Surfar nu: 594 www.apg29.nu

نخست اصول تعلیم مسیح - توبه

نخست اصول تعلیم مسیح

توبه هدیه ای از خدا است. ما نمی توانیم خودمان را از قدرت خود توبه. این عمل و کار خدا در ما است. 

عبرانیان 6: 1. بنابراین اجازه دهید ما اولین اصول تعلیم مسیح را ترک کرده و در تلاش به سمت آن است که متعلق به کمال. بیایید دوباره ذخیره کردن پایه و اساس توبه از اعمال مرده و ایمان به خدا، 2 دکترین غسل تعمید و دستگذاری، قیام قضاوت مرده و ابدی است.

اصول تعلیم مسیح اولین کسی بود که مؤمنان جدید را آموخته بود. و اگر این اصول است، مهم این است که ما آنها را می دانیم و درک آنچه که آنها برای ایستادن. 

متی 28:19. برو کنید شما رو، و آموزش همه ملت ها. تعمید آنها را در پدر و پسر و روح القدس. 20. آموزش آنها را به اطاعت همه چیز من به شما فرمان. و ببین، من با شما هستم، به پایان است. آمین.

دانش؟

این تعالیم اساسی بسیار مراقب باشید برای تدریس به مؤمنان جدید بود. شما دانش زیادی نیاز به ذخیره شود. 

من اطلاعی بزرگ خدا و عیسی مسیح وقتی که من را نجات داد شد. در واقع، من می دانستم که دقیقا هیچ چیز. من شما را در جزئیات بیشتر در مورد این به من در کتاب های ناخواسته است. 

یکی از دوستان من به من به کلیسای پنطیکاستی و جو در زمان در لئونبه وقتی که من بیست ساله بود. این یک جلسه صبح روز یکشنبه بود. من در سراسر جلسه در کلیسا به خوبی مجهز نشسته و من در زمان دقیقا هیچ چیز. یکشنبه، پس از آن دوستان خود را با من در زمان به عقب به کلیسای پنطیکاستی و درک من پس از آن نیز فقط به همان اندازه، که هیچ چیز است! 

پس از این دیدار، کسی که خواسته اگر من می خواستم به ذخیره شود. من نمی دانم چه کلمه به معنای. علاوه بر این، من هرگز خواسته شده است، و نه پس از آن. این تنها زمانی هر کسی که درخواست قرار داده است به من. اما من، من متوجه شدم چیزی در مورد عیسی که من نیاز وجود دارد. چه آن را برای چیزی که من نمی دانستم بود، اما چیزی در مورد عیسی وجود دارد. من هم گفتم بله! 

وجود دارد، من عیسی را پذیرفت و زندگی من تبدیل شده است. من حفظ شد و تمام گناهان من را ببخشند شد. این عیسی بود که من را نجات داد که من از دریافت. فرد زندگی عیسی مسیح، و نه که من یک دانش زیادی داشته است. این بیش از اندازه کافی که من عیسی به طول انجامید. 

اگر دانش بودند صرفه جویی خواهد بود بدون نیاز به عیسی مسیح. اما در حال حاضر آن را عیسی است که موجب صرفه جویی، بنابراین آن را به او است شما نیاز به دریافت خواهید کرد. 

همه شما نیاز به دانستن است که شما نیاز به عیسی مسیح. شما می توانید الهیات چقدر در هر نقطه می دانم، اما شما لازم نیست که عیسی، پس شما را نجات داد. این عیسی مسیح که موجب صرفه جویی و هیچ کس دیگر است. 

اما از آنجا که شما عیسی را دریافت کرده اند، شما آموزش اساسی در تعلیم مسیح نیاز دارند. این نیز چه عیسی می گوید در متی فصل 28 ما قبلا ذکر شده است. این آموزش پایه شما می توانید در یک کلیسا کتاب مقدس مسیحی محلی که شما متعلق است.

اصول تعلیم مسیح

اصول اولیه تعلیم مسیح چیست؟ 

  1. توبه از اعمال مرده 
  2. ایمان به خدا
  3. غسل تعمید 
  4. به پایان رساندن دست
  5. رستاخیز
  6. جزای ابدی

توبه

1 تسالونیکیان 1: 9. برای آنها خودشان را در مورد ما بگویید، ما چگونه از شما دریافت شد و چگونه می توانید  به خدا از بت تبدیل   برای خدمت به خدای زنده و حقیقی، 10 و به انتظار از آسمان پسر خود، که او را از مردگان برخیزانید،  عیسی مسیح، که به ما نجات  از خشم آمده است.

توبه است چرخش به دور از هر چیزی به خدا. متن میگوید که آنها از بت به خدا تبدیل شده است. قبل از اینکه آنها بت خدمت کرده است، در حال حاضر آنها خدا خدمت کرده است. 

توبه اعلام هر دو جان باپتیست و عیسی مسیح خداوند. 

جان باپتیست:

مات 3: 2. و گفت: توبه، برای پادشاهی آسمان نزدیک است.

عیسی مسیح:

متی 04:17. از آن زمان عیسی شروع به موعظه، و می گویند، توبه، برای پادشاهی آسمان است نزدیک است.

هدیه

کتاب مقدس می گوید که توبه یک هدیه است. 

اعمال رسولان 11:18. هنگامی که آنها این را شنیدند، صلح خود را، و ستایش خدا، گفت: پس از آن تا  خدا به امتها نیز توبه داده  که زندگی به ارمغان می آورد.

توبه هدیه ای از خدا است. ما نمی توانیم خودمان را از قدرت خود توبه. این عمل و کار خدا در ما است. 

اعمال رسولان 05:31. خدا با دست راست خود را بلند کرد به شاهزاده و نجات دهنده، به  به اسرائیل توبه   بخشش CH.

آن خدایی که توبه می دهد. ما نمی توانیم خود آن را. این یک هدیه و عمل خدا در ما است. 

هنگامی که شما را به خدا به نوبه خود، و او یک معجزه در چنین مردی: رستگاری در که ما قبلا به عنوان خوانده شده در 1 تسالونیکیان 1:10. در اعمال 11:18 می خوانیم که توبه زندگی به ارمغان می آورد. طول می کشد تا یک معجزه خلاق در داخل کشور، چنین فردی وقتی که او توبه کند.

دریافت عیسی

جان 01:12. اما به عنوان بسیاری از او دریافت، به آنها او تا فرزندان خدا، به هر که به اسم او ایمان. 13. کسانی که شد  به دنیا آمد   که نه از خون و نه از اراده گوشت، و نه از اراده انسان است، اما  خدا .

توبه است به نوبه خود به عیسی مسیح و او را بپذیرید. شما دریافت عیسی درخواست او را به را به قلب آمده است. هنگامی که عیسی را به قلب می آید، و موجب صرفه جویی چنین شخصی. این است که نه نماز که موجب صرفه جویی، بلکه عیسی مسیح را به عنوان آنها دریافت خواهید کرد. 

این چیزی است که شما انجام این کار شما موجب صرفه جویی نیست، اما این چیزی است که عیسی مسیح برای شما بر روی صلیب. برخی از مطبوعات که شما باید به "انجام این کار و این که" به ذخیره شود، اما پس از آن باطل آنچه که عیسی انجام داده است. 

آنها بر این باورند که آن را به اندازه کافی برای دریافت عیسی نیست، اما شما نیز باید توبه کنند، اما پس از آن عمل بسیار از نجات، نه عیسی مسیح. آنها فراموش می کنند این است که توبه زمانی که شما به عیسی به نوبه خود و او را قبول وجود دارد. 

که زمانی که شما پذیرفتن عیسی مسیح به عنوان عیسی وارد آن شخص داخلی و خلاق و رستگاری زیر است. 

میوه

متی 3: 8 حمل بنابراین میوه شایسته توبه.

هنگامی که شما انجام معکوس به طور خودکار میوه از توبه. شما می توانید میوه گرفتن نیست، بلکه آن نتیجه عمل خدا در شما است. این است که میوه این است که رستگاری است. شما میوه حتما خداوند شما را نجات داد. 

اعمال رسولان 26:20. اما شروع به موعظه تنها به کسانی که در دمشق و اورشلیم بودند، و در سراسر یهودیه کشور و پس از آن به امتها، که آنها باید  توبه کنند و به خدا، و انجام کارهای توبه دیدار .

شما این کار را انجام نمی آثار به ذخیره شود - شما انجام اعمال که شما را نجات داد. اگر اعمال موجب صرفه جویی در شما عیسی نیاز ندارد. اما در حال حاضر موجب صرفه جویی در اهل عمل در جهان، چرا شما نیاز به عیسی مسیح!

فیشر

متی 04:19. سپس او به آنها گفت: دنبال من بیا و  من به شما را  صیاد مردم.

ما باید عیسی را دنبال کنید و او می کند یک معجزه در ما و ما را صیاد مردم. اگر ما به دنبال عیسی مسیح، ما به طور خودکار خواهد رفت مردم ماهیگیری - برنده مردم است. ما لازم نیست را به تلاش. این عیسی است که آن را می سازد. ما برنده مردم، نه به ذخیره شود، اما از آنجا که ما را نجات داد. 

اولین بار من را نجات داد، من نمی دانم که خیلی. پاسخ من چی بود، من نیست. من قطعا حتی نمی دانند که من به ماهیگیری مرد نامیده می شد - را به نفع مردم برای عیسی مسیح است. من تنها در آن موقعیت هایی که من تا به حال پاسخ که من در عیسی مسیح ایمان به پایان رسید. در واقع، من متوجه نمی شوید که زمانی که من در مورد پروردگار من عیسی مسیح شهادت دادند. 

چنین وضعیتی بود که گاهی اوقات من در مورد عیسی مسیح شهادت زمانی که من به عنوان یک باربر شب در یک هتل مشغول به کار بود. سپس آن اتفاق افتاد که برخی از کسانی که از من در مورد خدا و عیسی مسیح خواسته است. من سعی کردم به آنها پاسخ به عنوان بهترین من می توانم. 

من به پایان رسید تا پس از آن در آن شرایط که در آن من به حال برای پاسخ برای ایمان و شهادت عیسی من. من خودم بود تلاش ساخته شده است. من شده بود نجات داد، و عیسی است که من ساخته شده به یک فیشر از مردان بود.

تمام کتاب مقدس است که با توبه کلمه پر شده است. توبه از کتاب مقدس است و آن را یکی از اصول اولیه تعلیم مسیح است. 


Tack för att du läser Apg29. DELA gärna till dina vänner. Du kan också stödja Apg29 genom att sätta in en valfri GÅVA på BANKKONTO 8169-5,303 725 382-4. På internetbanken går det att ställa in så att du automatiskt ger en summa varje månad. Men om du hellre vill kan du SWISHA in en frivillig summa på 070 935 66 96. Tack.


Vill du bli frälst?

Ja

Nej


Publicerades lördag 6 juli 2019 12:34 | | Permalänk | Kopiera länk | Mejla

8 kommentarer

Steven Sat, 06 Jul 2019 13:30:39 +020

Off topic, kanske Christer gör en artikeln om detta; https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=7255916

Lyssna gärna hur Daniel rättfärdigar sin homosexuella tro. Jämför det med troende som lämnar sina kyrkor p g a samkönade äktenskap, accepterande av homosexualitet eller andra synder.  

Svara


Tomas N Sat, 06 Jul 2019 13:35:08 +020

Bra undervisning.

Uppenbarelsen om att Gud verkligen finns och att Jesus är Guds son måste oftast komma ifrån att någon har predikat eller delat evangeliet. Den viktigaste omvändelsen till Gud är ett övernaturligt verk som är både Guds verk och människans vilja och val i samverkan.

Men annars tror jag det finns en allmän kamp och fundering som människor har som är kopplad till samvetet och att Gud har ett frö hos varje människa som gör sig till känna. Där kan man nog prata om olika omvändelser i det stora och det lilla ifrån det onda till det goda

Människan är ansvarig för sina handlingar ,men kan inte frälsa sig själv.

Inom calvinismen har uppstått en missuppfattning som gör att människor väntar på att Gud skall "ge" omvändelse. Jag tror det handlar om att vi skall med hjärta och handlingar ifrån det onda och att det är Gud som genom Helige ande uppenbarar om synd så att vi kan omvända oss.

Han låter i sin kärlek och barmhärtighet sitt ljus lysa över våra situationer så att vi med vårt hjärta omvänder oss. Det är i mina ögon ett samspel.

Jag tycker även Torben Söndergård har en bra liknelse med det samspelet som liknar ett schackparti där Gud väntar på vår respons på vad Han har gjort

Svara


Bengt j Sat, 06 Jul 2019 14:12:46 +020

Det är tragiskt med människor som daniel

Likaså Gabriel Forss som nu lever med en man

Och menar att det går ihop med kristen tro

Han behöver få en inre nöd för detta

Så han slutar med det

Svara


Eva Sun, 07 Jul 2019 10:09:04 +020

Det var så roligt att läsa om hur / när du blev frälst, Krister. Du " fattade ingenting " men förstod ändå att du behövde Jesus. När jag läser det blir jag nästan lite avundsjuk på att det var så lätt för dig att förstå det.

Själv har jag haft svårare att acceptera detta tidigare i livet. Trots att jag besökt många frikyrkomöten och även jag fått frågan om jag "ville bli frälst". Jag förstod inte varför jag skulle vilja det, eller vad det innebar. För mig har det alltid varit viktigt att förstå. Det kanske har legat mig i fatet många ggr. Detta att vara tvungen att analysera och förstå för att kunna ta till mig något. Samtidigt kanske det ibland även varit en välsignelse, eftersom jag aldrig stänger dörren till något innan jag vet mer om saken.

Du har tagit emot Jesus Kristus "som ett barn" och Jesus sa ju själv att vi skulle bli som barn för att Guds Rike tillhörde just sådana. Men sedan skulle vi växa till i kunskap och insikt om Gud och Sanningen. Jag avgjorde mig också för Kristus en gång , men det var efter besök av andra kristna som gav mig en tidning där jag kunde ta del i mycket som Jesus sagt och gjort. Då började jag läsa Bibeln ( NT ) själv, och blev " gripen " av budskapet. Det var som att komma hem ! Plötsligt insåg jag att det FINNS en Sanning och att det onda i världen en dag får sin rättfärdiga dom. Och det underbara löftet om evigt liv i Guds Rike för de troende / frälsta.

Svara


Eva Sun, 07 Jul 2019 10:18:25 +020

Vill tillägga att jag omvände mig. Fick ett nytt tänkesätt, en ny syn på livet. Jag slutade röka och levde som om Kristus alltid befann sig bredvid mig. Så omvändelsen är avgörande.

Svara


Stefan Jonasson Sun, 07 Jul 2019 20:18:25 +020

Jag tror att grunden för frälsningen är pånyttfödelse.. Att man blir en ny skapelse i KRISTUS. *Rom 6:3 vet ni då inte att vi alla som har blivit döpta till KRISTUS har blivit döpta till hans död*... Synda naturen död och begraven.. Den nya skapelsen lever i KRISTUS.. Synden är dömd i KRISTI KROPP en gång för alla vi har försonats med GUD genom att tro och ta emot frälsningen..

Svara


Stefan Jonasson Mon, 08 Jul 2019 07:56:33 +020

1kor 3:11 någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd.. JESUS KRISTUS.. Om någon bygger på den grunden med guld silver eller ädla stenar eller trä hö och halm... *Den dagen* skall det visa sig hur var och en byggt...

Svara


Sven Thomsson Mon, 08 Jul 2019 09:30:10 +020

När man blir frälst upplever man livsförvandling. I samma stund som man tar emot Jesus "föds man på nytt till ett levande hopp" och "blir en ny skapelse i Kristus". Man upplever omvändelse från det gamla livet och får ett nytt, förvandlat liv.

Det som man ägnade sig åt i det gamla syndalivet förbleknar och man får ett nytt sinnelag och nya intressen enligt Bibelns ord: "Det gamla är borta och något nytt har kommit" (2 kor. 5:17).

Svara


Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?

Din kommentar kan deletas om den inte passar in på Apg29 vilket sidans grundare har ensam rätt att besluta om och som inte kan ifrågasättas. Exempelvis blir trollande, hat, förlöjligande, villoläror, pseudodebatt och olagligheter deletade och skribenten kan bli satt i modereringskön. Hittar du kommentarer som inte passar in – kontakta då Apg29.


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 29, torsdag 18 juli 2019 kl. 22:14

Jesus söker: Fredrik, Fritz!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
torsdag 18 juli 2019 22:03

Be för min tand som börjat krångla igen. Jesus Du kan hela detta. Låt mej slippa lägga mera pengar hos tandläkaren. Hade varit rik om jag kunnat spara alla de pengar jag lagt på mina tänder.

Morsan reklam


Aktuella artiklar


Senaste kommentarerSTÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp