Webb-TV | Frälsningskandidater NY | Bönesidan | Själavårdssidan NY | Sök | Kontakt
Surfar nu: 408 www.apg29.nu

Kommentarer av

Karl Håkan Sandell

626 kommentarer
 


Karl Håkan Sandell kommenterade Terrorhatbrott mot katolska kyrkor och hotell i Sri Lanka

 

När
vi läser om alla dessa illdåd så är det bra att veta att Jesus kommer att
utrota Islam. Det kan vi läsa i Upp 19:20

Upp
19:20. Och vilddjuret grips och med honom den
falske profeten
[lögnprofeten], han som åstadkommer tecken inför honom, med
vilka han bedrar dem som mottagit vilddjurets märke [prägling, kännetecken] och
som dyrkar [avgudar, älskar] hans bild, de två kastas levande i eld sjön
som brinner med svavel.

Dem
Falske Profeten är Islam och den kommer alltså Jesus att utplåna i Eldssjön. Det
är en tröst att veta när vi ser idag hur Islam slår in i vårt västliga av
Vilddjuret dominerade samhälle. Det vi ser idag av prövningar kommer att
förbytas i Jesu seger.

Och
det kommer att gå med Islam som det gick med Hitlers Nazismen som också hamnade
i Eldssjön.

Karl
Håkan

http://www.minjesus.blogspot.se/";>www.minJesus.blogspot.se

 

- 22/4-19 15:14 -


Karl Håkan Sandell kommenterade Gud tror inte på ateister

Jag vill bara i all ödmjukhet påpeka att det är frälsningen
i Jesus, hans försoning som frälser oss. Det är viktigt att vi håller fast vid
det när vi diskuterar sådana här artiklar.

Det är alltså inte så med automatik att den som tror att
Gud skapade med hjälp av Evolution skulle vara Ateist. Nej Ateist är man när
man förnekar Gud och Jesu frälsning.

Karl Håkanhttp://www.minjesus.blogspot.se/";>www.minJesus.blogspot.se

- 22/4-19 10:46 -


Karl Håkan Sandell kommenterade Notre-Dame och skökokyrkan

Svar till Tomas N.

Tack
för dit inlägg det värmer.

Sedan
tycker jag som du att det är viktigt att vi får ut budskapet idag att det är
allvarstider. Det är inte tid att sova utan vakna upp och för min personliga
del tror jag att vi idag är i Vredesskålarnas tid. Och att de tre onda Andarna
just nu är igång med syftet att utplåna Israel.

Men
som både du och jag vet så kommer Jesus att segra. Han kommer att upprätta
Israel för evig tid, och i samband med det också frälsningen över hela världen.
Det kan vi läsa och det får vara en tröst i den tid som vi har nu och framöver
av prövning.

Karl
Håkan

http://www.minjesus.blogspot.se/";>www.minJesus.blogspot.se

 

- 20/4-19 14:18 -


Karl Håkan Sandell kommenterade Notre-Dame och skökokyrkan

Svar till Tomas N.

Jag
tycker du ska sluta att fördöma andra. Det är kanske du som har fel i dina
tolkningar och behöver omvända dig. Ödmjukhet är alltid på sin plats i sådana
här frågor.

Tänk
om det är du som genom dit förnekande av TV (Upp 13:14 – 15) och Internet (Upp
13:16 – 18) och Satellit TV (Upp 14:6 – 11) håller folk borta från Gud. Nu när
han faktiskt har visat att han finns genom att profetiorna stämmer i vår tid.
Vi är där.

Och
vad beträffar frälsningen i Jesus så är det, det som vi har gemensamt, Och det
är inget du ska försöka ta ifrån mig. Jag har mött Jesus och är frälst och
lever i honom, och jag hoppas du också har gjort det.

Karl
Håkan

http://www.minjesus.blogspot.se/";>www.minJesus.blogspot.se

  

- 20/4-19 09:26 -


Karl Håkan Sandell kommenterade Notre-Dame och skökokyrkan

Svar till Tomas N.

Jag
håller med dig att i alla tider har man pratat om annat i samband med de här
bibelställena i Upp 13 och 14. Men det beror ju på att man inte haft TV och
Internet och Satellit TV. Men idag har vi det och då ser vi att det ju är det
man talar om här.

Det
är viktigt att vi när vi står här och ser att profetian stämmer vågar säga det,
för det visar ju att Gud finns, för hans profetia stämmer. Och vi ser också var
vi är i tiden.

Men
sen är det viktigt att påpeka att det är ju Jesu frälsning som gäller för oss
alla. Och det är genom att ta emot den som vi tryckt kan stå där en gång inför
Gud.

Jesus
lever och därför ska vi leva.

Karl
Håkan

http://www.minjesus.blogspot.se/";>www.minJesus.blogspot.se

 

 

- 19/4-19 20:57 -


Karl Håkan Sandell kommenterade Notre-Dame och skökokyrkan

Svar till Tomas N.

Vad
beträffar Upp 14:6 – 11 så är det ju våra Satellitkanaler.

Upp
14:6. Och jag ser en annan budbärare
[ängel] som flyger högst på himlen
[i mitthimlen] och som har ett evigt
evangelium
[gott budskap] att förkunna [predika] för dem som bor på jorden
och varje folk och folkslag och språk och nation.

Upp
14:7. Han säger med väldig röst: Lyd [frukta, vörda] Gud och ge honom ära, för
tiden [timmen] för hans dom kommer, och tillbe [älska, ödmjuka er för] honom
som gör himmelen och jorden och hav och vattens källsprång.

Upp
14:8. Och en annan budbärare [ängel]
följer efter, som sade: Faller, Faller
gör den stora staden Babylon
, för av hennes otukts [avgudadyrkans,
otroskaps] vredes vin har alla folk getts att dricka.

Upp
14:9. Och en 3:e budbärare [ängel]
följer, som säger med väldig röst: Om någon dyrkar [älskar, böjer sig för] vilddjuret och hans bild och tar emot
märke [prägling, tecken] på sin panna eller på sin hand.

Upp
14:10. Så skall han dricka av Guds vredes [raseris] vin i outspädd blandning, i
hans vredes bägare, och han skall torteras i eld och svavel inför de heliga
änglarna [sändebuden] och inför lammet.

Upp
14:11. Och röken från deras tortyr stiger upp i evigheters evigheter och håller
ingen paus, dag och natt, för dem som dyrkar [älskar, böjer sig för] vilddjuret
och dess bild och den som mottagit hans namns märke [prägling, kännetecken].

Det
här är ett bibelställe som man funderat över i alla år men idag har vi svaret.
Det är våra Satellitkanaler. Satelliterna är Budbärarna (Änglarna) som flyger
högst på himlen.

Och
en typ av kanaler är de Evangeliska, där vi hittar t ex kanal 10 och Visjon
Norge, etc

En
annan typ ar de som liknar SVT. De predikar idag ateism och skriker ut att
Kyrkan inte finns länger med sitt budskap, den faller ihop. Och det placerar samtidigt
Kap 18 i det här sammanhanget där vi alltså är idag.

Det
3:e typen av kanaler är de rena Vilddjurets kanaler. De som sänder den verkliga
skiten. Underhållning och Dåliga Filmer mm. De är de verkligt farliga kanalerna
och de som ser på dem ska alltså plågar i Eld och Svavel. Och det visar var
skiten i dagens samhälle leder.

Och
här ser vi också Vilddjurets bild nämnas och det är ju den som är vår TV, En
bild med rörelse och ljus (kan tala). Vi hittar det i Upp 13:14 – 15.

Och
det här visar ju också att det inte är allt tittande på TV som är av ondo utan
det är Vilddjurets skit man ska stänga av och inte titta på.

Karl
Håkan

http://www.minjesus.blogspot.se/";>www.minJesus.blogspot.se

 

- 19/4-19 17:18 -


Karl Håkan Sandell kommenterade Notre-Dame och skökokyrkan

Svar till Tomas N.

Vad
beträffar Kap 18 och det stora Babylon, så tror jag att det står för alla kyrkor
idag som blivit underhållningskyrkor. Där pengarna är det viktiga, och pastorer
och präster är som handelsmän i religion. De säljer frälsningen för pengar, och
de gör tjusiga och välluktande gudstjänster etc. Allt i kommersialismens namn. Och
det är den kyrka som alltså skall falla, och håller på att göra det idag.

Och
det som blir kvar det är de sanna troende som har Jesus för sina ögon och inget
annat, Jesu sanna Brud.

Karl
Håkan

http://www.minjesus.blogspot.se/";>www.minJesus.blogspot.se 

- 19/4-19 16:59 -


Karl Håkan Sandell kommenterade Notre-Dame och skökokyrkan

Svar till Tomas N.

Du
skriver:

Babylons
fall och antikrist framträdande ligger nära till hands, men det är stort och
påverkar hela mänskligheten. Det är både sorgligt och lite förvånande att vissa envist har fastnat för att djävulens största och mest effektiva
redskap att snärja människor till fördärv och undergång såsom vid floden och
Noahs dagar skall komma ifrån de egna
leden och en kyrka
som blandat ihop saker.

Det är
då intressant att läsa Upp 16:13 - 14, den 6:e vredesskålen.

Upp
16:13 Och jag ser, från drakens [ormens]
mun och från vilddjurets mun och
från den falske profetens
[lögnprofetens] mun, 3 ondskefulla
[orena, skamliga, grymma] andar
[vindar, liv, krafter] lika paddor.

Upp
16:14 För det är onda andar, som gör tecken, för att gå ut till de styrande
[konungarna] på jorden och hela världen, för att samla dem till krig, på den allsmäktige Guds väldiga dag.

Här
ser vi svaret på att också Kyrkan är
med. Det är tre onda Andar.

En
är Vilddjuret, världens Ande,
Socialism och Globalism, som ska försöka tvinga in alla i sitt system.

Nästa
är Den Falske Profeten, alltså
Islam, som ska gå fram över helar världen med sitt budskap i dessa tider. Och
idag ser vi just hur Islam tar för sig av vår värld på ett helt oväntat sätt.

Men
den förste är Ormen, Draken. Det var
Ormen som förförde Eva i Lustgården. Eva är en symbol på kyrkan och
församlingen. Det är alltså en ond Ande som går in i våra kyrkor och förför och
säger: Skulle väl Gud ha sagt. Och vi ser idag resultatet, vi har en fallen
kyrka.


det är de här tre onda Andarna som går fram idag, och deras syfte är krig. Krig mot Gud och mot Israel. Och det är
det vi också ser i våra dager.

Men Jesus ska segra
det kan vi läsa i Upp 19:20

Upp
19:20. Och vilddjuret grips och med
honom den falske profeten
[lögnprofeten], han som åstadkommer tecken inför honom, med vilka han bedrar
dem som mottagit vilddjurets märke [prägling, kännetecken] och som dyrkar
[avgudar, älskar] hans bild, de två kastas
levande i eld sjön som brinner med
svavel.

Jesu
seger är nära och då kommer han att ta hand om dessa onda andar och förpassa
dem dit de här hemma.

Karl
Håkan

http://www.minjesus.blogspot.se/";>www.minJesus.blogspot.se

 

- 19/4-19 13:06 -


Karl Håkan Sandell kommenterade Israel annekterar Västbanken?

Vad beträffar GOG kriget så är det redan på gång. Det har
pågått sedan 1948 och har skett i omgångar.

Hes
38:4.  Och jag skall göra det igen och igen med dig [gå med dig i cirklar, leda dig vilse,
vända dig om] och jag skall sätta krokar i din käke och jag för ut dina
följeslagare och hela din styrka med hästar och ryttare, fantastiskt rustade
hela hopen, stora sköldar och skydd, alla hanterar svärden.

Ja det ska äga rum 7
krig
 ser vi i Hes 39:9 och det har vi redan haft.

Hes
39:9 Och innevånarna i Israels städer går ut och bränner och lägger i elden,
sköldar och krokar, bågar och pilar och handpåkar och spjut och de bränner dem
i eld i 7 omgångar [år].

Och vi kan också läsa om Gaza remsan. Ett område öster om havet som Gog ska få till grav.
Israels motståndare fick självstyre där 2005. Och då var vi alltså här i Hes
39:11

Hes
39:11 Och det blir så att på den dagen ger jag åt Gog * en plats till grav i Israel**, en motståndarnas [bråkmakarnas, de
som vill dela] dalgång [flock] öster om
havet
och det stoppar motståndarna, och de begraver där Gog, och hela dess
hop [tumult, oväsen], och de kallar dalgången Hamongog.

{*
Gog=altartopp, tak, röra sig i cirklar, dansa, groggy, fira, fantisera, knota}

{**Israel=Guds
uppreste, Guds upprättade, Guds rättvisa, regerar som Gud}

{***Hamongog=Gogs
tumult, Gogs hop}

Men Krigen kommer att fortsätta och vi kan läsa om de
områden som Palestinierna fick på Västbanken i Hes 39:14 - 15

Hes
39:14 Och man skall alltid skilja motståndare [bråkmakare, de som vill dela] i
landet, motståndarnas gravar är markerade på markens [landets, jordens]
yta, de söker för att till slut rena den
nytt 7 gånger
[i 7 månader].

Hes
39:15 Och de går över motståndarna i landet och märker ut människo- [Adams] ben
[styrka, krafter] och bygger vid dess sida ett tecken intill hans grav,
gravarna hör till Hamongog.

Här ser vi både att strider mm ska komma 7 gånger på nytt (Idag är vi mitt i
dessa 7 nya gånger) och att det också finns andra områden än Gaza, alltså de på
västbanken som har självstyre. Och idag är vi mitt i dessa 7 gånger.

Att Bibeln förknippar Gog med grav är för att det är en Död
religion Israels fiender har.

Och vi ser här alltså att vi kommit långt men att vi inte
är framme än utan att mera kommer att hända. Och för den som vill se vad som
kommer att hända är det bara att läsa vidare i Hes 39. Till sist kommer Guds
fred.

Karl Håkan

http://www.minjesus.blogspot.se/";>www.minJesus.blogspot.se

- 11/4-19 16:09 -


Karl Håkan Sandell kommenterade Israel annekterar Västbanken?

Förödelsens styggelse står redan på helig mark. Det är
Klipp moskén som byggdes 688 och tar man 1260 år på 688 får man just 1948 det
år när Israel bildades.

Och i Daniel kapitel 12 kan vi läsa.

Dan
12:11.  Och från den tiden, det dagliga
[ständiga] offret tas bort och så att förödelsens styggelse [ödeläggande
avgudadyrkan, det utblottande äcklet] sätts upp, är 1290 dagar.

Dan
12:12.  Lycklig den som väntar och har
nått 1335 dagar.

688 + 1290 = 1978 och det var det år som Camp David avtalet
började förhandlas som senare ledde till fred med Egypten och Jordanien.

Och lägger man till 1335 till 688 (alltså det år vi ska
vänta till) så kommer man till 2023. Det är alltså ett mycket intressant år och
vi är snart där och får se vad som händer då.

Karl Håkan

http://www.minjesus.blogspot.se/";>www.minJesus.blogspot.se

  

- 11/4-19 15:49 -Äldre kommentarer →


TILLBAKA


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 17, tisdag 23 april 2019 kl. 13:53

Jesus söker: Georg, Göran!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De som blev födda, inte av blod, inte heller av köttets vilja, inte heller av någon mans vilja, utan av Gud." - Joh 1:12-13

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som min Herre och Frälsare. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Jag ber om förlåtelse för alla mina synder. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
tisdag 23 april 2019 13:27

Be för en flicka som har ställt till det med en massa lögner om sig och sin familj. Be att Herren ska gripa in i detta så det omgående får en ände.

Aktuella artiklar


Senaste kommentarer


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp