DONERA - bli månadsgivare (Paypal) - SWISH: 072 203 63 74

Apg29.Nu

Apostlagärningarna fortsätter i vår tid!
Bönesidan Chatt Kristen media Om Info

Läsarmejl

Guds eviga avsikter och beslut

Som jag uppfattar det gudomliga, hälsas vi  välkomna till att nå fram till rikare kunskap. 

Guds eviga avsikter och beslut

Somligt av det vi uppfattar som fördolt i Bibeln, kan för den ödmjukt frimodige, öppnas upp långt klarare – än vad otro och tvivel anser det finns förutsättningar för. 

Av: Sigvard Svärd
onsdag 8 januari 2020 16:00📧

Denna artikel är ett läsarmejl/gästblogg vilket innebär att åsikterna är skribentens egna!

Guds eviga avsikter och beslut

Jag är förstås medveten om svårigheten med att formulera mig i ett ämne som detta. I en mening är det för stort och djupt, men Bibeln inbjuder ändå till att försöka, då den i ärendet inte lämnar oss helt okunniga. Av naturliga skäl är Guds verk är långt ifrån åtkomligt för den mänskliga förmågan. Hans tankar är mycket högre än våra. Gud bestämmer själv när han exempelvis ska ”existera” immateriellt eller när han ska verka i fysisk gestalt. Den insikt vi i vår jordiskhet kan producera, är som en droppe i havet i jämförelse med det himmelska. Men när Herrens Ande får vila över oss med sin smörjelse, händer det att vi både ser med ”andra ögon” och ser mer. Som jag uppfattar det gudomliga, hälsas vi alltså välkomna till att nå fram till rikare kunskap. Somligt av det vi uppfattar som fördolt i Bibeln, kan för den ödmjukt frimodige, öppnas upp långt klarare – än vad otro och tvivel anser det finns förutsättningar för. Gudomen står på den troendes sida.

Bibelns 12 första kapitel

Innan jag kommer in på temat ”Guds eviga avsikter och beslut”, behövs det ett underlag för begriplighetens skull. Den kan ses som en introduktion. Kommer här att citera 1 Mos 1:1-8, 26-28. Ytterligare bibeltext från Bibelns första blad kunde det gott ges plats åt, men stannar med de nämnda. Till saken hör att jag då och då haft förmånen att på bibelskolor, undervisa utifrån/om Bibelns 12 inledande kapitel. Tidigare undervisningsarbeten av mig som finns att tillgå och som hämtar stoff från 1 Mosebok kapitlen 1-12, är t.ex. ”Nåd mitt i en Guds straffdom” 1-2, ”Något om Israel/judafolket” 1-3, ”Bakgrunden till det andliga sökandet”, ”Flodernas och trons källa”, i viss mån även ”Radikal kristen tro kostar förföljelse”, ”Den goda kampen mot det onda”, samt ”Avgrundens brunn i Uppenbarelseboken” (se min hemsida Ur-Baptistisk Pingst). Här följer nu den aviserade texten (Svenska Folkbibeln 2015), med alla kursiveringar gjorda av mig:

”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. Och Gud sade: ´Varde ljus!´ Och det blev ljus. Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Och det blev afton och det blev morgon, den första dagen. Gud sade: ´Mitt i vattnet ska finnas ett valv som skiljer vattnen från vatten.´ Gud gjorde valvet och skilde vattnet under valvet från vattnet över valvet. Och det blev så. Gud kallade valvet himmel. Och det blev afton och det blev morgon, den andra dagen…Och Gud sade: ´Låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. De ska råda över havets fiskar och himlens fåglar, över boskapsdjuren och hela jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar, himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden.” kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem och sade: ´Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar, himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden.´”

Gudomen

De första orden i Bibeln lyder alltså: ”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.” – ”I begynnelsen” (hebr. be reshit ), får här i förkunnelsen stå för ett särskilt evighetstillstånd eller ”tidsläge”. Fast reshit betyder lika väl ”förstling”, och finner sin grekiska motsvarighet i Upp 3:14: arche (arketyp), vilket visar sig vara Jesus. Han är begynnelsen/ursprunget/upphovet till ”Guds skapelse”.

Till skillnad från fenomenet evighet, läser vi i Upp 10:6 att tiden ska ta slut framöver. ”Tiden är ute” skrivs det, eller med andra ord: ”Det finns ingen mer tid”. Tiden (grek. chronos ) är avslutad, färdig – Gud har ”stängt av” den. Den andra bestämda formen för tid, grek. karios , står för tidsintervaller, exempelvis ”det rätta ögonblicket”.

Och om Gud i första verserna, hebreiskans elohim , ges betydelsen ”gudomen”, kopplas ordet naturligt till pluralformen i det vi också läste: ”Och Gud sade: ´Låt oss göra människor (hebr. adam , man och kvinna, manligt och kvinnligt, min anm.) till vår avbild, lika oss .´” Här är det inte krångligt att i ordet oss tänka in Fadern, Sonen och den helige Ande. Gud uppmanar troende människor att ”helga sig” inför en handling i hans tjänst, som det heter i Jos 7:13, riktat till Israels barn: ”Helga er till i morgon”, för Herren ska göra under med/för er då. Det är frågan om att avskilja sig för Herrens räkning, stiga åt sidan en stund, ställa in sig på, göra sig beredd för det särskilda uppdraget. Kan handla om att ordna en särskild markering av överlåtelse, inom sig i hjärtat eller utanför sig. Det kan vara att ta en längre period av bön och fasta, göra ett uttalande, sälja av något, offra en summa, åka på en studieresa, m.m. Men gudomen behövde inte göra något särskilt i himlen för skapelseändamålets skull. Det räckte med en ”sammankomst”. Heligheten var fullkomlig och kunde inte stärkas upp. I denna situation, där Gud befinner sig i den himmelska evigheten, lät han flera mindre skapelseakter ske, inom ramen för ”den stora”.

Inte veta allt

Bibeln berättar inte allt för läsaren om Guds verk. Den talar om för oss det Gud anser att vi i tro behöver veta, som det följdriktigt heter i Hebr 11:3: ”Genom tron förstår vi att universum har skapats genom ett ord av Gud” – typ: och det räcker så. Om Jesu tjänst läser vi av evangelisten Johannes (Joh 21:25), som ett motsvarande tecken, att allt inte måste finnas på bibelpränt, utan Gud har satt en gräns: ”Jesus gjorde också mycket annat. Men om varje händelse skulle skrivas ner, tror jag att inte ens hela världen skulle rymma de böcker som då måste skrivas.” Tilläggas bör, att inget av det som inte blivit upptecknat, skulle om vi hade tillgång till det – ligga i strid med Bibeln, för då vore det inte ”äkta text” (kanon) utan i bästa fall apokryfisk. Måste i sammanhanget lyfta in Jesu liknelse om den rike mannen och den fattige Lasaros. Både den rike mannen och Lasaros dör. När den förre är i dödsriket och plågas där, ber han Abraham, som har hand om den tidigare Lasaros, att skicka honom till sina bröder så att inte de vid dödsfall också skulle hamna i dödsriket. Men då svara Abraham: ”De har Mose och profeterna. De ska lyssna till dem.” Men den rike mannen blev inte nöjd, utan menade att om någon uppstod från de döda och kom till dem skulle de säkert ta sitt förnuft till fånga. Men på det svarade Abraham: ”Lyssnar de inte till Mose och profeterna, så låter de sig inte övertygas ens om någon uppstår från den döda.” (Luk 16:19-31) D.v.s., mänskligheten har Bibeln och den räcker.

Före ”i begynnelsen”

Vi får exempelvis inte kunskap från Bibeln om när eller hur det gick till då Gud i sin eviga tillvaro – före han ”klickat igång” tiden – ”födde” sin son, eller för den del skapade änglavärldens myriader, vissa med specifika uppgifter. Fast det går i varje fall att läsa följande om Sonens unika förhållande till Fadern (Mika 5:2): ”Men du, Betlehem Efrata som är så liten bland Juda tusenden, från dig ska det åt mig komma en som ska härska över Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar.” Här går det att knyta an till Ords 8:23-24a i GT, om väsendet ”Visheten” (Sonen): ”Av evighet är jag insatt, från begynnelsen, innan jorden fanns. Innan djupen blev till föddes jag”. I NT, 1 Kor 1:24, framställs det att Jesus är både Guds och vår ”vishet”.

Och när inträffade t.ex. ”änglafallet” i himlen? Somligt man kan läsa angående detta, går i riktningen att det skedde före de bibliska orden: ”I begynnelsen”. Och även att den fallne kerubängeln, existerade som Lucifer, Draken, Ormen, Satan, Djävulen – redan före 1 Mosebok kapitel 1. Det står att läsa i en av Bibelns beskrivningar: ”Och det blev en strid i himlen: Mikael och hans änglar stred mot draken. Och draken och hans änglar stred, men har var inte stark nog, och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den store draken, den gamle ormen, som kallas Djävul och Satan och som förleder hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom.” (Upp 12:7-9)

Vad kan ha hänt, eftersom vi läste i 1 Mos 1:2: ”Och jorden var öde och tom och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet”? Möjligen är texten i 2 Petr 3:5-6 ett delsvar: ”De bortser medvetet från att det för länge sedan fanns himlar ( uranio ) och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. Genom vatten och Guds ord dränktes den dåtida världen ( kosmos ), och gick under.”

I avseende på detta innehåll, ska man inte ta för givet att det rör sig om ”syndafloden” i Noas dagar (se Mosebok kapitlen 7 och 8). Beskrivningarna äger samstämmighet, men inte till dess yttersta konsekvens. Och i Bibeln ser vi att Gud låter olika situationer löpa in och ut i varandra när de skrev ner. Viss text kan således innehålla mer än en händelse. Och profetior verkar ha fler uppfyllelser i samma presentation.

Himlens fönster

För vad gick under i syndafloden, när som det skrivs i 1 Mos 7:24: ”Vattnet stod högt över jorden i hundrafemtio dagar? Jo, det ledde till, förutom att nästan hela mänskligheten drunknade (endast åtta blev räddade i Noas ark), dog också alla djurarter som inte hade vatten som sitt livselement. Gick något med himlen /rymden/kosmos förlorat vid syndafloden? Ja, i viss mån. Tydligen så försvann ”övre vattenvalvet” (se 1 Mos 1:6-7), vilket närmast tömdes och blev mer till ett ”dimskickt”/”ozonskickt” – ”himlens fönster öppnades”, då när det regnade över jorden ”i fyrtio dagar och fyrtio nätter”. Och det skrivs om Gud i 2 Petr 2:5, kopplat till denna floddramatik: ”Han skonade inte heller den forntida världen ( kosmu ) men bevarade Noa, rättfärdighetens förkunnare, med sju andra när han lät floden drabba de Gudlösas (av ondska ”fördärvade”, min anm.) värld.” Lägg märke till det mer omfattande grekiska grundtextordetför vad av himmel som förstördes i 2 Petr 3:5-6, nämligen kosmos , och vilket ord som i 2 Petr 2:5 brukas om syndaflodens resultat, nämligen det mindre kosmu . Man ska nog inte bara gå förbi denna intressanta nyans i grundtexten.

Grundämnena

Märkbart annorlunda, än de olikt beskrivna förloppen i ovanstående vad det gäller himmel och jord, framgår det i bibeltexter då framtidens förändringar ska komma att inträffa (2 Petr 3:10-12). Det går faktiskt att se en distinktion: ”Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna (annan övers. har valt ”världsalltet”, min anm.) försvinna med våldsamt dån och himlakropparna (annan övers. har ”grundämnena”, min anm.) upplösas av hetta och jorden och dess verk inte mer finnas till…den dag som får himlar ( uranoi ) att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta!” Studiebibeln ger här kommentaren, att hela universum ”tycks ha kommit i olag”. Hänvisar också till Mark 13:24, där Jesus uttrycker: ”Men i de dagarna, efter den nöden, ska solen förmörkas och månen inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen ( uranu ) och himlens ( uranois ) makter (den fallna änglavärlden, Ondskan, demonerna, min anm.) ska skakas.” Dock återstår något skapelsemäktigt från Guds sida, som vi läser i 2 Petr 3:13: ”Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar ( uranus : nytt universum, nytt världsallt, sol- och planetsystem, ny rymd, min anm.) och en ny jord där rättfärdighet bor.”

De fem stegen

Uppspaltat i koncentrerad form, som jag tyder det, blir ”de fem stegen” i den genomgångna skapelseutvecklingen följande:

  1. ”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord”, ett första världsallt – som av någon negativ orsak går under, med ett dystert och mörkt resultat.

  2. Den andra världen, vår värld, kan framför allt vara en restaurering av jorden – som då ”var öde och tom och mörker var över djupet”. Gud uttalar: ”Varde ljus!” Och det blev ljus.” Sju skapelsedagar följer. Som en illustration: En gång (1963-1968) i avfälligt tillstånd och på flykt från Guds kallelse, blev mitt liv öde om tomt, och till slut var det mörker ”över djupet”. Men Herren räddade mig, och utförde en andlig restaurering av mitt liv. Det var jag med Gud innan avfälligheten, det var jag utan Gud under avfälligheten, det var jag restaurerad av Gud efter avfälligheten. Men ”se sju skapelsedagarna” pågår nog fortfarande…

  3. Syndafloden drabbar denna värld, d.v.s. vår värld, mestadels jorden men även rymden/himlen skadas i viss mån.

  4. Den här världen, med jorden och dess solsystem, ska förintas i eld ända in i mikrokosmos.

  5. Gud ordnar med ”nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor”.

Guds två faser

Låt oss föreställ oss att vi hade varit med Gud i evigheten, innan ”begynnelsen” skett, och innan han sade: ”Varde ljus!”, och före gudomens ”rådslag” – det som avslutades med skapelsens sex/sju dagar. Ja, låt oss föreställa oss att vi var med uppifrån gudomens höga perspektiv, och såg hur Gud vid sin dynamiska ”skapelseutandning” lade in särskild ”förberedelse” och speciell ”brukbarhet” i vissa utvalda delar av skapelsen.

Jag anar här två faser: Före ”skapelseutandningen” förekom en lika dynamisk ”inandning”:

Utandningen blir till vatten och berg, vissa med särskilda avsikter (t.ex. sjön Genesaret och floden Jordan) – blir till växtlighet och fauna, somliga med speciell mening (t.ex. mandelträd och åsnor). Utandningen blir till människor, av vilka en grupp ska ha hans kallelse att vara judar, vara hans egendomsfolk – och andra att ha uppdraget att vara ledare i den hednakristna församlingen. Och sannerligen inte att förglömma: Det var en utandning av Gud som kom över vissa bestämda människor, vilka först tog emot hans eviga ord muntligt – och sedan av dessa eller andra, sattes på pränt – och vi har Bibeln. Den erkände engelske gudstroende vetenskapsmannen, Francis Bacon (1561l-1626), sa på sin tid: ”Gud har två böcker, skriften och naturen, och de två talar samma språk.”

Från bibeln

Här något om hur det lyder i Bibeln (kursiveringarna är mina) om Guds eviga ”inlägg”, förutsättningar, avsikter, uppdrag, intentioner, bestämmelser, planer, beslut och profetiska laddningar (som förstås blivit störda av synden och dess följder, men ändå):

”Prisa honom, sol och måne, prisa honom alla lysande stjärnor! Prisa honom, ni himlars himmel och ni vatten ovan himlen! De ska prisa Herrens namn, för han befallde och de skapades. Han gav dem deras plats för alltid och för evigt, han gav dem en lag som ingen bryter .” (Ps 148:3-6) ”Herre, du är min Gud! Jag vill upphöja dig, jag vill prisa dig, för du gör underbara ting, dina beslut från forna tider med trofasthet och sanning .” (Jes 25:1) ”Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom de verk han har skapat . Därför är de utan ursäkt.” (Rom1:20) ”Av en enda människa har han skapat alla människor och folk till att bo över hela jorden, och han har fastställt bestämda tider och gränser inom vilka de ska bo . Det gjorde han för att de ska söka Gud och kanske kunna treva sig fram och finna honom, fast han inte är långt borta från någon av oss.” (Apg 17:26-27)

Mer från bibeln

Skriften har mycket att säga om denna verklighet: ”Guds eviga avsikter och beslut”, så jag tar med några texter till som ”trosbevis”/”trosförstånd”:

”Och jag såg en annan ängel flyga uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för jordens invånare, för alla folk och stammar och språk och länder.” (Upp 14:6) ” Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.” (2 Tim 3:16-17)

”Allt har han gjort skönt för sin tid. Även evigheten har han lagt i människornas hjärtan . Ändå kan de inte förstå Guds verk från början till slut.” (Pred 3:11)

”Dina ögon såg mig när jag var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, formade innan någon av dem hade kommit . Hur ofattbara är inte dina tankar för mig, hur väldig är inte deras mångfald.” (Ps 139:16-17)

”Så säger Herren: Det folk som kommer undan svärdet finner nåd i öknen. Israel få gå dit där jag ger det ro. Fjärran ifrån uppenbarade sig Herren för mig: ´Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd bli kvar över dig.´” (Jer 31:2-3) ”Jag vet väl vilka tankar jag har för er (mitt judafolk, min anm.) säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp .” (Jer 29:11)

”När de nu (lärjungarna, min anm.) var samlade frågade de honom: ´Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel?´ Han svarade dem: ´Det är inte er sak att veta vilka tider som Fadern i sin makt har bestämt.´ ” (Apg 1:6-7)

Ännu mer från bibeln

”Jag, den allra minste av alla heliga, har fått denna nåd att predika evangeliet om Kristi ofattbara rikedom för hedningarna och att upplysa alla om planen med den hemlighet som från evighet har varit dold i Gud, alltings Skapare. Nu skulle Guds vishet i sin väldiga mångfald göras känd genom församlingen för härskarna och makterna (de ockulta, min anm.) i den himmelska världen.” (Ef 3:8-12)

Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus, efter sin goda viljas beslut , till är och pris för den nåd som har skänkt oss i den älskade. I honom är vi friköpta genom hans blod och har fått förlåtelse för våra synder, tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus, den plan som skulle genomföras när tiden var inne: att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus .” (Ef 1:4-10)

”Gud har i församlingen för det första satt några till apostlar, för det andra till profeter, för det tredje några till lärare, sedan några till att göra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, styra och tala olika slags tungotal.” (1 Kor 12:26) ”En tillflykt är han urtidens Gud, och här nere råder hans eviga armar. ” (5 Mos 33:27a)

”Och ängeln som jag såg stå på havet och på jorden lyfte sin högra hand mot himlen och svor vid honom som lever i evigheters evighet och som har skapat himlen och det som finns i den och på jorden och det som finns på den och havet och det som finns i den. Tiden är ute. Men i de dagarna när den sjunde ängelns röst hörs och han blåser i basun, då är Guds hemlighet fullbordad , så som han har förkunnat i det evangelium han gett sina tjänare profeterna. ” (Upp 10:5-7)

I den tid som är

Idag är det hög tid att rusta med Bibelordet i alla kristna läger! Och fundera inte endast på det lite allmänt, utan hänge dig åt vad Herren kan ha beslutat och aviserat i fråga om Israel och den hednakristna församlingen, samt rörande Jesu återkomst och tidens avslutning – ja, ifråga om dig själv? Vad kan gälla för dig och mig utifrån den eviga himlens ”utsikt”? Ringer det en klocka? Går det upp ett ljus? Nu är den välbehagliga och helt perfekta tiden att ge sitt liv till Jesus Kristus och låta sig uppfyllas av den helige Ande – för att sedan stå i helig/sann troendetjänst för andras frälsning och räddning!

Sigvard Svärd

#Sigvard Svärd #Undervisning


Ditt stöd behövs

Stöd Apg29 genom att swisha in 29 kronor till 072 203 63 74.

Tack!


5 kommentarer

1

x
Ellen S
onsdag 8 januari 2020 20:34

Ändå var det längtan efter kunskap som fick Adam, Eva och hela mänskligheten på fall och ledde oss bort från Gud. Vetenskap kan på sin höjd beskriva skapelsens mekanismer, men aldrig finna skapelsens syfte, mening och mål, än mindre finna skaparen själv.

Ett barn tror att pappa kan allt. Ett Guds barn tror att för Fadern är allt möjligt. En bildad och intellektuell har mycket svårt att tro något alls, utan förlitar sig på sin ofullständiga och ofta felaktiga uppfattning och blir lika smart som vildvittrorna i Ronja Rövardotter: Syns inte = Finns inte. Den som inte tar emot Guds Rike som ett barn kommer aldrig dit in. Men vår "vishet" kommer på skam inför Honom.

Svara

x
Tomas N
onsdag 8 januari 2020 22:52

Tack Sigvard! Det var en väldigt intressant djupdykning. För några är djpuheter ett sätt att Gud får lysa starkare och allt får bli klarare,för andra lir det bara krångligt. Gud har skapat oss olika i den mänskliga mångfalden,men det finns en varning i att bli uppblåst i sin kunskap och filosoferande. För den som har den djupare läggningen och en kallelse i detta område,kan man dock inte hindras från djupheter.
Några tankar som är centrala i hur jag ser på det som kan verka som mysterium är .

Den ständigt närvarande ondskan och onda makterna och hur de sätter agendan för människans vistelse på jorden,även fast de är under Guds auktoritet. Människans liv på jorden förefaller ha gått från ett paradis,till ett test och prövning att nå den nya värld som Gud skall akapa ,som är fri från synd och mörker

Alla religioner har många inslag av människans hunger och sökande efter Gud,men de falska och vilseledande inslagen finns alltid där.

En inre övertygelse om att Gud genom alla tider har tagit folk till sig som sina egna i olika förbund för ett uppdrag. Uppdrag att representera Gud och leva i enlighet med mänsklig hetens högsta möjliga nivå av rättfärdighet. Annars blir Gud någon som slumpvis väljer ut vissa och väljer bort andra. Här kan hemligheten till varför en del tror att man skall leva som Guds barn helt utan motprestation ligga. En sådan Gud är svår att lita på,men om nyckeln ligger i att tjäna Gud och rättfärdigheten och att undvika synden så är det hållbart.
De två förbunden(GT och NT) visar på hur människan klarar detta och vad Gud har satt för regler och erbjudit oss.
Att Gud både är kärlek ,men sätter ribban högt förstår vi när vi ser Jesu uppdrag för vad det är och även bibelversen om att våra ögon är täckta av synd,så vi inte kan se och tänka som Gud. Men i helgelse ,gemenskapen och i bön och tillbedjan och ordet kan vi se ganska klart och det upplevs med mänskliga mått som helt fantastiskt skinande och himmelskt.

Att tron är central förstår vi även genom Noahs vittnesbörd,Abraham och genom hela Bibeln. Gud har ju lagt ned en del av sig själv i varje människosjäl,så där finns en källa till tro för alla. Och den växer ju mera man närmar sig Gud

Svara

x
Sigvard Svärd svarar Tomas N
torsdag 9 januari 2020 10:45
Tomas N skrev:
Tack Sigvard! Det var en väldigt intressant djupdykning. För några är djpuheter ett sätt att Gud får lysa starkare och allt får bli klarare,för andra lir det bara krångligt. Gud har skapat oss olika i den mänskliga mångfalden,men det finns en varning i att bli uppblåst i sin kunskap och filosoferande. För den som har den djupare läggningen och en kallelse i detta område,kan man dock inte hindras från djupheter.
Några tankar som är centrala i hur jag ser på det som kan verka som mysterium är .

Den ständigt närvarande ondskan och onda makterna och hur de sätter agendan för människans vistelse på jorden,även fast de är under Guds auktoritet. Människans liv på jorden förefaller ha gått från ett paradis,till ett test och prövning att nå den nya värld som Gud skall akapa ,som är fri från synd och mörker

Alla religioner har många inslag av människans hunger och sökande efter Gud,men de falska och vilseledande inslagen finns alltid där.

En inre övertygelse om att Gud genom alla tider har tagit folk till sig som sina egna i olika förbund för ett uppdrag. Uppdrag att representera Gud och leva i enlighet med mänsklig hetens högsta möjliga nivå av rättfärdighet. Annars blir Gud någon som slumpvis väljer ut vissa och väljer bort andra. Här kan hemligheten till varför en del tror att man skall leva som Guds barn helt utan motprestation ligga. En sådan Gud är svår att lita på,men om nyckeln ligger i att tjäna Gud och rättfärdigheten och att undvika synden så är det hållbart.
De två förbunden(GT och NT) visar på hur människan klarar detta och vad Gud har satt för regler och erbjudit oss.
Att Gud både är kärlek ,men sätter ribban högt förstår vi när vi ser Jesu uppdrag för vad det är och även bibelversen om att våra ögon är täckta av synd,så vi inte kan se och tänka som Gud. Men i helgelse ,gemenskapen och i bön och tillbedjan och ordet kan vi se ganska klart och det upplevs med mänskliga mått som helt fantastiskt skinande och himmelskt.

Att tron är central förstår vi även genom Noahs vittnesbörd,Abraham och genom hela Bibeln. Gud har ju lagt ned en del av sig själv i varje människosjäl,så där finns en källa till tro för alla. Och den växer ju mera man närmar sig Gud

Tack Tomas!

Jag räknar med att det har stått en strid mellan tro och otro i alla tider.
Se striden i Edens lustgård mellan orden av Gud: "ät inte av trädet" och orden av Ormen: "skulle Gud ha sagt?" Ett annat exempel är när Abraham låter Lot välja boplats först, och Lot i valet (i sin otro) bestämmer sig för "den bördiga Sodomslätten" och Abraham (i sin tro) väljer "den karga bergsbygden". Eller då folket i Jerusalem har att välja mellan att fria (i sin otro) Barrabas eller (i sin tro) fria Jesus. I tro håller jag mig till Bibeln t.ex. under bilden av en djup fiskesjö.
Med den helige Andes hjälp kastar jag ut en trons "krok" i Bibeln. Det är saligt då det blir "napp", och "nappet" drar iväg på en helige resa in och ut i de olika bibelböckerna.
Satan lockade mig en gång med självmord, en annan gång med att ge mig den ockulta världen. Både gångerna räddade Gud mig, och istället gav mig trons liv och trons uppenbarelse. Här är jag kan intet annat än och vill intet annat än tro.

Svara

x
Filosofen
torsdag 9 januari 2020 20:29

Hej Sigvard!

Filosofen här! Mycket intressant, spännande och givande att läsa!
Själv känner jag igen mig i mycket det du är intresserad av i Guds ord.
Sen vet jag inte om hur djup jag är eller om det behövs någon så kallad
djupet för att tycka om det du skriver? Men att vara intresserad av detta
och tycka att det givande är självklart! För all skrift är ju nyttig till: undervisning, uppbyggelse, tillrättavisning, fostran och upprättelse!
Jag märker själv som troende att vissa tider har jag varit intresserad av att lära
mig mer om (nästan manisk dvs i positiv bemärkelse) ett område under en period
på ca 1-3 år! Det har varit ex ”Yttersta tiden, Förbundsnamnen, Helande, Israel, Själavård mm. Kan kanske vara en hunger som Herren lagt ner? pga att jag också
har varit och är bibellärare i ca 20-25 år. Jag hade också en ökentid i ca 10 år med depression, ångest och liknande vad du gått igenom. Nu senaste åren läser och
studerar jag mycket djupare i grundtexter som du gör! Har studerat mkt vad som händer efter döden i fråga om nåd och straff. Jag ser att flera översättare använder olika ord som får helt olika konsekvenser! ex ordet ”evigt” är ofta översatt enligt ”läran” samfundet dvs tillhörigheten. Evigt kan ju enligt grundtexten ibland betyda: en viss tid, en epok, en period, en tidsålder, och även då evig i ordets bemärkelse!
Guds ord Sigvard är alltid spännande och givande! Och det finns alltid mer i ordet att få uppenbarat och få ljus över!
Var välsignad!!

Svara

x
Sigvard Svärd svarar Filosofen
fredag, 10 januari 2020 14:56
Filosofen skrev:
Hej Sigvard!

Filosofen här! Mycket intressant, spännande och givande att läsa!
Själv känner jag igen mig i mycket det du är intresserad av i Guds ord.
Sen vet jag inte om hur djup jag är eller om det behövs någon så kallad
djupet för att tycka om det du skriver? Men att vara intresserad av detta
och tycka att det givande är självklart! För all skrift är ju nyttig till: undervisning, uppbyggelse, tillrättavisning, fostran och upprättelse!
Jag märker själv som troende att vissa tider har jag varit intresserad av att lära
mig mer om (nästan manisk dvs i positiv bemärkelse) ett område under en period
på ca 1-3 år! Det har varit ex ”Yttersta tiden, Förbundsnamnen, Helande, Israel, Själavård mm. Kan kanske vara en hunger som Herren lagt ner? pga att jag också
har varit och är bibellärare i ca 20-25 år. Jag hade också en ökentid i ca 10 år med depression, ångest och liknande vad du gått igenom. Nu senaste åren läser och
studerar jag mycket djupare i grundtexter som du gör! Har studerat mkt vad som händer efter döden i fråga om nåd och straff. Jag ser att flera översättare använder olika ord som får helt olika konsekvenser! ex ordet ”evigt” är ofta översatt enligt ”läran” samfundet dvs tillhörigheten. Evigt kan ju enligt grundtexten ibland betyda: en viss tid, en epok, en period, en tidsålder, och även då evig i ordets bemärkelse!
Guds ord Sigvard är alltid spännande och givande! Och det finns alltid mer i ordet att få uppenbarat och få ljus över!
Var välsignad!!

Tack Filosofen, uppmuntrande text från dig!
Vi får hålla på att läsa, forska, gräva, fiska och söka i Ordet (många fler bilder kan användas). Vi har också ett förvaltarskap att tänka på. Herren har överlämnat sina gudomliga uppenbarade hemligheter åt oss att ansvara för och förkunna.
Guds nåd och frid önskar jag dig!

Svara

1

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


NYTT! Förkorta lång länk här så att den fungerar i din kommentar!

Kom ihåg mig?

Din kommentar kan deletas om den inte passar in på Apg29 vilket sidans grundare har ensam rätt att besluta om och som inte kan ifrågasättas. Exempelvis blir trollande, hat, förlöjligande, villoläror, pseudodebatt och olagligheter deletade och skribenten kan bli satt i modereringskön. Hittar du kommentarer som inte passar in – kontakta då Apg29.

ANNONS:Världen idag

Rekommenderas

Stor intervju med Christer Åberg i tidningen Världen idag. "Gud bar Christer efter höggravida fruns död." Både text och video!


Nyhetsbrevet - prenumerera gratis!


Senaste live på Youtube


30 000 följare på TikTok


DAGENS

Dagens datum

Vecka 14, söndag 11 april 2021 kl. 05:38

Dagens bibelord

“För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i de ogudaktigas ställe. Knappast vill någon dö ens för en rättfärdig – jo, kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.” (Romans 5:6-8)

Dagens namn

Ulf och Ylva

Dagens bön

Fader möt var och en idag och omslut dem på alla sidor. Möt också Ulf och Ylva. Jag ber att människor ska ta emot Jesus och bli frälsta. Tack för din stora kärlek och nåd som du har visat oss genom din Son Jesus kristus. Amen.


Så här blir du frälst - räddad

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?

Ja!Fadern, Sonen och den Helige Ande är ett

Dessa tre är ett

Bibeln är mycket tydlig. Fadern, Sonen och den helige Ande är tre - och dessa tre är ett!


Jesus var jämlik Gud, blev människa, dog på korset och Gud upphöjde honom

Var så till sinnes som också Kristus Jesus var, vilken, då han var i Guds gestalt, inte ansåg det som en rövad skatt att vara jämlik Gud, utan utgav sig själv, och tog på sig en tjänares gestalt, och blev lik oss människor. Och sedan han hade trätt fram som en människa ödmjukade han sig själv och blev lydig intill döden, ja, intill döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom och gett honom ett namn som är över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig, deras som är i himlen och på jorden och under jorden, och för att alla tungor ska bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud, Fadern, till ära. (Fil 2:5-11)


Själavårdssamtal

Behöver du gratis vägledning och själavårdssamtal?

☎️ 0381-77 30 80

  • Måndagar 18.00-20.00
  • Tisdagar 09.00 -11.00
  • Onsdagar 09.00-11.00
  • Torsdagar 18.00-20.00

"Det enda som bär är Jesus. Det har Christer Åberg fått uppleva genom livets tuffa utmaningar. Christer är bloggare och författare och driver bland annat apg29.nu". - himlen.tv7


Christer Åbergs böcker

Den längsta natten och Den oönskade

Om Christer Åberg


Senaste bönämnet på Bönesidan

lördag 10 april 2021 18:38
Jesus, hjälp oss varje dag att få uppleva din kärlek och nåd! Vi behöver dig o ditt helande.Jag har värk i lederna(knäna)

Senaste kommentarer


Aktuella artiklarSTÖD APG29
BYTARE: 072 203 63 74
DONERA till Apg29 - bli en månadsgivare
Den bank konto : 8150-5 934 343 720-9
IBAN / BIC: SE7980000815059343437209 SWEDSESS

Mer information om hur man stöder finns här!

Kontakt
christer@apg29.nu
072-203 63 74

Wikipedia om Christer Åberg

Mer
apg29.se  apg29.com apg29.nu  christeraberg.se

Translate

↑ Upp