1 114 online! | Sidvisningar idag: 89 120 | Igår: 241 914 |

www.apg29.nu

Annons

Menyn är högst upp till vänster!
Prenumerera gratis på Apg29:s nyhetsmejl:

Församlingen som en salva

Läsarmejl av Sigvard Svärd 

”Giftflugor vållar stank och jäsning i salvoberedarens salva”. (Pred.10:1a, 1917 års. övers.)

Församlingens funktion i tiden är omfattande och enormt betydelsefull. Missionsförbundets grundare, P.P. Waldenström (1838-1917), sa på sin tid: ”Den kristna församlingen är en förberedelse för Guds (eviga, min anm.) rike. I den samlas och uppfostras folk för riket.”

Evangelisation och mission är centrala uppgifter för församlingen här i tiden. Paulus skriver till församlingen i Filippi: ”Ni har varit med i arbetet för evangelium ända från första dagen.” (Fil.1:5) För församlingen gäller bl.a. Följande: ”Förkunna hans (Guds) storverk” (1 Petr.2:9), ja, att mana folk: ”Låt försona er med Gud” (2 Kor.5:20), samt att andligt kämpa som Paulus: ”Jag bryter ner tankebyggnader och allt som trotsigt reser sig mot kunskapen om Gud, och gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus” (2 Kor.10:4-5), vidare att leva efter orden av Jesus: ”Ni är jordens salt…Ni är världens ljus” (Matt.5:13-14). 

Genom allt vad församlingen är, och det är alltså inte lite, kan det verkligen vara på sin plats att just här citera Ef.3:8-11 - där Paulus uppfylld av den helige Ande skriver: ”Jag, den allra obetydligaste av alla heliga, har fått denna nåd: att ge hedningarna budskapet om den outgrundliga rikedom som finns i Kristus och att upplysa alla om planen med den hemlighet som från världens början varit dold hos Gud, som skapat allt. Nu skulle härskarna och makterna i himlarymderna genom kyrkan (församlingen, annan övers.) få kunskap om Guds vishet i hela dess mångfald. Detta var den avsikt med världen som han förverkligade i och med Kristus Jesus, vår herre.”

En av de allra viktigaste (och vackraste) tjänsterna som församlingen fått i uppdrag att utföra, är samarittjänsten – både på det sociala/humanistiska planet och på det andliga/själavårdande området. Men i liknelsen om mannen som blivit överfallen av rövare (Luk.10:25-37), får man väl konstatera att ”kyrkan” uppträdde under all kritik. Både leviten och prästen gick förbi den slagne. Det måste anses som ett misslyckande. Ingen godtagbar ursäkt kan ges. Den kristna församlingen i sin rätta funktion, är en utgjuten salva, är balsam på såren och en läkande olja. Denna tjänst vänder sig inåt, på det sättet att de som tillhör församlingen får en helande behandling. Men vänder sig också utåt världen till olycksdrabbade, för att hjälpa. Gud har utgjutit församlingen som en salva, i en värld och åt en mänsklighet som befinner sig i den allra djupaste nöd, som ständigt sargas och rivs av djävulen. Det står i Apg.10:38: ”…hur Jesus från Nasaret blev smord av Gud med helig ande och kraft och hur han vandrade omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld…”

Men församlingen är inte endast en smörjelse i bemärkelsen läkemedel, utan även i att parfymera tillvaron; att sprida vällukt: ”Gud vare tack som genom Kristus alltid för mig med i sitt triumftåg och överallt låter mig sprida Kristuskunskapens doft. Ty till Guds ära är jag en Kristusdoft bland dem som räddas och bland dem som går förlorade” (2 Kor.2:14-15). I samma brev, kapitel tre och vers tre, sägs det att den kristna församlingen är ett brev från Kristus. Församlingen ska sprida en god doft. Församlingen lever visserligen ett fördolt liv med Gud. Men den måste märkas och kännas om den ska kunna intressera människor för Gud.

När brudgummen beskriver bruden (bild på församlingen, min anm.) i Höga V.4:10, så säger han: ”Och doften av dina salvor övergår all vällukt.” Församlingen ska både balsamera och parfymera, både vara ett läkemedel och ett skönhetsmedel, både lindra nöd och uppträda med positiva samhällsinitiativ.

Den som utgjutit församlingen, denna salva, är han vars namn är som en utgjuten salva (Höga V.1:3), nämligen Guds son, Jesus Kristus. Församlingen är en smörjelse, beredd av den store salvoberedaren Jesus – med syfte att hela en söndertrasad mänsklighet och dofta Guds härlighet. Uttrycket salvoberedaren (hebr. Rakach) i Pred.10:1 kan också översättas med ”apotekaren”. Apotekaren Jesus, har tillrett församlingen. Arbetsbordet var ett ohyvlat träkors. Den viktigaste ingrediensen var hans eget blod. Ofrånkomliga delar var Guds ord, vatten (dop) och vin (Anden) En annan översättning av ordet salvoberedaren, är ”salvoblandaren”. Jesus har blandat till en salva så effektiv och god, att den kan svara upp emot alla människors behov och genom sin vällukt dra en hel värld i riktning mot Gud. Det hebreiska grundtextordet som blivit översatt med salvoberedaren, kan också översättas med ”parfymeraren”. Jesus har på det mest underfulla sätt parfymerat salvan, församlingen, med: ”kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning” (Gal.5:22-23). Församlingen är en salva tillredd av Mästaren! 

Men så tillbaka till Pred.10:1: ”Giftflugor vållar stank och jäsning i salvoberedarens salva".

Guds fiende, djävulen, arbetar med alla sina resurser för att förstöra församlingen. Med alla de möjligheter han har, sätter han in den ena stöten efter den andra – för att göra salvan obrukbar och illaluktande. Djävulen är Beelsebul ”flugornas herre”, de onda andarnas furste. Fluga heter zebub på hebreiska och Bel betyder Herre. Belzebub (på Valand i Göteborg ligger en nattklubb med just namnet Belsepub, googla får du se dess reklam för andligt mörker) sänder ut sina giftflugor, sina demoner, för att dessa skall spy gift i salvan eller lägga sina ägg i den och så göra den oanvändbar och ointressant. Fiendens order lyder: Fördärva Guds församling! 

Enligt mosaiska lagen var flugorna orena djur för judarna. Gottfrid Büchner skriver i sin väldiga bibelkonkordans från 1700-talet, att flugor inte fick förekomma i det inre av Jerusalems tempel. Under fångenskapen i Egypten hade bland annat flugor varit en plåga för judarna. I Jes.7:18 omtalas en kommande domshandling. Den egyptiska ”flugplågan” skulle åter igen drabba det avfälliga Juda: ”Ty på den tiden skall Herren locka på flugorna längst bort vid Egyptens strömmar”. Med tanke på djuroffren på den yttre förgården, kan det inte ha varit lätt för leviter och tempeltjänare att hålla flugorna utanför det inre av Jerusalems tempel. Det måste ha gått åt många ”flugsmällare”. Zebub med tillägget maveth har av 1917 års bibelkommission översatts med "giftflugor". En annan översättning har "onda flugor". Fribaptisternas grundare, Helge Åkesson, skriver "döda flugor". Gal. 5:19 presenterar flera "flugor": "Vad köttet ger är lätt att se: otukt, orenhet, liderlighet, avguderi, trolldom, fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar, kätterier, maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag". När dessa "flugor" får komma in i församlingen, leder detta till svaghet och hjälplöshet. Och värre: Synden tar bort attraktionen. 

Den tilldragande vällukten försvinner och ersätts med en illaluktande, vämjelig och dålig lukt - stank med ett annat ord. Den auktoriserade engelska översättningen, King James, återger det med: "en djävulsk odör" (an evil odor). Ingenting i samhället är så nedbrytande att se och läsa om, med tanke på den höga heliga bekännelsen, som (en) Guds församling i förfall via ytlighet, omoral och via djupgående schismer. När massmedia exempelvis basunerar ut: "Församlingsdiakon festade upp kollekten!", "Pastor besökte bordell!", "Konflikt i kristen rörelse!", då skakar många utanför på huvudet eller hånflinar. 

En kristen fåraherde vid namn Phillip Keller har skrivit en bok om den 23:e psalmen. I den beskriver han hur det går när en hjord får drabbas av flugor. Beskrivningen är en bra illustration på en församling som "råkat ut för" köttsligt eller direkt demoniskt inflytande: "Får irriteras i synnerhet av de så kallade näsflugorna. Dessa små flugor surrar runt huvudet på fåren och försöker lägga sina ägg i den fuktiga slemhinnan på mulen. Om de lyckas kläcks äggen redan efter några dagar och små smala, maskliknande larver kryper fram. Dessa arbetar sig upp genom näsan och in i fårets huvud, gräver sig in i huden och orsakar intensiv klåda och svåra inflammationer. I irritation över detta slår eller skrubbar fåren sina huvuden mot träd, stenar, stolpar och buskar. De gnider dem mot jorden och kastar sig av och an bland träd och buskar. I extrema fall kan ett får till och med ta livet av sig i desperat försök att bli kvitt sin irritation. Ofta händer det dessutom att infektionen går så långt att den leder till blindhet. 

På grund av allt detta blir vissa får alldeles utom sig av fruktan och råkar i panik i sina försök att fly bort ifrån dessa plågoandar som kretsar omkring dem. De stampar omkring sig och rusar fram och tillbaka på ängen i desperat längtan att slippa flugorna. En del springer så länge att de till slut faller av ren utmattning. Andra står och kastar sina huvuden fram och tillbaka i timtal. De gömmer sig i vilken skogsdunge eller vilket buskage som helst som kan ge dem skydd, och ibland kan det hända att de helt vägrar att beta på den öppna fälten. All denna rastlöshet och oro får ödesdigra följer för hela flocken. Tackorna och lammen förlorar snart sitt välmående och börjar minska i vikt. Tackorna sinar och deras lamm slutar att växa och utvecklas inte som de ska. En del får kan skada sig svårt när de rusar omkring panikslagna, och andra blir blinda eller till och med dör."

Hur kan då församlingen räddas från en "flugattack", från egotrippar och onda andars påverkan? Phillip Keller får komma till tals igen: "Det är bara herdens noggranna tillsyn som kan förebygga de svåra problemen under "flugtiden". Vid minsta tecken på att det finns flugor i hjorden måste han smörja in deras huvuden med ett motgift. Jag föredrog att använda ett hemmagjort botemedel, som bestod av linolja, svavel och tjära, som jag smorde in fårens mule och huvud med för att skydda dem mot näsflugorna. Det hade en fantastisk effekt. Så fort oljan hade smorts på var irritationen borta, paniken var borta, och rastlösheten var också försvunnen. Nu kunde fåren lugnt börja beta igen, och sedan lade de sig mätta och nöjda ner för att vila."

Vad behöver församlingen? Vad behöver herdarna och medlemmarna? Jo, ständig rening i Jesu blod! Att oavbrutet hålla stånd mot falska läror och falska apostlar! Att ständigt leva i dopets verklighet och hela tiden låta sig uppfyllas av den helige Ande! Detta gäller alla församlingar, alla gemenskaper, alla lärjungahopar, oavsett storlek och mängd av verksamhet! Detta berör hela kristenheten! Salvoberedaren Jesus, vill ha en läkande och väldoftande salva! Jesus vill ha en kyrka idag, likt urförsamlingen, som helar och sprider vällukt! "De höll samman och möttes varje dag troget i templet, och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande, uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren lät varje dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem." (Apg.2:46-47) 

När Jerusalems mur återuppbyggs i Neh.3, c:a 450 f.Kr., blir olika heligheter som omnämns där likt illustrationer på heligheter, som gäller sida vid sida, när Guds församling byggs idag: ”Där bredvid arbetade Ussiel, Harhajas son, tillsammans med guldsmederna. Och bredvid dem arbetade Hananja, en av salvoberedarna (hebr. Ben(betyder son)rakach)”. Även om förföljelse kommer, bibliskt sett får man förr eller senare räkna med det, bör orsaken alltid vara våra brinnande vittnesbörd om tron på Jesus Kristus eller våra helgade liv. Däremot aldrig grund av maktlystnad, girighet, högmod, manipulationer, lögnaktighet, omoraliska handlingar eller kriminella beteenden. 


Sigvard Svärd

Läsarmejl


submit to reddit

Skriv ut Bädda in Mejla


Publicerat av Christer Åberg onsdag 13 januari 2016 13:00 | #läsarmejl #sigvard svärd #församlingen | Direktlänk | Nyhetsbrev | RSS

APG29 NÅR TUSENTALS VARJE DAG!
Gillar du Apg29?
Swisha en peng till: 070 935 66 96


3 kommentarer

Berndt Isaksson

Är jag den ende som reagerar på bilden ovanför denna bloggpost?

Mannen på estraden som står med ryggen till har ju en figur i sitt skjortmönster som bara kan uppfattas som något demonliknande. Eller? Ungefär som Todd Bentley har demonliknande figurer intatuerade på sin kropp.

Berndt

Svara -   - 15/1-16 09:24 -


Sigvard Svärd

Broder Berndt! Ja, jag vet inte vad Christer har tagit den här bilden ifrån för sammanhang och kopplat ihop den med min text. Det du såg på talarens skjorta hade jag inte lagt märke till förrän nu, men Christer kanske valde den av orsak som du pekar på. Jesu frid till dig i tid som denna! Sigvard Svärd

Svara -   - 15/1-16 12:26 -


Christer Åberg

Svar till Berndt Isaksson.

Är jag den ende som reagerar på bilden ovanför denna bloggpost?

Jag har nu bytt ut bilden så att det inte ska bli någon diskussion om något som denna bloggpost inte handlar om.

Jag tittade bland annat på allt folket och inte på vad predikanten hade för bild på sin skjorta.

Den som vill studera bilden lite djupgående finns den här: www.apg29.nu/a/5q5

Och i förstoring på bilden på skjortan här: www.apg29.nu/a/4mn

Svara -   - 15/1-16 12:44 -


Din kommentar

NYTT! Ditt namn och mejladress måste godkännas innan kommentaren publiceras. Efter godkännande måste du alltid ha samma namn och mejl nästa gång du postar en kommentar, annars godkänns inte kommentaren.


Kom ihåg mig?Så kan muslimska terrorister räddas i våra svenska fängelser

Muslimsk radikalisering i fängelserna

Bild: SVT nyheter.

Det är endast genom tron på Jesus som de muslimska terroristerna i våra svenska fängelser kan räddas. 

1

Läs allt!


Du måste ta emot Jesus för att komma till himlen

Himlen

Jag har bestämt mig för att jag så länge jag lever ska jag tala enkelt om Jesus Kristus och hur man blir frälst. Därför att Människor behöver bli frälsta. 

1

Läs allt!


Har Lill-Babs en egen himmel?

Har Lill-Babs en egen himmel?

Detta var en minnesgudstjänst för Lill-Babs idag. Det är då som Lasse Berghagen säger hon bli glad uppe i sin himmel. Jag tänkte omedelbart: Har Lill-Babs en egen himmel? En liten personlig himmel som bara är hennes?

1

Läs allt!


Dröm: Sverige under krigshot

Sverige under krigshot

Jag drömde att Sverige var under krigshot. Anfallet kunde komma när som helst och folket väntade sammanbitet i fruktan med böjda huvuden.

3

Läs allt!


Stenkastning mot räddningstjänsten

När räddningstjänsten åkte ut för att släcka en brand i Uddevalla i natt möttes de av 10 till 15 stenkastande ungdomar. 

9

Läs allt!


Grattis Desiré »Dessan» 12 år

Paket till Dessan 12 år

Igår hade vi födelsedagskalas för min dotter Desiré »Dessan» Åberg som fyller 12 år på tisdag. 

7

Läs allt!


Pride, tårta och Jesus - Christer Åberg

Pride, tårta och Jesus - Apg29 med Christer Åberg.

0

Läs allt!


Pride är oroande för folkhälsan

Enligt en kommande rapport från Claphaminstitutet är det falskt att  Pride är en plats för färg, glädje och alla människors lika värde. Innehållet är mycket mörkare och djupt oroande för folkhälsan.

6

Läs allt!


Jesus

Läsarmejl av David B 

Jesus

Fall, i Jesu starka och kärleksfulla famn.

1

Läs allt!


Ett ord från Herren Jesus

Läsarmejl av Nils 

En syster har ett ord från Herren den19 februari 2018, att dela med dig.

4

Läs allt!


Förbjud könsbyten på barn och vuxna

Flicka oc pojke pussas

Regeringen gav en utredare i uppdrag att titta på lagstiftningen kring könsbyteskirurgi. För några veckor sedan kom förslaget: Barn under 18 år ska kunna genomgå underlivskirurgiska ingrepp!

5

Läs allt!


Alexandra - Når den verkbrudne fikk møte Herren Jesus

Alexandra sjunger på en Maranatakonferens i Landsstevne på Selfjord 2014.

5

Läs allt!


Vulkanutbrott - ett tidstecken

Av Mikael Walfridsson 

Vulkanutbrott

Just nu, så upplever vi ett explosivt vulkanutbrott på Hawaii, där vulkanen Kilauea sänder aska över nio kilometer upp i luften. 

4

Läs allt!


Med Jesus i maskinhallen i Horsaryd

Mats Lindbom

Mats Lindbom. 

Lindbergarna och jag är i Horsaryd på unika möten i Mats Lindboms maskinhall. 

1

Läs allt!


Ett ord från Herren Jesus

Läsarmejl av Nils 

En syster har ett ord från Herren den19 februari 2018, att dela med dig.

6

Läs allt!


Horsaryd

Nu är jag på väg ner till Horsaryd för att medverka på möten i en maskinhall tillsammans med Lindbergarna. 

1

Läs allt!


Annons


Boplats sökes under Almedalsveckan

1

Läs allt!


Påven till homosexuell: Gud gjorde dig på det sättet och det är så Gud vill att du ska vara

Påven ljuger för en homosexuell man

Bild: theguardian.com. 

Enligt Juan Carlos Cruz, en homosexuell man, som har blivit utsatt för sexuella övergrepp av en katolsk präst, ska påven ha sagt till honom att Gud gjorde honom till homosexuell.

21

Läs allt!


Dagens ord

Vecka 22, måndag 28 maj 2018 kl. 07:13

Jesus söker: Ingeborg, Borghild!

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? - Be den här bönen:

Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som min Herre och Frälsare. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Jag ber om förlåtelse för alla mina synder. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!

Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. - Joh 3:16


Ramadan 2018

Så här många muslimska attentat och mord har det skett hittills under Ramadan 2018.


Boplats sökes till Almedalsveckan

Boplats sökes till Almedalsveckan Kontakta Christer Åberg

Jag söker febrilt efter någonstans att bo under Almedalsveckan i Visby på Gotland. Har du någon plats ledig för mig? Behöver bara något utrymme att sova! Hör av dig till mig Christer Åberg på på 070-935 66 96, eller: kontakt@apg29.nu. Tack!

2

Läs allt!


Senaste kommentarer


Bildspel: Lindbergarna och Christer Åberg på Kanal 10

På Kanal 10 igår! Tommy Dahlman, Dag Sandahl, David Castor från Tro, hopp och kärlek som sändes i svt, Nenne Lindberg, Toye Torgny Toye Josefson, Sivert Lindberg och Katerina Janouch. 

1

Läs allt!


Mordet på Olof Palme löst

Skandiamannen

Bild: Expressen. 

En man som var 52 år vid mordet på Olof Palme är sedan förra året polisens huvudspår som mördaren.

6

Läs allt!


Gifte sig män med män i Bibeln?

2

Läs allt!


Äktenskapet är till för man och kvinna

Läsarmejl av Ulrik Petersson 

Äktenskapet är till för man och kvinna, ett heligt förbund instiftat av Gud själv!

5

Läs allt!


Homosexualitet har normaliserats

Barn och naken man

De olika pridfefestivalerna kommer basunera ut sina budskap över landet även denna sommar och media kommer att hjälpa till. 

25

Läs allt!


20 saker hos sista dagarnas människor

De sista dagarnas människor

Hur kommer människorna vara i de sista dagarna? Bibeln listar 20 saker.

14

Läs allt!


Förbjud islam

Pojke tillber Allah

Förbjud islam, eller vad tycker du? Motivera också ditt svar i kommentaren.

55

Läs allt!


Inför tältsommaren: Så viker du ihop ett Pop up tält

Nu inför sommaren ska du få ett fantastiskt tips om hur man viker ihop ett Pop up tält! 

0

Läs allt!


Säger Jesus att han är Gud?

Säger Bibeln och Jesus att han är Gud? Det här videoklippet avslöjar det tydliga svaret!

33

Läs allt!


Så blir du döpt i den Helige Ande - Christer Åberg

PINGSTEN! Så blir du döpt i den Helige Ande - Apg29 med Christer Åberg. Christer Åberg demonstrerar tungotal och uttydning! Alla kan bli Andedöpta.

0

Läs allt!
Apg29 har tusentals bloggartiklar! Gå vidare till fler artiklar:

NÄSTA


Artiklar Kommentarer Bönesidan Fråga Christer Kontakt | Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 54 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 34 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 17 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 12 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 10 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Sedan 23:42 2013-08-16 har det varit 419 131 922 sidvisningar på Apg29!

Apg29 har just nu 16 559 bloggartiklar, 82 735 kommentarer och 55 697 bönämnen.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

MediaCreeper

Besök också Apg29 på:

Facebook | Twitter | Youtube | Vimeo | Instagram | Gab

TA EMOT JESUS!

↑ Upp