Surfar nu: 490 www.apg29.nu

Kommentarer av

Karl Håkan Sandell

637 kommentarer
 


Karl Håkan Sandell kommenterade Pastorer: Predika om Jesus och sluta med politiska upprop

För
egen del anser jag inte Politiska uttalanden
som fel
från kristet håll men de ska
vara rätt
. Inte gå den ondes väg.

Idag har vi en förförelse som går runt i våra kyrkor
och låter man de krafterna tala då är det den onde själv som talar å våra
kyrkors vägnar.

Vi
är idag i Upp 16:13 och Draken, Ormen.
Det är just djävulen själv och han förför i våra kyrkor idag på samma sätt som
han en gång förförde Eva.

Upp
16:13 Och jag ser, från drakens [ormens]
mun och från vilddjurets mun och
från den falske profetens
[lögnprofetens] mun, 3 ondskefulla [orena, skamliga, grymma] andar [vindar,
liv, krafter] lika paddor.

Upp
16:14 För det är onda andar, som gör tecken, för att gå ut till de styrande
[konungarna] på jorden och hela världen, för att samla dem till krig, på den
allsmäktige Guds väldiga dag.

Idag
har vi dessa tre onda andar i vårt
samhälle. Ormen som är igång i våra kyrkor och förför så att de tar
fel ståndpunkt, och går den ondes väg.

Vilddjuret som vi ser idag mer
och mer är Socialismens och Globalismen.
Som håller på att ta ett järngrepp över vår Västvärld

Och
den tredje den Falske Profeten. Det
är Islam som går fram idag på ett fullständigt
oväntat sätt och håller till synes på att ta över hela världen.

Det
är dessa tre som härjar och det är därför som man går ut med detta uttalande
från kristet håll och vill att flera muslimer ska komma hit. Det är för att man
är besatt av dessa onda andar och är
inte Andligt vaken
.

Syftet med de här tre onda
andarnas verksamhet det är att utplåna Israel. Omintetgöra Guds löfte till sitt folk judarna. Och det är alltså
det vi ser idag. Det är därför det är så mycket andliga krafter inblandade i
det här idag. Och mycket till synes går så Galet.

Men Jesus kommer att segra
det kan vi läsa i Upp 19:20.

Men hur går det för Sverige.
Det är en fråga som bibeln inte varar på.

Jesus hjälp oss. Vi går under.

Karl Håkan

http://www.minjesus.blogspot.se/";>www.minJesus.blogspot.se

 

 

- 23/5-19 11:18 -


Karl Håkan Sandell kommenterade Jes 53:5 - Profetian uppfylldes i detalj på korset

Ett annat Bibelställe som profeterar om att Jesu skulle bli
dödad är berättelsen om Kain och Abel.

Abel är symbol på Jesus,
han var fåraherde precis som Jesus. Hans offer accepterades precis som Jesu
offer.

Kain står för Judarna.
Han kom först. Hans offer räckte inte till för rättfärdighet. Han slog ihjäl
sin bror precis som Judarna dödade Jesus. och precis som judarna som straff blev fördrivna,
så blev också Kain fördriven från sin mark.

Och här (vers15) ser vi löftet att ingen ska slå ihjäl Kain
precis som Judarna inte blivit utplånade under alla dessa år av förskingring.

Det är fantastiskt med Bibeln. Redan i dess 4:e kapitel
berättar alltså Gud om denna viktiga händelse, om hur Jesus skulle bli dödad av
sina bröder, och hur detta skulle leda till rättfärdighet.

Här är 1 Mos 4:

1 mos 4:1 <Trad:> Och Adam
[människan
] var tillsammans med Eva sin hustru, och hon blev havande och
födde Kain och hon sade: Jag har fått en man, det är Jashve. 

| <Alt:> Och Adam [människan, den blodröde] var tillsammans med Eva
[liv] och hon blev havande och födde
Kain [spjut, upphöjd,
åkerman, avunds sjuk], och hon sade: Jag har fått en människa, det
är Jesus [Jashve]. 

1 mos 4:2 <Trad:> Och hon
födde en gång till, och det blev hans bror Abel, och Abel var fåraherde och Kain var åkerman.

| <Alt:> Och hon födde en gång till, och det blev hans
bror Abel [ande fylld,
fåraherde, dödad, föraktad], Abel var fåraherde och Kain var det mänskligas
slav
[markens slav].

1 mos 4:3 <Trad:> Och det
hände efter en tid att Kain offrade åt
Jashve från åkerns avkastning
.

| <Alt:> Och det händer efter en tid att Kain offrade
till Jesus [Jashve] av det
mänskligas frukt.

1 Mos 4:4 <Trad:> Och Abel
lät också bära fram
[offra] från de
förstfödda fåren
[småboskapen] och deras fett. Och Jashve såg till [accepterade]
Abel och till hans offergåva.
 

| <Alt:> Och Abel lät också offra från de förstfödda fåren och
deras bästa. Och Jesus [Jashve] blir frälsningen [ses] tillsammans med Abel och
hans offergåva. 

1 mos 4:5 <Trad:> Men till Kain och till hans offergåva
såg han inte
och Kain blev mycket arg och hans ansikte föll ner
väldigt.

| <Alt:> Men Kain och hans offergåva accepterade han
inte, och Kain blev en väldig tyrann mot andra.

| <Alt2:> Men Kain och hans
offergåva accepterade han inte, och Kain blev en väldigt fallen personlighet
[tappade totalt masken].

1 mos 4:6 <Trad:> Och
Jashve sade till Kain: Varför är du arg och varför har ditt ansikte fallit ner.

| <Alt:> Och Jesus [Jashve] sa till Kain: Varför är du för att genomborra
och varför har du blivit en tyrann för andra.

| <Alt2:> Och Jesus [Jashve]
sa till Kain: Varför är du upprörd och varför har du blivit en fallen
personlighet [har du tappat masken].

1 mos 4:7 <Trad:> Men om du
bättrar dig blir du accepterad, men om du inte bättrar dig öppnar det för synd
och den ligger på lur och ve dig när du överväldigas av den och den härskar
över dig.

| <Alt:> Men om du bättrar dig får du värdighet, och
om du inte bättrar dig öppnar det för syndastraff och det ligger på lur och ve
dig när du skall dricka av det, och du skall kastas ut genom det.

1 mos 4:8 <Trad:> Och Kain
sade till sin broder Abel när de var på fältet, och Kain straffade sin broder Abel och dödade honom.

| <Alt:> Och Kain [spjut, upphöjd, åkerman, avunds sjuk] talade med
sin broder Abel [ande fylld,
fåraherde, dödad, föraktad] och det skedde genom oskyldiggörandet [fullkomligheten] i Jesus [Jashve] i landet, och Kain var avundsjuk på Abel sin
broder och dödade honom.

1 mos 4:9 <Trad:> Och
Jashve sade till Kain: Var är din broder Abel. Och han svarade: Jag har inte
känt att jag skulle skydda min broder.

| <Alt:> Och Jesus [Jashve] sade till Kain: Var är din broder Abel. Och
han svarade: Jag hade inte förstånd att skydda min broder.

| <Alt2:> Och Jashve sade till
Kain var är din broder Abel. Och han svarade: Han borde förstå mig, och låta
mina sädesfält vara i fred.

1 mos 4:10 <Trad:> Och han
sade: Vad har du gjort, rösten från din broders blod ropar till mig från
marken.

| <Alt:> Och han sade: Vad har du gjort, din broder,
min likes röst, ropar till mig från mänskligheten.

| <Alt2:> Och han sade: Var
har du gjort. Dina ensamma vilddjurs tystade röst hörs ända till mig från
marken.

1 mos 4:11 <Trad:> Och nu
förbannar jag marken som öppnat sin mun för att ta emot din broders blod från
din hand.

| <Alt:> Och nu häller jag mitt vatten över henne från
mänskligheten, som sprider ut sin läras ord, din broders like, på grund av dig.

| <Alt2> Och nu fördärvar jag
överskjutande mark som utbredde sin kant, du erhöll lika del som din bror, för
dit bruk.

1 mos 4:12 <Trad:> För när
du arbetar med marken skall den inte längre ge säd som den tidigare har
producerat åt dig, du skall bli flykting
och kringvandrande på jorden
.

| <Alt:> För du skall arbeta med mänskligheten, du
skall inte ha ett slut, hon skall ge fasthet åt dig, borttagen men ett berg
skall du bli på den fasta grunden [jorden].

| <Alt2:> För du skall arbeta
med marken, inte förstöra, det skall ge fasthet åt dig, i det förtryck och
ostabilitet det blir i landet.

1 mos 4:13 Och Kain svarade Jesus [Jashve]: Min synd [missgärning]
är för stor att förlåtas [glömmas].

1 mos 4:14 <Trad:> Se, du
har idag fördrivit mig bort från landets yta och från ditt ansikte. Jag får
gömma mig och jag skall bli flykting och kringvandrande på jorden och alla som
finner mig kommer att döda mig.

| <Alt:> Se, du har idag
fördrivit [gjort] mig, på grund av mänsklighetens närvaros överträdelser och
din närvaro. Jag kommer att förtalas och blir flykting [borttagen] och det sker
att alla som finner mig kommer att döda mig.

1 mos 4:15 <Trad:> Och
Jashve sade till honom: Det är ordnat för alla som dödar Kain skall bli sjufalt
hämnade, och Jashve satte ett tecken så
att de inte skulle slå ihjäl honom
.

| <Alt:> Och Jesus [Jashve] sade till honom: Det är ordnat för varje Kain
dödare skall fullständigt uppstå, och det är Jesu [Jashves] kommande för att jag var föraktad [hade rinnande sår] och deras nederlag är i honom,
hela hans familj.

1 mos 4:16 <Trad:> Och Kain
vandrade bort från Jashve och bosatte sig i landet, han utvandrade öster ut
från Eden.

| <Alt:> Och Kain [spjut, upphöjd, åkerman, avunds sjuk] för [förs] ut från det som
tillhör Jesus [Jashve] och han skall återvända [återvände] till [på] den fasta
grunden [marken], han tar [tog] bort det som var före Eden [ljuvlighet, det eviga, församling].

 

Karl Håkan

http://www.minjesus.blogspot.se/";>www.minJesus.blogspot.se

 

- 21/5-19 12:28 -


Karl Håkan Sandell kommenterade Jes 53:5 - Profetian uppfylldes i detalj på korset

Fler profetior om Jesu korsfästelse

 

Ps
22:1.  För sångmästaren [körledaren], om
gryningens kraft [hind], en psalm som kom till David.

Ps
22:2.  Jag ropade mitt ord: Min Gud, min Gud, varför har du övergett
mig
, min frälsning [seger, befrielse] är långt borta.

Ps
22:3.  Min Gud jag ropar om dagen och du
svarar inte, och om natten och jag får ingen ro.

Ps
22:4.  Och du är helig och bor i Israels
lovsånger [beröm].

Ps
22:5.  På dig litade våra fäder, de hade
tillit, och du räddade dem.

Ps
22:6.  Till dig ropade de [grät de ut]
och de blev räddade, på dig litade de och kom inte på skam.

Ps
22:7.  Och jag är scharlakans röd [en mask] och inte en människa, en förtalad person [Adam, människa], och
föraktad av folken [ett folkens byte].

Ps
22:8.  Alla som ser mig de hånar mig, de börjar prata [öppnar
läpparna], och de skakar på huvudet.

Ps
22:9.  Lita på [Vältra över på, avslöja
för] Jesus [Jashve] han må frälsa [rädda] honom [dem], han må rädda honom [dem]
undan, för han är förtjust i [tyckte om] honom.

Ps
22:10.  För du tog honom fram från magen,
lät honom vara trygg på mammans bröst.

Ps
22:11.  På dig har jag blivit kastad från
moderlivet, du är min Gud, allt från min mammas mage.

Ps
22:12.  Var inte långt borta från mig,
för misshandel [problem, ångest] är nära, för det finns igen som hjälper.

Ps
22:13.  Jag omges av väldiga tjurar,
Basans mäktiga [tjurar] har omslutit mig.

Ps
22:14.  Lejon har öppnat sin mun över mig,
de river sönder och de ryter.

Ps
22:15.  Jag har gjutits ut som vatten, alla mina ben delar sig, mitt hjärta är
som vax som har smält mitt i min kropp.

Ps
22:16.  Torkad som en lerskärva är min
kraft och min tunga har klibbat fast
i gommen, och till dödens stoft för man mig.

Ps
22:17.  För jag omges av horkarlar [hundar], folk från de onda har låtit inringa
mig, man har genomborrat min hand och min fot.

Ps
22:18.  Jag räknar alla mina ben, man ser dem, de skakar i [är
rädda i, vördar, ser ] mig.

Ps
22:19
De delar mina kläder
mellan sig och de kaster lott om mina kläder [mitt
plagg
, min dräkt].

Ps
22:20.  Och du Jesus [Jashve], du min
styrka är inte långt borta, skynda till min hjälp.

Ps
22:21.  Låt rädda mitt liv [min själ]
från svärdet [ödeläggelse], mitt enda från horkarlarnas [hundarnas] hand.

Ps
22:22.  Du har svarat mig och låtit mig
få seger undan lejonens munnar och från vild oxarnas horn.

Ps
22:23.  Jag förkunnar ditt namn för mina bröder, mitt i församlingen prisar
jag dig.

Ps
22:24.  Se på [Se upp till, Frukta] Jesus
[Jashve], prisa honom alla Jakobs barn, ära honom och samlas hos honom alla
Israels barn.

Ps
22:25.  För han föraktade inte och
avskydde inte fattigdomen och ödmjukheten, och inte lät han gömma sitt ansikte
för en, och när man ropade till honom lyssnade han på en.

Ps
22:26.  Från dig är mina lovsånger i den
stora församlingen, jag fullgör mina löften inför dem som ser på [ser upp till,
fruktar] honom.

Ps
22:27.  De eländiga [fattiga, ödmjuka]
äter och de må bli mätta, de som sökt Jesus [Jashve] de lovar honom, han lever
i ert hjärta för evigt.

Ps
22:28.  Alla jordens ändar skall minnas och de må omvända sig till
[bosätter sig hos] Jesus [Jashve] och alla folkens [hedningarnas] släkten må
falla ner för honom, inför ditt ansikte.

Ps
22:29.  För riket tillhör Jesus [Jashve] och han regerar över folken [hedningarna].

Ps
22:30.  Alla jordens välbärgade
[välsignade], som äter av den [förtär den], de må falla ner inför honom, alla
må kasta sig i stoftet, o låt själen leva [deras själar är inte levande].

Ps
22:31.  Kommande släkten skall uppfostra sina barn, de skall lära dem om
släkternas [generationernas] Herre.

Ps
22:32.  De må gå ut och de må förkunna rättfärdighet för folken, att han som
bär fram [gör, erbjuder] den är född.

 

Karl Håkan

http://www.minjesus.blogspot.se/";>www.minJesus.blogspot.se 

- 21/5-19 10:48 -


Karl Håkan Sandell kommenterade FN: Mänskligheten är i fara

Jag
skulle bara i det här sammanhanget vilja påpeka en sak som inte många känner
till. Och det är att här i Sverige har vi inget reellt koldioxidutsläpp. Våra
många skogar suger åt sig mera Koldioxid än de utsläpp vi har. Vi ligger alltså
under 0
och är framme.

Och
då är det ju inte mera är rätt att vi får njuta frukten av att vara framme. Vi
kan alltså fortsätta att köra våra bilar, att flyga, att värma våra hus etc. Allt
det stirrande som vi ser idag i miljöfrågan, gäller inte oss.

Och Miljö Greta som varje vecka påstås sitta utanför Riksdagen sitter på fel ställe.
Hon ska i stället sitta på Himmelska fridens torg i Kina. För i Kina har de koldioxidutsläpp
och påstås dessutom hålla på att bygga fler kolkraftverk.

Men
en sak är viktig här i Sverige och det är att vi inte stänger av kärnkraften.
För den är en av de bidrag som gör att vi ligger rätt på det. Kärnkraft är koldioxid
fri energi, och i ett modernt samhälle som vårt behöver vi energi.

Karl
Håkan

http://www.minjesus.blogspot.se/";>www.minJesus.blogspot.se 

- 8/5-19 15:09 -


Karl Håkan Sandell kommenterade Varför har inte Kristna böneutrop?

Det
är många som skriver om vikten av bön
idag och Jag håller med det är
viktigt att vi ber för vårt land. Det är många krafter som försöker att krossa den
sanna Kristna tron idag.

Men likafullt
är tanken om Kristna böneutrop, att proklamera Jesus som segrare, med högtalare
på våra kyrkor, intressant. Och jag tror det är något vi ska ha med oss.

Vi
lever i ett samhälle där man likaställt
alla religioner idag
. Och det innebär att får den ena göra en sak kan man
inte hindra den andra. Och böneutrop med högtalare är inte den Islamska
traditionen. Det är vanliga manuella böneutrop som är det, så man kan inte
hävda att dagens böneutrop med högtalare skulle vara tradition inom Islam.

Därför
kan vi Kristna kräva att få göra samma sak. Och tänk vilket evangelisations
verktyg det skulle bli.

Karl
Håkanhttp://www.minjesus.blogspot.se/";>www.minJesus.blogspot.se

- 29/4-19 13:31 -


Karl Håkan Sandell kommenterade Det är lättare att tro på Gud än på Darwin

Svar till Karl Håkan Sandell.

lexon ska vara lexikon, ursäkta!

Karl Håkan

http://www.minjesus.blogspot.se/";>www.minJesus.blogspot.se

 

- 25/4-19 15:03 -


Karl Håkan Sandell kommenterade Det är lättare att tro på Gud än på Darwin

Svar till Sam G Ö.

Nu
är det inte enbart slumpen utan det är kombinationen av slump och urval, det
som är bra får fortsätta, det andra tas bort, det är den processen som i det
långa loppet t o m skulle kunna skapa ett lexon om det behövdes.

Karl Håkan

http://www.minjesus.blogspot.se/";>www.minJesus.blogspot.se

- 25/4-19 15:01 -


Karl Håkan Sandell kommenterade Det är lättare att tro på Gud än på Darwin

Svar till Leif.

För
min del tycker jag det är en större Gud, Den gud som redan när han lade
Värdsaltets grund och bestämde de naturlagar som skulle råda, visste att ut av
allt detta skulle komma en människa. Den som klarar det är ju verkligen en Gud.

Karl Håkan

http://www.minjesus.blogspot.se/";>www.minJesus.blogspot.se

- 25/4-19 14:56 -


Karl Håkan Sandell kommenterade Det är lättare att tro på Gud än på Darwin

Jag
tycker det är lite synd att vi fokuserar så hårt på skapelse kontra Evolution. Eftersom
det ger en känsla av att man inte kan vara frälst och född på nytt om man tror
att Gud har skapat med hjälp av Evolution

Men
eftersom det är frälsningen i Jesus och tron på Jesus och hans offer som gäller
så är det alltså möjligt, Frälsningen är oberoende av vilken åsikt man har om
skapelse och evolution. Den beror enbart på om man tagit emot Jesus eller ej.

Karl Håkanhttp://www.minjesus.blogspot.se/";>www.minJesus.blogspot.se

- 25/4-19 13:33 -


Karl Håkan Sandell kommenterade Vi är i krig

Går vi vidare kommer vi till det kriget gäller nämligen Harmagedon, Det är samma namn som Hamongog på Hebreiska i Hes 39:11. Det
är alltså israel och dess förintelse som är hela syftet med det som pågår just
nu.

Upp
16:16 Och han samlar dem till den platsen som på Hebreiska kallas Harmagedon *.

{*
Harmagedon [Megiddos Berg], (se också likheten med Hamongog i Hes 39:11):

Hamongog
= Larmande hopen, hopen som skall ta bort, hopen som rör sig i cirklar; Gogs
tumult, Gogs hop

//
Hamon <hmn> = tumult, oväsen, mängd, folkmassa

//
Gog <gvg>
=
larma, klaga, fantisera, röra sig i cirklar, fest, dela, ta bort)}

Djävulen är ute efter Israel. Och i Hes 39 läser vi följande.

Hes
39:11 Och det blir så att på den dagen ger jag åt Gog * en plats till grav i
Israel**, en motståndarnas [bråkmakarnas, de som vill dela] dalgång [flock] öster om havet och det stoppar
motståndarna, och de begraver där Gog, och hela dess hop [tumult, oväsen], och
de kallar dalgången Hamongog.

Här ser vi att Gaza
remsan
, alltså en plats öster om
Havet
, det är Gogs grav och där ligger just Hamongog. Det här är alltså
precis den bild vi ser idag. Och vi vet att hela världen är ute efter Israel. Så
vi är här i Profetian.

Men vi ser att Jesus kommer att segra och Israel att få
sitt land och det ser vi om vi läser vidare i Hes 39.

Karl Håkanhttp://www.minjesus.blogspot.se/";>www.minJesus.blogspot.se

- 24/4-19 14:14 -Äldre kommentarer →


submit to reddit


Vill du bli frälst?

Ja

Nej


TILLBAKA


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 22, måndag 27 maj 2019 kl. 10:12

Jesus söker: Beda, Blenda!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
söndag 26 maj 2019 23:27

Bed för att Gud ska hjälpa mig till tron på honom. Jag är nykristen och har växt upp med att veta, inte tro. Jag ber, i Jesu namn, om Guds hjälp att få mig att veta att han finns.

Aktuella artiklar


Senaste kommentarer


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp