Surfar nu: 754 www.apg29.nu


Ilaah ma illoobi dadkiisa

Reader Mail by MR SMITH .

Ilaah ma illoobi dadkiisa

Xusuusnow in Ilaah ma illoobo dadka Yuhuudda. Ma aan arki kartaa wax kasta oo ku samayso Kitaabka Quduuska ah ka badan in Yuhuuddu ay weli tihiin dadka Ilaah. First, waa in aan cad in dadka Ilaah doortay, Yuhuudda, iyo uusan dib loo qaaday.

Aynu tag Romans cutubka 11 aayadda 1 2

"Waxaan haatan ku weydiin ka dibna, Ilaah miyuu xooray dadkiisii? Ma suurtowdo. Aniga qudhaydu waxaan ahay mid reer binu Israa'iil, iyo Soddognimo, Ibraahim iyo qabiilkii reer Benyaamiin Ilaah. Ma diidi dadka, oo uu wixii uu horey loo yaqaaney sida uu."

Waxaan qaadan aayadaha 28-29

"Marka la eegayo injiilka iyagu waa cadaawayaal aawadiin, laakiinse xagga doorashada waa kuwo la jecel yahay awowayaasha aawadood. Waayo, hadiyadaha iyo yeedhidda Ilaah ma aha lumay."

Haddii hadda yabooha ahaa Yuhuudda ee Axdiga Hore, sidoo kale waa in Axdiga Cusub aan ka akhri Yeremyaah 31, Aayado 31 33

"Bal eega, maalmihii waa imanayaan, ayaa Rabbigu leeyahay, oo anigu axdi cusub ula dhigtay reerkii reer binu Israa'iil iyo reer Yahuudah ka dhigi doonaa, Oo aan ahayn axdigii aan awowayaashood la dhigtay maalintii aan iyaga gacanta qabtay oo iyaga Masar ka soo baxay - axdigii aan ku way jebiyeen, in kastoo aan ahaa sayidkoodii eeliyaa - Sayidka Rabbiga ahu leeyahay. No, kanu waa axdiga aan ka dib markii this ula dhigtay reerkii reer binu Israa'iil, ayaa Rabbigu leeyahay ka dhigi doonaa, oo aan sharciga ku gelin doonaa uurkooda, oo qalbigoodana waan ku qori ay. anna Ilaahood baan ahaan doonaa, oo iyaguna dadkaygay ahaan doonaan. "

Ina keena oo aynu cutubka Aayado Romans 16-18

"Oo haddii xididku quduus yahayna, de laamahuna waa quduus. Laakiin haddii laamihii qaarkood laga jebiyey, oo adigoo, isagoo geed saytuun dibadeed, ayaa meeshoodii ka mid ah kuwa kale oo hadda qayb xididka saytuunka ah oo dhab ah, markaa waa in aad ka faanin laamaha. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad sarraysiin naftaada, waa inaad ogaataa in aanay ahayn kan xididka sida, laakiinse xididkaa adiga ku sida. "

Tan iyo Paul qoray kaniisadda oo Efesos joogtay;

"Haddaba sidaas daraaddeed idinku mar dambe ma ihidin ajanabiyo iyo shisheeyayaal, laakiinse muwaadiniinta walaalahooda la quduusiintii iyo xubno ka mid ah qoyska Ilaah."

Waxaan nahay sida aad ka arki isku waddan tihiin dadka Yuhuudda. qorshaha Ilaah ee badbaadada waa sidaas u weyn oo ay ka mid ah dadka Yuhuudda ah. Markii aan badbaadiyey sida yar oo 18-sano jir ah si aan dareemay ugu dhaqsiyaha badan jacaylka noocan oo kale ah, waayo, dadka Yuhuudda. Qalbigaygu wuxuu ahaa loo bedelay oo aan bilaabay inuu reer binu Israa'iil barakeeyo sida Kitaabka Quduuska ah wuxuu inoo sheegayaa in la sameeyo.

Ma doonaysaa barako ama habaar on noloshaada? Haddii aad wado quudhsasho iyo Jees oo ka mid ah dadka Yuhuudda ah, ma waxaad yeelan doontaa barako Ilaah on noloshaada aan inkaar. The dadka Yuhuudda waa muhimka ah ee Kitaabka Quduuska ah oo dhan.

"Rabbigu wuxuu Aabraam ku tidhi," Ka tag waddankaaga, iyo xigaalkaaga, iyo reerka aabbahaaba, oo taga si dalka aan ku tusi doono. Waxaan adiga kaa dhigi doonaa quruun weyn. Waan idin barakayn doonaa oo waxaan ka dhigi magacaaga weyn, iyo barako baad ku ahaan doontaan. Oo waan barakayn doonaa kuwa kuu duceeya iyo habaaro kuwa idin habaara. In kugu qabiilooyinka dhulka oo dhammu ku barakoobi doonaan. "

Ha noo barya, waayo dadka Yuhuudda intii Rabbiga Ilaaheenna ahu wuxuu idiin doortay. Ha free of quudhsasho ka dhanka ah dadka Yuhuudda noo noqon. Marka aan maqlo in Israa'iil si joogta ah uu u doortay sida Casaaseel ah, inta badan ee isku dhaca bariga dhexe, waa in aynu ogaannaa in Ilaah doortay dad. Ilaah siiyey Ibraahim amray in dal in uu waa in ay qaataan iyo halka uu noqon doono barako weyn tagaan. Ibraahim qoyska iyo saaxiibada guuri jireen. Markii uu dalka reer Kancaan, Ilaah isaga u sheegay;

Farcankaaga ayaan dalkan siinayaa doonaa (1 Baxniintii 12: 7).

Sidoo kale waxaa ka mid ahaa Ibraahim, axdi ula dhigtay Ilaah.

League loogu tala galay in Ibraahim helay ballankii dal. yabooha Ilaah ku celi ka dibna si toos ah Ibraahim, iyo Isxaaq, Yacquub iyo Muuse siddeed jeer, sidoo kale soo celin aynu ka soo farcannay yabooho toban jeer in ay dadka. yabooha waxa lagu sheegay in ka badan 200 jeer in Kitaabka Quduuska ah.

Waxaan u aragnaa in ay tahay muhiim in la Ilaah, ka dibna waxaan si dhab ah qiyaasi karnaa in Ilaah na siin lahaa dadka, dadka aan Yuhuudda ahayn, mid ka mid ah dhaqanka ku saabsan sida loo la xidhiidhaan Israa'iil, oo waan barakayn doonaa kuwa kuu duceeya iyo habaaro kuwa idin habaara. In kugu qabiilooyinka dhulka oo dhammu ku barakoobi doonaan (1 Baxniintii 12: 3). Waa in aan xasuusnaano in Eebe u abuuray qabanqaabiyey Israa'iil, Isaiah 43: 1:

Laakiin hadda, sidaas daraaddeed Rabbiga, kan idinka abuuray, O Yacquub wuxuu leeyahay, kii idin sameeyey, Israa'iilow, ha cabsan, waayo, waan idin soo furtay, oo waxaan idin magac ugu yeedhay, oo aad anigaa iska leh.

Waxay u eg yihiin dhoobo gacantii xoogga Ilaah. Ilaah waa wheel dheryasameeyaha, qaadashada buro dhoobo. buro A dhoobo taas oo waa wax Ilaah hortiisa qaaday daryeelka waxaa ka mid ah. Qaab daran, taas macnaheedu ma ahan inay wax Masiixiyiinta aad u badan.


MR SMITH

Articles iyo videos in la sameeyey by kale oo aan ahayn Apg29.nu laga yaabaa in views in site blog ma wadaagno.


submit to reddit


Vill du bli frälst?

Ja

Nej


Publicerades tisdag 11 juni 2019 02:37 | | Permalänk | Kopiera länk | Mejla

66 kommentarer

Steven Tue, 11 Jun 2019 05:12:48 +020

Själv tror jag att Jesus är min Herre och Frälsare.

Svara


Andy Svensson Tue, 11 Jun 2019 07:00:03 +020

Svar till Steven.

Så bra att du tror det att Jesus är din Herre och frälsare. Då har du kärlek till det judiska folket med eller hur? Samt brinner ditt hjärta för att Juden ska lära känna den Jesus Kristus som är din Herre och frälsare du bekänner.

Svara


AnnMarie Tue, 11 Jun 2019 09:22:15 +020

"Märkligt att detta inte betyder något för så många kristna"

Det är inte så konstigt .eftersom det finns så många underliga uppfattningar om judarna och deras kommande frälsning mm bland många kristna som ser dem som utvalda.

Rekommenderar Sven Reichmanns undervisning om judarna och deras kallelse.Finns bla på nätet och i bokform

Svara


Andy Svensson Tue, 11 Jun 2019 11:46:17 +020

5 Mos 7:6 Ty du är ett heligt folk inför HERREN, din Gud. Dig har HERREN, din Gud, utvalt att vara hans egendomsfolk framför alla andra folk på jordens yta. 7 Det var inte för att ni var större än alla andra folk som HERREN fäste sig vid er och utvalde er, ni var tvärtom mindre än alla andra folk.

Ps 135:4 HERREN har utvalt Jakob åt sig, Israel till sin egendom.

Ps 105:6 ni Abrahams barn, hans tjänare, ni Jakobs söner, hans utvalda. 7 Han är HERREN, vår Gud, över hela jorden når hans domar.

Svara


Tomas N Tue, 11 Jun 2019 12:05:31 +020

Gud har ett folk som tillhör honom. Gud har skapat alla folk ,älskar människorna och vill att alla skall bli frälsta och har erbjudit en väg till Frälsning.

Det är evangeliet i korthet. Kärlek till synd och otro står ivägen som främsta hinder.

Om man som Guds barn har tillägg som innebär att Gud gör skillnad(förutom om man tillhör honom eller inte) på folk så har man skapat extra hinder både för sig själv och andra när det gäller frälsning och relation med Gud.

Eller har vi en hierarki bland Guds folk ,eller ett kastsystem rentav?

Nej verkligen inte.

Svara


Leif Tue, 11 Jun 2019 12:06:11 +020

Svar till Andy Svensson.

Ganska tydligt och klart!

Svara


Leif Tue, 11 Jun 2019 12:30:09 +020

Svar till Tomas N.

Israel både som folk och plats är dock ändå fortfarande utvalt för Guds syften framåt i tiden. Gud har en fortsatt plan med Israel, den som inte har sett och förstått det behöver läsa mer om det i Bibeln så att man börjar förstå. Bibeln förklarar ju det tydligt på många ställen.

Jesus kommer till Israel och Jerusalem snart. Det är först och främst enligt Skriften speciellt både Judar och övriga Israel som står vid Oljeberget och ser Människosonen komma. De har även fortsatt en tydlig huvuduppgift de kommande sista tusen åren härnere på jorden efter det att Jesus har tagit kommandot över hela jorden.

(Sakarja 12:1‭-‬14) En profetia, Herrens ord om Israel. Så säger Herren, han som har spänt ut himlen och lagt jordens grund och som format människans ande i henne: Se, jag ska göra Jerusalem till en berusningens bägare för alla folk runt omkring. Också Juda ska drabbas när Jerusalem belägras. Det ska ske på den dagen att jag ska göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den ska skada sig på den. Och jordens alla folk ska församla sig mot henne. På den dagen, säger Herren, ska jag slå alla hästar med förvirring och deras ryttare med vanvett. Över Juda hus ska jag ha mina ögon öppna, men folkens alla hästar ska jag slå med blindhet. Då ska Juda stamfurstar säga i sina hjärtan: ”Jerusalems invånare har sin styrka i Herren Sebaot, sin Gud.” På den dagen ska jag låta Juda stamfurstar bli som brinnande fyrfat bland ved och som flammande facklor bland halmkärvar, så att de förtär alla folk runt omkring, både åt höger och åt vänster. Men Jerusalem ska fortfarande trona där det nu ligger. Herren ska frälsa Juda hyddor först, för att inte Davids hus och Jerusalems invånare ska överträffa Juda i härlighet. På den dagen ska Herren beskydda Jerusalems invånare. På den dagen ska den svagaste bland dem vara som David, och Davids hus ska vara som Gud, som Herrens ängel framför dem.

På den dagen tänker jag utrota alla hednafolk som kommer mot Jerusalem. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De ska sörja över honom som man sörjer ende sonen, och de ska gråta bittert över honom som man gråter över sin förstfödde. På den dagen ska sorgen bli stor i Jerusalem, som sorgen vid Hadad-Rimmon i Megiddopasset. Landet ska sörja, var släkt för sig: Davids hus och släkt för sig och deras kvinnor för sig, Natans hus och släkt för sig och deras kvinnor för sig, Levi hus och släkt för sig och deras kvinnor för sig, Shimeis släkt för sig och deras kvinnor för sig, alla övriga släkter var för sig och deras kvinnor för sig.

Jesu frid...

Svara


Steven Tue, 11 Jun 2019 12:33:13 +020

Svar till Andy Svensson.

Annars är jag förbannad av Gud, menar du?

Svara


Martin Tue, 11 Jun 2019 13:19:03 +020

Är det nån som kan förklara vilka som bibliskt sett kvalificerar in som judar idag? Är det omskärelsen, direkta avkomlingar till Jakob/Israel? Nån annan definition?

Svara


AnnMarie Tue, 11 Jun 2019 13:22:19 +020

Svar till Tomas N.

Helt logiskt att människor reagerar negativt då en hel del kristna tror att judarna per automatik blir frälsta hur de än bär sig åt eller om de tror eller inte när åter andra kastas i helvetet för samma sak.

Jag tror att judarnas kallelse i framtiden betyder mer för andra folk än vad många förstår!De tänker så svart-vitt om evigheten!

Svara


Andy Svensson Tue, 11 Jun 2019 14:17:52 +020

Svar till Steven.

1:a Mos 12:3 står det

”Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade.”

Detta bibelord visar att vi kommer att bli välsignade om vi välsignar Israel och dess egendomsfolk.Men vad många inte vet, är att i ovanstående vers så har grundtexten två olika ord för ordet ”förbanna”.Det ”förbanna” som Gud uttalar är ett mycket kraftigare uttryck än det ”förbannar” som vi kan uttrycka mot Israels land/folk.Guds ”arar” (förbanna), betyder, som vi tolkar det, en förbannelse, medan människornas ”qalal” (förbannar) är en mycket ”mildare” uttrycksform.Detta ”qalal” kan översättas ”liten, lätt, obetydlig, förakta”.Fritt tolkat så räcker det att vi ringaktar, minimerar, talar nedsättande om Guds egendomsfolk. Detta visar bara på hur allvarligt Gud ser på vårt synsätt mot Herrens egendomsfolk.Så låt oss ha stor respekt för Guds ord och vad Gud kommer att uträtta med hans eget folk, samt be om beskydd och välsignelse över landet/folket Israel.

Svara


Andy Svensson Tue, 11 Jun 2019 14:20:19 +020

Svar till Leif.

Ja Bibeln är tydlig här broder🙂

Shalom Adonai

Svara


Andy Svensson Tue, 11 Jun 2019 14:26:21 +020

Svar till Tomas N.

Rom 3:1 Paulus frågar vilket företräde har då judarna? Han svarar: "Ett stort företräde på allt sätt. Först och främst att Guds ord har anförtrotts dem". Ingen av oss hade vetat någonting om Gud om inte judarna tagit emot och förvaltat Guds ord. Det är genom Skriften vi har fått veta något om Gud. Jesus citerade ständigt Skriften och han hade inte en tanke på att upphäva den. Tvärtom. Vi läser fortfarande Skriften, flera läsningar i varje gudstjänst.

Det judiska folket är våra andliga föräldrar och det första ord som har med sig ett löfte lyder: "Du skall hedra din far och din mor på det att det må gå dig väl ..." Detta bud kan tillämpas på de kristnas relation till judarna. Vår hållning till det judiska folket är inte politisk, inte ens moralisk. Den är andlig. Sedan säger Paulus i Romarbrevet kapitel 9 vers 4-5 4De är israeliter, de har:
barnaskapet [Gud kallar Israel sin förstfödde son, se 2 Mos 4:22] och härligheten (Guds närvaro) [Gud ledde dem genom öknen med eldstoden och molnstoden, se 2 Mos 13:21] och förbunden [till Abraham, 1 Mos 15:18, och till folket 2 Mos 19:5] och lagen (undervisning, hebreiska "Torah") och tempelgudstjänsten [Heb 9:1] och löftena [om beskydd, fred och välgång].5De har fäderna [Abraham, Isak och Jakob], och från dem [judarna] har Kristus kommit som människa, han som är över allting, Gud, välsignad i evighet. Amen. [Det största privilegiet är att Messias kom genom dem. Det var inte för att israeliterna var större än andra folk som Gud utvalde dem, snarare tvärtom. Guds kärlek och godhet var anledningen, se 5 Mos 7:7-8.]

Svara


Andy Svensson Tue, 11 Jun 2019 14:30:14 +020

Svar till AnnMarie.

Även Juden måste gå via korset. Korsets budskap gäller de med.

Svara


Leif Tue, 11 Jun 2019 17:55:42 +020

Svar till Andy Svensson.

Ja, givetvis måste Judar och hela Israel gå samma väg som alla andra kristna, har aldrig sett något annat i Bibeln 👍

Svara


Tom Tue, 11 Jun 2019 18:02:50 +020

Finns det nåt folk som prövats mer genom tiderna? Knappast. ”För ditt namns skull blir vi betraktade som slaktfår och slaktas dagen lång”=senaste apokalypsen för judarna i förintelselägren under ww2

Djävulen vill så väldigt gärna utplåna hela det folket och nu i den yttersta tiden så är han nära men guds beskydd är fortfarande starkt

Sen är det ju så att judarna är den tydligaste profetiska tidsmarkör som vi har för att se var i tiden vi befinner oss!

Jesus, välsigna israel och låt de som bor där upptäcka vem du är.

Låt givetvis även alla andra på planeten få en chans att upptäcka dig Jesus

Svara


Tom Tue, 11 Jun 2019 18:15:53 +020

Ww2 var för övrigt inte ett krig om lebensraum för tyskarna utan djävulens krig för att utrota judarna. Det var bara genom guds försyn som inte nazisterna var först med atombomben.

Den besatte hitler skrämde som tur är bort alla judiska forskare..

WW3 kommer bli ett kort men extremt krig enligt flertalet profetior och judarna har givetvis en stor roll i detta kommande krig

Även sverige rustar men det är meningslöst vi har redan dragit dom över oss, det vore bättre om alla 10mln invånare var bibelsprängda jesusföljare. ”Den som lyfter svärd kommer med svärd att bli dräpt”

”Intill slutet kommer krig att råda”

Svara


Andy Svensson Tue, 11 Jun 2019 18:24:19 +020

Svar till Leif.

Och skåningen med :-)

Svara


Leif Tue, 11 Jun 2019 18:57:14 +020

Svar till Andy Svensson.

Skåningen har ju redan gått vägen, snart eventuellt så flyger han t.o.m!

Svara


Tomas N Tue, 11 Jun 2019 21:46:27 +020

Den som uppriktigt vittnar och evangeliserar om Gud och frälsningen genom Jesus kan nog svåreligen gör det med tillägget om judarnas särskilda roll.

Jag gör det inte och har inte sett/hört någon annan som gör det heller. Det som apostlarna delade och som vi läser om i Apg 1-28 är ju uteslutande om nådens evangelium ,uppståndne Jesus,syndernas förlåtelse och evigt liv.

Kommer man sedan genom "andligt mogen mat" och läsning eller genom kyrkotraditioner fram till särskilda läror om att GT alltjämt gäller i vissa avseenden ,så är en sak som skall prövas.

Men skall man ha ngon nytta av GT som hedning och det menar jag verkligen att vi har,så blir det andefattigt om inget av löftena i profetböckerna gäller ALLA guds folk genom Jesus i NT.

Man skall inte tillbe något skapat och andra människor utan endast Gud.

Allt som Gud har gjort genom sina utvalda i både NT och GT ger ära till Honom och bär ett vittnesbörd.

Gud är så oerhört generös och totalt rättfärdig och perfekt,vilken oerhörd nåd att få ha del och ta del av Hans rike och folk

Svara


Katrina Tue, 11 Jun 2019 22:04:07 +020

https://www.youtube.com/watch?v=AaJmYFMaRb4&;feature=youtu.be
https://trumpetofsalvation.org/evangelicals-and-israel/

Svara


Leif Tue, 11 Jun 2019 22:26:25 +020

Svar till Tomas N.

Den som uppriktigt vittnar och evangeliserar om Gud och frälsningen genom Jesus kan nog svåreligen gör det med tillägget om judarnas särskilda roll

Nu är du allt ute lite och vinglar Tomas!

Att berätta om vad Bibeln har lovat och sagt är inga problem för mig när jag vittnat genom åren eftersom Bibeln går att lita på. Det Gud har sagt kommer att fullbordas, också vad gäller Israel. Att Bibelns profetiska löften om judar och Israel inte skulle gå i fullbordan utan avbrutits för att Jesus dog och uppstod är fullständigt galet.

Det är detsamma som att säga att med Bibelns löften vet man aldrig med säkerhet om det någonsin kommer att uppfyllas av Gud?

Nej du Tomas!

Guds löften håller, vad än jag mistervad än som brister, de brister ejOm himlens stjärnor än slocknar allaGuds löften faller aldrig, nej!

Israels nation kommer att bli jordens mest eftertraktade plats och Jerusalem kommer att bli såsom hela jordens huvudstad under de kommande tusen åren. Därifrån kommer Guds Ord på ett speciellt sätt läras ut över hela jorden. Folk från alla håll och kanter kommer att vilja få smaka på Abrahams, Isaks och Jakobs Gud Jesus Kristus.

(Hesekiel 39:7‭-‬8)

Jag ska göra mitt heliga namn känt bland mitt folk Israel, och jag ska inte mer låta mitt heliga namn bli vanhelgat. Folken ska inse att jag är Herren , den Helige i Israel. Se, det kommer, ja, det ska ske! säger Herren Gud . Detta är den dag som jag har talat om.

Detta har ännu inte skett men kommer snart att gå i fullbordan, Gud ljuger aldrig utan det Han har sagt det sker....

Svara


Tomas N Tue, 11 Jun 2019 22:57:34 +020

Vi kommer nog inte bli helt eniga om detta. Jag tycker inte artikeln var särskilt bra från Mr Svensson .

Jag står fast vid att själavinnande och lärjungaskap inte är centrerat kring hebreisk kultur,DNA eller kulturen kring Mose lag

Allt handlar om att få en omvända sig och tro på Jesus eller att gå förlorad

Den som vill fördjupa sig i GT får göra det ,en i det gemensamma som är så skall det inte ta en central plats. Det centrala är kristen efterföljelse och tjänande,kamp emot synd och att var ljus och salt i världen och inte förlora sin frälsning.

Vill någon lägga till något ytterligare,så är det viktigt att det inte tar för stor plats och skymmer sikten för det viktigaste

Och det tyckte jag denna artikel gjorde. Vi har inte råd att bli aktivister i olika rörelser och sedan göra detta i Jesu namn.

Svara


Leif Wed, 12 Jun 2019 06:19:16 +020

Svar till Tomas N.

Jag upplever inte alls något stort problem med artikeln, däremot desto större problem med alla kristna som irriterar sig så fort det blir gott tal om judar och Israel, det är för mig såsom förmodligen också för artikelförfattaren en stor gåta. Det blev likadant för mig när jag blev frälst att jag ganska omgående fylldes av en speciell kärlek till detta folk och land såsom en del av mig själv.

Idag förstår jag varför det blev så. Jesus som flyttade in i mig var Jude och jag blev ju ett med Honom. Saken är idag självklar!

Om Juden Jesus från Israel bor i mig så är det väldigt bra om jag också kan älska det folk och land som Gud utvalde till det mest unika som någonsin planerats för mänskligheten....

Svara


Andy Svensson Wed, 12 Jun 2019 07:15:32 +020

Svar till Tomas N.

Kanske du inte tyckte artikel var bra för att ditt hjärta har förakt mot det judiska folket? Bibeln är tydlig att den som drivs av förakt för det Judiska folket är under förbannelse. Det finns många troende som inte förstår den här andliga verkligheten tyvärr. Men Tomas ta och begrunda det här som jag tidigare skrev . Och börja studera Bibeln vad den säger om Guds heliga folk..

1:a Mos 12:3 står det

”Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade.”

Detta bibelord visar att vi kommer att bli välsignade om vi välsignar Israel och dess egendomsfolk.Men vad många inte vet, är att i ovanstående vers så har grundtexten två olika ord för ordet ”förbanna”.Det ”förbanna” som Gud uttalar är ett mycket kraftigare uttryck än det ”förbannar” som vi kan uttrycka mot Israels land/folk.Guds ”arar” (förbanna), betyder, som vi tolkar det, en förbannelse, medan människornas ”qalal” (förbannar) är en mycket ”mildare” uttrycksform.Detta ”qalal” kan översättas ”liten, lätt, obetydlig, förakta”.Fritt tolkat så räcker det att vi ringaktar, minimerar, talar nedsättande om Guds egendomsfolk. Detta visar bara på hur allvarligt Gud ser på vårt synsätt mot Herrens egendomsfolk.Så låt oss ha stor respekt för Guds ord och vad Gud kommer att uträtta med hans eget folk, samt be om beskydd och välsignelse över landet/folket Israel.

Svara


Andy Svensson Wed, 12 Jun 2019 07:17:01 +020

Svar till Katrina.

Shalom Katrina🙂

Svara


Andy Svensson Wed, 12 Jun 2019 07:26:28 +020

Svar till Tomas N.

Med vilka glasögon läste du det jag skrivit Tomas N? Det fanns ett barnprogram som hete Vilse i Pannkakan när jag var barn, och det är många kristna som är vilsna i sin uppfattning omkring Israel och judarna. Och vad jag lyfte fram i artikel var rollen att välsigna Judiska folket och Israel. Och jag är inte aktivist i några rörelser som ex Hebrew roots ex..

Och om roten är helig, är grenarna heliga. Men om nu några av grenarna har brutits bort och du, som är ett vilt olivträd, har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, då skall du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig skall du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig.”

Svara


Andy Svensson Wed, 12 Jun 2019 07:31:01 +020

Svar till Leif.

Tackar Leif för det du skrivit och man blir berörd i hjärtat när man läser. Det här ämnet är så viktigt att ta upp broder.

Svara


Andy Svensson Wed, 12 Jun 2019 07:35:29 +020

Här citerar jag KG Larsson och det säger jag Amen till🙂🙏🏽💖
Förvaltare av Guds ord

Varför ska kristna bry sig om Israel? KG Larsson, välkänd förkunnare, författare och reseledare besvarar frågan med sex argument utifrån Bibelns beskrivning av Israels land och folk. Här kommer det första:

Förvaltare av Guds ord

Det är inte helt enkelt idag att försvara sitt stöd för Israel. Men kanske det aldrig har varit så viktigt som idag. Inte i första hand för att Israel skulle behöva vårt stöd som att vi är beroende av allt det som Gud förknippat med vår inställning till Israel.

Antisemitismen och antisionismen griper idag djupt in i våra kristna församlingar. Det är inte längre bara Svenska kyrkans församlingar som påverkas av detta utan även många frikyrkoförsamlingar som sedan årtionde har insett betydelsen av vår attityd till Israel påverkas negativt av den massmediala vrångbild som vi matas med varje dag.

Jag har fått uppmaningen att skriva om Israel och väljer att skriva om vilken betydelse Israel har för oss icke judar. Min utgångspunkt är Bibeln och vad Israels Gud själv säger om sitt egendomsfolk.

Speciell relationI sex punkter vill jag utifrån Bibeln ge de argument som beskriver varför vi som hednakristna står i en sådan speciell relation till detta folk.

I Romarbrevet 3: 1-2 skriver Paulus: Vilket företräde har då judarna, eller vilken nytta har de av omskärelsen? Ett stort företräde på allt sätt. Först och främst att Guds ord har anförtrotts åt dem. Vad betyder det, om somliga inte trodde? Inte kan väl deras otro göra Guds trofasthet om intet? Nej, aldrig!

Vi ska komma ihåg att Paulus skriver detta ca 20 år efter pingstdagen i Jerusalem. Då föddes församlingen. Men redan när Paulus skriver brevet till församlingen i Rom hade antisemitismen börjat och ersättningsteologin var på väg att göra entré.Ersättningsteologin hävdar att i och med att den Helige Ande föll på pingstdagen och den kristna församlingen föddes så har det gammaltestamentliga Israel spelat ut sin roll. Nu är det församlingen som gäller.

Paulus går till rätta med dessa läromässiga åsikter i flera av sina brev. Här gör han det särskilt tydligt genom att skriva: Vilket företräde har du judarna? Läser vi sammanhanget förstår vi att han ställer judarna i relation till oss hednakristna. Paulus ansåg sig ju vara hedningarna apostel och brevet är skrivet till församlingen i Rom.Om Gud har ersatt Israel med församlingen så är det Paulus skriver här inte Guds ord. Paulus hävdar att judarna som folk har ett företräde framför alla andra. För att ytterligare förstärka detta vänder han på argumentationen i vers 9 genom att säga till oss hednakristna:Hur är det då? Har vi (dvs. icke judar) något företräde? Nej, inte alls!

Guds ord gavs till det judiska folket. Vi får tycka vad vi vill. Men just detta har gett dem ett företräde bland alla andra folk på jorden. Ingen kan ta detta från dem. Deras otro förändrar inte heller detta.När vi känner driften av att inte hålla med om detta, förkasta dem eller fördöma dem bör vi ha med detta i vår bedömning. Gjorde Gud ett misstag när han valde just detta folk? Absolut inte! Han inte ens ångrar att han valde Israel som sitt egendomsfolk. Så här uttrycker Paulus det i 1 Kor. 11: 29: Sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Observera att det är om Israel han talar!

När Israel idag trängs på alla sidor och också många förkunnare som undervisat om betydelsen av vår attityd till detta folk börjar känna sig trängda, känner jag ett stort behov av att vi har sakliga, bibliska argument som ger oss den trygghet vi har rätt att äga som hednakristna.Antisemitismen och judehatet är inget nytt. Redan några år efter att församlingen fötts spred det sig som en demonisk kraft. Idag vill många ersätta Guds Israel med något annat. Vi blir inte rikare av detta. Vi förytligas och tappar vårt innehåll i tron och mycket av Guds välsignelser över våra liv och församlingar. Det är detta som var orsaken till den bok som jag skrivit: Israel – landet som berör.

Vi återkommer med fler argument till varför Israel är så viktigt för oss.Till dess: Må Israels Gud välsigna dig!

Önska Jerusalem frid!Må det gå dem väl som älskar dig!Psalm 122: 6

KG LarssonÖrnsköldsvik

Svara


Tomas N Wed, 12 Jun 2019 07:43:14 +020

Det finns en grundläggande kärlek och respekt till allt och alla som måste hållas.

Sedan finns det en särskild kärlek och plats för Gud först i våra hjärtan och sedan till andra syskon inom Guds folk.

Ni lägger upp ribban högt för vilken standard man skall ha för det judiska och sedan när den nivån inte uppnås kallas detta för förakt och annat. . Och jag kan inte finna vare sig bibliskt stöd eller Andens bekräftelse på att det är som ni säger.

Skall vi avhålla oss från öknamn och skällsord och nedsättande värderingar.

Det som är sant behöver inte lyftas fram med världsliga metoder ,utan lyser av den kraft som Gud ger

Svara


Andy Svensson Wed, 12 Jun 2019 07:58:44 +020

Svar till Tomas N.

Det finns en grundläggande kärlek och den omfattar att vi som kristna har kärlek till det Judiska folket och som jag tidigare skrivit inte ringaktar dem, föraktar.

Ribban är satt högt och det är Guds allsmäktige Abrahams Gud som har satt den där.

Har du fått något öknamn eller skällsord? Och inget nedsättande utan frågor till dig? Att fråga med vilka glasögon läser du det här behöver inte vara nedsättande i sig.

Var Välsignad Tomas N

Svara


Tomas N Wed, 12 Jun 2019 09:20:22 +020

Svar till Andy Svensson.

Du skrev "vilse i pannkakan"

Detta är ett stort och svårt ämne (Israel) ,som man bör ha försiktighet i tycker jag.

Guds välsignelse!

Svara


Andy Svensson Wed, 12 Jun 2019 09:32:05 +020

Svar till Tomas N.

Ja vilse i pannkakan var ett barnprogram som jag såg när jag var barn, och många av oss barn från slutet av 60-talet blev vilsna av dessa barnprogram. Jag anser att flertalet kristna idag är vilsna i dessa frågor om Israel och Judarna.

Förlåt mig broder om jag sårade dig för det var inte mitt syfte🙂🙏🏽💖

Guds Välsignelse

Svara


Leif Wed, 12 Jun 2019 09:32:36 +020

Svar till Tomas N.

Det vi alla bör tänka på är att djävulens högsta önskan ända från det att han valde högmodets bana har varit hat mot Guds utvalda, och då talar vi om både kristna, judar och Israel. Vi är utvalda av olika skäl, men det gemensamma är att alla dessa har djävulen ständigt viljat utplåna!

Vi bör inte stå på hans sida utan istället stå upp för de Gud utvalt.

Svara


AnnMarie Wed, 12 Jun 2019 10:04:33 +020

Nu har kritiken mot Tomas N gått för långt!

Om du inte välsignar.....om du inte älskar....så...sen små förtäckta hot.

Om Tomas N mfl kristna inte ser meningen med att välsigna judarna så är det bättre att bara be Gud att öppna deras ögonen för detta.

Det finns i många fall en förklaring till varför kristna inte förstår och den skulden får många sionister ta på sig pga ett felaktigt vurmande samt favoritserande för folket tror jag.Man gör helt enkelt en för stor skillnad på folk å folk.

Svara


Katrina Wed, 12 Jun 2019 10:46:57 +020

Svar till Andy Svensson.

Shalom Andy Svensson

https://www.youtube.com/watch?v=mZ_nbinWkvE

Svara


Mikael N Wed, 12 Jun 2019 11:13:06 +020

Svar till Martin.

Tja, enligt Bibeln är saken klar: Det är tron på Kristus som avgör vilka som är sanna judar och vilka som inte är det.

" Den är inte jude som är det till det yttre, och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven" Rom 2:28-29

"Ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löfte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen Men nu har ni, som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta, kommit nära genom Kristi blod." Ef. 2:12-13

"Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj." Ef. 2:19

"Se, jag överlämnar åt dig några från Satans synagoga, några som säger att de är judar men inte är det utan ljuger." Upp. 3:9

Om det sedan finns någon annan grupp som benämns "judar" vore det mycket riktigt intressant att höra vilka kriterierna är för att man skall kunna sägas tillhöra denna grupp. (Många av de gammaltestamentliga israeliterna torde ha blandats upp med diverse andra folk under historiens gång). Är det staten Israels medborgarskapslagar som gäller? (Så om staten Israel skulle ändra lagen, måste man ändra i teologin då??)

Svara


AnnMarie Wed, 12 Jun 2019 11:16:12 +020

Svar till Martin.

Bra fråga!

Hoppas att någon kan svara på den,men dessvärre tror jag inte någon vet,men jag tror det är petigt var gränsen går mellan jude och icke jude.

Svara


Andy Svensson Wed, 12 Jun 2019 12:06:35 +020

Svar till AnnMarie.

Du får nog ta det lite lugnt 🙂. Sanningen är att de som inte välsignar Israel är under förbannelse. De som ringaktar, minimerar, talar nedsättande om Guds egendomsfolk har ingen välsignelse.. Och var i ligger kritiken? Det är bra att du håller dig till sanningen och inte svävar iväg här nu.

Svara


Andy Svensson Wed, 12 Jun 2019 12:11:26 +020

Svar till AnnMarie.

Sedan är det bra att du i fortsättningen läser det man skriver. Jag skrev till Tomas N om jag sårade dig vilket inte varit syftet ber jag om förlåtelse. Jag anser det är viktigt att lyfta fram Israel och det Judiska folket dvs Andliga Israel och det fysiska. Det råder mycket okunskap bland Guds folk idag, och vi har genom historien behandlat Judarna illa.

Svara


Leif Wed, 12 Jun 2019 12:13:29 +020

Svar till AnnMarie.

Det handlar ju inte någonstans om att Judar automatiskt är eller blir frälsta, för det blir de aldrig, ingen kan bli det, alla måste omvända sig, acceptera Jesus och bli förlåtna och renade av Honom för att kunna bli en s.a.s ett Guds barn, en "äkta Jude"!

Utan allt det om utvalda judar och Israel handlar om att Gud ända sedan begynnelsens dagar tills slutet på jorden har haft en plan just med detta folk och land oavsett om de är frälsta eller inte!

Gud har inte haft samma plan med något annat folk och det måste vi acceptera oavsett om hur vi känner för det eller ej, oavsett om vi tycker om Juden mindre än Svensken!

Svårare än så behöver inte denna fråga vara...

Jesu frid.

Svara


Andy Svensson Wed, 12 Jun 2019 12:20:17 +020

Jag väljer att citera det Sven Nilsson skriver och instämmer med honom

Folkets församlande till sitt hemland är ett led i deras andliga återupprättelse – ”Davids fallna hydda”.Det finns de som menar att NT inte skulle bekräfta de profetiska löftena om att Gud har en fortsatt plan för det judiska folket efter den kristna kyrkans framträdande. Detta är enligt min mening en felaktig slutsats. Frågan togs upp vid apostlamötet i Jerusalem. Jakob sammanfattar i Apg 15:13-17 Guds plan. Att ”Gud först såg till att han vann ett folk åt sitt namn bland hedningarna”Guds fortsatta plan för det judiska folket såg de bekräftad i löftena genom profeten Amos 9:11-15:”Därefter skall jag vända tillbaka och åter bygga upp Davids fallna boning. Dess ruiner skall jag bygga upp och jag skall upprätta den igen”.Profeten såg också syftet med upprättelsen: ”… för att alla andra människor skall söka Herren, alla hedningar över vilka mitt namn har nämnts. Så säger Herren som skall göra detta, det som är känt från evighet”.Om vi läser citatet i sitt sammanhang hos profeten Amos innehåller löftet också en fysisk tillämpning om ett liv under Guds välsignelse i ”deras eget land”. ”Jag skall plantera dem i deras eget land. De skall icke mer ryckas upp ur det land jag givit dem, säger Herren, din Gud.”* Därför måste vi avvisa ersättningsteologins anspråk, att Kyrkan ersatt Guds förbund med det judiska folket Israel.* Därför ber vi om en fortsatt upprättelse av Davids fallna hydda i enlighet med apostlarnas förväntan uttryckt vid apostlamötet i Jerusalem.* Därför bejakar vi de profetiska löftena om det judiska folkets återvändande till sitt hemland.* Därför förväntar vi oss en andlig pånyttfödelse av det judiska folket till välsignelse för världen.

Sven Nilsson

Svara


Andy Svensson Wed, 12 Jun 2019 12:55:06 +020

Jag sitter här och tänker innan ett möte som jag har kl 13. Istället för att argumentera så kan vi be för Israel och det judiska folket. De behöver våra förböner🙏🏻🙂❤️
Shalom Israel

Svara


AnnMarie Wed, 12 Jun 2019 13:37:04 +020

Svar till Andy Svensson.

Ber om ursäkt för det jag missade.

Personligen tror jag på Guds kallelse för judarna men har förståelse för att en del kristna inte ser detta.Så jag vill åter rekommendera Sven Reichnanns undervisning i ämnet.Boken "I väntan på Messias" skriven av SR förklarar på ett bra sätt judarnas roll (Tom jag begrep det hela😀)

Svara


Leif Wed, 12 Jun 2019 14:05:43 +020

Svar till AnnMarie.

Jag upprepar och rekommenderar gärna också Svens undervisning, en mycket bra Bibellärare var han och massor med bra undervisning finns att lyssna till på

http://kristenmp3.se/index.php?mode=SvenReichmann2

Svara


Andy Svensson Wed, 12 Jun 2019 14:52:49 +020

Svar till AnnMarie

Jag ska kolla upp den boken. Sven Reichmanns undervisning har varit mig till stor välsignelse🙂🙏🏽💖

Svara


Martin Wed, 12 Jun 2019 16:26:45 +020

Svar till Mikael N.

Om det finns en grupp människor som inte tror på Jesus Kristus men som vi ändå ska välsigna för att inte bli förbannade av Gud, ja då är det också viktigt att vi får reda på vilken definitionen är för att tillhöra denna grupp människor. Detta är alltså en uppmaning till Andy, Leif mfl att berätta vad den här definitionen är.

Svara


Andy Svensson Wed, 12 Jun 2019 17:54:15 +020

Svar till Martin.

Vi skall vara sanna och inte välsigna med vår mun men "förbanna" i vårt innersta. (Ps. 62:5) Gud hatar lögn och falskhet.Vårt tal skall vara sådant att ja är ja och nej är nej. Allt utöver det kommer från den onde. (Matt. 5:33-37)

Våra ord skall vara en källa till liv för människor. Men i Jakobsbrevet 3:7-11 beskrivs vår tunga som någonting som är svårt att tämja. Från samma mun kommer både välsignelse och förbannelse.

Välsigna dem som förföljer er, välsigna och förbanna inte. Gläd er med dem som är glada, gråt med dem som gråter. 16Lev i endräkt med varandra. Tänk inte på det som är högt utan håll er till det som är ringa. Var inte självkloka. 17Löna inte ont med ont, sträva efter det som är gott inför alla människor. 18Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. 19Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren. 20Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta, om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. 21Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda. Romarbrevet 1

Svara


Andy Svensson Wed, 12 Jun 2019 19:03:38 +020

Svar till Katrina.

Underbar Video🙂🙏🏽💖 Hevenu Shalom Alehem

Svara


Andy Svensson Wed, 12 Jun 2019 19:11:13 +020

Svar till Katrina.

https://www.youtube.com/watch?v=Ra4HWj1jrJA

Svara


Martin Wed, 12 Jun 2019 19:47:58 +020

Svar till Andy Svensson.

Vilka är dessa judar som vi ska välsigna för att inte hamna under Guds förbannelse? Berätta för mig vilket/vilka kriteri-et/erna är.

Svara


Leif Wed, 12 Jun 2019 20:09:58 +020

Svar till Martin.

Definitionen är Guds Ord som har sagt så! Att göra tvärtemot vad Gud har sagt leder aldrig till välsignelser utan tvärtom till förbannelser.

Är det som troende så oerhört svårt att förstå det?

Svara


AnnMarie Wed, 12 Jun 2019 20:52:41 +020

Svar till Leif.

Som jag förstår det undrar Martin vilka som är judar.Alla som bor i Israel är ju inte judar.Men judar finns ju överallt i världen så de bästa är väl att välsigna alla människor samt prata gott (inte nedvärderande)om någon människa för säkerhets skull så är man helgarderad!

Svara


Katrina Wed, 12 Jun 2019 21:13:38 +020

Svar till AnnMarie.

Exakt välsigna alla som det står i Skriften.

Här kommer en välsignelse för alla!

https://www.youtube.com/watch?v=x-eHCxMM3PI&;list=RDsQYF8xFeR8k&index=22

Svara


Katrina Wed, 12 Jun 2019 21:14:23 +020

Svar till Andy Svensson.

Tack 🙂

Svara


Leif Wed, 12 Jun 2019 21:34:56 +020

Svar till AnnMarie.

Vi behöver inte veta vem som är Jude, Gud håller reda på dem, vi behöver bara välsigna dem, Israel och Jerusalem så ordnar Gud resten.

Svara


Leif Wed, 12 Jun 2019 21:41:28 +020

Svar till AnnMarie.

Men! Det står inte att vi skall välsigna allt och alla. Vi skall däremot be för både fiender och vänner. Vi skall enligt Bibeln binda och lösa människor i och från deras synder!

(Joh 20:23)

Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder så är han bunden.

Svara


Martin Wed, 12 Jun 2019 21:53:31 +020

Svar till Leif.

Men jag har förstått att kristna sionister gör en åtskillnad mellan judar och icke-judar och att de hävdar att vi som kristna ska välsigna de förra framför de senare. Det jag vill veta är hur ni vet att de som kallar sig judar verkligen är det, i en biblisk mening.

Svara


AnnMarie Wed, 12 Jun 2019 21:59:17 +020

Svar till Leif.

Nej man ksn inte välsigna allt som människor gör men man kan välsigna alla människor!!

Svara


Leif Thu, 13 Jun 2019 03:18:34 +020

Svar till AnnMarie.

Visst är det så att vi t.o.m skall välsigna dem som förbannar oss, det säger Jesus enligt,

(Luk 6:28)

Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förorättar er.

Det betyder att det inte heller måste vara en motsättning mellan att välsigna någon samtidigt som man binder någon i dennes synder, eller som Paulus också överlät någon i satans händer. Det kan man göra samtidigt som man välsignar.

(1 Kor 5:3‭-‬5)

Jag som är frånvarande till kroppen men närvarande i anden har för min del redan, som vore jag närvarande, i vår Herre Jesu Kristi namn fällt domen över den som handlat så. Det skedde, sedan ni och min ande med vår Herre Jesu makt förts samman, för att överlämna den mannen åt Satan till köttets fördärv, för att anden skall bli frälst på Herrens dag.

Det är väl det som kan vara något svårt att få ihop emellanåt, att välsignelse kan vara att binda och överlämna till köttets fördärv,men!

Det kan alltså i slutänden sammanfattningsvis också vara en välsignelse att överlämna någon åt Satan!

Svara


Leif Thu, 13 Jun 2019 03:34:59 +020

Svar till Martin.

I mina ögon handlar det inte om att någon måste vara exakt Jude i den bemärkelsen att de måste ha Jakobs son Juda till far eller ej, utan det handlar i så fall mer om att de har sitt ursprung från Abraham, Isak och Jakob och att Gud till skillnad mot alla andra folk speciellt har lovat Israel en fortsatt framtid här på jorden!

De är bl a ett välsignat folk av Gud just på det sättet. Inget annat folk och nation har någonsin fått sådana löften om att Jesus skall regera därifrån på denna jord en dag.

Svara


Andy Svensson Thu, 13 Jun 2019 08:30:39 +020

Låt mig citera KG Larsson här mina damer och Herrar sitt ner och ta en kopp Kaffe och läs samt begrunda det som KG Larsson skriver😃🙏🏽

Gud kallade en gång Abraham och slöt ett förbund med honom. Detta förbund kom att utvidgas till att gälla alla jordens folk (1 Mos 22:15-18). Tack vare att Abraham var villig att offra sin son Isak, som enligt rabbinerna då var mellan 32-33 år gammal, fick också vi hedningar del av de löften och välsignelser som Gud lovade Abraham. När Abrahams sonson Jakob sedan kommer tillbaka från tiden hos morbror Laban kämpar han en hel natt med en person som visar sig vara Gud själv (1 Mos 32:24-31). Resultatet av den natten blir att Jakob får namnet Israel.

En ny identitetAtt Jakob fick namnet Israel är mycket mer än ett namnbyte. Det gav Jakob en helt ny identitet. Hans tidigare identitet hade varit förknippat med lurendrejeri och lögner. Hans namn betyder ”den som bedrar”. Med det namn Gud gav honom började ett helt nytt kapitel i hans liv. Han fick en helt ny identitet i mötet med Gud. Skulle du heta Jakob behöver du inte bli ledsen för det. Vi lägger inte denna betydelse vid våra namn i vår kultur. Men när vi söker vår identitet och vilka vi djupast sett är ska vi inte glömma att det är i mötet med Gud som vi får vårt rätta jag.När Salomo så småningom bygger templet i Jerusalem gör HERREN flera viktiga påpekande utifrån mötet med Jakob:1. Mitt folk som är uppkallat efter mitt namn (5 Mos 28:10, 2 Krön 7:14).2. Finns det ett enda folk på jorden, likt ditt folk Israel, som Gud själv kom för att friköpa åt sig som sitt eget, för att göra sitt namn känt (2 Sam 7:23)?3. Templet i Jerusalem byggdes på Guds uppmaning för att fästa Herrens namn vid det(1 Kung 8:29, 9:3, 2 Krön 2:1).

Guds folkGuds tanke med det Israel var att de bland alla jordens folk skulle tjäna som präster. De var inte exklusiva men hade en särskild kallelse. Men på vilket sätt är Israels namn uppkallat efter Guds namn? Och på vilket sätt blir Guds namn känt så fort namnet Israel uttalas? Svaret är de två sista bokstäverna i namnet Israel. EL är förkortningen på det viktiga gudsnamnet Elohim. Gud har satt sitt namn på ett folk. Det folket kallar han för sitt eget folk. Redan när Israels barn var i Egypten uttalar Gud bekännelsen: Släpp mitt folk (2 Mos 5:1, 6:7, Joel 3:2).

Varje gång namnet Israel uttalas blir enligt Bibeln Guds namn känt. Även om inte alla har ljus över det så vet den demoniska makten om det. Det är en av orsakerna till att så fort vi talar väl om Israel händer det något som inte händer när vi talar om Kuba eller Nordkorea.

Allt Gud gör med detta sitt folk gör han för sitt stora namn skull. När han till sist kommer att ta hem alla av judisk börd till Israel så är argumentet: Inte för er skull gör jag det, utan för mitt heliga namns skull (Hes 36:22, 37:21-22, 39: 28-29).

Överträdelser utplånasJust denna verklighet att Gud handlar på grund av sitt namn är en välsignelse som också vi får del av. När Herren genom Jesaja i 43:25 skriver att han utplånar våra överträdelser för sin egen skull så gäller det naturligtvis alla de för vilka Jesus dog. Men Guds handlande med det judiska folket har en mängd löften som är knutna just till detta villkor.

Att Gud har knutit sitt namn till det judiska folket och aldrig för ett ögonblick ångrat att han valde just dem bör vara nog för oss idag att med respekt låta våra attityder till dem påverkas av detta. När Paulus i Rom 11:28-29 skriver att Gud inte ångrar sin kallelse så är vi ödmjukt tacksamma för det. Men vi bör inte glömma att det är om Israel som Paulus i första hand skriver.

När det judiska folket ber så är det också denna sanning, att de är uppkallade efter Guds namn, som är det starkaste argumentet för att förvänta sig bönesvar (Jer 14:7-9). Det är också deras stora glädjeämne (Jer 15:16). Vem kan säga något sådant eller använda det som ett argument när vi ber?

Om vi skulle komma så olyckligt till att vi hamnar bland dem som idag föraktar det judiska folket bör vi ha Gamaliels varning med oss: Kanske visar det sig att ni strider mot Gud (Apg 5:39).

KG Larsson

Svara


AnnMarie Thu, 13 Jun 2019 09:35:15 +020

Svar till Andy Svensson.

KG Larsson skriver:Överträdelser utplånas...

Det är ju bra även för oss andra!Många är ju rädda för att inte duga i för Gud.

Jag måste erkänna att den enda jag känner till som kan skrivs/prata om det här med judarnas utvaldhet utan att det låtet som om de skulle vara något förmer än oss andra är Sven Reichnsnn (som tyvärr inte finns bland oss längr)

Svara


AnnMarie Thu, 13 Jun 2019 09:41:45 +020

Svar till Leif.

Menar du att det är ok att vi välsignar judarna samtiidigt som vi binder dem i sins synder?(många judar är ju inte frälsta)eller gäller det bara andra folk enligt dig?🤔

Svara


Leif Thu, 13 Jun 2019 10:41:44 +020

Svar till AnnMarie.

Så kan det säkert vara, ja!

Svara


Andy Svensson Thu, 13 Jun 2019 13:12:36 +020

Svar till AnnMarie.

Jag har boken Judarna av Sven Reichmann som jag ska läsa. Men även Sven hade brister i sin undervisning även om jag har lyssnat mycket på honom. Vi följer inte människor eller ser upp till människor utan till Jesus Kristus. Det broder KG Larsson tar upp anser jag stämmer med vad jag idag förstår utifrån det jag läst i Bibeln.

”Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium, av tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige ska leva av tro.”

Svara


Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 25, måndag 17 juni 2019 kl. 03:41

Jesus söker: Torborg, Torvald!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
måndag 17 juni 2019 00:22

Var finns församlingen för mig.Herre led mig där jag bor.
Ingen är fullkomlig,allra minst jag själv.Just därför behöver jag församlingen så jag kan växa
Överlämnar detta ärligt i dina händer.Tack

Aktuella artiklar


Senaste kommentarer


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp