Webb-TV | Frälsningskandidater NY | Bönesidan | Själavårdssidan NY | Sök | Kontakt
Surfar nu: 576 www.apg29.nu


Förstlingsfrukten

Av Tage Bergman 

Förstlingsfrukten

När sker uppryckandet? Blir det före eller efter vedermödan? Det finns många tankar om det och åsikterna går vitt isär. Vi återvänder åter och åter till de bibelverser som för många tycks svåra att förstå. Istället kan vi titta på det rika bildspråk som bibeln ger i ämnet, vilka ger ett tydligt svar. Förstår vi inte grunderna i det profetiska ordet då kan vi inte heller rätt förstå de mer svårtolkade sammanhangen.

Till den första grunden hör bilden om förstlingsfrukten som entydigt visar att vi rycks upp före vedermödan börjar. För att förstå att det är ett odiskutabelt argument måste man veta vad den bilden innebär. Jag ska försöka visa något av det här.

Förstlingsfrukten

När Mose ledde Israels folk in i Löfteslandet efter fångenskapen i Egypten fick han förhållningsorder av Herren att bära fram det första av landets skörd åt Herren.

3 Mos. 23:10

När ni kommer in i det land som jag ger er och ni bärgar in dess skörd, skall ni ta den kärve som är det första av er skörd och bära den till prästen.

Förstlingsfruktens högtid, som texten syftar på, ingår i de högtider som Herren gav Israels folk. Herrens högtider innebär att man tre gånger om året, under skördetiden, ska komma inför Guds ansikte. Det sker vi Påsk, Pingst och Nyårshögtiden. "Skördetiden" och "Herrens högtider" är två uttryck för samma sak. De löper parallellt, under samma sju månader, och den ena kan inte existera utan den andra. Är inte skörden mogen när Påsken ska börja då lägger man in en extra månad så att skörden hinner mogna och Förstlingsfruktens högtid under Påsk kan firas.

Herrens högtider har tre syften.

  1. att påminna om vad Gud gjort.
  2. att upprätthålla kontakten med Gud.
  3. att profetiskt visa på Guds slutgiltiga möte med oss människor.

Israels firande av högtiderna visar oss profetiskt på den sista stora skördetiden vid tidens slut, vedermödan. Det förstår vi av Jesu liknelse om ogräset i åkern.

Matt. 13:36-39

Sedan lämnade Jesus folkskaran och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sade: "Förklara för oss liknelsen om ogräset i åkern." Han svarade: "Den som sår den goda säden är Människosonen. Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar.

Herren säjer till Mose att tre gånger under skördetiden ska ni ha heliga sammankomster.

1. Vid Påsk, på första skördemånaden, för förstlingsfrukten av hedningarna [församlingen].

2. Vid Pingst, på tredje skördemånaden, för förstlingsfrukten av judarna [ de 144 000].

3. Vid Hösthögtiderna och Herrens dag [utan förstlingsfrukt], vid sjunde skördemånaden, för kvarlevan, de som blev kvar.

Vad symboliserar förstlingsfrukten?

Vi som tror på Jesus är förstlingsfrukten.

Jesus har med sin död och uppståndelse fött oss på nytt. Vi som tror på honom är förstlingsfrukten.

Jak. 1:18-19

I kraft av sin vilja födde han [Jesus] oss på nytt genom sanningens ord, för att vi skulle vara en förstlingsfrukt bland dem som han har skapat. Detta vet ni, mina älskade bröder.

Vi är de förstfödda och vi tillhör Jesus.

2 Mos. 13:1-2

HERREN sade till Mose: "Helga allt förstfött åt mig. Allt hos Israels barn som öppnar moderlivet, både av människor och boskap, tillhör mig."

När bärs förstlingsfrukten fram?

Vi som tror på Jesus är förstlingsfrukten som bärs fram i början av skördetiden.

Det absolut första som sker under skördetiden är att förstlingsfrukten bärs till prästen. Det sker under påskfirandet i den första skördemånaden.

3 Mos. 23:10, 14

När ni kommer in i det land som jag ger er och ni bärgar in dess skörd, skall ni ta den kärve som är det första av er skörd och bära den till prästen.

Ingenting av den nya skörden, varken bröd, rostade ax eller korn av grönskuren säd, skall ni äta förrän på den dagen, inte förrän ni har burit fram offergåvan åt er Gud.

Av all skörd marken ger bärs en förstlingsfrukt inför Herren. Då kornet är det som skördas först, på första skördemånaden, symboliserar det på ett speciellt sätt oss som förstfödda. Det är då kornet mognar som Påsk och Förstlingsfruktens högtid firas. Förstlingskärven är en kärve av korn.

Den profetiska tolkningen blir att uppryckandet sker innan skördetiden [vedermödan] börjar.

Vart förs förstlingsfrukten?

Vi som tror på Jesus är förstlingsfrukten som bärs fram till prästen i templet i början av skördetiden.

Förstlingskärven väljs ut på den del av skördefältet som mognar först. Den skärs av, men kan även "ryckas upp" med rötterna, för att bäras till prästen i templet.

Neh. 10:35-36

Till HERRENS hus skulle vi varje år föra förstlingen av markens gröda och förstlingen av all frukt på alla slags träd. Så som det är skrivet i lagen skulle vi också föra till Guds hus, till prästerna som gjorde tjänst i vår Guds hus, de förstfödda av våra söner och av vår boskap, och de förstfödda av vår nötboskap och vår småboskap.

Jesus säjer själv att den som tror på honom ska få komma till Fars hus. Det är så det kommer att se ut för oss som är förstfödda. Vi kommer ryckas upp för att föras till vår Fars hus i himlen i inledningen av skördetiden.

Joh. 14:1-4

Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min Fars hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att ni ska vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni."

Jesus kommer inte vid detta tillfälle för att stanna på jorden. Vid vedermödans början kommer Jesus och hämtar oss till Faderns hus i himlen, och vid vedermödans slut kommer Jesus till jorden för att upprätta fridsriket. De två händelserna representeras av Påsken på första skördemånaden och av Nyårshögtiden på den sjunde skördemånaden.

Vart förvaras förstlingsfrukten?

Vi som tror på Jesus är förstlingsfrukten som bärs fram till prästen i templet i början av skördetiden och förvaras i speciella kamrar i direkt anslutning till templet.

Det är de kamrarna Jesus syftar på när han säjer "I min Fars hus finns många rum". Det är där vi befinner oss när vreden drar förbi.

Jes. 26:19-21

Dina döda skall bli levande, mina dödas kroppar skall uppstå. Vakna upp och jubla, ni som bor i stoftet, ty din dagg är ljusets dagg, och jorden skall ge igen de avsomnade.

Kom mitt folk och gå in i dina kamrar, stäng igen dörrarna efter dig. Göm dig ett litet ögonblick, till dess vreden har gått förbi. Ty se, HERREN kommer ut ur sin boning för att straffa jordens invånare för deras missgärning. Jorden skall blottlägga sina blodskulder och inte längre dölja sina dräpta.

Den entydiga bild förstlingsfrukten ger oss är att vi hämtas innan vedermödan bryter ut och förs till templets kammare i Fars hus. Är du inte nöjd med den bilden så kan vi även titta på bilden om bröllopet där vi är bruden och Jesus brudgummen.

Brud och Brudgum

Brudgummen hämtar sin brud, och vigseln förrättas i Faderns hus. Därefter går brudparet in i den färdigställda bröllopskammaren i Faderns hus och på "sjunde dagen" kommer de ut igen och bröllopsmåltiden intas. Vedermödan varar i sju år.

Joel 2:15-16

Blås i horn på Sion [på försoningsdagen], pålys en helig fasta, lys ut en helig sammankomst. Samla folket, helga församlingen, kalla samman de äldste, samla de små barnen, också dem som diar vid bröstet. Må brudgummen komma ut [efter sju "dagar"] ur sin kammare och bruden ut ur sitt gemak.

Tre gånger under skördetiden skulle Israel hålla heliga sammankomster. Enligt Joel kommer brud och brudgum ut ur sin kammare under den tredje och sista sammankomsten i den sjunde skördemånaden. Då har de redan varit "sju dagar" i sin bröllopskammare. Att det är så förstår vi om vi läser hela andra kapitlet i Joel. Där har vi en enda stor genomgång av Hösthögtidens olika delar.

Joel 2:

1 Blås i horn (showphar) på Sion [Nyårsdagen], låt larmet ljuda på mitt heliga berg,

6 Inför dem grips folken av ångest [tio dagar av fruktan], alla ansikten skiftar färg.

11 Ty stor är HERRENS dag och mycket fruktansvärd.

15 Blås i horn (showphar) på Sion [Försoningsdagen], pålys en helig fasta,

16 Samla folket [Lövhyddohögtiden], helga församlingen, kalla samman de äldste, samla de små barnen, också dem som diar vid bröstet. Må brudgummen komma ut [efter sju års bröllopsfirande] ur sin kammare och bruden ut ur sitt gemak.

På Nyårsdagen ljuder hornet. Det följs av tio dagar av ångest och fruktan. Efter de tio dagarna kommer så Jesus [Herrens dag] för att försona sig med sitt folk Israel som inte tog emot honom första gången han kom. Att tro att hösthögtiden och Herrens dag gäller oss som församling när den egentligen handlar om Israels omvändelse och upprättelse, då hela Israel återsamlas till sitt Löftesland, brukar kallas ersättningsteologi.

Förstfödda och friköpta

Vi är förstfödda, och vi är friköpta.

Kol 1:14

I honom [Jesus] är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder.

Upp 1:5

Nåd vare med er och frid ifrån honom som är och som var och som kommer, och från de sju andarna framför hans tron, från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod.

Syftet med vedermödan är att göra slut på den synd som finns på jorden. Den synden har Jesus tagit på sig på korset i vårt ställe. Han har köpt oss fria från vår synd med sitt eget blod. Umgås du med tanken att det är under vedermödan du ska renas från synd bör du genast tänka om och får förlåtelse för din synd redan nu, medan tid är. Jag kan inte nog betona det, vi som tror på Jesus har vår synd försonad på korset.

Ett heligt prästerskap

Förutom att vi är förstfödda, friköpta och Jesu brud är vi även ett heligt prästerskap. Jesus har köpt oss fria från synden så att vi tillsammans med Honom ska vara präster åt Gud.

Upp. 1:4-6

Från Johannes till de sju församlingarna i Asien: Nåd vare med er och frid ifrån honom som är och som var och som kommer, och från de sju andarna framför hans tron, och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod och som har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader, honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter, amen.

Vi som förstlingsfrukten bärs fram i början på skördetiden. Det säjer oss även bibelordet om när prästerna träder i tjänst.

2 Mos. 40:1-2, 12-13

HERREN sade till Mose: "På första dagen i den första månaden skall du resa uppenbarelsetältets tabernakel.

Sedan skall du föra fram Aron och hans söner till uppenbarelsetältets ingång och tvätta dem med vatten. Och du skall sätta på Aron de heliga kläderna och smörja honom och helga honom till präst åt mig.

På första dagen i första månaden, dvs. i inledningen av skördetiden, så reses tabernaklet så att Aron, den första prästen, kan smörjas till sin prästtjänst. Prästvigningen pågår i "sju dagar". På samma sätt som Aron kommer vi som förstlingsfrukter och präster till ett iordningställt tabernakel i himlen när skördetiden börjar. Jesus sa: " "Jag går bort för att bereda plats för er". Tabernaklet där reningen sker är en viktig pusselbit för att förstå ändetidens händelser, däribland uppryckandet.

Tabernaklet

När Mose var uppe på berget Sinai för att ta emot lagen av Herren fick han även instruktioner om ett tabernakel som skulle stå mitt ibland folket, för Herren ville bo mitt ibland sitt folk. Tabernakel (mishkan) betyder boning.

När Israels folk slog läger runt tabernaklet så skedde det i fyra riktningar efter de fyra väderstrecken. Mose, Aron och prästerna slog läger på den östra sidan, vid tabernaklets ingång. När folket bröt upp, för att tåga vidare mot Löfteslandet, fick de som var placerade öster och söder om tabernaklet gå före tabernaklet som man bar med sig. De övriga gick efter tabernaklet. Mose och Aron, ledaren och prästen, huvudmännen för Israel gick först.

För att veta när lägret skulle bryta upp och tåga vidare mot Löfteslandet tillverkades två silvertrumpeter med vilka en larmsignal skulle blåsas inför uppbrottet.

Silvertrumpeterna

4 Mos 10:1-7

HERREN talade till Mose. Han sade: "Gör dig två silvertrumpeter, i hamrat arbete skall du göra dem. Du skall använda dem när menigheten skall sammankallas och när lägren skall bryta upp. När man stöter i dem båda skall hela menigheten samlas hos dig vid ingången till uppenbarelsetältet. Men när man stöter endast i den ena, skall furstarna, huvudmännen för Israels ätter, samlas hos dig. När ni blåser en larmsignal, skall de läger som ligger österut bryta upp. Och när ni blåser larmsignal för andra gången, skall de läger som ligger söderut bryta upp. När lägren skall bryta upp skall man blåsa larmsignal. Men när församlingen skall sammankallas, skall ni inte blåsa larmsignal utan stöta i trumpeterna.

När man blåser den första larmsignalen ska de läger som ligger österut, där ledarna och prästerna finns, bryta upp. När man blåser en larmsignal för andra gången ska de läger som ligger söderut bryta upp. Här nämns skärskilt de läger som går framför tabernaklet.

Att de östra och södra lägren gick först har en djupare betydelse. Tittar vi på hur det ser ut geografiskt runt Jerusalem så hittar vi öster om staden gravplatserna med sin döda på Oljeberget. Söder om Jerusalem har vi Davids stad, de levandes stad. När den första basunen ljuder ska de döda i öster uppstå och när den andra och sista basunen ljuder ska de levande i söder förvandlas. Vi är de som "går före". Det här är en hemlighet som inte ens alla kristna känner till.

1 Kor 15:51-52

Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga, och vi ska förvandlas.

Silvertrumpeterna (chatsotsĕrah) kan blåsas när som helst. De är inte de horn som Joel skriver om, de som blåses vid Hösthögtiden. Hösthögtidens horn (showphar) kommer från en bock och de används framför allt vid högtiderna.

Två skaror

Men är nu inte det här med "en skara som går före" att övertolka bibelordet och få det att betyda det man vill att det ska betyda.

Bibelns profetiska budskap bildar ett mönster som ofta upprepas. Vi går till berättelsen om Jakob, han som fick namnet Israel, för att se vad som hände när han lämnade svärfar Laban i främmande land för att gå hem till Löfteslandet. Han var rädd för att möta sin bror Esau som han blivit ovän med, och som han flytt från, många år tidigare.

1 Mos. 32:1-3,6-8

Och Jakob fortsatte sin färd. Då mötte Guds änglar honom. När han såg dem sade han: "Detta är Guds skara." Och han kallade platsen Mahanajim [betyder: två skaror]. Jakob skickade budbärare framför sig till sin bror Esau i Seirs land. När budbärarna kom tillbaka till Jakob sade de: "Vi träffade din bror Esau och han kommer emot dig med fyrahundra man." Jakob blev mycket förskräckt och greps av ångest. Han delade upp sitt folk och fåren, nötboskapen och kamelerna i två skaror och sade: "Om Esau överfaller den ena skaran och slår den, så kan den andra komma undan."

Jakob hade två hustrur, Lea och Rakel. Det var dem han delade upp i två skaror så att Lea gick först. Rakel som han hade fått arbeta "sju år" extra för, gick sist. De "sju åren" brukar kallas för Jakobs nöd (Jer. 30:7) och är ett uttryck för vedermödan. Lea, den fruktsamma hustrun är en bild på församlingen. Hon "går före". Rakel som länge var ofruktsam är en bild på Israel. Esau ger oss bilden av Antikrist.

Det himmelska tabernaklet

Det tabernakel som Mose fick befallning att iordningställa var efter en förebild av det himmelska tabernaklet. Det är där Jesus idag tjänar som överstepräst.

Hebr. 8:1-2

Vi har en sådan överstepräst som sitter på högra sidan om Majestätets tron i himlen och som tjänar i helgedomen, det sanna tabernaklet som Herren själv har rest och inte någon människa.

Hur är det då med oss, är vi i det himmelska tabernaklet under vedermödan? Det lämnar jag till var och en att fatta beslut om.

Upp. 7:13-15

En av de äldste frågade mig: "Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån har de kommit?" Jag svarade: "Min herre, du vet det." Då sade han till mig: "Dessa är de som kommer ur den stora nöden, och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel, och han som sitter på tronen skall slå upp sitt tabernakel över dem.

Upp. 13:5-6

Och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick makt att göra så i fyrtiotvå månader. Det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans tabernakel dem som bor i himlen.

Upp. 21:1-3

Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: "Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem.

Hebr. 12:18-24

Ni har inte kommit till ett berg som man kan ta på [det jordiska Jerusalem] och som står i brand [Vedermödan], inte till töcken, mörker och storm, inte till basunljud [7 domsbasuner] och till en röst som talade så att de som hörde den bad att få slippa höra mer. Ty de uthärdade inte befallningen: Även om det är ett djur [vilddjuret] som rör vid berget [Jerusalem], skall det stenas (Dan. 2:34).

Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental, till en högtidsskara, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till en domare som är allas Gud och till andarna hos de rättfärdiga som nått fullkomningen. Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod.

Upp 22: 17, 20

Och Anden och bruden säger: "Kom!" Och den som hör det må säga: "Kom!" Och den som törstar må komma. Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för intet.

Han [Jesus] som betygar detta säger: "Ja, jag kommer snart." Amen, kom, Herre Jesus!


Tage Bergman

http://pretribcenter.blogspot.com

Artiklar och video som är gjorda av andra än Apg29.nu kan ha åsikter som bloggsajten inte delar.


Publicerades torsdag 18 oktober 2018 17:00 | #uppryckandet #tidstecken #tage bergman | Permalänk | Kopiera länk | Mejla

2 kommentarer

Katrina Thu, 18 Oct 2018 19:27:50 +020

Tack!!

Svara


marie Fri, 26 Oct 2018 13:27:07 +020

Hur kan tolkningen om uppryckande vara så olika, och ändå läses samma Bibel ...Man blir alldeles "yr" i huvet...Läs själva hur Bjorkbloggen tolkar ...

Svara


Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 17, tisdag 23 april 2019 kl. 20:52

Jesus söker: Georg, Göran!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De som blev födda, inte av blod, inte heller av köttets vilja, inte heller av någon mans vilja, utan av Gud." - Joh 1:12-13

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som min Herre och Frälsare. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Jag ber om förlåtelse för alla mina synder. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
tisdag 23 april 2019 15:48

HJÄLP oss be om Guds ingripande ien familjerelation där vi föräldrar får utstå vuxna barns mobbing och utrysning. Vi uthärdar snart inte mer. Detta har pågått i fyra års tid.
Må Gud gripa in.

Aktuella artiklar


Senaste kommentarer


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp