Webb-TV | Frälsningskandidater NY | Bönesidan | Själavårdssidan NY | Sök | Kontakt
Surfar nu: 560 www.apg29.nu


Kommentarer av

Ingemar B

19 kommentarer
 


Ingemar B kommenterade Jesus, du vann seger!

Svar till Roger T. W.

Jag har Lapplisas ”Guldgrävarsången” och många andra gamla
skivor från mina föräldrar, som vi för många år sedan lyssnade till på en
gammal vevgrammofon. Det är glädjande att många av dem nu finns på Youtube.

Tragiskt det du berättar om KD och superi.

Erik Edin med familj gjorde ett fantastiskt arbete för de
utslagna. De som levt på samhällets botten får ofta oerhört förvandlande
frälsningsupplevelser. Den kanske ”bästa” kyrkan jag besökt bestod till stora
delar av medlemmar i en amerikansk storstads slumområde, som tidigare varit
drogmissbrukare och ”bott” i containrar, men som blivit totalt transformerade
genom fräsningen. Resultatet av detta blev en fullständigt förvandlande andlig
atmosfär som genomsyrade hela kyrkan.

 Här kommer återigen Erik Edins frälsningsupplevelse:

”När jag stod där innanför kyrkdörrarna med dessa hopplöshetens och förtvivlans tankar, blev Jesu Kristi försoning levande för mig. Jag fick för min inre syn se honom gå de tunga stegen till Golgata.

Efteråt förstår jag, att det var den undervisning jag fått som barn i söndagsskolan, och det jag hört när jag som liten parvel varit med min mor på möten, som fanns kvar inom mig. Det låg där på djupet av mitt förmörknade, syndiga hjärta. Och nu levandegjordes det plötsligt genom den helige Ande. Denna upplevelse band mina tankar vid något nytt, något alldeles oväntat. Jag fick klart för mig, att Jesu försoning gällde mig. Det drama som hade utspelats på Golgata gällde min frälsning.

Mina tankar nådde fram till det för mig otroliga: det finns förlåtelse, frälsning, upprättelse.

Jag har tusentals gånger försökt beskriva vad jag egentligen upplevde den stunden, men jag har aldrig kunnat det, och jag kan det inte heller nu. Det kan inte uttryckas i ord – denna underbara upplevelse att i djupaste djup av förtvivlan få se en gnista av hopp tändas i själen.

Så hände det. Sakta och med trevande steg gick jag gången fram mellan bänkraderna. När jag kom fram till första bänken, kastade jag mig ner på knä. Jag började gråta och mina läppar stammade fram en bön – den förlorade sonens smärtfyllda och uppriktiga bön om misskund och förlåtelse. ”Är det sant att du älskar mig så, att du på detta sätt gått i döden för mig, då vill jag antingen leva för dig eller dö.”

Hur länge jag låg försänkt i bön och under tårar utgöt mitt hjärta för Herren, vet jag inte. Men när jag reste mig från min knäböjande ställning, hade något märkligt skett med mig. Jag var en annan människa. Mitt inre var helt förvandlat.

Mina kläder var lika trasiga som förut, mitt hår var lika långt och ovårdat. Jag var lika smutsig och alla mina brott mot enskilda och mot samhället var ouppklarade. Mitt hem, fyrtio mil därifrån var lika fattigt, och min hustru och mitt barn befann sig i samma armod som förut. Allt var sig likt till det yttre, men i mitt inre hade ett under skett.

Jag var frälst, förvandlad, räddad.

Ingen människa i hela världen, det må vara en expert eller en vetenskapsman inom vilket område som helst, ingen kan bortförklara det faktum, att när jag reste mig från min bön i Filadelfiakyrkan i Uppsala den 8 september 1951 på kvällen, hade jag gjort en fullständigt revolutionerande upplevelse av Guds frälsning och livsförvandling som den för med sig.”

(Erik Edin: ”Utslagna Mirakelräddade”, s 14-15, Harriers Bokförlag AB, Vällingby,

ISBN 91-7068-169-4, Klippan 1982 - Ljungbergs Boktr. AB) 

- 15/4-19 14:12 -


Ingemar B kommenterade Förberedelsens tid

Svar till Maria Johansson.

Ja, det finns många uppfattningar om uppryckandet och
vedermödan.

 Lewi Pethrus (”Jesus kommer” , förlaget Filadelfia,
november 1912) baserar uppfattningen om vedermödan på Upp. 3:10. Han skriver:

I Upp. 3:10 läser vi: ”Eftersom du har tagit vara på
mitt bud om ståndaktighet, skall ock jag taga vara på dig och frälsa dig ut ur
den prövningens stund, som skall komma över hela världen för att sätta jordens
innebyggare på prov”

Detta ord visar, att de frälsta skall vara med i
vedermödan, eftersom det heter, att han skall frälsa dem ”ut ur” den prövningens
stund, som då kommer. De skulle icke räddas ”ut ur” prövningens stund, om de
bleve bortryckta, innan den kommit. (slut citat)

 

Upp 3:10:

Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet ska
jag bevara och rädda dig ur
prövningens stund som ska komma över hela världen för att pröva jordens
invånare. (SFB 2015)

Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall
jag bevara dig och rädda dig ur prövningens
stund, som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov. (SFB
1998)

Du har bevarat ordet om min uthållighet, och därför
skall jag bevara dig från
prövningens stund, som skall komma över hela världen för att pröva jordens
invånare. (Bibel 2000)

Eftersom du har tagit vara på mitt bud om
ståndaktighet, skall ock jag taga vara på dig och frälsa dig ut ur den prövningens stund som skall
komma över hela världen, för att sätta jordens inbyggare på prov. (1917 års
översättning)

Eftersom du har hållit fast vid mitt ord om
uthållighet, ska jag också bevara dig från
den prövningens stund, som ska komma över hela världen för att pröva dem som
bor på jorden. (Ref. bibeln)

Emedan du har bevarat mitt tålamods ord, skall ock jag bevara dig från frestelsens stund, som skall komma över hela den bebodda
jorden för att fresta dem som bo på jorden. (Åkeson)

 

Since you have
kept my command to endure patiently, I will also keep you from the hour of trial that is going to come on the whole world to
test the inhabitants of the earth. (New International Version)

Because thou hast
kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world,
to try them that dwell upon the earth. (King James Bible)

 

Vad säger
grundtexten?

ὅτι ἐτήρησας τὸν λόγον τῆς ὑπομονῆς μου, κἀγώ σε
τηρήσω ἐκ τῆς ὥρας τοῦ πειρασμοῦ τῆς
μελλούσης ἔρχεσθαι ἐπὶ τῆς οἰκουμένης ὅλης, πειράσαι τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς
γῆς.

För samtliga översättningar ovan är det sökta ordet i
grundtexten ἐκ .

Strong's Greek
1537: From out, out from among, from, suggesting from the interior outwards. A
primary preposition denoting origin, from, out.

 

"out from among", “suggesting from the interior outwards” , dvs på svenska inifrån och ”ut ur”  är nog den översättning som bäst svarar mot
grundtextens betydelse, även om många översätter ”från”, ”from”. Engelska
interlinjära översättningar anger också ”out
of
” som korrekt översättning för prepositionen ἐκ.

 

Man brukar åskådliggöra de koinegrekiska lägesprepositionerna
som relationen mellan en pil och en cirkel. För prepositionen ἐκ börjar pilen inne i cirkeln och går ut ur den.

Här ser vi att ett litet ords felöversättning kan
orsaka enorma teologiska problem.

 

Jag kan rekommendera Lewi Pethrus bok ”Jesus kommer”,
dock med samma reservation som Pethrus själv anger i sitt ”företal”:

Om ni finner, att de tankar, som här framställes,
icke stämmer överens med Guds ord, så förkasta dem utan vidare, men om de överensstämmer
med Bibeln, så förkasta dem icke – därför att en ung man uttalat dem. 

(Lewi
Pethrus föddes 11 mars 1884)

  

- 8/4-19 19:40 -


Ingemar B kommenterade Sanningen om uppryckandet och Jesu återkomst

Svar till Roine Öberg och Leif.

 

Pretrib…

Posttrib…

Lidande…

Jag läste några kapitel i en bok om utvecklingen i Nordkorea
(”Gud är inte död – inte ens i Nordkorea”, Ljus i Öster. ISBN:
978-91-977327-6-5).

När jag sedan öppnade boken för att läsa kapitel 5 (”In i
mörkret: Tystnadens år”) hände följande:

Min hand klibbar sig fast på motstående sida och blod kommer
ner på pappret. Jag torkar bort det men finner inget blod på min hand.

 Märkligt!

 Varifrån kom blodet?

 

Jag börjar läsa femte kapitlet. En ögonblicksbild av de
kristnas fruktansvärda lidande:

 

”De fem kristna ledarna låg på marken medan en stor ångvält
placerades framför dem. De blev tillsagda att förkasta Jesus Kristus och endast
tjäna Kim Il Sung och hans son Kim Jong Il eller så skulle de dö.

 Ingen av de kristna ledarna sa ett ord.

 De fick ännu en chans att rädda sina liv. Dessa fem ledare
fick höra att de kunde fortsätta att leva och att allt skulle bli som vanligt
igen, om de endast förnekade Jesu Kristi namn. De fick samma valmöjligheter som
Nebukadnessar gav Shadrak, Meshak och Aved-Nego inför den brinnande ugnen och
som romarna gett otaliga kristna inför de rytande lejonen.

 De andra kristna i folkhopen började ropa och bönföll
ledarna att göra allt som behövdes för att rädda sina liv. Deras vänner och
familjemedlemmar kunde inte stå ut med att se den fruktansvärda avrättning som
skulle äga rum.

 Ångvälten startade. Ultimatum gavs igen: Förkasta Jesus och
lev eller vägra att förneka honom och dö. De förblev tysta. De hade gjort sitt
val. Det var tydligt att de hellre skulle dö än förneka Jesu Kristi namn.

 Ångvälten började rulla mot pastorn, hans medarbetare och de
äldste och körde över deras kroppar. De krossades omedelbart till döds.
Åskådarna sa att de kunde höra ljudet av skallar som smällde när ångvälten gick
över deras huvuden…”

 

Blodet.

 

Att följa Jesus:

 

http://www.youtube.com/watch?v=ALP9f4QVIoA";>www.youtube.com/watch?v=ALP9f4QVIoA

  

- 20/3-19 11:52 -


Ingemar B kommenterade Älskar du mig?

Jesus och Petrus, Johannes 21:15-17.

Här kommer ett kanske alltför långt inlägg, men det är viktigt att försöka tränga in lite djupare i texten. Vad vill Gud säga med sitt Ord?

Joh. 21: 15 När de hade ätit sade Jesus till Simon Petrus: "Simon, Johannes son. Älskar du mig mer än de andra?" Han svarade: "Ja, Herre. Du vet att jag har dig kär." Jesus sade till honom: "För mina lamm på bete." 16 För andra gången frågade han: "Simon, Johannes son. Älskar du mig?" Han svarade: "Ja, Herre. Du vet att jag har dig kär." Jesus sade till honom: "Var en herde för mina får."17 För tredje gången frågade han: "Simon, Johannes son. Har du mig kär?" Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: "Har du mig kär?", och han svarade: "Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär." Jesus sade: "För mina får på bete.”

Folkbibeln har gjort en åtskillnad mellan innebörden av de två grekiska verben αγαπαω och ϕιλεω, något som många andra översättningar tyvärr har missat.

5368. phileó ►

Strong's Exhaustive Concordance

to love

From philos; to be a friend to (fond of (an individual or an object)), i.e. Have affection for (denoting personal attachment, as a matter of sentiment or feeling; while agapao is wider, embracing especially the judgment and the deliberate assent of the will as a matter of principle, duty and propriety: the two thus stand related very much as ethelo and boulomai, or as thumos and nous respectively; the former being chiefly of the heart and the latter of the head); specially, to kiss (as a mark of tenderness) -- kiss, love.

With the believer, 25 /agapáō ("to love") means actively doing what the Lord prefers, with Him (by His power and direction). True 25 /agapáō ("loving") is always defined by God – a "discriminating affection which involves choice and selection" (WS, 477). 1 Jn 4:8, 16, 17 for example convey how loving ("preferring, " 25 /agapáō) is Christ living His life through the believer.

do you love

ἀγαπᾷς (agapas)

Verb - Present Indicative Active - 2nd Person Singular

Strong's Greek 25: To love, wish well to, take pleasure in, long for; denotes the love of reason, esteem. Perhaps from agan; to love.

I love

φιλῶ (philō)

Verb - Present Indicative Active - 1st Person Singular

Strong's Greek 5368: From philos; to be a friend to (an individual or an object), i.e. Have affection for; specially, to kiss.

Petrus kunde inte då möta Jesus på agape-nivån. Observera att Jesus ”sänkte” sig själv till Petrus nivå i vers 17. φιλεῖς - φιλῶ, i stället för ἀγαπᾷς - φιλῶ.

15 Ὅτε οὖν ἠρίστησαν, λέγει τῷ Σίμωνι Πέτρῳ ὁ Ἰησοῦς Σίμων Ἰωάνου, ἀγαπᾷς με πλέον τούτων; λέγει αὐτῷ Ναί, Κύριε, σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ Βόσκε τὰ ἀρνία μου.

16 λέγει αὐτῷ πάλιν δεύτερον Σίμων Ἰωάνου, ἀγαπᾷς με; λέγει αὐτῷ Ναί, Κύριε, σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ Ποίμαινε τὰ προβάτιά μου.

17 λέγει αὐτῷ τὸ τρίτον Σίμων Ἰωάνου, φιλεῖς με; ἐλυπήθη ὁ Πέτρος ὅτι εἶπεν αὐτῷ τὸ τρίτον Φιλεῖς με; καὶ εἶπεν αὐτῷ Κύριε, πάντα σὺ οἶδας, σὺ γινώσκεις ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς Βόσκε τὰ προβάτιά μου.

“Ellicott's Commentary for English Readers” noterar:

Yea, Lord; thou knowest that I love thee.—Peter uses a less strong expression for love than that which had been used by our Lord. The question seems to ask, “Dost thou in the full determination of the will, in profound reverence and devotion, love Me?” The answer seems to say, “Thou knowest me; I dare not now declare this fixed determination of the will, but in the fulness of personal affection I dare answer, and Thou knowest that even in my denials it was true, ‘I love Thee.’”

Vi kan se att Petrus var ärlig. Redan i början ser vi att Jesus förstod Petrus andliga nivå, när han säger Simon, Johannes son, i stället för Simon Petrus. Efter att tre gånger ha förnekat Jesus, var han inte längre någon ”klippa”, vilket Petrus säkert förstod av tilltalet och de tre frågorna.

Fortsättningen visar dock att Petrus blev återupprättad.

Det finns förlåtelse.

Halleluja!

- 25/2-19 19:19 -


Ingemar B kommenterade Kvinna kastade ut sitt barn

Svar till Iris Olofsson.

Iris,

Det framgick inte av mitt tidigare inlägg att det hände på en kristen ”konferens” och att mannen var kristen och bad om förbön och i samband med detta fick budskapet.

Frälsning från synden genom Jesus Kristus är enda vägen till Gud.

Vad fint att du har upplevt denna frälsning. Då finns tröst och försoning….

Halleluja!

- 2/2-19 10:30 -


Ingemar B kommenterade Kvinna kastade ut sitt barn

Svar till Iris Olofsson.

Iris.

Här kommer en sann historia.


En gudsman frågade en man:

- Har du några barn?

- Nej.

- Men jag ser två från dig, en flicka och en pojke och det lyser om dem.

- Kan du se vem som är äldst?

- Som de står tror jag flickan kan vara äldst. De är i himlen nu och väntar på dig. De älskar dig. Gud älskar dig.


Två tidigare aborterade foster som nu är hemma hos Gud.

Frid.

- 1/2-19 12:09 -


Ingemar B kommenterade Nåd mitt i en Guds straffdom – Del 1

Några reflektioner om Kain, Abel och synden.

Den första människan som föddes efter syndafallet var Kain. Han blev en mördare.

Synden var orsaken. Men det finns komponenter här som vi inte känner till. Bibeln går rakt in i handlingen utan information om bakgrunden. Vi vet endast att Kain var den äldste av bröderna och att ”Abel blev herde och Kain åkerbrukare” (1 Mos. 4:2).

Direkt därefter kommer historien:

”Efter en tid hände sig att Kain bar fram en offergåva åt HERREN av markens gröda. Även Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i sin hjord, av djurens fett. Och HERREN såg till Abel och hans offer, men till Kain och hans offer såg han inte. Då blev Kain mycket vred och hans blick blev mörk. Och HERREN sade till Kain: ”Varför är du vred och varför är din blick så mörk? Är det inte så att om du gör det som är gott, ser du frimodigt upp, men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du skall råda över den” (1 Mos. 4:3-7).

Varför bar Kain fram en offergåva överhuvudtaget?

Ett möjligt scenario kan vara:

Gud hade låtit bröderna förstå att synden hade kommit till människosläktet och att det behövdes ett syndoffer, och att blodet skulle vara syndoffret. Detta fastställdes mer formellt under lagen: ”Så renas enligt lagen nästan allt med blod, och UTAN ATT BLOD UTGJUTS GES INGEN FÖRLÅTELSE” (Heb. 9:22).

Det var inget problem för Abel, han var ju herde. Men för Kain blev det problematiskt. Han hade ju inga djur. Han skulle kunna fråga sin yngre bror om han kunde köpa/byta till sig något djur. Men han fann säkert detta förödmjukande.

En bättre lösning, som Gud själv använde när han efter syndafallet gjorde kläder av skinn åt Adam och hans hustru, var att själv söka upp något villebråd till offer.

Vi får förmoda att Kain förde ett resonemang med sig själv hur han skulle agera. Han valde den enklaste lösningen. Eftersom han var åkerbrukare ”bar han fram en offergåva åt HERREN av markens gröda”.

Han hade säkert redan då dåligt samvete, för ”han hade inte gjort det som var gott” och förstod att Gud inte skulle acceptera hans offer. När sedan Abels offer accepterades uppväcktes hat mot brodern.

Observera att det är ett möjligt scenario, men ingen ”vet” egentligen vad som hände, eftersom Bibeln kommer in i händelsen i ett senare skede.Bibeln ger flera exempel på att konsekvensen för den första som föds i en syndrelation blir extra svår att hantera…

- 28/1-19 14:47 -


Ingemar B kommenterade I helvetet plågas syndarna

Om helvetet - igen.

Det är bra, Christer, att du återkommande tar upp detta oerhört viktiga ämne - även om många inte gillar det.

Jag har själv tidigare några gånger skrivit om detta och behöver därför endast förmedla något från mina tidigare inlägg, därför att det på bloggen tillkommit nya läsare.


Jag ser att det råder stor förvirring bland kristna om detta ord. Det främsta skälet till det är sannolikt att ordet ”helvete” varken finns i den hebreiska eller grekiska grundtexten.

Orden ”Sheol”, ”Hades”, ”Gehenna” översätts alla på olika ställen och i olika bibelversioner med ”helvete”. Det kan verka mycket förvirrande för bibelläsaren, men förklaras av likheten i plågorna. Översättningarna förvirrar, men grundtexten är klar. Sedan tillkommer andra ord med samma betydelse.

I NT är det främst Hades och Gehenna som man blandar ihop. Anledningen är mycket enkel: Gehenna och den del av Hades där den rike mannen befann sig (Luk.16: 19-31), översätts båda med ”helvetet”.

Den rike mannen kom inte till Hades (”helvetet”) med sin kropp. Domen har ju ännu ej skett. Det finns alltså folk i Hades som pinas och plågas i elden NU.

Efter domen kastas Hades i eldsjön (Upp. 20:14).

Efter domen, när kropparna har uppstått, blir det en annan situation. ”Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna” (helvetet) (Matt. 5:29).

”Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna” (helvetet) (Matt.10: 28).

”Sedan skall han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar” (Matt. 25:41).

”Och djävulen som hade bedragit dem, kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de skall plågas dag och natt i evigheternas evigheter” (Upp.20:10).

Det betyder att de som ”besökt” och sett släktingar och andra brinna i ”helvetet”, plågade av djävulen, kan inte ha gjort det med helvetet definierad som Gehenna, ”den eviga elden” eller ”eldsjön”.

Som framgår av dessa bibelcitat finns ingen chans för djävulen att plåga någon på denna plats (Gehenna-helvetet).


Men i Hades-”helvetet” kan situationen vara annorlunda…

- 10/1-19 11:50 -


Ingemar B kommenterade Vad tycker du om Apg29.nu?

Christer,

Du gör ett mycket bra jobb. Din blogg är engagerad och levande. De fordras hårt arbete för att få en blogg att vara intressant och fylla en meningsfull funktion. Det har du lyckats med.

Men denna din snabbhet och ditt engagemang får ibland konsekvenser i bristande kontroll. Jag noterade senast på din livsberättelse att namnen inte hängde ihop. Men du korrigerade det i efterhand. Däremot har du inte korrigerat namnet till artikeln ”Den Helige Ande tas bort från jorden vid uppryckandet”, som jag först skrev på ”Vad globalism är” 2018-10-03 16:55. Jag påpekade detta för dig 2018-10-04 21:43 och på din telefonsvarare igår, men utan resultat. Artikeln är inte  "Kommentar av LeifA”, utan kommentar av Ingemar B, som jag alltså ursprungligen skrev under ”Vad är globalism” och som du gjort om till en artikel.

Ytterligare en sak som inte är lämpligt på en kristen blogg är att ordagrant ge långa citat på det mest vulgära språkbruk man kan finna i landet. Det räcker att klart och tydligt ta avstånd från sådant utan att gå in på detaljerade citat.

För övrigt har jag ingen kritik. Jag har sett en del bloggar som tvingats ta bort kommentarsfunktionen, därför att personer med olämpligt beteende har dominerat, och i något fall t o m hotat andra till livet. I det avseendet fungerar det ganska bra på din blogg. Det måste alltid bli en ”balansgång” mellan öppenhet och restriktioner.

Det skulle vara intressant för oss om du kunde berätta hur du arbetar med Apg29.
- 6/10-18 17:40 -


Ingemar B kommenterade Den Helige Ande tas bort från jorden vid uppryckandet

Christer,

Den artikel du publicerat som  "Kommentar av LeifA" är min kommentar på ”Vad globalism är”, där du svarade:

Svar till Ingemar B.

Tack för den kommentaren! Kan det bli mycket tydligare?

Nu handlade artikeln egentligen om globalismen, men det var inte du som ledde in på sidospåret. Jag kommer publicera din kommentar som en egen artikel.

3/10-18 17:16


Ingemar B

- 4/10-18 22:33 -Äldre kommentarer →


TILLBAKA


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 17, måndag 22 april 2019 kl. 08:31

Jesus söker: Allan, Glenn!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De som blev födda, inte av blod, inte heller av köttets vilja, inte heller av någon mans vilja, utan av Gud." - Joh 1:12-13

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som min Herre och Frälsare. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Jag ber om förlåtelse för alla mina synder. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
måndag 22 april 2019 00:13

Min lille släkting får ångest av att gå till skolan, vill inte gå. Tack Jesus, jag ber dig att hjälpa honom så att han inte mår dåligt på tisdag. Önskar förbön igen för att detta ska ordna sig.

Aktuella artiklar


Senaste kommentarer


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp