Webb-TV | Frälsningskandidater NY | Bönesidan | Själavårdssidan NY | Sök | Kontakt
Surfar nu: 618 www.apg29.nu


Kommentarer av

Roine Öberg

807 kommentarer
 


Roine Öberg kommenterade Flera media ber om ursäkt för alla Fake news

Ett stort Aprilskämt, väl fördålt om man inte tror på bibelns skapelseberättelse!

Fake News så det skriker om det!

https://www.apg29.nu/a/3yv

Guds frid! 

- 2/4-19 14:42 -


Roine Öberg kommenterade Hela kroppen kastas i helvetet

En härlig predikan mitt i allt elände!

Av den hemgångne glädjespridaren Veli Sergei

https://www.apg29.nu/a/1wh

Gud frid!

- 26/3-19 10:11 -


Roine Öberg kommenterade Hela kroppen kastas i helvetet

Svar till Harald.

Herren är en nådefull Gud.....vi skall inte fälla några förhastade domar i förtid och därigenom förlora vårt hopp om nära och kära som dött utan att tro på Jesus.....men vi har ju att förhålla oss till Jesu ord i matt 10 där han talar om hur mycket vi ska älska honom för att vara värdiga att följa honom.....och det kan vi ju göra något åt fortfarande.... Guds frid och välsigne dig!

Den som älskar sin far eller mor mer än mig är mig inte värdig, och den som älskar sin son eller dotter mer än mig är mig inte värdig. Den som finner sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull skall finna det. Den som tar emot er tar emot mig, och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig. Den som tar emot en profet därför att det är en profet, han skall få en profets lön. Och den som tar emot en rättfärdig man därför att det är en rättfärdig, han skall få en rättfärdig mans lön. Och den som ger en av dessa små en bägare friskt vatten att dricka, därför att det är en lärjunge - amen säger jag er: Han skall inte gå miste om sin lön."

Matteusevangeliet 10:37‭, ‬39‭-‬42 SFB98

https://bible.com/bible/160/mat.10.37-42. SFB98

- 24/3-19 21:41 -


Roine Öberg kommenterade Vill du berätta om Jesus?

Tack, Herre Jesus Kristus för att du skänkt oss alla livet på denna otroligt vackra planet, och tack för alla syskon som vi får när vi blir Guds barn, och för det tramtidshopp som vi har i dig som är värt mer än allt guld i världen.....när man funnit dig älskade Jesus kristus, och förstått vem du är, och vad du gjort för var och en som tror att du Är Gud kommen i köttet och som vandrar i Anden, då har man funnit den största skatten man kan finna som människa här på Jorden. 

Herre jag ber, ge oss kraft att följa dig vart du än går och lyda alla dina råd och befallningar i tacksamhet för vår dyrköpta frälsning.... Amen 

Guds frid och välsignelse!

- 24/3-19 21:21 -


Roine Öberg kommenterade Människans desperata försök att rädda sig själv från döden

Kanske hittar vetenskapen nyckeln till att göra människor (odödliga) och detta tillstånd går kanske ej att reversera om någon skulle ångra sig, kanske blir det i samband med Antikrists framträdande att han erbjuder (evigt liv) till den som tar emot märket och tillber honom!
.
Vi kan läsa något som skulle kunna tala för det i Uppenbarelseboken.
Upp
6 I de dagarna ska människorna söka döden men inte finna den, de ska längta efter att dö men döden ska fly ifrån dem.
https://www.apg29.nu/a/3o9
Guds Frid!

- 21/3-19 15:47 -


Roine Öberg kommenterade Nådens kraft

Svar till Martin.

Jag skrev
Jesus kom inte för att döma utan för att frälsa när han kom till Jorden som människa....
Du svarade

Jesus ger oss viktiga sanningar, Han säger: "Jag dömer ingen". Det är inte teologi. Det är sanning i dess renaste form. Däremot kanske det inte stämmer överens med din "teologi"

?
För kvinnan i Sykar så räckte det med en bägare vatten för att Jesus skulle ge henne en plats i Himmelriket i all evighet.
Menar du allvar? 
Utan omvändelse och tro blir det inget liv i evighet. Se rövaren på korset det är minimum vad som krävs för frälsning, Jesus säljer inte evigt liv för en bägare vatten.....om hon blev frälst var det för sin tro och sitt vittnesmål om Jesus.....osv

Såhär förstår jag det. Vi jämför liknelsen om mannen med pundet i Lukas 19 med det du skriv om din synd.

"Jag har dömt mig själv skyldig till all synd som jag har begått i mitt liv, jag är medveten om att jag förtjänar döden och evig pina pga de synder jag gjort mot Herren"

’Herre, här har du ditt pund. Jag har haft det undanlagt i en duk, 21för jag var rädd för dig. Du är ju en hård man, du tar ut vad du inte har satt in och skördar vad du inte har sått.’

Här hänger jag inte med alls?? 
Om vi därför säger att vi har gemenskap med honom, men fortsätter att leva i mörker, då ljuger vi. Vi håller oss ju inte till sanningen. Men om vi lever i ljuset, på samma sätt som han är ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och Jesus, hans Sons blod renar oss från all synd.  Om vi säger att vi är utan synd lurar vi bara oss själva, och sanningen finns inte i oss. Men om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi påstår att vi inte har syndat så gör vi honom till en lögnare, och hans ord finns inte i oss.
1 Johannesbrevet 1:6‭-‬10 NUB
https://bible.com/bible/916/1jn.1.6-10. NUB
GVD

- 19/3-19 22:41 -


Roine Öberg kommenterade Sanningen om uppryckandet och Jesu återkomst

Svar till Leif.

Herren vill att vi ska vara förberedda på att lida för vår tro, lidandet är som en röd tråd genom hela Bibeln och tron prövas i lidandet, slutet på denna tidsålder kommer att bli en svår prövning för vår tro och lidandet enormt, om vi inte är beredda på det värsta så kommer vi inte mäkta med, om det blir så som jag tror.......men om vi skulle ryckas bort före så har vi inte förlorat något på att vara beredda......

Jag tror att kyrkan kommer att vara med om Antikrists framträdande så står det tydligt och klart i Bibeln, om man inte förvränger det som står där till att betyda något annat, så som pre trib förespråkarna gör..... det finns t.o.m pre trib förespråkare som erkänt att det inte står något om ett uppryckande före vedermödan i Bibeln, (inte en vers finns) men de säger att det står mellan raderna😲

Och är man ärlig när man läser Bibeln så förstår man att man får ta till läsning mellan raderna för att komma fram till slutsatsen pre trib rapt....och tolka om alla ställen som säger något annat och det är en hel del ställen🙄 det verkar vara andemakter bakom detta, eller masshypnos🤯 

Önskar att alla hade mod att tro på att Herren är mäktig att bevara oss och föda oss genom Vedermödan, i stället gör man om bibelordet så att det inte längre går ihop, bara för att få till en betydelse som man själv vill ha....pre trib tilltalar köttsliga kristna som inte är beredda att betala priset för att följa Jesus....och det finns även de  som vill även ha en Jesus som är lätt att (sälja in) vid evangelisation.....och då skapar man en egen Jesus i ullstrumpor som förlåter allt och alla utan att man behöver försaka något för att följa honom.....den vilkorslösa nåden....lite surdeg syrar hela brödet.

Det blir så lätt till ett annat evangelium.

Sanningen skall göra er fria.......

GVD

- 19/3-19 20:57 -


Roine Öberg kommenterade Nådens kraft

Svar till Martin.

Jesus kom inte för att döma utan för att frälsa när han kom till Jorden som människa....

Men alla som inte har sitt namn i livets bok kommer ju att dömas en dag, vem kommer döma dessa enl din teologi? 

Om du skriver att varken Jesus eller fadern kommer att döma någon, så låter det ju som att nåden inte har någon gräns och alla kommer att bli frälsta och ingen dömas till den brinnande sjön? 

Förstår du hur jag tänker?

Jag har dömt mig själv skyldig till all synd som jag har begått i mitt liv, jag är medveten om att jag förtjänar döden och evig pina pga de synder jag gjort mot Herren....det är just detta som gör nåden och frälsningen så stor och dyrbar, det var för våra synder skull han spikades upp på korset, tänker man på det varje gång man frestas så kan det bli lättare att stå emot synden. Det är som om vi ropar korsfäst, korsfäst om vi syndar med vett och vilja. 

För Jesus tog vårt straff på sig, för att vi skulle kunna bli frikända och han sände sin Ande för att vi skulle få hjälp och kraft att stå emot djävulens alla attacker och förvandlas genom helgelsen till att bli mer och mer likt honom.

Frälsningen är av nåd men vi måste ta emot nåden genom lydnad.....och kraften till denna lydnad får vi genom Den Helige Ande.

Heb 6:4-8

Ty människor som har av­fal­lit fast de en gång har bli­vit upp­lys­ta och sma­kat den him­mels­ka gåvan, fått del av he­lig an­de och sma­kat Guds go­da ord och den kom­man­de värl­dens kraf­ter, dem är det omöjligt att på nytt föra till omvändel­se, ef­tersom de korsfäster Guds son en and­ra gång och gör ho­nom till åtlöje. En åker som får rik­ligt med regn har Guds välsig­nel­se om den su­ger upp vatt­net och skänker od­la­ren hans gröda. Men bär den törnen och tist­lar är den värdelös. Förban­nel­sen är in­te långt bor­ta, och slu­tet blir att åkern bränns av.

Heb 12:25

Ty syn­dar vi med vett och vil­ja ef­ter att ha lärt känna san­ning­en återstår in­te läng­re något of­fer för syn­der­na; då väntar en fruk­tansvärd dom och en glu­pan­de eld som skall förtära dem som trot­sar Gud. Den som över­ger Mo­ses lag måste ut­an förs­ko­ning dö, om två el­ler tre vitt­nar mot ho­nom. Hur myc­ket hårda­re straff förtjänar då in­te den som tram­par Guds son un­der si­na fötter, van­hel­gar förbunds­blo­det, ge­nom vil­ket han har bli­vit hel­gad, och kränker nådens an­de? Vi känner ho­nom som har sagt: Min är hämn­den, jag skall ut­kräva den, och vi­da­re: Her­ren skall döma sitt folk. Det är fruk­tansvärt att fal­la i den le­van­de Gu­dens händer.

GVD

- 19/3-19 19:56 -


Roine Öberg kommenterade Nådens kraft

Svar till Martin.

Läs ditt eget citat från Bibeln noga med betoning på de första orden i meningen.

Jesus svarade, helt i enlighet med Joh 8:15: "’Jag dömer dig......efter...(ditt eget erkännande)

Om varken Fadern eller Sonen dömer någon vem är det som dömer då?

Och jag såg en stor vit tron och honom som satt därpå; och för hans ansikte flydde jord och himmel, och ingen plats blev funnen för dem. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen, och böcker blevo upplåtna. Och jämväl en annan bok blev upplåten; det var livets bok. Och de döda blevo dömda efter sina gärningar, på grund av det som var upptecknat i böckerna. Och havet gav igen de döda som voro däri, och döden och dödsriket gåvo igen de döda som voro i dem; och dessa blev dömda, var och en efter sina gärningar. Och döden och dödsriket blevo kastade i den brinnande sjön; detta, den brinnande sjön, är den andra döden.

Uppenbarelseboken 20:11‭-‬14 SVEN

https://bible.com/bible/166/rev.20.11-14. SVEN

Vet ni inte att de heliga skall döma världen? Om nu världen skall dömas av er, duger ni då inte till att döma i de minsta mål? Vet ni inte att vi skall döma änglar? Skall ni då inte kunna döma i vardagliga ting?

Första Korintierbrevet 6:2‭-‬3 SFB98

https://bible.com/bible/160/1co.6.2-3. SFB98

GVD

- 19/3-19 13:16 -


Roine Öberg kommenterade Nådens kraft

Amen 

Kämpa den goda kampen.... 

En tröst till de som kämpar mot synden.... Jesus själv gjorde motstånd mot sitt kötts vilja så till den grad att han svettades blod...han är vår förebild, så vill han också att vi ska bli....i förhållande till synden..

Ännu har ni inte gjort motstånd ända till blods i er kamp mot synden. Ni har glömt den uppmaning ni får som söner: " Min son, förakta inte Herrens tuktan och tappa inte modet, när du tuktas av honom. " "Ty den Herren älskar tuktar han, och han agar var son som han har kär. " Det är till er fostran som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som med söner. Och var finns väl en son som inte tuktas av sin far? Om ni inte får en sådan fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inte riktiga söner.

Hebreerbrevet 12:4‭-‬8 SFB98

https://bible.com/bible/160/heb.12.4-8. SFB98

Guds frid!

- 18/3-19 13:35 -Äldre kommentarer →


TILLBAKA


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 17, fredag 26 april 2019 kl. 13:55

Jesus söker: Teresia, Terese!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De som blev födda, inte av blod, inte heller av köttets vilja, inte heller av någon mans vilja, utan av Gud." - Joh 1:12-13

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som min Herre och Frälsare. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Jag ber om förlåtelse för alla mina synder. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
fredag 26 april 2019 12:14

Ber om vägledning Jesus att träffa en man och gifta mig.

Aktuella artiklar


Senaste kommentarer


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp