Surfar nu: 660 www.apg29.nu


V pekle, trápil hříšníky


Pokud půjdete do pekla, ty potrápí. To je to, co Peklo je pro. Stejně jako bohatý muž v Luke 16, budete se trápil v plamenech. Všichni hříšníci jít do pekla, a jdou tam být mučen.

Od James L. Melton 

Když hříšník půjde do pekla ...

„Takže zemřel chudý a byla pořízena anděly, aby se s Abrahamem. Ani boháč také zemřel a byl pohřben. Když byl mučen v pekle pozvedl oči a viděl Abrahama daleko a Lazarus se na něj. Zavolal, otec Abraham, smiluj na mě a pošli Lazara, ať omočí konec prstu svého v vodě a ochladit svůj jazyk, protože já trápím v tomto plameni. " Luke 16: 22-24

„Potom řekne těm na levici: Odejdi ode mne, vy zlořečení do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům.“ Matthew 25:41.

„Vejděte těsnou branou. Pro brána je široká a způsob, jakým je široká, která vede do záhuby; a mnoho existovat, které jdou v na ní. A těsná jest brána a úzká cesta, která vede k životu, a existuje jen málo kdo ji najít „Matouš 7:. 13-14.

„Ale synové království vyvrženi budou do temností. Tam bude pláč a skřípění zubů.“ Matthew 08:12.

„Pokud je vaše ruka svádí k hříchu, utni ji! Je pro tebe lepší vejít do života zkrácen, než mít obě ruce jít do pekla, do ohně, který nikdy nevyjde.“ Mark 09:43.

Předmětem Hell není oblíbené téma, ale to je jistě velmi důležité téma. Ježíš kázal často o této strašlivé místo pro jeden základní důvod: nechce, abyste se tam!

varovat lidi

Existuje mnoho lidí, kteří se domnívají, že kázání „pekelný oheň“, je kruté a zbytečné, ale Pán Ježíš Kristus myslel, že to bylo velmi potřebné, aby kázali o pekle a varovat ztracené lidi tohoto hrozného místa.

Můj přítel, protože jste začali číst tento článek, mnoho lidí zemřelo a šel do pekla navždy, a mnoho dalších se tam nevydal jste připraveni. Mohu vás ujistit, že všichni by chtěli mít druhou šanci. Všichni by chtěli přečíst tento článek a přijmout Krista jako svého Spasitele, ale je to příliš pozdě pro ně. Budou v pekle navěky. Co si o tom myslíš?

Jako následovníci Pána Ježíše Krista, to je naše křesťanská povinnost varovat lidi o věčných mukách pekla. Takže Vás žádáme, aby pečlivě zvážily tato slova varování, zatímco vy stále máte šanci, zatímco Boží pozvání je stále otevřený pro vás.

Místem peklo

Sféra pekla je kulatý, vyhloubený-out místo zemského jádra. Výzkumníci říkají, že Země je vnější kůra je méně než dvacet mil tlustý, a to i po tomto okamžiku, tam jsou řeky a jezera přes hořící horká láva, nebo jak to Bible nazývá se „ohnivé jezero“ (Zj 20:15). Takže v tomto okamžiku, vaše věčná duše může být menší než dvacet mil od hořících plamenech pekla!

Peklo není v nějaké vzdálené rozměru; sakra pod nohama! Rebelové z 5 Deuteronomium Kapitola 16 sestoupil do jámy. Mojžíš napsal v Dt 32:22 o požáru v hrobě. Amos 9: 2 hovoří o lidi, kteří se snaží kopat dolů do pekla. Takže Peklo je skutečné místo, a to je pod nohama právě teď, který mučil miliony ztracených duší navždy! Přemýšlejte o tom!

Pekelná muka

Pokud půjdete do pekla, ty potrápí. To je to, co Peklo je pro. Stejně jako bohatý muž v Luke 16, budete se trápil v plamenech. Hříšník zavře oči ve smrti, a ďábel má svou duši trápit v pekle navěky.

Říkáte: „Bůh by nedovolil něco takového stane.“ Si jistý, že ano! Bůh dovoluje lidem trpět po celou dobu. Bůh dovolil Hitler zabít šest milionů Židů, ne? Bůh dovolil Herodes zabíjet děti do dvou let, že jo? (Matouš 2) Je-li Bůh dovolí nevinné děti, které mají být zabiti, proč by mu nedovolil hříšníka kteří odmítli Krista hořet v pekle? Je-li Bůh dovolí Jeho jednorozeného Syna trpět a být zabit, tak proč by Bůh zachránit hříšníka z pekla, když se rozhodne, že věřit Krista jako svého Spasitele? Poslouchej, příteli, Bůh vám umožní jít do pekla a vypálit pokud nejste znovu narodili. Stává se to pořád.

Utrpení pekla je hrozné. Nejen, že je tam fyzické utrpení, ale existuje také mnoho duševní utrpení. Budete vždy pamatovat svůj pozemský život. Pamatujete si svou rodinu a své přátele. Budete pamatovat svého manžela a své děti. Stejně jako bohatý muž v Luke 16, budete pamatovat všechno! Budete také pamatovat šance, že byste měli být spaseni. Budete si uvědomit, že budete číst tento dokument, a budete pamatovat své myšlenky a komentáře k tomuto příspěvku. V pekle, budete vždy pamatovat ten okamžik, jaký odmítnout Ježíše Krista jako svého Spasitele.

Všichni hříšníci jít do pekla, a jdou tam být mučen.

zvuk peklo

V pekle, existují určité zvuky, které jste nikdy slyšet. Bereme mnoho zvuků za samozřejmost dnes, ale v Pekle se vám budou chybět hrozně. Například, krásné zvuky přírody nemůže existovat. Není slyšet vítr jemně fouká přes vrcholky stromů v pekle, bez tekoucí prameny vod, žádné zpěv ptáků a bez jarních deštích.

Neuslyšíte nějaké děti smějí a hrají v pekle, protože tam jsou v pekle žádné děti. Nebudete slyšet někdo říká: „Miluji tě“, protože v pekle, není žádný love.

V pekle, uslyšíte lidi křičet o milost čtyřiadvacet hodin denně. To se nikdy nezastaví! Tam bude v pekle není klid. Hell bude navždy naplněný řvoucí plameny, vroucí láva a hrozné výkřiky miliard ztracených duší! Už nikdy uniknout zvuky pekla.

hell vzhled

Budete myslet na nádherné památky, avGuds stvoření, jako jsou krásné západy slunce, kopce a vysokými sněhovými vrcholky hor, ale budete je nikdy neuvidí.

Pán Ježíš popsal peklo jako místo tmy. Představte si, že v místě, kde můžete vidět jen plameny válcování ve tmě. Představte si, že vidí něčí tvář v těch plamenech! Neexistují žádné usmívající se tváře v pekle, jen tváře bolesti, úzkosti a smutku. Vzpomínáte si na všechny ty krásné usměvavé tváře, které jste kdysi znali, ale budete je nikdy neuvidí. Už nikdy se nebudete vidět své děti znovu. Už nikdy neuvidí své rodině. V pekle, kamaráde, uvidíte nic jiného než pláč, pláč a skřípění zubů navždy!

peklo společnost

Už jste někdy přemýšleli o tom, kdo bude v pekle s vámi? Peklo je vesmír vězení. Peklo je věčný domov všech opilci, děvek, zlodějů, vrahů, pokrytci, teplouše a leseb. Když půjdete do pekla, nebudete chodit do zvláštní části pekla jen pro vás a vaši třídu lidí. No, budete jít do vězení vesmíru a budete uzamčena navždy s každým nepřítelem Božím!

Jedním z nejvíce šokujících věcí, které objevíte v pekle, je skutečnost, že bude nižší bytosti. Bible říká, že člověk byl stvořen nižší než andělé a Ježíš sám řekl, že Hell byl původně připraven pro ďábla a jeho anděly. (Mt 25,41). Přítel, v pekle budete řízena satanem a jeho zlé síly! Budete mít horší nadpřirozenými silami zla. Vᚠnový domov se bude skládat z démonů, padlých andělů, knížectví, pravomoci, duchovním špatnosti, a sám Satan, a budete mít v dolní části seznamu hostů! Pokud půjdete do pekla, budete nepochybně zažít mnoho z těchto skutečností, a budete tam navždy.

Peklo se náhle

Ježíš řekl u Lukáše 16: 22-23, když se bohatý muž zemřel, odešel do pekla IHNED. Byl to hříšník, aby šel rovnou do pekla.

Hell je plná lidí, kteří si mysleli, že důvěřují Kristu, aby je zachránil jednou. Přísloví 27: 1 říká: „Nechlub sami zítra, nebo nevíš, co den může přinést.“ Bohatý blázen v Lukášovi 12 měl velké plány do budoucna, ale Bůh řekl: „Ty blázne, této noci tvá duše bude třeba udělat ...“

Peklo přichází náhle. Když král Balsazar hodil opilecké rvačce v Daniel kapitole pět, netušil, že to bude v pekle před východem slunce. Goliath neměl tušení, že malý kámen hozený mladý pastýř chlapec by bral svou duši pro věčnost v pekle. Před jeho mrtvola byla ještě zima, jeho duše trpí muka pekla. Hell téměř vždy bere své oběti náhlým překvapením, a ty by mohly být další.

peklo smůla

Co je to škoda pekla? No, můj přítel, škoda, Hell je fakt, že když jdete tam, budete nakonec se vyrovnali s jediným cílem posílit pravdou: Nemusíte opustit peklo! Představte si, že! Představte si, že trávit věčnost s napjatý na toto téma! Představte si, že v pekle před milionem let, sis myslel, „Nepřišel jsem sem, mohl jsem přijal Krista! Oh, jaký blázen jsem byl! Kéž bych nebyl tak tvrdohlavý! Pokud ... Pokud ... když ... „je to ostuda do pekla: jít tam, když nemusíte se tam jít!

Lidé obviňují Boha nefér poslat hříšníky do pekla. Poslouchejte, vy nemusíte jít! Rozhodnutí je na vás, není Bůh. Bůh se rozhodl před 2000 lety, kdy dal svého jediného Syna na smrt jako platbu za své hříchy. Pokud půjdete do pekla, jdete proti vůli Boží, protože Bůh chce, aby činili pokání a věřit Kristu, aby vás zachránil (2 Peter 3: 9). Co vy na to? Odbočíte ze svých hříchů právě teď a důvěřují Kristu, aby vás zachránil? Mějte na paměti, že je to vaše rozhodnutí.

Spása z pekla

Izajᚠ01:18 říká: „No tak, dejte nám to spolu, praví Hospodin: když hříchové vaši jako červec dvakrát barvený, musí být bílé jako sníh, i kdyby se rudé jako purpur, budou jako vlna“ Všichni lidé jsou hříšníci a musí být vyčištěný od hříchu (. Ř 3,23), a že úklid může přijít pouze skrze drahou krví Pána Ježíše (Zj 1: 5, plk 01:14).

Vezměme si apoštol Pavel: „Milostí jste spaseni skrze víru, a to není z vás, je to Boží dar: Ne z skutků, aby se někdo nechlubil“ Vaše jediná cesta do nebe je přes dokončené dílo Pána Ježíše Krista , Římanům 10:13 říká: „Každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen.“ Romans 10: 9 říká: „Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a věřit ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.“ Proč ne se k němu obrátil právě teď? Odvrátili od svých hříchů! Aktualizace své sliby a důvěřovat mu, aby vás zachránil, dokud je ještě čas. Zítra může být pozdě.


Tento článek je od Jamese L. Melton a přeložil Christer Aberg a Google.

Články a videa, které jsou vyrobeny jinak než Apg29.nu mohou mít názory, které blogu nesdílejí.


Tack för att du läser Apg29. DELA gärna till dina vänner. Du kan också stödja Apg29 genom att sätta in en valfri GÅVA på BANKKONTO 8169-5,303 725 382-4. På internetbanken går det att ställa in så att du automatiskt ger en summa varje månad. Men om du hellre vill kan du SWISHA in en frivillig summa på 070 935 66 96. Tack.


Vill du bli frälst?

Ja

Nej


Publicerades torsdag 1 januari 1970 01:00 | | Permalänk | Kopiera länk | Mejla

99 kommentarer

Niklas jönsson 9/1-2019, 12:53

Måtte så många som möjligt välja den rätta vägen, vägen hem Jesus där all skönhet bor innan det är försent,välj Jesus idag på direkten innan det är försent om några sekunder kan det i värsta fall vara försent att ångra sig och då väntar ett hemskt ställe milt sagt.

Svara


Stefan Jonasson 9/1-2019, 13:31

Jag såg på you tube där några gruvarbetare hörde hemska plågoljud från botten av shacktet och spelade in ljudet och påstod att det kom från helvetet i underjorden.. Sedan var det någon som analyserade ljudet och ljudvågorna det bevisade att dom hade använt ljud filer från en gammal skräckfilm... En lögn och bedrägeri... Frågan är om dödsriket är en fysisk plats eller ett andligt tillstånd....?? Det skall komma en dom det är helt klart i bibeln.. En dag skall mina fiender möta mig ansikte mot ansikte jag skall vedergälla det säger HERREN.. Står i Mose boken..

Svara


SA 9/1-2019, 14:37

Vi som har en levande tro på Jesus , måste nog söka hans ansikte mera , och varje dag , bedja för dagen , att Gud leder oss med dom människor vi möter , och ta varje tillfälle i akt, människor är mer mottagliga än vi tror , har erfarenhet av det , det är allvarligt , fruktansvärt , helvetet , ingen vill ju dit ,

Svara


Katrina 9/1-2019, 15:00

Svar till Anja.

Var inte rädd, jag är med dig.

Ängslas inte, jag är din Gud.

Jag ger dig styrka och hjälper dig,

stöder och räddar dig med min hand.

Står det skrivet i Jes 41:10

Svara


nils 9/1-2019, 15:12

Svar till Stefan Jonasson . Du är i samma tillstånd som när du dör och kommer till Himlen stt du har alla dina sinnen i behåll.
Men den avgörande är att i helvetet är den Totala frånvaron av Gud,som är Kärleken, varför det där råder gråt,tandagnisslan,fruktan,grämelse,törst,ensamhet,mörker,en stinkande odör,maskar,ormar,demoner och djävulen själv som gläder sig över alla själars lidande.
Och Värst av Allt,en Evig Hopplöshet att veta att du Aldrig,Aldrig i Evigheten kommer därifrån!!
Inför allt detta som många varit med Jesus till helvetet,sett och upplevat och berättat i böcker och i You Tube,hur kan Man då bara Våga att Inte Fly Till Herren Jesus NU,och bönfalla om Hans Nåd och Förlåtelse??
Om du Ej vill ödmjuka dig inför Herren Jesus då kan Han Ej rädda dig för Evigheten som vi alla kommer att möta när vi Dör,utan har då Själv valt att Neka Hans hjälp!

Svara


SA 9/1-2019, 15:54

Svar till Anja, ta mod till dej , berätta om Jesus , och vad han betyder i ditt liv, och hur viktigt det är i livet , och i evigheten , då har du gjort vad du kan , och har inget att ångra , du har ju den starkaste på din sida. Längtan och behovet är nedlagt hos alla , var välsignad i Jesu namn ❤️

Svara


Marita 9/1-2019, 16:36

Jag hade nog en dröm om helvetet för över 30 år sedan. Och jag vaknade med en sån gudsfruktan och jag sade till Herren förbarma Dig över människorna. Herren svarade att alla fick en chans i livet.

Svara


Katrina 9/1-2019, 17:55

Svar till Anja.

Ingen önskar en evig pina för någon, så jag tror vissa har missförstått något där. Gud är God, ingen tyrann som skrämmer folk till tro.

Kanske har man blandat ihop den grekiska mytologin hades. Platons ( grekisk filosof ) skrifter om hades och hans verk Vergilius skildringar av underjorden där hämnande och straffande andar torterade och pinade döda syndare och orättfärdiga.

Faktum är att bibeln inte ens nämner något helvete, varken Gamla eller Nya testamentet. Bibeln talar om sheol och Gai hinnom (gehenna).

Gai hinnom, Hinnoms dal (Gehenna), var en plats precis utanför Jerusalem, sydväst om staden, en soptipp dit man kastade kadaver och skräp.

Det hebreiska ordet sheol står helt enkelt för de dödas plats, den plats där människorna hamnade efter döden.

I detta sheol nere i jordens djup (Ps 63:10) vilade de döda i stoftet, orörliga, utan känsel och medvetande.

Svara


Martin 9/1-2019, 18:01

För information: James L Melton förkunnar också att jultomten är djävulen i förklädnad.

Svara


Stefan Jonasson 9/1-2019, 18:11

Hollywood versionen av helvetet är ganska populär att utmåla.. Många på you tube brukar fantisera ihop en massa hemskheter.. Om hur djävulen och hans demoner plågar syndiga människor... Med glödande järnspett.. Alla torterares våta fantasi..... Djävulen och hans demoner kommer att kastas i den brinnande eldsjön.. Döden och dödsriket..... Ingen glädje för det onda.. Dom döda kommer till dödsriket i väntan på den yttersta domen.. Dom frälsta hamnar i paradiset... Hur blir man frälst..? Tro på JESUS.. Och ge GUD rätt...

Svara


torsten 9/1-2019, 18:11

Utestängd från Guds rike och Guds gemenskap är straff nog

Svara


David Billström 9/1-2019, 18:20

Både himlen och helvetet är verkliga platser, vad än människor försöker komma med för bortförklaringar. Vilka bortförklaringar som än cirkulerar eller kommer att komma så är de fortfarande två högst verkliga platser.

Första generationen av Frälsningsarmén är ett verkligt föredöme för oss idag. De förkunnade himlens härlighet och helvetets plågor. De jobbade överlåtet och metodiskt. Stora skaror blev räddade för evigheten. De gjorde skäl för sitt namn - Frälsningsarmén.

Evangelium är goda nyheter om att vi kan bli räddade från helvetet. Gud har gjort allt klart för oss människor genom Jesu död och uppståndelse. Låt oss förkunna detta erbjudande så att människor kan bli räddade/frälsta och kunna uppleva himlens underbara härlighet där Gud ska avtorka alla tårar och där ingen synd, sjukdom, ondska eller plåga finns.

Gud är god och må fler människor få uppleva hur god Gud är genom att vi berättar frälsningsplanen.

Jesu frid

Svara


Katrina 9/1-2019, 18:20

Svar till torsten.

JA

Svara


Leif 9/1-2019, 18:21

Svar till Katrina.

Jesus talar om gehenna men jämför denna plats med en eldsjö med plåga och straff, försök inte!

Svara


marie 9/1-2019, 18:26

Man ska inte skrämma folk med ett helvetisk inlägg..Det räcker bra till så som världen ser ut idag med allt våld ...

Svara


Katrina 9/1-2019, 18:37

Svar till Leif.

Jesus talade till judar alla visste vad Gehenna var. Eldsjö är helt annat.

Men dessa berättelser om demoner som pinar folk efter döden tror jag inte.

Svara


SA 9/1-2019, 18:39

Svar till Marita , läser man alla bibelord om helvetet , och sen förnekar det Guds ord säger ... det är som att sticka huvudet i sanden . Allvarligt 🤨

Svara


Katrina 9/1-2019, 18:41

Svar till SA .

Visa mig var i Bibeln stor helvetet obs originaltext!!!

ordet finns inte i Bibeln skrivet alls.

Svara


Stefan Jonasson 9/1-2019, 18:44

Om man läser bibeln så talar det om dödsriket platsen där dom döda väntar på den yttersta domen... Sedan kommer den yttersta domen när GUD ska skilja ut ondskan och döma det onda... Eldsjön.. Gehenna avskrädesplatsen..... Vi måste hålla oss till bibelns beskrivning och vara ödmjuka inför att vi inte med vårt begränsade tänkande kan förklara den andliga och eviga existensen... Alla historier om helvetes resor.. Med fasansfulla detaljer tjänar inget annat syfte än att utmåla GUD som en obarmhärtig människo plågare.... Jag tror att det är satanister som hittar på dom där hisorierna.. Jag hörde en kvinna som bekände sig som djävulsdyrkare hon sa att hon skulle regera i helvetet tillsammans med djävulen och plåga alla syndiga kristna det var hennes bild av efterblivet... Försök att hitta ett enda bibel ställe där GUD fört någon till helvetet och visat hur dom döda plågas.. Gå inte utöver skriften och lägg något därtill då kommer GUD att slå dig med lögn..

Svara


Katrina 9/1-2019, 18:47

Svar till Stefan Jonasson .

Tack!

Svara


SA 9/1-2019, 18:55

Läs matt 8:12 Luk 16 22-24 finns mer bibelord , jehovas vittna förnekar detta, men varför ska vi vinna människor ... om alla oavsett om man tagit emot Jesus eller inte , kom till himmelen , vägen är smal , porten är trång . Läs själv och tala med Jesus , så får du bäst svar .

Svara


Katrina 9/1-2019, 19:15

Klart att vår önskan är att alla ska bli frälsta och får höra evangelium, det goda nyheter om Gudsrike och få komma dit.

Svara


SA 9/1-2019, 19:32

Gud har givit oss en fri vilja , för eller emot , ett erbjunadde , sen upp toll var och en , att ta emot , eller förkasta .

Svara


Stefan Jonasson 9/1-2019, 19:40

Ordet helvetet. Hell på engelska kommer från fornnordiska. Asarna trodde på dödsriket gudinna.. man var tvungen att betala ett vite till dödsrikets gudinna Hel därav hel - vite... Alla folk och i alla religioner har varit medvetna om dom dödas plats.. Men med olika beskrivningar i detaljerna.. Men bibeln är unik som talar om att det är någon som betalat vitet för dödens straff.. Det som skiljer kristendomen från alla andra tros läror GUDS NÅD... INGEN HAR NÅGONSIN SETT GUD DEN ENFÖDDE SOM SJÄLV ÄR GUD OCH ÄR HOS FADERN, HAR GJORT HONOM KÄND.. AV HANS FULLHET HAR VI ALLA FÅTT NÅD OCH ÅTER NÅD... NÅD UTÖVER NÅD.. Alltså nåden skiljer kristendomen från alla andra tros läror... Snälla gör inte kristendomen till ännu en religion........ *Förresten i have been in hell* det är en byhåla som ligger mellan trondheim och Östersund stationen innan svenska gränsen. Jag tror att hell på norsk betyder häll på svenska .

Svara


JL 9/1-2019, 20:12

Alla syndare går till helvetet, och de går dit för att plågas.
Vad är detta för något? Alla människor är syndare, alla utom den levande Guden. Något är logiskt fel med artikeln annars skulle alla utom Jesus vara i helvetet?
Så nej, alla syndare går inte till helvetet, vissa går till Gud. Det är de som bekänner att de är syndare och att de håller Jesus för Guds son.

Svara


Martin 9/1-2019, 20:22

Svar till JL.

Instämmer. Försökte visa den bristande logiken med min kommentar om jultomten. Men lyckades nog inte. Blinkningar syns inte i text ;)

Svara


David Billström 9/1-2019, 20:33

Om inte ens de som menar sig vara kristna tror på helvetets existens så förklarar det varför ingen knappt går ut med evangelium.

Liberal- och förnekelseteologin har stort utrymme i Sveriges kyrkor idag och står även många gånger bakom predikstolarna.

Att sedan varna är inte sedan samma sak som att skrämma. En egoist och känslokall människa bryr sig inte om andra människors annalkande faror. "Bara jag har mitt på det torra" mentaliteten gör en spyfärdig.

Svara


Joel 9/1-2019, 20:43

Om Gud älskar människor och kan se in i frammtiden varför planerade han en frälsningsväg som kommer att för majoriteten av alla människor in i evig tortyr?

Hur kan Gud skapa en brinnande platts som kommer att tortera människor för evigt, hur kom en kärleksfull Gud på den iden?

Jag hävdar att människans villja inte är helt fri, den är undekastad en lag som heter information. Vissa människor får se Jesus och får rätt infomation och kan välja rätt, andra får möta värsta ondskan genom såkallade kristna och får på det sättet helt fel syn och information om vem Jesus är. Stör mig på att vissa får en gräddfil till Jesus medans andra får en bergsväg att bestiga utan klättringsutrustnig. Tycker allt detta är så fruktansvärt orättvist.

Om Gud älskar människor och inte vill lidande, varför skapar han då en brinnande platts och låter djävulen totalt förblinda människor att förstå vem Jesus är?

Svara


Martin 9/1-2019, 20:43

Svar till David Billström.

Helvetets existens tror jag ingen i denna tråd har förnekat. (Kan missat något). Däremot kan vi ha olika syn på hur denna plats, eller tillstånd, tar sig ut. Min förståelse är att vi inte i Bibeln kan utläsa i exakta fysiska bilder vad som väntar.

Svara


Martin 9/1-2019, 20:46

Svar till Joel.

Ett förtydligande: Om vi med helvetet menar det som beskrivits i artikeln betackar jag mig. Instämmer med det Joel.

Svara


Alexander 9/1-2019, 20:58

Jesus använde Gehenna för att förklara dödsriket dit alla går som inte blivit födda på nytt och renade i lammets dyrbara blod!

Svara


Katrina 9/1-2019, 20:58

Svar till JL.

ja, vi är alla syndare men Kristus har friköpt oss. Det är bara att ta emot frälsningen.

”Ty här finns ingen skillnad. Ty alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga genom hans nåd, genom den befrielse som finns i Kristus Jesus,” Romarbrevet 3:23-24

Svara


nils 9/1-2019, 21:18

Svar till Katrina. Jesus talade om Gehenna,inte Helvetet men allt Helvetet innebär omtalas i Gehenna.
Några blandade Bibelställen som alla talar om den brinnande Domens Eld.
"Den som säger Du dåre,han är hemfallen åt det Brinnande Gehenna,"Matt.5:22.
"skall Kasta dem i den Brinnande Ugnen;där skall vara gråt och tandagnisslan,"
Matt.13:42.
"Det är bättre för dig att ingå i livet enögd än att hava båda ögonen i behåll och kastas i det Brinnande Gehenna,"Matt.18:9
"Gå bort från Mig ni förbannade till den Eviga Elden som är tillredd åt djävulen och hans änglar,"Matt.25:41
"och komma till Gehenna,till den Eld som icke utsläckes,där deras mask icke dör och Elden icke Utsläckes,"Mark.9:43-44.
"och kastas i Gehenna,där deras mask icke dör och Elden icke Utsläckes,"Mark.9:47-48
I GT.står"ty deras mask skall icke dö och deras Eld skall icke utsläckas," Jes.66:24.
¤¤¤
Därför må vi;"Glädjas över att edra (och våra) namn äro skrivna i himmelen," Luk.10:20.

Svara


Leif 9/1-2019, 21:22

Svar till Katrina.

Jesus talade till judar alla visste vad Gehenna var. Eldsjö är helt annat.

Men dessa berättelser om demoner som pinar folk efter döden tror jag inte.

Nejdå!

Det Jesus menade med Gehenna var just att det kommer att finnas en sådan plats för alla dem som inte vill göra sig av med sina synder och orenhet. Liksom Jerusalem är en jordisk plats som symboliserar det kommande himmelska Jerusalem, en plats bortom detta jordiska, så är Gehenna, eller "Hinnoms sons dal som det ursprungliga namnet är", också en symbolisk förebild för en kommande eldsjö.

Vi läser Jesu egna Ord och bör ta dem på allvar!

och den som säger: Din dåre, är skyldig och döms till det brinnande Gehenna" (Matt 5:22)

Här talar inte Jesus om den brinnande soptippen utanför Jerusalem utan om platsen där varje själ som vägrar acceptera Guds Son som Frälsare skall kastas i och få sina synders straff!!!

Kan det vara så svårt att acceptera?

Det står ju hur tydligt som helst!

Svara


Stefan Jonasson 9/1-2019, 21:25

Som Joel sa hur kan GUD kasta någon till en så hemsk plats och låta en människa han skapat och älskat plågas i all evighet... Det tål att tänkas på och meditera över... Om en människa inte förstår vad hon gör..?? Tänk också på vad JESUS sa på korset om sina torterar FADER FÖRLÅT DOM VET INTE VAD DOM GÖR eller stefanus FADER tillräkna dom inte denna synd... GUDS frälsning plan är nog större än vad vi kan förstå... Bibeln säger att det kommer en räkenskaperna dag när alla som har fröjdats och njutit i sin ondska ska stå inför sin skapare och stå till svars.. 2 tess GUD är rättfärdig :han vedergäller dem med lidande som plågat er.... I flammande 🔥 eld och straffar dem som inte vill veta av GUD och dem som inte lyder vår HERRE JESUS KRISTUS EVANGELIUM De ska straffas med evigt fördärv, bort från HERRENS ansikte och hans härlighet och makt när han kommer för att förhärligas i sina heliga... Det borde räcka som varning för dom som tror att man kan komma undan med ondskan.. Bara för att man är rik och mäktig.. Eller påstår att det inte finns någon GUD som ska skipa rättvisa ⚖

Svara


Alexander 9/1-2019, 21:48

Svar till Katrina. Jag tror att andra religioner har sin inspirationskälla i den onda andevärlden! Jag tror att Mohammed blev lurad av Satan som kom som ljusets ängel. Jag tror också att Hades har kopplingar till just Satan och hans rike.
Helvetet, Dödsriket, Eldsjön, Det Eviga Gehenna, Mörkrets rike... Ja det finns många ord och hebreiska och svenska är inte samma språk så man har valt ett ord som förklarar den verkliga platsen!
Jesus predika i dödriket efter korset och för uppståndelsen.
Alla dessa 100 000tals människor som genom nära döden upplevelser har fått uppleva Himlen och Helvetet kan ju inte ljuga och fantisera hela bunten. Nej sannerligen när det är före detta Muslimer, Buddister, Hinduer, Ateister som fått sitt liv förvandlade efter en sådan upplevelse och blivit frälsta! Ja då tror jag på dom sannerligen. Eftersom människor vägrar att tro på den bibliska sanningen om Helvetet så låter Gud människor få vittna om vad de varit med om så att vi med frimodighet kan predika om Helvetet. Frälsta är vi bara utav NÅD och åter NÅD och frälsningen betyder också att vi blir RÄDDADE från något hemskt!
Kom inte med liberalteologiska argument som gör människor förvillande och sovande i sin tro. Var vakna!!!
Frid i Jesu mäktiga namn. Amen

Svara


Katrina 9/1-2019, 21:49

Svar till Leif.

Matteus 5:21-26, så här står det i min Bibel

21 I haven hört att det är sagt till de gamle: 'Du skall icke dräpa; och den som dräper, han är hemfallen åt Domstolens dom.'

22 Men jag säger eder: Var och en som vredgas på sin broder, han är hemfallen åt Domstolens dom; men den som säger till sin broder: 'Du odåga', han är hemfallen åt Stora rådets dom; och den som säger: 'Du dåre', han är hemfallen åt det brinnande Gehenna.

23 Därför, om du kommer med din gåva till altaret, och där drager dig till minnes att din broder har något emot dig

24 så lägg ned din gåva där framför altaret, och gå först bort och förlik dig med din broder, och kom sedan och bär fram din gåva.

25 Var villig till snar förlikning med din motpart, medan du ännu är med honom på vägen, så att din motpart icke drager dig inför domaren, och domaren överlämnar dig åt rättstjänaren, och du bliver kastad i fängelse.

26 Sannerligen säger jag dig: Du skall icke slippa ut därifrån, förrän du har betalt den yttersta skärven.

Du ser vad det hela handlade om.

Svara


Katrina 9/1-2019, 22:35

Svar till Alexander.

Det är endast Gud som kan döda både kropp och själ, därför ska vi frukta Gud, inte några utsagor, och den andra döden , den döden är definitiv. Evig död. Så det är fritt fram att välja livet eller död.

Den som tror på Gud, och är friköpt, har sitt namn skrivet i Livets Bok får evigt liv.

Frid

Svara


Lotta 9/1-2019, 22:50

Det står faktiskt ordet helvete 10 gånger i svenska Folkbibeln 1998.

Ordspråksboken 27:20, Ordspråksboken 15:11, Lukas 10:15, Upp 20:14, Luk 16:23, Upp 1:18, Matt 11:23, Upp 20:13, Upp 6:8, Matt 16:18.

Det är svårt att förneka detta med tanke på att Jesus så tydligt undervisade om att det bara finns en trång port och en smal väg som leder till livet. Den vida porten och breda vägen leder till fördärvet= helvetet. Men idag är frälsningens dag. Idag finns det möjlighet att välja Jesus som är enda vägen till Gud. När man inser detta blir man motiverad att göra allt för att vinna så många som möjligt medan det finns tid. Det finns inget som ger sådan glädje och tillfredställelse som att få vittna om Jesus. Bed att Herren sänder längtande människor i din väg. Det funkar! Det är så spännande att se hur Gud leder in i situationer där man får möjlighet att vittna.

Fridshälsningar

Lotta

Svara


David Billström 9/1-2019, 23:07

Verkar som många "kristna" skolkade från svenska lektionerna i skolan och inte lärt sig att läsa innantill.

Ska det vara så svårt att läsa Bibeln innantill och ta det för vad som står.

Bibeln är Guds ord men vi har en tendens att alltid kladda ner Bibelorden med våra känslor, tyckanden och mänskliga åsikter.

Bibeln är Guds ord. Full av underbara löften till dig och mig men också fylld av förmaningar och varningar för vårt bästa, för Gud är kärlek.

Jesu frid

Svara


Martin 9/1-2019, 23:10

Jesus säger: Guds rike är inom er. Luk 17:21

Betyder det att också Satans rike är inom de icke-frälsta? Ja, det vågar jag påstå. Men det är också inom oss. Om vi ska vara ärliga. Varje gång vi förtalar, ljuger, halvljuger, skryter osv. Vi har alltså både Guds rike och Satans rike inom oss. En dag kommer Guds rike att fylla hela vårt väsen, det kommer inte finnas någon orenhet i oss. På samma sätt kommer Satans rike att helt uppta människorna i helvetet. Helvetet är alltså kanske i första hand en plats inom människan, inte utanför.

Svara


Katrina 9/1-2019, 23:16

Det beror på, vilka språk och vilken översättningar man läser.

Svara


Leif 9/1-2019, 23:25

Svar till Katrina.

Frågan var ju om det finns en plats där människor skall få sitt straff?

Ja, den finns och Jesus kallar den för det symboliska Gehenna, en eldsjö där synden skall få sitt personliga straff i rättvist mått.

Så förklarar Guds Ord oavsett vilken översättning vi väljer!

Jesu frid...

Svara


Leif 9/1-2019, 23:33

Svar till Katrina.

Och givetvis kommer inte satan eller onda andar att pina människor efter detta jordeliv utan de skall ju själva få tillbaks minst det lidande de själva orsakat mänskligheten.

Svara


Katrina 9/1-2019, 23:34

Svar till Leif.

Observera att jag har inte förnekat gehenna, dödsriket eller eldsjö utan ordet helvete som inte finns i orginaler.

Svara


Joel 9/1-2019, 23:56

Svar till David Billström.

Problemet med olika bibelöversättningar är att kristna översättare är mer togna mot lära än vad som igentligen står i grundtexten. Ungefär som Jehovas vittnen, det är många gånger som man läser en lära och inte vad som igentligen står i grundtexten.

Svara


Leif 10/1-2019, 05:37

Svar till Katrina.

Jag missförstod dig något Katrina, förlåt!

Jag trodde att också du helt var emot Gehenna eller eldsjön, den plats där syndare som förkastat Jesus skall få sina rättmätiga straff en dag, men!

Helvetet skrevs ju redan i Karl den 12;es översättning långt före 1917 års översättning som jag tycker saknar lite udd på flera områden. Att man redan tidigt strävade efter att finna ett passande ersättningsord ord från hebreiskans sheol till det svenska språket är väl inte alls konstigt, eller?

Och att man då valde ordet helvete tycker jag klingar alldeles utmärkt till sheol. Det finns ju tydlig likhet i hebreiskans s(he)o(l) och (hel)vete.

Jag anser det dock vara något småaktigt att haka upp sig på detta ord helvete bara för att många oandliga har stött sig på ordet och inte tycker om berättelsen om en plågoplats. Det är bra om det svider lite hos dem som är på väg till denna eldsjö, det är bättre att få insikt och fruktan för denna hemska plats än att gullas in i fördärvets grop! Och då tycker jag att ordet helvete är alldeles ypperligt...

Mvh Leif...

Svara


Stefan Jonasson 10/1-2019, 09:22

Ordet helvetet är en del av det svenska språket... Alla vet vad det betyder och används flitigt i alla sammanhang.. När jag pratar med någon om det onda och GUD.. Kommer ofta teodicee problemet upp... Då kan jag säga när man ser all ondska på jorden... Det finns ett helvete.. Alla som gjort ont på jorden skall få sitt straff av GUD.. Sen om helvetet dom dödas plats är i jordens inre det är svårt att säga med säkerhet.. Det är nog ingen fysisk plats snarare ett tillstånd frånvaron av GUD.. *Jordens djup* PS 139:15 benen i min kropp var ej osynliga för dig, när jag formades i det fördolda, NÄR JAG BILDADES I JORDENS DJUP.. Vad menas med jordens djup.. I detta sammanhang

Svara


Ingemar B 10/1-2019, 11:50

Om helvetet - igen.

Det är bra, Christer, att du återkommande tar upp detta oerhört viktiga ämne - även om många inte gillar det.

Jag har själv tidigare några gånger skrivit om detta och behöver därför endast förmedla något från mina tidigare inlägg, därför att det på bloggen tillkommit nya läsare.

Jag ser att det råder stor förvirring bland kristna om detta ord. Det främsta skälet till det är sannolikt att ordet ”helvete” varken finns i den hebreiska eller grekiska grundtexten.

Orden ”Sheol”, ”Hades”, ”Gehenna” översätts alla på olika ställen och i olika bibelversioner med ”helvete”. Det kan verka mycket förvirrande för bibelläsaren, men förklaras av likheten i plågorna. Översättningarna förvirrar, men grundtexten är klar. Sedan tillkommer andra ord med samma betydelse.

I NT är det främst Hades och Gehenna som man blandar ihop. Anledningen är mycket enkel: Gehenna och den del av Hades där den rike mannen befann sig (Luk.16: 19-31), översätts båda med ”helvetet”.

Den rike mannen kom inte till Hades (”helvetet”) med sin kropp. Domen har ju ännu ej skett. Det finns alltså folk i Hades som pinas och plågas i elden NU.

Efter domen kastas Hades i eldsjön (Upp. 20:14).

Efter domen, när kropparna har uppstått, blir det en annan situation. ”Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna” (helvetet) (Matt. 5:29).

”Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna” (helvetet) (Matt.10: 28).

”Sedan skall han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar” (Matt. 25:41).

”Och djävulen som hade bedragit dem, kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de skall plågas dag och natt i evigheternas evigheter” (Upp.20:10).

Det betyder att de som ”besökt” och sett släktingar och andra brinna i ”helvetet”, plågade av djävulen, kan inte ha gjort det med helvetet definierad som Gehenna, ”den eviga elden” eller ”eldsjön”.

Som framgår av dessa bibelcitat finns ingen chans för djävulen att plåga någon på denna plats (Gehenna-helvetet).

Men i Hades-”helvetet” kan situationen vara annorlunda…

Svara


Stefan Jonasson 10/1-2019, 18:33

Mycket bra förklaring... Hades helvetet.. Väntan för dom dödas själar på den yttersta domen sen huruvida djävulen härskar där och är chefs torterare på uppdrag av GUD... Jag tvivlar på det hittar inget belägg för det i bibeln.... Jag har hittat ett ställe i bibeln .........jes 14:9.-11.dödsriket kommer i rörelse för din skull för att ta emot dig när du kommer.. Dom dödas andar vaknar upp för din skull.. Alla jordens ledare.. Alla börjar tala och säger till dig :HAR DU OCKSÅ BLIVIT SVAG SOM VI? DU HAR BLIVIT EN AV OSS.. NER TILL 💀 DÖDSRIKET HAR DIN HÄRLIGHET MÅST FARA OCH DINA HARPORS BULLER.. FÖRUTTNELSEN ÄR BÄDDEN UNDER DIG OCH MASKARNA ÄR DITT TÄCKE... HUR HAR DU INTE FALLIT FRÅN HIMLEN DU STRÅLANDE STJÄRNA 🌟 DU GRYNINGENS SON.... Det kanske antyder att djävulen är maktlös i dödsriket... Och att dom dödas andar vaknar för att uppstå i sina förgängelse kroppar... Det är otydligt om det talas om människan babelkungen eller faktiskt den fallna keruben... I vilket fall som helst uppstår alla i sheol (dödsriket helvetet) de som har gjort ont skall uppstå till dom.. Dom som gjort gott skall uppstå till liv... Kropparna väntar i Mullen på de dödas uppståndelse till den stund GUD bestämt... Dom frälst väntar i paradiset deras ande är hos JESUS... dom som har gjort ont väntar i 💀 dödsriket

Svara


Marie 10/1-2019, 19:58

JAG VILL HÖRA OM DET GLADA BUDSKAPET OCH INTE OM HUR DET FUNGERAR I HELVETET.

SÅSOM DAGENS VÄRLD FUNGERAR MED VÅLD OCH OND BRÅD DÖD, HAT OCH HOT... INTE FÖR MIG!

JAG VET ATT MÅNGA SOM INTE HAR SIN TRO PÅ GUD SKRÄMS AV SÅDAN INFORMATION, KANSKE ALDRIG FINNER JESUS JUST PGA. SÅDANA INLÄGG.

Svara


Joel 10/1-2019, 20:09

Är det någon på den här sidan som har ångest över att människor ska torteras i evighet, finns det någon empati och kärlek över huvudtaget hos er som skriver här. Det är så lätt att säga att människor ska beinna i helvetet men när någon när och kär dör utan Jesus och då kryper sådana frågor under skinnet och gör en galen.

Orsaken att det är så lätt att säga och tro att människor ska berinna för evigt är för att det saknas den nära djupa kärleken som man har till sina föräldra eller till sina barn. Man älskar inte alltså inte sin nästa som sig själv, gjorde man det så skulle man lägga all sin tid på att försöka att rädd människor.

Det är nog allt för många tror på Jesus på grund av rädsla för att hamna i helvetet och det är inget bra sätt att tro på Jesus.

Svara


Katrina 10/1-2019, 20:32

Svar till Joel.

Nej, eftersom jag tror inte på dessa berättelser om demoner som pinar folk efter döden.

Jag tror på en God, Barhärtig och Kärleksfull Gud.

Svara


Katrina 10/1-2019, 20:37

Jag tror på en God, Barmhärtig och Kärleksfull Gud.

ska det stå, förlåt

Svara


Martin 10/1-2019, 20:44

Svar till Joel.

Nja, ångest vet jag inte. Jag längtar efter en tillvaro där inte ondskan finns längre. Där döden har dött. Det som bekymrar mig är att vi har inget språk med vilket vi når människor. Vi pratar frikyrkiska och det är är ingen utanför våra väggar som förstår det språket.

Svara


Leif 10/1-2019, 21:28

Svar till Joel.

Om man har äkta kärlek till sin nästa som är på väg att hamna i helvetet så bör man ständigt med list och Andens ledning försöka hitta vägar som kan nå nästan med sanningen om denna plats.

Att invagga en människa som är på väg till helvetet att denne kan förtrösta på en god mild, förlåtande och kärleksfull Gud även om ingen omvändelse och ånger över synder gjorts är mycket mer ondskefullt än att varna för helvetet!

Svara


David Billström 10/1-2019, 22:09

https://www.apg29.nu/a/4d6

Svara


David Billström 10/1-2019, 22:14

Länk ovan till "Goda nyheter".

Känn er fria att dela med andra

Svara


Katrina 10/1-2019, 22:21

Svar till David Billström.

Ja, det var goda nyheter !

Svara


Stefan Jonasson 10/1-2019, 23:23

Till Marie jag känner samma sak när man börjar ta upp detaljerade beskrivningar av helvetet.... Det blir bara skrämsel som leder till avstånd från det sanna budskapet om GUDS NÅD OCH KÄRLEK.... Det är ingen som har varit i helvetet och kommit tillbaka för att berätta om hur det är där.... Dom tror att dom gör budskapet en tjänst.... Jag försöker bara ta reda på vad bibeln säger om dom yttersta tingen... Alla extra grejer är bara bluff... Och evangelium predikas av avund står det i filliperbrevet 1:15 EN DEL PREDIKAR VISSERLIGEN KRISTUS FÖR ATT DE ÄR AVUNDSJUKA OCH SÖKER STRID, MEN EN DEL GÖR DET I GOD AVSIKT. AV KÄRLEK.... än sen säger paulus KRISTUS blir ändå på ett eller annat sätt predikat, för syns skull eller uppriktigt det är jag glad över... Dom som tycker om att prata mycket om helvetes plågorna. Dom är mer eller mindre lagiska i sitt synsätt av GUDS NÅD.. JESUS FÖRSONING AV NÅD... MEN MAN KAN ALDRIG VARA SÄKER PÅ ATT MAN GJORT TILLRÄCKLIGT FÖR ATT FÖRTJÄNA HIMLEN OCH UNDSLIPPA HELVETET gör du för mycket synder eller är en lat och "sovande" kristen då kommer du till helvetet säger dessa lagiska kristna.....

Svara


Tommy 10/1-2019, 23:25

Tankar. Gud förstockade Farao, så att inte han kunde förstå att Gud själv var med Moses. Det fanns inte ens en skugga av chans för Farao att förstå detta. "Men Gud skulle göra sitt Namn känt." Men om nu Farao vart förstockad av Gud,?. Är Farao i Himlen?. Eller är Farao i Helvetet?. Det var ju Gud själv som förstockade Farao, ingen annan. Står det inte också i Bibeln, "Ni kommer få se dem, ni inte ens kunde föreställa er i Himlen". Vilket kommer isåfall överraska många totalt.. Jag säger att jag själv inte vet vad folk hamnar, Det får Domaren avgöra, som skapat alltsammans Gud. Men jag kan tycka att Jorde Livet innebär stort Lidande o helvete för folk redan här, Krig Tortyr våldtäkter, sjukdomar svält törst, fattigdom. Katastrofer.m.m. på Cigarett Paketen, ser man lidande, man kan drabbas av, om man röker. Men folk röker iallafall. Trots Varnings text o bild, på elände. Så skrämsel verkar inte heller funka. "Vad är det som fungerar då"???. Ja, det måste vara något mer. Jesus talade inte som andra Lärare, vad var det Jesus gjorde, Gud måste väl Öppnat något oerhört i människan själv, något som Omsvepte allt inom dem, ja även yttre. "Jesus Läkte o Botade dem och drev ut Demoner, Predika Guds egen Kärlek." Vägen är smal. Och Korset är en dårskap för världen. Må Gud sända ut rustade människor, många lider. Och Gud "ÄR" Densamme idag som igår o Evighet.

Svara


Martin 11/1-2019, 01:41

Jag undrar om vi inte skämtar lite för mycket ibland. Som är vi på en trevlighets- och måbrakonferens. Jesus skämtade aldrig. Jesus använde inte ironi. Det finns ett allvar, en närvaro av En som är Helig.

Svara


Leif 11/1-2019, 06:36

Svar till Stefan Jonasson .

Det är inte riktigt alltid så svart eller vitt Stefan!

Det var just vissheten jag hade om att jag var på väg mot helvetet som gjorde att jag en dag när det var moget ropade till Jesus om hjälp, och Han frälste mig.

Det var inte de gulliga uppmuntrande orden om att Jesus accepterar mig som jag är som frälste mig utan det, att jag var en stor syndare som var på väg att gå evigt förlorad till en brinnande sjö!

Jag säger inte att detta var det enda som bidrog, men utan denna insikt om helvetet och straff hade jag förmodligen aldrig bett om frälsning och räddning!

Svara


Tom 11/1-2019, 07:52

Står det ”brinna i evighet” i bibelns originaltext?

Vi vet att denna tidsålder ska gå under av hetta och allt ska brinna. Kan det inte vara så att de mest ogudaktiga är kvar på jorden under den tiden och att det är det som är helvetet? Alltså några få år på sin höjd

Svara


nils 11/1-2019, 08:55

Svar till Joel. En viktig sanning i Bibeln är det Jesus sade,att den som fått mycket,skall utkrävas mer.
Den som vet sin Herres vilja men ej gör det,blir straffad mmed fler slag än den som Inte vet sin herres vilja,men gör vad orätt är. Luk.12:47-48.
Herren dömer männsikan efter det Andliga ljus hon har,varför det blir olika grader av straff i helvetet.
Likaså blir belöningen i Himlen olika efter vår Trohet mot Herren efter det ljus vi har.

Svara


Joel 11/1-2019, 09:45

Svar till Tom.

Ordet i grundtexten är aion som inte betyder evighet, utan avser en begränsad tid med en början och ett slut.

Svara


Joel 11/1-2019, 10:04

Svar till Stefan Jonasson .

Helvetesläran är den lära som skapat flest ateister på vår jord.

Om helvetet är evigt och Jesus tog vårat straff varför är inte Jesus i helvetet nu om straffet är evigt? Vet att Jesus inte kunde behållas av döden men om han inte stannar för evigt så har han inte tagit vårat straff.

Svara


Leif 11/1-2019, 10:14

Svar till Joel.

Joel!

Då måste det betyda att Jesus inte är densamme för alltid utan bara en begränsad tid. Tänk vad lurade vi har blivit? 🙄

Ordet i grundtexten är aion som inte betyder evighet, utan avser en begränsad tid med en början och ett slut.

Jesus Kristus är densamme i går och i dag, så ock i evighet.

(Hebreerbrevet 13:8)

Det måste vänta en obarmhärtig dom över dem som ändrat Guds Ord på det allvarliga viset.

Så en allvarlig fråga Joel!

Menar du då på riktigt allvar att Jesus endast är densamme en begränsad tid eftersom ordet som översatts just är "aion"?

Svara


Joel 11/1-2019, 10:29

Vet inte hur den versen ska översättas men det är väl inte jag som skrivit bibeln, det är väl inte mitt fel att det står tidsperiod men så står det i grundtexten och om du inte får i hop din lär så är det väl ditt problem och inte mitt.

Svara


Stefan Jonasson 11/1-2019, 11:00

Det finns en översättning av Helge Åkesson. Han skriver. Tidsåldrigt liv (evigt liv)... tidsåldrarnas tidsålder(evigheter as evigheter) Tidsåldrigt straff (evigt straff) hur man. Än försöker förstå det eviga och tiden så kommer vi till korta.. För att vi är människor.. Två saker kan vi förstå.. Ett GUDS karaktär och rättvisa... Att brännskada någon i all evighet utan uppehåll.. Är så anstötlig för oss att vi inte kan acceptera att GUD skulle göra så... Evigt straff måste innebära något som vi inte kan förstå.. Den andra saken vi kan förstå och acceptera är att det finns en gudomlig rättvisa ⚖

Svara


Nisse 11/1-2019, 11:05

Varför vill Jesus att vi ska följa honom? Av kärlek, eller av rädsla för helvetet? Vi förfelar hela Guds tanke med försoningen genom att försöka skrämma människor till efterföljelse. Då blir vi inte Guds barn som vill göra det rätta av kärlek till honom, vi blir Guds bandhundar som hålls på den rätta vägen endast med hjälp av omilda ryck i kopplet. Vilken sorts efterföljare tror ni att Jesus vill ha?

Svara


Martin 11/1-2019, 12:32

Svar till Martin.

Vi är tydligen två Martin här.

Du skriver att Jesus aldrig skämtade och att han aldrig var ironisk. Vad grundar du det på?

Vad jag förstår av en del jag läst och hört från de som forskat mer än jag finns det en hel del humor och bokningar i Jesu undervisning. Judar skämtade då precis som idag. Exemplen är många onom film sitcom mm.

Svara


Martin 11/1-2019, 12:35

Inte bokningar, ironi heller överdrifter skulle det stå.

Svara


Leif 11/1-2019, 13:14

Svar till Joel.

Jo då, jag får ihop det, och "aion" kan mycket väl helt korrekt översättas till evighet och inte tidsperiod som du säger.

Så det är inte jag som har problem med grundtexten i detta fall utan några som inte med sitt mänskliga fönuftstänkande kan acceptera att Guds Ord talar om evigt straff.

De som översatte dessa Bibelställen har gjort det under Andens ledning. Så det är bättre att tro på Bibeln än på dem som försöker förändra den!

Svara


Leif 11/1-2019, 13:25

Svar till Joel.

varför är inte Jesus i helvetet nu

Jesus är Rättfärdig och sådana kan aldrig hamna i helvetet! Han hamnade aldrig där när Han dog för våra synder heller. Däremot besökte Han dödsriket där de ofrälsta hålls i förvar till domens dag, den platsen är inte detsamma som helvetet.

Jesu frid broder...

Svara


Leif 11/1-2019, 13:31

Svar till Nisse .

Jesus vill givetvis att vi av kärlek skall följa Honom, men det är inte alls ovanligt att människir söker Gud pga att man hamnat i svårigheter och nöd. Har du missat det?

Det är oftast först efter omvändelsen från det onda som Guds kärlek fyller människan, eller har jag helt fel menar du?

Svara


Nisse 11/1-2019, 15:12

Svar till Leif.

Att söka Gud för att man har kommit fram till att man inte reder ut det här livet på egen hand är inte detsamma som att underkasta sig Gud av rädsla för alternativet.

Svara


Leif 11/1-2019, 15:57

Svar till Nisse .

Det kan ju vara så att man pga rädsla för helvetet inte vågade ta sitt liv...l

Svara


Joel 11/1-2019, 16:02

Svar till Leif.

Det står att straffet är lagt på honom Jes53:5 och tydligen så är inte Jesus i helvetet nu, det borde han vara om Jes53:5 stämmer.

Svara


Martin 11/1-2019, 16:13

Jag upprepar vad jag skrev tidigt i tråden: James L Melton förkunnar också att jultomten är djävulen/satan i förklädnad.

Vi ska nog inte ta artikeln som Christer översatt på fullt allvar. :)

Svara


Joel 11/1-2019, 16:27

Svar till Leif.

Eon går tillbaka till den grekiska aiōn , "ålder". En ålder är inte lätt att mäta, och det är inte heller ett eon. Båda är bara riktigt långa perioder, men i vetenskap är en eon ungefär en miljard år

Är det riktigt länge så kan man skriva evigheters evighet som det står i bibeln, först en evighet och sedan en evighet till, det måste vara riktigt länge.

Svara


Roger T. W. 11/1-2019, 17:00

"I detta sheol nere i jordens djup (Ps 63:10) vilade de döda i stoftet, orörliga, utan känsel och medvetande. "

*Jordens djup* PS 139:15 benen i min kropp var ej osynliga för dig, när jag formades i det fördolda, NÄR JAG BILDADES I JORDENS DJUP.. Vad menas med jordens djup.. I detta sammanhang"

Dessa citat har fått några att undra om reinkarnation finns. Det riktiga helvetet är dock evigt. Det är i detta liv vi har vårt val. Vänta ej på nästa. Formas några om i underjorden? Det är en av mina första frågor när jag dör och den dagen är inte långt borta. I detta sammanhang, om de unga inte vill ta över, som de tidigare har gjort i tusentals år.

Svara


Martin 11/1-2019, 17:05

För den som är intresserad att läsa pastor Mssons undervisning om santa/satan:

http://www.biblebelievers.com/jmelton/SantaClause.html

Svara


Asbjørn Nakken 11/1-2019, 17:37

Om jeg kunne anbefale (recommendera) en bok som ville være en "eye-opener" for mange, ville det være Edward William Fudge`s bok "The Fire That Consumes". Her blir hele Bibelen grundig undersøkt for å finne ut hva som blir de ondes endelige skjebne. Fudge konkluderer med at "conditionalism" er Bibelens lære hva dette angår, det vil si at mennesker trenger en oppstandelse for å leve videre etter døden.

a) Bare Gud har udødelighet, og mennesker får kun udødelighet, evig liv, gjennom å tro på Jesus.

b) Tidlig kristendom ble påvirket av hedensk, gresk filosofi, og derifra kom læren om den udødelige sjel, og at sjelen ikke kan dø, inn i kirken.

c) Fudge konkluderer med at de onde (Gud og Jesus dømmer) ikke vil pines eller plages uendelig i et brennende helvete. Han mener Bibelen lærer at de onde vil bli oppreist i de siste dager, bli dømt, kastes i en brennende ildsjø og da omkomme, dø "den ande død", og være borte for alltid.

Svara


Katrina 11/1-2019, 17:37

Hej, Roger!

Jag ser poesi beskrivning i liknelse form här. Jag tänker så här, man planterar säd i god jord man valt och tillräckligt djupt för att det ska vara dolt för andra, men Gud ser den säden och bevakar dess utveckling till fin frukt.

Kanske till nån hjälp i tankar

Frid

Svara


Katrina 11/1-2019, 18:12

Svar till Roger T. W..

PS

Jorden djup.

Läser du verser före och efter så ser jag att det handlar om hur ett barn utvecklas i livmoder.

Svara


Leif 11/1-2019, 18:33

Svar till Joel.

Jesus är densamme igår och idag, så ock till evig tid, alltså utan början och utan slut, så i det fallet betyder "aion" just det, oändlig!

Han står där utan far eller mor eller släktregister. Hans tid saknar början och hans liv har inget slut. Därför är han lik Guds Son, präst för alltid.

(Hebreerbrevet 7:3)

Nog om det!

Men angående straffet så tog Jesus straffet. Straffet handlade inte om att Jesus skulle till helvetet utan om att bli plågad och dödad här på jorden. När Han hade fullbordat denna uppgift så var det klart och över. Hans lidande var över i och med Golgata död på korset, Han behövde alltså inte hamna i helvetet. Varför du hakat upp dig på det vet jag inte? Men det är i alla fall en felaktig tanke.

Han gick ner till dödsriket vilket inte alls är detsamma som den brinnande sjön, där förkunnade Han under en kort tid men lidandets tid var över redan på Golgata och något helvete var aldrig tänkt för Jesus, det räckte med Hans jordiska kropp och döden på korset, det var det fullkomliga priset för dig och mig!

Jesu frid....

Svara


Katrina 11/1-2019, 19:03

Svar till Leif.

Jag tänker så här, Han tog på sig alla våra synder och vi har fått förlåtelse utom den synden som är mot DHA där finns ingen förlåtelse.

Då ser man det hela klarare. eller.

Frid

Svara


Leif 11/1-2019, 19:23

Svar till Katrina.

Kanske jag inte ser det direkt klarare än tidigare, men visst är det så att den som hädar DHA hamnar i fördärvet och evigt straff, ingen förlåtelse. All annan synd får människor förlåtelse för om man tar emot Jesus Kristus som Frälsare!

Svara


Martin 11/1-2019, 22:39

Svar till Martin.

Vi är tydligen två Martin här.

Du skriver att Jesus aldrig skämtade och att han aldrig var ironisk. Vad grundar du det på?

Vad jag förstår av en del jag läst och hört från de som forskat mer än jag finns det en hel del humor och bokningar i Jesu undervisning. Judar skämtade då precis som idag. Exemplen är många onom film sitcom mm

Svara


Joel 11/1-2019, 23:36

“Därför säger jag er: All synd och hädelse skall människorna få förlåtelse för, men hädelse mot Anden skall inte förlåtas. Den som säger något mot Människosonen skall få förlåtelse. Men den som talar mot den helige Ande skall inte få förlåtelse vare sig i den här tidsåldern eller i den kommande.” (Matt 12:31-32)

Denna vers säger inderekt att det finns förlåtese i kommande tidsålder men inte om man hädat Anden.

Svara


Roger T. W. 12/1-2019, 15:16

Svar till Katrina.

Nytt försök. Roger. T. W.

Jag är ganska okunnig, men jag tror att vi uppstår på tredje dagen, men inte som Herren. Då får vi ställa vilka frågor som helst. Herren är allsmäktig, hur är det med människors möten och de barn som sedan föds? Den där reinkarnationen jag inte ser i Bibeln, hur är det med den? Om vi kommer till Himmelen fortsätter vi att lära oss i evighet. Herrens verk tar inte slut. De kan inte ta slut, Han är evig skapare. "Jag gör allting nytt", säger Han.

Ja, nog föds vi i moderlivet, men vi säger ju moder jord. Åtminstone en redan död kristen säger att det finns två helveten. Från det ena kommer man inte loss, där förblir man i evighet, men i det andra renas man som i eld. Jag kan inte grundspråken. Jag får ofta datorproblem när jag ska posta.

Jag är ganska okunnig, men jag tror att vi uppstår på tredje dagen, men inte som Herren. Då får vi ställa vilka frågor som helst. Herren är allsmäktig, hur är det med människors möten och de barn som sedan föds? Den där reinkarnationen jag inte ser i Bibeln, hur är det med den? Om vi kommer till Himmelen fortsätter vi att lära oss i evighet. Herrens verk tar inte slut. De kan inte ta slut, Han är evig skapare. "Jag gör allting nytt", säger Han.

Ja, nog föds vi i moderlivet, men vi säger ju moder jord. Åtminstone en redan död kristen säger att det finns två helveten. Från det ena kommer man inte loss, där förblir man i evighet, men i det andra renas man som i eld. Jag kan inte grundspråken. Jag får ofta datorproblem när jag ska posta.

Svara


Martin 12/1-2019, 20:36

Svar till Martin.

Jag grundar det på Bibeln naturligtvis. Det finns inte en händelse beskriven där Jesus skrattar, men flera där Han gråter. Nu menar jag inte att en kristen inte ska få skratta och ha roligt. Och mitt inlägg var slarvigt skrivet. Jag menar bara att när en människa går från död till liv är det blodigt allvar, det är en kamp som de som har varit kristna sen barnsben inte kan förstå.

Svara


Martin 12/1-2019, 23:24

Svar till Martin. Är jag då diskvalificerad som vuxit upp och levt och lever i min tro? Tror jag förstår vad du menar, men det låter lite konstigt.
Sedan har jag svårt att tro att vår frälsare som är helt och fullt Gud och helt och fullt människa av kött och blod inte uttryckte glädje och skratt och humor. Ser det inte som motsatts till allvar.

Svara


Leif 13/1-2019, 08:54

Svar till Martin.

Här finns lite Bibelställen om Jesu glädje. Det är från olika översättningar men det handlar ändå om Jesu glädje, och dessutom vet jag om att det finns ett ställe någonstans som jag inte hittar just nu som säger att Han hade mer glädje än någon annan!

(Joh 15:11) Detta har jag sagt till er för att min glädje ska vara i er så att er glädje blir fullkomlig.

(Gal 5:22) Men Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet,

(Ordsp 8:27‭-‬31) När han beredde himlen var jag där, när han välvde ett valv över djupen, när han fäste skyarna där uppe och djupets källor bröt fram med kraft, när han satte en gräns för havet och vattnet stannade där han befallt, när han lade jordens grund, då var jag verksam vid hans sida. Jag var hans glädje dag efter dag, ständigt jublande inför honom. Jag jublade över hela hans värld och hade min glädje hos människors barn.

(Apg 2:24‭-‬26) Men Gud har uppväckt honom och löst honom ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt för döden att behålla honom. David säger om honom: Jag har alltid Herren för ögonen. Han är vid min högra sida för att jag inte ska vackla. Därför gläds mitt hjärta och jublar min tunga. Även min kropp får vila i trygghet.

Jesu frid...

Svara


Martin 13/1-2019, 09:47

Svar till Leif.

Leif, att skämta och känna glädje är inte samma sak. Att skämta är att säga att en anka som jobbar som snickare går in på en bar och beställer en macka och en öl. Bartendern, som vet att en cirkus har slagit upp sitt tält i närheten, tänker att den där ankan skulle ju vara perfekt för en cirkus. Så bartendern säger till ankan att du kanske kan söka jobb på cirkusen tvärsöver gatan. Ankan svarar: Vad i hela världen ska dom med en snickare till?

Det är ett skämt, bra eller dåligt. Glädje är något annat. Det är en djup känsla av lycka. Man kan skratta utan att känna glädje och man kan känna glädje utan att skratta. Varför ska du hela tiden säga emot? Jag skrev att Jesus inte skämtade eller var ironisk, och att det i Bibeln inte finns en händelse beskriven där Han skrattade. Har jag fel? Visa mig då det bibelstället. Men visa dig själv vuxen nog att kunna läsa vad jag skriver.

Svara


Leif 13/1-2019, 10:27

Svar till Martin.

Jag ber om förlåtelse om du upplevde det som om att jag skulle säga emot dig, det var inte alls så jag menar. Jag har heller inte riktigt exakt läst igenom vad ni sagt om just det här med glädje och skratt. Jag tyckte bara att någon inte hade sett att Jesus var oerhört glad.

Jag ville bara visa att Jesus var en genomglad man som människa och inte endast en med ständigt allvarlig blick!

Däremot saknade Jesus säkerligen den elaka ironins skämtande, men att skoja så att det många ggr ledde till skratt det tror jag absolut att Han gjorde.

Jesu frid...

Svara


Leif 13/1-2019, 10:29

Svar till Martin.

Jag blandar dessutom ihop dig Martin med en annan Martin, så det är inte så enkelt alla ggr det här 😪

Svara


Martin 20/1-2019, 20:34

Jag har nu tagit mig tid att studera lite mer av pastor Meltons undervisning och hans församling.
Du bedömer naturligtvis själv, men jag är minst sagt skeptisk.
http://www.biblebaptistpublications.org/home.html
Martin H

Svara


Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?

Din kommentar kan deletas om den inte passar in på Apg29 vilket sidans grundare har ensam rätt att besluta om och som inte kan ifrågasättas. Exempelvis blir trollande, hat, förlöjligande, villoläror, pseudodebatt och olagligheter deletade och skribenten kan bli satt i modereringskön. Hittar du kommentarer som inte passar in – kontakta då Apg29.


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 29, söndag 21 juli 2019 kl. 13:06

Jesus söker: Johanna!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
söndag 21 juli 2019 10:19

Gode Gud jag har syndat.
Jag vill vända mina tankar och handlingar.
Be att mina synder blir förlåtna och att
i mitt hjärta bor förlåtelse.

Käre Jesus hjälp

Morsan reklam


Aktuella artiklar


Senaste kommentarerSTÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp