mellan Trelleborg och Ystad, höll de fientliga trupperna den svenska armén bunden genom ett anfall mot Falsterbo, som försvann fullständigt.

Sedan försvann trupperna. Jag vet inte, vilka vägar de tog, men de uppenbarade sig igen och då hade den svenska armén fått ge vika till Hässleholm. 

Men där gjorde svenskarna ett fruktansvärt motstånd och några av de fientliga härarna stupade.

Jag såg också två stora män, som jag förstod var generaler e.d. - de bar sådana uniformer. 

De var främmande generaler och den ene sa på mycket dålig svenska: 

- Om jag hade vetat, att svenskarna hade bitit ifrån sig så fruktansvärt, skulle jag ha gjort invasionen på ett annat sätt. 

De hade förmodligen förlorat mycket folk. Fienden kom inte längre på det hållet.

Sedan såg jag samtidigt med dessa anfall ett anfall mot Stockholm. Det var en främmande flotta som anföll. 

Den tänkte ta sig in genom Vaxholm och där mötte den ett fruktansvärt motstånd från den svenska flottan och av det svenska kustartilleriet, som besköt fienden från land, förmodligen från Oscar Fredriksborg. 

De sköt ner en del av denna flotta och jag hörde en röst säga: 

- Det skedde i Oxdjupet. 

De fartyg som retirerade sköts också ner och det fanns till slut inte ett fientligt fartyg kvar. 

Och som ett tecken på var själva striderna var, fick jag se en liten fyr, som jag själv inte känner till. 

Det stod att läsa på fyren: "Brödstycket". Strax intill den fyren skedde det stora nederlaget för fienden.

Den här lilla fyren är troligen en oansenlig fyr. Man hör aldrig talas om den och få människor torde väl veta att den existerar. 

Jag hade inte en aning om dess existens, men häromdagen gick pastor Alvar Blomgren i Örebro och jag upp till Örebro Bibliotek för att ta reda på, om denna fyr fanns. 

Vi fick fram en del böcker och då vi talat om vad vi ville ha reda på, fick vi fram en atlas. Så fort vi öppnade den, fick broder Blomgren omedelbart syn på Brödstycket! 

Vi fick också närmare se var fyren var belägen. Detta, sade Herren, skulle vara ett tecken, att det skulle ske, som jag sett.

Det fruktansvärdaste av allt var, att många hundra flygplan ifrån den främmande hären satte in ett anfall från luften, samtidigt som anfallet från havet och därför led Stockholms stad stora förluster genom beskjutningen ovanifrån. 

Staden blev inte intagen av fiendehärarna men blev kolossalt ramponerad och en stor del av civilbefolkningen, som hade vägrat att evakuera eller inte hunnit med det, förgicks fullständigt under ruinerna.

Så såg jag också ett anfall från havet mot Västervik och det kom så överraskande, att där steg de främmande härarna iland, men inte förrän Västervik låg så gott som jämnat med marken. 

Där kastades också marktrupper in, som marscherade inåt landet. Jag såg dem inte mera sedan, förrän jag åter fick se dem i närheten av Söderköping. Och då hörde jag en röst ropa: 

- Marsch mot Norrköping!

När härarna försvann, som släpptes i land i Västervik och under uppehållet där, innan jag såg dem i Söderköping, fick jag en vision av hur civilbefolkningen hade det i de olika städerna i vårt land. 

Jag såg hur fiendens soldater gick in i husen och drog ut våra kvinnor, medan kvinnorna skrek hysteriskt och ropade på hjälp. 

Jag såg också, att i gathörnen stod folk samlade, även äldre civila svenska män, men de kunde inget göra, fast de såg hur kvinnorna släpades bort under rop av hjälp. 

Soldaterna skrattade åt dem och sa på bruten svenska: - Ingen hjälper er. Inte ens Gud i himmelen.

Så fick jag se Sundsvall med invånare bli fruktansvärt behandlade av fiendehärarna. Det var ett anfall från havet som kom, och samtidigt som svenskarna var uppehållna med detta anfall, släpptes trupper ned från luften. 

De marktrupper, som hade släppts ned mellan Örnsköldsvik och Härnösand, hade marscherat genom Härnösand och återstoden av dem sällade sig som förstärkning till fiendehärarna i Sundsvall.

Det var alltså fem platser, som i min syn fick ett gemensamt anfall på samma gång. Det var Umeå, Göteborg, Malmö, Stockholm och Västervik.

Sedan fick jag se Nyköpings stad översvämmas av främmande härar och dessa marscherade i tre riktningar och den ena riktningen såg jag gick mot Katrineholm. 

Sedan fick jag se anfallen ifrån luften. Den vita gestalten drog sig undan, ställde sig bakom mig och jag fick se anfallen, som de i verkligheten blir. 

Och jag hörde rösten ropa: Kumla, och så jämnades Kumla med marken med ett fruktansvärt dån. 

Det var massor med flygplan, som kom. Det fanns bara tre hus kvar i Kumla mot Stenehållet till. 

Då hade också Kvarntorp redan förintats och sträckan mellan Kvarntorp och Kumla. 

Hallsberg såg jag på ett dunkelt sätt, men det såg ut som om Hallsberg hade farit mycket illa, även det.

Sedan hörde jag rösten ropa: Örebro. Då fick jag se Örebro stad som en enda stor ruinhög, grushög på grushög, stenröse på stenröse. 

Mer än halva staden gick under, men det såg ut som om en del av staden skulle vara kvar åt Lindesberg- och Arbogahållet till.

Sedan hörde jag rösten ropa igen: Fagersta. Och så var det samma dån där. Det var ett fruktansvärt anfall från luften och jag fick se hela Fagersta jämnat med marken. 

Inte ens Västanfors järnvägsstation, numera Fagersta Central, var kvar. Och bron, som går över Västanforsån, höll de fientliga trupperna på att reparera.

Sedan hörde jag rösten igen: Avesta. Och Avesta blev jämnat med marken. Sedan samma röst igen: Sandviken. Och Sandviken blev det inte heller någonting kvar av. 

Gävle såg jag på ett mycket, mycket dunkelt sätt. Jag kan inte säga, om staden blev ramponerad, men jag har en förnimmelse av att jag även där såg en hel del ruiner.

Sedan fick jag höra rösten igen och nu ropade den: Bofors. Det blev ett våldsamt anfall från luften. 

Men den ena fientliga flygplanet efter den andra ramlade ner och Bofors gick så gott som oskadad ur striden. Hela fabriksområdet var oskadat. 

Det var några få hus, som blev ramponerade men inte på grund av anfallen utan på grund av nedslagen, ty en del av planen exploderade och tog omgivningen med sig. 

Karlskoga såg ganska oberört ut. Förmodligen gick det ur striden utan några som helst skador.

Sedan fick jag höra rösten ropa igen: Borlänge. Då jämnades Borlänge med alla dess förorter fullständigt med marken. 

Därefter blev det kolsvart, det blev alldeles svart över hela landet och strax hörde jag rösten ropa: - Mörker faller över hela världen.

Då fick jag höra ett stort jämmerskri bland folken. Så såg jag en ljusstrimma ovanför allt mörker och ur mörkret såg jag en stor skara vitklädda gestalter ryckas upp mot ljusstrimman. 

Därifrån hörde jag en underbar sång om Lammet, som har köpt oss alla fria åt Gud med sitt blod.

Då ropade jag: 

- Men käre Jesus, varför skall allt detta behöva gå över vårt folk? 

Då svarade rösten: Läs de fyra första verserna i den 41:a psalmen...

Detta har varit ett folk, fullt med barmhärtighet. Det har hjälpt främmande länders folk i nöd och därför har jag velat se till detta folk. Jag har slösat med min nåd och jag har slösat väckelsens ande över detta folk. Jag har givit det flera tillfällen än något annat folk, ty jag älskar det. Och de, som förbarmar sig över de arma, har jag velat hjälpa och jag vill göra det i fortsättningen. Jag skall rädda många, många tusentals människor i detta land, därför att de själva har försökt rädda andra. Men hur skall jag kunna rädda dem? Jag kan inte lära dem att be, jag kan inte förödmjuka dem utom genom nöd. Och nu kommer nöden över detta folk och många är de, som skall räddas för evigheten genom denna nöd. Frukta icke. Var icke rädd. Det är min kärlek, som är med i allt detta.

Du frågar kanske: 

- Såg du ingenting mera?

Jo, min vän, jag såg allt detta i fyra timmar och jag såg mycket, som mitt samvete förbjuder mig att tala om. 

Jag hade nämligen många andra visioner. Jag trodde, att jag själv skulle gå ur denna uppenbarelse gråhårig, men en slöja drogs över den och i varje fall är jag tills vidare förbjuden att nämna om det.

Men nu, vänner, vilar nåden över oss! Nu kan vi alla göra oss redo för det första uppryckandet. 

Och du, som inte är frälst, jag vill varna särskilt dig. En del kanske säger, att jag nedtecknat detta för att skrämma folk. Det är inte sant, för då kunde vi ju riskera att våra församlingsmedlemmar blev rädda. 

Nej min vän, detta är ett budskap från himmelens Gud. Visserligen ett skakande budskap, men det är en appell, vari det heter: 

- Försona er med Gud. Stå upp! Skaka fördomar och förutfattade meningar av dig och träd fram och sök nåd, medan nådens dörr ännu är öppen. Natten kommer, då ingen församling mer kan verka på jorden.

Idag, om du hör Herrens röst, så förhärda inte ditt hjärta. Ty om du framhärdar i att förkasta Guds kallande röst, kom då ihåg, att då skall du bli kvar här i natten.

Men i dag är Golgata källa öppen, den källan, som sprang fram, då Jesus, vår Frälsare, en gång ropade på korset: Det är fullbordat! Den källan väller fram idag. 

Det finns möjlighet till frälsning, till rening från synden för dig och salig är du, om du vaknar. 

Amen.


Den här synen som Birger Claesson tog emot den 12 december 1950 varade i fyra timmar. En väckelse i Sverige följde på 50-talet efter synen. Måtte det bli en väckelse än en gång i Sverige!


submit to reddit


Vill du bli frälst?

Ja

Nej


Publicerades fredag 24 mars 2017 19:06 | #dom #krig #profetia #birger claesson #väckelse #dom över sverige | Permalänk | Kopiera länk | Mejla

28 kommentarer

jk Thu, 18 Jun 2015 17:27:30 +020

God bless all: http://2010hello.blogspot.se/2010/11/jesus-comes-in-days-warning-wake-up.html Be blessed all.

Svara


Fredrik Sun, 20 Dec 2015 14:21:11 +010

Drömde förut att jag befann mig i Arboga, att det kom 2 jaktplan från norr, sen fick jag se en enorm explosion på en Ö. som en atombomb. Om det var Fagersta som gick under eller något annat vet jag inte. Men en atombomb brukar jämna saker med marken. Men den som lever får se. Läs Bibeln under tiden.

Svara


Madeleine huhtalo Thu, 22 Sep 2016 00:01:46 +020

Svar till Fredrik. Försvarsmakten befarar en atombomb på gottland, jag hörde själv dom säga det på ett forum på tv.så din dröm låter helt rätt i tanke på vad de själva sagt.

Svara


Christer Åberg Fri, 24 Mar 2017 19:21:01 +010

Det är intressant att lägga märke till att det står ingenstans varifrån fiendehärarna kommer. Många har antagit att det är Ryssland, men inget land nämns i profetian.

Svara


Lasse Fri, 24 Mar 2017 21:30:11 +010

Tillhör inte tråden men vilken fin sång du sjunger här 😊 https://youtu.be/MO-cmc5RqoY + en norsk lovsång https://youtu.be/igCQQQDCXHk

Svara


Jonny Jönsson Tue, 01 Aug 2017 21:49:06 +020

Vi får avakta och se - mycket händer i världen nu och mer kommer att ske...

Svara


TORSTEN EDELSTAM Sun, 03 Dec 2017 15:05:59 +010

Svar till Jonny Jönsson.

Ja, det stämmer.

Svara


TORSTEN EDELSTAM Sun, 03 Dec 2017 16:31:11 +010

Svar till TORSTEN EDELSTAM.

Det finns ingen evig fred i hela världen.

En evig garanti för fred existerar aldrig på jorden.

Svara


Roger T. W. Sun, 03 Dec 2017 17:35:13 +010

Som Christer påpekar, så nämns inte det anfallande landet. Anton Johansson i Norge nämnde Frankrike och Ryssland. En sån allians kan jag inte se idag. Anton var kanske den ende europeiske profet som såg USA lida av ett stort anfall. Han var också mycket upprörd över att det fanns femtekolonnare i Sverige och Norge. Den norska profetissan sade att kriget skulle komma när vi började behandla invandrarna illa.

Det som förvånar mig är krigets grymhet. En rationell fiende slår ut försvaret och har inget intresse av att ta hand om ruinstäder efter en seger, om de kan undvikas. I vår tid har vi förstås sett mindre rationella militära beslut.

Jag har inte den profetiska gåvan och kan bara resonera om profetian så gott jag kan. Jag vet ingenting, men har svårt att tro att Frankrike och Ryssland skulle terrorbomba Skandinavien. Kanske om det blir revolution i Frankrike och om vi är olydiga? Ett ryskt anfall kan nog bara äga rum om landet är hårt pressat internationellt. Putins linje skyddar oss ännu och i ett stort krig skulle Ryssland spara på krutet av ren nödvändighet. Anton fick rätt om vissa saker, men när det gäller anfallet på Skandinavien får vi vänta och se. Vi ska pröva allt. Jag vågar inte peka ut något land.

Anton var alltid igång och gjorde sig nyttig även när han var äldre.

Svara


Mikael Karlsson Sun, 03 Dec 2017 18:07:05 +010

Detta var den tydligaste profetia jag hört. Gav Birger Claesson några andra profetior som kan dela med er av?

Svara


Bengt-Åke Eliasson Sat, 06 Jan 2018 21:45:03 +010

Någon som har boken Dom över Sverige birger claesson. Sänd mig den.

Bengt-Åke Eliasson

Ringvägen 10

19630 Kungsängen

TACK

Svara


bengt Sat, 06 Jan 2018 22:49:28 +010

borde ju finnas någon som skriver och läser här som har bokem

Svara


JL Sat, 06 Jan 2018 23:38:00 +010

Den här profetian är icke aktuell. Var medveten om att bön kan höras av Gud, därmed förändra utgången. Kanske kan bönen skonat Sverige eller så var inte profetian någon profetia.

Svara


Lena Henricson Sun, 07 Jan 2018 04:24:13 +010

Ja,JL,Gud skonade Sverige DÅ,tack och lov! Vi får innerligt be att Gud skonar Sverige NU OCKSÅ, för läget ser ju hotfullt ut. 😳 Tänk om det kan bero på dig och mig och alla bedjare på Apg29 att Gud kommer att skona Sverige! 😊

Svara


Harriet Bouvin Sun, 07 Jan 2018 07:04:48 +010

16-åringar som gick grundskolan på 70-talet valde att inte gå gymnasiet, för Jesus skulle ju komma snart.

Många unga o äldre i pingst gick runt o hade ångest på 70-talet för den här bokens skull. Skulle Ryssland ta över Sverige nu?

För en tid sen frågade jag en äldre dam som arbetade i Filadelfia, vad som var meningen med hoten i den här förutsägelsen. Hon svarade kort:

"Ja det där, det var nåt konstigt."

Jag fick intryck av att hon kände sig generad.

Nu har boken sålts ut för 5 kronor styck.

Och vad berättar det?

Svara


JL Sun, 07 Jan 2018 10:07:32 +010

Svar till Lena Henricson. Lena,
om du är vaken, så ser du att denna gång är inte Sverige skonat. Vi har brutit det första budet.

Svara


bengt Sun, 07 Jan 2018 10:20:02 +010

men det är nog så att allah inte är största

avguden i sverige

utan någon annan eller något annat

Svara


JL Sun, 07 Jan 2018 11:04:39 +010

Bengt, jag har hört hur många ursäkter som helst för förräderiet som sker.
Hela registret. Bortförklaringar, förminskningar, rena lögner osv. Det senaste jag hörde från dig var ju att det gick bra. Personligen är jag trött på lögner och bortförklaringar.

Svara


bengt Sun, 07 Jan 2018 11:11:03 +010

vad var det som gick bra?

Svara


bengt Sun, 07 Jan 2018 11:15:06 +010

jag tror att det finns en stor risk för ofrivillig

och omedveten islamisering

eller fortsatt sådan

men jag är inte så säker på att utvecklingen är omöjlig att stoppa

fyra olika saker kan förhindra det hela

Svara


Lena Henricson Sun, 07 Jan 2018 17:02:50 +010

Svar till JL

Gud SKULLE ha skonat Sodom om tio rättfärdiga hade funnits där. Och det var p.g.a.att EN person,nämligen Abraham vädjade till Gud att skona staden. Tror att vi fortfarande har möjlighet att be om väckelse och att Gud skonar vårt land.

Svara


Lena Henricson Sun, 07 Jan 2018 17:03:23 +010

Svara


bengt Sun, 07 Jan 2018 17:10:04 +010

jag vill tro att det är så

och hoppas på det

Svara


JL Mon, 08 Jan 2018 00:11:55 +010

Svar till Lena Henricson. Nu tror jag faktiskt inte det är så att liknelsen är Sverige = sodom, Sverige är israel eller var. Problemet är att de som är okristna har haft mer emot den nya guden än de flesta kristna, många kristna har varit helt lyriska när den nya guden kom. Det skrämmer mig.
Det innebär även att det som du kallar väckelse, skulle innebära ett ännu snabbare förlopp istället för att vända trenden. Kristna har varit pådrivande för utvecklingen. Vissa har till och med ljugit för att få in den nya guden. Menar du att dessa skall leda en väckelse? Många har tagit emot enorma summor av pengar för att ta in den andra guden. Menar du att dessa skall leda en väckelse?
Det står klart och tydligt i bibeln om vad som händer nu.

Svara


Katrina Mon, 08 Jan 2018 10:47:09 +010

Nej, jag har inte läst boken, visste inte att den fanns heller, men när jag läst om den här på tråden , kan jag ser detta som andlig krigsföring, och då passar bitarna ihop, ser jag. Se vad som har pågått i Sverige den senaste tiden.

Frid var med er alla.

Svara


bengt Mon, 08 Jan 2018 12:30:44 +010

det finns en hel del kristna som ogillar islam också

kanske dom flesta

egentligen

och vi får inte ge upp hoppet om en annan utveckling

det är fel att göra det

Svara


David Ström Mon, 26 Nov 2018 16:47:34 +010

Då tycker jag att vi ska tacka Gud för att han skonade Sverige vid den tiden och inte lät det onda drabba oss. Han skonade även världen och sin skapelse år 1983 under övningen Abel archer 83. Då hade ryssarna handen på knappen till global utplåning. Vi kan fortfarande berömma oss över psalm 41 Inget annat folk har per capita tagit emot så många främlingar I Europa som just Sverige. Nu har det skett en minskning på flyktingsidan, men nu kommer det istället anhöriga i tiotusental. Bostäder är en annan fråga och kriminaliteten med andrahands kontrakt är enorm. Finns en annan profetia där ute www.moranyeshua.se Den är svår att sätta ord på. Förskräcklig förfärande ohygglig. Där beskrivs Sverige som en välsignad ögonsten, men landet har vänt sig från Gud och dessutom blivit en plats där orenhet och otuktigt leverne sprider sig. Värme sedan kyla torka sedan ett kallt regn över nationen. Skyll inte på Jeremia skyll inte på mig heller säger författaren. Det är Guds ord över det som komma skall. Om det sker så är min profetia sann och den är från Gud skriver mannen. Om den är sann och Gud är så vred på folket i Sverige så borde Sverige likt Nineve klä sig i säck och aska och omvända sig. Men det kräver nog först att ett berg skjuter upp ur skåneslätten innan folket börjar tro. Om profetian är sann så väntar en svår tid.

2Lycklig den som tar sig an den svage,

honom skall Herren rädda på olyckans dag.

3Herren bevarar honom och ger honom liv,

han prisas lycklig i landet.

Du låter inte fiender sluka honom.

4Herren stöder honom när han ligger sjuk.

På sjukbädden gör du honom frisk.

Svara


Markus Thu, 17 Jan 2019 23:14:32 +010

Kom plötsligt ihåg denna boken, kollade på youtube-klipp om örnsköldsvik...
Jag har läst denna boken för längesedan, eller delar av den åtminstone. Vill dela något som jag anser vara viktigt, ni själva får avgöra om det är skräp eller något att ta till sig.
Kortfattat, var på semester med familjen i Finland,Jag mina föräldrar och min storasyster vi åkte Viking line färjan dit/hem någonstans på vägen så började det lukta Bensin/avgaser i vår hytt genom ventilationen, och vi kunde ej vara kvar då det inte är bra att andas in oren luft, pappa pratade med receptionen och vi fick en ny hytt högre upp med havsutsikt genom ett fönster, sedan så låg jag och var rastlös och kollade ut ibland, och läste när vi åkte förbi ett ställe "Oxdjupet" då sa pappa: va? jag sa Oxdjupet då kopplade han det till den här boken Dom över Sverige, och vi kollade ut genom fönstret, där var Oscar Fredriks borg, som omnämns i texten. Mamma kände i anden att Herren sa ungefär, härifrån kommer fienden..
Jag tror inte på slumpen och ödet, jag tror att detta var en slags varning till oss från Gud, samt till alla syskon i tron. Gud måste bestraffa Sverige för att omvändelse skall ske, Sverige och dess invånare har avvikit ifrån sanningen med åren, det är laglöshet i form av pridetåg, folk står och hejjar på med sina barn... anti-Israel, kriminalitet,barn hjärntvättas i skolan om identitet, man lär ut evulotion istället för kristendom och den största anledningen av allt, mammon. Folk lever i överflöd, det blir en avgud med materialism, karriär, det som följer är högmodighet förakt mot de fattiga, folk har glömt av Evangeliet, att berätta om Jesus och korset.
Matt6:19-21 Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. 20 Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. 21 För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.
Kan jag själv känna igen mig i delar av den här texten, Ja absolut. Vi är bristfälliga, begår synd,kanske råkar komma in på fel väg.. det är lätt att glömma bort det som är viktigt i livet ibland, att vinna själar åt Gud, på så vis samlar vi våra skatter hos Gud, och våra hjärtan är då hos honom, i Evigheten. Om allt står rätt till Mellan oss och Gud, så kan vi vara lugna om bomber faller över oss, eller om vi skulle lämna jordelivet av någon annan orsak. All ära åt Jesus Kristus vår GUD.

Svara


Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 26, tisdag 25 juni 2019 kl. 09:46

Jesus söker: David, Salomon!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
tisdag 25 juni 2019 08:28

Gode Gud jag har ingen plan
nu är avgrunden nära.
Hur blir det då? Ångesten är total,
oron för framtiden är svår.
Be för mig, det behöver jag.

Käre Jesus hjälp mig.Aktuella artiklar


Senaste kommentarer


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp