699 online! | Sidvisningar idag: 122 604 | Igår: 258 926 |

www.apg29.nu


Kommentarer av

JL

1425 kommentarer
 


JL kommenterade AI - artificiell intelligens - uppfyllelsen av Bibelns ord för 2000 år sedan

Bild är inte en bild, det är en språkförbistring. Läser man King james version
And when the townclerk had appeased the people, he said, Ye men of Ephesus, what man is there that knoweth not how that the city of the Ephesians is a worshipper of the great goddess Diana, and of the image which fell down from Jupiter?
Vi talar alltså om en sten, bildstod eller meteorit när man hör ordet bild. I min värld är det kaba bibeln syftar till. Islam är alltså stenens ande och har gjort stenen levande och byggt templet kring stenen, mohammad är odjuret med de två hornen(shia/sunni) som sa till folket att bygga templet och de som inte ber till stenen kommer dödas. Jag har alltid velat tro att stenen i Kaba är den sten som fanns i det fördömda templet i turkiet(Pergamon/ Ephesien)
Jag vet var du bor: där Satan har sin tron(Pergamon)
På detta sätt blir de ganska lätt att göra rätt om man följer lagen. Det står ju att man inte skall dyrka andra gudar av sten eller några bildstoder. När någon böjer sig åt mecka, så är det just emot en sten, eller som det står, en bild. När man ber till kaba, så får man odjurets märke i pannan. Hjälper man odjuret till makten så får man märkningen på handen. Att det handlar om islam är ju tydligt ifrån Gal:
Men hans son med slavinnan var född efter naturens ordning, sonen med den fria kvinnan tack vare ett löfte. 24Häri ligger en djupare innebörd: de två kvinnorna är två förbund. Det ena kommer från berget Sinai och föder sina barn till slavar, det är Hagar. 25Sinai är ett berg i Arabien
Det är alltså två helt olika förbund. Ett andlig och ett världsligt. Ett från tjänstekvinnan i arabien och ett från den fria kvinnan i Jerusalem. 

- 13/12-18 01:41 -


JL kommenterade FN:s förrädiska pakt godkändes igår

Om man skriver under ett avtal, borde det inte gå att bryta? Typ ångerrätt. Och vad skall FN göra om vi helt plötsligt struntar i deras islamiseringsprocess och gör en Polen? 

- 12/12-18 14:15 -


JL kommenterade FN:s förrädiska pakt godkändes igår

Hur ska vi be för landet? 
Vi skall upprätta det första budet. Be är bra, men ord utan handling sakar mening.
Handgranater. En som jag känner kom hem till en krater i trädgården. Medan familjen jobbat så hade någon kastat in en handgranat i trädgården. Det kom inte ens i tidningen. Förmodligen fullt normalt.

- 12/12-18 07:17 -


JL kommenterade Islam sprider ut sig med hjälp av Svenska kyrkan

Svar till Leif.

Jag har oerhört många närstående bland dem du anklagar

Jag förstår detta pga av dina ord. Vidare, jag anklagar inte dem, det förutsätter att de skulle kunna vara oskyldiga, men det är de inte. De är skyldiga till förräderi. Deras yttre kan måhända lura många, men inte mig. Hade de gått ner på knä och bett om förlåtelse så hade det kunnat funnits någon form av av tveksamhet, men det gör det inte. Deras hjärtan är som av sten och de driver sin agenda att bryta det första budet med full kraft än i dag, fast med andra slogans. Detta är nog andligt och permanent, alternativet är att ledarna är kommunister eller muslimer och därmed infiltratörer. Ingen omöjlighet i dagens samhälle.

En falsk profet driver människor ifrån Gud och mot islam. Detta görs genom en andlig lagiskhet men även rent praktiskt genom att vara medlöpare till islam. Falska profeter ljuger att det inte finns något Svenskt folk, de ljög om att invandringen inte skulle medföra islamisering osv. De säger att de jobbar för Jesus, och de har ett propert yttre, men frukten avslöjar dem, de för in världen, det andra förbundet i kyrkorna. De får folket att tjäna den andra guden. Så tyvärr leif, ditt prat om kärlek, nej, jag tror inte ett ögonblick på dina ord om kärlek. För din frukt avslöjar dig. 

 Istället för att samla och hålla ihop de kristna, så har ni med er dömande attityd splittrat ett kristet land. Istället har ni sett er själva som kristna och alla andra inte är kristna pga av synd. Det gjorde ni för att ni var lagiska. Kristen är man för att man tror på Jesus och därmed vill att alla andra skall vara kristna. Man vill att landet skall vara kristet, församlingen, familjen och slutligen sig själv. Det kan man endast medverka i om man inte är dömande. Men det klarade inte ni. Ni satte er och dömde alla andra kristna så till den milda grad att folk tappade tron. De fick höra att de inte var kristna, församlingen var inte kristen och landet var inte kristet. Det är att döma leif. Så ser lagiskhet ut. Därför tillhör ni det andra förbundet, därför jobbar ni för allah, även ifall ni själva inte förstår det. Därför försvarar du det andra förbundet. Därför försvarar du namnet allah.

- 10/12-18 14:40 -


JL kommenterade Islam sprider ut sig med hjälp av Svenska kyrkan

Svar till Katrina.

Katarina,
läs vad Christer skriver angående avtalet. Det är inget fel i det som du skriver, det är bara försent. När avtalet är påskrivet så får vi ex antal miljoner muslimer i landet på några år. Och vi skall föda dem via våra skatter. En kristen straffskatt till muslimer.
 Fram skall en globalistisk/kommunistisk stat med islam växa fram. De två odjuren i bibeln. En kristen kan inte jobba för detta, det är emot allt vad som står i bibeln. En kristen jobbar för Jesus endast. Så bevare of false profets in sheeps clothering. Som jag sa, akta er, för deras yttre är fridfullt och de är omtyckta. Men deras frukt är avfall från Herren Gud och islamisering. Andra namn än Herren Jesus klämtar nu i frikyrkor, helt på tvärs med första budet. Vill ni vända detta? Upprätta det första budet och håll Gud helig. Inget skrämmer globalisterna och islam som detta. Bara lyssna till leifs ångest och bortförklaringar. Här kommer texten som det står uttryckt i Gal
Svara mig, ni som vill stå under lagen: har ni inte hört vad lagen säger? 22Där står skrivet att Abraham fick två söner, en med sin slavinna och en med den fria kvinnan. 23Men hans son med slavinnan var född efter naturens ordning, sonen med den fria kvinnan tack vare ett löfte. 24Häri ligger en djupare innebörd: de två kvinnorna är två förbund. Det ena kommer från berget Sinai och föder sina barn till slavar, det är Hagar. 25Sinai är ett berg i Arabien men svarar mot det nuvarande Jerusalem, som ju lever i slaveri tillsammans med sina barn. 26Men det Jerusalem som finns i himlen är fritt; det är vår moder,
Och skriften säger: Driv bort slavinnan och hennes son. Slavinnans son skall inte ärva tillsammans med den fria kvinnans son.
Och ändå får jag sitta och lyssna till globalistdynga som leifs, inom våra kyrkor , dessutom bland våra egna pastorer. Som försvarar den andra gudens namn. Vad tror ni Herren Jesus hade sagt om han varit i kyrkan och den andre gudens namn klingar och åkallas där?

- 10/12-18 12:06 -


JL kommenterade Islam sprider ut sig med hjälp av Svenska kyrkan

Svar till Leif.

Leif, har du någon närstående bland de 380? Du vet de som ljög in fienden? De som försvarar den andra guden med näbbar och klor? 

- 10/12-18 10:24 -


JL kommenterade Islam sprider ut sig med hjälp av Svenska kyrkan

Leif,
din livsuppgift verkar vara att försvara den andra guden.

- 9/12-18 21:21 -


JL kommenterade Islam sprider ut sig med hjälp av Svenska kyrkan

 Tänk vad fantastiskt att fler får möta både Allahs och Guds kärlek 
Falska profeter som sitter i kyrkor. Ni vet vad bibeln säger om detta.

- 9/12-18 17:01 -


JL kommenterade Domedagsmänniskor

Svar till Holger.

”Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.” Matt. 24:14.

Det verkar finnas ett ganska utbrett missförstånd när det gäller denna bibelvers. Många tycks tro att Jesus inte kan komma tillbaka än, eftersom inte alla folk har hört evangelium. Först måste man se att när lärjungarna frågar Jesus i Matt. 24:3, är det tre frågor som ställs: ”När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: Säg oss: (1) När skall detta ske, och (2) vad blir tecknet på din återkomst och (3) den här tidsålderns slut?”. Jesus ger ett svar på varje fråga och det är av stor vikt att inse vilket svar som hör till respektive fråga. Om man ser till bakgrunden till den första frågan förstår man att den berör templets förstörelse. Se versarna: Matt. 24:1-2.

Det är ett missförstånd att tro att evangeliet måste predikas i hela världen, och att detta skulle vara ett tecken som måste fullbordas innan Jesus kan komma tillbaka. Läser man noga ser man att svaret, när detta skall ha skett, inte är ett tecken på Jesu andra tillkommelse. När predikandet för alla folk är avklarat, då säger Jesus ”skall slutet komma”. Alltså inte när Han kommer igen, utan efter fredsriket, när denna värld nått sitt slut och evigheten infaller. Då är slutet kommet. Fredsriket, som varar i tusen år, skall följa efter Jesu tillkommelse.

Vi måste ha klart för oss att när Jesu andra tillkommelse sker, avbryts församlingens tidsålder och de troende tas hem till himlen. Därefter påbörjas alltså den sista tidsperioden med fredsriket. Det är under denna period Jesus skall regera från Jerusalem, efter det att han har kommit tillbaka i synlig gestalt, och den dramatiska tid som brukar kallas för vedermödan, passerats. Då är också judafolket i sin helhet återförsamlat i sitt land. Judarna kommer då alltså att vara i Jesu omedelbara närhet kring hans tron i Jerusalem. De kommer också att tjäna som ett missionerande folk och förkunna ”evangelium om riket.” Det handlar om det rike där Jesus är konung. Det finns flera bibelställen som talar om detta, exempelvis: Jes. 2:1-4, Jes. 24:23, Mika 4:1-7. Jesaja beskriver hur judarna skall vara det stora missionsfolket: ”Jag känner deras gärningar och deras tankar. Den tid kommer då jag skall samla alla hednafolk och tungomål, och de skall komma och se min härlighet. Jag skall sätta ett tecken ibland dem. Några av dem som blir räddade skall jag sända som budbärare till hednafolken, till Tarsis, till Pul och Lud, bågskyttefolken, till Tubal Javan, till kustländerna i fjärran, som inte hört talas om mig eller sett min härlighet. De skall förkunna min härlighet bland hednafolken.” Jes. 66:18-19. Ett annat bibelställe, som hänvisar till samma tidsperiod är Sakarja 8:23: ”Så säger HERREN Sebaot: På den tiden skall tio män, av alla språk och länder, gripa tag i mantelfållen på en judisk man och säga: ”Låt oss gå med er, för vi har hört att Gud är med er.” Detta sker alltså i framtiden, under fredsriket, eftersom judarna ännu inte sett att Jesus är den Messias som de väntar på.

Missuppfattningen om och när världsevangelisationen är fullbordad har olika bibellärare klargjort och vi vill med denna artikel också göra det. Det behövs inte minst med anledning av alla de som tror att Jesus inte kan komma än, på grund av att missionsuppdraget ännu inte är fullbordat. Men så förhåller det sig alltså inte, utan Jesus kan komma när som helst!

Det är din tolkning, men inte min. Den Kung jag känner lämnar inga folk efter sig utan väntar på att alla folk skall få höra evangeliet. Precis som det står skrivet i versen.

Kan det vara så att du VILL att Jesus kommer och därför ändrar innebörden? Det säger nämligen sig själv att Jesus vill att alla folk skall få ta ställning i frågan. Vissa kommer neka, andra ta emot. Alla folk är skapade av Gud och alla folk kommer därför få chansen. Jesus kommer inte komma för att någon tagit fram en modell på hur hans återkomst ser ut, vi får snällt vänta tills det är dags. Tids nog sker det, men det är inte dags än utifrån vad jag kan förstå.

- 8/12-18 16:18 -


JL kommenterade Bevis: Koranen skrevs före Muhammed blev född

Svar till Filosofen.

Jag tror att vi måste förstå att det är mycket svårt att vinna dem för Guds Rike genom att föra en kamp med överbevisning i förståndet!
Problemet är det eviga tjatet om vinnande som inte är ett vinnande, utan ett förlorande. Det syns på den frukt som framkommer, men kan inte förstås av den som saknar insikt. På tal om Galaterbrevet, så står det exakt vad som är felet.
Ni, bröder, är löftets barn, liksom Isak. 29Den gången förföljde han som var född efter naturens ordning den andre som var född på ett andligt sätt, och så är det också nu. 30Och skriften säger: Driv bort slavinnan och hennes son. Slavinnans son skall inte ärva tillsammans med den fria kvinnans son.

31Alltså, bröder, är vi inte barn till en slavinna utan till den fria kvinnan. 51Till den friheten har Kristus befriat oss. Stå därför fasta, och låt ingen lägga på er slavoket igen. Ni, bröder, är löftets barn, liksom Isak. 29Den gången förföljde han som var född efter naturens ordning den andre som var född på ett andligt sätt, och så är det också nu. 30Och skriften säger: Driv bort slavinnan och hennes son. Slavinnans son skall inte ärva tillsammans med den fria kvinnans son.

31Alltså, bröder, är vi inte barn till en slavinna utan till den fria kvinnan. 51Till den friheten har Kristus befriat oss. Stå därför fasta, och låt ingen lägga på er slavoket igen.Här står det exakt hur vi skall hantera islam som kristna. Det motsvarar det första budordet. Dock har ju frikyrkan gått i framkant att lägga på oss slavoket igen. 
Så, vi var fria i Jesus Kristus, Sverige hade den friheten i 1000 år. Och nu läggs det  slavoket åter igen över oss. Och så kommer det bli till vår Kung åter kommer tillbaka och befriar de som då finns kvar av oss.
Slavinnans son skall inte ärva tillsammans med den fria kvinnans son.
Kan det stå tydligare hur ni skall agera? Men ack nej.

- 8/12-18 13:28 -Äldre kommentarer →

Skriv ut
Annons


”Små flickor ger glädje”, säger 60-årige muslimske mannen om sin 12-åriga fru

13-årig fru.

Bild: Expressen. 

60-åriga muslimen Ahmad som är gift med tolvåriga Sohaila, säger att det är en glädje till män när flickorna är väldigt små. Sohaila var tvungen att gifta sig, annars hade hennes föräldrar dödat henne. Hon vill ta sitt eget liv.

0

Läs allt!


Dagens ord

Vecka 50, torsdag 13 december 2018 kl. 11:24

Jesus söker: Lucia!

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? - Be den här bönen:

Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som min Herre och Frälsare. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Jag ber om förlåtelse för alla mina synder. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!

Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. - Joh 3:16Väntar du på Antikrist?

Ett aktuellt livebudskap med Christer Åberg. Han talar och spelar om Jesus och berättar hur man blir frälst!

9

Läs allt!


AI - artificiell intelligens - uppfyllelsen av Bibelns ord för 2000 år sedan

Läsarmejl av nils 

AI - artificiell intelligens

Det som nu sker i rasande fart är AI, artificiell intelligence, (konstgjord intelligens), och man har redan utvecklat talande och tänkande robotar. Skriver ej detta för att skrämma, utan för att vi må Inse hur Långt den för 2000 år sedan i Bibeln förutsagda tekniska utvecklingen har gått, så vi rätt kan tyda tiden!

18

Läs allt!


Senaste kommentarer


FN:s förrädiska pakt godkändes igår

FN:s migrationsavtal möjliggör fri invandring

Bild: Fria tider. 

Igår godkändes migrationspakten  i FN som i princip öppnar ländernas gränser för fri invandring. Men eftersom Nobelfesten rådde i går så försvann det historiskt allvarliga FN-avtalet i mediernas brus.

38

Läs allt!


En vision om den sista frukten av kunskapens träd

Kunskapens träd

Läsarmejl av nils

Detta kan låta dystert, men detta är det starkaste Nutida Tidstecknet vi läser om i Visionen här och i Bibeln, och måste få oss att rätt kunna Tyda Tiden!

11

Läs allt!


AktuelltApg29 har tusentals bloggartiklar! Gå vidare till fler artiklar:

NÄSTA


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 54 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 34 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 17 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 12 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 10 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Sedan 23:42 2013-08-16 har det varit 458 034 983 sidvisningar på Apg29! Apg29 har just nu 17 055 bloggartiklar, 92 234 kommentarer och 60 453 bönämnen.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp