Surfar nu: 291 www.apg29.nu


Från pingstväckelsen till Samfundet Pingst

Från pingstväckelsen till Samfundet Pingst

Läsarmejl av Sigvard Svärd. 

En fråga man kan ställa sig är: Vad var Pingstväckelsens uttryckliga lära, under den tidigaste tiden. På det kan svaret vara, att det inte fanns någon officiell dogmatik – alltså inge trosbekännelse och inga lärosatser, för det kämpade Lewi Pethrus emot.

1907 blev den unge baptistpredikanten Lewi Pethrus från Vargön, starkt påverkad av den pingstväckelse som hade uppstått 1906 på Asusa Street i Los Angeles. Det ledde till att han 1910, som 22 åring, kallades till pastor i Filadelfia Stockholm, den 7:e baptistförsamlingen i staden. Pingstväckelsen i Sverige hade för övrigt sin djupaste förankring inom Svenska Baptistförbundet. Men alla baptister var inte för ”andedopsväckelsen”, så ”döparrörelsen” splittrades. Redan 1912 blev Filadelfiaförsamlingen med Lewi Pethrus i spetsen, utesluten ur Baptistsamfundet – men då inte i första hand för andedopsfrågan, utan för ett alltför ”öppet” nattvardsfirande. På detta vis ”grundades” Pingstväckelsen. Filadelfia i Stockholm var först ut. Redan 1915 fanns det 42 pingstförsamlingar i Sverige, 1920 hade de vuxit till 105 församlingar.

Pingstväckelsens lära

En fråga man kan ställa sig är: Vad var Pingstväckelsens uttryckliga lära, under den tidigaste tiden. På det kan svaret vara, att det inte fanns någon officiell dogmatik – alltså inge trosbekännelse och inga lärosatser, för det kämpade Lewi Pethrus emot. (Se Arthur Sundstedts bokserie, ”Pingstväckelsen” del 3 sidan 216 om den Europeiska Pingstkonferensen i Stockholm 1939. Se också referat i Evangelii Härold från Världspingstkonferensen i Zürich 1947, del 5 sidan 358, i fråga om den internationella kontakten.)

Men flera undervisningsämnen är inte svåra att konstatera, även om de inte självfallet kan listas i följande ordning: Andens dop och verk, Bibeln som Guds ord, Den fria lokala församlingen, Kristi gudom, Försoningen, Troendedopet, Brödsbrytelsen, Jesu återkomst, Själavinnande, Mission, Ett helgat liv, Gud som skaparen, Att se den nödställde. Dessa ämnen var typiska inslag både i böner, profetior, bibelstudier, predikningar och sångtexter.

Uttrycket "pingströrelsen" började användas

Fram till 1952 hade de ”nya” församlingarna i Sverige av pingstfolket själva kallats för Pingstväckelsen, men så även i media och i folkmun. Men från och med den tredje världspingstkonferensen, som hölls i London 1952, började uttrycket ”Pingströrelsen” användas. De kom av engelskans ”Pentecostal Movement”, och var den då brukliga benämningen i England och Amerika. Idag, sedan början på 2000-talet, heter det ”Pingst Fria Församlingar I Samverkan” (ffs) eller ”Samfundet Pingst”. Och nu är det närmast avgörande att pastorerna blir eller är högskoleutbildade i teologi.

Det forskas i och kring och ”Pentekostalism”; kanske möjliga pingstdogmatiska lärosatser; framställan av ett slags ”pingstcredo” eller en ”katekes”. Begreppet för dagen är ”Pentekostal hermeneutik”, vilket handlar om hur Bibeln ska läsas och tolkas här med meningen att först uppfattas relevant, och sedan göras relevant för nutiden – mer än att det studeras och forskas i hur Bibelordet bedömdes bland pingstpredikanter och församlingar förr. Det är en uppenbar risk att det smyger in ett förakt bland de som – dag som inne är – ägnar sig åt s.k. ”högre teologisk forskning”, gentemot de pingstpastorer som tidigare ledde församlingarna och erkändes som andefyllda bibellärare. I viss grad satt jag vid deras fötter och tog intryck för livet.

Bibeltron görs pragmatisk

Numera krävs det att pingstförkunnare vet varifrån deras teologi är hämtad, alltså av vilka inom den vetenskapliga forskningsvärlden. Pingstväckelsens/ Pingströrelsens ”profetiska bibelsyn” anses inte vara gångbar i modern tid. Den är inaktuell. Mycket tolkas om i Pingst ffs/Samfundet Pingst. Bibeltron görs pragmatisk. Pastoral omsorg går före de bibliska sanningarna. Läran flyter istället för att få form som präglats av den helige Ande. Frågan måste ställas vad som håller på att färga många av dagens ”pingstteologer – de som ska bli morgondagens pingstpastorer? Det bibelmåtto som när jag växte upp hette ”Håll fast det du har så att ingen tar din krona”, har gått till uttrycket ”Håll inte fast för hårt – var inte för tydlig”. Vems vän, Guds eller världens, håller Pingst ffs/Samfundet Pingst på att bli?


Sigvard Svärd, pingstpastor

Läsarmejl

Artiklar och video som är gjorda av andra än Apg29.nu kan ha åsikter som bloggsajten inte delar.


submit to reddit


Vill du bli frälst?

Ja

Nej


Publicerades fredag 31 maj 2019 00:11 | #pingst #sigvard svärd #ffs | Permalänk | Kopiera länk | Mejla

14 kommentarer

Christer Hedqvist Fri, 31 May 2019 09:43:20 +020

Helt rætt pingstveckelsen ær på ett villospår.Den gammla prinsipen gæller æn idag håll fast det du har så att ingen tar din krona.pingst går mer och mer in på værldens spår,bibeln sæger den som vill vara værldens ven blir guds ovænn. Man litar mer till teologi en den helige andes ledning,søk i stællet att bli uppfyllda med den helige ande och ta lærdom av våra før fæder som har gått føre

Svara


lillibeth Fri, 31 May 2019 09:45:55 +020

Relevant fråga:

"Det bibelmåtto som när jag växte upp hette ”Håll fast det du har så att ingen tar din krona”, har gått till uttrycket ”Håll inte fast för hårt – var inte för tydlig”. Vems vän, Guds eller världens, håller Pingst ffs/Samfundet Pingst på att bli?"

Undra på att det går utför! VEMS VÄN???

För att ordet ska passa in i allt och alla är ju detta "vägen i denna världen", men JESUS säger att mitt rike är inte av denna världen. Hur försvarar man det inför Herren? "vi trodde,vi tyckte ,vi ansåg, ville inte stöta oss med, alla människors lika värde/rätt ,vi är ju goda och snälla och då mår man bra osv. i all oändlighet. De små stegen till det som ska bli en världsregering med EN världsledare. Målet är ju "alla ska med", enligt Satans planer.

Man vill även ändra på bibelverser för att inte exludera.

1 Joh.2:15 Älska inte världen ,inte heller det som är i världen. om någon älskar världen, så är inte Faderns kärlek i honom.

Lillibeth

Svara


Mikael N Fri, 31 May 2019 10:08:47 +020

Kan det inte vara så att det fanns sådant inom den tidiga pingstväckelsen som var problematiskt? (De lösa organisationsformerna, ett överdrivet fokus på "andens ledning" och ett förakt för teologisk bildning, t.ex.)
Det är fel om man via den akademiska teologin smygande för in olika bibelkritiska perspektiv. Men det finns också en risk att man konservativa kristna sammanhang hänfaller åt en naiv "läsa som det står"-attityd, där alla former av exegetiskt arbete föraktas. Problem uppstår förstås när vi har 30 olika grupper som alla insisterar på att de bara "läser som det står", eller att de "inte har någon trosbekännelse, utan följer bara Bibeln", men som likväl kan ge 30 olika svar när man frågar dem om olika läror.

Svara


SA Fri, 31 May 2019 11:28:30 +020

Tror det bästa är att inte hålla fast vid någon rörelse eller samfund alls , varit och är snurrigt 😏 utan leva nära Jesus hela tiden , så slipper man alla , funderingar på saker och ting , har erfarenheter så det räcker 🤔

Svara


Sigvard Svärd Fri, 31 May 2019 14:15:26 +020

Vet inte Mikael N hur det har varit för dig under åren inom Pingst, men ur mitt perspektiv uppfattade jag det bättre med tron i liv och praktik från 1950 (då var jag fyra år) än det som sker idag. Det fanns alltid möjligheter att lyssna in, läsas sig till, undervisning, samtal och debatt om tron. Jag har övervägande goda erfarenheter och minnesbilder från "pingstlitteraturen" och från predikantveckor/evangelistveckor. Själv hade jag förmånen att några gånger få inleda fria samtalsfrågor.

Menar att Pingst hölls ihop av dylikt, och exempelvis av bönedagar för predikanter och alla bibelstudieveckor som anordnades i församlingarna. Att mitt föräldrahem haft en avgörande betydelse i min positiva syn på Pingst förr. Utifrån våra mestadels goda uppväxter och vår egna tro, byggde min fru och jag - med Guds nåd och hjälp - ett hem som bl.a. "fostrade" fram sonen David som en andefylld teolog (inom Nytestamentlig exegetik). Doktorsavhandlingen han arbetar på (Lunds universitet), handlar om när kvinnan (Johannes evangelium) smörjer Jesu fötter med dyrbar olja.

För egen del predikar jag på söndag i en mindre internationell församling i Göteborg, i ämnet: "Anden föll på exakt rätt dag".

Svara


Bengt Fri, 31 May 2019 15:06:50 +020

Har sonen David skrivit någon bok?

Svara


Sigvard Svärd Fri, 31 May 2019 15:08:32 +020

Käre broder SA, som kristen behöver man ju inte vara med i något organisatoriskt. Det är inte juridiska hednakristna församlingar som är "bruden". Nej, det rör sig om enskilda bröder och systrar som har "gått ut" för att möta Jesus. Mängde olja hos den enskilde har betydelse. "En ska bli upptagen, en ska lämnas kvar." Hos mig finns det ändå ett heligt ansvar för kristenheten, för församlingslivet och i särskild mening för Pingstfolket. Det både du och jag får se till, oavsett medlemskap i organiserad gemenskap eller inte, det är att den egna tron blommar - en också flödar över till andra. Vi får välsigna varandra till detta.

Svara


Sigvard Svärd Fri, 31 May 2019 16:13:12 +020

Nej, Bengt, sonen David har inte gett ut någon bok i eget namn. Men han är en av författarna i en teologisk bok som heter "Mosaik" och handlar uteslutande om Bibelns Johanneslitteratur. Det finns också somligt att både läsa och lyssna till honom, på hemsidan Ur-Baptistisk Pingst under fliken "undervisning" också något under "debatt". Men man kan också klicka på hans namn (David Svärd) och komma in på hans egen hemsida. Framför mig här har jag liggande hans magisterexamensarbete (Lunds Universitet, Centrum för Teologi och Religionsvetenskap) med titeln "Giftermål i 1 Kor 7:36-38 - utvärdering av åtta tolkningsförslag". Ta gärna en personlig kontakt med honom. Dyrbar frid!

Svara


SA Fri, 31 May 2019 16:32:36 +020

Svar till Sigvard Svärd.

Du får tycka som du vill , men du vet inte vad jag utstått i pingst ..... liknande Knutby , Gud kan sktäddasy utifrån varje människas liv , församlingen har aldrig betytt något mer än skador och djupa sår 😪 bränt barn skyr elden .

Svara


Sigvard Svärd Fri, 31 May 2019 16:51:11 +020

SA, uttrycker medkänsla med dig. Herren känner de sina - han vårdar sig säker väl om dig. Församling kan tyvärr bli en tummelplats för både sjuklighet och ondska. Det är sorgligt. Pingst är inget undantag. Förlåt om jag skrev så att du blev än mer "bränd". Något sådant var inte min tanke. Brodersfamn från mig...

Svara


SA Fri, 31 May 2019 17:02:47 +020

Svar till Sigvard Svärd.

Ingen fara , jag är kvinna , pingst har jag aldrig förstått mej på , varken som barn eller i uppväxten , det värsta av värsta har hänt där oxå , var välsignad , förstår att du inget illa menade .

Svara


Andy Svensson Fri, 31 May 2019 18:14:46 +020

När jag blev frälst 1986 så döptes jag i Filadelfia Stockholm. Sedan flyttade jag till Norrland och var med i Pingst. Jag var stolt och glad över att vara Pingstvän. När profetiska tilltal kom så kände man Gudsfruktan. Man fick lära känna gamla människor som förstod var bön verkligen var. Sedan kom trosrörelsen med sin falska undervisning och vi ser följderna av det inom Pingst om vi är andligt klarsynta. Jag gråter Sigvard nu när jag skriver för många har kallat mig farisé, hård och dömande, kritisk osv.. Men jag sörjer i mitt hjärta det som jag ser inom svensk Kristenhet. Talet om Korset är ointressant, Jesu tillkommelse, omvändelse från synd när hörde man en sådan predikan senast 🤔.

Svara


Johan Fri, 31 May 2019 18:53:28 +020

Tyvärr är avfallet stort (även om jag inte tror att det är det stora avfallet, än) i hela kristenheten, så även i pingst. Absolut är akademiska teologiska utbildningar en stor del av anledningen till det. Det är bara att se på frukten!

Om akademiskt utbildade teologer hade varit något bra, så hade det inte sett ut sin det gör inom kristenheten idag! Hela kristenheten är full av ”pastorer” med sådan utbildning, som är tränade i att ifrågasätta Ordet och sätta Bibeln ur spel!

Svara


Bengt Fri, 31 May 2019 21:16:39 +020

På många håll verkar man inte ha med.ett kors

Istället blir det mer av en scen där människor

Ska uppträda

Svara


Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 25, måndag 17 juni 2019 kl. 23:45

Jesus söker: Torborg, Torvald!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
måndag 17 juni 2019 08:19

Be att det går bra med socialtjönsten att CI får nya handläggare i vår egen kommun .

Aktuella artiklar


Senaste kommentarer


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp