Live | Bönesidan | Sök | Kontakt
Surfar nu: 555 www.apg29.nu


Kommentarer av

Martin

167 kommentarer
 


Martin kommenterade Nådens kraft

Svar till Roine Öberg.

Jesus ger oss viktiga sanningar, Han säger: "Jag dömer ingen". Det är inte teologi. Det är sanning i dess renaste form. Däremot kanske det inte stämmer överens med din "teologi".

Såhär förstår jag det. Vi jämför liknelsen om mannen med pundet i Lukas 19 med det du skriv om din synd. 

"Jag har dömt mig själv skyldig till all synd som jag har begått i mitt liv, jag är medveten om att jag förtjänar döden och evig pina pga de synder jag gjort mot Herren"

’Herre, här har du ditt pund. Jag har haft det undanlagt i en duk, 21för jag var rädd för dig. Du är ju en hård man, du tar ut vad du inte har satt in och skördar vad du inte har sått.’

Ganska likt eller hur? Skillnaden är att du har vänt dig till Jesus, tack och lov. Jesus svar till mannen var: 

 ’Jag dömer dig efter dina egna ord. Du är en dålig tjänare, du visste att jag är en hård man, som tar ut vad jag inte har satt in och skördar vad jag inte har sått. 23Varför lämnade du inte mina pengar till en bank? Då hade jag kunnat få tillbaka dem med ränta när jag kom hem.’ 24Och han sade till sina män: ’Ta ifrån honom hans pund och ge det åt mannen med de tio punden.’ 

Det var alltså inte Jesus som sade att mannen hade varit en dålig tjänare och att Jesus skördar det Han inte har sått osv. Det var mannen själv. Och Jesus dömde honom efter hans egna ord. 

Liknelsen om den förlorade sonen är berättelsen om syndaren som återvänder till sin Faders hus. 

"Far, jag har syndat mot himlen och mot dig".

Skillnaden mot mannen med pundet var att den här unge mannen hade gått tillbaka till sin Far. Och här möts han av bara av nåd och kärlek. 

"22Men fadern sade till sina tjänare: ’Skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den, och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. 23Och hämta gödkalven och slakta den, så skall vi äta och hålla fest. 24Min son var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen.’ Och festen började."

Jag får bilden av att Fadern och Sonen vädjar åt oss att komma ut i ljuset och ta emot Herrens Nåd. Jesus är inte arg på oss, Fadern är inte arg på oss. Jesus älskar oss, priset för frälsningen är betalt. Men jag får inte bilden av att ingen kommer till helvetet. Snarare att det kommer vara befolkat av själar som aldrig vågade sig ut i ljuset och i sitt förfall till slut förbannar Herren Jesus själv för sitt armod. Om alla kommer bli frälsta? Låt oss hoppas det, att dessa arma själar till sist börjar inse sanningen om sig själva och börjar röra sig mot ljuset. 

Ja vi måste ta emot nåden i lydnad, med vad betyder det? För kvinnan i Sykar så räckte det med en bägare vatten för att Jesus skulle ge henne en plats i Himmelriket i all evighet. 

- 19/3-19 21:14 -


Martin kommenterade Nådens kraft

Svar till Roine Öberg.

Roine, du frågar: Om varken Fadern eller Sonen dömer någon vem är det som dömer då?

Vi dömer oss själva naturligtvis. Men om vi tror på Jesus som säger "Jag dömer ingen" och som dog på ett Kors för våra synder, så dömer vi inte längre oss själva (hur kan vi?) och blir fria. Men om vi fortsätter att döma oss själva, kan vi då verkligen säga att vi tror på Jesus?

Avfärda inte det här perspektivet för snabbt. Att det hänger ihop med våra gärningar är inte svårt att förstå, utan synd hade vi inte haft något att döma oss själva för. 

Jag tror att vi alla har en teologi med vilken man läser Bibeln. Den gör att vi har lättare att ta till oss vissa bibelverser än andra. Kristna Israel-vänner tar ofta upp Rom 11, men jag ser dem inte citera 1 Thess 2:15. Det är förståeligt, vi bygger upp en bild, vi katalogiserar och boxar in, de bibelverser som inte passar in lägger vi åt sidan. Fariséerna hade också en teologi och den gjorde att de inte kände igen sin Messias. Men oavsett vilken teologi vi har så säger Jesus "Jag dömer ingen". 

- 19/3-19 15:16 -


Martin kommenterade Nådens kraft

Jesus säger att Fadern har lämnat över domen till Jesus. "Och Fadern dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt Sonen, för att alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern." (Joh 5:22-23) Men Jesus säger uttryckligen att Han dömer ingen. "Ni dömer på människovis, jag dömer ingen." (Joh 8:15) I liknelsen med punden i Luk 19 var det en person som blev dömd, men han blev inte dömd av Jesus utan av sina egna ord, "En annan kom och sade: ’Herre, här har du ditt pund. Jag har haft det undanlagt i en duk, för jag var rädd för dig. Du är ju en hård man, du tar ut vad du inte har satt in och skördar vad du inte har sått.’" Jesus svarade, helt i enlighet med Joh 8:15: "’Jag dömer dig efter dina egna ord. Du är en dålig tjänare, du visste att jag är en hård man, som tar ut vad jag inte har satt in och skördar vad jag inte har sått."

Det här perspektivet ändrar allting. Det är alltså inte Jesus som dömer oss, vi dömer oss själva genom våra anklagelser mot oss själva och våra medmänniskor. Den där anklagande rösten var aldrig Herrens. Att bli frälst är att ta Jesus på orden, att verkligen tro att Han inte dömer oss, att Han tog vårt straff på Korset. När vi syndar störs relationen till Jesus, vi får svårare att tro på Hans löften. Vi blir självanklagande och kan driva oss bort från Jesus, som Adam och Eva i lustgården. Men Jesus dömer oss inte. Han dömer INGEN. 

- 18/3-19 13:49 -


Martin kommenterade Migrationen organiserad invasion

Svar till JL.

Swärd brukar göra jämförelsen mellan Sd-röstande kristna och kristna, eller "kristna", som röstade på Hitler på 30-talet. De senare var inga riktiga kristna enligt Stefan. Nu är det alltmer tydligt att PK-ismen med allt vad den innefattar är vår tids ondska. Om man inte kunde vara kristen och rösta på Hitler kan man inte vara det om man driver dagens PK/globalist/islamiserings-agenda. JL, genom att döma de kristna i 30-talets Tyskland till helvetet har Stefan alltså redan dömt sig själv. 

- 15/3-19 21:49 -


Martin kommenterade Detta har hänt USA när de försökt dela Israel

Svar till yvonne.

I de här fallen är det inte en människa utanför kyrkliga kretsar som öht har gjort kopplingen mellan orkanen Katrina och förflyttade israeliska bosättningar från Gaza. Om detta skulle vara en straffdom likt en av Egyptens sju plågor så vore den vag, minst sagt. Men hur mycket förbättrades egyptierna av plågorna? Hur mycket förbättrades judarna av den babyloniska fångenskapen? Jesus skickade ut sina lärjungar utan pengar, utan stav, med en skjorta. De hade inte ens sandaler på fötterna. Med vad sade Jesus till dem? Skicka ner eld och tvinga dem till omvändelse? NEJ! 

"I varje stad eller by ni kommer till skall ni ta reda på vem som är värdig där och stanna hos honom tills ni skall vidare. 12Stig in i huset med en fridshälsning, 13och om huset är värdigt skall det få den frid ni önskar det. Men om det inte är värdigt skall den friden vända tillbaka till er. 14Om man inte tar emot er eller lyssnar till era ord, så lämna det huset eller den staden och skaka bort dess damm från era fötter." (Matt 10:11-14)

Lyssna på Jesus! Stig in i huset med en fridshälsning. Alltså vänligt. Om huset är värdigt ska det få den frid ni önskar det. Var med nu. OM MAN INTE TAR EMOT ER ELLER LYSSNAR TILL ERA ORD, SÅ LÄMNA DET HUSET ELLER DEN STADEN OCH SKAKA BORT DESS DAMM FRÅN ERA FÖTTER.

Här ser du Jesus milda sätt att evangelisera för människorna. Med kärlek, mildhet och tålamod. Men vill de inte lyssna, så vänd bara om och gå vidare. 

- 14/3-19 23:10 -


Martin kommenterade Detta har hänt USA när de försökt dela Israel

Svar till yvonne.

I Gamla Testamentet upprättade Gud ett förbund, ett avtal, med Israel som nation. "Om du lyssnar till Herren, din Gud, och troget följer alla hans bud, som jag i dag ger dig, skall Herren, din Gud, upphöja dig över alla andra folk på jorden" (5 Mos 28:1). I de efterföljande 13 verserna kan vi läsa hur Gud skulle välsigna Israel om de troget följde alla hans bud. 

Men, och detta är ett stort men, "Men om du inte lyssnar till Herren, din Gud, och inte troget följer alla hans bud och stadgar, som jag i dag ger dig, då skall alla dessa förbannelser nå dig och komma över dig: (5 Mos 28:15)." Här listar Mose upp alla de förbannelser som skulle följa om israelerna "inte lyssnar till Herren". Läs så får du en förklaring till missväxt, dålig krigslycka osv. 

USA, i det här fallet, har inget avtal med Gud. USA har inte förbundit sig att troget följa alla Guds bud och därmed få de välsignelser specificerade i vers 2-14. Gud har inte heller hotat med förbannelserna i 5 Mos 28. Vi lever i ett Nytt Förbund. Att Gud straffar hela folk för dess ledares synder är inte en nytestamentlig lära. Det finns ingenting av det varken i evangelierna eller epistlarna.

- 14/3-19 22:44 -


Martin kommenterade Detta har hänt USA när de försökt dela Israel

Svar till AnnMarie.

Jesus tog den synden också, AnnMarie. Efter förra inlägget frågade jag var frukten är efter 30-40 års vurmande för staten Israel. Nu hävdar Nils (igen, det är min tolkning) att Jesus dödade 65 pers som straff för ett fortsättningsmöte på Madridkonferensen. Att i nästa andetag tala om att Jesus är kärlek och bara kärlek måste låta helt vrickat för mannen på gatan. Några politiska ledare vill skapa fred i världens oroshärd No 1. Jesus svarar med att skicka en orkan som tar livet av över 1800 människor. Det låter inte som en god Gud. 

- 14/3-19 17:23 -


Martin kommenterade Detta har hänt USA när de försökt dela Israel

Här nedan är en sammanställning på antal döda efter de naturkatastrofer som Nils har listat ovan:

Andrew (1992) 65

Northridge (1994) 60 

George (1998) 604

Tornados (maj 2003) 42

Katrina (2005) 1833

Tornados (2011) 158

TOTALT: 2 762 döda

Om inte Jesus har skickat dessa naturkatastrofer så anklagar Nils (om jag har förstått honom rätt) falskeligen Jesus för att ha dödat 2 762 människor. Nils brukar prata om omvändelse. Men det kanske bara gäller andra. 

- 14/3-19 16:26 -


Martin kommenterade Detta har hänt USA när de försökt dela Israel

Svar till AnnMarie.

Det var precis det här jag menade i förra inlägget. Israel-frågan kopplas alltid ihop med Guds straff av olika slag. Jämt och ständigt. Visst, vi kan hitta GT-citat som går i den riktningen. Men vi ska också komma ihåg att Jesus nyanserade och i många fall rättade bilden av Fadern. Jakob och Johannes hade vandrat med Jesus i tre år, i Jakobs fall ännu längre eftersom han var Jesus halvbror. Johannes var Jesus favoritlärjunge. Till och med dessa två ville kasta ner eld från himlen för att förgöra den samariska stad som inte ville ta emot Jesus på hans sista färd till Jerusalem. Det står i Bibel 2000 "Men han (Jesus) vände sig om och tillrättavisade dem". King James har tillägget: "Ye know not what manner of spirit ye are of" (Luk 9:55). Jakob och Johannes tänkte högst sannolikt på när Elia kallade ner eld från himlen som dödade 50 soldater och en officer. Men ändå blev det inte så. 

Vi har inget nytestamentligt stöd för uttalanden att Jesus skulle skicka kollektiva straffdomar i form av naturkatastrofer. Det Nils hävdar (om jag förstår honom rätt) är att Jesus dödade 65 personer (antal dödsoffer under orkanen Andrew) för att fortsättningssamtal på Madridkonferensen 30 okt - 1 nov 1991 hölls i Washington året efter. 

I all välvilja vill jag påminna om denna text från 5 Mos 18:20: ""Och den profet som är så förmäten att han i mitt namn förkunnar något som jag inte har befallt honom att säga, eller som talar i andra gudars namn, den profeten skall dö.”" 

- 14/3-19 15:53 -


Martin kommenterade Israels profetiska resa

Och när man vet vilken förföljelse Judarna varit utsatta för genom historien så känns det obehagligt med den ton som man känner när man läser dina kommentarer, detta samtidigt som man vet att idag är Gud med Israel precis som han lovat i sitt ord.

Det kallas projicering. Du projicerar dina förutfattade meningar om "Israel-hatare" på mig, som du inte känner det minsta. Det är därför som det "känns obehagligt" för dig. För min del är jag bara sekundärt intresserad av sak-frågan, dvs om staten Israel är en uppfyllelse av GT:s och NT:s profetior. Det som intresserar mig är med den oärlighet och dubbelmoral som sionister argumenterar. Det finns en ondska inom judendomen, som förkastade Jesus och fick Honom mördad. Det var en ondska som ledde till Jerusalems förstörelse år runt år 70. Den delen lever fortfarande i uppror mot Jesus och det är en fiende till Jesus kyrka, ja till Jesus Själv. Samtidigt tror vi på ett upprättande av hela Israel (inklusive Juda stam). Vi lever alltså i en dualitet där judarna både är Guds fiender och Hans älskade. Paulus förklarar detta i Rom 11, "Ser man till evangeliet är de Guds fiender, för er skull. Ser man till utkorelsen är de hans älskade, för fädernas skull" (vers 28). Det jag noterar hos sionisterna är ett överslag till att välsigna allt judiskt, antagligen som motreaktion till kristna kyrkans övergrepp genom historien. Från ett dike till ett annat skulle man kunna säga. 

- 10/3-19 23:32 -Äldre kommentarer →


TILLBAKA


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 12, lördag 23 mars 2019 kl. 15:16

Jesus söker: Gerda, Gerd!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De som blev födda, inte av blod, inte heller av köttets vilja, inte heller av någon mans vilja, utan av Gud." - Joh 1:12-13

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som min Herre och Frälsare. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Jag ber om förlåtelse för alla mina synder. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
lördag 23 mars 2019 14:14

Gode gode Gud jag är helt nere
Min dotter mår inte bra vet inte
hur allvarligt det är än
men alla symtom finns på cancer
Be för henne kära bönevänner
Hon har småbarn som behöver
henne grip in

Aktuella artiklar


Senaste kommentarer


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp