Surfar nu: 570 www.apg29.nu

Đầu tin l vấn đề cơ bản của học thuyết Kit - Ăn năn

Đầu tin l vấn đề cơ bản của học thuyết của Đức Kit

Ăn năn l một mn qu từ Thin Cha. Chng ta khng thể ăn năn quyền lực ring của họ. Đ l hnh động v cng việc của Thin Cha trong chng ta. 

H-bơ-6: 1. Vậy, chng ta rời khỏi nguyn tắc đầu tin của học thuyết của Đức Kit v phấn đấu theo hướng đ m thuộc về sự hon hảo. Đừng lại đặt nền tảng của sự ăn năn khỏi cng việc chết v đức tin đối với Thin Cha, 2 của học thuyết của lễ rửa tội v đặt tay, sự sống lại của bản n chết v vĩnh cửu.

Những điều cơ bản của học thuyết của Đức Kit l người đầu tin đ dạy cc tn đồ mới. V nếu điều ny l những điều cơ bản, điều quan trọng l chng ta biết v hiểu những g họ đại diện cho. 

Matthew 28:19. Tới Vậy, hy dạy dỗ mun dn. Php rửa cho họ trong Cha Cha v Cha Con v Cha Thnh Thần. 20. Dạy họ giữ mọi điều Ta đ truyền cho cc ngươi. V nầy, ta thường ở cng cc ngươi lun cho đến cuối cng. Amen.

Kiến thức?

giảng dạy cơ bản ny đ rất cẩn thận để dạy cc tn đồ mới. Bạn khng cần kiến ​​thức tuyệt vời để được cứu độ. 

Ti khng c kiến ​​thức vĩ đại của Thin Cha v Cha Gisu khi ti đ lưu. Trong thực tế, ti biết chnh xc khng c g. Ti ni với bạn một cch chi tiết hơn về điều ny trong cuốn sch của ti Cc khng mong muốn. 

Một người bạn của ti đưa ti đến Gio hội Ngũ Tuần ở Ljungby khi ti hai mươi tuổi. Đ l một cuộc họp buổi sng chủ nhật. Ti ngồi suốt buổi lm việc trong nh thờ nổi thả v ti đ chnh xc khng c g. Chủ nhật, sau đ mất người bạn của c với ti trở lại với Gio hội Ngũ Tuần, v ti hiểu th cũng giống như nhiều, c nghĩa l khng c g! 

Sau buổi lm việc, c người hỏi nếu ti muốn được cứu độ. Ti khng biết những g từ c nghĩa. Bn cạnh đ, ti chưa bao giờ được hỏi, cũng khng phải sau đ. Đ l lần duy nhất ai đ đặt cu hỏi đ với ti. Nhưng ti, ti nhận ra c điều g đ về Cha Gisu m ti cần. Những g n l một ci g đ ti khng biết, nhưng c điều g đ về Cha Gisu. V vậy, ti ni c! 

Ở đ, ti chấp nhận Cha Gisu v cuộc sống của ti đ được chuyển đổi. Ti đ được cứu v tất cả những tội lỗi của ti đ được tha thứ. Đ l Cha Gisu đ cứu ti rằng ti đ nhận được. Người sống của Cha Gisu Kit, v khng phải l ti đ c một kiến ​​thức tuyệt vời. N ko di hơn đủ để ti nhận Cha Gisu. 

Nếu kiến ​​thức l những người tiết kiệm sẽ khng cần Cha Gisu. Nhưng by giờ n l Cha Gi-su l Đấng cứu, do đ n l anh ấy bạn cần phải nhận được. 

Tất cả bạn cần biết l bạn cần phải chấp nhận Cha Gisu. Bạn c thể biết c bao nhiu thần học bất cứ nơi no, nhưng bạn khng c Cha Gisu, sau đ bạn sẽ khng được lưu. Đ l Cha Gisu Kit l Đấng cứu v khng ai khc. 

Nhưng kể từ khi bạn đ nhận được Cha Gisu, bạn sẽ cần phải hướng dẫn cơ bản trong học thuyết của Đức Kit. Đ cũng l những g Cha Gisu ni trong Tin Mừng Matthu chương 28, chng ti đ trch dẫn trước đ. gio dục cơ bản ny bạn c thể nhận được trong một nh thờ Thnh Kinh Kit gio địa phương m bạn thuộc về.

Những điều cơ bản của học thuyết của Đức Kit

những điều cơ bản của học thuyết của Cha Kit l g? 

  1. ăn năn khỏi cng việc chết 
  2. đức tin vo Thin Cha
  3. rửa tội 
  4. hon thiện tay
  5. phục sinh
  6. phn xt đời đời

ăn năn

1Tx 1: 9. Đối với họ ni với bản thn về chng ti, lm thế no chng ti đ nhận được của bạn v cch bạn  quay sang Thin Cha từ thần tượng   để phục vụ cho sinh hoạt v Thin Cha thật, 10 v để chờ đợi từ trời Con Một của Ngi, m ng lại từ ci chết,  Cha Gisu, người đ cứu chng ti  khỏi bị khủng bố sắp tới.

Ăn năn l một quay lưng lại với bất cứ điều g với Thin Cha. Cc văn bản ni rằng họ chuyển từ thần tượng cho Thin Cha. Trước khi họ phục vụ cc thần tượng, by giờ họ phục vụ Thin Cha. 

Ăn năn xưng cả John the Baptist v Cha Jesus Christ. 

John the Baptist:

Matte 3: 2. v ni: em hy sm hối, v Nước Trời đ đến gần.

Cha Gisu Kit:

Matthew 04:17. Từ thời điểm đ Cha Gisu bắt đầu rao giảng, v phải ni, em hy sm hối, v Nước Trời đ đến gần.

mn qu

Kinh Thnh ni rằng sự ăn năn l một mn qu. 

Cv 11:18. Khi họ nghe điều ny, họ đ cho ha bnh của họ, v tn vinh Thin Cha, ni rằng: Sau đ, đ  Thin Cha trao cho cc dn ngoại cũng l sự ăn năn  đ sẽ đem lại cuộc sống.

Ăn năn l một mn qu từ Thin Cha. Chng ta khng thể ăn năn quyền lực ring của họ. Đ l hnh động v cng việc của Thin Cha trong chng ta. 

Vụ 5:31. Thin Cha c bằng tay phải nng ln Hong tử v Cứu Cha, để  cung cấp cho Israel ăn năn   ch tha thứ.

N l Thin Cha Đấng ban sự ăn năn. Chng mnh khng thể chịu đựng. Đ l một mn qu v hnh động của Thin Cha trong chng ta. 

Khi bạn trở về với Cha, v anh ấy lm một php lạ trong một người đn ng như vậy: Sự cứu rỗi, trong đ chng ta đọc trước đ trong 1 Tsalnica 1:10. Trong Cv 11:18 chng ta đọc rằng sự ăn năn mang lại sự sống. Phải mất một điều kỳ diệu sng tạo trong nội bộ của một v dụ người khi c ăn năn.

nhận Cha Gisu

Giăng 1:12. Nhưng hễ ai đ nhận Ngi, th Ngi ban cho quyền php trở nn con ci Thin Cha, cho những kẻ tin danh Ngi. 13. Những người được  sinh ra   khng mu, hoặc bởi ch của tnh dục, hoặc bởi người, nhưng  Thin Cha .

Ăn năn l để chuyển sang Cha Gisu v chấp nhận anh ấy. Bạn nhận được Cha Gisu bằng cch hỏi anh ấy để đi vo trung tm. Khi Cha Gisu đi vo tri tim, v tiết kiệm một người như vậy. N khng phải l lời cầu nguyện m tiết kiệm, nhưng Cha Gisu Kit như họ nhận được. 

Đ khng phải l những g bạn lm điều đ gip bạn tiết kiệm, nhưng đ l những g Cha Gisu đ lm cho bạn trn thập tự gi. Một số bo ch m bạn phải "lm điều ny v rằng" để được cứu, nhưng sau đ v hiệu ha n những g Cha Gisu đ lm. 

Họ tin rằng n l khng đủ để nhận Cha Gisu, nhưng bạn cũng phải ăn năn, nhưng sau đ chnh động thi của sự cứu rỗi, khng phải Cha Gisu. Họ qun rằng c sự ăn năn khi bạn bật với Cha Gisu v chấp nhận anh ấy. 

Đ l khi bạn chấp nhận Cha Gisu như Cha Gisu đi vo m người của nội thất v thực hiện một sng tạo v cứu chuộc dưới đy. 

quả

Matthew 3: 8 do đ mang hoa quả xứng đng với sự ăn năn.

Khi điều ngược lại mang theo bạn sẽ tự động thnh quả của sự ăn năn. Bạn khng thể tống quả, nhưng n l kết quả của hnh động của Thin Cha trong bạn. N khng phải l kết quả m l cứu chuộc. Bạn đơm hoa kết tri v Thin Cha đ cứu bạn. 

Cv 26:20. nhưng bắt đầu rao giảng chỉ để những người ở Damascus v Jerusalem, v phạm vi cả nước xứ Giu-đ v sau đ cho dn ngoại, rằng họ nn  ăn năn v quay về với Thin Cha, v lm cc cng trnh đp ứng cho sự ăn năn .

Bạn khng lm cng trnh phải được lưu - bạn lm việc m bạn đang lưu. Nếu những hnh động gip bạn tiết kiệm khng cần Cha Gisu. Nhưng by giờ tiết kiệm khng hnh động trn thế giới, tại sao bạn cần Cha Gisu Kit!

Fishers

Matthew 4:19. Sau đ, ng ni với họ: Hy theo ti, v  ti sẽ lm cho bạn  chi lưới người.

Chng ta phải theo Cha Gisu v anh ấy lm một php lạ trong chng ta v lm cho chng ta thnh kẻ lưới người. Nếu chng ta theo Cha Gisu, chng ti sẽ tự động chuyển người cu c - chiến thắng người. Chng ti khng cần phải thực hiện một nỗ lực. Đ l Đức Gisu, Đấng lm cho n. Chng ti ginh chiến thắng người, chứ khng phải để được cứu, nhưng v chng ta được cứu. 

lần đầu tin ti lưu lại, ti khng biết qu nhiều. cuộc gọi của ti l g, ti th khng. Ti chắc chắn thậm ch khng biết ti đ gọi cho người đn ng cu c - để ginh chiến thắng người cho Cha Gisu Kit. Ti đ kết thc chỉ trong những tnh huống m ti phải trả lời rằng ti tin vo Cha Gisu Kit. Trong thực tế, ti khng hiểu rằng khi ti lm chứng về Cha của ti Cha Gisu Kit. 

một tnh huống như vậy l sau đ rằng đi khi ti lm chứng về Cha Gisu khi ti đang lm việc như một người khun vc đm trong một khch sạn. Sau đ, n đ xảy ra rằng c một số người hỏi ti về Thin Cha v Cha Gisu. Ti cố gắng để trả lời chng một cch tốt nhất ti c thể. 

Ti đ kết thc sau đ trong những tnh huống m ti phải trả lời cho đức tin v lời khai của Cha Gisu của ti. Bản thn ti đ khng được thực hiện một nỗ lực. Ti đ được lưu, v đ l Đức Gisu, Đấng lm cho ti một ngư phủ lưới người.

Ton bộ Kinh Thnh được lm đầy với những ăn năn từ. Ăn năn l Kinh Thnh v n l một trong những nguyn tắc đầu tin của học thuyết của Đức Kit. 


Tack fr att du lser Apg29. DELA grna till dina vnner. Du kan ocks stdja Apg29 genom att stta in en valfri GVA p BANKKONTO 8169-5,303 725 382-4. P internetbanken gr det att stlla in s att du automatiskt ger en summa varje mnad. Men om du hellre vill kan du SWISHA in en frivillig summa p 070 935 66 96. Tack.


Vill du bli frlst?

Ja

Nej


Publicerades lrdag 6 juli 2019 12:34 | | Permalnk | Kopiera lnk | Mejla

8 kommentarer

Steven 6/7-2019, 15:10

Off topic, kanske Christer gr en artikeln om detta;https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=7255916

Lyssna grna hur Daniel rttfrdigar sin homosexuella tro. Jmfr det med troende som lmnar sina kyrkor p g a samknade ktenskap, accepterande av homosexualitet eller andra synder.

Svara


Tomas N 6/7-2019, 15:15

Bra undervisning.

Uppenbarelsen om att Gud verkligen finns och att Jesus r Guds son mste oftast komma ifrn att ngon har predikat eller delat evangeliet. Den viktigaste omvndelsen till Gud r ett vernaturligt verk som r bde Guds verk och mnniskans vilja och val i samverkan.

Men annars tror jag det finns en allmn kamp och fundering som mnniskor har som r kopplad till samvetet och att Gud har ett fr hos varje mnniska som gr sig till knna. Dr kan man nog prata om olika omvndelser i det stora och det lilla ifrn det onda till det goda

Mnniskan r ansvarig fr sina handlingar ,men kan inte frlsa sig sjlv.

Inom calvinismen har uppsttt en missuppfattning som gr att mnniskor vntar p att Gud skall "ge" omvndelse. Jag tror det handlar om att vi skall med hjrta och handlingar ifrn det onda och att det r Gud som genom Helige ande uppenbarar om synd s att vi kan omvnda oss.

Han lter i sin krlek och barmhrtighet sitt ljus lysa ver vra situationer s att vi med vrt hjrta omvnder oss. Det r i mina gon ett samspel.

Jag tycker ven Torben Sndergrd har en bra liknelse med det samspelet som liknar ett schackparti dr Gud vntar p vr respons p vad Han har gjort

Svara


Bengt j 6/7-2019, 15:52

Det r tragiskt med mnniskor som daniel

Likas Gabriel Forss som nu lever med en man

Och menar att det gr ihop med kristen tro

Han behver f en inre nd fr detta

S han slutar med det

Svara


Eva 7/7-2019, 11:49

Det var s roligt att lsa om hur / nr du blev frlst, Krister. Du " fattade ingenting " men frstod nd att du behvde Jesus. Nr jag lser det blir jag nstan lite avundsjuk p att det var s ltt fr dig att frst det.

Sjlv har jag haft svrare att acceptera detta tidigare i livet. Trots att jag beskt mnga frikyrkomten och ven jag ftt frgan om jag "ville bli frlst". Jag frstod inte varfr jag skulle vilja det, eller vad det innebar. Fr mig har det alltid varit viktigt att frst. Det kanske har legat mig i fatet mnga ggr. Detta att vara tvungen att analysera och frst fr att kunna ta till mig ngot. Samtidigt kanske det ibland ven varit en vlsignelse, eftersom jag aldrig stnger drren till ngot innan jag vet mer om saken.

Du har tagit emot Jesus Kristus "som ett barn" och Jesus sa ju sjlv att vi skulle bli som barn fr att Guds Rike tillhrde just sdana. Men sedan skulle vi vxa till i kunskap och insikt om Gud och Sanningen. Jag avgjorde mig ocks fr Kristus en gng , men det var efter besk av andra kristna som gav mig en tidning dr jag kunde ta del i mycket som Jesus sagt och gjort. D brjade jag lsa Bibeln ( NT ) sjlv, och blev " gripen " av budskapet. Det var som att komma hem ! Pltsligt insg jag att det FINNS en Sanning och att det onda i vrlden en dag fr sin rttfrdiga dom. Och det underbara lftet om evigt liv i Guds Rike fr de troende / frlsta.

Svara


Eva 7/7-2019, 11:58

Vill tillgga att jag omvnde mig. Fick ett nytt tnkestt, en ny syn p livet. Jag slutade rka och levde som om Kristus alltid befann sig bredvid mig. S omvndelsen r avgrande.

Svara


Stefan Jonasson 7/7-2019, 21:58

Jag tror att grunden fr frlsningen r pnyttfdelse.. Att man blir en ny skapelse i KRISTUS. *Rom 6:3 vet ni d inte att vi alla som har blivit dpta till KRISTUS har blivit dpta till hans dd*... Synda naturen dd och begraven.. Den nya skapelsen lever i KRISTUS.. Synden r dmd i KRISTI KROPP en gng fr alla vi har frsonats med GUD genom att tro och ta emot frlsningen..

Svara


Stefan Jonasson 8/7-2019, 09:36

1kor 3:11 ngon annan grund kan ingen lgga n den som r lagd.. JESUS KRISTUS.. Om ngon bygger p den grunden med guld silver eller dla stenar eller tr h och halm... *Den dagen* skall det visa sig hur var och en byggt...

Svara


Sven Thomsson 8/7-2019, 11:10

Nr man blir frlst upplever man livsfrvandling. I samma stund som man tar emot Jesus "fds man p nytt till ett levande hopp" och "blir en ny skapelse i Kristus". Man upplever omvndelse frn det gamla livet och fr ett nytt, frvandlat liv.

Det som man gnade sig t i det gamla syndalivet frbleknar och man fr ett nytt sinnelag och nya intressen enligt Bibelns ord: "Det gamla r borta och ngot nytt har kommit" (2 kor. 5:17).

Svara


Din kommentar

Frsta gngen du skriver mste ditt namn och mejl godknnas.


Kom ihg mig?

Din kommentar kan deletas om den inte passar in p Apg29 vilket sidans grundare har ensam rtt att besluta om och som inte kan ifrgasttas. Exempelvis blir trollande, hat, frljligande, villolror, pseudodebatt och olagligheter deletade och skribenten kan bli satt i modereringskn. Hittar du kommentarer som inte passar in kontakta d Apg29.


Prenumera p Youtubekanalen:

Vecka 29, fredag 19 juli 2019 kl. 16:17

Jesus sker: Sara!

"S lskade Gud vrlden att han utgav sin enfdde Son [Jesus], fr att var och en som tror p honom inte ska g frlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men s mnga som tog emot honom [Jesus], t dem gav han rtt att bli Guds barn, t dem som tror p hans namn." - Joh 1:12

"Om du drfr med din mun beknner att Jesus r Herren och i ditt hjrta tror att Gud har uppvckt honom frn de dda, skall du bli frlst." - Rom 10:9

Vill du bli frlst och f alla dina synder frltna? Be den hr bnen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och beknner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppvckt dig frn de dda. Tack att jag nu r frlst. Tack att du har frltit mig och tack att jag nu r ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bnen hr ovan?
Ja!


Senaste bnmnet p Bnesidan
fredag 19 juli 2019 12:38

Tacksam hjlp med frbn !Har svrt att be d jag har svrt att se Guds mening. Knns inte som han finns dr och lyssnar p mina bner! Nsta vecka kommer att bli tuff. Be att spes min dotter frkraft

Morsan reklam


Aktuella artiklar


Senaste kommentarerSTD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Christer berg och dottern Desir.

Denna bloggsajt r skapad och drivs av evangelisten Christer berg, 55 r gammal. Christer berg blev frlst d han tog emot Jesus som sin Herre fr 35 r sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits p ntet sedan 2001, allts 18 r i r. Christer berg r en nkeman sedan 2008. Han har en dotter p 13 r, Desir, som brukar kallas fr "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 r om han hade levt idag. Allt detta finns att lsa om i boken Den lngsta natten. Christer berg drivs av att frkunna om Jesus och hur man blir frlst. Det r drfr som denna bloggsajt finns till.

Varsgod! Du fr kopiera mina artiklar och publicera p din egen blogg eller hemsida om du lnkar till sidan du har hmtat det!

MediaCreeper

Apg29 anvnder cookies. Cookies r en liten fil som lagras i din dator. Detta gr att stnga av i din webblsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp