Surfar nu: 498 www.apg29.nu


Ewwel l-baŜi ta 'l-duttrina ta' Kristu - indiema

Ewwel l-baŜi ta 'l-duttrina ta' Kristu

Indiema hija rigal minn Alla. Ma nistgħux lilna nfusna jindem tas-setgħa tagħhom stess. Din hija azzjoni Alla u x-xogħol fil magħna. 

Lhud 6: 1. Ejjew għalhekk iħallu l-ewwel prinċipji tal-duttrina ta 'Kristu u jistinkaw lejn dak li jappartjeni għall-perfezzjoni. Ejja ma jerġgħu jistabbilixxu s-sisien ta 'indiema minn xogħlijiet mejta u ta' fidi lejn Alla, 2 tad-duttrina tal-magħmudija u t-tqegħid fuq l-idejn, l-qawmien tas-sentenza mejta u dejjiema.

L-baŜi ta 'l-duttrina ta' Kristu kienet l-ewwel li mgħallma l-twemmin ġodda. U jekk dan huwa l-baŜi, huwa importanti li nafu lilhom u jifhmu dak li toqgħod għal. 

Mattew 28:19. Mur ye għalhekk, u jgħallmu-nazzjonijiet kollha. Baptizing lilhom fl-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. 20. Jgħallimhom biex jobdu kollox I kienu jarawhom int. U behold, I am miegħek dejjem, sa l-aħħar. Amen.

Għarfien?

Dan it-tagħlim bażiku kien ferm attenta biex jgħallmu l-twemmin ġodda. Inti ma għandekx bżonn għarfien kbir li jiġu ffrankati. 

Kelli l-ebda għarfien kbir ta 'Alla u Ġesù meta sirt ffrankati. Fil-fatt, kont naf eżattament xejn. I jgħidlek f'aktar dettall dwar dan fil-ktieb tiegħi Il mhux mixtieqa. 

Ħabib ta 'minjiera ħa me lill-Knisja Pentecostal fil Ljungby meta kelli għoxrin sena. Kienet laqgħa Ħadd filgħodu. I sib madwar il-laqgħa fil-knisja tajjeb fl-istokk u I ħa eżattament xejn. Ħadd, allura ħa ħabib tagħha miegħi lura lill-Knisja Pentecostal, u I mifhum allura wkoll daqstant ħafna, li xejn! 

Wara l-laqgħa, xi ħadd staqsa jekk jien ridt li jiġu ffrankati. Ma kontx naf x'inhi l-kelma fisser. Barra minn hekk, jien qatt ma ġiet mitluba, u lanqas wara. Hu l-unika darba xi ħadd poġġa din id-domanda lili. Imma jien, indunajt kien hemm xi ħaġa dwar Ġesù li I meħtieġa. Dak li kien għal xi ħaġa I ma kinux jafu, imma kien hemm xi ħaġa dwar Ġesù. So I qal iva! 

Hemm, I aċċettat Ġesù u l-ħajja tiegħi ġiet trasformata. I kien salvat u dnubiet kollha tiegħi kienu maħfura. Kien Ġesù li salvat me I kien jirċievi. Il-persuna li tgħix ta 'Ġesù Kristu, u mhux li kelli għarfien kbir. Hija dam aktar minn biżżejjed li I riċevuti Ġesù. 

Jekk għarfien kienu l-iffrankar jkun hemm ebda ħtieġa Ġesù. Imma issa huwa Ġesù li jiffranka, għalhekk huwa minnu li għandek bżonn biex tirċievi. 

Kulma għandek bżonn tkun taf hija li għandek bżonn li jaċċetta Ġesù. Tista 'tkun taf teoloġija kemm kullimkien, iżda inti ma għandekx Ġesù, allura inti ma ffrankati. Huwa Ġesù Kristu li jiffranka u ħadd. 

Iżda peress irċevejt Ġesù, ser ikollok bżonn istruzzjoni bażika fil-duttrina ta 'Kristu. Huwa wkoll dak li Ġesù jgħid f'Mattew kapitolu 28 għandna iċċitata iktar kmieni. Din l-edukazzjoni bażika tista 'tikseb fil-knisja bibliċi Kristjana lokali li inti jappartjenu.

L-baŜi ta 'l-duttrina ta' Kristu

Liema huma l-baŜi ta 'l-duttrina ta' Kristu? 

  1. indiema minn xogħlijiet mejta 
  2. fidi f'Alla
  3. magħmudija 
  4. idejn irfinar
  5. qawmien
  6. sentenza eterna

indiema

1 Thess 1: 9. Għal dawn jgħidulek ruħhom dwarna, kif aħna waslu tal inti u kif inti  mdawwar lejn Alla mill idols   biex iservu l-għajxien u Alla veru, 10 u li tistenna mis-sema lil Ibnu, min huwa qajjem mill-imwiet,  Ġesù li salvataġġi lilna  mill-rabja li ġejjin.

Indiema hija iduru bogħod minn kull ħaġa lil Alla. It-test jgħid li dawn irriżultaw minn idols lil Alla. Qabel ma serva idols, issa huma servuti Alla. 

Indiema ipproklamata kemm Ġwann Battista u l-Mulej Ġesù Kristu. 

Ġwanni l-Battista:

Matte 3: 2. u qal: jindem, għall-renju tas-sema huwa qrib.

Ġesù Kristu:

Mattew 04:17. Minn dak iż-żmien Ġesù beda biex jippridkaw, u jgħidu, jindem, għall-saltna tas-sema wasal qrib.

Gift

Il-Bibbja tgħid li indiema hija rigal. 

Atti 11:18. Meta semgħu dan, huma taw paċi tagħhom, u glorified Alla, qal: Imbagħad ikun  Alla mogħtija lill-Gentiles wkoll l-indiema  li ġġib ħajja.

Indiema hija rigal minn Alla. Ma nistgħux lilna nfusna jindem tas-setgħa tagħhom stess. Din hija azzjoni Alla u x-xogħol fil magħna. 

Atti 05:31. Alla mal-lemin tiegħu jittella 'għal-Prinċep u Salvatur, biex  jagħtu l-Iżrael indiema   maħfra ch.

Huwa Alla li tagħti indiema. Aħna ma tistax infushom teħodha. Huwa rigal u l-azzjoni ta 'Alla fina. 

Meta inti ddur lejn Alla, u hu ma miraklu f'tali raġel: salut li naqraw qabel in 1 Tessalonikin 1:10. Fl-Atti 11:18 naqraw li indiema ġġib ħajja. Huwa jieħu miraklu kreattiv fl-intern ta 'dik il-persuna meta hi repents.

Irċievi Ġesù

John 01:12. Iżda kif ħafna kif riċevuti lilu, għalihom Huwa taw id-dritt li jsiru wlied Alla, lilhom li jemmnu ismu. 13. Dawk li kienu  twieldu   mhux ta 'demm, u lanqas mir-rieda tal-laħam, u lanqas mir-rieda tal-bniedem, iżda  ta' Alla .

Indiema huwa li jduru għal Ġesù u jaċċettaw lilu. Inti tirċievi Ġesù billi jistaqsi lilu li ġejjin fil-qalba. Meta Ġesù jidħol fil-qalba, u jiffranka tali persuna. Mhuwiex l-talb li jiffranka, iżda Ġesù Kristu bħala li huma jirċievu. 

Mhuwiex dak li inti tagħmel li inti jiffranka, iżda li dak li Ġesù għamel għalik fuq is-salib. Xi istampa li inti għandek "tagħmel dan u li" li jiġu ffrankati, iżda mbagħad jinvalida dan dak li Ġesù għamel. 

Huma jemmnu li mhuwiex biżżejjed li jirċievu Ġesù, iżda trid wkoll jindem, iżda mbagħad l-att proprju tas-salvazzjoni, mhux Ġesù. Jinsew li hemm indiema meta inti ddur lejn Ġesù u jaċċettaw lilu. 

Li meta inti taċċetta Ġesù bħala Ġesù jidħol dik il-persuna ġewwa u tagħmel kreattivi u redemptive hawn taħt. 

il-frott

Mattew 3: 8 Wettaq għalhekk frott denja ta 'indiema.

Meta il-maqlub inti twettaq awtomatikament frott ta 'indiema. Inti ma tistax extort l-frott, iżda huwa riżultat ta 'azzjoni Alla fil inti. Mhuwiex l-frott li huwa redemptive. Inti l-frott għax Alla ffranka inti. 

Atti 26:20. imma bdew jippridkaw biss lil dawk li kienu fil Damasku u f'Ġerusalemm, u matul il-pajjiż Lhudija u mbagħad lill-Gentiles, li għandhom  jindem u dawwar biex Alla, u jagħmlu xogħlijiet jiltaqa 'għall-indiema .

Inti ma tagħmel xogħlijiet li jiġu ffrankati - inti tagħmel atti li qed salvati. Jekk il-atti jiffranka inti m'għandekx bżonn Ġesù. Imma issa jiffranka l-ebda atti fid-dinja, għaliex taħseb bżonn Ġesù Kristu!

sajjieda

Mattew 04:19. Imbagħad qalilhom: Ejjew warajja, u  jien se tagħmel inti  sajjieda tal-bnedmin.

Irridu isegwu Ġesù u hu ma miraklu fil magħna u jagħmilna sajjieda tal-bnedmin. Jekk aħna isegwu Ġesù, aħna awtomatikament se jmorru nies tas-sajd - rebbieħa nies. Ma kellniex bżonn biex jagħmlu sforz. Huwa Ġesù li jagħmilha. We win nies, m'għandhomx jiġu salvati, iżda għaliex aħna salvati. 

ewwel darba tiegħi salvati, ma kontx naf tant. Dak li kien sejħa tiegħi, jien ma. I ċertament lanqas biss jafu I kienet tissejjaħ il-sajd bniedem - biex tirbaħ nies għal Ġesù Kristu. I ended up biss f'dawk is-sitwazzjonijiet fejn kelli tingħata risposta għal din I Maħsub f'Ġesù Kristu. Fil-fatt, I ma fehmux li meta I xehed dwar Mulej tiegħi Ġesù Kristu. 

Sitwazzjoni bħal din kienet imbagħad li kultant I xehed dwar Ġesù meta kont qed naħdem bħala porter lejl fil-lukanda. Imbagħad ġara li kien hemm xi wħud li staqsa lili dwar Alla u Ġesù. I ppruvaw li tingħata tweġiba għalihom bħala l-aħjar stajt. 

I ended up imbagħad f'dawk is-sitwazzjonijiet fejn kelli biex twieġeb għall-fidi tiegħi u xhieda ta 'Ġesù. Jien ma kinux għamlu sforz. I kien salvat, u kien Ġesù li għamel miegħi sajjied tal-irġiel.

-Bibbja kollu huwa mimli bl-indiema kelma. Indiema hija bibliċi u hija waħda mill-ewwel prinċipji tal-duttrina ta 'Kristu. 


Tack för att du läser Apg29. DELA gärna till dina vänner. Du kan också stödja Apg29 genom att sätta in en valfri GÅVA på BANKKONTO 8169-5,303 725 382-4. På internetbanken går det att ställa in så att du automatiskt ger en summa varje månad. Men om du hellre vill kan du SWISHA in en frivillig summa på 070 935 66 96. Tack.


Vill du bli frälst?

Ja

Nej


Publicerades lördag 6 juli 2019 12:34 | | Permalänk | Kopiera länk | Mejla

8 kommentarer

Steven Sat, 06 Jul 2019 13:30:39 +020

Off topic, kanske Christer gör en artikeln om detta; https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=7255916

Lyssna gärna hur Daniel rättfärdigar sin homosexuella tro. Jämför det med troende som lämnar sina kyrkor p g a samkönade äktenskap, accepterande av homosexualitet eller andra synder.  

Svara


Tomas N Sat, 06 Jul 2019 13:35:08 +020

Bra undervisning.

Uppenbarelsen om att Gud verkligen finns och att Jesus är Guds son måste oftast komma ifrån att någon har predikat eller delat evangeliet. Den viktigaste omvändelsen till Gud är ett övernaturligt verk som är både Guds verk och människans vilja och val i samverkan.

Men annars tror jag det finns en allmän kamp och fundering som människor har som är kopplad till samvetet och att Gud har ett frö hos varje människa som gör sig till känna. Där kan man nog prata om olika omvändelser i det stora och det lilla ifrån det onda till det goda

Människan är ansvarig för sina handlingar ,men kan inte frälsa sig själv.

Inom calvinismen har uppstått en missuppfattning som gör att människor väntar på att Gud skall "ge" omvändelse. Jag tror det handlar om att vi skall med hjärta och handlingar ifrån det onda och att det är Gud som genom Helige ande uppenbarar om synd så att vi kan omvända oss.

Han låter i sin kärlek och barmhärtighet sitt ljus lysa över våra situationer så att vi med vårt hjärta omvänder oss. Det är i mina ögon ett samspel.

Jag tycker även Torben Söndergård har en bra liknelse med det samspelet som liknar ett schackparti där Gud väntar på vår respons på vad Han har gjort

Svara


Bengt j Sat, 06 Jul 2019 14:12:46 +020

Det är tragiskt med människor som daniel

Likaså Gabriel Forss som nu lever med en man

Och menar att det går ihop med kristen tro

Han behöver få en inre nöd för detta

Så han slutar med det

Svara


Eva Sun, 07 Jul 2019 10:09:04 +020

Det var så roligt att läsa om hur / när du blev frälst, Krister. Du " fattade ingenting " men förstod ändå att du behövde Jesus. När jag läser det blir jag nästan lite avundsjuk på att det var så lätt för dig att förstå det.

Själv har jag haft svårare att acceptera detta tidigare i livet. Trots att jag besökt många frikyrkomöten och även jag fått frågan om jag "ville bli frälst". Jag förstod inte varför jag skulle vilja det, eller vad det innebar. För mig har det alltid varit viktigt att förstå. Det kanske har legat mig i fatet många ggr. Detta att vara tvungen att analysera och förstå för att kunna ta till mig något. Samtidigt kanske det ibland även varit en välsignelse, eftersom jag aldrig stänger dörren till något innan jag vet mer om saken.

Du har tagit emot Jesus Kristus "som ett barn" och Jesus sa ju själv att vi skulle bli som barn för att Guds Rike tillhörde just sådana. Men sedan skulle vi växa till i kunskap och insikt om Gud och Sanningen. Jag avgjorde mig också för Kristus en gång , men det var efter besök av andra kristna som gav mig en tidning där jag kunde ta del i mycket som Jesus sagt och gjort. Då började jag läsa Bibeln ( NT ) själv, och blev " gripen " av budskapet. Det var som att komma hem ! Plötsligt insåg jag att det FINNS en Sanning och att det onda i världen en dag får sin rättfärdiga dom. Och det underbara löftet om evigt liv i Guds Rike för de troende / frälsta.

Svara


Eva Sun, 07 Jul 2019 10:18:25 +020

Vill tillägga att jag omvände mig. Fick ett nytt tänkesätt, en ny syn på livet. Jag slutade röka och levde som om Kristus alltid befann sig bredvid mig. Så omvändelsen är avgörande.

Svara


Stefan Jonasson Sun, 07 Jul 2019 20:18:25 +020

Jag tror att grunden för frälsningen är pånyttfödelse.. Att man blir en ny skapelse i KRISTUS. *Rom 6:3 vet ni då inte att vi alla som har blivit döpta till KRISTUS har blivit döpta till hans död*... Synda naturen död och begraven.. Den nya skapelsen lever i KRISTUS.. Synden är dömd i KRISTI KROPP en gång för alla vi har försonats med GUD genom att tro och ta emot frälsningen..

Svara


Stefan Jonasson Mon, 08 Jul 2019 07:56:33 +020

1kor 3:11 någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd.. JESUS KRISTUS.. Om någon bygger på den grunden med guld silver eller ädla stenar eller trä hö och halm... *Den dagen* skall det visa sig hur var och en byggt...

Svara


Sven Thomsson Mon, 08 Jul 2019 09:30:10 +020

När man blir frälst upplever man livsförvandling. I samma stund som man tar emot Jesus "föds man på nytt till ett levande hopp" och "blir en ny skapelse i Kristus". Man upplever omvändelse från det gamla livet och får ett nytt, förvandlat liv.

Det som man ägnade sig åt i det gamla syndalivet förbleknar och man får ett nytt sinnelag och nya intressen enligt Bibelns ord: "Det gamla är borta och något nytt har kommit" (2 kor. 5:17).

Svara


Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?

Din kommentar kan deletas om den inte passar in på Apg29 vilket sidans grundare har ensam rätt att besluta om och som inte kan ifrågasättas. Exempelvis blir trollande, hat, förlöjligande, villoläror, pseudodebatt och olagligheter deletade och skribenten kan bli satt i modereringskön. Hittar du kommentarer som inte passar in – kontakta då Apg29.


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 29, torsdag 18 juli 2019 kl. 21:18

Jesus söker: Fredrik, Fritz!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
torsdag 18 juli 2019 19:45

Be för en arbetsplats där det hela tiden är en massa tjafs i mötet med vårdtagare, be om ett Guds ingripande i Jesu namn.
DETTA ÄR ETT AKUT LÄGE🙏

Morsan reklam


Aktuella artiklar


Senaste kommentarerSTÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp