Surfar nu: 481 www.apg29.nu


Kommentarer av

Tomas N

1497 kommentarer
 


Tomas N kommenterade 100 pingstpastorer välkomnar homosexuella i kyrkan

När jag läser artikeln i Dagen, så tycker jag man påminns om att generationer agerar långsamt  och utefter den verklighet som fanns för 20-30 och 50 år sedan utan att se och anpassa sig till hur det ser ut i dagsläget.

Därför verkar alla överrens om att homosexuella fortfarande förföljs och behöver mera än något annat mänsklig kärlek och acceptans. Jag tror detta är inte längre huvudproblemet.

Kanske finns någon annan verksam part i varför det blir så, men det är så det verkar för mig. Och det är aldrig det som rekommenderas att reagera på vad som hände för 30 år sedan.

Kanske är det samma sak med flyktingpolitik, där  många reagerar som om kartan inte ändrats sedan 40 talet och det anses som en viktig mänsklig rättighet att slänga sina ID dokument p g a förföljelse

Gud lever i nuet och vill att vi skall hänga med och se vad som sker nu och agera därefter.

Sexuell omoral och idntitetsproblem , konstiga genusteorier och militant feminism  har bara ökat senaste tiden och tolerans, öppen famn, och acceptans kan inte lösa alla problem, det behövs en fasthet och riktlinjer för allas bästa och mest av allt behöver människor Jesus. Men sanning och riktlinjer ger förlorade människor en fast mark att stå på , skyddar utsatta och inbjuder till omvändelse.

Samfunden påverkas självklart av vad den politiska agendan tycker. Vågar man stå på egna ben och hålla sig enbart till Jesus är frågan?

- 23/5-19 20:01 -


Tomas N kommenterade Pastorer: Predika om Jesus och sluta med politiska upprop

Absolut, håller med denna artikel. Märkligt att man knte lärt sig från förra uppropet.

Man glömmer tydligen bort att man är ledare(pastorer) och borde hålla sig borta från pilitisk aktivism.

Men det är ite heller ovanligt bland pastorer i USA att ge aig in i all politiska frågor och olika form av aktivism.

Då har man låtit politiska agendor och världens alla bekymmer fått ta en för stor plats i sin teologi.

Man kan engagera sig absolut, men dessa manifestationer är att blanda ihop saker på ett dåligt sätt.

När det utvisningar s har jag ett litet tillägg. Oavsett om det skall vara generöst eller restriktivt så är det långrandig och ineffektiv byråkrati som ställer till oödiga problem och även mänskligt lidande

- 22/5-19 23:56 -


Tomas N kommenterade Simon Ådahl och Himlen TV7 i S:ta Clara kyrka 17 maj kl 19.00

Svar till Leif.

Bethelrörelsen har stort inflytande bland unga i Sverige och delar av New wine liksom trosrörelsen samlar och drar till sig majoriteten av kristna som vill leva överlåtet och radikalt för Kristus också i Sverige

Det är väl därför så många är angelägna och reagerar på det som verkar snett.

Men låt det aldrig vara baserat enbart på vad man bedömer från sin egeån vrå, skrivbord eller datorskärm. Det bör vara blandat med egna erfarenheter, men var och en må pröva sig själv först.

Gud är stor och gör som Han vill och kan inte alltid sättas i en box. Det är därför vi måste bedöma på frukten både kortsiktigt och långsiktigt. Det finns bra frukt, avsaknad av frukt och dålig frukt. Det dåliga är värst och skadligsdt, men avsaknad av frukt är inte heller bra.

Perfekt kärlek driver bort rädsla, men inte nödvändigtvis sunt förnuft , urskiljning och Gudsfruktan. Bethelrörelsen verkar se rädsla och religiositet som största fienden, men jag är övertygad om att det fortfarande är köttets synder och avgudadyrkan som är människans problem inför Gud

Jesu frid

- 22/5-19 18:39 -


Tomas N kommenterade Simon Ådahl och Himlen TV7 i S:ta Clara kyrka 17 maj kl 19.00

Svar till Leif.

Andlig druckenhet är utan tvekan ett övertramp in i det en dikets träskmarker och minst lika illa som de hårda lagiska bergsmarkerna i andra diket där min inte vill ha med Helige ande att göra.

Textan i apg säger ju att de anklagades för att vara druckna , inte att de betedde sig som druckna.  

Kan inte se att de var okontrollerade eller fåniga eller fysiskt eller mentalt otillgängliga så som dagens manifestationer av"andlig druckenhet"

- 22/5-19 15:52 -


Tomas N kommenterade Simon Ådahl och Himlen TV7 i S:ta Clara kyrka 17 maj kl 19.00

Först och främst bör man respektera och välsigna andra personers kristna tro och vilja och konkreta verk och tjänande av Gud och människor. Trosrörelsen och Bethel är vad jag erfar full av sådana människor.

Men visst finns det mycket som är bristfälligt och faktiskt helt i onödan. För att sammanfatta ett stort ämne i extrem korthet tänker jag lite så här.

Bill Johnson för Bethel och de andra i Toronto och trosrörelsen är grundade av de som är födda på 40-50 och 60 talen främst och har egen , ofta negativ erfarenhet av strikt , lagisk och andligt torr kyrka med syndakataloger och annat. Detta ledde de till att gå all in i det karismatiska och till ganska stora delar föraktar bibelkunskap eller har omformat teologin.

Degenerationerna har hört en grundläggande bibelundervisning, men deras barn(80-90 0ch 00 talisterna har inte fått så mycket grundläggande bibelkunskap.

Bethelrörelsen är extremt fokuserad på det andliga och karismatiska. Framförallt saknas fokus på omvändelse från synd och helgelse. Detta är ett utbrett problem även i hela den evangelikala rörelsen , pingst och hillsong etc. Man är nog rädda att ha en"tråkig kristendom"  Men kraften urlakas om man inte centrerar läran kring omvändelse och helgelse.

Jag kan rekommendera studier om bethels teologiska problem via denna youtubekanal

https://www.youtube.com/watch?v=S5aR1LdA1hs

Jag är själv inte förvånad att Bethelrörelsen lyckas så bra i västkustens USA och i Sverige. Det finns tycker jag en stark koppling till liberala politiska värderingar och rädsla/avsky för värdekonservativa tankar och teologin  Bethelrörelsen, som också har ambitionen att vara en rörelse och med en"kultur"

Bethel har liksom andra karismatiska rörelser gott om sötma och det som Paulus kallar andlig barnmat. Guds kärlek, glädje och stora famn och oemotståndliga nåd behöver vi alla framförallt i början, men även senare. Men det måste finnas en tid av mognad , som leder till karaktär och att kunna leva i och förmedla hela evangeliet , som också står på alla trons pelare och innehåller den fulla kostcirkeln med bl a att känna Gud genom Bibelns undervisning.

Att bara leva i Helige andens ledning blir svajigt och dåligt grundat  och liknar den sockerchock som kommer av felaktig kost.

Jag tycker själv bibelfokus är bra, men delar inte heller deras syn på allt. Här vill jag gärna återigen peka på Bethels och trosrörelsens synliga frukt av att tjäna mäniskor och Guds rike och inte förbli passiva, MEN det sker en del som är så pass illa att det vore bäst att hålla sig helt borta. Men allt är inte i denna kategori.

Varför skall det vara så svårt att förstå och leva i en sann fungerande tro , som också är levande?. Det är det ju uppenbarligen. Man måste försöka hålla en rak kurs och kunna arbeta med det som är hjälpligt bra, samtidigt som man håller sig borta helt från det riktigt dåliga och jobbar gemensamt i att växa i både kunskap och tjänande

Guds välsignelse!

- 21/5-19 20:57 -


Tomas N kommenterade Klimat-Greta - en Guds profet?

Det är väl en sak att de breda folkmassorna i sitt vacuum av ateism börjar påverkas av politiska rörelsers religiösa anspråk. Men när Gudstroende och kyrkor och samfund hakar på strömningarna är det en allvarlig varning.

Vetenskap, regelböcker  och olika fakulteter påverkas ständigt av tillägg och revideringar  och nya påbud och sådant och då ändrar man vartefter. Ibland känns det logiskt och bra och ibland är det bristande och dåliga uppdateringar.

Men när det gäller Gud och hans ord och lagar så är det väl annorlunda. Inte har väl människans synder nu uppdaterats och omprioriterats  ?? Det är ju det vi lurats att tro i dessa tider. Nu är ju "klimatförstöring" , dålig jämnställdhet och s k hatbrott såsom "rasism " de värsta synderna.    Stora kollektiva mål försöker vi till alla pris uppnå för att människan vill sätta sig i Guds ställe. Men jag tror ett det alltjämnt är samma gamla svagheter och personliga saker som Gud lägger på oss att överkomma. De som är listade av bl a Paulus i sina epistlar.

Synder som leder till vrede, hat, girighet, dryckenskap, sexuell omoral, lögner , skvaller, bedrägeri och avgudadyrkan , ockultism och falska religioner.

Det är ganska uppenbart att det är antikrists plan och syfte att få oss att tillbe dessa "goda "rörelser" som vill ge oss nya religiösa bud som skall rädda oss och skapa ordning

- 13/5-19 21:32 -


Tomas N kommenterade Sven Reichmann: Andlighet - Kärlek och sanning

Det är ett viktigt och svårt ämne som tas upp här. Johannes är djup och lite svår att förstå sig på och särskilt breven. Men ändå dyrbar vishet som vittnar om att Johannes vandrade med mästare själv.

Johannes texter för mig vittnar om Guds rike och dess fundament. Om att det är fritt och påbjudet för alla att som barn börja leva och tjäna i Guds rike och ta del av välsignelser och undervisning, men samtidigt finns hela tiden utmaningar som tvingar oss att söka Guds ledning genom den Helige ande. Svaret tror jag öligger i att det pågår en andlig strid mellan Guds rike och det världsliga/mörkret som också är vår inre strid mellan det andliga och köttsliga.

Tjänstegåvorna är riktiga och viktiga , men alla kan och är kallade till att evangelisera, vittna, be för sjuka , profetera och att undervisa i ett mindre mått till vardags och till de som behöver och är under var och ens omsorg/auktoritet och som lärjungar i Guds rike till välsignelse för många

Johannes är gammal och vis när breven skrivs och därför sållas mycket onödigt bort. Han avslutar ett brev med kortfattat"Mina barn, se upp för avgudar"

Vi kan ha massor med kärlek och vishet som bygger upp, men det som menas är ju det som kommer från Gud och bygger upp Guds rike. Det är väl det vi siktar mot strävar efter och förhoppningsvis  till viss del lever i.

Jesus sa ju att Guds rike är som en dyrbar skatt och den som hittat det är villig att sälja allt annat för just detta dyrbara

- 4/5-19 14:16 -


Tomas N kommenterade Varför har inte Kristna böneutrop?

Här finns en fara i att vilja ge igen sjufalt och hämnas och börja bli som den fiende man inte gillar.

Självklart skall vi aldrig luras till att anpassa Den kristna linjen till islams. Särskilt inte när det endast kräver civilkurage och klart tänkande för att inse och verka för att vi inte skall ha muslimska böneutrop i Sverige. Politikerna har böjt sig och delar av kristenheten, men det måste gå att stoppa och vända trenden.

Som så mycket annat i det kristna livet tror jag nyckeln ligger i att förstå rätt nya förbundets lära och position utan politisk eller extremt tillägg och tolkning

- 29/4-19 13:35 -


Tomas N kommenterade Är onani en synd?

Att  någon letar upp en gammal artikel är inte fel, då detta är ett på många sätt tabubelagt ämne, men som ogifta garantaerat funderar mycket över och där bibeln inte ger ett tydligt svar.

Med ett ärligt menat svar och en öppenhet inför Gud och handen på hjärtat undrar jag hur de som levt under en betydande tid som vuxen och ogift ser på själva handlingen i sig(onani). Känns den ren och klarsignalerad av Gud? Går det kanske under begreppet"allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt?

Jag tror lite såhär. Gud skapade sexualiteten främst för fortplantning och gjorde därför driften stark. Även så designade Gud starka lustupplevelser som är tänkta att skänka glädje och framförallt att skapa ett starkt förbund mellan man och hustru.

Jag har väldigt svårt att föreställa mig någon av bibelns högst mänskliga personer som onanister och jag vill inte heller göra det. . Jag kan nog låta väldigt strikt , men jag tänker mig också att Gud inte tänkte att män skulle utföra sexuella handlingar på manliga könsdelar och vice versa åt kvinnor.

Jag tror vi är lite blinda p g a  ca 70 år av ganska explicit översexualiserat samhälle som eskalerat. Dessutom är onani också en del av det egoistiska samhället där man klarar precis allt på egen hand och inte behöver varandra  alls och där vi inte ser varandra eller har insyn i varandras liv.

Gud hade tänkt familjen och att vi i övrigt skall vara lite beroende av varandra.

Även tror jag man skall tänka sig ett mycket spartanskt liv och där sexualiteten ändå fungerar. Moderna vanor kräver en ganska hög grad av hygien och privata rum. Det kan vara en fingervisning att man har avvikit från Guds design.

Om man nu tycker det låter som om ingen glädje skall få finnas , så tror jag faktiskt att vi är formbara och att det finns helt tillräckligt med glädje och intimitet i det som bibeln kallar  äktenskapssängen som skall hållas ren.

Dessutom så har ju Jesus varnat oss om att se på begär på en annan kvinna. Om man nu skall fantisera under onani, vem är då lovlig? Nej det ges inget svar där så återstår bara att det troligen är inte lovligt. Gud har även lagt ned att band skapas i sexualakten. Det skulle jag säga sker om än i mindre grad även vid fantiserande av en annan person

Det är alltså mänskligt, men inte tillåtet med onani. Men för den som under längre tid är ogift och har en normal sexualdrift kan det självklart bli så att man faller ibland och lättar på trycket. Men jag kan inte se att det är en fungerande långsiktig lösning som Gud välsignar.

Jag skulle tro att begreppet missionärsställningen framkom där missionärer till skillnad mot andra inte praktiserande som andra gjorde och jag gissar då att det t ex  är djurlika ställningar som man tänker på. Det är mera respektfullt och jämlikt med ögonkontakt och det tror jag Gud hade tänkt på.

Nu blir jag säkert sedd som en extrem moralist, men är ganska övertygad om att Gud vill ha renhet och att den fulla glädjen finns inom de ramar som Han hade tänkt och skapat.

Viktigt här tror jag är att inte slå på fingrarna och döma andra, men att istället söka efter Guds vilja i detta. Vi har nog många av oss fått våra tankar, ögon och hjärtan ganska nedsmutsade p g a  all offentlig sexualitet och pornografi som finns i samhället  runt omkring oss. Om vi inte kan kontrollera våra drifter så blir både samhällen och församlingar ganska kaotiska och omoraliska. Man kan utan tvekan ta lite lärdom om hur Gud gav sexuella riktlinjer i Mose lag vid den tiden då hednafolken levde i djup sexuell omoral

- 29/4-19 00:51 -


Tomas N kommenterade De två hundarna

En ganska användbar modell för de dagliga valen och kapen i livet att göra det goda, och som funnits varianter på i evighet. Särskilt i orienten där man verkligen förstått att det finns en dualitet i denna värld och i människan.

Som kristen tycker jag det brister litet. Vår köttsliga natur är i grunden skapad av Gud , med perfekt design och till de syften som Gud hade tänkt med människan. Vi vet att detta korrumperades i syndafallet.

Människan har starka och basala drifter och uppgifter. Att äta för att överleva, sexualitet och familj för fortplantning och intimitet, Vi är satta att ta beslut och bedöma saker, att bygga  saker och att skapa relationer till andra. Vi har fått känslor av Gud och intellekt och en själ som kan se skönhet, musik, poesi och djupheter .

Allt detta skall göras i balans. Det som skedde i syndafallet är att djävulen fick tillträde och söker hela tiden få mera auktoritet över människan och han lockar med synd/uppror mot Gud. Frukterna för den som går den ondes väg är destruktiv. Det som börjar oskyldigt när man är ung slutar inte väl efter en långt liv av att tjäna synden , vars lön är döden.

Jag är övertygad om att i bundenheten till synd som individen inte vill göra kan finnas demoniska inslag och därför behov av befrielse.

Men människan är alltid ansvarig för sina val. Man skall inte skylla på djävulen och demoner, men det kan vara så att de har ett fäste som sitter djupt och där man kan behöva helande på djupet.

En paastor som jobbar mycket med själavård och befrielse sa att missbruksproblem(droger, spel, mat, sex, arbete etc) är aldrig roten till problemet utan själsliga sår. Därför är dessa effektiva livsfördärvare inte roten, men likaväl det största problemen som man kan ha.

Men får man helande för själen och får in Guds närvaro i de trauman(vilket det oftast är) så kan man bli helad och då kan man mycket effektivare fightas med problemen

Man kan inte lärjungaträna/tukta andemakter och heller inte driva ut köttet, så det gäller att veta om det är köttets natur som alltid vill ha extra allt , eller är det demoner. Jag skulle säga att det kan vara det senare när det finns en onaturlig skiftning i personligheten eller när n¨ågot är totalt utom kontroll.

Men vi skall alltid förneka köttet , annars vill det ta över.

Det finns ingen fördömelse för den som är i Jesus Kristus. Den som är en ny skapelse skall ständigt"klä på sig" den nya människan som är en Guds skapelse. Om det går för lång på skalan av köttsliga negativa drifter så kan det nog vara värt att testa att söka få befrielse. Man skall i vilket fall inte ta på sig dessa "peronlighetsdrag" bara sådär tycker jag utan ta ansvar för det man känner och gör , men ropa till Gud i Jesu namn och skicka iväg mörkrets krafter dit de hör hemma.

Och visst kan man kalla detta att sluta att mata den svarta hunden, men vi behöver Jesus i den fighten. Om det är onda andar i farten är det endast Jesu namn och auktoritet som hjälper

- 25/4-19 18:59 -Äldre kommentarer →


submit to reddit


Vill du bli frälst?

Ja

Nej


TILLBAKA


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 21, fredag 24 maj 2019 kl. 21:07

Jesus söker: Ivan, Vanja!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
fredag 24 maj 2019 00:24

Jesus Jesus!Herre Herre!jag ropar till Dig Herre, Du vet allt, grip in Herre, styr, led, jag kan aldrig klara det allt utan Din styrka o vilja, be snälla, läget är väldigt allvarligt,i Jesu namn amen!

Aktuella artiklar


Senaste kommentarer

Sigvard Svärd: Kriminalaren ville höra mitt vittnesbörd om hur Jesus Kristus förvandlat ungdomsgangstern

Leif: Kriminalaren ville höra mitt vittnesbörd om hur Jesus Kristus förvandlat ungdomsgangstern

Roger T. W.: Kriminalaren ville höra mitt vittnesbörd om hur Jesus Kristus förvandlat ungdomsgangstern

Bengt: 100 pingstpastorer välkomnar homosexuella i kyrkan

Bengt: Kriminalaren ville höra mitt vittnesbörd om hur Jesus Kristus förvandlat ungdomsgangstern

Mikael N: 100 pingstpastorer välkomnar homosexuella i kyrkan

Calle: EU bestämmer över Sverige

Calle: Kriminalaren ville höra mitt vittnesbörd om hur Jesus Kristus förvandlat ungdomsgangstern

David: Kriminalaren ville höra mitt vittnesbörd om hur Jesus Kristus förvandlat ungdomsgangstern

Lena Henricson: Kriminalaren ville höra mitt vittnesbörd om hur Jesus Kristus förvandlat ungdomsgangstern

Bengt: Kyrka ville täcka över kors under ramadan

Johnny Haglund: Kyrka ville täcka över kors under ramadan

Bengt: Pastorer: Predika om Jesus och sluta med politiska upprop

Conny W.: Pastorer: Predika om Jesus och sluta med politiska upprop

Lillibeth: Pastorer: Predika om Jesus och sluta med politiska upprop

Bengt: Pastorer: Predika om Jesus och sluta med politiska upprop

Leif: Pastorer: Predika om Jesus och sluta med politiska upprop

Lillibeth: Pastorer: Predika om Jesus och sluta med politiska upprop

Lillibeth: Pastorer: Predika om Jesus och sluta med politiska upprop

Björn: Simon Ådahl och Himlen TV7 i S:ta Clara kyrka 17 maj kl 19.00


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp