Live | Bönesidan | Sök | Kontakt
Surfar nu: 198 www.apg29.nu

Kommentarer av

Tomas N

1455 kommentarer
 


Tomas N kommenterade Esters bok och ändens tid

Svar till Kaj .

Petrus ger oss ett bra exempel på köttets vilja och natur. Som du skriver så ville han inte se Jesus korsfäst. Andra gånger ville han försvara Jesus med svärdet och tillsammans med andra lärjungar ville han kalla ned eld från himlen till de som inte ville tro och han ville också sitta och regera på tron bredvid Jesus på det som de tänkte sig en tron lik Davids.

Men han lärde sig den hårda vägen. Jesus kom till honom efter nederlaget och frågade honom tre gånger om han älskade Jesus, därefter fick han en ny chans och efter att anden utgjutits så tjänade han på ett sätt som ärade Jesus

Det nya förbundet är stort. Guds rike är tillgängligt till alla folk och seger över död, synd och djävulen vanns på korset, när Jesus sa det är fullbordat. Därför kunde Paulus säga " Vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar i andevärlden"

Jesus sa även "Mitt rike är inte av denna världen" och "Detta evangeliet om riket skall predikas över världen och sedan skall slutet komma"

För mig är det svårt att läsa in GT profetior och fysiskt blodiga krig i Guds skeenden efter det stora som Gud gjorde genom sin son. Det verkar mest rimligt att antikrist släpps lös som en sista gallring och sedan kommer slutet och Jesus kommer tillbaka.

Iranier och Perser är idag ett folk där många kommer till tro både i Sverige och där nere trots restriktioner. Därför ser jag inte fördelen med att älta en gammal konflikt , som tyvärr verkar vara levande idag.

Stefan : Lyckoförkunnelse är väl en lära och evangelium där man undviker att tala om omvändelse eller ett av framgång elle "best life now".  Det rena evangeliet måste innehålla omvändelse från synd och en ständig kamp emot världens lockelser , men också ett visst lidande för Kristus namn skull. Men segern är delvis redan vunnen i frälsningen och det kristna livet är ett mirakulös vandring med den Levande Guden som gör stora under och i en gemenskap och med ett fantastiskt slutmål

- 20/3-19 23:42 -


Tomas N kommenterade Esters bok och ändens tid

Den kristna utmaningen ligger väl i att se  skillnaden mellan vad som  skedde i GT och hur det nya förbundet ser ut. Gud gör inte skillnad på person och folk, men har ett förbundsfolk åt sig för att var sitt eget som skall göra Hans vilja och vara till välsignelse till alla andra.

Detta är ett kort inlägg och jag vill endast lyfta fram att judisk nationalism idag där man firar seger över Haman och Perser ser lika brutal och blodig ut som alla andra etniska konflikter om inte Guds vilja och Gudomliga sanningar finns med i bilden.

Jag är tveksam till att det gör det idag eftersom Jesus offrades till ett nytt bättre förbund till välsignelse för alla folk. Men om Guds välsignelse vilar över judarna, så  borde det finnas en enkel väg att detta skulle uppenbaras och kanske då den köttsliga och bloiga striden från GT ändå inte skall firas idag? Annars kunde man ju lika gärna hoppas på en ny kung David som skulle dräpa 10 tusentals filisteer som vi kunde jubla åt

Nej, jag säger att något nytt kom för 2000 år sedan och det gamla är förbi. Inga Hamans öron att fira  eller Israel som skall kastas i havet om jag fick välja.

- 20/3-19 14:58 -


Tomas N kommenterade Migrationen organiserad invasion

Svar till JL.

Då får var och en bedöma både dig och mig efter Gud och andens ledning.

Jag frisäger mig helt från allt som du buntar ihop med frikyrkans politiska saker som jag inte stödjer. Även ifrån allt som finns inom kristenheten och trosrörelsen där man försöker leva i andens gåvor, men det finns svårigheter och meningsskiljaktighetet.

Det lyser igenom att du använder detta som argument för en mycket enkel och auktoritär kyrka som fokuserar på buden och nationen.

Det är helt obibliskt och ett djävulens verk att bunta ihop allsköns anklagelser mot de som man ser som motståndare.

Lägg märke till att jag aldrig stämt in i de anklagelser som pastorsuppropet gjorde jag menar att man kan vara nationalist och Sverigedemokrat och kristen. Deras upprop är mina ögon en form av politisk aktivism och sådant bör man hålla sig borta ifrån.

Däremot har jag kritiserat dina funderingar och teologi och det kvarstår.

Jag frisäger mig från ansvar från dålig politik som lett till islamisering och tycker det haltar att även anklaga frikyrkan för detta, då de inte är ansvariga.

Men jag tror på en väg av rannsakan genom hela samhllet och kyrkan. Om du vill verka för att avsätta hela frikyrkan, så kan det vara så att du har fått Gud som motståndare ifall Han till stor del finns och verkar i församlingarna.

Det är där skillnaden ligger mellan tro och politik. Politik är en mera öppen marknad , i vissa kyrkor verkar Gud och det borde innebära en viss respekt

- 17/3-19 18:21 -


Tomas N kommenterade Migrationen organiserad invasion

Svar till JL.

Som en sann politiker förvränger du alltid det man säger och inte säger. Du tjatar om första budet lika ofta som muslimer säger inshallah och PBUH , men förstår inte att när jag eller andra reagerar och ifrågasätter att sätta första budet främst INTE samtidigt säger att man skall bryta innebörden av första budet. Att tro på Jesus och följa honom innefattar första budet och alla buden.

Jag vet vem jag är. Frågan är varför du inte förstår att vem som helst som tillhör Gud har mandatet och kallelsen att ifrågasätta falska läror och de som sprider dem.

Du har kastat ut ett tjugotal (minst) spydiga och personliga attacker mot mig, men det kvittar och jag orkar inte bemöta allt eftersom du verkar vara ett riktigt politikerämne alltid beredd att slingra dig och vända och vrida på saker och använda exakt allt till fördel till det du vill ha sagt.

Det enda som är intressant i mina ögon är att människor väljer sanningens och rättfärdighetens väg mitt i denna  komplexa situation som pågår. Jag kan inte se att du har förstått din egen roll här. Nationalism och globalism är mycket starka drivkrafter i tiden som är . Om de som tror på Gud ingår i ett förbund med någon av dessa tappar vi med stor sannolikhet bort vår uppgift och detta är mycket allvarligt.

Slagsidn emot globaliseringen hittills är en sak, men skulle alla konservativt lagda falla för frestelsen som du förmedlar så har situationen blivit allvarligt mycket värre andligt sett. För det är ju det Jesus är intresserad av (Guds rike) och inte den här världen. Är det den bibliske Jesus du vill tjäna eller en egen version?

Att vara en Jesu efterföljare är inte att vara globalist eller narcisist eller mångkulturalist eller något annat tillmäle som kan tänkas. Säger man det så ljuger man. Inte heller innebär det en bristande karaktär eller något annat svagt.

Du JL behöver bestämma dig. Samtidigt som alla ser och hör att du tar mikrofonen och talar med hög röst och myndig stämma som uppmanar till krafttag, säger du ibland att du är den minste och ingen ledare .

Du är an slags ledare, men inget att sträcka på sig för jag kan bara se en destruktiv och känslomässigt styrd vilja att leda in på en väg som skapar splittring. Många kommer att lockas av den nationalism och ordning som du förmedlar, men i ivern missa att den tro och teologi du förespråkar är lika bristfällig som katolska och ortodoxa kyrkan. Det är en sak för de länder som redan är där.

En bra nationalistisk ledare som kallar sig kristen borde böja sig för vad Jesus verkligen lärt ut och att en kyrklig ledare borde förstå att urskilja mellan globalisering, marxism, nationalism feminism , islamisering och allt annat och  navigera rätt mitt i allt detta utan att böja sig för politisk makt snarare än Jesus. Inget av detta är lätt, men lite ödmjukhet är det minsta man kan kräva och att ledare lyssnar både på Gud och människor för att de både har ett värde och kan vara ledda av Gud i det de säger

- 16/3-19 22:51 -


Tomas N kommenterade Migrationen organiserad invasion

Svar till JL.

Jag har sagt det flera gånger, men det är värt att sägas igen. Många engagerar sig politiskt och det är föståeligt eftersom det påverkar våra liv väldigt konkret. Du framstår för mig som en politiskt engagerad person och även med den gåvan.

Om man skall kombinera det politiska med  den kristna efterfäljelsen, så kan jag inte se annat än att det endast blir bra om man väljer rätt fokus där. Om man är främst en politiker, så kommer ingen kräva en perfekt teologi.

Men om man direkt eller indirekt säger sig vara en andlig och kyrklig ledare så gäller det att ha ordentligt på fötterna eftersom det är en miljö där Gud har sagt sitt och det är upp till oss att förstå och praktisera det.

Kyrkan och även frikyrkan har haft och har påverkats av den politiska makten, men jag kan åtminstone se en del av frikyrkan som inte vill vara politiskt styrda. Ändå tillåter man det p g a det starka trycket eller andra faktorer

Du å andra sidan tar initiativet att förkasta allt och starta en helt ny typ av statskyrka som vem som helst kan se inte är byggd på apostlarnas grund.

Mitt tips och även varning måste helt enkelt bli att du riktar in diig på det politiska, för jag är nämligen helt övertygad om att det finns alltfler som både vill ha en mera konservativ politik och ta tag i migration/islamisering UTAN att förkasta och ändra på apostlarnas design för församling även byggd på Jesus ord och testamente.

Vi behöver fler kristna av god karaktär och mod som både kan stå emot de politiska strömningarna i frikyrkan och olika typer av missnöjesrörelser som pratar om Guds bud, men i praktiken är ett avfall ifrån den rätta vägen.

Det senare kan man undvika genom att läsa Bibelns nya testamente. Det är inte passe eller överdrivet utan instruerar och uppenbarar om vad Jesus hade tänkt sig

- 16/3-19 20:13 -


Tomas N kommenterade Uppdaterat! Terrordåden i Nya Zeeland beskylls för falsk flagga

Svar till AnnMarie.

Allt kan överdrivas och detta görs mycket i dagens mediasamhälle.  Alex Jones kallar sin kanal infowars och vi har begrepp ssom fake news och influencers och massor av lobbyverksamhet och politisk avtivism för att driva på olika agendor

Så ja islams djävulskhet överdrivs genom detta, meninte på långt håll lika mycket som dess problem slätas över i integrationens namn.

Jag pratar självklart inte om islamiska staten , jihadister och militant islamism och deras brutalitet som talar för sig själv.

Innan 11/9 2001 och efterföljande "kriget mot terroern hade vi inte på långa vägar samma problem med islam. I USA, s spår följde också en stor flyktingström som skapade problem. Det är inte utan att man kan ana en plan för att destabilisera och skapa problem.

De som jobbar mycket med evangelisation gentemot muslimer , där jag själv också är med på ett hörn blir ju tvungna att upptäcka på egen hand hur det står till med islam /muslimer och om vi skall se på dem som orena människor och om deras tro verkligen är en helt  annan religion, eller om det faktiskt finns en hel del gemensamt

Jag tror många inom den politiska högerkanten mer eller mindre projicerat alla invandrings och migrationsproblem på islam , för att man sett fördelar med det.

Men riktigt så enkelt är det inte. Och det som verkar smart politiskt och strategiskt väger inte alltid tungt när Jesus kommer in i bilden, för där är sanningen alltid först

Islam är ett problem, meninte det enda och mycket förändras genom att länder från början ställer krav och sätter gränser. Islam är imperialistisk i  sin grund, men alla är inte mördare och jihadister.

En balanserad och rakryggad kritisk hållning behövs emot den linje som bjuder in och böjer sig för islam på alla vis. Därför blir det kontraproduktivt med dessa moderna korsriddare som hämtar sin info från jihadwatch och andra propagandakanaler

- 16/3-19 18:40 -


Tomas N kommenterade Migrationen organiserad invasion

Svar till JL.

Dina ord, läror och anklagelser är öppna för alla som läser här och alla har möjligheten att bedöma själva.

Sorgligt nog kommer en hel del lockas av din linje . Även migrationsälskarnas linje har en del dåligt frukt.

Men de försöker åtminstone bygga och leva församling enligt apostlarnas lära. Det gör inte du , vilket vi kan läsa dina egna ord och funderingar.

Eftersom jag inte är självfixerad, så är min reaktion mot anklagelser om narcissism i kyrkan en allvarlig uppmaning om att inte skrämma troende till en fruktansbaserad disciplinär kyrka som närmadt liknar islam.

Man kan helt enkelt inte följa blinda ledare för då hamnar man i diket. Den plattare ledarskapsiden i nya förbundets församling är provocerande för många. Många älskar hierarkier och starka ledare.

Dina egna ord bär ett vittnesbörd. Men har du koll på åt vilket håll det går?

- 16/3-19 16:37 -


Tomas N kommenterade Migrationen organiserad invasion

På sätt och vis ångrar jag mitt inlägg här. Men det var ett ärligt menat försök till att ställa frågan till ärligt menade kristna om det inte kan vara så att vi blandar lite mellan gamla och nya förbundet ibland. Jag tror det är mycket viktigt att förstå detta rätt och bästa stället där detta uppenbaras är i Hebreerbrevet

Till ringa förvåning så kommer hela pöbeln och folktribunalen fram ur sina läger för att rulla migrationsförespråkande pastorer i tjära och fjädrar.

Som om inte detta räckte får vi läsa JLs doktriner där frikyrkan kallas för knutby och narcissism och där han förspråkar sitt eget orchiska  bygge av statskyrka med första budet och väntar på en centraleuropeisk frälsare som skall staka ut vägen

Min uppmaning kan inte bli annat är enligt uppenbarelsebokens varningar till församlingarna.

Jesus kallar till omvändelse ifrån alla dåliga och felaktiga gärningar, men tar inte bort sin hand från de som tror och upmuntrar alla gärningar som redan är bra. Så sök andens ledning ochg se upp för alla ulvar i fårakläder och se med klara ögon på vilken slags frukt de bär

Bara för att den stora migrationen är destruktiv behöver man inte gå hela vägen in i de alternativa lösningarna. Min tro är att det finns några därute som inte är eller håller på att bli förledda utan som fortfarande kan höra vad Gud säger om vad som sker i världen och samhället

- 16/3-19 14:38 -


Tomas N kommenterade Uppdaterat! Terrordåden i Nya Zeeland beskylls för falsk flagga

Det som behövs är fler människor med kurage som vågar se vad som händer i världen och vara goda förebilder. 

Vi ser hur västvärlden redan formats av en del destruktiva skeenden formade av meterialism, 68-vänstern och mångkulturalism med islamisering som  starkt inslag.

I detta går en del i sitt uppvaknande och protest alldeles för långt bl a influerade av de mediakanaler som överdriver islams djävulskhet. Därför är det lite svårt att veta om de här attackerna av s k högerextrema mot islam och vänstern(t ex Breivik) är människor av på en egen agenda eller om de är s k false flags. De kan vara bägge anser jag.

En viktig sak är att se mönstret och vikten av att agera rakryggat, men inte huvudlöst. Politiskt sett och det som driver världsstaten är uppenbarligen att förbjuda och gallra bort konservativa åsikter. Den gamla och geniala planen är ju att arbeta bort kyrkan, nationen, familjen och ifrågasätta mannens auktoritet och den kristna värdegrundens fundament  för att ersätta den med något annat.

Islam är också ett hot för att förändra den etniska sammansättningen, skapa splittring och rädsla, förmå det religiösa konceptet att bli så bångstyrigt att det isoleras och måste förbjudas(drabbar kristna) och i nutid även provocera konservativa kristna att bli sådana karikatyrer på sig själva att det blir en skamfläck och på så vis drivs agendan ännu mera framåt

I detta tycker jag en påminnelse om att inte bli lurad och att fokusera på den bibliske Jesus är på sin plats. Att ta ansvar för sin karaktär och sitt liv och handlingar därför att vi kommer en dag dömas för dem. I denna stormen som är i världen kan endast Guds högre värden hjälpa oss och de som känner Gud behöver ge exempel på en rättfärdighetens väg.

Och den tror jag går någonstans i mitten och inte ute på kanterna där aktivism ofta blir svaret och lösningen

- 16/3-19 14:13 -


Tomas N kommenterade Migrationen organiserad invasion

Jag lyfter upp en gammal artikel i en känslig och ständigt angelägen fråga. Jag har endast en frågeställning/observation som jag vill förmedla

Om vi lever i det nya förbundet där evangeliet skal gå ut till alla och Jesus undervisning(byggd på lagen ) ersatt det gamla förbundet, varför är vi då så angelägna att delvis vara kvar i gamla förbundet

Jag menar att dubbla kärleksbudet gäller för att respektera alla folk och människor och t ex avhålla sig ifån rasism och annat. Ändå vilar ju den stora och generösa flyktingpolitiken och fokuset på främlingar nästan före den egna befolkningen på de buden som kom som nödvändiga tillägg till Israels folk som annars naturligt sett blev chauivinister och högt över alla andra folk. Mose lag deklarerar ju andra folk som orena, så buden om att behandla främlingen, änkan och de faderlösa är ju helt nödvändiga för att alla skulla ha frid och det nödvändigaste

Nu har vi friheten och nådens evangelium och även demokrati i grunden och uppepå detta vill vi upphålla dessa bud från GT . Jag tror att den dubbla de lux omsorgen som ges till alla främlingar skapar en obalans då vi inte ger samma omsorg till våra egna.

Gud säger ju att Han innte gör skillnad på människor, varför skall vi som kristna då göra det.?

Man kan naturligtvis göra på det ena eller andra sättet och välja inriktning, men det intressanta tycker jag är vad Gud och bibeln säger.

Jag tror detta är ännu ett typexempel på hur det blir när man förstått förbunden fel och inte har rätt uppenbarelse. Gamla förbundet om det praktiseras idag och på fel sätt ger en hel del dåliga konsekvenser och alltid med en religiös smak

- 14/3-19 12:52 -Äldre kommentarer →


TILLBAKA


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 13, måndag 25 mars 2019 kl. 02:35

Jesus söker: Marie bebådelsedag!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De som blev födda, inte av blod, inte heller av köttets vilja, inte heller av någon mans vilja, utan av Gud." - Joh 1:12-13

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som min Herre och Frälsare. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Jag ber om förlåtelse för alla mina synder. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
söndag 24 mars 2019 21:37

Tacksägelse! Lämnade in Böneämne här igår ang litet barn som föll ut ifrån 7:de våningen i Göteborg igår. Det va en 4 årig flicka. Och idag stod det att läsa att hennes skador va lindriga. Tack Jesus!

Aktuella artiklar


Senaste kommentarer


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp