703 online! | Sidvisningar idag: 122 734 | Igår: 258 926 |

www.apg29.nu


Kommentarer av

David Ström

326 kommentarer
 


David Ström kommenterade FN:s förrädiska pakt godkändes igår

Oavsett vad man tyckte om Palme som blev skjuten, så tror jag att det är början. Ett land som är välsignat mister inte sin statsminister till en mördare. Sedan blev ju Anna Lindh nedstucken efter att hon drivit en hård kampanj för att få med Sverige i EMU. Läste om en familj där föräldrarna dödat sina döttrar och sedan sig själva eftersom inte familjen fick hjälp med döttrarnas sjukdom. Vilken bedrövelse och vilket mörker den familjen måste ha levt under. Läste någonstans om hur många handgranater som hade detonerat under en viss tidsperiod. Märkligt tyckte någon. Märkligt hög siffra för ett land som inte ligger i krig. Även om Guds plan rullar på mot en tid av antikrist vid den globala makten så undrar jag hur det står till mellan Gud och nationen Sverige? Hur ska vi be för landet? Jag förmodar att bön enligt Guds vilja är bäst. Honungs semlor och svala vattenbäckar lär inte föra människor till tro och närmare Herren vår Gud.

- 12/12-18 03:23 -


David Ström kommenterade Omaka par

Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror! … Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror?” Det betyder att en som är troende och ogift nog borde undvika att gifta sig med en icketroende eller en person med en annat tro eftersom det blir slitningar. Men har man själv varit icke troende men kommit till tro på Jesus så gäller det att sitta still i båten även om kvinnan eller mannen har brister som det är svårt att älska.

Gift med en hedning

Till de andra säger jag, inte Herren: om en broder har en hustru som inte är troende och hon är villig att leva med honom, får han inte överge henne.


Och om en hustru har en man som inte är troende och han är villig att leva med henne, får hon inte överge honom.


Ty mannen som inte tror är helgad genom sin hustru, och hustrun som inte tror är helgad genom sin troende man. Annars vore era barn orena, men nu är de heliga.


Men om den otroende vill skiljas, så låt honom göra det. I sådana fall är brodern eller systern inte bunden som en slav. Gud har kallat er att leva fredligt tillsammans.


Vet du då, hustru, om du kommer att frälsa din man, och vet du, man, om du kommer att frälsa din hustru? 1 Korinthierbrevet 7:12-16"" 

Om jag är troende så vill jag förmodligen träffa och umgås med andra troende. Det kan vara bön på vardagarna och det kan vara gudstjänst på söndagen. Nu kanske makan, maken blir sur och tycker att man är borta för mycket. Nu har det uppkommit problem och man märker tydligt att den onde viskar viskar i örat på den som inte tror. Vad säger Jesus?  Och var och en som har övergivit hus, eller bröder eller systrar, eller fader eller moder, eller barn, eller jordagods, för mitt namns skull, han skall få mångfaldigt igen, och skall få evigt liv till arvedel.

Den som älskar fader eller moder mer än mig, han är mig icke värdig, och den som älskar son eller dotter mer än mig, han är mig icke värdig;. Men gäller det här efter uppståndelsen? Paulus undervisar även han. Är min gudstro och mitt behov av andligt bröd och av tex nattvarden viktigare än att bevara äktenskapet? Det är en knivig fråga. Har frugan problem med att man besöker kyrkan så är äktenskapet i fara. 

”Om någon kom­mer till mig ut­an att ha­ta sin far och sin mor och sin hust­ru och si­na barn och si­na sys­kon och därtill sitt eget liv, kan han in­te va­ra min lärjunge. Den som in­te bär sitt kors och följer ef­ter mig kan in­te va­ra min lärjunge. Luk 14:26f

Radikalt. Men alla kan inte vara apostlar och de kanske inte måste vara det hela livet heller. Den som funnit sig en rätt hustru har funnit sig något gott. Sedan blir det familj och barn. Utan kristna föräldrar så blir det nog få kristna barn som vill döpa sig. 

Ska man lämna sin församling och ha sin tro på sparlåga bara för att man lever i omaka par? Nej vill din maka make ta avstånd från dig och neka dig sin kärlek för att du kommit till tro så är det inte ditt fel. Lika lite som man kan tvinga henne honom att följa med till Gudstjänst så kan man tvinga någon att stanna kvar om man valt att följa Jesus.

- 9/12-18 03:04 -


David Ström kommenterade Rysslands spel med krig som insats

Det är tydligt att Margot Wallström inte förstår hotbilden. Bedriver man ett handelskrig med en militär stormakt fast man avvecklat både ett fungerande försvar och en fungerande värnplikt så är man rätt så obetänksam. EU har passerat alla stadier i konfrontation från handelshinder stänkt banksystemet, till att avvisa ryska ambassadörer. En direkt militär lösning är i princip det enda som återstår om man vill knyta Ukraina närmare till EU och Nato. Skulle tippa att Sverige skulle stå emot en invasion tre dagar. Eller så lång tid det tar för motordrivna förband att rulla in norrifrån. Skulle Nato riskera en militär konfrontation med Ryssland för Sveriges skull? Vill England fortsätta Krimkriget med kompisen USA i Svarta havet där Ryssland visat tydligt att det väcker starka känslor? Tror att Ryssen Grushko hotade att dränka Natos jagare inom sju minuter om de inte pallrade sig där ifrån år 2014.

- 2/12-18 03:44 -


David Ström kommenterade Gud välsigna Sverige - Christer Åberg

Ämnet gäller välsignelse eller förbannelse? Mycket undervisning i APG29 Tack för det. Men när det gäller Malaki så har jag inte funnit någon undervisning om den del av skriften som gäller församlingen och tiondet. Den församling som följer Guds ord har en livsmedelsberedskap. De som inte följer Guds ord i Malaki 3:10 har tomma förrådshus och har inget att erbjuda när Gud klipper av grenen som inte ger druvor. Eller ska vi kanske säga avlägsnar grenen innan den sekulariserande smittan sprider sig och tar död på både stam och rot eller ännu värre sprider sig till hela vingården. Kommer Gud att välsigna världens mest sekulariserade land? Landet som förödmjukar både kristna skapelsen och Guds älskade son. Vi ber dåligt, även omvändelsen är långt borta. Svensken har blivit styvnackad och rår sig själv. Bara svaga människor ber till Gud säger de. Men vilken nöd eller fruktan får Svensken att ropa på Gud? Vilken förskräckelse behövs för att ett folk som inte kan tro ska vända sig till Gud i säck och aska?

- 29/11-18 05:07 -


David Ström kommenterade Dom över Sverige - Birger Claessons profetia från 1950

Då tycker jag att vi ska tacka Gud för att han skonade Sverige vid den tiden och inte lät det onda drabba oss. Han skonade även världen och sin skapelse år 1983 under övningen Abel archer 83. Då hade ryssarna handen på knappen till global utplåning. Vi kan fortfarande berömma oss över psalm 41 Inget annat folk har per capita tagit emot så många främlingar I Europa som just Sverige. Nu har det skett en minskning på flyktingsidan, men nu kommer det istället anhöriga i tiotusental. Bostäder är en annan fråga och kriminaliteten med andrahands kontrakt är enorm.   Finns en annan profetia där ute www.moranyeshua.se Den är svår att sätta ord på. Förskräcklig förfärande ohygglig. Där beskrivs Sverige som en välsignad ögonsten, men landet har vänt sig från Gud och dessutom blivit en plats där orenhet och otuktigt leverne sprider sig. Värme sedan kyla torka sedan ett kallt regn över nationen. Skyll inte på Jeremia skyll inte på mig heller säger författaren. Det är Guds ord över det som komma skall. Om det sker så är min profetia sann och den är från Gud skriver mannen. Om den är sann och Gud är så vred på folket i Sverige så borde Sverige likt Nineve klä sig i säck och aska och omvända sig. Men det kräver nog först att ett berg skjuter upp ur skåneslätten innan folket börjar tro. Om profetian är sann så väntar en svår tid.

  2Lycklig den som tar sig an den svage,

honom skall Herren rädda på olyckans dag.

3Herren bevarar honom och ger honom liv,

han prisas lycklig i landet.

Du låter inte fiender sluka honom.

4Herren stöder honom när han ligger sjuk.

På sjukbädden gör du honom frisk.

- 26/11-18 17:37 -


David Ström kommenterade Domsord över Sverige - Profetior från 1964-1965

Betyder att Herren Gud, Fadern försvann och inte längre med i bilden? Det är ju fortfarande Herren Sebaot som bestämmer när domen faller över världen och vi går in i händelserna i Uppenbarelseboken. Det står att man ska prova profetior. Skulle Gud kunnat bli rusig i sin vrede över landet och ondskan och avfallet i Sverige. Att skriva den hebreiska formen för Herren verkar ju onödigt. Men det nämns ju att han är Isak och Jakops Gud och att han nu har fått nog av Sverige. Jag tror att alla ljumma kristna borde läsa profetian i alla fall.

http://www.moranyeshua.se/uncategorized/profetia-om-sverige/?fbclid=IwAR3Py-LwEL115cBKCPSJNo-IgWtbLo9nwcwHs9FmvzZYr3Ts262-MCq9j-4

- 23/11-18 16:40 -


David Ström kommenterade Domsord över Sverige - Profetior från 1964-1965

Jag ska ingenstans. Jag tänker dö där jag bor. Hur som helst så förmedlar jag en länk till en profetia som följer en stil likt gamla testamentets profeter. Må mitt barnbarn vara välsignat för Herren verkar ha tröttnat på det här landet. Han kallar oss för ett välsignat egendomsfolk, men att vår ondska har nåt honom i himmelen. Det är hårda ord.

Ja, så sant som Jag lever, säger Herren YHWH, så skall Jag, YHWH, nu sända naturkatastrofer och förödelse över det land som Jag en gång beskyddat med stor omsorg. http://www.moranyeshua.se/uncategorized/profetia-om-sverige/?fbclid=IwAR0O8BPWNKFowHRhH11qsTPBbnqh8q7QWJ7hIc7ctYSrbWI5CU15DmHq8UM

- 23/11-18 05:54 -


David Ström kommenterade Alla flyktingar välkomna, men...

Sverige är inte Israel. Inte heller Libanon är Israel. Där vet man hur det gick. Ett förödande inbördeskrig mellan 1975 och 1982. Man nämner Egypten i texten. Farao borde ha gett Josef fri efter de sju goda åren och gett honom lön för dåliga åren med torka. Sedan borde han bett Josef och hans folk att lämna. Men det var ju inte Guds plan. Mose lag fanns ju inte än och slavar gavs inte fria till varje jubelår. Man kan tycka att 400 år är en lång tid att göda ett folk i ett annat land. Jag har förstått att FN har ett möte i Marocko som på ett avgörande sätt kan påverka Europa och länderna som skriver på avtalet. Man kan undra om Lars Ernarson har något profetiskt tilltal över detta? Vi bör naturligtvis föra en politik där vi inte säljer ut vapen till våldsamma regimer, och vi bör inte sälja vapen till länder som skänker dessa vapen vidare till oroshärdar. Vi ska alltså inte som nation inte skapa mer våld i världen med våra vapen. Vi ska inte bidra till en värld med fler flyktingar. Det vore bättre om Industrin i tex Karlskoga skapade skydd mot bomber än tillverkade dem. Tex fordon med personskydd mot inkommande granater. Ska kristna normer gälla i vårt land? Ja absolut. Men vi ska inte fortsätta att dalta med våldet. Vi ska inte fortsätta att dalta med kriminella. Jag menar att kristna konvertiter bör få ökat skydd här om de påvisar en kristen tro och fogar sig efter svensk lag. Har man annan tro och inte fogar sig efter vårt lands lagar så bör man kunna annullera medborgarskapet och be de kriminella att bosätta sig i ett annat land. Vi kan ta killen som råkade förlägga sitt svenska pass 58 gånger och få ett nytt av svenska myndigheter. Vilken flathet av Sverige. Nu ser jag det inte som Sveriges plikt att skänka bort vår välfärd till främlingar. Vi ska vara barmhärtiga. Vi har en sjuk dubbelmoral i det här landet. I stället för att mata redan välnärda så borde vi kanske bekymra oss lite för folket som bor i Jemen. De har inte mycket kött på kroppen just nu och det cirkulerar förfärliga bilder.

- 19/11-18 16:45 -


David Ström kommenterade Säger Bibeln någonting om vulkaner?

 Det osannolika är osannolikt tills det händer. Sannolikt så blir det inget stort vulkanutbrott ännu på många år. Men om det pyser till ordentligt blir det problem. Som jag förstår det så tar inte våra politiker frågan om livsmedelsberedskap på allvar. Det tycker jag är förfärligt oansvarigt. Myndigheten MSB verkar inte heller bry sig. Svensken bryr sig inte och jag förmodar att kristna församlingar inte heller bryr sig. Maten finns ju på ICA. Det är inte så förfärligt länge sedan som den svenska soldaten iklädde sig en uniform som idag skulle vara för liten för en trettonårig pojke. Jag förundrades hur små uniformerna var som fanns att beskåda på regementet I3 i Örebro. Vilken svält och vilken nöd det måste ha varit år 1890 och tidigare. Läste någonstans att större jordbävningar var vanliga med ett mellanrum på 200 år. Det var ett större utbrott år 1258 1601 och de senaste 1815. Läser man lite om svälten på Irland så förstår man att vädret sannerligen har påverkat hur mycket mat man hade på tallriken.

- 18/11-18 05:19 -


David Ström kommenterade FN önskar en global regering inom 12 år

Där den kristna tron försvinner blir det ett tomrum som fylls med en annan Gud. Tänker klistra in från tidningen Samnytt. Verkar som en  World new order genom FN stämmer. Medierna hukar och vill inte ens beröra frågan. 

Inrikes 4 oktober, 2018


Den 10 december kommer FN att anta ”Global compact for safe, orderly and regular migration”. Ramverket har som huvudmål att luckra upp nationella barriärer mot migration och införa nya vägar in. Migranterna ska särbehandlas på ett positivt sätt: få hjälp med lån, sänkta avgifter för överföring av pengar till hemlandet, särskild tränad vårdpersonal och höjda straff för brott mot migranter. Samtidigt beläggs medier med munkavle – ingen negativ rapportering om invandringen kommer att tillåtas. Nu bekräftar Regeringskansliet till Samhällsnytt att Sverige ska skriva under ramverket. ”Frågan om införlivande (i nationell lagstiftning – anm.) kommer att aktualiseras när ramverket är antaget”, kommenterar Justitiedepartementets kansliråd till oss.""                                                                       

Den tionde dec när avtalet är påskrivet så kommer även Sverige under sossarna att skriva på. Jag tror att Sverige skriver på sin egen undergång. Men låt de döda begrava sina döda. Det verkar inte som om Gud bryr sig om nationer längre. Vägen till himlen är inte kollektiv utan avgörs av den enskilda människans relation med Gud. Framtiden lovar i alla fall att bli intressant. Vi ska nog inte lägga fokus på de här frågorna utan på att vinna människor för Gud oavsett var de kommer ifrån.

- 13/11-18 16:16 -Äldre kommentarer →

Skriv ut
Annons


”Små flickor ger glädje”, säger 60-årige muslimske mannen om sin 12-åriga fru

13-årig fru.

Bild: Expressen. 

60-åriga muslimen Ahmad som är gift med tolvåriga Sohaila, säger att det är en glädje till män när flickorna är väldigt små. Sohaila var tvungen att gifta sig, annars hade hennes föräldrar dödat henne. Hon vill ta sitt eget liv.

0

Läs allt!


Dagens ord

Vecka 50, torsdag 13 december 2018 kl. 11:25

Jesus söker: Lucia!

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? - Be den här bönen:

Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som min Herre och Frälsare. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Jag ber om förlåtelse för alla mina synder. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!

Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. - Joh 3:16Väntar du på Antikrist?

Ett aktuellt livebudskap med Christer Åberg. Han talar och spelar om Jesus och berättar hur man blir frälst!

9

Läs allt!


AI - artificiell intelligens - uppfyllelsen av Bibelns ord för 2000 år sedan

Läsarmejl av nils 

AI - artificiell intelligens

Det som nu sker i rasande fart är AI, artificiell intelligence, (konstgjord intelligens), och man har redan utvecklat talande och tänkande robotar. Skriver ej detta för att skrämma, utan för att vi må Inse hur Långt den för 2000 år sedan i Bibeln förutsagda tekniska utvecklingen har gått, så vi rätt kan tyda tiden!

18

Läs allt!


Senaste kommentarer


FN:s förrädiska pakt godkändes igår

FN:s migrationsavtal möjliggör fri invandring

Bild: Fria tider. 

Igår godkändes migrationspakten  i FN som i princip öppnar ländernas gränser för fri invandring. Men eftersom Nobelfesten rådde i går så försvann det historiskt allvarliga FN-avtalet i mediernas brus.

38

Läs allt!


En vision om den sista frukten av kunskapens träd

Kunskapens träd

Läsarmejl av nils

Detta kan låta dystert, men detta är det starkaste Nutida Tidstecknet vi läser om i Visionen här och i Bibeln, och måste få oss att rätt kunna Tyda Tiden!

11

Läs allt!


AktuelltApg29 har tusentals bloggartiklar! Gå vidare till fler artiklar:

NÄSTA


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 54 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 34 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 17 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 12 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 10 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Sedan 23:42 2013-08-16 har det varit 458 035 113 sidvisningar på Apg29! Apg29 har just nu 17 055 bloggartiklar, 92 234 kommentarer och 60 453 bönämnen.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp