413 online! | Sidvisningar idag: 63 864 | Igår: 165 827 |

www.apg29.nu

Församlingen som en salva

Läsarmejl av Sigvard Svärd 

”Giftflugor vållar stank och jäsning i salvoberedarens salva”. (Pred.10:1a, 1917 års. övers.)

Församlingens funktion i tiden är omfattande och enormt betydelsefull. Missionsförbundets grundare, P.P. Waldenström (1838-1917), sa på sin tid: ”Den kristna församlingen är en förberedelse för Guds (eviga, min anm.) rike. I den samlas och uppfostras folk för riket.”

Evangelisation och mission är centrala uppgifter för församlingen här i tiden. Paulus skriver till församlingen i Filippi: ”Ni har varit med i arbetet för evangelium ända från första dagen.” (Fil.1:5) För församlingen gäller bl.a. Följande: ”Förkunna hans (Guds) storverk” (1 Petr.2:9), ja, att mana folk: ”Låt försona er med Gud” (2 Kor.5:20), samt att andligt kämpa som Paulus: ”Jag bryter ner tankebyggnader och allt som trotsigt reser sig mot kunskapen om Gud, och gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus” (2 Kor.10:4-5), vidare att leva efter orden av Jesus: ”Ni är jordens salt…Ni är världens ljus” (Matt.5:13-14). 

Genom allt vad församlingen är, och det är alltså inte lite, kan det verkligen vara på sin plats att just här citera Ef.3:8-11 - där Paulus uppfylld av den helige Ande skriver: ”Jag, den allra obetydligaste av alla heliga, har fått denna nåd: att ge hedningarna budskapet om den outgrundliga rikedom som finns i Kristus och att upplysa alla om planen med den hemlighet som från världens början varit dold hos Gud, som skapat allt. Nu skulle härskarna och makterna i himlarymderna genom kyrkan (församlingen, annan övers.) få kunskap om Guds vishet i hela dess mångfald. Detta var den avsikt med världen som han förverkligade i och med Kristus Jesus, vår herre.”

En av de allra viktigaste (och vackraste) tjänsterna som församlingen fått i uppdrag att utföra, är samarittjänsten – både på det sociala/humanistiska planet och på det andliga/själavårdande området. Men i liknelsen om mannen som blivit överfallen av rövare (Luk.10:25-37), får man väl konstatera att ”kyrkan” uppträdde under all kritik. Både leviten och prästen gick förbi den slagne. Det måste anses som ett misslyckande. Ingen godtagbar ursäkt kan ges. Den kristna församlingen i sin rätta funktion, är en utgjuten salva, är balsam på såren och en läkande olja. Denna tjänst vänder sig inåt, på det sättet att de som tillhör församlingen får en helande behandling. Men vänder sig också utåt världen till olycksdrabbade, för att hjälpa. Gud har utgjutit församlingen som en salva, i en värld och åt en mänsklighet som befinner sig i den allra djupaste nöd, som ständigt sargas och rivs av djävulen. Det står i Apg.10:38: ”…hur Jesus från Nasaret blev smord av Gud med helig ande och kraft och hur han vandrade omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld…”

Men församlingen är inte endast en smörjelse i bemärkelsen läkemedel, utan även i att parfymera tillvaron; att sprida vällukt: ”Gud vare tack som genom Kristus alltid för mig med i sitt triumftåg och överallt låter mig sprida Kristuskunskapens doft. Ty till Guds ära är jag en Kristusdoft bland dem som räddas och bland dem som går förlorade” (2 Kor.2:14-15). I samma brev, kapitel tre och vers tre, sägs det att den kristna församlingen är ett brev från Kristus. Församlingen ska sprida en god doft. Församlingen lever visserligen ett fördolt liv med Gud. Men den måste märkas och kännas om den ska kunna intressera människor för Gud.

När brudgummen beskriver bruden (bild på församlingen, min anm.) i Höga V.4:10, så säger han: ”Och doften av dina salvor övergår all vällukt.” Församlingen ska både balsamera och parfymera, både vara ett läkemedel och ett skönhetsmedel, både lindra nöd och uppträda med positiva samhällsinitiativ.

Den som utgjutit församlingen, denna salva, är han vars namn är som en utgjuten salva (Höga V.1:3), nämligen Guds son, Jesus Kristus. Församlingen är en smörjelse, beredd av den store salvoberedaren Jesus – med syfte att hela en söndertrasad mänsklighet och dofta Guds härlighet. Uttrycket salvoberedaren (hebr. Rakach) i Pred.10:1 kan också översättas med ”apotekaren”. Apotekaren Jesus, har tillrett församlingen. Arbetsbordet var ett ohyvlat träkors. Den viktigaste ingrediensen var hans eget blod. Ofrånkomliga delar var Guds ord, vatten (dop) och vin (Anden) En annan översättning av ordet salvoberedaren, är ”salvoblandaren”. Jesus har blandat till en salva så effektiv och god, att den kan svara upp emot alla människors behov och genom sin vällukt dra en hel värld i riktning mot Gud. Det hebreiska grundtextordet som blivit översatt med salvoberedaren, kan också översättas med ”parfymeraren”. Jesus har på det mest underfulla sätt parfymerat salvan, församlingen, med: ”kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning” (Gal.5:22-23). Församlingen är en salva tillredd av Mästaren! 

Men så tillbaka till Pred.10:1: ”Giftflugor vållar stank och jäsning i salvoberedarens salva".

Guds fiende, djävulen, arbetar med alla sina resurser för att förstöra församlingen. Med alla de möjligheter han har, sätter han in den ena stöten efter den andra – för att göra salvan obrukbar och illaluktande. Djävulen är Beelsebul ”flugornas herre”, de onda andarnas furste. Fluga heter zebub på hebreiska och Bel betyder Herre. Belzebub (på Valand i Göteborg ligger en nattklubb med just namnet Belsepub, googla får du se dess reklam för andligt mörker) sänder ut sina giftflugor, sina demoner, för att dessa skall spy gift i salvan eller lägga sina ägg i den och så göra den oanvändbar och ointressant. Fiendens order lyder: Fördärva Guds församling! 

Enligt mosaiska lagen var flugorna orena djur för judarna. Gottfrid Büchner skriver i sin väldiga bibelkonkordans från 1700-talet, att flugor inte fick förekomma i det inre av Jerusalems tempel. Under fångenskapen i Egypten hade bland annat flugor varit en plåga för judarna. I Jes.7:18 omtalas en kommande domshandling. Den egyptiska ”flugplågan” skulle åter igen drabba det avfälliga Juda: ”Ty på den tiden skall Herren locka på flugorna längst bort vid Egyptens strömmar”. Med tanke på djuroffren på den yttre förgården, kan det inte ha varit lätt för leviter och tempeltjänare att hålla flugorna utanför det inre av Jerusalems tempel. Det måste ha gått åt många ”flugsmällare”. Zebub med tillägget maveth har av 1917 års bibelkommission översatts med "giftflugor". En annan översättning har "onda flugor". Fribaptisternas grundare, Helge Åkesson, skriver "döda flugor". Gal. 5:19 presenterar flera "flugor": "Vad köttet ger är lätt att se: otukt, orenhet, liderlighet, avguderi, trolldom, fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar, kätterier, maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag". När dessa "flugor" får komma in i församlingen, leder detta till svaghet och hjälplöshet. Och värre: Synden tar bort attraktionen. 

Den tilldragande vällukten försvinner och ersätts med en illaluktande, vämjelig och dålig lukt - stank med ett annat ord. Den auktoriserade engelska översättningen, King James, återger det med: "en djävulsk odör" (an evil odor). Ingenting i samhället är så nedbrytande att se och läsa om, med tanke på den höga heliga bekännelsen, som (en) Guds församling i förfall via ytlighet, omoral och via djupgående schismer. När massmedia exempelvis basunerar ut: "Församlingsdiakon festade upp kollekten!", "Pastor besökte bordell!", "Konflikt i kristen rörelse!", då skakar många utanför på huvudet eller hånflinar. 

En kristen fåraherde vid namn Phillip Keller har skrivit en bok om den 23:e psalmen. I den beskriver han hur det går när en hjord får drabbas av flugor. Beskrivningen är en bra illustration på en församling som "råkat ut för" köttsligt eller direkt demoniskt inflytande: "Får irriteras i synnerhet av de så kallade näsflugorna. Dessa små flugor surrar runt huvudet på fåren och försöker lägga sina ägg i den fuktiga slemhinnan på mulen. Om de lyckas kläcks äggen redan efter några dagar och små smala, maskliknande larver kryper fram. Dessa arbetar sig upp genom näsan och in i fårets huvud, gräver sig in i huden och orsakar intensiv klåda och svåra inflammationer. I irritation över detta slår eller skrubbar fåren sina huvuden mot träd, stenar, stolpar och buskar. De gnider dem mot jorden och kastar sig av och an bland träd och buskar. I extrema fall kan ett får till och med ta livet av sig i desperat försök att bli kvitt sin irritation. Ofta händer det dessutom att infektionen går så långt att den leder till blindhet. 

På grund av allt detta blir vissa får alldeles utom sig av fruktan och råkar i panik i sina försök att fly bort ifrån dessa plågoandar som kretsar omkring dem. De stampar omkring sig och rusar fram och tillbaka på ängen i desperat längtan att slippa flugorna. En del springer så länge att de till slut faller av ren utmattning. Andra står och kastar sina huvuden fram och tillbaka i timtal. De gömmer sig i vilken skogsdunge eller vilket buskage som helst som kan ge dem skydd, och ibland kan det hända att de helt vägrar att beta på den öppna fälten. All denna rastlöshet och oro får ödesdigra följer för hela flocken. Tackorna och lammen förlorar snart sitt välmående och börjar minska i vikt. Tackorna sinar och deras lamm slutar att växa och utvecklas inte som de ska. En del får kan skada sig svårt när de rusar omkring panikslagna, och andra blir blinda eller till och med dör."

Hur kan då församlingen räddas från en "flugattack", från egotrippar och onda andars påverkan? Phillip Keller får komma till tals igen: "Det är bara herdens noggranna tillsyn som kan förebygga de svåra problemen under "flugtiden". Vid minsta tecken på att det finns flugor i hjorden måste han smörja in deras huvuden med ett motgift. Jag föredrog att använda ett hemmagjort botemedel, som bestod av linolja, svavel och tjära, som jag smorde in fårens mule och huvud med för att skydda dem mot näsflugorna. Det hade en fantastisk effekt. Så fort oljan hade smorts på var irritationen borta, paniken var borta, och rastlösheten var också försvunnen. Nu kunde fåren lugnt börja beta igen, och sedan lade de sig mätta och nöjda ner för att vila."

Vad behöver församlingen? Vad behöver herdarna och medlemmarna? Jo, ständig rening i Jesu blod! Att oavbrutet hålla stånd mot falska läror och falska apostlar! Att ständigt leva i dopets verklighet och hela tiden låta sig uppfyllas av den helige Ande! Detta gäller alla församlingar, alla gemenskaper, alla lärjungahopar, oavsett storlek och mängd av verksamhet! Detta berör hela kristenheten! Salvoberedaren Jesus, vill ha en läkande och väldoftande salva! Jesus vill ha en kyrka idag, likt urförsamlingen, som helar och sprider vällukt! "De höll samman och möttes varje dag troget i templet, och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande, uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren lät varje dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem." (Apg.2:46-47) 

När Jerusalems mur återuppbyggs i Neh.3, c:a 450 f.Kr., blir olika heligheter som omnämns där likt illustrationer på heligheter, som gäller sida vid sida, när Guds församling byggs idag: ”Där bredvid arbetade Ussiel, Harhajas son, tillsammans med guldsmederna. Och bredvid dem arbetade Hananja, en av salvoberedarna (hebr. Ben(betyder son)rakach)”. Även om förföljelse kommer, bibliskt sett får man förr eller senare räkna med det, bör orsaken alltid vara våra brinnande vittnesbörd om tron på Jesus Kristus eller våra helgade liv. Däremot aldrig grund av maktlystnad, girighet, högmod, manipulationer, lögnaktighet, omoraliska handlingar eller kriminella beteenden. 


Sigvard Svärd

Läsarmejl


Skriv ut


Publicerat av Christer Åberg onsdag 13 januari 2016 13:00 | Direktlänk | Nyhetsbrev | RSS


STÖD APG29.NU


3 kommentarer

OBS: Läsarmejl, artiklar, kommentarer och video som är skrivna och gjorda av andra än mig, (Christer Åberg, grundaren till Apg29), kan ha åsikter som jag inte delar.

Berndt Isaksson

Är jag den ende som reagerar på bilden ovanför denna bloggpost?

Mannen på estraden som står med ryggen till har ju en figur i sitt skjortmönster som bara kan uppfattas som något demonliknande. Eller? Ungefär som Todd Bentley har demonliknande figurer intatuerade på sin kropp.

Berndt

Svara -   - 15/1-16 09:24 -


Sigvard Svärd

Broder Berndt! Ja, jag vet inte vad Christer har tagit den här bilden ifrån för sammanhang och kopplat ihop den med min text. Det du såg på talarens skjorta hade jag inte lagt märke till förrän nu, men Christer kanske valde den av orsak som du pekar på. Jesu frid till dig i tid som denna! Sigvard Svärd

Svara -   - 15/1-16 12:26 -


Christer Åberg

Svar till Berndt Isaksson.

Är jag den ende som reagerar på bilden ovanför denna bloggpost?

Jag har nu bytt ut bilden så att det inte ska bli någon diskussion om något som denna bloggpost inte handlar om.

Jag tittade bland annat på allt folket och inte på vad predikanten hade för bild på sin skjorta.

Den som vill studera bilden lite djupgående finns den här: www.apg29.nu/a/5q5

Och i förstoring på bilden på skjortan här: www.apg29.nu/a/4mn

Svara -   - 15/1-16 12:44 -


Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?Den oönskade - Del tretton

Öga

I den här delen berättar jag chockerande händelser som jag aldrig tidigare berättat vad som hände då jag gick i mellanstadiet. Allt är sant men en del namn på personer är utbytta eller inte namngivna. 

1

Läs allt!


Transformerad - Dokumentär om transpersoner

Dokumentär i Himlen TV7: Möt personer som kämpat med sin sexualitet och känslan av att inte passa in i sin egen kropp. 

2

Läs allt!


Äktenskapligt samliv

Äktenskapligt samliv

Men om de inte kan leva avhållsamt skall de gifta sig, eftersom det är bättre att gifta sig än att vara upptänd av begär.

53

Läs allt!


Dröm: Jag sögs upp i luften med min syster

Läsarmejl av Wallentin 

Uppryckandet

”Jesus blåste i en stor basun. Sedan började människor sväva uppåt. Jag sögs upp i luften ihop med min syster.”

13

Läs allt!


Den oönskade - del tolv

Christer Åberg med en bondkatt

Läs den chockerande fortsättningen av min följetong Den oönskade. I det här avsnittet blir jag både skjuten, beskjuten och knivhuggen.

8

Läs allt!


Donald Trump är utan tvekan använd av Gud

Donald Trump använd av Gud

Bild: samnytt.se 

Trump har ökat andelen flyktingar till USA med kristen bakgrund till 71 procent 2018 jämfört med under 50 procent 2016.  

10

Läs allt!


Det är obibliskt att be för världens nationer i Jerusalem

Det är obibliskt att be för världens nationer i Israel

Bild: Världen idag. 

4000 böneledare har samlats i Jerusalem i Israel för att be för världens nationer. Det låter bra, men det är bara ett krux: Det är helt obibliskt!

34

Läs allt!


Förbjud genus!

Genus borde förbjudas! Det förstör våra barn och ungdomar! Människor behöver Jesus så att de blir räddade från en sådan här förvirring och förförelse.

5

Läs allt!


Live! Sex

Christer Åberg talar om sex, relationer och äktenskap!

3

Läs allt!


Boknyhet: Han & hon - Livsviktig relation

Boknyhet - Han & Hon - Livsviktig relation av Holger Nilsson

1

Läs allt!


Den oönskade - del elva

Christer Åberg - Den oönskade

Min följetong om min barndom då jag växte upp i ett fosterhem. Jag har nu bytt namn på berättelsen till "Den oönskade". Del elva. Den här delen handlar om den dramatiska händelsen då min fosterfar hamnade på sjukhus.

8

Läs allt!


Befriad från tre demoner

Livesändning med Christer Åberg från Apg29.nu!

4

Läs allt!


Barack Obama: Vi behöver inte en Frälsare eller Messias

I den här chockerande videon säger USA:s förre president Barack Obama att vi inte behöver en Frälsare eller Messias utan bara hederliga hårt arbetande människor.

26

Läs allt!


Muslimskt hat mot kristna stort och växande problem

Det muslimska hatet mot kristna ökar i hela världen. I muslimskt dominerande länder förföljs, fördrivs och mördas många kristna. 

28

Läs allt!


Uppryckandet är inget återsamlande

Uppryckande

Ju mer jag sätter mig in i uppryckandet, ju mer tydligare och klarare blir det. Vi ska inte krångla till det med massa logiskt mänskligt tänkande för att försöka få ihop det. För det är då vi får konstiga förvirrande och motsägande läror. 

6

Läs allt!


Världskriget i Syrien

Krig

Man brukar tala om det tredje världskriget, men det kanske var Kuvaitkriget då USA tillsammans med många länder anföll Irak. Efter det har det varit andra krig så vilket nummer som världskriget i Syrien har vet jag inte. Är det fjärde eller rentav det femte?

1

Läs allt!


Annons


Två slags uppryckande

I det här korta videoklippet talar jag om att det finns två slags uppryckande.

3

Läs allt!


Min barndom jag aldrig haft - Stulna år del tio

Christian Åberg barn

Mina fosterföräldrars gård låg två mil från Ljungby mot Halmstad i Annerstad. Det låg lite små byar runt omkring. Skeen, Skäckarp, Stackarp och Torpa där vi gick i skola. 

7

Läs allt!


Dagens ord

Vecka 39, måndag 24 september 2018 kl. 11:19

Jesus söker: Gerhard, Gert!

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? - Be den här bönen:

Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som min Herre och Frälsare. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Jag ber om förlåtelse för alla mina synder. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!

Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. - Joh 3:16


Ramadan 2018

Så här många muslimska attentat och mord har det skett hittills under Ramadan 2018.


Radikal kristen tro kostar förföljelse

Läsarmejl av Sigvard Svärd 

Radikal kristen tro kostar förföljelse

Uttalar min djupa respekt för kristna som på grund av sin tro blir förföljda. I vissa länder, kulturer, traditioner och sammanhang är förföljelsen mot kristna fruktansvärd. 

58

Läs allt!


Senaste kommentarer


Sju viktiga fakta om livet

Läsarmejl av nils 

7 viktiga fakta om livet

Sex, ja sju viktiga fakta om livet! 

7

Läs allt!


Live! Unikt erbjudande: Den längsta natten

Unikt Erbjudande! Köp den mycket berörande boken "Den längsta natten" av Christer Åberg. 1 bok: 150 kr. Två böcker för 300 kr och få en på köpet! Fraktfritt! Passa på medan det här erbjudandet står kvar. Swisha in betalningen och din adress på 070-935 66. Du kan även betala via bankkonto: 8150-5, 934 343 720-9.

0

Läs allt!


”Gud, varför gav du mig en sån snygg fru?”

Adam och Eva

En historia om en man som ställer frågor till Gud om sin fru.

7

Läs allt!


Är du en profet?

Jag efterlyser pro9feter

Jag efterlyser profeter som har ett ord till Sveriges församling och folk i dag! Är det du?

305

Läs allt!


Du måste födas på nytt

Född på nytt

"Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt." Joh 3:7.

0

Läs allt!


Förra året dödades 84 000 personer av muslimer

Våldets islam

En ny rapport visar att 121 Muslimska grupper över hela världen dödade förra året 84 000 personer i 66 länder, varav 22 000 civila. Totalt utfördes 7 841 muslimska attacker, i genomsnitt 21 per dag, i 48 länder.

25

Läs allt!


Har den röda kvigan hittats i Israel?

Av Holger Nilsson 

Har den röda kvigan hittats i Israel?

Har den röda kvigan hittats? Det är en fråga som nu spänt väntar på att få sitt svar.

21

Läs allt!


Den längsta natten - Apg29 med Christer Åberg

Christer Åberg läser ur sin bok Den längsta natten.

3

Läs allt!


SD-valsedlar stals på europeiska ambassader

Under förtidsröstningen stals Sverigedemokraternas valsedlar från tre ambassader i Europa.

10

Läs allt!


Partiledarna har störtat på en öde ö

En satir-video som illustrerar träffsäkert partiledarnas bråk och maktanspråk just nu!

1

Läs allt!
Apg29 har tusentals bloggartiklar! Gå vidare till fler artiklar:

NÄSTA


Artiklar Kommentarer Bönesidan Fråga Christer Kontakt

STÖD APG29

Du kan ge på tre olika sätt:

  • Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4
  • Swish: 070 935 66 96
  • Paypal

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 54 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 34 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 17 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 12 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 10 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Sedan 23:42 2013-08-16 har det varit 441 719 754 sidvisningar på Apg29!

Apg29 har just nu 16 887 bloggartiklar, 89 700 kommentarer och 58 454 bönämnen.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

MediaCreeper

Besök också Apg29 på:

Facebook | Twitter | Youtube | Vimeo | Instagram | Gab | SoundCloud

TA EMOT JESUS!

↑ Upp