Webb-TV | Frälsningskandidater NY | Bönesidan | Själavårdssidan NY | Sök | Kontakt
Surfar nu: 371 www.apg29.nu

Kommentarer av

Tomas N

1470 kommentarer
 


Tomas N kommenterade Expressen funderar på världens slut efter att Notre-Dame har brunnit ner

Det är väl bra att även okristna påminns om sakernas förgänglighet och djupare tankar där Gud oundvikligen finns med , åtminstone i periferin.

Rent faktiskt så är det ändå så att ett monument som representerar goda värden är raserat , som representerar en överlåtelse och självuppoffrande mentalitet gentemot kommande generationer och de fasta goda fundamentena i världen som Gud har skapat.

Även om de nu vill bygga upp Notre Dam igen så tror jag snarare att andra babels torn kommer att byggas eller befintliga kommer lyftas upp som går mera i linje med den globala nya ordningen. Vi människor har en dragning åt att ha symboler och byggnadsverk  som viktiga och som hjälper oss att ha fokus på högre värden.

Om det är något byggnadsverk som vi skall sikta på nu , är det snarast arken som en symbol för räddning från undergången . Eller ännu bättre korset som är symbolen för vår räddning

- 17/4-19 10:06 -


Tomas N kommenterade Notre-Dame i aska och ruiner - Kyrkan kunde inte frälsa

Jag håller med om kopplingen till 9/11 attacken  . Det är väldigt svårt att bortse ifrån att det  luktar attentat då stora effekter skulle finnas att uppnå ur detta för den som har sådana agendor.

Och det finns det ju.

Min första tanke var trots allt efter en mindre chock(man blir hårdhudad i dessa tider) att det är positivt att religiösa monument rivs ned så att människor kan förmås söka Gud på riktigt.

Men det är såklart en stor sorg och ett monument över allt det goda som kristendomen byggt upp i Europa . I det här sammanhanget är det inte värdigt att börja prata om den katolska doktrinens brister.   Människor trodde på Gud och valde kristendomens ljus ur det hedniska mörkret och stod emot islams erövringar genom kristen tro och gemenskap

Jag skulle tänka mig att det rent praktiskt sett är mycket enkelt för en muslimsk eller ev betald byggnadsarbetare skulle göra ett"misstag" som startar en eldsvåda. Sådant händer ju tyvärr alltför ofta numera som en direkt effekt av den globala rörliga arbetskraften på byggarbetsplatser där både språkförbistringar , bristande kompetens och e mindra grad av ansvar skapar ökande olyckstillbud.  

Jag ser absolut paralleler även mot 9/11 atacken i timingen med påsk , och uppskruvandet av splittring och kaos mellan väst och islam. Man tar ned en symbol  för det gamla kristna och konservativa Europa . Frankrike är en nyckel på många sätt. Man stod emot islamiseringen på tidig medeltid, Franska revolutionen var nyckeln och den första illuminatibaserade revolutionen , man har Macron som sitter på en position att potentiellt  ta stora steg mot Europeisk federation och Frankrike har den största och mest rotade europeiska islamiska befolkningen främst från f d kolonier i norra och västra afrika.

- 16/4-19 21:26 -


Tomas N kommenterade Därför islamiseras EU

Inte för att det spelar den största roll i , men det blir en bättre diskussion om man respekterar denn viktiga fråga? 

Är det historiskt verifierat att Khadija(Muhammeds första fru) var katolik. 

Jag har hört olika versioner och förmodligen råder skiljda meningar. 

Hon influerade honom mycket, det märks när man studerar lite.

Det blir lätt ett spår där katolska kyrkan är antikrist och hela världens ondska, när de på många sätt är våra kristna syskon.

Och värre är att man inte ens vågar se det komplexa sambandet mellan avfallen judendom och islam, när det ju är här som den största konflikten finns och där avund är en stark faktor.

Katolska kyrkan tillskrivs alltför stor makt i politiken. Det finns en global elit som verkar och det är de som ligger bakom EU och mycket annat elände.

- 16/4-19 11:31 -


Tomas N kommenterade Jesus, du vann seger!

Peter.    Jag läste på Berndt Isaksson sida och kan inte de svenska författarna som han länkar till, men Rob Bell känner jag till.   Han blev ett affischnamn för"förnyelserörelsen" emergent church , men mötte mycket kritik och gled bort ifrån den rätta tron spåass att han slutade såvitt jag vet.  Jag är ingen expert på doktriner om helvetets olika grader och platser, men nöjer mig med att Jesus själv undervisade med tydlighet om att det finns en slutdestination som är livsviktigt att varna om

Skall man sedan diskuttera specifikt i ämnet som Berndt gör och väljer att ta "hjälp" från olika författare så kan man inte blunda för att man delvis tar del av dessa personers läror i sin helhet.

Jag tror inte Berndt skriver under på Rob Bells alla avvikelser, men han verkar vara tillräckligt ivrig i att lyfta fram honom ändå i detta ämne. Det tror jag är dålig urskiljning

Även så kan det vara ett stort misstag att låta sig övertygas av att några av dessa syner/drömmar /visioner och andliga resor om helvetet skulla vara själsliga , köttsliga eller andliga från fel källa, till att basera sin åsikt eller övertygelse på.

Jesus egna ord står trots allt fast och även om man inte förstår allt, så finns det en varning där och en tydlighet.

Skärselden är ett katolkst påhitt och att be för döda som mormoner gör eller kommunicera med döda som new age gör är inte att rekommendera. Vi har ett liv och sedan kommer domen. I domen finns en varning om att det kan sluta illa, det kan man inte gömma sig ifrån. Man bör nog i så fall springa så långt bort ifrån Gud som möjligt, men det är inget att rekommendera

- 15/4-19 10:55 -


Tomas N kommenterade Finns det någon bra svensk bibelskola för nyfrälsta?

Det verkar som det är lite av en brist på bibleskolor. De som finns verkar också ha en liten egen toch som d gärna vill förmedla t ex trosrörelsen. Jag håller med de som säger att det inte nödvändigtvis behövs bibelskolor. Kan det vara så att vi i Sverige har en kulturell och modern brist som också ligger bakom till att vi har (hade tidigare? ) en väldigt stark tendens till att gå kurser. Kanske saknas självförtroende i att själv förkovra sig.

En annan brist är ju avsaknaden av församlingar som prdeikar lite djupare och bibliskt som därigenom kan ge en bra vägledning och koplement till egna bibelstudier.

I USA finns sådana och jag kan rekommendera för den som klarar engelska språket att lyssna på t ex John Piper eller Paul Washer som har ganska grundliga undervisningspredikningar och däremellan läsa på egen hand. Det finns mängder av pastorer som ger en helt Okej undervisning , men jag rekommenderar någon i mitten och att undvika inspirational speakers.

Gundtipset är också att inte bli beroende av de som man väljer som lärare/mentor då alla har brister. Men det kan vara en välsignelse och hjälp att komma igång

Jag rekommenderar fokus på nya testamentet . Evangelierna, Efesierbrevet, Romarbrevet och Hebreerbrevet i första hand och även första och andra mosebok, psalmerna osv. Sedan profeterna , kunga/krönikeböckerna osv och alltid minst lika mycket lästid i NT som i GT.

Man klarar mycket genom självstudier med stöd/hjälp av goda predikningar som vägledning.

Inte så att allt från USA är bättre, men jag skulle säga att så är fallet de facto kanske mest p g a antalet folk, kyrkor och pastorer och deras kultur som är mera frimodig och rakt på sak

Välsignelse till alla som vill växa i kunskap och de som undervisar

- 15/4-19 01:18 -


Tomas N kommenterade Jesus, du vann seger!

Svar till Stefan Jonasson .

Jag tror det finns ett visst mått av missförstånd när det gäller omvändelse/repentance

Jag skulle beskriva det ungefär så här enligt min kunskap och övertygelse.

Omvändelse från synd och vår egen väg där vi själva bestämmer och till att följa Gud sker lite olika för olika individer . Men det är alltid en kombination av att människan gör ett val  och där Gud gör något övernaturligt(frälsning/pånyttfödelse) . Där finns också ett dragande som sker som gör att vi får en upenbarelse om synd och vem Gud är som leder oss till att tro och att välja Gud framför vår egen väg och alla andra krafter som finns

Sedan är den kristna vandringen ett liv i att dagligen ta sitt kors, leva i omvändelse och i kemp med synd/mörker och för Gud där vi med den Helige andes hjälp kan vara lärjungar. Det är inte fel att säga att omvändelse är en livsstil. Inte heller är det fel att prata om helgelse och ett växande i Kristuslikhet och att vi med vår vilja i samarbete med Guds löften och makt kan succesivt bl befriade från eventuella fästen av bundenhet som inte öginblickligen försvinner vid frälsning eller dop.

Omvändelse från synd är något som nämns hundratals ggr i GT och eftersom det i NT är tydligt att det pågår en andlig strid där mörkret fokuserar på de som skall ärva frälsningen(kristna) och söker attackera och fresta med hela arsenalen som han har . Jesus har segrat över mörkret och därför måste vi dagligen gå nära honom och leva i tro och överlåtelse, väl medvetna om att fienden alltid försöker få kristna på fall. Det finns så mycket bibelverser på detta.

Omvändelse från synd är bibliskt. Stå fasta , ta på den andliga rustningen och stå emot djävulen. Även fader vår bönen innehåller en påminnelse om den kamp som den kristne lever i. Även gemenskapen är en viktig del eftersom vi skall se efter varandra och bidra till att andra troende blir stärkta och växa och hjälp andra som faller eller vara transparenta i att dela bördor som vi har

Jag tror det finns ett missförstånd i ordvalet omvändelse. Sammanfattningsvis skulle jag nog säga att inte allt är fixat och klart vid frälsningen. Från Guds sida kan man nog säga att allt är klart, men för oss så är det en vandring med svårigheter och motstånd. Detta gör omvändelsen och blicken fäst på Jesus och att dagligen leva i en relation med Gud med förlåtelse, öppenhet och med Helige ande  till en nödvändighet

Personligen skulle jag inte bli förvånad om dessa syner , visioner och uppenbarelser om "kristna" som hamnar på fel slutdestination är sådana som har glidit bort ifrån Gud, men lurat sig själva genom att gå till en kyrka. Det låter kanske hårt, men jag tror det finns sådana i de flesta kyrkor som inte gjort uppp med sin synd , men lurat sig till falsk trygghet genom att gå till kyrkan.   Jag tror inte det allvarligaste är synder som man försöker göra upp med , utan de som man försöker dölja och har "gjort fred med". Här ligger ansvar på kyrkorna att predika om syndens allvar

- 15/4-19 00:52 -


Tomas N kommenterade Förberedelsens tid

Svar till Stefan Jonasson .

Jag tror det är svårt att dra en klockren och tydlig lära utifrån vad Johannes säger i sina brev på ålderns höst. Det är mycket vishet , djup och erfarenhet, men lite svårt att få grepp på. Jag tror t ex inte man skall i nutid förvänta sig att all antikrister kommer inifrån . Å andra sidan finns ju så många grupper och kyrkor varav många tyvärr är korrumperade och allt antikrists ande och avfallet behöver är ju en religiös plattform.

Jag tror det finns ett antal olika kategorier av människor som avfaller från tron. Några är köttsliga människor, andra lockas av falsk andlighet, politik eller pengar. Judasbrevet listar några bibliska exempel såsom Kain, Balaam och Koras uppror. Även nämns Esau som ett varnande exempel. Judas  fyllde i mina ögon endast en uppgift, man hör inte så mycket om förrädare annars.

Skall man lära från ökenvandrigen och fångenskapen i Babylon och GT så är det otro och avgudar och synd som drar människor åt fel håll. Men djävulen är listig och har en lockelse för varje personlighetstyp, även för de religiöst ambitiösa.

Ja Ann Marie, det kan ha börjat hos Calvin. Jag börjar se mera de negativa effekterna hos reformatorerna. Det räddade oss visserligen från Påvemakten och en mängd tokigheter, men en del annat dök upp som inte var så bra. Bl a ovilja till karismatik och andens gåvor och en allmän synd och skamkultur, där nog Calvin var värst. De menar ju att männsika är totalt oförmögen att göra något gott. Jag tro detta har lagt ett annat ok på kristna kyrkan än den milda ok som Jesus talar om.

Vi får sträva efter en bättre balans idag.

I mina ögon så är allt som har med frälsning och vandring med Gud ett samspel , där Gud har valt att vilja ha en relation med människan och där Han gör alla de viktiga övernaturliga bitarna och vi förväntas gensvara på Gud hela tiden. Calvin verkade nästan ha glömt bort den fri viljans stora roll och det  glöms även bort hos de som menar att man är frälst oavsett hur man lever. Vi behöver andra som kollar hur det ser ut med våra frukter om vi inte kan sed et själva:  Israel barn lovade ofta Gud att de skulle göra det goda, men föll bort allvarligt ibland och likadant är det i NT bland hedningarna. Gud är trofast, men människor inte lika mycket, vi behöver hålla oss nära Gud om det skall bli bra och dessutom välja och agera rätt. De besluten måste vi ta sjölva, men Gud erbjuder alltid hjälp i detta

- 8/4-19 23:43 -


Tomas N kommenterade Förberedelsens tid

Stefan J

Jag tycker du krånglar till det och blandar in både Judas förrädaren och antikrist där det egentligaen bara handlar om att det finns och har funnits de som började bra, men inte fullföljde trons lopp. (Jfr Galaterbrevet)

Jag vet inte exakt var "en gång frälst /alltid frälst började , men förmodligen som motreaktion mot en hård och lagisk lära som var dömande och hade syndakataloger.

Det är visserligen ett löfte från Gud att inte lämna och överge den som tror. Men precis som Israels folk i öknen så är det synden som gör att en del driver bort från Gud och går förlorade. Hjärtat blir förhärdat av synden och därför finns uppmaningen "Om ni idag hör Hans röst så förhärda inte era hjärtan"

Texterna i Hebreerbrevet är allvarliga t ex Hebr 10:26, men jag tror det skall ses i ljuset av att judarna hade utvecklat en ibland liberal hållning till synd och offer(Jfr orden till kung Saul, som Jesus citerar)  .

Liknelsen om de 10 jungfruerna är bara en liknelse. Även här tror jag man skall tänka på att många judar trodde de hade allt klart genom sitt blod och stamtavla. Att vara medlem i en kyrka eller andra yttre attribut kan vara en liknande falsk trygghet.

Men så länge man lever kan man dra sig närmare Gud. Det är ju inte av rädsla , men en naturlig väg att gå i strid med synd och djävulen och för att guds rike är som en god och stark dragkraft som gör att man vill ha mera  och vilja tjäna Gud så gott man kan.

- 8/4-19 21:49 -


Tomas N kommenterade Förberedelsens tid

Jag kan absolut se hur en hel del av profetian stämmer. Men två saker stör mig lite

Det ena är att nya förbundets kyrka, den som Jesus är huvud över är global, men inte är del av den globalism som skulle kunna vara djävulens sedvanliga efterapning av Guds plan, inte styrs eller är beroende av profetior som berör folk och länder.

Profetior som rör folk och länder är i mina ögon alltför inspirerade av GT där var just så och Israel var Guds nation och folk och länder verkligen var en del av skeendena kring Guds folk , uppdrag och annat.

Sedan ser jag en ganska ödesdiger misstolkning av att den gamla damen använde liknelsen mellan judars förföljelse i WW2 och migranters öde nu. Det blir så lätt att man sätter ett likhetstecken mellan dessa grupper och hur Gud ser på dem. Jag är inte ens säker på att profetians källa ämnar att göra den jämförelsen, utan kanske bara använder den närmaste liknelsen hon känner till.

Migrantströmmen kan diskutters mycket kring t ex uppkomsten genom USA, s krig , planen att globalisera där bl a George Soros och andra agerar strategiskt och där migrantströmmen till stor del kommit för att erövra. Även begreppet klimatflyktingar och annat visar på att det finns en destruktiv agenda som är tänkt att slå sönder världen som vi känner den. Detta är destruktivt  och ondska i mina ögon utan tvivel.

En tanke som slår mig är att Babylons fall innefattar en "slutnota" på den kolonialism har ställt till med mycket. Gott för några och expolatering för andra. Satans svar på detta är ju hämnd och revolution för de förtryckta och sådan är inte Gud, men någon slags rättvisa  kanske Gud tänker utmäta. Vi skall og inte tänka för djupt i detta , men det är inte fel att vara vaken  och redo på det mesta

Men det kan också vara så att Gud tillåter detta för att slutet är nära och ur kaoset skall vi söka Gud och bli frälsta

Hur som helst så finns profetior redan om ett apokalyptiskt skeende.   Hur vi som individer och nation skall agera emot migration/migranter är svårt att säga. Men grundläggande mänskliga regler tycker jag gäller såsom gästfrihet , respekt, upprätthållande av lagar och straff för brottslighet, vara sanningsenlig, omsorg om svaga och sårbara(t ex  kvinnor och åldringar) och inte göra skillnad på människor.

En kort kommentar till de som vill blanda in trosfrågor och politik /konspirationsteorier på ett felaktigt sätt, så blir det i princip omöjligt att komma vidare i en sådan diskussion.. Hoppas vi slipper detta och att var och en klarar att skilja rätt på tro och politik.

Annars kan det bli hetsigt och likna den politiska arenan, när det i en kristen miljö borde finnas Guds ande, nåd, respekt och urskiljning.

Till Stefan J, jag tror du tar åt dig felaktigt  av de lösa anklagelserna som finns här och de passar inte på det som du syftar på. Tycker du verkar vara en andligt mogen persn somm känner Gud, men verkar känna dig anklagad  ofta.

Det som kommer upp har är en grupp som allvarligt anklagar hela frikyrkan och som agerar på den politiska arenan. Där kommer man aldrig framåt och inte ens sanningsriktiga frågor leder framåt då hela andan andas politik och stridigheter. Där får man skaka av sig dammet från fötterna och gå vidare

- 6/4-19 22:16 -


Tomas N kommenterade Förberedelsens tid

Några provokationer här visar att inte allt står rätt till eftersom det borde finnas en gräns hur långt man kan gå och ändå kalla sig kristen, som ju betyder en kristi lärjunge.

Men även jag reagerar lite smått över den portion av utvaldhet och som jag ser det bristande ödmjukhet och nöd för andra som finns inom  främst pre-trib läran. Jag skulle i korthet säga att det är delvis samma mentalitet som judarna hade i form av att vara väldigt nöjda med sin egen utvaldhet, men brista i omsorg över andra. Jag tror det är en mentalitet som smyger sig på och kommer genom teologi . Jesus har bemött allt sådant väldigt bra i sin undervisning. Evangeliet och erbjudandet om frälsning går ut till alla, men det finns självklart regler och motprestationer i erbjudandet.

Omvändelse från synd, sluta att tjäna andra herrar(synd etc) och att följa Jesus och göra som Han har sagt.

Profetian från -68 är i mina ögon likt nästan alla profetior i NT  fram till nutid delvis fylld av mänskliga tankar och ord som inte är ofelbara , utan även fylld av värderingar från personens egen bakgrund , samtid och personlighet.

Därför blir det farligt att bokstavligt och i sin helhet hålla denna profetia för sann. Den innehåller en del politiska ställningstaganden . Inte ens Bibelns profetior förstås i sin fullhet, men vi skall kunna ledas av Anden och ta in detta med förståndet så att det goda behålls och det mänskliga sållas bort.

Kärleken till ordet och sund lära gör att vi ibland tenderar att läsa in både profetior och liknelser ord för ord till sanning. Men sanningen ligger ju i att förstå vad Gud vill ha sagt när människor används  som kanaler för Gud.

Kom ihåg att det falska i profetior säljs in effektivast genom att det finns det som också är sant, ifrån Gud och som talar till hjärtat  för att förleda . Jag tror det är väldigt viktigt att inte ta emot andliga saker från fel källa

Även om fienden jobbar heltid med att missbruka och felaktigt använda Guds starkaste och viktigaste ord, så är de fortfarande sanningar som hjälper oss i svåra tider att urskilja.

Jag tänker bl a på att döma efter frukten, men även att ha rätt förhållande till bedömning/dömning och förlåtelse. När man tänker på det så ser man ju Jesus topp 10 viktigaste verktyg och instruktioner missbrukas ständigt av både etablerade personer och enskilda kristna.  Jag tror det är en del av ändetidens prövningar att respekten och kärleken för andra och för sanning och auktoriteter och ordning är som bortblåst hela världen är i något slags uppror

Men den riktiga sanningen skall göra oss fria har Jesus själv sagt och löftet finns att Gud aldrig överger den som tror och Han uppmanar oss att hålla ut till slutet och vara ett ljus och vittne till räddning för andra

Jesu frid!

- 6/4-19 13:19 -Äldre kommentarer →


TILLBAKA


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 16, torsdag 18 april 2019 kl. 13:05

Jesus söker: Valdemar, Volmar!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De som blev födda, inte av blod, inte heller av köttets vilja, inte heller av någon mans vilja, utan av Gud." - Joh 1:12-13

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som min Herre och Frälsare. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Jag ber om förlåtelse för alla mina synder. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
onsdag 17 april 2019 23:07

Jag vill bli frisk i Jesu Kristi namn! 🙏🏼

Aktuella artiklar


Senaste kommentarer


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp