Surfar nu: 460 www.apg29.nu


แรกพื้นฐานของหลักคำสอนของพระคริสต์ - กล

แรกพื้นฐานของหลักคำสอนของพระคริสต์

การกลับใจเป็นของขวัญจากพระเจ้า เราไม่สามารถตัวเองกลับใจจากอำนาจของพวกตน มันคือการกระทำของพระเจ้าและการทำงานในเรา 

ฮีบรู 6: 1 เหตุฉะนั้นให้เราออกจากหลักการแรกของหลักคำสอนของพระเยซูคริสต์และมุ่งมั่นที่มีต่อสิ่งที่เป็นความสมบูรณ์แบบ ให้ไม่ re-วางรากฐานของการกลับใจจากผลงานที่ตายแล้วและความเชื่อในพระเจ้าที่ 2 ของหลักคำสอนของบัพติศมาและการวางมือ, การฟื้นคืนชีพของการตัดสินที่ตายแล้วและนิรันดร์

พื้นฐานของหลักคำสอนของพระเยซูคริสต์เป็นคนแรกที่สอนให้ผู้เชื่อใหม่ และถ้าเป็นพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญที่เรารู้ว่าพวกเขาและเข้าใจในสิ่งที่พวกเขายืน 

แมทธิว 28:19 จงจึงสั่งสอนชนทุกชาติ บัพติศมาในพระบิดาและพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ 20. สอนเขาให้เชื่อฟังทุกอย่างที่ฉันได้บัญชาท่าน และดูเถิดฉันอยู่กับคุณเสมอไปที่สิ้นสุด สาธุ

ความรู้?

นี้การเรียนการสอนพื้นฐานระมัดระวังเป็นอย่างมากในการสอนผู้เชื่อใหม่ คุณไม่จำเป็นต้องมีความรู้ที่ดีที่จะได้รับการบันทึก 

ผมไม่มีความรู้อันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและพระเยซูเมื่อฉันได้บันทึกไว้ ในความเป็นจริงผมรู้ว่าไม่มีอะไรที่แน่นอน ผมบอกคุณในรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในหนังสือของฉันที่ไม่พึงประสงค์ 

เพื่อนของฉันพาฉันไปที่คริสตจักร Pentecostal ใน Ljungby เมื่อผมอายุยี่สิบปี มันเป็นที่ประชุมเช้าวันอาทิตย์ ผมนั่งตลอดการประชุมในคริสตจักรดี stocked และผมเอาอะไรกันแน่ วันอาทิตย์ที่แล้วเอาเพื่อนของเธอกับฉันกลับไปที่คริสตจักร Pentecostal และผมเข้าใจแล้วยังเพียงเท่าที่เป็นอะไร! 

หลังจากการประชุมบางคนถามว่าผมต้องการที่จะได้รับการบันทึก ผมไม่ทราบว่าสิ่งที่คำหมาย นอกจากนี้ผมไม่เคยถามหรือหลังจากนั้น มันเป็นครั้งเดียวที่ทุกคนได้นำคำถามที่ให้ฉัน แต่ผมผมรู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับพระเยซูที่ฉันต้องการ สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ฉันไม่ทราบ แต่มีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับพระเยซู ดังนั้นผมจึงบอกว่าใช่! 

ที่นั่นผมได้รับการยอมรับพระเยซูและชีวิตของฉันก็กลาย ผมได้รับการบันทึกไว้และบาปของฉันทั้งหมดได้รับการอภัยโทษ มันเป็นพระเยซูที่ช่วยฉันว่าฉันได้รับ คนที่อาศัยอยู่ของพระเยซูคริสต์และไม่ว่าฉันมีความรู้ที่ดี มันกินเวลามากเกินพอที่ฉันได้รับพระเยซู 

หากมีความรู้มีความประหยัดก็จะไม่มีความจำเป็นในพระเยซู แต่ตอนนี้มันเป็นพระเยซูที่ช่วยประหยัดจึงเป็นเขาที่คุณต้องการที่จะได้รับ 

ทั้งหมดที่คุณจำเป็นต้องรู้คือการที่คุณต้องยอมรับพระเยซู คุณสามารถรู้ธรรมเท่าไหร่ที่ใดก็ได้ แต่คุณไม่ได้มีพระเยซูแล้วคุณจะไม่ถูกบันทึก มันเป็นพระเยซูคริสต์ที่ช่วยประหยัดและไม่มีใคร 

แต่เนื่องจากคุณได้รับพระเยซูคุณจะต้องเรียนการสอนขั้นพื้นฐานในหลักคำสอนของพระเยซูคริสต์ นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งที่พระเยซูกล่าวว่าในมัทธิวบทที่ 28 เราอ้างก่อนหน้านี้ การศึกษาขั้นพื้นฐานนี้คุณจะได้รับในท้องถิ่นคริสตจักรในพระคัมภีร์ไบเบิลคริสเตียนที่คุณอยู่

พื้นฐานของหลักคำสอนของพระเยซูคริสต์

สิ่งที่เป็นพื้นฐานของหลักคำสอนของพระเยซูคริสต์หรือไม่ 

  1. การกลับใจจากผลงานที่ตายแล้ว 
  2. ความเชื่อในพระเจ้า
  3. การล้างบาป 
  4. ตกแต่งมือ
  5. การคืนชีพ
  6. คำพิพากษานิรันดร์

ความเสียใจ

1 Thess 1: 9 เพราะเขาบอกว่าตัวเองเกี่ยวกับเราวิธีการที่เราได้รับการต้อนรับของคุณและวิธีที่คุณ  หันมาหาพระเจ้าไอดอล   ที่จะให้บริการที่อยู่อาศัยและพระเจ้าเที่ยงแท้ 10 และเพื่อรอจากสวรรค์พระบุตรของพระองค์ซึ่งเขาขึ้นมาจากความตาย  พระเยซูที่ช่วยเรา  จากการลงโทษที่จะมาถึง

การกลับใจเป็นเปลี่ยนไปจากอะไรกับพระเจ้า ข้อความที่บอกว่าพวกเขาหันกลับมาจากไอดอลให้กับพระเจ้า ก่อนที่พวกเขาทำหน้าที่ไอดอลตอนนี้พวกเขาอยู่รับใช้พระเจ้า 

การกลับใจประกาศทั้ง John the Baptist และองค์พระเยซูคริสต์ 

John the Baptist:

Matte 3: 2 และกล่าวว่าเพราะว่าราชอาณาจักรแห่งสวรรค์อยู่ใกล้

พระเยซูคริสต์

แมทธิว 4:17 จากเวลาที่พระเยซูเริ่มเทศน์และต้องพูดเพราะว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์ได้เข้ามาใกล้

ของขวัญ

พระคัมภีร์กล่าวว่าการกลับใจเป็นของขวัญ 

กิจการ 11:18 เมื่อพวกเขาได้ยินอย่างนี้พวกเขาให้ความสงบสุขของพวกเขาและสรรเสริญพระเจ้าว่า: แล้วมี  พระเจ้ามอบให้กับคนต่างชาติยังกลับใจ  ที่จะนำชีวิต

การกลับใจเป็นของขวัญจากพระเจ้า เราไม่สามารถตัวเองกลับใจจากอำนาจของพวกตน มันคือการกระทำของพระเจ้าและการทำงานในเรา 

กิจการ 05:31 พระเจ้าได้ด้วยมือข้างขวาของเขายกเจ้าชายและผู้ช่วยให้รอดเพื่อ  ให้อิสราเอลกลับใจ   CH ให้อภัย

มันเป็นพระเจ้าที่จะช่วยให้กลับใจ เราไม่สามารถตัวเองจะเอามัน มันเป็นของที่ระลึกและการกระทำของพระเจ้าในตัวเรา 

เมื่อคุณเปิดกับพระเจ้าและเขาไม่มหัศจรรย์ในนั้นมีชายคนหนึ่ง: Salvation ในการที่เราอ่านก่อนหน้านี้ใน 1 เธสะโลนิ 01:10 ในกิจการ 11:18 เราอ่านว่ากลับใจนำชีวิต มันต้องใช้เวลามหัศจรรย์ความคิดสร้างสรรค์ในการตกแต่งภายในของบุคคลเมื่อเธอสำนึกผิด

ได้รับพระเยซู

จอห์น 1:12 แต่มากที่สุดเท่าที่ได้รับพระองค์พระองค์ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าทั้งหลายที่เชื่อในพระนามของพระองค์ 13. ผู้ที่ได้รับ  เกิด   จากเลือดหรือความประสงค์ของเนื้อหนังหรือความประสงค์ของมนุษย์ แต่  ของพระเจ้า

กลับใจคือการหันไปพระเยซูและยอมรับในตัวเขา คุณได้รับพระเยซูโดยขอให้เขาเข้ามาในหัวใจ เมื่อพระเยซูเข้ามาในหัวใจและช่วยประหยัดบุคคลดังกล่าว มันไม่ได้เป็นคำอธิษฐานที่จะช่วยประหยัด แต่พระเยซูคริสต์เป็นพวกเขาได้รับ 

มันไม่ได้เป็นสิ่งที่คุณทำที่ช่วยให้คุณประหยัด แต่นั่นคือสิ่งที่พระเยซูได้สำหรับคุณบนไม้กางเขน บางคนกดที่คุณจะต้อง "ทำเช่นนี้และว่า" จะถูกบันทึกไว้ แต่แล้วโมฆะมันสิ่งที่พระเยซูได้ทำ 

พวกเขาเชื่อว่ามันไม่เพียงพอที่จะได้รับพระเยซู แต่คุณยังต้องกลับใจ แต่แล้วการกระทำมากแห่งความรอด, พระเยซูไม่ได้ พวกเขาลืมว่ามีการกลับใจเมื่อคุณหันไปพระเยซูและยอมรับในตัวเขา 

นั่นคือเมื่อคุณยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเยซูเข้ามาในที่ของบุคคลภายในและสร้างความคิดสร้างสรรค์และการไถ่บาปด้านล่าง 

ผลไม้

แมทธิว 3: 8 จึงดำเนินการผลไม้ที่คุ้มค่าของการกลับใจ

เมื่อย้อนกลับดำเนินการให้คุณโดยอัตโนมัติผลไม้ของการกลับใจ คุณไม่สามารถรีดไถผลไม้ แต่มันเป็นผลมาจากการกระทำของพระเจ้าในตัวคุณ มันไม่ได้เป็นผลไม้ที่มีความแยบยล คุณแบกผลไม้เพราะพระเจ้าได้ช่วยคุณ 

กิจการ 26:20 แต่เริ่มเทศน์เฉพาะกับผู้ที่อยู่ในเมืองดามัสกัสและเยรูซาเล็มทั่วประเทศแคว้นยูเดียและจากนั้นให้คนต่างชาติที่พวกเขาควรจะ  กลับใจและหันไปพระเจ้าและทำผลงานพบกับการกลับใจ

คุณไม่ได้ทำผลงานที่จะถูกบันทึกไว้ - คุณทำสิ่งที่คุณจะถูกบันทึกไว้ หากการกระทำช่วยให้คุณประหยัดไม่จำเป็นต้องพระเยซู แต่ตอนนี้จะช่วยประหยัดการกระทำใดในโลกทำไมคุณต้องพระเยซูคริสต์!

ฟิชเชอร์

แมทธิว 4:19 จากนั้นเขาก็กล่าวแก่พวกเขาปฏิบัติตามฉันและ  ฉันจะทำให้คุณ  คนดั่งหาปลา

เราต้องติดตามพระเยซูและเขาไม่มหัศจรรย์ในตัวเราและทำให้เราคนดั่งหาปลา หากเราปฏิบัติตามพระเยซูเราจะไปคนตกปลาโดยอัตโนมัติ - ชนะคน เราไม่จำเป็นต้องใช้ความพยายาม มันเป็นพระเยซูผู้ที่จะทำให้มัน เราชนะคนไม่ได้ที่จะถูกบันทึกไว้ แต่เป็นเพราะเราจะถูกบันทึกไว้ 

ครั้งแรกที่ฉันบันทึกไว้ผมไม่ทราบว่ามาก อะไรคือสิ่งที่โทรของฉันฉันไม่ได้ แน่นอนฉันไม่ได้รู้ว่าฉันถูกเรียกตัวไปตกปลาชายคนนั้น - จะชนะคนสำหรับพระเยซูคริสต์ ฉันสิ้นสุดขึ้นเฉพาะในสถานการณ์ที่ผมต้องตอบว่าผมเชื่อในพระเยซูคริสต์ ในความเป็นจริงผมไม่เข้าใจว่าเมื่อฉันเบิกความเกี่ยวกับองค์พระเยซูคริสต์ของฉัน 

สถานการณ์ดังกล่าวถูกแล้วที่บางครั้งผมเบิกความเกี่ยวกับพระเยซูเมื่อฉันได้ทำงานเป็นคนเปิดประตูคืนในโรงแรม จากนั้นก็จะเกิดขึ้นที่มีบางคนถามผมเกี่ยวกับพระเจ้าและพระเยซู ฉันพยายามที่จะตอบคำถามเหล่านี้อย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ 

ผมจบลงแล้วในสถานการณ์ที่ผมต้องตอบสำหรับความเชื่อและพยานของพระเยซูของฉัน ตัวผมเองไม่ได้ทำความพยายาม ฉันได้รับการบันทึกไว้และเป็นพระเยซูที่ทำให้ฉันเป็นชาวประมงของผู้ชาย

พระคัมภีร์ทั้งหมดเต็มไปด้วยการกลับใจคำ กลับใจคือพระคัมภีร์และมันก็เป็นหนึ่งในหลักการแรกของหลักคำสอนของพระเยซูคริสต์ 


Tack för att du läser Apg29. DELA gärna till dina vänner. Du kan också stödja Apg29 genom att sätta in en valfri GÅVA på BANKKONTO 8169-5,303 725 382-4. På internetbanken går det att ställa in så att du automatiskt ger en summa varje månad. Men om du hellre vill kan du SWISHA in en frivillig summa på 070 935 66 96. Tack.


Vill du bli frälst?

Ja

Nej


Publicerades lördag 6 juli 2019 12:34 | | Permalänk | Kopiera länk | Mejla

8 kommentarer

Steven Sat, 06 Jul 2019 13:30:39 +020

Off topic, kanske Christer gör en artikeln om detta; https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=7255916

Lyssna gärna hur Daniel rättfärdigar sin homosexuella tro. Jämför det med troende som lämnar sina kyrkor p g a samkönade äktenskap, accepterande av homosexualitet eller andra synder.  

Svara


Tomas N Sat, 06 Jul 2019 13:35:08 +020

Bra undervisning.

Uppenbarelsen om att Gud verkligen finns och att Jesus är Guds son måste oftast komma ifrån att någon har predikat eller delat evangeliet. Den viktigaste omvändelsen till Gud är ett övernaturligt verk som är både Guds verk och människans vilja och val i samverkan.

Men annars tror jag det finns en allmän kamp och fundering som människor har som är kopplad till samvetet och att Gud har ett frö hos varje människa som gör sig till känna. Där kan man nog prata om olika omvändelser i det stora och det lilla ifrån det onda till det goda

Människan är ansvarig för sina handlingar ,men kan inte frälsa sig själv.

Inom calvinismen har uppstått en missuppfattning som gör att människor väntar på att Gud skall "ge" omvändelse. Jag tror det handlar om att vi skall med hjärta och handlingar ifrån det onda och att det är Gud som genom Helige ande uppenbarar om synd så att vi kan omvända oss.

Han låter i sin kärlek och barmhärtighet sitt ljus lysa över våra situationer så att vi med vårt hjärta omvänder oss. Det är i mina ögon ett samspel.

Jag tycker även Torben Söndergård har en bra liknelse med det samspelet som liknar ett schackparti där Gud väntar på vår respons på vad Han har gjort

Svara


Bengt j Sat, 06 Jul 2019 14:12:46 +020

Det är tragiskt med människor som daniel

Likaså Gabriel Forss som nu lever med en man

Och menar att det går ihop med kristen tro

Han behöver få en inre nöd för detta

Så han slutar med det

Svara


Eva Sun, 07 Jul 2019 10:09:04 +020

Det var så roligt att läsa om hur / när du blev frälst, Krister. Du " fattade ingenting " men förstod ändå att du behövde Jesus. När jag läser det blir jag nästan lite avundsjuk på att det var så lätt för dig att förstå det.

Själv har jag haft svårare att acceptera detta tidigare i livet. Trots att jag besökt många frikyrkomöten och även jag fått frågan om jag "ville bli frälst". Jag förstod inte varför jag skulle vilja det, eller vad det innebar. För mig har det alltid varit viktigt att förstå. Det kanske har legat mig i fatet många ggr. Detta att vara tvungen att analysera och förstå för att kunna ta till mig något. Samtidigt kanske det ibland även varit en välsignelse, eftersom jag aldrig stänger dörren till något innan jag vet mer om saken.

Du har tagit emot Jesus Kristus "som ett barn" och Jesus sa ju själv att vi skulle bli som barn för att Guds Rike tillhörde just sådana. Men sedan skulle vi växa till i kunskap och insikt om Gud och Sanningen. Jag avgjorde mig också för Kristus en gång , men det var efter besök av andra kristna som gav mig en tidning där jag kunde ta del i mycket som Jesus sagt och gjort. Då började jag läsa Bibeln ( NT ) själv, och blev " gripen " av budskapet. Det var som att komma hem ! Plötsligt insåg jag att det FINNS en Sanning och att det onda i världen en dag får sin rättfärdiga dom. Och det underbara löftet om evigt liv i Guds Rike för de troende / frälsta.

Svara


Eva Sun, 07 Jul 2019 10:18:25 +020

Vill tillägga att jag omvände mig. Fick ett nytt tänkesätt, en ny syn på livet. Jag slutade röka och levde som om Kristus alltid befann sig bredvid mig. Så omvändelsen är avgörande.

Svara


Stefan Jonasson Sun, 07 Jul 2019 20:18:25 +020

Jag tror att grunden för frälsningen är pånyttfödelse.. Att man blir en ny skapelse i KRISTUS. *Rom 6:3 vet ni då inte att vi alla som har blivit döpta till KRISTUS har blivit döpta till hans död*... Synda naturen död och begraven.. Den nya skapelsen lever i KRISTUS.. Synden är dömd i KRISTI KROPP en gång för alla vi har försonats med GUD genom att tro och ta emot frälsningen..

Svara


Stefan Jonasson Mon, 08 Jul 2019 07:56:33 +020

1kor 3:11 någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd.. JESUS KRISTUS.. Om någon bygger på den grunden med guld silver eller ädla stenar eller trä hö och halm... *Den dagen* skall det visa sig hur var och en byggt...

Svara


Sven Thomsson Mon, 08 Jul 2019 09:30:10 +020

När man blir frälst upplever man livsförvandling. I samma stund som man tar emot Jesus "föds man på nytt till ett levande hopp" och "blir en ny skapelse i Kristus". Man upplever omvändelse från det gamla livet och får ett nytt, förvandlat liv.

Det som man ägnade sig åt i det gamla syndalivet förbleknar och man får ett nytt sinnelag och nya intressen enligt Bibelns ord: "Det gamla är borta och något nytt har kommit" (2 kor. 5:17).

Svara


Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?

Din kommentar kan deletas om den inte passar in på Apg29 vilket sidans grundare har ensam rätt att besluta om och som inte kan ifrågasättas. Exempelvis blir trollande, hat, förlöjligande, villoläror, pseudodebatt och olagligheter deletade och skribenten kan bli satt i modereringskön. Hittar du kommentarer som inte passar in – kontakta då Apg29.


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 29, torsdag 18 juli 2019 kl. 21:36

Jesus söker: Fredrik, Fritz!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
torsdag 18 juli 2019 19:45

Be för en arbetsplats där det hela tiden är en massa tjafs i mötet med vårdtagare, be om ett Guds ingripande i Jesu namn.
DETTA ÄR ETT AKUT LÄGE🙏

Morsan reklam


Aktuella artiklar


Senaste kommentarerSTÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp