Surfar nu: 305 www.apg29.nu


De basistekst van de KJV wordt ondersteund door oude manuscripten 

Door Bo Hagstedt, voorzitter, André Juthe Ph. D. ZWEEDSE NBG. 

De basistekst van de KJV wordt ondersteund door oude manuscripten

Dit artikel toont duidelijke voorbeelden van hoe de selectie van de nieuwe basistekst ging.


→ Download het artikel als pdf-bestand.

Dit artikel toont duidelijke voorbeelden van hoe de selectie van de nieuwe basistekst ging. De twaalf voorbeelden in dit artikel hoogtepunten zijn:

Aila Annala beweren dat de oude basistekst uit de jaren 1500, de ontvangen tekst gebaseerd op manuscripten 900-1200 eeuw. Echter, dit is een hardnekkige mythe. De waarheid is dat de ontvangen tekst ook gebaseerd is op oudere manuscripten, die dit artikel zal blijken. Wij van de KJV van mening dat de Heilige Schrift en de basistekst is bewaard gebleven om onze dag door Gods voorzienigheid.

Enige tijd geleden, Aila Annala, hoofdvertaler nuBibeln, een artikel in de wereld van vandaag waar zij bepleit dat wij, christenen, niet zouden twisten over de Schrift. Ze zegt dat in Zweden hebben we veel goede vertalingen al zijn we een klein en-de gekerstend land is en dat deze vertalingen zijn complementair. Aila betreuren het dat sommige mensen de Bijbel te beschuldigen in 2000 voor een poging om de godheid van Christus te vernietigen. Ze zegt ook dat nieuwere vertalingen gebaseerd op de nieuwe basistekst uit de jaren 1970 hebben meer kans om beter te doen omdat die we nu hebben een grotere toegang tot de oudere manuscripten.

Wij van de Zweedse KJV is een andere mening. Het is niet een aanvulling van verschillende vertalingen in tegenspraak met de fundamentele christelijke leerstellingen. We hebben geen ruzie over de Heilige Schrift, maar aan de andere kant willen we de Heilige Schrift en de basistekst te verdedigen, geloven we, door de voorzienigheid van God is bewaard gebleven tot in onze tijd. Dat God Zijn woorden te behouden is de Bijbel duidelijk eigen getuigenis (Jesaja 40: 8. Neh. 8: 8. Psalm 12: 6-7, 119: 152 Matteüs 05:18 Lc 16:17 Rom 15:.... 4 . 1 Pt. 1: 23-25). Het zou ook heel moeilijk zijn om de Bijbel te vertrouwen als we niet kon beroepen op de tekst behouden. Hoe weten we bijvoorbeeld dat er geen toekomst ontdekking van oudere manuscripten dat er nog meer worden afgekort dan de Alexandrijnse tekst maakt de tekst die we nu van mening is het woord van God, is er echt niet? Op het einde, het gehele woord van God ondermijnd.

De Bijbel in 2000 vermindert de godheid van Christus is niet een kwaadaardige beschuldiging, maar alleen de eerlijke waarheid. Het is genoeg om te lezen in Rome. 1: 4, waarbij in 2000 de Bijbel zegt dat Jezus werd geïnstalleerd als de Zoon van God door zijn opstanding uit de doden. Maar Jezus was niet op de hoogte dat de Zoon van God door Zijn opstanding - hij werd geboren als de zoon van God en was de zoon van God door zijn leven, zijn dood, zijn opstanding en de eeuwigheid. Verder wordt Jezus de Zoon van God met een kleine baard, en toen op een dag de knie buigen en belijden Jezus als Heer, Phil. 02:11, schrijft de heer met kleine h, terwijl het roepen van Peter de rots met een hoofdletter C in Matt. 16:18.

Aila beweert dat FNns tekst in Handelingen. 9: 6 die wordt toegevoegd aan de ontvangen tekst. Het is juist dat de volgende woorden in Handelingen. 9: 5-6 ontbreekt in de meeste Griekse manuscripten:

Vers 5. "Het is moeilijk voor jou te schoppen tegen de prikkels te slaan." Het is waar dat deze woorden ontbreekt het in de meeste Griekse manuscripten, maar ze FNns met de oude Latijnse manuscripten, de Vulgaat. De woorden zijn ook in een Syrische Peshitta handschriften en in de Griekse manuscripten, code E, en 431, maar in vers vier in plaats. Daarnaast FNns woorden in alle Griekse manuscripten Handelingen. 26:14.

Vers 6. "Zowel bevende en verbaasd, zei hij: Heer, wat wil je dat ik doe? Toen zei de Heer tegen hem. "Deze woorden zijn ook ontbreekt in de meeste Griekse manuscripten, maar net als de woorden in vers 5 FNns het grootste deel van de oude Latijnse manuscripten, de Vulgaat, en in sommige oude Syrische en Koptische versies. Daarnaast FNns ook deze woorden in alle Griekse manuscripten als de woorden van v5 op een andere plaats in het boek Handelingen (Hand. 22:10).

De belangrijkste bevestiging van de woorden van vers 5 en 6 is echt wordt bevestigd door de Heilige Schrift, door dezelfde tekst verschijnt in twee andere plaatsen in Handelingen, Handelingen. 22:10 en 26:14.

Wat betreft de toegang tot de oudere manuscripten, het is waar dat we vandaag hebben een grotere toegang tot ouder manuscripten dan zij in 1500 hadden. Aila beweren dat de oude basistekst uit de jaren 1500, de ontvangen tekst gebaseerd op manuscripten 900-1200 eeuw. Echter, dit is een hardnekkige mythe. De waarheid is dat de ontvangen tekst ook gebaseerd is op oudere manuscripten. Aila vroeg in zijn laatste lijn die deze manuscripten zijn. We zullen nu uitleggen wat deze zijn. Maar als we kijken naar die oude manuscripten in het Grieks, die 350-400's, dus kan het er anders uitzien dan een passage van de Bijbel naar de andere. Maar we kijken naar de manuscripten van 500 tot in de vroege jaren 1500 als de Byzantijnse manuscripten van de absolute meerderheid en ze zijn in uitstekende overeenkomst.

Metzger geeft toe in "The History of NT tekstkritiek" van het Byzantijnse tekst is een läsvariation die kan worden gedateerd in de tweede of derde eeuw na de ontdekking van papyrus manuscripten, p45, p46 en p66 behouden.

Filosofische en theologische aannames beïnvloeden de bemonsteringsmethode

Voordat we kijken naar specifieke passages, we willen eerst zeggen dat we eerder hebben betoogd in een aantal artikelen, enz. Waar van de Byzantijnse manuscripten. Deze manuscripten hebben een grote consistentie en heeft - zoals wij die zien - door de voorzienigheid van God bewaarde de oorspronkelijke basistekst. God heeft beloofd om Zijn Woord te bewaren, en als het niet de ontvangen tekst wordt is Gods bewaard woorden, de tekst is het dat Aila geloven dat de Heilige Geest bewaard is gebleven door de eeuwen heen? Het is duidelijk dat door de geschiedenis heen mensen zijn geweest die, zoals Origenes, Eusebius, Westcott en Hort selectief gekozen, lezingen waar Jezus goddelijkheid is onduidelijk omdat ze niet geloven dat Jezus was van dezelfde aard als de Vader. Het is echt heel verwacht,

Selectieve antibysantisk selectiemethode

We zullen nu een concreet voorbeeld van hoe een dergelijk selectieve selectieproces overeengekomen om in de moderne tijd. Voor ons om te begrijpen hoe de selectie van de tekst ging, moeten we ook iets over de vijf mannen, die in de jaren 1970 gaf ons de nieuwe basistekst en het werkmodel vroeger kennen. Wat voor soort manuscripten begunstigd deze vijf redacteuren? Carlo Martini van de Katholieke Kerk presenteerde het manuscript Vaticanus, die uit Alexandrië. Bruce Metzger heeft geen gebruik gemaakt van het Byzantijnse tekst te maken zoals hij vond het beschadigd. Allen Wikgren wilde de oude lesmateriaal gebruiken om te proberen om de originele tekst te herstellen. Dat betekent dat hij niet gebruik willen maken van de beschikbare tekst gevonden in Byzantijnse handschriften en de ontvangen tekst te maken, maar hij wilde de tekst van een veronderstelde oudere en meer oorspronkelijke vorm te herstellen door middel van de manuscripten die uit Alexandrië kwam. Matthew Black voelde dat de Byzantijnse tekst was niet het origineel, maar een later samengevoegd en anderen ATAD kerkelijke tekst. Tot slot hebben we Kurt Aland als zowel verantwoordelijk zijn voor de Griekse tekst, NestleAland 1979 (Mensen van de bijbel en nuBibelns basistekst) en de United Bible Societies Griekse tekst 1975 (Bible 2000 basistekst). Aland vonden dat ze geen gebruik maken van de Byzantijnse tekst zou kunnen maken, want het is niet relevant voor de oorspronkelijke tekst vast te stellen. We zien dat alle vijf afgesproken dat zij zou proberen om een ​​meer originele tekst met de oude manuscripten uit Alexandrië recreëren, en zag de Byzantijnse tekst die later fuseerde en anderen ATAD kerkelijke tekst. Bovendien is volgens zowel de Zwarte en Metzger dat de oorspronkelijke evangelie van de vroege verspreiding mondeling voordat het de bodem ondertekend en daarmee ontstond de verkeerde. (5. Zwart, blz. 633. 6. Metzger, blz. 86) de fout gecorrigeerd, omdat de kerk naar de Byzantijnse manuscripten, onder deze mannen theorieën.

Metzger staat duidelijk hun werkend model in een van zijn boeken: "Toen het manuscript van een kerkvader verschilt op een Bijbelgedeelte, is het meestal het beste om het als verschillend van de latere religieuze tekst (de Byzantijnse of Vulgaat) te accepteren". (1. Metzger, pagina 87) verkregen, bij de selectie van citaten van Fathers, maar we zullen duidelijk zien dat deze manier van werken ook de basis voor de selectie van tekst naar de Bijbel, omdat tekst.

Belangrijke oude manuscripten

Het FNns een aantal oude manuscripten, geschreven in grote letters, wat vooral belangrijk is voor deze editors was omdat ze waren allemaal erg oud. Meestal, de handschriften in hoofdletters ouder dan die met kleine letters. In ons rapport, hebben we gegevens verzameld voornamelijk uit de boeken van JA Moorman, Vroege manuscripten, kerkvaders en de Authorized Version, (4. Moorman) en boek Bruce M. Metzger, A Textual Commentaar op het Griekse Nieuwe Testament, (2. Metzger) hier is een lijst van enkele van de manuscripten geschreven in grote letters:

 1. Code Sinaiticus (Alef) van de 300's. Bevat de volledige NT.
 2. Code Alexandrinus (A) met 400's. Bevat bijna alle NT.
 3. Code Vaticanus (B) met 300's. Bevat bijna alle van de NT behalve de laatste vier boeken van het Nieuwe Testament.
 4. Code Ephraemi rescriptus (C) met 400's. Bevat NT.
 5. Code Bezae Cantabrigiensis (D) met 400's. Bevat de Evangeliën en Handelingen.
 6. Code Claromontanus (D) met 500's. Heeft de brieven van Paulus in het Grieks en het Latijn.
 7. Code basilensis (E) uit de 700's. Bevat de evangeliën.
 8. Code Washingtonianus (W) met 400's. Bevat de evangeliën.

Daarnaast FNns de fragmenten uit een aantal manuscripten die nog ouder zijn en heet papyrus manuscripten. We zullen nu kijken naar een aantal specifieke Bijbel passages aan het werkmodel te zien, deze vijf mannen toegepast.

Joh. 7: 8 nog steeds vermist in sommige manuscripten

In Joh. 7: achtste Jezus zegt in vers 8 dat hij niet zou opgaan naar het festival in Jeruzalem en in vers 10 zegt dat toen zijn broers naar het feest waren gegaan, dan ging hij er ook. Veel manuscripten moeten nog het woord. Het woord is nog steeds belangrijk, want als het ontbreekt, Jezus niet de waarheid sprak. Zoals woord alsnog FNns in de vroege handschriften zoals favoriete handschrift papyrus 66 en 75 en de tekst critici Vaticaan, moeten ze hebben gekozen voor de läsarten. Hier kunnen we de samenvatting van de oudste handschriften te zien:

nog FNns in de tekst ontbreekt nog in de tekst P66, P75, B, E, W Alef, D De meerderheid van de Griekse manuscripten met kapitalisatie Vulgaat

We zien in de samenstelling van de steun aan, zelfs met zwaar tot de oudste handschriften waaronder papyrus manuscript P66 en P75 van de 200's. In verband met de vijf redacteuren gaf ons de nieuwe basistekst in 1975, gaf Metzger een boek waarin hij gecompileerd opmerkingen over de keuzes die ze maakten bij elke passage van de Bijbel gepubliceerd. Hier schrijft hij het volgende commentaar:

"De tekst was nog vroeg opgenomen om de inconsistentie tussen vers 8 en 10 beperken" (2 Metzger, blz. 185)

Dit is geen wetenschappelijke verklaring, maar slechts een veronderstelling zonder enig bewijs. Waarom geraden deze Bijbel editors die ontbrak nog vanaf het begin? Wel omdat de oorspronkelijke tekst fouten bevatten, volgens hen, mede door mondelinge overdracht, ze wilden de tekst naar zijn oorspronkelijke vorm, zelfs als het verkeerd was te herstellen. Zowel de Byzantijnse tekst en de Vulgaat een latere geestelijk tekst naar deze editors. Maar waarom niet accepteren dat er zelfs waren vanaf het begin als hun favoriete handschrift, het Vaticaan, en ook twee van papyrus manuscripten het woord nog dat waar? Voor hun herziene tekst wijkt af van de latere religieuze tekst als de Vulgaat. Het antwoord is dat deze vijf redacteuren werkmodel om alles is gezegd en niet de laatste van alles was naar het Vaticaan te volgen, maar het was vooral de "religieuze tekst" in de vorm van de Byzantijnse manuscripten niet te volgen. Het niet opvolgen van de Byzantijnse tekst die de christelijke kerk trouw Trad leidde meer dan vijftien eeuwen was belangrijker dan iets anders. Het was belangrijker dan de totale tekstmateriaal en het was belangrijker dan hun favoriete handschrift Vaticaan sprak tegen hen. Het was deze antibysantiska houding was het meest onderscheidende kenmerk van deze vijf editors tekst selectie. Het was belangrijker dan de totale tekstmateriaal en het was belangrijker dan hun favoriete handschrift Vaticaan sprak tegen hen. Het was deze antibysantiska houding was het meest onderscheidende kenmerk van deze vijf editors tekst selectie. Het was belangrijker dan de totale tekstmateriaal en het was belangrijker dan hun favoriete handschrift Vaticaan sprak tegen hen. Het was deze antibysantiska houding was het meest onderscheidende kenmerk van deze vijf editors tekst selectie.

Mark. 1: 2 of profeten Jesaja

In Mark. 1: 2, de vraag of het moet zijn 'Jesaja' of 'profeten. Er zijn twee citaten, de eerste uit Maleachi en de andere komt uit Jesaja. Daarom is het juist om profeten te schrijven. Hier volgt een samenvatting van de oudste handschriften:

profeten profeet Jesaja A, E, W Alef, B en D meerderheid van de Griekse manuscripten met kapitalisatie Vulgaat

Metzger geeft het volgende commentaar waarom ze kiezen voor de profeet Jesaja:

"Daarom is het gemakkelijk te zien waarom degenen die het kopiëren heeft de woorden aangepast" profeet Jesaja "(de lezingen die FNns in de vroegste getuigen van de Alexandrijnse en West-tekst type) naar de meer uitgebreide aanhef" de profeten. "(2 Metzger, pagina . 62)

Volgens Metzger, is dus het beste "Jesaja," zelfs als het FNns meerderheid van de handschriften van hoofdletters en kleine letters ondersteunen de profeten de profeet Jesaja verschilt van de latere geestelijk tekst (bijv Byzantijnse). Dus het was echt geen wetenschappelijke werkmodel zij volgden, maar slechts een speculatie, die ervan uitgaat dat de bijbeltekst fouten bevatten vanaf het begin. Merk op dat handschrift Alef (Sinaiticus), die veel fouten, dezelfde fout in Matt bevat. 13:35, waar het ook is de profeet Jesaja, maar het citaat is afkomstig uit Psalm 78: 2 Deze fout werd echter niet goedgekeurd toen er andere Griekse manuscripten met de zelfde fout.

Mark 09:42 Wie gelooft in mij

Mark 09:42 Maar zo wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, dit is het woord voor mij is weggelaten in sommige handschriften. Hier is een samenvatting van manuscript materiaal:

Me FNns woorden met woorden op mij ontbreekt A, B, C-2, E, W Alef, C *, D De meerderheid van de Griekse manuscripten met kapitalisatie Vulgaat

We kijken naar de samenvatting van de steun voor de woorden 'ik' is zeer sterk onder de oude manuscripten met inbegrip van het Vaticaan en FNns met zowel de Vulgaat en in het merendeel van de handschriften met hoofdletters en kleine letters. Maar Metzger schreef in hun opmerkingen dat de FNns een mogelijkheid dat de woorden zijn opgenomen uit parallel in plaats van in Matteüs 18: 6 Om deze reden, ze waren terughoudend om deze woorden en zet ze tussen haakjes. Maar de belangrijkste reden dat ze niet voorzien is in feite hun antibysantiska werkmodel: "Als het verschil FNns, is het het veiligst om de tekst die verschilt van de latere religieuze tekst, dat wil zeggen kiezen de Byzantijnse tekst. "(1. Metzger, blz. 87)

Matt. 5.22 niet te rechtvaardigen

Maar Ik zeg u: Wie is boos op zijn broer zonder geldige reden, aansprakelijk voor de beslissing wordt hij. Hier zijn woorden zonder geldige reden weggelaten in de Griekse manuscripten. In het Grieks, het is gewoon een woord. Hier volgt een samenvatting:

De woorden niet te rechtvaardigen FNns in de tekst woorden te rechtvaardigen ontbreken in de tekst Alef-2, D, E, W P67, Alef *, B, D-2 De meerderheid van de Griekse handskrifer met kapitalisatie Vulgaat

Het FNns sterke steun onder oudere manuscripten en zelfs citaten van de kerkvaders van de tweede eeuw zonder geldige reden is echt, maar Metzger schrijft dit in zijn commentaar:

"Tijdens het lezen van" geen geldige reden "is wijdverbreid uit de tweede eeuw, is het veel waarschijnlijker dat het woord is toegevoegd door de persoon die de tekst te verzachten voordat de Schrift ernst, dan het woord zou zijn weggelaten als overbodig gekopieerd." (P . 11, Metzger 2)

Metzger en de andere editors ziet alleen redenen waarom het woord had moeten worden toegevoegd, maar is niet open voor het idee dat de persoon die gekopieerde miste een woord. Waarom maken ze deze keuze? Als je hun antibysantiska werkmodel weten, zodat je begrijpt waarom. Zij kiezen de tekst die afwijkt van de "latere kerkelijke tekst (dwz Byzantijnse). Een andere reden voor de weggelaten zonder geldige reden is dat de kerkvader Origenes had manuscripten die dit had, maar aangenomen zonder goede reden werd toegevoegd. (3 Burgon, blz. 359-360)

Luk. 02:33 Jozef en zijn vader

Sommige manuscripten hebben "Jozef en Zijn moeder verwonderden zich ...", terwijl de andere manuscripten hebben "Zijn vader en moeder verwonderden ...". Als er aan Jozef en zijn vader is zeer belangrijk met het oog op de maagdelijke geboorte. Hier is de samenvatting uit:

En Jozef en zijn vader, en A, E Alef, B en D meerderheid van de Griekse manuscripten van hoofdletters en kleine letters Vulgaat De meerderheid van de oude Latijnse manuscripten

We zien de samenvatting die een meerderheid van de Griekse manuscripten van hoofdletters en kleine letters bieden ondersteuning voor het aan Joseph, en ook een meerderheid van de oude Latijnse manuscripten. In Tatian compilatie van de vier evangeliën zoals hij deed ongeveer 170 jaar, zegt Josef. Maar Cyril van de geschriften van Jeruzalem, werkt in het midden van de 300's, zegt zijn vader.

Metzger zegt dat zij (dwz de vijf uitgevers) zijn van mening dat de Kerk corrigeerde de fout om de maagdelijke geboorte te beschermen. (2 Metzger, pp. 111-112) Het FNns oude manuscripten die zowel bieden ondersteuning voor Joseph en zijn vader. Je kunt niets bewijzen, maar je moet een van de opties te kiezen. Metzger en de andere redacteuren kiezen zonder bewijs van zijn vader met de motivering dat de storing was er vanaf het begin en vervolgens gecorrigeerd de kerk van de fout. Maar de "fout" was er vanaf het begin, daarna, een speculatie op basis van de onbewezen veronderstelling dat de fouten automatisch moet hebben plaatsgevonden in de mondelinge overdracht. Bovendien is het verder een onbewezen speculatie dat de overdracht plaatsvond alleen mondeling. Ze blijven hun antibysantiska werkend model te volgen, om de tekst die afwijkt van de "later kerkelijke tekst" te selecteren, dat wil zeggen de Byzantijnse tekst.

Matt. 6: 1 Gift of goede werken

KJV KJV

Hoewel ondersteuning is niet zo sterk voor de gift van een van de oudste handschriften zo FNns de weinige oude manuscripten dat het zijn steun te geven. Daarnaast FNns gift onder Tatianus en Origenes 'geschriften. Tatian was actief in de late 100 en Origenes in het begin van de 200's. Men hoeft niet te worden een prominente tekstcritici dat läsvarianten realiseren "pas op voor het uitvoeren van goede daden" is een verkeerde oproep, die in strijd is met andere bijbelse tekst. Als beide opties terug naar het begin van de christelijke jaartelling getraceerd kan worden, moet de keuze voor de hand de gift als echt te herkennen zijn als de tekst moet in harmonie met andere bijbelgedeelten. Het is de Heer zelf, die al de Schriften heeft uitgeademd. Maar helaas kiezen deze editors de valse voorkant van wat juist is. Een aantal van de redactie van mening dat er fouten in de tekst als gevolg van de mondelinge overdracht van de kerk waren sinds gecorrigeerd. (5. Zwart, blz. 633. 6. Metzger, blz. 86), maar het woord van God werd mondeling doorgegeven door de mensen is een leugen die wordt weerlegd door de Heer zelf als hij zegt dat "alle Schrift is van God ingegeven." (2 Tim. 3:16)

Mark. 10:24 vertrouwen in rijkdom

KJV KJV

Een overweldigende meerderheid van de oude Griekse en Latijnse manuscripten steun geven aan de ontbrekende woorden in de twee manuscripten Vaticanus en Sinaiticus. Metzger geeft het volgende commentaar: De ernst van Jezus uitspraak werd verzacht door de introductie van een andere kvalifkation beperken zijn algemeenheid en bracht het dichter bij de context van de tekst. (2 Metzger, blz. 90) was de totale manuscript materiaal naar keuze besloten zonder gok dat consistent is met hun ongegronde antibysantiska werkmodel was.

Luk. 09:35 geliefd of geselecteerd

KJV KJV

De totale manuscript materiaal biedt ondersteuning voor de geliefde Zoon. Metzger's commentaar is:

Oorspronkelijk in Lukas ongetwijfeld stond de Uitverkorene, die alleen hier voorkomt in het Nieuwe Testament. De tweede optie, die een meer gebruikelijke uitdrukking gaat, is te wijten aan elkaar schrijven van FL ätning geliefde Zoon. (2 Metzger, blz. 124)

Mfråga ons: Van wat Jezus wordt geselecteerd? Hoe kan een en slechts een van het origineel is geselecteerd, moeten we de Zoon worden geselecteerd? We hebben twee alternatieven die bijna net zo oud om uit te kiezen zijn. Metzger absoluut zeker dat het oorspronkelijk gekozen geweest. Als u van mening dat de Heilige Schrift is van God ingegeven, maar de tekst is doorgegeven van mond tot mond met de menselijke onvolmaaktheid, FNns dan de vele fouten die moeten worden gecorrigeerd. Dan is het logisch om te zeggen dat Personne zei zijn: "De Bijbel is vanaf het begin en gedurende het werk van de mens" (8 Swedish Bible Society Annual) Personne was één van de drie mannen die gaf ons de 1917 kerk Bijbel. Als u van mening dat Personne, de Bijbel is een werk van de mens dan kunt u de geselecteerde te kiezen. Maar als u denkt dat de Heilige Schrift is door God ingeblazen en bewaard, selecteer Mijn geliefde Zoon.

Joh. 06:47 Hij die in Mij gelooft

Joh. 06:47 Hij die in Mij gelooft

De totale manuscript materiaal geeft zijn steun aan de woorden van mij waar is, hoewel enkele oude Griekse manuscripten deze woorden weglaten. Tatian maakte een compilatie van de vier evangeliën ongeveer 170 jaar, waar hij is bij mij geweest. Metzger geeft het volgende commentaar:

De toevoeging van mij was zowel natuurlijke als onvermijdelijk. De verrassing is dat er relatief veel mensen die gekopieerd de verleiding weerstaan. Als de woorden die oorspronkelijk aanwezig was in de tekst, dus er is geen één goede verklaring waarom de woorden werden weggelaten. (2 Metzger, blz. 183)

Het FNns niet veel manuscripten hebben deze fout gekopieerd. De totale manuscript materiaal geeft ons twee opties. Niemand kan bewijzen dat de woorden van het begin of ontbreekt. De vijf editors blijven als zijn antibysantinska werkend model, de tekst die afwijkt van de "later kerkelijke tekst" op grond van het te kiezen dat ze slechts één mogelijke reden, dat wil zeggen kan zien dat degenen die gekopieerde tekst gecorrigeerd wat er ontbreekt hier. Ze waren niet open voor het nogal voor de hand idee dat iemand die twee woorden per ongeluk gekopieerd gemist en vervolgens overgebracht deze fout aan anderen uw kopieën. Als woorden ontbreken dus het zegt dat wie gelooft, heeft het eeuwige leven, maar dan ontbreekt de belangrijke waarheid die we moeten geloven in Jezus om het eeuwige leven te hebben.

1 Kor. 15:47 Heer uit de hemel

1 Kor. 15:47 Heer uit de hemel

Wat betreft de kerkvaders als volgt kerkvaders met de Heer in zijn geschriften: Tetullianus, Hippolytus en Sint Victorinus uit de 200 en Basilius de Grote uit 300's. De volgende Vaders hebben de Heer in zijn geschriften niet: Cyprian uit de 200's, en Hilarius van Poitiers en St. Athanasius uit de 300's. Welke moet je kiezen? Het FNns vroegtijdige ondersteuning van beide opties, zowel van de kerkvaders en de oude Griekse manuscripten. Een religieuze tekst, dat wil zeggen Byzantijnse manuscripten hebben de Heer en de andere religieuze tekst, dat wil zeggen Vulgaat manuscripten hebben de Heer niet. Metzger commentaar op hun keuze om de Heer te laten. "Als het woord (de Heer) was oorspronkelijk daar, dus FNns is geen reden waarom ze hadden moeten worden weggelaten." (2 Metzger, p. 501-502) wordt wederom duidelijk dat ze niet open, omdat het kan een transcriptie fouten, dat iemand gekopieerd miste dit woord. Een andere reden zou kunnen zijn dat Eusebius, die haalde Bijbels naar de keizer Constantijn. Eusebius geloofde niet dat Jezus God was. Omdat er al waren de verschillen tussen de diverse manuscripten, zoals FNns ook de mogelijkheid dat hij de handschriften die in overeenstemming zijn met zijn overtuigingen waren koos. Het FNns tekst wetenschappers denken dat de twee oude manuscripten Alef (Sinaiticus) en B (Vatican) uit deze bijbels keizer Constantijn in opdracht van Eusebius. (7 Skeat, blz. 21-22) Omdat er al waren de verschillen tussen de diverse manuscripten, zoals FNns ook de mogelijkheid dat hij de handschriften die in overeenstemming zijn met zijn overtuigingen waren koos. Het FNns tekst wetenschappers denken dat de twee oude manuscripten Alef (Sinaiticus) en B (Vatican) uit deze bijbels keizer Constantijn in opdracht van Eusebius. (7 Skeat, blz. 21-22) Omdat er al waren de verschillen tussen de diverse manuscripten, zoals FNns ook de mogelijkheid dat hij de handschriften die in overeenstemming zijn met zijn overtuigingen waren koos. Het FNns tekst wetenschappers denken dat de twee oude manuscripten Alef (Sinaiticus) en B (Vatican) uit deze bijbels keizer Constantijn in opdracht van Eusebius. (7 Skeat, blz. 21-22)

1 Tim. 03:16 God geopenbaard in het vlees

1 Tim. 03:16 God geopenbaard in het vlees

Hier is de vraag of er een zal zijn). Een zeer sterke bevestiging dat Jezus is God, God, of hij (letterlijk:. Geopenbaard in het vlees vele ketterijen, zoals Jehovah's Getuigen, zou het moeilijk zijn om de aanhangers van deze waarheid dat Jezus God gemanifesteerd in het vlees te winnen waren ongemoeid gelaten . Verscheidene vroege kerkvaders is dat in zijn geschriften, maar de kerkvader Gregorius van Nyssa, die op de 300's werken, hebben God in hun geschriften. Volgens Metzger, ze dachten dat het een correctie van het woord, die als een printer kan gedacht verkeerd werd gespeld en veranderde het God, een andere optie die Metzger en de andere redacteuren stonden open voor iedereen om een ​​printer aangepast om God te "zorgen voor een betere dogmatische precisie." Metzger citeert waaronder Origen steun om te kunnen worden, maar we weten dat Origen niet geloofde in de leer van de drie-eenheid. (2. Metzger, p. 573-574) was er een strijd van de godheid aan de 300's en het is niet vergezocht om te veronderstellen dat er krachten die wilde God uit de tekst te verwijderen waren.

Mark. 16: 9-20

De vijf redactie van de nieuwe basistekst van mening dat dit hele grote gedeelte van de tekst in het evangelie van Marcus is een supplement. Er zijn pogingen gedaan om al deze twaalf verzen uit de Bijbel te verwijderen, maar koos toen veel bijbellezers De vertaling niet te kopen. Daarom, niet durven moderne vertalingen om deze twaalf verzen te verwijderen, maar het type dat is een extensie die niet tot de oorspronkelijke evangelie, dat van toepassing is, voor. Aanleg. 1917 Bible 2000 King James en nuBibeln. Het bewijs dat deze verzen zijn echt is erg sterk. Het FNns 620 Griekse manuscripten die Mark bevatten, in 618 van deze FNns deze twaalf verzen. Het is pas in de twee manuscripten Alef (Sinaiticus) en B (Vatinanus) dat ze ontbreken. Een vroeg manuscript uit dezelfde tijd, A, hebben alle twaalf verzen. Alle oude Latijnse manuscripten hebben de verzen, behalve K, die heeft een korte finish. Vroege kerkvaders citeren uit deze twaalf verzen, van Justinus de Martelaar ca. 150 CE .. verder en Irenaeus citeert het jaar 180 de volledige vers van Mark. 16:19. Hoe verzen worden toegevoegd indien zij bestond 200 jaar voordat de Sinaiticus en Vaticanus geschreven? Bovendien, beide van deze manuscripten, Alef en B weglaat verzen, waardoor een grote lege ruimte, als een teken dat de ontbrekende bijbeltekst. Waarschijnlijk hoopte dat ze fnna de ontbrekende tekst en schrijft daar achteraf. Tekst Critici stellen dat de laatste twaalf verzen hebben een andere stijl, want twee typische woorden ontbreken, rug / rug en meteen, maar de tekst onderzoeker Burgon heeft de zaak onderzocht en vastgesteld dat deze woorden ook ontbreken in verschillende andere hoofdstukken van Mark. Zij stellen ook dat Eusebius en Jerome ontbrak deze verzen in het grootste deel van zijn manuscripten. Maar dit is zeer inconsistent, want anders worden ze voorstanders van de nieuwe basistekst dat het niet het aantal manuscripten die belangrijk zijn betogen. Maar in dit geval, het aantal plotselinge impact. Het FNns geen van hun argumenten te houden voor een kritische beoordeling. Het is eigenlijk een vrij vergezocht idee dat iemand zou krijgen tot twaalf verzen toe te voegen, als je weet wat ernstige gevolgen zijn als je optellen of aftrekken.

Het is niet de totale manuscript materiaal of citaten van kerkvaders die deed dat Metzger en de andere redacteuren geacht deze verzen toegevoegd, maar veeleer hun werkmodel dat bestond uit twee regels:

 1. Wanneer B (Vatican) en Alef (Sinaiticus) worden afgesproken, maar verschilt van andere manuscripten volgen we deze twee.
 2. Wanneer FNns verschillen dus het is best om de tekst die verschilt van de latere religieuze tekst, dat wil zeggen kiezen Byzantijnse manuscripten.

overzicht

We hebben nu doorlopen twaalf passages aan te tonen hoe de selectie van de tekst aan de nieuwe basistekst ging. Sommige van deze passages hebben betrekking op de tegenstrijdigheden en anderen op het gebied van ondersteuning van Jezus godheid. De steun van verschillende handschriften kan verschillen van de ene plaats naar de andere. Soms is de steun is een van de oudste handschriften sterkere en soms zwakker. Maar heel vaak de Byzantijnse tekst / Ontvangen tekst steun van één of meer zeer oude Griekse manuscripten. Text Wetenschappers zeggen dat we vandaag de toegang tot ouder en beter manuscripten dan ze hadden in de jaren 1500, maar B (Vatican) werd al in 1500 bekend en Alef (Sinaiticus) is niet echt een goed handschrift. Het is een bekend feit dat de FNns vele transcriptie fouten in dit manuscript. Zo'n slechte handschrift zou er niet geweest zijn invloed het heeft de nieuwe Griekse tekst ontvangen. Hoewel de beschikbaarheid van manuscripten zijn beter vandaag dan in 1500, wordt het cruciale vraag: Wie moet de keuze te maken? Degenen die christenen en geloven dat de Schrift is van God ingegeven en bewaard door de voorzienigheid van de Heer voor onze tijd het maken van een selectie van de tekst. Maar degenen die niet geloven dat de Schrift is gegeven door inspiratie, en niet geloven dat de Heer houdt de tekst, ze maken een andere keuze. Omdat ze geloven in de mondelinge overdracht, bedoelen ze dat het veiligst als het FNns verschillen in de tekst, selecteert u de tekst die verschilt van de latere kerkelijke tekst, dat wil zeggen Byzantijnse. In deze review, kunnen we concluderen dat als de keuze was tussen de Byzantijnse en Vulgaat manuscripten, zodat ze ervoor gekozen om af te wijken van de Byzantijnse tekst. Ze wilden vooral om hun favoriete manuscript B (Vaticanus) volgen, maar we kunnen ook momenten waarop ze kozen af ​​te wijken van dit manuscript omdat het in overeenstemming is met de Byzantijnse manuscripten en in de keuze tussen het volgen van B (Vatican) was of afwijken van de Byzantijnse tekst, zoals kozen ze af te wijken van de Byzantijnse tekst. Dit antibysantiska werkend model dat niet zo bekend is, kan men ongeveer in één van de boeken Metzger lezen. (1. Metzger, blz. 87) Dit is niet een wetenschappelijk werk model maar op basis van een irrationele terughoudendheid Byzantijnse manuscripten en ontvangen tekst. Zulk een werkend model is niet alleen onwetenschappelijk, maar ronduit onbijbels omdat het voorbijgaat aan het getuigenis van de Bijbel over zichzelf.

Als christenen geloven dat Gods woord wordt uitgeademd en bewaard moest een selectie te maken, want had de oorspronkelijke Griekse tekst, die is uitgegroeid tot de FNns vertegenwoordigd in de collectieve manuscript materiaal, dat wil zeggen de Byzantijnse tekst die vervolgens fck een voortzetting van de ontvangen tekst. Maar helaas, de nieuwe basistekst, met al zijn fouten en tegenstrijdigheden zijn de basis voor bijna alle Zweedse vertalingen tijdens de jaren 1900 en begin 2000, met twee uitzonderingen. Duigen herziening van Karl XII Bible 1923 KJV, zowel op basis van de ontvangen tekst. Alleen in het Nieuwe Testament betreft de veranderingen rond 3300 plaatsen! Voor degenen die meer willen weten, raden wij een bezoek aan de website, bibel.se , waar u kunt genieten van video's en vele artikelen en debatten.


ZWEEDSE KJV

Bo Hagstedt, voorzitter

André Juthe Ph. D.


→ Download het artikel als pdf-bestand.


Zie de vorige secties:

website Reformatie Bijbel: www.bibel.se

Zie ook:


Referenties

 1. Bruce Metzger, de tekst van het Nieuwe Testament, het is Transmission, corruptie en restauratie, 4e druk, Oxford University Press in 1968.
 2. Bruce Metzger, A Tekstuele Commentaar op het Griekse Nieuwe Testament, 2e editie, Deutsche Bibelesellschaft / Duits Bible Society, Stuttgart, 8 afdrukken. In 2007.
 3. John William Burgon, The Revision herziene, tweede druk, Dean Burgon Society Press, New Jersey, in 2000.
 4. JA Moorman, Vroege manuscripten, kerkvaders en de Authorized Version, The Bible for Today Press, New Jersey, 2005. Moorman heeft het manuscript bewijs FNns samengesteld en zelfs citeert de kerkvaders. De bronnen die hij heeft gebruikt, is Tischendorfs achtste editie, Nestle-Aland versie 26, de United Bible Societies derde editie in 1975, kaarten van de manuscripten in de tekst van het Nieuwe Testament door Kurt en Barbara Aland, CE Leggs edities van Matteüs en Marcus, een aantal citaten zijn uit von Soden, Hodges en Farstad, de Åland samenvatting van de evangeliën en Hoskier Openbaring.
 5. Matthew Zwart, Commentary Peake's op de Bijbel, herziene uitgave 1962
 6. Bruce Metzger, Het Nieuwe Testament, haar achtergrond, groei, en Content, Abingdon Press, 1965
 7. TC Skeat, De Codex Sinaiticus en de Codex Alexandrinus, Londen, het British Museum in 1963.
 8. jaarverslag Swedish Bible Society, op enkele minuten van de 21 april 1886.

Tack för att du läser Apg29. DELA gärna till dina vänner. Du kan också stödja Apg29 genom att sätta in en valfri GÅVA på BANKKONTO 8169-5,303 725 382-4. På internetbanken går det att ställa in så att du automatiskt ger en summa varje månad. Men om du hellre vill kan du SWISHA in en frivillig summa på 070 935 66 96. Tack.


Vill du bli frälst?

Ja

Nej


Publicerades onsdag 8 maj 2019 13:38 | | Permalänk | Kopiera länk | Mejla

22 kommentarer

Robert 8/5-2019, 17:33

Den ende som kan tvivla på Jesu Gudom är den som inte blivit född på nytt, oavsett översättningar. Och oavsett översättningar vet den som är född på nytt att Jesus är Herrarnas Herre och Konungars Konung. Man vet åxå att Jesus alltid varit det för han är Alpha och Omega.

Men ok det hade ju underlättat om hela skriften var utan mänsklig bristpåverkan tex i Uppenbarelseboken där den blekgula hästen egentligen är en grön häst....

Svara


margareta 8/5-2019, 21:35

TACK FÖR DENNA PÅMINNELSE

Den Heliga Skrift, Ordet, är mina fötters lykta, ett ljus på min stig

Gud har gett oss en instruktionsbok

Ändrar man, lägger till, drar bort, då är det svårt att förstå Ordet, då är det ingen Helig Skrift längre och då blir det förvirring

Märkligt att ändra en grundtext ???

Var finns vördnaden och respekten för Guds Ord som är heligt.

Svara


Roger T. W. 8/5-2019, 23:57

Det här är fantastiskt och visar hur mycket vi behöver varandra. Vi är många som inte kan grundspråken. Var och en bidrar efter egen förmåga. Jag kan inte svetsa med pinne heller och glädjer mig över att några kan. Se beroendet i vår människofamilj.

Svara


Stefan Jonasson 9/5-2019, 09:22

Folkbibeln är en bra översättning.. När jag började läsa bibeln igen efter många år.. Efter många år i misär och hopplöshet och jag åter igen kunde gripa tag i GUDS NÅD och få tillbaka mitt hopp.. Hade läst 1917 förut.. Den var bra med en fin gammal svenska.. En översättning jag läste står det i Rom 5:1 då vi nu blivit rättfärdiga av tro har vi fred med GUD genom vår HERRE JESUS KRISTUS.. I folkbibeln står det frid med GUD det är väl samma sak egentligen.. Men fred är ett bra ord alltså vi har slutit fred med GUD genom att tro på den han har sänt.. I gamla testamentet står det att fred må man sluta med mig.. Vi har fred med GUD genom att han förklarat oss rättfärdiga.. Trots att vi egentligen inte alltid gör det som är rättfärdigt.. Vi misslyckas ibland men vi försöker han tillräknar oss inte våra synder längre vi är försonade med GUD han ser oss som rena han ser JESUS KRISTUS RÄTTFÄRDIGHET...

Svara


Alf 9/5-2019, 23:16

Jag uppskattar väldigt att Reformationsbibeln finns och de som jobbat och slitit fram den genom Guds nåd. Det är kraft i Guds Ord.

Svara


Aila Annala 10/5-2019, 08:36

Jag tänker inte gå in på själva argumentationen eftersom det redan finns alldeles tillräckligt mycket skrivet om de olika handskriftstraditionerna, även av bibeltrogna evangelikala forskare (där Hagstedts & Juthes ord "myt" verkligen inte är rätt beskrivning). Bara ett par ord om litteraturen: deras första källhänvisning är till Metzger, men varför inte ta en nyare upplaga, den fjärde från 2005? Jag skulle också vilja rekommendera Craig Blomberg: "The Historical Reliability of the Gospels" (2nd ed., 2007) och "Can We Still Believe the Bible?" (2014), bara som exempel på att det jag skrev i min artikel inte är något bara jag "hävdar".

Jag vill också påpeka att Hagstedt & Juthe verkar helt ha missat/valt bort min huvudpoäng med min artikel: jag ville vädja till den svenska kristenheten att inte smutskasta varandras bibelöversättningar eller försöka bedöma översättarnas tro. Det ger ett ytterst märkligt intryck för icketroende att de kristna bråkar om sin egen heliga Skrift och ifrågasätter varandra. Jag menar att varje bibelläsare kan i alla seriösa bibelöversättningar hitta allt människan behöver för sin frälsning, och ingen översättning är fullkomlig, så låt oss tacka Gud för att vi har så många översättningar som kan komplettera varandra. Är det inte det viktigaste att folk läser Bibeln, oavsett översättning? Väldigt många kristna läser långt värre saker än en kanske något bristfällig Bibel, med både texter och bilder av betydligt mer tvivelaktiga skribenter än några bibelöversättare! Har inte många kristnas oro blivit ganska missinriktad?

Svara


Lena Henricson 10/5-2019, 15:05

Svar till Stefan Jonasson .

Så fint att du kom tillbaka till din tro på JESUS! 💕✝️💕Då blev det glädje hos Gud och änglarna i himlen. 🎶🌸🎶🌸🎶

Svara


Lena Henricson 10/5-2019, 15:06

Svar till Aila Annala.

Håller med dig! 👍🌹

Svara


Mikael N 11/5-2019, 01:44

Är det någon som har några åsikter om King James-bibeln på svenska? Vad ser ni för för- och nackdelar med denna i jämförelse med Reformationsbibeln?

Svara


Leif 11/5-2019, 10:57

Svar till Mikael N.

ReformationsBibeln är bättre för egen del eftersom den är på svenska!

Men KJW är bra också! 🙏

Svara


Mikael N 11/5-2019, 14:39

Svar till Leif.

Jag syftade specifikt på de svenska översättningen av KJV – http://nyatestamentet.nu/

Jag tycker språket är lite otympligt, då man verkar strävat en mer eller mindre bokstavlig översättning av 1600-talsengelska till svenska.

Sedan delar jag inte heller deras översättningsfilsofi – att just King James-bibeln (alltså inte bara de grundtexter den bygger på) skulle stå under ett löfte om ofelbarhet. Det är ju en väldigt vanlig uppfattning i USA bland t.ex. oberoende baptister eller primitiva baptister.

Svara


Bo Hagstedt 12/5-2019, 12:25

Svar till Aila Annala.

Aila Annala undrar över varför vi inte har använt oss av en nyare upplaga av Metzgers bok. Hon föreslår fjärde upplagan från 2005 av boken ”The Text of the New Testament, It’s Transmission, Corruption and Restoration”. Men våra citat från den boken är från fjärde upplagan. När en bok tar slut så gör man nya tryckningar. Om det sker förändringar i textinnehållet så blir det en annan utgåva än den första (utgåva= reviderad upplaga). Men tryckningen 2005 är inte en ny utgåva utan en ny tryckning av samma utgåva som 1968. Det innebär att innehållet i boken från 1968 och 2005 är detsamma. Om Aila har upptäckt några skillnader, mellan boken som trycktes 1968 och 2005 som berör våra citat, så vill vi gärna få veta det, vi önskar bara försvara Guds ord med hjälp av sanningen. Men i så fall har förlaget missat att ange att 2005 är en ny utgåva vilket vore ytterst osannolikt.

Orsaken att vi valde att ge ut en sammanställning över handskriftsbevis var att Annala hävdade att Reformationsbibelns grundtext bygger på handskrifter från 900 - 1200 talet. Vi har lagt fram konkreta bevis på att det inte stämmer. Vi är väl medvetna om att det finns fler än Annala som gör liknande påståenden. Det gör emellertid inte dessa påståenden mer berättigade. Även om Erasmus inte hade tillgång till äldre handskrifter än från 900-talet när han gjorde sin sammanställning, så har senare textfynd visat att Textus Receptus har stöd även från gamla handskrifter. Det blir därför missvisande att påstå att Textus Receptus bygger på handskrifter från 900 - 1200 talet som Annala och andra textkritiker gör.

När det gäller Annalas huvudpoäng att vi inte ska bråka om den heliga Skrift så tänker hon mycket på hur icke kristna ska uppfatta oss kristna. Hon tycker att det viktigaste är att vi läser Bibeln oavsett vilken översättning vi använder. Detta är ett felaktigt resonemang. Det viktigaste är inte hur icke kristna ser på oss utan hur Gud ser på en bibelöversättning, eftersom det är den heliga Skrift som Gud själv är författare till. Om en översättning inte säger hela sanningen om Jesus, Guds Son, eller till exempel hur vi blir frälsta, så behöver vi reagera och säga ifrån. Man kan bli frälst genom bara vissa delar av bibeln t.ex. Johannesbreven eller ett enda av evangelierna (som det varit under kommunistregimer för många kristna) eller utan någon bibel alls. Men det är inget skäl mot att göra allt man kan för att få den bästa möjliga översättningen av en korrekt grundtext och att kritisera de översättningar som inte håller det måttet. Vår respekt inför Gud och sanningen bör inte ge oss något annat val.

Annala bortser från det faktum att det är viktigt vilken tro man har när man sorterar bland handskrifterna för att välja ut rätt grundtext till Bibeln. Om man har fel tro eller fel utgångspunkt så kan det påverka vilka handskrifter man väljer som äkta och ursprungliga. Vi har lagt fram tydliga bevis för att de fem män som gav oss den nya grundtexten till Nya Testamentet hade fel utgångspunkt och därmed valde fel handskrifter. Det är också så att om man har fel tro när det gäller grundläggande kristen tro, så kommer det att påverka översättningen. Vår avsikt har aldrig varit att "smutskasta" Bibel 2000, men däremot har vi önskat göra varje bibelläsare uppmärksam på dess uppenbara brister. Det är en plikt för varje lärjunge till Jesus att påpeka när hans ord och budskap inte återges korrekt. Även utgivarna till Folkbibeln har kritiserat Bibel 2000, även om de använder samma grundtext. Självklart blir Folkbibelns översättning bättre än Bibel 2000, av den enkla anledningen att enbart kristna, som är födda på nytt, har medverkat i översättningen. Så är inte fallet med Bibel 2000. Hur ska man kunna översätta den heliga Skrift om man inte är född på nytt? Det är ett känt faktum att inte alla som medverkade i översättningen av Bibel 2000 var födda på nytt. Till och med sådana som inte tror att det finns någon Gud har medverkat. För den som vill veta mer om Bibel 2000 och dess brister kan läsa Leif Johanssons skrift: Kan man lita på Bibel 2000?

http://www.dragenut.se/filer/Kan%20man%20lita%20pa%20Bibel%202000.pdf

Sammanfattningsvis, så är vår huvudpoäng att när det gäller en översättning av Bibeln, så gör man det för Herren. Det viktigaste blir då att i gudsfruktan göra sitt bästa för att få fram en översättning som kan bli godkänd av Herren. Om det är något som vi människor anser att vi ska kunna lita på så är det Bibeln. Den är ju fundamentet för de kristna lärorna. Därför menar vi att det är viktigt att välja inte bara en bra översättning utan en bra översättning av en korrekt grundtext. Det finns i Sverige idag både bra och dåliga översättningar av Bibeln. Om vi läser en bra bibelöversättning och gör som det står så blir det bra frukt i våra liv, men om vi läser en dålig översättning, som är full av motsägelser och felaktiga påståenden, så blir frukten i våra liv sämre. Det bästa är om folk läser en Bibel som är en bra översättning av den korrekta grundtexten.

SVENSKA REFORMATIONSBIBELN

Bo Hagstedt, Ordförande

André Juthe Ph. D.

Svara


Torbjörn S Larsson 12/5-2019, 15:26

Värdefulla tankar.

Det är värdefulla tankar Bo ger oss. Alltför ofta har de psykologiska ställningstagandena, ofta undermedvetna, förbisetts då en bibelöversättning debatterats. På ett föredömligt sätt så guidad vi igenom avsnitt efter avsnitt och slipper den pösigt överlägsna ton som man annars använder mot lekmän.

-- En översättning ska vara en översättning. Inte en förklaring till det man uppfattar vara textens mening som man ofta ser i NT av bibel 2000. Dock anser jag deras översättning av GT är betydligt bättre. Luthers översättning av profeterna i GT tycker jag verkar vara lite av ' skjuta från höften '. Men å andra sidan gav han ju oss hela Bibeln på vårt eget språk. Den som alla talar illa om, fribaptisten Helge Åkesson översatte alltihop. När jag grunnar över något så går jag alltid dit eller så tar jag omvägen över Peter Fjellstedt kommentarer som hanterar K XII:s översättning ( Reformationsbibeln).

Reformationsbibeln känns äkta och har ett friskt språk. Hoppas bara att deras pågående översättning av psaltaren i GT kan behålla ordvalörerna och samtidigt få den fina poetiska klangen som lever i 1917 - års översättning!!

Svara


Leif 12/5-2019, 19:25

Svar till Mikael N.

Jaha du👍

Den har jag missat helt....

Svara


Mikael N 13/5-2019, 12:25

Jag satt och funderade, och tänkte att många av de grupper (åtminstone i USA) som hårdast driver KJV-onlyism eller försvarar Textus Receptus eller majoritetstexten, också är rörelser som företräder baptistisk successionism, dvs. att det finns en obruten kedja av baptistiska församlingar allt sedan nytestametlig tid. Hur ser ni på det?

Svara


Christer Åberg 13/5-2019, 13:57

Svar till Mikael N.

"Hur ser ni på det?"

Artikeln handlar om grundtexten och Reformationsbibeln. Alltså ingen diskussion som inte har ämnet att göra.

Svara


Torbjörn S Larsson 13/5-2019, 22:47

Svar till Mikael N.

Utan tvekan fanns det grupperingar där det förekommit bibelöversättningar på landets språk långt före Luther och Wycliffe. Då jag gick i skolan framställdes Luther lite som en superhjälte som översatte NT av Reformationsbibeln på tre månader! Onekligen en bragd. Men vad få vet är att det innan honom fanns minst 14 översättningar till tyska språket...En del av dessa hade anknytningar.

Men egentligen var det ju katoliken Erasmus som fixade sammanställningen av grundtexten. Medans hans kollegor ägnade sig att bränna upp både biblaröversättningar och ägare till dessa.

Svara


Aila Annala 14/5-2019, 12:16

Som jag redan skrivit väljer jag att inte gå in på någon närmare argumentation mot Hagstedt & Juthe, av just den anledning jag redan nämnt: det finns alldeles tillräckligt mycket skrivet om bibelhandskrifter för att den som vill kan bekanta sig med dem själv. Jag skulle bara önska att alla läste på och tänkte efter lite, innan man kommer med så bergsäkra åsikter om andras arbeten och försök till bevisföring mot dem.

Jag skulle också fortfarande vilja vädja till kristenheten att hålla en lite ödmjukare och respektfull attityd mot våra vedertagna bibelöversättningar – inte bara för icketroendes skull utan också därför att Bibeln varnar oss för att döma. Jag orkar inte tro att Hagstedt & Juthe är kapabla att bedöma hur Gud ser på våra olika bibelöversättningar utan får nog (precis som jag och alla andra) nöja sig med att vi är begränsade människor allesammans. Om det nu vore så bekymmersamt att bara en enda svensk bibelöversättning är ”den rätta”, så måste alla deras tro ifrågasättas som blivit troende tack vare och rättat sitt liv efter en annan översättning. Jag har lite svårt att tro att Hagstedt & Juthe riktigt vill gå så långt, och just därför vore lite mer ödmjukhet på sin plats. Självupphöjelse och ifrågasättande av andra väcker inte den respekt som de antagligen strävar efter.

Jag möter ständigt uppriktiga och ärliga, kompetenta och gudfruktiga kristna i olika sammanhang som verkligen inte uppfattar sina bibelöversättningar på det sätt som Hagstedt & Juthe (och många andra) vill hävda att de är (att de t.ex. skulle nedgradera Jesus gudom). Jag har på mina föreläsningsresor och i andra sammanhang fått försöka försvara andra bibelöversättare – faktiskt också Reformationsbibeln! – just därför att alla översättare är bristfälliga människor och i behov av samma Guds nåd och förlåtelse som alla andra, och kan göra oss skyldiga till många felbedömningar och misstag. Men dömande attityder mot andra har jag aldrig kunnat försvara, oavsett varifrån de kommer. Jag känner personligen andra bibelöversättare och representanter från olika bibelsällskap (bl.a. har jag suttit som Biblicas representant i våra gemensamma möten kring Bibeln, dess översättning och spridning), och jag hyser en stor respekt för dem som arbetar med Guds Ord, även om vi inte alltid tänker lika i varje detalj. Vi strävar efter samma mål, att göra Jesus känd som världens Frälsare och försöka övertyga människor om att han är ”vägen, sanningen och livet.”

Aila Annala

Svara


PT 14/5-2019, 12:25

Svar till Aila Annala.

Väldigt bra kommentar Aila!!!!

Svara


Stefan Jonasson 15/5-2019, 01:39

Summan av GUDS ORD är sanningen står det i bibeln... Inte bara enskilda verser.. Som man gör olika doktriner av.. Det går att läsa alla översättningar och räkna ut vad GUD vill säga till oss ödmjuka er för GUD så ska djävulen fly från er... Och han skall upphöja er och ära er (visa sin vilja).. Tack för alla som bevarat skriften och forskat i skrifterna under alla århundranden..

Svara


André Juthe 17/5-2019, 18:29

Vi noterar att Aila inte går i svaromål på sakfrågan på någon enda punkt av det vi tagit upp. Vi håller med henne på den punkten att vi inte anser oss kapabla att bedöma hur Gud ser på de olika bibelöversättningarna. Annala varnar för att vi inte ska döma. Om hon vill påstå att vi är dömande, så tar hon fel, vi har enbart gjort en bedömning av en översättning (Bibel 2000) och talat om att den inte säger sanningen på flera ställen.

Vidare efterlyser Annala mer ödmjukhet och varnar för ”självupphöjelse” och ”ifrågasättande”. Vi har svårt att känna igen denna beskrivning. Är vi mindre ödmjuka än de som gav oss den nya grundtexten 1975? De anser med ”absolut säkerhet” att de sista tolv verserna i Mark. 16:9-20 inte är ursprunglig text utan har blivit tillagt. Vi har gått igenom det samlade handskriftsmaterialet och gått igenom alla deras argument. Både vi själva och erkända textforskare har kunnat konstatera att inte något av deras argument håller. Varför är vi mindre ödmjuka när vi säger att de tolv verserna med ”absolut säkerhet” är äkta och ursprunglig? Det märkliga är att när vi hävdar att just Textus Receptus är den korrekta grundtexten, så är det brist på ödmjukhet. Men om Annala och andra nutida översättare hävdar att den nya grundtexten är den rätta, så är man istället ödmjuk!

Men att hävda att de som förespråkar någon annan grundtext än Textus Receptus inte skulle göra precis samma ”självupphöjande” anspråk är naturligtvis felaktigt. Ty att hävda att en grundtext är den korrekta är rimligtvis – från ett kristet perspektiv det samma som att hävda att Gud anser att den är korrekt. Eller Menar Aila att en grundtext kan vara korrekt samtidigt som Gud anser att den inte är korrekt? Annala: skriver vidare: ”Jag skulle bara önska att alla läste på och tänkte efter lite, innan man kommer med så bergsäkra åsikter om andras arbeten och försök till bevisföring mot dem. ” Ok, men det är ju precis det som vi gjort med åtskilliga debattartiklar, och frågan är om det är vidare ödmjukt att antyda att dessa artiklar visar att vi inte är pålästa och har sysslat med stor eftertanke? Speciellt när man inte på någon enda punkt visar att vi har fel i sak? Är det ödmjukt? Det är också svårt att se varför vi inte kan ha respekt för dem som arbetar med Guds ord samtidigt som vi hävdar att Textus Receptus är den ursprungliga texten. Det ska tilläggas att vi har djup respekt för både Ailas och Biblicums arbete, men vi delar inte ståndpunkten att Textus Receptus bör ersättas av den reviderade texten. Varför är det ”dömande” att förespråka Textus Receptus men inte dömande att förespråka den reviderade ”moderna” textsammansättningen?

Annala hävdar vidare i sitt inlägg att det ”vore bekymmersamt om bara en enda svensk översättning är den rätta. Vidare då: ”måste alla deras tro ifrågasättas som blivit troende tack vare och rättat sitt liv efter en annan översättning.” Detta är inte något som vi har påstått. Vi har istället hävdat att man kan bli frälst genom att läsa de flesta bibelöversättningar som vi har samt att man även kan hitta värdefull undervisning för de kristna. Men om man läser ett av de bibelställen som lär fel och följer det, då kan man komma fel, såsom t. ex. om man läser 1 Petr. 2:2 där det står i den felaktiga grundtexten att man kan ”växa upp till frälsning”. Om man följer denna undervisning och förbiser det faktumet att vi måste bli födda på nytt, dvs. omvända oss, för att bli frälsta, då blir det fel. Frälsning är inget man kan växa upp till, det är bara något man kan ta emot som en gåva.

Vi håller med Annala på den punkten att vi alla är bristfälliga människor som är i behov av samma Guds nåd och förlåtelse inklusive bibelöversättare. Vi har aldrig ägnat oss åt att döma andra bibelöversättare eller de som gav oss den nya grundtexten. Inte heller har vi kommit med några personliga anklagelser. Däremot har vi lyft fram vilken tro och övertygelse de hade som gav oss den nya grundtexten, eftersom det i mycket hög grad påverkade deras urval av text.

Annala har meddelat att hon inte avser att gå in argumentation angående huvudämnet för vår artikel, den rätta grundtexten till Nya Testamentet, så därför betraktar vi debatten som avslutad. Christer Åberg har meddelat att debatten ska handla om detta och inget annat.

Läsarna får själva bedöma vilken position det är som har de bästa argumenten för sig.

Med önskan om Guds rika välsignelse,

SVENSKA REFORMATIONSBIBELN

Bo Hagstedt, Ordförande

André Juthe Ph. D. Informationssekreterare

Svara


SAS 17/5-2019, 23:10

Svar till André Juthe.

Bra skrivit kära bröder i Kristus! Jag har köpt många Reformationsbiblar av er och den översättningen känner jag mig trygg med. Jag har i mina samtal med er upplevt en sann ödmjukhet i ert arbete med att översätta. Ännu en gång vill jag säga tack från mitt hjärta till ert arbete och ser framemot att se hela Bibeln översatt.

Med Varma Hälsningar

En som är trogen köpare av Reformationsbibeln

Svara


Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?

Din kommentar kan deletas om den inte passar in på Apg29 vilket sidans grundare har ensam rätt att besluta om och som inte kan ifrågasättas. Exempelvis blir trollande, hat, förlöjligande, villoläror, pseudodebatt och olagligheter deletade och skribenten kan bli satt i modereringskön. Hittar du kommentarer som inte passar in – kontakta då Apg29.


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 34, torsdag 22 augusti 2019 kl. 00:21

Jesus söker: Henrietta, Henrika!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
onsdag 21 augusti 2019 23:06

Be att Jesu ska hela allt som gått sönder, Herren vet och kan göra allting nytt.


Morsan reklam


Aktuella artiklar


Senaste kommentarer


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp