Surfar nu: 532 www.apg29.nu

Kommentarer av

Tomas N

1492 kommentarer
 


Tomas N kommenterade Klimat-Greta - en Guds profet?

Det är väl en sak att de breda folkmassorna i sitt vacuum av ateism börjar påverkas av politiska rörelsers religiösa anspråk. Men när Gudstroende och kyrkor och samfund hakar på strömningarna är det en allvarlig varning.

Vetenskap, regelböcker  och olika fakulteter påverkas ständigt av tillägg och revideringar  och nya påbud och sådant och då ändrar man vartefter. Ibland känns det logiskt och bra och ibland är det bristande och dåliga uppdateringar.

Men när det gäller Gud och hans ord och lagar så är det väl annorlunda. Inte har väl människans synder nu uppdaterats och omprioriterats  ?? Det är ju det vi lurats att tro i dessa tider. Nu är ju "klimatförstöring" , dålig jämnställdhet och s k hatbrott såsom "rasism " de värsta synderna.    Stora kollektiva mål försöker vi till alla pris uppnå för att människan vill sätta sig i Guds ställe. Men jag tror ett det alltjämnt är samma gamla svagheter och personliga saker som Gud lägger på oss att överkomma. De som är listade av bl a Paulus i sina epistlar.

Synder som leder till vrede, hat, girighet, dryckenskap, sexuell omoral, lögner , skvaller, bedrägeri och avgudadyrkan , ockultism och falska religioner.

Det är ganska uppenbart att det är antikrists plan och syfte att få oss att tillbe dessa "goda "rörelser" som vill ge oss nya religiösa bud som skall rädda oss och skapa ordning

- 13/5-19 21:32 -


Tomas N kommenterade Sven Reichmann: Andlighet - Kärlek och sanning

Det är ett viktigt och svårt ämne som tas upp här. Johannes är djup och lite svår att förstå sig på och särskilt breven. Men ändå dyrbar vishet som vittnar om att Johannes vandrade med mästare själv.

Johannes texter för mig vittnar om Guds rike och dess fundament. Om att det är fritt och påbjudet för alla att som barn börja leva och tjäna i Guds rike och ta del av välsignelser och undervisning, men samtidigt finns hela tiden utmaningar som tvingar oss att söka Guds ledning genom den Helige ande. Svaret tror jag öligger i att det pågår en andlig strid mellan Guds rike och det världsliga/mörkret som också är vår inre strid mellan det andliga och köttsliga.

Tjänstegåvorna är riktiga och viktiga , men alla kan och är kallade till att evangelisera, vittna, be för sjuka , profetera och att undervisa i ett mindre mått till vardags och till de som behöver och är under var och ens omsorg/auktoritet och som lärjungar i Guds rike till välsignelse för många

Johannes är gammal och vis när breven skrivs och därför sållas mycket onödigt bort. Han avslutar ett brev med kortfattat"Mina barn, se upp för avgudar"

Vi kan ha massor med kärlek och vishet som bygger upp, men det som menas är ju det som kommer från Gud och bygger upp Guds rike. Det är väl det vi siktar mot strävar efter och förhoppningsvis  till viss del lever i.

Jesus sa ju att Guds rike är som en dyrbar skatt och den som hittat det är villig att sälja allt annat för just detta dyrbara

- 4/5-19 14:16 -


Tomas N kommenterade Varför har inte Kristna böneutrop?

Här finns en fara i att vilja ge igen sjufalt och hämnas och börja bli som den fiende man inte gillar.

Självklart skall vi aldrig luras till att anpassa Den kristna linjen till islams. Särskilt inte när det endast kräver civilkurage och klart tänkande för att inse och verka för att vi inte skall ha muslimska böneutrop i Sverige. Politikerna har böjt sig och delar av kristenheten, men det måste gå att stoppa och vända trenden.

Som så mycket annat i det kristna livet tror jag nyckeln ligger i att förstå rätt nya förbundets lära och position utan politisk eller extremt tillägg och tolkning

- 29/4-19 13:35 -


Tomas N kommenterade Är onani en synd?

Att  någon letar upp en gammal artikel är inte fel, då detta är ett på många sätt tabubelagt ämne, men som ogifta garantaerat funderar mycket över och där bibeln inte ger ett tydligt svar.

Med ett ärligt menat svar och en öppenhet inför Gud och handen på hjärtat undrar jag hur de som levt under en betydande tid som vuxen och ogift ser på själva handlingen i sig(onani). Känns den ren och klarsignalerad av Gud? Går det kanske under begreppet"allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt?

Jag tror lite såhär. Gud skapade sexualiteten främst för fortplantning och gjorde därför driften stark. Även så designade Gud starka lustupplevelser som är tänkta att skänka glädje och framförallt att skapa ett starkt förbund mellan man och hustru.

Jag har väldigt svårt att föreställa mig någon av bibelns högst mänskliga personer som onanister och jag vill inte heller göra det. . Jag kan nog låta väldigt strikt , men jag tänker mig också att Gud inte tänkte att män skulle utföra sexuella handlingar på manliga könsdelar och vice versa åt kvinnor.

Jag tror vi är lite blinda p g a  ca 70 år av ganska explicit översexualiserat samhälle som eskalerat. Dessutom är onani också en del av det egoistiska samhället där man klarar precis allt på egen hand och inte behöver varandra  alls och där vi inte ser varandra eller har insyn i varandras liv.

Gud hade tänkt familjen och att vi i övrigt skall vara lite beroende av varandra.

Även tror jag man skall tänka sig ett mycket spartanskt liv och där sexualiteten ändå fungerar. Moderna vanor kräver en ganska hög grad av hygien och privata rum. Det kan vara en fingervisning att man har avvikit från Guds design.

Om man nu tycker det låter som om ingen glädje skall få finnas , så tror jag faktiskt att vi är formbara och att det finns helt tillräckligt med glädje och intimitet i det som bibeln kallar  äktenskapssängen som skall hållas ren.

Dessutom så har ju Jesus varnat oss om att se på begär på en annan kvinna. Om man nu skall fantisera under onani, vem är då lovlig? Nej det ges inget svar där så återstår bara att det troligen är inte lovligt. Gud har även lagt ned att band skapas i sexualakten. Det skulle jag säga sker om än i mindre grad även vid fantiserande av en annan person

Det är alltså mänskligt, men inte tillåtet med onani. Men för den som under längre tid är ogift och har en normal sexualdrift kan det självklart bli så att man faller ibland och lättar på trycket. Men jag kan inte se att det är en fungerande långsiktig lösning som Gud välsignar.

Jag skulle tro att begreppet missionärsställningen framkom där missionärer till skillnad mot andra inte praktiserande som andra gjorde och jag gissar då att det t ex  är djurlika ställningar som man tänker på. Det är mera respektfullt och jämlikt med ögonkontakt och det tror jag Gud hade tänkt på.

Nu blir jag säkert sedd som en extrem moralist, men är ganska övertygad om att Gud vill ha renhet och att den fulla glädjen finns inom de ramar som Han hade tänkt och skapat.

Viktigt här tror jag är att inte slå på fingrarna och döma andra, men att istället söka efter Guds vilja i detta. Vi har nog många av oss fått våra tankar, ögon och hjärtan ganska nedsmutsade p g a  all offentlig sexualitet och pornografi som finns i samhället  runt omkring oss. Om vi inte kan kontrollera våra drifter så blir både samhällen och församlingar ganska kaotiska och omoraliska. Man kan utan tvekan ta lite lärdom om hur Gud gav sexuella riktlinjer i Mose lag vid den tiden då hednafolken levde i djup sexuell omoral

- 29/4-19 00:51 -


Tomas N kommenterade De två hundarna

En ganska användbar modell för de dagliga valen och kapen i livet att göra det goda, och som funnits varianter på i evighet. Särskilt i orienten där man verkligen förstått att det finns en dualitet i denna värld och i människan.

Som kristen tycker jag det brister litet. Vår köttsliga natur är i grunden skapad av Gud , med perfekt design och till de syften som Gud hade tänkt med människan. Vi vet att detta korrumperades i syndafallet.

Människan har starka och basala drifter och uppgifter. Att äta för att överleva, sexualitet och familj för fortplantning och intimitet, Vi är satta att ta beslut och bedöma saker, att bygga  saker och att skapa relationer till andra. Vi har fått känslor av Gud och intellekt och en själ som kan se skönhet, musik, poesi och djupheter .

Allt detta skall göras i balans. Det som skedde i syndafallet är att djävulen fick tillträde och söker hela tiden få mera auktoritet över människan och han lockar med synd/uppror mot Gud. Frukterna för den som går den ondes väg är destruktiv. Det som börjar oskyldigt när man är ung slutar inte väl efter en långt liv av att tjäna synden , vars lön är döden.

Jag är övertygad om att i bundenheten till synd som individen inte vill göra kan finnas demoniska inslag och därför behov av befrielse.

Men människan är alltid ansvarig för sina val. Man skall inte skylla på djävulen och demoner, men det kan vara så att de har ett fäste som sitter djupt och där man kan behöva helande på djupet.

En paastor som jobbar mycket med själavård och befrielse sa att missbruksproblem(droger, spel, mat, sex, arbete etc) är aldrig roten till problemet utan själsliga sår. Därför är dessa effektiva livsfördärvare inte roten, men likaväl det största problemen som man kan ha.

Men får man helande för själen och får in Guds närvaro i de trauman(vilket det oftast är) så kan man bli helad och då kan man mycket effektivare fightas med problemen

Man kan inte lärjungaträna/tukta andemakter och heller inte driva ut köttet, så det gäller att veta om det är köttets natur som alltid vill ha extra allt , eller är det demoner. Jag skulle säga att det kan vara det senare när det finns en onaturlig skiftning i personligheten eller när n¨ågot är totalt utom kontroll.

Men vi skall alltid förneka köttet , annars vill det ta över.

Det finns ingen fördömelse för den som är i Jesus Kristus. Den som är en ny skapelse skall ständigt"klä på sig" den nya människan som är en Guds skapelse. Om det går för lång på skalan av köttsliga negativa drifter så kan det nog vara värt att testa att söka få befrielse. Man skall i vilket fall inte ta på sig dessa "peronlighetsdrag" bara sådär tycker jag utan ta ansvar för det man känner och gör , men ropa till Gud i Jesu namn och skicka iväg mörkrets krafter dit de hör hemma.

Och visst kan man kalla detta att sluta att mata den svarta hunden, men vi behöver Jesus i den fighten. Om det är onda andar i farten är det endast Jesu namn och auktoritet som hjälper

- 25/4-19 18:59 -


Tomas N kommenterade Med Jesus i tusen år

Oavsett var man hamnar i sin bedömning i om Jesus bekräftar att det blir ett fysiskt rike med Davids tron, så bör man inte tappa bort en annan viktig sak.

Guds rike både under Jesus levnad och fram till nu ÄR ett osynligt rike som vi bär inom oss. Glömmer vi det, så har vi tappat mycket om inte allt.

Vi strider därför inte mot kött och blod utan mot furstar och andemakter. Vi är kallade att leva efter det andliga och inte det köttsliga som är korrumperst, skall dö och inte ärver himmelriket.

Hur många gånger undervisade Jesus om Guds rike? 

Detta evangeliet om riket skall predikas och sedan skall slutet komma.

Guds osynöigs rike är de troendes hemvist och tillhörighet.

Skulle det sedan ändå bli ett "tusenårsrike" i fysiskt format så må det bli det enligt Guds vilja. Men låt inte läran om detta förändra något av andrs viktigare fundament som har att göra med hur vi lever här och nu

- 24/4-19 23:47 -


Tomas N kommenterade Tusenårsriket - Vad är det?

Jag vill ge oss alla en uppmuntran som gäller denna tid.   Satan och de mörka krafterna är bundna redan nu , men detta genom att den auktoriteten används

Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt som du binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt som du löser på jorden ska vara löst i himlen."(Matt 16:19)

17 De sjuttio kom glada tillbaka och berättade: "Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn."
18 Han sade till dem: "Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt.
19 Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och över fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er.
20 Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är skrivna i himlen."

Oavsett om det blir ett tusenårsrike eller om det är himmelriket och nya Jerusalem som vi skall hoppas på och drömma om, så skall vi glädjas och leva i det nya bättre (Hebr 9)förbundet med alla dess löften och uppdrag som varje kristen har (1 Petrus 2:9)

9 Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar,  han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.
10 Ni som förr inte var ett folk är nu Guds folk, ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet.

I gamla förbundet så fanns inte dessa löftena. Judarna kämpade som vi läser om med att hålla lagen och föll så ofta för att bryta lagen och att tjäna hedningarnas gudar;MEN den stora skillnaden är ju för världens alla hedningar , som nu efter korset , Jesus och nya förbundet fått tillträde till att leva ed Gud.

Det finns många texter om att djävulen  förledde nationerna som han ville. Så behöver det inte vara idag. han är fortfarande den här världens furste, men auktoritet och seger över honom finns och endast i Jesu namn hos en som lever i gemenskap och efterföljelse med Jesus

Någon gång om Gud leder till det, kanske jag vill gå in i en djupare utläggning om detta med tusenårsriket som jag ser det. Men det har inte kanske en hög prioritet.

Men en sak till vill jag lyfta upp och den är ganska allvarlig. Om profetiorna i Jesaja och de andra gäller troende idag och löftena gäller oss, så är den en rik källa att ösa ur och ger oss rötter som Guds folk som löper genom de två förbunden. Men om det bara gäller Israel då och Israel i ett framtidsrike, så blir vi ganska svältfödda och en andra eller tredje klassens adoptivbarn i Guds familj.

Paulus pratar om det sanna israel , vilket vi är en del av.  Detta beskrivs bra i Efesierbrevet 2

Den rivna skiljemuren

11

Kom därför ihåg hur det var tidigare: ni var födda som hedningar och
kallades oomskurna av dem som kallar sig omskurna, med den omskärelse
som görs på kroppen av människohand.
12

På den tiden var ni utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och utan del i förbunden med deras löfte. Ni var utan hopp och utan Gud i världen.


13

Men nu, genom Kristus Jesus, har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod.
14

Han är vår frid, han som har gjort de två till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. I sin kropp
15

har han satt lagen ur kraft med dess bud och stadgar, för att i sig
själv göra de båda till en enda ny människa och så skapa frid.
16

Så skulle han försona de båda med Gud i en enda kropp genom korset, där han dödade fiendskapen.
17

Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära.
18

Genom honom har vi båda i en och samme Ande tillträde till Fadern.
Guds välsignelse!

- 24/4-19 09:50 -


Tomas N kommenterade Christer Åberg fyller 55

Grattis Christer!  Och Guds välsignelser till dig.

- 24/4-19 00:33 -


Tomas N kommenterade Tusenårsriket - Vad är det?

Svar till Leif.

Texten från apostlagärningarna varken dementerar eller bekräftar vilket rike det handlar om. Det vi vet sedan tidigare är att lärjungarna kände till profetiorna som de ville tolka bokstavligt med makt åt Israel och Davids tron fysiskt. Jesus å andra sidan predikade om Guds rike som var helt annorlunda .

Om lärjungarna inte skulle veta, så är det kanske så för oss också. Vi kan inte med säkerhet veta genom den eller någon annan text heller hur det är eller skall bli.

Jag tror dock att de flesta och kanske alla profetiska löften i GT om Jesus och nya förbundet gäller Guds folk idag och inte en senare period. Om inte , så behöver man bena ut vilka som gäller vad. Där är det självklart enklast att luta åt att allt gäller ett fysiskt Israelrike, men åtminstone några texter i t ex Jesaja 61 och 53 borde beskriva nya förbundets tid. Eftersom det viktiga var inte bara Jesus utan Guds rike, med nya löften, som ju både David och senare Profeterna talade om

Det lönar sig nog inte mycket att bråka om detta, men jag kan se att man kan ha olika tolkningar här.

Det viktiga är att man har en teologi som funkar och ger ära åt Jesus

- 22/4-19 23:45 -


Tomas N kommenterade Tusenårsriket - Vad är det?

Svar till SAS.

Jag vet vilket kontroversiellt ämne detta är. Men för respekts skull kanske vi kan undvika att bunta ihop olika grupper och läror med varandra. T ex reformerta(amillenialism) och RKK som annars inte har någon gemenskap. Jag har inte ens nämnt pretrib  och darby vilket man ju kommer till om man vill gå in i en djupare studie. Jag vill tro att de flesta söker efter bästa förmåga med egen läsning och Helige Andes vägledning

Jag svarade på Bengts enkla fråga efter min övertygelse, men det här är en djup och svår fråga som bara kan bli fruktsam om det finns flera med både kunskap och mogenhet/respekt  att argumentera med respekt för Bibeln

Eftersom Bibeln är kär för den som tror, så blir det både personligt  och splittrande när saker kan tolkas på flera sätt. Men det kan det bevisligen

Det är inte frälsningsavgörande med hur det ser ut i sluttiden, så om man inte blir uppbyggd eller hamnar i ett svårt vägskäl är det bättre att släppa ämnet och istället tjäna Gud i enklare och viktigare saker.

Men ibland dyker sådana här frågor upp och ofta undviker man och ibland svarar men ärligt, vilket är ett grundtips i alla frågor. Den kristna gemenskapen borde kunna hantera detta

- 22/4-19 20:05 -Äldre kommentarer →


submit to reddit


Vill du bli frälst?

Ja

Nej


TILLBAKA


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 21, måndag 20 maj 2019 kl. 03:31

Jesus söker: Karolina, Carola!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
söndag 19 maj 2019 23:08

Be för en man som snarast behöver hjälp att sluta dricka alkohol! Tack!

Aktuella artiklar


Senaste kommentarer


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp