Surfar nu: 451 www.apg29.nu

متن عمومی از KJV است نسخه های خطی کهن پشتیبانی 

بو Hagstedt، رئیس، آندره Juthe دکتری. D. سوئد KJV. 

متن عمومی از KJV است نسخه های خطی کهن پشتیبانی

این مقاله نمونه روشنی از چگونگی انتخاب متن اولیه جدید به رفت نشان می دهد.


→ دانلود مقاله به صورت یک فایل پی دی اف.

این مقاله نمونه روشنی از چگونگی انتخاب متن اولیه جدید به رفت نشان می دهد. دوازده نمونه مندرج در این مقاله برجسته عبارتند از:

AILA Annala استدلال می کنند که متن های قدیمی اساسی از 1500s، دریافت متن بر روی نسخه های خطی 900-1200 قرن است. با این حال، این یک افسانه سر سخت است. حقیقت این است که متن دریافت شده نیز در نسخه های خطی قدیمی که این مقاله را ثابت خواهد کرد است. ما در KJV بر این باورند که کتاب مقدس و متن اولیه شده است به روز ما را از طریق مشیت خدا حفظ شود.

چند وقت پیش، AILA Annala، ترجمه اصلی nuBibeln، مقاله ای در جهان امروز که در آن او طرفدار آن است که ما مسیحیان باید در مورد کتاب مقدس بحث نکن. او می گوید که در سوئد در حال حاضر بسیاری ترجمه خوب هر چند که ما یک کشور کوچک و-د مسیحی هستند و این که این ترجمه مکمل هم هستند. AILA متاسفم که برخی افراد متهم کتاب مقدس در سال 2000 به دلیل تلاش برای از بین بردن الوهیت مسیح. او همچنین می گوید که ترجمه جدیدتر بر اساس متن اساسی جدید از 1970s به احتمال زیاد برای انجام بهتر به دلیل است که ما در حال حاضر دسترسی بیشتر به نسخه های خطی قدیمی تر است.

ما از سوئدی KJV از نظر های مختلف است. این مکمل از ترجمه های مختلف نیست در تضاد با آموزه های اساسی مسیحی است. ما در مورد کتاب مقدس قضاوت نمی کند، اما از سوی دیگر، ما می خواهیم به دفاع از کتاب مقدس و متن اولیه آن، به اعتقاد ما، توسط مشیت خدا به زمان ما حفظ شده است. که خدا کلام او حفظ شهادت روشن خود کتاب مقدس است (اشعیا 40: 8. NEH 8: 8. مزمور 12: 6-7، 119: 152 متی 5:18 لوقا 16:17 رام 15:. 4 1 پلاتین 1: 23-25). آن را نیز بسیار دشوار است برای اعتماد به کتاب مقدس اگر ما نمی تواند بر روی متن خود را حفظ تکیه می کنند. چگونه ما برای مثال می دانیم که هیچ کشف آینده از نسخه های خطی قدیمی که حتی بیشتر به صورت مختصر از متن اسکندریه باعث می شود متن ما در حال حاضر بر این باورند که کلام خدا است، واقعا وجود ندارد؟ در پایان، کل کلمه خدا را تضعیف کرد.

کتاب مقدس در سال 2000 را کاهش می دهد به الوهیت مسیح است یک اتهام مخرب، اما تنها حقیقت صادق نیست. این به اندازه کافی به خواندن در رم است. 1: 4، که در آن در سال 2000 کتاب مقدس می گوید که عیسی مسیح به عنوان پسر خدا توسط قیام او از مردگان نصب شد. اما عیسی اطلاع داده نشده که پسر خدا توسط قیام او - او به عنوان پسر خدا متولد شد و پسر خدا در طول زندگی اش، مرگ او، معاد و ابدیت او بود. علاوه بر این، عیسی است که به نام پسر خدا با ریش های کوچک، و هنگامی که یک روز تعظیم زانو و عیسی اعتراف به عنوان پروردگار، فیل. 02:11، می نویسد: نجیب زاده با ساعت کوچک، در حالی که خواستار پیتر سنگ با C سرمایه در مت. 16:18.

AILA ادعا می کند آن FNns متن در اعمال. 9: 6 است که در متن دریافت شده اضافه شده است. درست است که کلمات در اعمال زیر است. 9: 5-6 دست رفته است در بسیاری از نسخه های خطی یونانی:

آیه 5. "این سخت است برای شما به میخها لگد زدن" این برنامه در بسیاری از نسخه های خطی یونانی درست است که این کلمات از دست رفته است اما آنها با نسخه های خطی لاتین قدیمی، لاتین قدیمی کتاب مقدس FNns. کلمات نیز در نسخه های خطی پشیتا سوریه و در نسخه های خطی یونانی، کد E و 431، اما در آیه چهار به جای هستند. علاوه بر این FNns کلمات در تمام نسخه های خطی یونانی اعمال رسولان. 26:14.

آیه 6. "هر دو لرزان و شگفت زده، او گفت: خداوند، چه چیزی می خواهید به من کاری انجام دهید؟ سپس خداوند به او گفت. »این سخنان نیز در اغلب نسخه های خطی یونانی فاقد اما درست مثل واژگان در آیه 5 FNns بسیاری از نسخه های خطی قدیمی لاتین، لاتین قدیمی کتاب مقدس، و در برخی از نسخه های باستان سوریه و قبطی. در FNns علاوه بر این نیز این کلمات در تمام نسخه های خطی یونانی مانند کلمات V5 در جای دیگر در کتاب اعمال رسولان (اعمال. 22:10).

تایید مهم ترین کلمات در آیه 5 و 6 اصل توسط کتاب مقدس را تایید کرد، توسط همان متن است و در دو مکان دیگر در اعمال، اعمال نظر می رسد. 22:10، و 26:14.

همانطور که برای دسترسی به نسخه های خطی قدیمی تر، این درست است که امروز ما باید دسترسی بیشتر به نسخه های خطی مسن تر از آنچه در 1500s بود. AILA استدلال می کنند که متن های قدیمی اساسی از 1500s، دریافت متن بر روی نسخه های خطی 900-1200 قرن است. با این حال، این یک افسانه سر سخت است. حقیقت این است که متن دریافت شده نیز در نسخه های خطی قدیمی است. AILA در خط نهایی خود را که این نسخه های خطی هستند پرسید. ما در حال حاضر توضیح آنچه این هستند. اما هنگامی که ما در آن نسخه های خطی کهن یونانی است که 350-400 نگاه کنید، پس از آن ممکن است از یک قسمت کتاب مقدس خود را به دیگری نگاه متفاوت است. اما ما در نسخه های خطی از 500 در نگاه تا اوایل 1500s به عنوان نسخه های خطی بیزانس از اکثریت مطلق و آنها را در شرایط بسیار عالی هستند.

متزگر اذعان می کند در «تاریخ NT متنی نقد" از متن بیزانس است läsvariation است که می تواند به قرن دوم یا سوم پس از کشف نسخه های خطی پاپیروس، P45، P46 و p66 مورخ حفظ شده است.

مفروضات فلسفی و کلامی را تحت تاثیر قرار روش نمونه گیری

قبل از اینکه ما در معابر خاص نگاه کنید، ما برای اولین بار می خواهم بگویم که ما قبلا در چندین مقاله استدلال، و غیره واقعی نسخه های خطی بیزانس. این نسخه های خطی قوام بزرگ و - که ما آن را ببینید - از طریق مشیت الهی حفظ متن اصلی اصلی است. خدا وعده داده است برای حفظ کلام او، و اگر آن را نمی متن دریافت شده کلمات را حفظ خدا است، متن آن این است که AILA بر این باورند که روح القدس را از طریق قرن ها حفظ؟ واضح است که در طول تاریخ مردم شده اند که مانند اوریجن، یوسبیوس، وستکات و هورت مانند خوانش انتخابی انتخاب که در آن الوهیت عیسی نامشخص است چرا که آنها باور ندارند عیسی از همان طبیعت به عنوان پدر بود. این واقعا کاملا انتظار می رود،

روش انتخاب antibysantisk انتخابی

ما در حال حاضر یک مثال عینی از چگونه مانند یک فرآیند انتخاب انتخابی در دوران مدرن به توافق خواهد داد. برای ما به درک چگونه انتخاب متن به رفت، ما نیز باید به چیزی در مورد این پنج نفر که در 1970s به ما متن اولیه جدید و مدل کار آنها استفاده می شود. چه نوع از نسخه های خطی این پنج سردبیران مورد علاقه؟ کارلو مارتینی از کلیسای کاتولیک نسخه خطی Vaticanus، که از Alexandria معرفی شده اند. بروس متزگر بود استفاده از متن بیزانس را به عنوان او در نظر گرفته آن خراب است. آلن Wikgren خواستم به استفاده از مواد آموزشی قدیمی به تلاش برای بازگرداندن متن اصلی. این بدان معناست که او نمی خواست به استفاده از متن موجود پیدا شده است در نسخه های خطی بیزانسی و متن دریافت شده، اما او می خواست برای بازگرداندن متن یک شکل اصلی قرار بزرگتر و بیشتر از طریق نسخه های خطی که از اسکندریه آمد. متی سیاه احساس کردند که نوع متن بیزانس بود اصلی اما ادغام شده بعد نیست و دیگران ATAD متن کلیسا است. در نهایت، ما کورت الند به عنوان هر دو مسئول متن یونانی، NestleAland 1979 (مردم از کتاب مقدس و nuBibelns متن اولیه) و متن متحده کتاب مقدس جوامع یونانی، 1975 (کتاب مقدس 2000 متن اولیه). الند احساس کردند که آنها می تواند استفاده از نوع متن بیزانس را ندارد، زیرا آن را بی ربط به ایجاد متن اصلی است. ما می بینیم که هر پنج توافق کردند که آنها را امتحان کنید تا از نو خلق یک متن اصلی با نسخه های خطی قدیمی از Alexandria، و دیدم نوع متن بیزانس که بعدا با هم ادغام شدند و دیگران ATAD متن کلیسا است. علاوه بر این، با توجه به هر دو سیاه و متزگر که انجیل اصلی از اوایل گسترش به صورت خوراکی قبل از آن پایین امضا و به این ترتیب به وجود آمد اشتباه است. (5. سیاه، ص 633. 6. متزگر، ص 86) خطا از کلیسا به نسخه های خطی بیزانس اصلاح، تحت نظریه این مردان است.

متزگر به وضوح مدل کار خود می گوید در یکی از کتابهای او: "هنگامی که نسخه خطی از یک پدر کلیسا در قسمت کتاب مقدس تفاوت دارد، معمولا به بهترین وجه آن را به عنوان متفاوت از متن دینی بعد (بیزانس یا لاتین قدیمی کتاب مقدس) است." (1. متزگر، صفحه 87) به دست آمده، در انتخاب به نقل از پدران، اما به وضوح می بینیم که این کار نیز پایه و اساس انتخاب متن به کتاب مقدس به دلیل متن.

نسخه های خطی باستانی مهم

این FNns تعدادی از نسخه های خطی کهن، نوشته شده با حروف بزرگ، که به ویژه برای این سردبیران مهم بود چرا که همه آنها بسیار قدیمی بودند. در اکثر موارد، نسخه های خطی در پایتخت های مسن تر از کسانی که با حروف پایین تر. در گزارش ما، ما داده به طور عمده از کتاب JA مورمن، نسخ خطی زودرس، پدران کلیسا جمع آوری کرده اند، و نسخه مجاز، (4. مورمن) و کتاب بروس M. متزگر، یک تفسیر متنی در عهد جدید یونانی، (2. متزگر) در اینجا لیستی از برخی از نسخه های خطی نوشته شده با حروف بزرگ است:

 1. کد Sinaiticus حرف (الف) از 300 است. شامل تمام NT.
 2. کد Alexandrinus (A) توسط 400 است. شامل تقریبا همه NT.
 3. کد Vaticanus (ب) با 300 است. شامل تقریبا همه از NT به جز چهار کتاب آخرین عهد جدید.
 4. کد Ephraemi Rescriptus (C) توسط 400 است. شامل NT.
 5. کد Bezae Cantabrigiensis (D) توسط 400 است. شامل اناجیل و اعمال.
 6. کد Claromontanus (D) توسط 500 است. آیا رساله های پولس در یونانی و لاتین.
 7. کد Basilensis (E) از 700 است. شامل اناجیل.
 8. کد Washingtonianus (W) 400 است. شامل اناجیل.

علاوه بر این FNns قطعات از تعدادی از نسخه های خطی که حتی قدیمی تر و نسخه های خطی پاپیروس نامیده می شود. ما در حال حاضر در برخی از معابر خاص کتاب مقدس نگاه خواهد کرد برای دیدن مدل کارگر، این پنج نفر اعمال می شود.

یوحنا. 7: 8 هنوز در برخی از نسخه های خطی از دست رفته

در یوحنا. 7: هشتم عیسی می گوید در آیه 8 که او نمی باید به جشنواره رفتن در اورشلیم و در آیه 10 آن را می گوید که زمانی که برادرانش برای عید به اورشلیم رفتند، خود عیسی نیز به آنجا رفتم. بسیاری از نسخه های خطی باید کلمه است. کلمه هنوز هم مهم است چرا که اگر آن را از دست رفته، عیسی حقیقت را بیان نمی کند. به عنوان کلمه هنوز FNns در نسخه های خطی اولیه مانند دست خط واتیکان مورد علاقه پاپیروس 66 و 75 و متن منتقدان، آنها باید läsarten انتخاب کرده اند. در اینجا ما می توانید خلاصه ای از قدیمی ترین نسخه های خطی را مشاهده کنید:

هنوز FNns در متن هنوز در P66 متن از دست رفته، P75، B، E، W الف، D اکثر نسخه های خطی یونانی با سرمایه لاتین قدیمی کتاب مقدس

ما در تلفیقی از پشتیبانی به حتی با شدت در میان قدیمی ترین نسخه های خطی از جمله P66 پاپیروس نوشته و P75 از 200 باشد را مشاهده کنید. در ارتباط با پنج سردبیران متن اساسی جدید در سال 1975 به ما، سپس به متزگر یک کتاب که در آن او نظر در انتخاب آنها در هر قسمت کتاب مقدس ساخته شده وارد منتشر شده است. در اینجا او نظر زیر می نویسد:

"متن هنوز اوایل شد برای کاهش تناقض بین آیه 8 و 10." (2. متزگر، ص 185)

این یک فرضیه علمی، بلکه فقط یک فرض بدون هیچ مدرکی دال است. چرا این سردبیران کتاب مقدس که هنوز هم از همان ابتدا از دست رفته بود حدس زده؟ خوب چون متن اصلی موجود اشتباهات، با توجه به آنها، تا حدودی به دلیل انتقال شفاهی، آنها می خواستند برای بازگرداندن متن به شکل اولیه خود حتی اگر آن اشتباه بود. هر دو متن بیزانسی و لاتین قدیمی کتاب مقدس یک متن کلیسا بعد با توجه به این سردبیران است. اما چرا قبول نمی کند که حتی در آنجا از همان ابتدا که دست خط خود را مورد علاقه، واتیکان، و همچنین دو از نسخه های خطی پاپیروس به کلمه در عین حال که درست است؟ برای متن تجدید نظر خود را از متن دینی بعدها به عنوان لاتین قدیمی کتاب مقدس متفاوت است. پاسخ این است که این پنج سردبیران مدل به همه کار گفته شده است و آخر از همه بود به دنبال واتیکان، اما بالاتر از همه به دنبال "متن مذهبی" در قالب نسخه های خطی بیزانس بود. زیر نه متن بیزانس که کلیسای مسیحی صادقانه TRAD برای بیش از پانزده قرن منجر از هر چیز دیگری مهم تر بود. این از مواد متن کلی مهم تر بود و آن را از دست خط های مورد علاقه خود واتیکان علیه آنها صحبت کرد مهم تر بود. این بود این موضع antibysantiska ویژگی های متمایز ترین این پنج سردبیران انتخاب متن بود. این از مواد متن کلی مهم تر بود و آن را از دست خط های مورد علاقه خود واتیکان علیه آنها صحبت کرد مهم تر بود. این بود این موضع antibysantiska ویژگی های متمایز ترین این پنج سردبیران انتخاب متن بود. این از مواد متن کلی مهم تر بود و آن را از دست خط های مورد علاقه خود واتیکان علیه آنها صحبت کرد مهم تر بود. این بود این موضع antibysantiska ویژگی های متمایز ترین این پنج سردبیران انتخاب متن بود.

علامت گذاری به عنوان. 1: 2 یا پیامبران اشعیا نبی

در مرقس. 1: 2، سوال این است که آیا باید آن شود اشعیای نبی، 'یا' پیامبران است. دو نقل قول ها، برای اولین بار از ملاکی وجود دارد و از سوی دیگر می آید از اشعیا. بنابراین، آن را درست به ارسال پیامبران است. در اینجا خلاصه ای از قدیمی ترین نسخه های خطی است:

پیامبران اشعیا نبی A، E، W الف، ب و د اکثر نسخه های خطی یونانی با سرمایه لاتین قدیمی کتاب مقدس

متزگر نظر زیر که چرا آنها اشعیای نبی را انتخاب می دهد:

"بنابراین آسان ببینید که چرا کسانی که آن را کپی کلمات تغییر کرده است" اشعیا نبی "(مقداری است که FNns در اولین شاهدان از نوع متن اسکندریه و غربی) به جمله بندی مقدماتی گسترده تر" پیامبران است. "(2 متزگر، صفحه . 62)

با توجه به متزگر، آن است که در نتیجه بهترین را انتخاب کنید "اشعیا نبی،" حتی اگر آن FNns اکثریت نسخه های خطی از حروف بزرگ و کوچک حمایت از پیامبران را اشعیا نبی متفاوت از متن کلیسا بعد (یعنی بیزانس). پس از آن واقعا هیچ مدل کار علمی که آنها دنبال میکنند، اما فقط یک حدس و گمان، که فرض می شود که متن کتاب مقدس خطاهای موجود از آغاز بود. توجه داشته باشید که دست خط الف (Sinaiticus)، که شامل بسیاری از خطاهای، همان خطا در مت. 13:35، که در آن نیز اشعیا نبی آن است، اما نقل قول از مزمور 78: 2 این خطا با این حال مورد تایید نیست زمانی که دیگر نسخه های خطی یونانی با خطا وجود دارد.

علامت گذاری به عنوان 09:42 هر کس به من ایمان

علامت گذاری به عنوان 09:42 اما هر کس باید یکی از این افراد کمی که در باور من صدمه، این کلمه برای من است که در برخی نسخه های خطی حذف شده است. در اینجا خلاصه ای از مواد نسخ است:

من FNns کلمات با کلمات در من گم شده A، B، C-2، E، W الف، C *، D اکثر نسخه های خطی یونانی با سرمایه لاتین قدیمی کتاب مقدس

ما در خلاصه ای از حمایت از کلمات "من" در میان نسخه های خطی کهن از جمله واتیکان و FNns با هر دو نسخه لاتین قدیمی کتاب مقدس و در اکثر نسخ خطی با حروف بزرگ و کوچک بسیار قوی است نگاه کنید. اما متزگر در نظرات خود نوشت که FNns احتمال وجود دارد که کلمات از موازی گنجانده شده است و نه در متی 18: 6 به همین دلیل، آنها تمایلی به این کلمات بودند و آنها را در پرانتز قرار. اما دلیل اصلی آنها فراهم نیست است که در واقع مدل کار antibysantiska خود: "هنگامی که آن FNns تفاوت، بهتر است برای انتخاب متن است که متفاوت از متن دینی بعد، یعنی متن بیزانس. "(1. متزگر، ص 87)

مت. 5.22 غیر قابل توجیه

تو را به خدا شما، هر کس عصبانی است با برادر خود بدون دلیل معتبر، او مسئول قضاوت شود. در اینجا کلمات بدون دلیل معتبر حذف شده در نسخه های خطی یونانی هستند. در زبان یونانی، آن را فقط یک کلمه است. در اینجا خلاصه ای است:

کلمات FNns غیر قابل توجیه در کلمات متن غیر قابل توجیه از دست رفته در متن الف-2، D، E، W P67، الف *، B، D-2 اکثریت handskrifer یونانی با سرمایه لاتین قدیمی کتاب مقدس

این FNns پشتیبانی قوی در میان نسخه های خطی قدیمی تر و حتی به نقل از پدران کلیسا از قرن دوم به بعد بدون هیچ دلیل معتبر واقعی است، اما متزگر این در نظر او می نویسد:

"در حالی که خواندن" بدون هیچ دلیل معتبر "از قرن دوم به بعد، گسترده است، آن است که بسیار بیشتر احتمال دارد که کلمه توسط کسی که متن برای نرم کردن قبل از شدت کتاب مقدس، از کلمه را به عنوان غیر ضروری حذف شده کپی اضافه شده است." (P 11، متزگر 2)

متزگر و سردبیران دیگر تنها دلیل این که چرا کلمه باید به آن اضافه شده خواهید دید، اما به این ایده باز نیست که کسی که کپی از دست رفته یک کلمه. چرا آنها را به این انتخاب؟ هنگامی که شما را به مدل کار antibysantiska خود مطمئن شوید، بنابراین شما می فهمم چرا. آنها متنی را که از "متن کلیسا بعد (یعنی بیزانس) انحراف را انتخاب نمایید. یک دلیل دیگر برای حذف بدون دلیل معتبر است که پدر کلیسا اوریجن نسخه های خطی که تا به حال به این، اما فرض بدون دلیل خوب اضافه شده بود. (3. Burgon، صص 359-360)

لوقا 02:33 جوزف و پدرش

برخی نسخه های خطی دارند "جوزف و مادرش شگفت زده ..." در حالی که نسخه های خطی دیگر "پدر و مادر او حیرت ...". اگر قرار است جوزف وجود دارد و پدرش از نظر تولد از باکره بسیار مهم است. در اینجا خارج خلاصه است:

و یوسف و پدر او، و A، E الف، ب و د اکثر نسخه های خطی یونانی از حروف بزرگ و کوچک لاتین قدیمی کتاب مقدس بیشتر نسخه های خطی قدیمی لاتین

ما در خلاصه که اکثریت نسخه های خطی یونانی از حروف بزرگ و کوچک ارائه پشتیبانی برای آن را به جوزف، و همچنین اکثریت نسخه های خطی قدیمی لاتین را مشاهده کنید. در تدوین تاتیان چهار انجیل به او در مورد 170 سال، می گوید جوزف. اما سیریل از نوشته های بیت المقدس، این نسخهها کار در 300 اواسط، می گوید پدرش.

متزگر می گوید که آنها (به عنوان مثال، پنج سردبیران) بر این باورند که کلیسای اصلاح خطا برای محافظت از تولد از باکره. (2 متزگر، صص 111-112) این FNns نسخه های خطی کهن که هر دو برای جوزف و پدرش ارائه پشتیبانی. شما می توانید هر چیزی را اثبات کند، اما شما مجبور به انتخاب یکی از گزینه های. متزگر و سردبیران دیگر بدون شواهدی از پدر خود را با توجیه که گسل وجود دارد از آغاز بود و پس از آن کلیسای خطا اصلاح را انتخاب نمایید. اما "خطا" وجود دارد از همان ابتدا، پس از آن، یک تفکر مبتنی بر این فرض اثبات نشده که خطا به صورت خودکار باید در انتقال شفاهی صورت گرفته است. علاوه بر این، این است که بیشتر این حدسی اثبات نشده که انتقال فقط به صورت شفاهی صورت گرفت. آنها همچنان به دنبال مدل کار antibysantiska خود، برای انتخاب متن است که از "متن کلیسا بعد از" انحراف، یعنی متن بیزانس.

مت. 6: 1 هدیه و یا خوب کار

KJV KJV

اگر چه حمایت به عنوان هدیه در میان قدیمی ترین نسخه های خطی قوی نیست FNns چند نسخه های خطی کهن که از آن حمایت آن. علاوه بر این در میان آثار تاتیان و اوریجن FNns هدیه است. تاتیان در اواخر 100 و اوریجن در اوایل 200 فعالیت می کردم. یکی از نیاز یک منتقدان متنی برجسته به درک که läsvarianten "مراقب باشید از انجام اعمال خوب" نیست یک تماس اشتباه است که بر خلاف سایر متن کتاب مقدس است. همانطور که هر دو گزینه را می توان به دوران اولیه مسیحیت ترسیم، انتخاب باید طبیعی به رسمیت شناختن هدیه به عنوان واقعی باشد به عنوان متن باید در هماهنگی با سایر قسمتهای کتاب مقدس است. این خداوند که خود بازدم است تمام کتاب مقدس است. اما متاسفانه این سردبیران جلو نادرست از آنچه درست است را انتخاب نمایید. چند تن از سردبیران احساس می شد که خطاها در متن به دلیل انتقال شفاهی از کلیسای وجود دارد از اصلاح کرد. (5. سیاه، ص 633. 6. متزگر، ص 86) اما کلام خدا به صورت خوراکی توسط مردم به تصویب رسید یک دروغ است که توسط خود خداوند به رد وقتی می گوید که 2 است "تمامی کتب از الهام خداست." ( تیم. 03:16)

علامت گذاری به عنوان. 10:24 اعتماد به ثروت

KJV KJV

اکثریت قریب به اتفاق از نسخه های خطی یونانی و لاتین باستان پشتیبانی به کلمات از دست رفته در دو نسخه Vaticanus و Sinaiticus. متزگر نظر زیر را می دهد: شدت بیانیه عیسی با مقدمه ای از kvalifkation دیگر محدود کلیت آن ملایم تر بود و آن را به زمینه متن نزدیک تر است. (2 متزگر، ص 90) این بود که مواد به طور کلی مقاله که انتخاب خود بدون حدس است که سازگار با antibysantiska بی اساس خود مدل مشغول به کار بود تصمیم نگرفته است.

لوقا 09:35 دوست و یا انتخاب

KJV KJV

مواد کلی مقاله حمایت از پسر محبوب فراهم می کند. نظر متزگر است:

نوشته اصلی آن در لوقا بدون شک ایستاده بود انتخاب شده، که تنها در اینجا در عهد جدید آمده است. گزینه دوم، که شامل یک عبارت بیشتر رایج است، به دلیل نوشتن هم پسر محبوب FL ätning. (2. متزگر، ص 124)

Mfråga ما: از آنچه عیسی انتخاب شده است؟ چگونه می توانید یک و تنها یکی از اصلی انتخاب شده است، ما باید پسر انتخاب می شوند؟ ما دو گزینه که تقریبا به عنوان به از را انتخاب کنید. متزگر کاملا مسلم است که آن را در اصل است یکی از انتخاب بوده است. اگر فکر می کنید که کتاب مقدس از الهام خدا داده، اما متن است از دهان به دهان با نقص انسان منتقل شده است، پس از آن FNns اشتباهات بسیاری که نیاز به اصلاح شود. سپس آن را منطقی می گویند که Personne گفت خواهد بود: "کتاب مقدس است از همان ابتدا و در طول کار انسان" (8 سوئدی انجمن کتاب مقدس سالانه) Personne یکی از سه مرد که به ما 1917 کلیسا کتاب مقدس بود. اگر فکر می کنید که Personne، کتاب مقدس یک کار انسان است و سپس شما می توانید انتخاب را انتخاب نمایید. اما اگر فکر می کنید که کتاب مقدس است نفس خداست و حفظ شده است، پس از آن است پسر حبیب من را انتخاب کنید.

یوحنا. 06:47 او که ایمان در من

یوحنا. 06:47 او که ایمان در من

مواد کلی مقاله را می دهد حمایت خود را به سخنان من درست است، اگر چه چند نسخه های خطی یونانی باستان حذف این کلمات است. تاتیان تلفیقی از چهار انجیل در مورد 170 سال، جایی که او با من بوده است ساخته شده است. متزگر نظر زیر را می دهد:

علاوه بر این از من هم طبیعی و اجتناب ناپذیر بود. جای تعجب این است که نسبتا بسیاری از کسانی که کپی وسوسه مقاومت کرد. اگر کلمات در اصل در متن حاضر شده بود، به طوری که هیچ یک توضیح خوب، به چه دلیل کلمات حذف شدند وجود دارد. (2. متزگر، ص 183)

این FNns بسیاری از نسخه های خطی این خطا کپی کرده. مواد کلی مقاله به ما می دهد دو گزینه. هیچ کس نمی تواند ثابت کند که کلمات از آغاز و یا گم شد. پنج سردبیران به عنوان مدل کار antibysantinska خود را ادامه دهد، برای انتخاب متن است که از "متن بعد کلیسا" بر این اساس انحراف که آنها فقط می تواند یک دلیل ممکن است، به عنوان مثال ببینید که کسانی که کپی متن تصحیح آنچه که در اینجا بود وجود ندارد. آنها به این ایده و نه آشکار باز بود که کسی کپی میشوند، آن دو کلمه ناخواسته از دست رفته و پس از آن این خطا را به دیگران نسخه خود را منتقل نمی شود. اگر کلمات از دست رفته پس از آن می گوید که هر کس معتقد است زندگی ابدی، اما بعد از آن از دست رفته مهم حقیقت است که ما باید به عیسی ایمان به زندگی ابدی.

1 قرنتیان 15:47 خداوند از آسمان

1 قرنتیان 15:47 خداوند از آسمان

همانطور که برای پدران کلیسا به شرح زیر است پدران کلیسا با خداوند در نوشته های خود: Tetullianus، هیپولیتوس و Victorinus از Pettau از 200 است و ریحان بزرگ از 300 است. Cyprian از 200 از 300، و هیلاری پواتیه و سنت آتاناسیوس: پدران های زیر را از خداوند در نوشته های خود را ندارد. که باید شما را انتخاب می کنید؟ این FNns پشتیبانی اولیه برای هر دو گزینه، هر دو از پدران کلیسا و نسخه های خطی یونان باستان است. یک متن مذهبی، به عنوان مثال نسخه های خطی بیزانس دارند خداوند و کتاب مذهبی دیگر، یعنی نسخه های خطی زبان عامیانه از خداوند ندارد. متزگر نظر در انتخاب خود را برای حذف خداوند. "اگر کلمه (خداوند) در اصل وجود دارد، به طوری که FNns دلیلی وجود ندارد که باید آن را کنار گذاشته شده اند است." (2 متزگر، ص. 501-502) یک بار دیگر روشن می شود که آنها باز نمی شود چرا که می توان آن را یک خطا در رونویسی، که کسی کپی این کلمه از دست رفته. دلیل دیگر می تواند این باشد که یوسبیوس، که انجیل به امپراطور کنستانتین را بیرون آورد. یوسبیوس اعتقاد نداشت که عیسی خدا بود. از آنجا که در حال حاضر وجود تفاوت بین نسخه های خطی مختلف بودند، به عنوان FNns همچنین این امکان که او نسخه های خطی که با اعتقادات او بود را انتخاب کرد. این FNns دانشمندان متن فکر می کنم دو نسخه های خطی قدیمی الف (Sinaiticus) و B (واتیکان) از این انجیل امپراتور کنستانتین به سفارش یوسبیوس. (7. Skeat، صص 21-22) از آنجا که در حال حاضر وجود تفاوت بین نسخه های خطی مختلف بودند، به عنوان FNns همچنین این امکان که او نسخه های خطی که با اعتقادات او بود را انتخاب کرد. این FNns دانشمندان متن فکر می کنم دو نسخه های خطی قدیمی الف (Sinaiticus) و B (واتیکان) از این انجیل امپراتور کنستانتین به سفارش یوسبیوس. (7. Skeat، صص 21-22) از آنجا که در حال حاضر وجود تفاوت بین نسخه های خطی مختلف بودند، به عنوان FNns همچنین این امکان که او نسخه های خطی که با اعتقادات او بود را انتخاب کرد. این FNns دانشمندان متن فکر می کنم دو نسخه های خطی قدیمی الف (Sinaiticus) و B (واتیکان) از این انجیل امپراتور کنستانتین به سفارش یوسبیوس. (7. Skeat، صص 21-22)

1 تیم. 03:16 خدا در جسم ظاهر

1 تیم. 03:16 خدا در جسم ظاهر

در اینجا این سوال این است که آیا وجود خواهد داشت هر). تایید بسیار قوی است که عیسی خدا، خدا، و یا او (به معنای واقعی کلمه است: در جسم ظاهر بسیاری از بدعتها، مانند شاهدان یهوه، دشوار خواهد بود را به نفع طرفداران این حقیقت که عیسی خدا در جسم آشکار دست نخورده مانده بود چند پدران کلیسای اولیه این است که در نوشته های خود، اما پدر کلیسا گرگوری از Nyssa، که در 300 کار می کند، خدا را در نوشته های خود با توجه به متزگر، آنها فکر کردم این یک اصلاح کلمه، که به عنوان یک چاپگر ممکن است فکر اشتباه املای شد بود و آن را تغییر خدا، گزینه دیگری که متزگر و سردبیران دیگر برای همه به یک چاپگر اصلاح شده به خدا باز بود به "را با دقت جزمی بیشتر است." متزگر به نقل از جمله پشتیبانی اوریجن برای آن می شود که، اما ما می دانیم که اوریجن در آموزه تثلیث. (2 باور نمی کنند. متزگر، ص. 573-574) یک نبرد از خدای در 300 وجود دارد و آن را دور از ذهن به فرض شد که نیروهای که می خواست به حذف خدا از متن وجود ندارد.

علامت گذاری به عنوان. 16: 9-20

پنج سردبیران متن اساسی جدید این عقیده است که طیف این بخش بزرگ از متن را در انجیل مرقس یک مکمل است. تلاش هایی صورت گرفته به حذف تمام این دوازده آیه از کتاب مقدس، اما پس از بسیاری از خوانندگان کتاب مقدس تصمیم به ترجمه خرید نیست. بنابراین، ترجمه مدرن جرات به حذف این دوازده آیات، اما نوع که یک فرمت است که به انجیل اصلی، که شامل تعلق ندارد، برای. نمونه. 1917، کتاب مقدس شاه جیمز 2000 و nuBibeln. شواهدی وجود دارد که این آیات واقعی هستند بسیار قوی است. این FNns 620 نسخه های خطی یونانی که شامل علامت گذاری به عنوان، در 618 از این FNns این دوازده آیات با. این است که تنها در دو نسخه الف (Sinaiticus) و B (Vatinanus) که آنها گم شده است. نسخه خطی اولیه از همان زمان، A، با تمام دوازده آیات است. تمام نسخه های خطی قدیمی لاتین دارند آیات جز K، که تا پایان کوتاه است. پدران کلیسای اولیه از این دوازده آیات نقل قول، از حدود ژوستین شهید 150 CE .. به بعد و ایرنیوس نقل سال 180 کل آیه از Mark. 16:19. چگونه آیات اضافه شود اگر آنها 200 سال وجود داشته قبل از Sinaiticus و Vaticanus نوشته شده است؟ علاوه بر این، هر دو از این نسخه های خطی، الف و ب را حذف آیات، ترک یک فضای بزرگ خالی، به عنوان نشانه آن است که گم شده متن کتاب مقدس. احتمالا آنها FNNA متن از دست رفته امید و نوشتن وجود دارد پس از آن. منتقدان متن استدلال می کنند که دوازده آیه آخر دارای یک سبک های مختلف به دلیل دو کلمات معمول از دست رفته، تماس / تماس و حق دور، اما این موضوع محقق متن Burgon بررسی کرده و متوجه شده که این واژه ها نیز در چند فصل دیگر علامت گذاری به عنوان وجود ندارد. آنها همچنین استدلال می کنند که یوسبیوس و جروم این آیات در بسیاری از نسخه های خطی او را نداشت. اما این بسیار متناقض است، در غیر این صورت برای آنها استدلال می کنند طرفداران متن جدید پایه آن است که تعداد نسخه های خطی که مهم نیست. اما در این مورد، تعداد ضربه ناگهانی. این FNns هیچ یک از استدلال خود را برای یک بررسی انتقادی نگه دارید. این در واقع یک ایده بسیار دور از ذهن است که کسی که وادار به اضافه دوازده آیات، هنگامی که شما مطمئن شوید که چه عواقب جدی هستند اگر شما اضافه و یا کم.

این است که مواد دستنوشته کل و یا نقل قول از پدران کلیسا که این کار را متزگر و سردبیران دیگر در نظر گرفته این آیات اضافه نیست بلکه مدل کاری خود را که شامل دو قانون:

 1. هنگامی که B (واتیکان) و الف (Sinaiticus) توافق، اما متفاوت از دیگر نسخه های خطی را دنبال می کنیم این دو.
 2. هنگامی که FNns تفاوت بنابراین بهتر است برای انتخاب متن است که متفاوت از متن دینی بعد، یعنی نسخه های خطی بیزانس.

خلاصه

ما در حال حاضر از طریق دوازده معابر رفته تا نشان دهد چگونه انتخاب متن به متن اولیه جدید به رفت. برخی از این معابر مربوط به تضادها و شرایط دیگر از حمایت از عیسی خدای. حمایت از نسخه های خطی مختلف می تواند متفاوت از یک مکان به مکان دیگر. گاهی حمایت در میان قدیمی ترین نسخه های خطی قوی تر و گاهی اوقات ضعیف تر است. اما خیلی اوقات متن / پشتیبانی متنی دریافت بیزانس از یک یا بسیار بیشتر نسخه های خطی قدیمی یونانی. دانشمندان می گویند متن که امروز ما دسترسی به نسخه های خطی قدیمی تر و بهتر از آنها در 1500s داشته اند، اما B (واتیکان) در حال حاضر در 1500s شناخته شده بود و الف (Sinaiticus) واقعا یک دست خط خوب نیست. این یک واقعیت شناخته شده است که بسیاری از FNns خطا در رونویسی در این نسخه خطی. چنین دست خط بد باید نبوده است وجود دارد نفوذ آن متن جدید یونانی دریافت کرده است. اگرچه در دسترس بودن نسخه های خطی بهتر از در 1500s امروز، آن را درخواست بسیار مهم می شود: چه کسی باید انتخاب کرد؟ کسانی که مسیحی هستند و بر این باورند که کتاب مقدس از الهام خدا داده شده و با مشیت خداوند برای زمان ما حفظ ساخت یک انتخاب از متن. اما کسانی که باور نمی کنم که کتب از الهام داده است، و باور نمی کنم که خداوند متن حفظ شده است، آنها را انتخاب کند. از آنجا که آنها در انتقال شفاهی باور، آنها به معنی است که آن را بی خطر ترین است که آن را FNns تفاوت در متن، متن است که متفاوت از متن کلیسا بعد را انتخاب کنید، به عنوان مثال بیزانس. در این بررسی، می توان نتیجه گرفت که اگر انتخاب بین نسخه های خطی بیزانس و لاتین قدیمی کتاب مقدس بود به طوری که آنها تصمیم به انحراف از متن بیزانس. آنها از تمام می خواست به دنبال نسخه خطی B (Vaticanus) مورد علاقه خود را، اما ما همچنین می توانید زمانی که آنها تصمیم به ترک از این مقاله به دلیل آن سازگار با نسخه های خطی بیزانس و در انتخاب بین زیر B (واتیکان) بود را ببینید و یا انحراف از متن بیزانس، به عنوان آنها تصمیم به انحراف از متن بیزانس. این antibysantiska مدل است که به خوبی شناخته شده کار نمی کند، می توان در مورد در یکی از کتاب متزگر به عنوان خوانده شده. (1. متزگر، ص 87) این است که یک مدل کار علمی اما بر اساس بی میلی غیر منطقی نسخه های خطی بیزانس و متن دریافت شده است. چنین یک مدل کاری نه تنها غیرعلمی اما کاملا مغایر با کتابمقدس است، زیرا شهادت کتاب مقدس در مورد خود نادیده می گیرد.

اگر مسیحیان معتقدند که کلام خدا بازدم است و حفظ کرده بود را به یک انتخاب، تا به حال متن اصلی یونانی، که تبدیل شده است FNns ارائه شده در مواد دستنوشته جمعی، یعنی متن بیزانس که پس از آن FCK ادامه متن دریافت شده. اما متاسفانه، متن اولیه جدید، با تمام گسل ها و تضادهای آن پایه و اساس تقریبا تمام ترجمه سوئدی در طول 1900 و اوایل سال 2000 بوده است، با دو استثنا. بازنگری قفسه نگهداری کارل دوازدهم کتاب مقدس 1923 KJV، هر دو در متن دریافت شده است. فقط در عهد جدید مربوط به تغییرات حدود 3300 مکان! برای کسانی که مایل به دانستن بیشتر، توصیه می کنیم از دیدن از وب سایت، bibel.se ، که در آن شما می توانید فیلم ها و بسیاری از مقالات و بحث لذت ببرید.


سوئد KJV

بو Hagstedt، رئیس

آندره Juthe دکتری. D.


→ دانلود مقاله به صورت یک فایل پی دی اف.


مشاهده بخش های قبلی:

وب سایت اصلاحات کتاب مقدس: www.bibel.se

همچنین ببینید:


منابع

 1. بروس M. متزگر، متن عهد جدید، این انتقال، فساد و مرمت، چاپ 4، انتشارات دانشگاه آکسفورد در سال 1968 است.
 2. بروس M. متزگر، تفسیری متنی در عهد جدید یونانی، نسخه 2، دویچه Bibelesellschaft / جامعه آلمان کتاب مقدس، اشتوتگارت، چاپ 8. در سال 2007.
 3. جان ویلیام Burgon، تجدید نظر تجدید نظر، چاپ دوم، دین Burgon جامعه مطبوعات، نیوجرسی، در سال 2000.
 4. JA مورمن، در اوایل نسخ خطی، پدران کلیسا، و نسخه مجاز، کتاب مقدس برای امروز مطبوعات، نیوجرسی، 2005. مورمن FNns شواهد مقاله وارد شده و حتی به نقل از پدران کلیسا به. منابع او استفاده کرده است چاپ هشتم Tischendorfs، نستله، الند نسخه 26 است، متحده کتاب مقدس جوامع نسخه سوم در سال 1975، نقشه ها از نسخه های خطی در متن عهد جدید توسط Kurt و باربارا الند، نسخه CE Leggs از متی و مرقس، چند نقل قول گرفته شده از فون باد زوندن آن، هاجز و FARSTAD، خلاصه داستان آلند از انجیل و Hoskier مکاشفه.
 5. متی سیاه و سفید، تفسیر پیک در کتاب مقدس، تجدید نظر 1962 نسخه
 6. بروس M. متزگر، عهد جدید، پس زمینه آن، رشد، و محتوا، ابینگدن پرس، 1965
 7. TC Skeat، این سینائیه و مستندات Alexandrinus، لندن، موزه بریتانیا در سال 1963.
 8. گزارش سالانه سوئدی کتاب مقدس جامعه، دقیقه از 21 آوریل در سال 1886.


Tack för att du läser Apg29. DELA gärna till dina vänner. Du kan också stödja Apg29 genom att sätta in en valfri GÅVA på BANKKONTO 8169-5,303 725 382-4. På internetbanken går det att ställa in så att du automatiskt ger en summa varje månad. Men om du hellre vill kan du SWISHA in en frivillig summa på 070 935 66 96. Tack.


Vill du bli frälst?

Ja

Nej


Publicerades onsdag 8 maj 2019 13:38 | | Permalänk | Kopiera länk | Mejla

22 kommentarer

Robert Wed, 08 May 2019 15:53:25 +020

Den ende som kan tvivla på Jesu Gudom är den som inte blivit född på nytt, oavsett översättningar. Och oavsett översättningar vet den som är född på nytt att Jesus är Herrarnas Herre och Konungars Konung. Man vet åxå att Jesus alltid varit det för han är Alpha och Omega.

Men ok det hade ju underlättat om hela skriften var utan mänsklig bristpåverkan tex i Uppenbarelseboken där den blekgula hästen egentligen är en grön häst....

Svara


margareta Wed, 08 May 2019 19:55:04 +020

TACK FÖR DENNA PÅMINNELSE

Den Heliga Skrift, Ordet, är mina fötters lykta, ett ljus på min stig

Gud har gett oss en instruktionsbok

Ändrar man, lägger till, drar bort, då är det svårt att förstå Ordet, då är det ingen Helig Skrift längre och då blir det förvirring

Märkligt att ändra en grundtext ???

Var finns vördnaden och respekten för Guds Ord som är heligt.

Svara


Roger T. W. Wed, 08 May 2019 22:17:10 +020

Det här är fantastiskt och visar hur mycket vi behöver varandra. Vi är många som inte kan grundspråken. Var och en bidrar efter egen förmåga. Jag kan inte svetsa med pinne heller och glädjer mig över att några kan. Se beroendet i vår människofamilj.

Svara


Stefan Jonasson Thu, 09 May 2019 07:42:23 +020

Folkbibeln är en bra översättning.. När jag började läsa bibeln igen efter många år.. Efter många år i misär och hopplöshet och jag åter igen kunde gripa tag i GUDS NÅD och få tillbaka mitt hopp.. Hade läst 1917 förut.. Den var bra med en fin gammal svenska.. En översättning jag läste står det i Rom 5:1 då vi nu blivit rättfärdiga av tro har vi fred med GUD genom vår HERRE JESUS KRISTUS.. I folkbibeln står det frid med GUD det är väl samma sak egentligen.. Men fred är ett bra ord alltså vi har slutit fred med GUD genom att tro på den han har sänt.. I gamla testamentet står det att fred må man sluta med mig.. Vi har fred med GUD genom att han förklarat oss rättfärdiga.. Trots att vi egentligen inte alltid gör det som är rättfärdigt.. Vi misslyckas ibland men vi försöker han tillräknar oss inte våra synder längre vi är försonade med GUD han ser oss som rena han ser JESUS KRISTUS RÄTTFÄRDIGHET...

Svara


Alf Thu, 09 May 2019 21:36:40 +020

Jag uppskattar väldigt att Reformationsbibeln finns och de som jobbat och slitit fram den genom Guds nåd. Det är kraft i Guds Ord.

Svara


Aila Annala Fri, 10 May 2019 06:56:26 +020

Jag tänker inte gå in på själva argumentationen eftersom det redan finns alldeles tillräckligt mycket skrivet om de olika handskriftstraditionerna, även av bibeltrogna evangelikala forskare (där Hagstedts & Juthes ord "myt" verkligen inte är rätt beskrivning). Bara ett par ord om litteraturen: deras första källhänvisning är till Metzger, men varför inte ta en nyare upplaga, den fjärde från 2005? Jag skulle också vilja rekommendera Craig Blomberg: "The Historical Reliability of the Gospels" (2nd ed., 2007) och "Can We Still Believe the Bible?" (2014), bara som exempel på att det jag skrev i min artikel inte är något bara jag "hävdar".

Jag vill också påpeka att Hagstedt & Juthe verkar helt ha missat/valt bort min huvudpoäng med min artikel: jag ville vädja till den svenska kristenheten att inte smutskasta varandras bibelöversättningar eller försöka bedöma översättarnas tro. Det ger ett ytterst märkligt intryck för icketroende att de kristna bråkar om sin egen heliga Skrift och ifrågasätter varandra. Jag menar att varje bibelläsare kan i alla seriösa bibelöversättningar hitta allt människan behöver för sin frälsning, och ingen översättning är fullkomlig, så låt oss tacka Gud för att vi har så många översättningar som kan komplettera varandra. Är det inte det viktigaste att folk läser Bibeln, oavsett översättning? Väldigt många kristna läser långt värre saker än en kanske något bristfällig Bibel, med både texter och bilder av betydligt mer tvivelaktiga skribenter än några bibelöversättare! Har inte många kristnas oro blivit ganska missinriktad?

Svara


Lena Henricson Fri, 10 May 2019 13:25:11 +020

Svar till Stefan Jonasson .

Så fint att du kom tillbaka till din tro på JESUS! 💕✝️💕Då blev det glädje hos Gud och änglarna i himlen. 🎶🌸🎶🌸🎶

Svara


Lena Henricson Fri, 10 May 2019 13:26:28 +020

Svar till Aila Annala.

Håller med dig! 👍🌹

Svara


Mikael N Sat, 11 May 2019 00:04:15 +020

Är det någon som har några åsikter om King James-bibeln på svenska? Vad ser ni för för- och nackdelar med denna i jämförelse med Reformationsbibeln?

Svara


Leif Sat, 11 May 2019 09:17:16 +020

Svar till Mikael N.

ReformationsBibeln är bättre för egen del eftersom den är på svenska!

Men KJW är bra också! 🙏

Svara


Mikael N Sat, 11 May 2019 12:59:59 +020

Svar till Leif.

Jag syftade specifikt på de svenska översättningen av KJV – http://nyatestamentet.nu/

Jag tycker språket är lite otympligt, då man verkar strävat en mer eller mindre bokstavlig översättning av 1600-talsengelska till svenska.

Sedan delar jag inte heller deras översättningsfilsofi – att just King James-bibeln (alltså inte bara de grundtexter den bygger på) skulle stå under ett löfte om ofelbarhet. Det är ju en väldigt vanlig uppfattning i USA bland t.ex. oberoende baptister eller primitiva baptister.

Svara


Bo Hagstedt Sun, 12 May 2019 10:45:14 +020

Svar till Aila Annala.

Aila Annala undrar över varför vi inte har använt oss av en nyare upplaga av Metzgers bok. Hon föreslår fjärde upplagan från 2005 av boken ”The Text of the New Testament, It’s Transmission, Corruption and Restoration”. Men våra citat från den boken är från fjärde upplagan. När en bok tar slut så gör man nya tryckningar. Om det sker förändringar i textinnehållet så blir det en annan utgåva än den första (utgåva= reviderad upplaga). Men tryckningen 2005 är inte en ny utgåva utan en ny tryckning av samma utgåva som 1968. Det innebär att innehållet i boken från 1968 och 2005 är detsamma. Om Aila har upptäckt några skillnader, mellan boken som trycktes 1968 och 2005 som berör våra citat, så vill vi gärna få veta det, vi önskar bara försvara Guds ord med hjälp av sanningen. Men i så fall har förlaget missat att ange att 2005 är en ny utgåva vilket vore ytterst osannolikt.

Orsaken att vi valde att ge ut en sammanställning över handskriftsbevis var att Annala hävdade att Reformationsbibelns grundtext bygger på handskrifter från 900 - 1200 talet. Vi har lagt fram konkreta bevis på att det inte stämmer. Vi är väl medvetna om att det finns fler än Annala som gör liknande påståenden. Det gör emellertid inte dessa påståenden mer berättigade. Även om Erasmus inte hade tillgång till äldre handskrifter än från 900-talet när han gjorde sin sammanställning, så har senare textfynd visat att Textus Receptus har stöd även från gamla handskrifter. Det blir därför missvisande att påstå att Textus Receptus bygger på handskrifter från 900 - 1200 talet som Annala och andra textkritiker gör.

När det gäller Annalas huvudpoäng att vi inte ska bråka om den heliga Skrift så tänker hon mycket på hur icke kristna ska uppfatta oss kristna. Hon tycker att det viktigaste är att vi läser Bibeln oavsett vilken översättning vi använder. Detta är ett felaktigt resonemang. Det viktigaste är inte hur icke kristna ser på oss utan hur Gud ser på en bibelöversättning, eftersom det är den heliga Skrift som Gud själv är författare till. Om en översättning inte säger hela sanningen om Jesus, Guds Son, eller till exempel hur vi blir frälsta, så behöver vi reagera och säga ifrån. Man kan bli frälst genom bara vissa delar av bibeln t.ex. Johannesbreven eller ett enda av evangelierna (som det varit under kommunistregimer för många kristna) eller utan någon bibel alls. Men det är inget skäl mot att göra allt man kan för att få den bästa möjliga översättningen av en korrekt grundtext och att kritisera de översättningar som inte håller det måttet. Vår respekt inför Gud och sanningen bör inte ge oss något annat val.

Annala bortser från det faktum att det är viktigt vilken tro man har när man sorterar bland handskrifterna för att välja ut rätt grundtext till Bibeln. Om man har fel tro eller fel utgångspunkt så kan det påverka vilka handskrifter man väljer som äkta och ursprungliga. Vi har lagt fram tydliga bevis för att de fem män som gav oss den nya grundtexten till Nya Testamentet hade fel utgångspunkt och därmed valde fel handskrifter. Det är också så att om man har fel tro när det gäller grundläggande kristen tro, så kommer det att påverka översättningen. Vår avsikt har aldrig varit att "smutskasta" Bibel 2000, men däremot har vi önskat göra varje bibelläsare uppmärksam på dess uppenbara brister. Det är en plikt för varje lärjunge till Jesus att påpeka när hans ord och budskap inte återges korrekt. Även utgivarna till Folkbibeln har kritiserat Bibel 2000, även om de använder samma grundtext. Självklart blir Folkbibelns översättning bättre än Bibel 2000, av den enkla anledningen att enbart kristna, som är födda på nytt, har medverkat i översättningen. Så är inte fallet med Bibel 2000. Hur ska man kunna översätta den heliga Skrift om man inte är född på nytt? Det är ett känt faktum att inte alla som medverkade i översättningen av Bibel 2000 var födda på nytt. Till och med sådana som inte tror att det finns någon Gud har medverkat. För den som vill veta mer om Bibel 2000 och dess brister kan läsa Leif Johanssons skrift: Kan man lita på Bibel 2000?

http://www.dragenut.se/filer/Kan%20man%20lita%20pa%20Bibel%202000.pdf

Sammanfattningsvis, så är vår huvudpoäng att när det gäller en översättning av Bibeln, så gör man det för Herren. Det viktigaste blir då att i gudsfruktan göra sitt bästa för att få fram en översättning som kan bli godkänd av Herren. Om det är något som vi människor anser att vi ska kunna lita på så är det Bibeln. Den är ju fundamentet för de kristna lärorna. Därför menar vi att det är viktigt att välja inte bara en bra översättning utan en bra översättning av en korrekt grundtext. Det finns i Sverige idag både bra och dåliga översättningar av Bibeln. Om vi läser en bra bibelöversättning och gör som det står så blir det bra frukt i våra liv, men om vi läser en dålig översättning, som är full av motsägelser och felaktiga påståenden, så blir frukten i våra liv sämre. Det bästa är om folk läser en Bibel som är en bra översättning av den korrekta grundtexten.

SVENSKA REFORMATIONSBIBELN

Bo Hagstedt, Ordförande

André Juthe Ph. D.

Svara


Torbjörn S Larsson Sun, 12 May 2019 13:46:43 +020

Värdefulla tankar.

Det är värdefulla tankar Bo ger oss. Alltför ofta har de psykologiska ställningstagandena, ofta undermedvetna, förbisetts då en bibelöversättning debatterats. På ett föredömligt sätt så guidad vi igenom avsnitt efter avsnitt och slipper den pösigt överlägsna ton som man annars använder mot lekmän.

-- En översättning ska vara en översättning. Inte en förklaring till det man uppfattar vara textens mening som man ofta ser i NT av bibel 2000. Dock anser jag deras översättning av GT är betydligt bättre. Luthers översättning av profeterna i GT tycker jag verkar vara lite av ' skjuta från höften '. Men å andra sidan gav han ju oss hela Bibeln på vårt eget språk. Den som alla talar illa om, fribaptisten Helge Åkesson översatte alltihop. När jag grunnar över något så går jag alltid dit eller så tar jag omvägen över Peter Fjellstedt kommentarer som hanterar K XII:s översättning ( Reformationsbibeln).

Reformationsbibeln känns äkta och har ett friskt språk. Hoppas bara att deras pågående översättning av psaltaren i GT kan behålla ordvalörerna och samtidigt få den fina poetiska klangen som lever i 1917 - års översättning!!

Svara


Leif Sun, 12 May 2019 17:45:58 +020

Svar till Mikael N.

Jaha du👍

Den har jag missat helt....

Svara


Mikael N Mon, 13 May 2019 10:45:51 +020

Jag satt och funderade, och tänkte att många av de grupper (åtminstone i USA) som hårdast driver KJV-onlyism eller försvarar Textus Receptus eller majoritetstexten, också är rörelser som företräder baptistisk successionism, dvs. att det finns en obruten kedja av baptistiska församlingar allt sedan nytestametlig tid. Hur ser ni på det?

Svara


Christer Åberg Mon, 13 May 2019 12:17:31 +020

Svar till Mikael N.

"Hur ser ni på det?"

Artikeln handlar om grundtexten och Reformationsbibeln. Alltså ingen diskussion som inte har ämnet att göra.

Svara


Torbjörn S Larsson Mon, 13 May 2019 21:07:38 +020

Svar till Mikael N.

Utan tvekan fanns det grupperingar där det förekommit bibelöversättningar på landets språk långt före Luther och Wycliffe. Då jag gick i skolan framställdes Luther lite som en superhjälte som översatte NT av Reformationsbibeln på tre månader! Onekligen en bragd. Men vad få vet är att det innan honom fanns minst 14 översättningar till tyska språket...En del av dessa hade anknytningar.

Men egentligen var det ju katoliken Erasmus som fixade sammanställningen av grundtexten. Medans hans kollegor ägnade sig att bränna upp både biblaröversättningar och ägare till dessa.

Svara


Aila Annala Tue, 14 May 2019 10:36:27 +020

Som jag redan skrivit väljer jag att inte gå in på någon närmare argumentation mot Hagstedt & Juthe, av just den anledning jag redan nämnt: det finns alldeles tillräckligt mycket skrivet om bibelhandskrifter för att den som vill kan bekanta sig med dem själv. Jag skulle bara önska att alla läste på och tänkte efter lite, innan man kommer med så bergsäkra åsikter om andras arbeten och försök till bevisföring mot dem.

Jag skulle också fortfarande vilja vädja till kristenheten att hålla en lite ödmjukare och respektfull attityd mot våra vedertagna bibelöversättningar – inte bara för icketroendes skull utan också därför att Bibeln varnar oss för att döma. Jag orkar inte tro att Hagstedt & Juthe är kapabla att bedöma hur Gud ser på våra olika bibelöversättningar utan får nog (precis som jag och alla andra) nöja sig med att vi är begränsade människor allesammans. Om det nu vore så bekymmersamt att bara en enda svensk bibelöversättning är ”den rätta”, så måste alla deras tro ifrågasättas som blivit troende tack vare och rättat sitt liv efter en annan översättning. Jag har lite svårt att tro att Hagstedt & Juthe riktigt vill gå så långt, och just därför vore lite mer ödmjukhet på sin plats. Självupphöjelse och ifrågasättande av andra väcker inte den respekt som de antagligen strävar efter.

Jag möter ständigt uppriktiga och ärliga, kompetenta och gudfruktiga kristna i olika sammanhang som verkligen inte uppfattar sina bibelöversättningar på det sätt som Hagstedt & Juthe (och många andra) vill hävda att de är (att de t.ex. skulle nedgradera Jesus gudom). Jag har på mina föreläsningsresor och i andra sammanhang fått försöka försvara andra bibelöversättare – faktiskt också Reformationsbibeln! – just därför att alla översättare är bristfälliga människor och i behov av samma Guds nåd och förlåtelse som alla andra, och kan göra oss skyldiga till många felbedömningar och misstag. Men dömande attityder mot andra har jag aldrig kunnat försvara, oavsett varifrån de kommer. Jag känner personligen andra bibelöversättare och representanter från olika bibelsällskap (bl.a. har jag suttit som Biblicas representant i våra gemensamma möten kring Bibeln, dess översättning och spridning), och jag hyser en stor respekt för dem som arbetar med Guds Ord, även om vi inte alltid tänker lika i varje detalj. Vi strävar efter samma mål, att göra Jesus känd som världens Frälsare och försöka övertyga människor om att han är ”vägen, sanningen och livet.”

Aila Annala

Svara


PT Tue, 14 May 2019 10:45:51 +020

Svar till Aila Annala.

Väldigt bra kommentar Aila!!!!

Svara


Stefan Jonasson Tue, 14 May 2019 23:59:48 +020

Summan av GUDS ORD är sanningen står det i bibeln... Inte bara enskilda verser.. Som man gör olika doktriner av.. Det går att läsa alla översättningar och räkna ut vad GUD vill säga till oss ödmjuka er för GUD så ska djävulen fly från er... Och han skall upphöja er och ära er (visa sin vilja).. Tack för alla som bevarat skriften och forskat i skrifterna under alla århundranden..

Svara


André Juthe Fri, 17 May 2019 16:49:33 +020

Vi noterar att Aila inte går i svaromål på sakfrågan på någon enda punkt av det vi tagit upp. Vi håller med henne på den punkten att vi inte anser oss kapabla att bedöma hur Gud ser på de olika bibelöversättningarna. Annala varnar för att vi inte ska döma. Om hon vill påstå att vi är dömande, så tar hon fel, vi har enbart gjort en bedömning av en översättning (Bibel 2000) och talat om att den inte säger sanningen på flera ställen.

Vidare efterlyser Annala mer ödmjukhet och varnar för ”självupphöjelse” och ”ifrågasättande”. Vi har svårt att känna igen denna beskrivning. Är vi mindre ödmjuka än de som gav oss den nya grundtexten 1975? De anser med ”absolut säkerhet” att de sista tolv verserna i Mark. 16:9-20 inte är ursprunglig text utan har blivit tillagt. Vi har gått igenom det samlade handskriftsmaterialet och gått igenom alla deras argument. Både vi själva och erkända textforskare har kunnat konstatera att inte något av deras argument håller. Varför är vi mindre ödmjuka när vi säger att de tolv verserna med ”absolut säkerhet” är äkta och ursprunglig? Det märkliga är att när vi hävdar att just Textus Receptus är den korrekta grundtexten, så är det brist på ödmjukhet. Men om Annala och andra nutida översättare hävdar att den nya grundtexten är den rätta, så är man istället ödmjuk!

Men att hävda att de som förespråkar någon annan grundtext än Textus Receptus inte skulle göra precis samma ”självupphöjande” anspråk är naturligtvis felaktigt. Ty att hävda att en grundtext är den korrekta är rimligtvis – från ett kristet perspektiv det samma som att hävda att Gud anser att den är korrekt. Eller Menar Aila att en grundtext kan vara korrekt samtidigt som Gud anser att den inte är korrekt? Annala: skriver vidare: ”Jag skulle bara önska att alla läste på och tänkte efter lite, innan man kommer med så bergsäkra åsikter om andras arbeten och försök till bevisföring mot dem. ” Ok, men det är ju precis det som vi gjort med åtskilliga debattartiklar, och frågan är om det är vidare ödmjukt att antyda att dessa artiklar visar att vi inte är pålästa och har sysslat med stor eftertanke? Speciellt när man inte på någon enda punkt visar att vi har fel i sak? Är det ödmjukt? Det är också svårt att se varför vi inte kan ha respekt för dem som arbetar med Guds ord samtidigt som vi hävdar att Textus Receptus är den ursprungliga texten. Det ska tilläggas att vi har djup respekt för både Ailas och Biblicums arbete, men vi delar inte ståndpunkten att Textus Receptus bör ersättas av den reviderade texten. Varför är det ”dömande” att förespråka Textus Receptus men inte dömande att förespråka den reviderade ”moderna” textsammansättningen?

Annala hävdar vidare i sitt inlägg att det ”vore bekymmersamt om bara en enda svensk översättning är den rätta. Vidare då: ”måste alla deras tro ifrågasättas som blivit troende tack vare och rättat sitt liv efter en annan översättning.” Detta är inte något som vi har påstått. Vi har istället hävdat att man kan bli frälst genom att läsa de flesta bibelöversättningar som vi har samt att man även kan hitta värdefull undervisning för de kristna. Men om man läser ett av de bibelställen som lär fel och följer det, då kan man komma fel, såsom t. ex. om man läser 1 Petr. 2:2 där det står i den felaktiga grundtexten att man kan ”växa upp till frälsning”. Om man följer denna undervisning och förbiser det faktumet att vi måste bli födda på nytt, dvs. omvända oss, för att bli frälsta, då blir det fel. Frälsning är inget man kan växa upp till, det är bara något man kan ta emot som en gåva.

Vi håller med Annala på den punkten att vi alla är bristfälliga människor som är i behov av samma Guds nåd och förlåtelse inklusive bibelöversättare. Vi har aldrig ägnat oss åt att döma andra bibelöversättare eller de som gav oss den nya grundtexten. Inte heller har vi kommit med några personliga anklagelser. Däremot har vi lyft fram vilken tro och övertygelse de hade som gav oss den nya grundtexten, eftersom det i mycket hög grad påverkade deras urval av text.

Annala har meddelat att hon inte avser att gå in argumentation angående huvudämnet för vår artikel, den rätta grundtexten till Nya Testamentet, så därför betraktar vi debatten som avslutad. Christer Åberg har meddelat att debatten ska handla om detta och inget annat.

Läsarna får själva bedöma vilken position det är som har de bästa argumenten för sig.

Med önskan om Guds rika välsignelse,

SVENSKA REFORMATIONSBIBELN

Bo Hagstedt, Ordförande

André Juthe Ph. D. Informationssekreterare

Svara


SAS Fri, 17 May 2019 21:30:42 +020

Svar till André Juthe.

Bra skrivit kära bröder i Kristus! Jag har köpt många Reformationsbiblar av er och den översättningen känner jag mig trygg med. Jag har i mina samtal med er upplevt en sann ödmjukhet i ert arbete med att översätta. Ännu en gång vill jag säga tack från mitt hjärta till ert arbete och ser framemot att se hela Bibeln översatt.

Med Varma Hälsningar

En som är trogen köpare av Reformationsbibeln

Svara


Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?

Din kommentar kan deletas om den inte passar in på Apg29 vilket sidans grundare har ensam rätt att besluta om och som inte kan ifrågasättas. Exempelvis blir trollande, hat, förlöjligande, villoläror, pseudodebatt och olagligheter deletade och skribenten kan bli satt i modereringskön. Hittar du kommentarer som inte passar in – kontakta då Apg29.


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 29, tisdag 16 juli 2019 kl. 08:20

Jesus söker: Reinhold, Reine!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
måndag 15 juli 2019 22:12

Varför kan jag inte känna glädjen att leva Jesus hjälp mig att få skrattet tillbaka inte att jag önskar att mitt liv tar slut krafterna har sina över min oro över min son och mina kära barnbarn

Morsan reklam


Aktuella artiklar


Senaste kommentarerSTÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp