Surfar nu: 572 www.apg29.nu


Choyamba ndizosowa chiphunzitso cha Khristu - Kulapa

Choyamba ndizosowa chiphunzitso cha Khristu

Kulapa ndi mphatso yochokera kwa Mulungu. Sitingathe tokha kulapa mphamvu zawo. Ndi chimene Mulungu anachita ndi ntchito mwa ife. 

Ahebri 6: 1. Choncho tiyeni kusiya mfundo zoyambirira za chiphunzitso cha Khristu ndi kuyesetsa kwa dera la ku ungwiro. Tiyeni kachiwiri maziko a kulapa ndi ntchito zakufa ndi chikhulupiriro cha kwa Mulungu, 2 chiphunzitso cha ubatizo ndi kusanjika manja, kuuka kwa akufa ndi chiweruzo chamuyaya.

Ndizosowa chiphunzitso cha Khristu anali woyamba amene anaphunzitsa okhulupirira atsopano. Ndipo ngati izi ndi zofunika kwambiri, n'kofunika kuti tikudziwa iwo ndi kumvetsetsa zomwe iwo kuima. 

Mateyu 28:19. Chotero pitani, phunzitsani anthu amitundu yonse. Muziwabatiza Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera. 20. Aphunzitseni kuti amvere zonse zimene ndinakulamulirani inu. Ndipo onani, Ine ndiri pamodzi ndi inu nthawi zonse, kufikira chimaliziro. Amen.

Chidziwitso?

chiphunzitso lalikulu linali mosamala kwambiri kuphunzitsa okhulupirira atsopano. Simufunikanso kudziŵa zambiri kuti apulumutsidwe. 

Ndinalibe kudziŵa zambiri za Mulungu ndi Yesu pamene ine ndapulumutsidwa. Ndipotu, Ine ankadziwa kanthu. Ndikukuuzani mwatsatanetsatane za m'buku langa The osafunika. 

Mnzanga ananditengera ku tchalitchi cha Pentekosite mu Ljungby pamene ndinali ndi zaka makumi awiri. Ilo linali Lamlungu mmawa msonkhano. Ine ndinakhala mu msonkhano mu mpingo bwino ndithu ndipo ndinatenga ndendende kanthu. Sunday, anatenga mnzake nane ku tchalitchi cha Pentekosite ndipo ndimadziwa kenako basi momwe, kuti palibe kanthu! 

Ukatha msonkhano wina anafunsa ngati ndikufuna kuti apulumutsidwe. Ine sindimadziwa chomwe mawu amatanthauza. Komanso, ndinali konse afunsidwa, kapena pambuyo pake. Ndi nthawi yokhayo aliyense waika funso kwa ine. Koma ine ndinazindikira kuti panali chinachake za Yesu kuti ndinafunika. Chimene icho chinali chinachake sindinadziwe, koma panali chinachake cha Yesu. Kotero ine ndinati inde! 

Kumeneko, ndinavomera Yesu ndi moyo wanga losandulizika. Ine anapulumutsidwa ndi machimo anga onse anakhululukidwa. Yesu ndi amene anandipulumutsa ine kuti ndinali kulandira. Munthu wamoyo wa Yesu Khristu, ndi kuti Ine Anali kudziŵa kwambiri. Zinatha zoposa mokwanira kuti ndinalandira Yesu. 

Ngati chidziwitso anali kupulumutsiramo iwo akanati sikudzakhala kofunikira Yesu. Koma tsopano ndi Yesu amapulumutsa, motero iye muyenera kulandira. 

Zonse muyenera kudziwa ndi chakuti mukufuna kulandira Yesu. Mukhoza kudziwa zamulungu mmene kulikonse, koma mulibe Yesu, ndiye simunapulumutsidwe. Ndi Yesu Khristu amene amapulumutsa ndi wina aliyense. 

Koma popeza mwalandira Yesu, muyenera malangizo kwakukulu mu chiphunzitso cha Khristu. Ndi zimene Yesu ananena mu Mateyu chaputala 28 ife talitchula kale. maphunziro wosavuta mukhoza kupeza mu achikhristu kumeneko mpingo m'Baibulo kuti ndiwe.

Ndizosowa chiphunzitso cha Khristu

ndi ndizosowa chiphunzitso cha Kristu? 

  1. kulapa ntchito zakufa, 
  2. chikhulupiriro mwa Mulungu
  3. ubatizo 
  4. dzanja kuwamaliza
  5. kuuka
  6. chachiweruziro chosatha

kulapa

1 Atesalonika 1: 9. Pakuti iwo amangoti za ife, momwe ife adalandiridwa ndi inu ndi mmene inu  munatembenukira kwa Mulungu posiyana nawo mafano,   kutumikira Mulungu weniweni wamoyo, 10 ndi kuyembekezera kuchokera kumwamba Mwana wake, amene adamuukitsa kwa akufa,  Yesu, amene akutipulumutsa  ku mkwiyo ulimkudza.

Kulapa ndi kusiya chilichonse kwa Mulungu. Lembali limati kuti anachoka mafano kwa Mulungu. Pamaso iwo anatumikira mafano, tsopano iwo ankatumikira Mulungu. 

Kulapa analengeza Yohane M'batizi ndi Ambuye Yesu Khristu. 

Yohane Mbatizi:

Matte 3: 2. ndipo anati: lapani pakuti ufumu wakumwamba wayandikira.

Yesu Khristu:

Mateyu 4:17. Kuyambira nthawi imeneyo Yesu adayamba kulalikira, ndikuti, Tembenukani mitima, pakuti Ufumu wa Kumwamba wayandikira.

mphatso

Baibulo limanena kuti kulapa ndi mphatso. 

Machitidwe 11:18. Pamene adamva ichi, iwo anapereka du, nalemekeza Mulungu, nanena kuti Ndiye ali  Mulungu analipereka kwa komanso Amitundu kulapa  amene amabweretsa moyo.

Kulapa ndi mphatso yochokera kwa Mulungu. Sitingathe tokha kulapa mphamvu zawo. Ndi chimene Mulungu anachita ndi ntchito mwa ife. 

Machitidwe 5:31. Mulungu ali ndi dzanja lake lamanja anamuukitsa kwa Prince ndi Mpulumutsi, kuti  Isiraeli kulapa   lomweli chikhululukiro.

Ndi Mulungu amene chimapereka kulapa. Sitingathe okha kutenga izo. Ndi mphatso ndi chimene Mulungu anachita mwa ife. 

Pamene inu natembenukire kwa Mulungu, ndipo amachita zozizwitsa wotere: Chipulumutso zimene timawerenga kale mu 1 Atesalonika 1:10. Mu Machitidwe 11:18 timawerenga kuti kulapa amabweretsa moyo. Pamafunika chozizwitsa kulenga mkati ngati munthu pamene iye akulapa.

Landirani Yesu

Yohane 1:12. Koma onse amene anamlandira Iye, kwa iwo anapatsa mphamvu yakukhala ana a Mulungu, kwa iwotu, akukhulupirira dzina lake. 13. Amene  anabadwa   osati mwa mwazi, kapena ndi chifuniro cha thupi, kapena chifuniro cha munthu, koma  cha Mulungu .

Kulapa ndi kutembenukira kwa Yesu ndi kumulandira Iye. Inu mulandira Yesu ndi kumufunsa kuti abwere mu mtima. Pamene Yesu akubwera mu mtima, ndi kupulumutsa munthu woteroyo. Si pemphero yomwe imapulumutsa, koma Yesu Khristu monga amalandira. 

Si zomwe inu muchita izo amapulumutsa inu, koma ndicho chimene Yesu anachita kwa inu pa mtanda. Ena atolankhani kuti ayenera "kuchita izi ndi izo" kupulumutsidwa, koma ndiye akutipatsa izo zimene Yesu anatichitira. 

Iwo amakhulupirira kuti sikokwanira kulandira Yesu, koma muyeneranso alape, koma ndiye mchitidwe kwambiri za chipulumutso, Yesu. Iwo amayiwala kuti pali kulapa pamene inu mupita kwa Yesu ndi kumulandira Iye. 

Ndi pamene mulandira Yesu pamene Yesu akuloŵa kuti munthu mkati ndi kupanga kulenga ndi chiwombolo pansipa. 

zipatso

Mateyu 3: 8 Choncho kunyamula zipatso zakuyenera kulapa mtima.

Pamene n'zosiyana nawe basi zipatso za kulapa. Inu simungakhoze akulanda chipatso, koma ndi zotsatira za zochita Mulungu mwa inu. Si chipatso kuti ndi chiwombolo. Inu abereke zipatso chifukwa Mulungu chakupulumutsa iwe. 

Machitidwe 26:20. koma anayamba kulalikira kwa anthu okhawo amene anali ku Damasiko ndi m'Yerusalemu, ndi m'dziko Yudeya dziko ndi kwa amitundunso, kuti  alape ndi kutembenukira kwa Mulungu, ndi kuchita ntchito zoyenera kutembenuka mtima .

Simuchita ntchito kupulumutsidwa - inu kuchita ntchito kuti inu muli opulumutsidwa. Ngati ntchito amapulumutsa simuyenera Yesu. Koma tsopano amapulumutsa palibe ntchito mu dziko, n'chifukwa chiyani muyenera Yesu Khristu!

asodzi

Mateyu 4:19. Kenako anawauza kuti: Nditsateni Ine, ndipo  ndidzakusandutsani inu  asodzi a anthu.

Tiyenera kutsatira Yesu amachita zozizwitsa komanso kutipatsa asodzi a anthu. Ngati timatsatira Yesu, ife basi kupita kukawedza anthu - kuwina anthu. Ife sitikusowa kuti khama. Ndi Yesu amene ali. Ife apambane anthu, kuti apulumutsidwe, koma chifukwa ndife opulumutsidwa. 

nthawi yanga yoyamba opulumutsidwa, sindinadziwe kwambiri. Kodi anali kuitana kwanga, ine sindinatero. Ine ndithudi sindinali kudziwa nkomwe ndinaitanidwa kuti munthu nsomba - kupambana anthu kwa Yesu Khristu. Ine anatsirizira yekha mu zochitika kumene ine ndinali kuyankha Ine ndikukhulupirira mwa Yesu Khristu. Ndipotu, sindinamve kuti pamene ine umboni za Ambuye wanga Yesu Khristu. 

Zikatere anali ndiye kuti nthawizina ine umboni za Yesu pamene ndinkagwira ntchito usiku wapakhomo mu hotelo. Ndiye izo zinachitika kuti panali ena amene anandifunsa za Mulungu ndi Yesu. Ndinayesa kuwayankha mwakukhoza monga ine ndikanakhozera. 

Ine anatsirizira ndiye mu zochitika kumene ine ndinali kuyankha chikhulupiriro changa ndi umboni wa Yesu. Ineyo sanapange khama. Ndinali opulumutsidwa ndi Yesu ndi amene anapanga ine msodzi wa anthu.

Baibulo lonse ladzala ndi mawu kulapa. Kulapa m'Baibulo ndipo ndi imodzi mwa mfundo zoyambirira za chiphunzitso cha Khristu. 


Tack för att du läser Apg29. DELA gärna till dina vänner. Du kan också stödja Apg29 genom att sätta in en valfri GÅVA på BANKKONTO 8169-5,303 725 382-4. På internetbanken går det att ställa in så att du automatiskt ger en summa varje månad. Men om du hellre vill kan du SWISHA in en frivillig summa på 070 935 66 96. Tack.


Vill du bli frälst?

Ja

Nej


Publicerades lördag 6 juli 2019 12:34 | | Permalänk | Kopiera länk | Mejla

8 kommentarer

Steven 6/7-2019, 15:10

Off topic, kanske Christer gör en artikeln om detta; https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=7255916

Lyssna gärna hur Daniel rättfärdigar sin homosexuella tro. Jämför det med troende som lämnar sina kyrkor p g a samkönade äktenskap, accepterande av homosexualitet eller andra synder.  

Svara


Tomas N 6/7-2019, 15:15

Bra undervisning.

Uppenbarelsen om att Gud verkligen finns och att Jesus är Guds son måste oftast komma ifrån att någon har predikat eller delat evangeliet. Den viktigaste omvändelsen till Gud är ett övernaturligt verk som är både Guds verk och människans vilja och val i samverkan.

Men annars tror jag det finns en allmän kamp och fundering som människor har som är kopplad till samvetet och att Gud har ett frö hos varje människa som gör sig till känna. Där kan man nog prata om olika omvändelser i det stora och det lilla ifrån det onda till det goda

Människan är ansvarig för sina handlingar ,men kan inte frälsa sig själv.

Inom calvinismen har uppstått en missuppfattning som gör att människor väntar på att Gud skall "ge" omvändelse. Jag tror det handlar om att vi skall med hjärta och handlingar ifrån det onda och att det är Gud som genom Helige ande uppenbarar om synd så att vi kan omvända oss.

Han låter i sin kärlek och barmhärtighet sitt ljus lysa över våra situationer så att vi med vårt hjärta omvänder oss. Det är i mina ögon ett samspel.

Jag tycker även Torben Söndergård har en bra liknelse med det samspelet som liknar ett schackparti där Gud väntar på vår respons på vad Han har gjort

Svara


Bengt j 6/7-2019, 15:52

Det är tragiskt med människor som daniel

Likaså Gabriel Forss som nu lever med en man

Och menar att det går ihop med kristen tro

Han behöver få en inre nöd för detta

Så han slutar med det

Svara


Eva 7/7-2019, 11:49

Det var så roligt att läsa om hur / när du blev frälst, Krister. Du " fattade ingenting " men förstod ändå att du behövde Jesus. När jag läser det blir jag nästan lite avundsjuk på att det var så lätt för dig att förstå det.

Själv har jag haft svårare att acceptera detta tidigare i livet. Trots att jag besökt många frikyrkomöten och även jag fått frågan om jag "ville bli frälst". Jag förstod inte varför jag skulle vilja det, eller vad det innebar. För mig har det alltid varit viktigt att förstå. Det kanske har legat mig i fatet många ggr. Detta att vara tvungen att analysera och förstå för att kunna ta till mig något. Samtidigt kanske det ibland även varit en välsignelse, eftersom jag aldrig stänger dörren till något innan jag vet mer om saken.

Du har tagit emot Jesus Kristus "som ett barn" och Jesus sa ju själv att vi skulle bli som barn för att Guds Rike tillhörde just sådana. Men sedan skulle vi växa till i kunskap och insikt om Gud och Sanningen. Jag avgjorde mig också för Kristus en gång , men det var efter besök av andra kristna som gav mig en tidning där jag kunde ta del i mycket som Jesus sagt och gjort. Då började jag läsa Bibeln ( NT ) själv, och blev " gripen " av budskapet. Det var som att komma hem ! Plötsligt insåg jag att det FINNS en Sanning och att det onda i världen en dag får sin rättfärdiga dom. Och det underbara löftet om evigt liv i Guds Rike för de troende / frälsta.

Svara


Eva 7/7-2019, 11:58

Vill tillägga att jag omvände mig. Fick ett nytt tänkesätt, en ny syn på livet. Jag slutade röka och levde som om Kristus alltid befann sig bredvid mig. Så omvändelsen är avgörande.

Svara


Stefan Jonasson 7/7-2019, 21:58

Jag tror att grunden för frälsningen är pånyttfödelse.. Att man blir en ny skapelse i KRISTUS. *Rom 6:3 vet ni då inte att vi alla som har blivit döpta till KRISTUS har blivit döpta till hans död*... Synda naturen död och begraven.. Den nya skapelsen lever i KRISTUS.. Synden är dömd i KRISTI KROPP en gång för alla vi har försonats med GUD genom att tro och ta emot frälsningen..

Svara


Stefan Jonasson 8/7-2019, 09:36

1kor 3:11 någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd.. JESUS KRISTUS.. Om någon bygger på den grunden med guld silver eller ädla stenar eller trä hö och halm... *Den dagen* skall det visa sig hur var och en byggt...

Svara


Sven Thomsson 8/7-2019, 11:10

När man blir frälst upplever man livsförvandling. I samma stund som man tar emot Jesus "föds man på nytt till ett levande hopp" och "blir en ny skapelse i Kristus". Man upplever omvändelse från det gamla livet och får ett nytt, förvandlat liv.

Det som man ägnade sig åt i det gamla syndalivet förbleknar och man får ett nytt sinnelag och nya intressen enligt Bibelns ord: "Det gamla är borta och något nytt har kommit" (2 kor. 5:17).

Svara


Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?

Din kommentar kan deletas om den inte passar in på Apg29 vilket sidans grundare har ensam rätt att besluta om och som inte kan ifrågasättas. Exempelvis blir trollande, hat, förlöjligande, villoläror, pseudodebatt och olagligheter deletade och skribenten kan bli satt i modereringskön. Hittar du kommentarer som inte passar in – kontakta då Apg29.


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 29, fredag 19 juli 2019 kl. 16:47

Jesus söker: Sara!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
fredag 19 juli 2019 12:38

Tacksam hjälp med förbön !Har svårt att be då jag har svårt att se Guds mening. Känns inte som han finns där och lyssnar på mina böner! Nästa vecka kommer att bli tuff. Be att spes min dotter fårkraft

Morsan reklam


Aktuella artiklar


Senaste kommentarerSTÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp