Surfar nu: 515 www.apg29.nu

Kommentarer av

David Ström

366 kommentarer
 


David Ström kommenterade Jes 53:5 - Profetian uppfylldes i detalj på korset

 1Vem av oss trodde på det vi hörde,
för vem var Herrens makt uppenbar?
2Som en späd planta växte han upp inför oss,
som ett rotskott ur torr mark.
Han hade inget ståtligt yttre
som drog våra blickar till sig,
inget utseende som tilltalade oss.
3Han var föraktad och övergiven av alla,
en plågad man, van vid sjukdom,
en som man vänder sig bort ifrån.
Han var föraktad, utan värde i våra ögon.
4Men det var våra sjukdomar han bar,
våra plågor han led,
när vi trodde att han blev straffad,
slagen av Gud, förnedrad.
5Han blev pinad för våra brott,
sargad för våra synder,
han tuktades för att vi skulle helas,
hans sår gav oss bot.
6Vi gick alla vilse som får,
var och en tog sin egen väg,
men Herren lät vår skuld drabba honom.
7Han fann sig i lidandet,
han öppnade inte sin mun.
Han var som lammet som leds till slakt
eller tackan som är tyst när hon klipps,
han öppnade inte sin mun.
8Han blev fängslad och dömd och fördes bort,
men vem ägnade hans öde en tanke?
Han blev utestängd från de levandes land,
straffad för sitt folks brott.
9Han fick sin grav bland de gudlösa,
fick vila bland ogärningsmän,
fastän han aldrig hade gjort något orätt,
aldrig tagit en lögn i sin mun.
10Men Herren tog sig an den han sargat,
botade den som gjort sig till ett skuldoffer.
Han skall få ättlingar och ett långt liv,
och Herrens vilja skall förverkligas genom honom.
11När hans elände är över skall han se ljuset
och bli mättad av insikt.
Min tjänare, den rättfärdige,
ger rättfärdighet åt många
och bär deras skuld.
12Jag skall ge honom hans andel bland de stora,
låta honom dela byte med de mäktiga,
för att han var beredd att dö
och blev räknad som syndare,
när han bar de mångas skuld
och bad för syndarna.

- 22/5-19 03:47 -


David Ström kommenterade Folkmord på kristna i Mellanöstern

Israelfrågan/Palestinafrågan  är inte ur vägen. Jag tror den medverkar till en mental blockering hos svensk socialdemokrati. Margot Wallström är en produkt av sin tid och av sitt politiska engagemang. Man borde be för kvinnan. Hennes framtid ser inte precis ljus ut. Hur som helst. Jag förmodar att Israel kommer ta tillbaka mark som de anser ska tillhöra Israel. Man kan anta att Gud även älskar palestinier eftersom Guds kärlek är just gudomlig och även palestinier ingår i skapelsen. Om nu inte Gud skapar nytt land åt palestinierna så borde det vara något som FN funderar över. Palestinierna behöver komma bort från Israel. Inte till ett flyktingläger utan till en stor skapad landmassa någonstans i persiska viken. Denna landmassa finns inte men den kan skapas med gemensamma krafter. När den frågan är ur vägen så borde FN kunna fokusera på våldet som drabbar minoriteter. Man ser lätt vilka folkgrupper religioner som står för våldet hatet och förtrycket. Kina Indien och ett flertal muslimska länder är rätt hårdhänta mot sina minoriteter. Västvärldens metoder att ändra ett felbeteende brukar vara att skapa handelshinder.

- 18/5-19 17:29 -


David Ström kommenterade Putin vill göra slut på all kristen verksamhet utanför den ortodoxa kyrkan

Kan det vara den onde som viskat i Putins öra? Kan vara hans största misstag sedan han blev president. Vem vill lämna sin tro frivilligt? Likt Jesus berättade att templet skulle raseras vilket tog 70 år så tog även det sovjetiska riket 70 år på sig att raseras. Ungefär i all fall. 1917-1987 då Reagan håller sitt tal. Ska då andligt kristna jagas i 70 år till kan man undra innan de blir släppta som judarna efter sin 70 åriga fångenskap i Babylonien? "https://www.youtube.com/watch?v=PZ1R8p1dgaw";>https://www.youtube.com/watch?v=PZ1R8p1dgaw

- 16/5-19 18:07 -


David Ström kommenterade 150 000 döda sedan 11 september

Borde vi förvänta oss att överheten och de styrande straffar onda gärningar? Fick be om hjälp med mina funderingar och svaret fanns i romarbrevet 13. "De styrande är inget hot mot goda gärningar, men mot onda. Vill du slippa känna fruktan för överheten, gör då det goda, och den skall berömma dig; 4den står ju i Guds tjänst för att du skall kunna nå det goda. Men gör du det onda, känn då fruktan. Det är inte för inte som överheten bär sitt svärd; den står ju i Guds tjänst som hämnare, för att vreden skall drabba den som gör det onda." Finns exempel när Gud förlåter även mördare och ger dem ett nytt hjärta. Den som Gud förlåtit om det nu kan bevisas med all tydlighet borde som jag ser det undgå laga straff. Men ve den människa som efter nåden ändå syndar.

- 13/5-19 05:43 -


David Ström kommenterade EU i profetiskt ljus


Jag vill påminna om Lissabon fördraget. Jag ser i länken under efter sökning att APG29 har en måttlig kunskap om Lissabon fördraget och vilka eftergifter som svenska politiker gjort för att dels blidka EU, men framför allt eftergifter mot Islam. Jag kan inte bedöma sanningshalten, bara dela källan. Min egen kunskap är nog som de flestas. Man vet alltså alldeles för lite."" Först en kort bakgrund till Barcelonaavtalet:
Vid tre tillfällen mellan 1967–1973 angriper muslimska länder militärt Israel men förlorar. De muslimska oljeproducerande länderna (OPEC) enades om att istället använda olja som ett tvångsmedel och stänger oljeexporten till Europa. Oljekrisen blev ett faktum och Europa stod handfallet utan den nödvändiga oljan. De muslimska oljeproducerande länderna lovar öppna oljekranarna men på vissa villkor.
Dessa krav var bl.a:• – Öppna upp Europa för fri invandring från muslimska världen.• – Förbjuda lagar, regler och byråkrati som försvårar, förhindrar eller omöjliggör muslimska intressen eller muslimsk religionsutövning efter koranens lära.• – Underlätta spridningen av islam i Europa.• – Främja attityder som ger en positiv bild av arabisk kultur. Fokusera skolor på Europas kulturella skuld mot Islam och fokusera på positiv propaganda av Islam.
Argumenten för detta samarbete ansågs vara:
• – Arabländerna kan leverera tillräckligt med olja och gas till de europeiska länderna i över hundra år vilket är nödvändigt för att upprätthålla den europeiska välfärden.• – De demografiska kurvorna pekade nedåt, barnafödandet var lågt samtidigt som Europa behövde billig lågutbildad arbetskraft som de muslimska länderna kunde bistå med.
1995 kom det slutgiltiga Barcelonaavtalet som lade grundstenen för destruktionen av den europeiska civilisationen, för islams inflytande och dess framtida övertagande! Den explosionsartade islamiseringen av Sverige kunde därmed börja!
https://responsor.nu/2018/08/01/socialdemokraterna-sanningen-barcelonaavtalet/?fbclid=IwAR128PFt7dD8TjNb7SjQ_lf3VSQlN13Xmm8pNU2_bni099L5fGA8XPMbO8o
En egen reflektion är att Sossarna gjorde nått gott för folket. Per Albin Hanson hade en vision om folkhemmet. Tage Erlander genomförde visionen om bra billiga bostäder till både underklass och medelklass under sina 17 år vid makten. År 1969 stod det kända området Vivalla färdigt. Men redan då antar jag att efterträdaren Olof Palme filade på en egen vision att folkhemmet skulle vara en global rättighet för alla världens folk. Sverige skulle bli ett mångkulturellt land. Så blev det också. Guds vilja?? Nu är i alla fall skarorna som det varnas för i uppenbarelseboken här i både Europa och Sverige enligt min ringa mening. Många känner oro och många tvekar mellan att rösta KD eller SD i EU valet. Det är med viss bedrövelse som man inser att sossarna sålt ut landet till främlingar som i många fall hatar oss för vår kristna tro och det kommer man fortsätta med om de kan behålla makten. I stället för att göra det enklare för svensken att få ekonomin att gå ihop med egna barn så har man aktivt medverkat att ta hit människor som faktiskt endast med största svårighet kan integreras i vårt samhälle. Men klan rösterna på sossarna i valet har varit viktigare. För sossarna gäller "Makten framför allt."


- 12/5-19 01:49 -


David Ström kommenterade 150 000 döda sedan 11 september

Har Jesus upphävt lagen? Moses säger ju Du skall utrota det onda ur folket. Men enligt dagens värdegrund så är IS krigare välkomna tillbaka. När jag jag läser om ondska och onda gärningar så tänker jag på hur Gud ville straffa ogärningsmannen. Jag har inget emot att man är mild mot den som ångrat sig. Men när personen vill ha nåd men ändå fortsätter sina brott så blir jag betänksam över hur vårt rättssystem fungerar. Bibeln säger att Gud skapat nationer och folk. Men alla skulle inte bo tillsammans och inte heller skulle människan kunna bygga enda upp till himlen. Den högsta byggnaden är 828 meter. Jag antar att det slår höjden på det tänkta Babels torn med många hundra meter.

- 8/5-19 03:46 -


David Ström kommenterade Vi är i krig

Oavsett hur ondskan döljer sig så bör en kristen påtala vad som är rätt och fel inför Gud. Vågar man inte det så är det som när Petrus förnekar Jesus tre gånger innan tuppen gol. Hemma har vi en badplats, ett kalkbrott där bygdens folk badat i alla tider. Främmande personer i stora gäng kom och ofredade och hotade. Nu undviker grannarna att gå dit. Bygden undviker att konfrontera ligisterna. Man låter ondskan ta över i stället för att lita på de goda krafterna som tillsammans kan göra skillnad. Hur blev det så här? Att inte ens grannar går ihop och visar vad som gäller. Jag tror inte det behövs våld eller hot. Bara att folk är eniga i att försvara tryggheten i sin bygd. Skulle kristna församlingar för hundra år sedan sett mellan fingrarna när fräcka ungdomar i grupp tar sig friheter? Jag önskar fokusera på Gud, men det är inte lätt när man läser att barn hittat en skarpladdad handgranat i Helsingborg. Kom Jesus för att upphäva Mose lag? Man kunde tro det.

- 27/4-19 23:27 -


David Ström kommenterade 5 profetiska tecken i april 2019

Du leder mig efter din vilja,
du för mig på härlighetens väg.
25Äger jag dig i himlen
önskar jag ingenting på jorden.
26Min kropp och mitt mod må svika,
men jag har Gud, han är min klippa för evigt.
27De som är fjärran från dig går under,
du förintar alla som är otrogna mot dig.
28Men jag har min lycka i att nalkas Gud,
jag tar min tillflykt till Herren, min Gud,
och skall vittna om allt du har gjort.

- 27/4-19 23:05 -


David Ström kommenterade Finns det någon bra svensk kristen församling?

Vill man inte ha en ljummen församling som lever på bidrag, så varför inte prova en församling där tidigare trasiga människor som fått mycket förlåtet ger mycket tillbaka genom sin kärlek till Gud. Människor som genomgått en verklig omvändelse och fått ett nytt hopp och en helt ny kraft i sin tro på Jesus. Vill ni uppleva något stort så gå dit de gamla missbrukarna går. En pastor som upplevt synden i sitt liv men lyckats få freedom kan ge predikan som inte bara följer kyrkoåret utan en predikan som är fylld med det man vill höra. Det handlar om människor som var döda men som fick liv. De behöver inte berätta om helvetet för de har varit där. De berättar om Jesus och om vad han gjort i deras liv.

- 21/4-19 01:35 -


David Ström kommenterade Därför säger man Glad Påsk

Nu för tiden får barnen fira att påskharen lagt ett påskägg med godis utanför huset.

- 21/4-19 01:20 -Äldre kommentarer →


submit to reddit


Vill du bli frälst?

Ja

Nej


TILLBAKA


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 22, måndag 27 maj 2019 kl. 15:25

Jesus söker: Beda, Blenda!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
måndag 27 maj 2019 15:10

Tack Jesus att du kan göra under idag!Du vet allt om oss och nu vill jag be om ett gudomligt ingripande i vår familj.Du vet om oro för sjukdom som inte läkare har någon medicin för.Kom med din frid!

Aktuella artiklar


Senaste kommentarer


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp