Webb-TV | Frälsningskandidater NY | Bönesidan | Själavårdssidan NY | Sök | Kontakt
Surfar nu: 510 www.apg29.nu


Kommentarer av

Karl Håkan Sandell

618 kommentarer
 


Karl Håkan Sandell kommenterade Israel annekterar Västbanken?

Vad beträffar GOG kriget så är det redan på gång. Det har
pågått sedan 1948 och har skett i omgångar.

Hes
38:4.  Och jag skall göra det igen och igen med dig [gå med dig i cirklar, leda dig vilse,
vända dig om] och jag skall sätta krokar i din käke och jag för ut dina
följeslagare och hela din styrka med hästar och ryttare, fantastiskt rustade
hela hopen, stora sköldar och skydd, alla hanterar svärden.

Ja det ska äga rum 7
krig
 ser vi i Hes 39:9 och det har vi redan haft.

Hes
39:9 Och innevånarna i Israels städer går ut och bränner och lägger i elden,
sköldar och krokar, bågar och pilar och handpåkar och spjut och de bränner dem
i eld i 7 omgångar [år].

Och vi kan också läsa om Gaza remsan. Ett område öster om havet som Gog ska få till grav.
Israels motståndare fick självstyre där 2005. Och då var vi alltså här i Hes
39:11

Hes
39:11 Och det blir så att på den dagen ger jag åt Gog * en plats till grav i Israel**, en motståndarnas [bråkmakarnas, de
som vill dela] dalgång [flock] öster om
havet
och det stoppar motståndarna, och de begraver där Gog, och hela dess
hop [tumult, oväsen], och de kallar dalgången Hamongog.

{*
Gog=altartopp, tak, röra sig i cirklar, dansa, groggy, fira, fantisera, knota}

{**Israel=Guds
uppreste, Guds upprättade, Guds rättvisa, regerar som Gud}

{***Hamongog=Gogs
tumult, Gogs hop}

Men Krigen kommer att fortsätta och vi kan läsa om de
områden som Palestinierna fick på Västbanken i Hes 39:14 - 15

Hes
39:14 Och man skall alltid skilja motståndare [bråkmakare, de som vill dela] i
landet, motståndarnas gravar är markerade på markens [landets, jordens]
yta, de söker för att till slut rena den
nytt 7 gånger
[i 7 månader].

Hes
39:15 Och de går över motståndarna i landet och märker ut människo- [Adams] ben
[styrka, krafter] och bygger vid dess sida ett tecken intill hans grav,
gravarna hör till Hamongog.

Här ser vi både att strider mm ska komma 7 gånger på nytt (Idag är vi mitt i
dessa 7 nya gånger) och att det också finns andra områden än Gaza, alltså de på
västbanken som har självstyre. Och idag är vi mitt i dessa 7 gånger.

Att Bibeln förknippar Gog med grav är för att det är en Död
religion Israels fiender har.

Och vi ser här alltså att vi kommit långt men att vi inte
är framme än utan att mera kommer att hända. Och för den som vill se vad som
kommer att hända är det bara att läsa vidare i Hes 39. Till sist kommer Guds
fred.

Karl Håkan

http://www.minjesus.blogspot.se/";>www.minJesus.blogspot.se

- 11/4-19 16:09 -


Karl Håkan Sandell kommenterade Israel annekterar Västbanken?

Förödelsens styggelse står redan på helig mark. Det är
Klipp moskén som byggdes 688 och tar man 1260 år på 688 får man just 1948 det
år när Israel bildades.

Och i Daniel kapitel 12 kan vi läsa.

Dan
12:11.  Och från den tiden, det dagliga
[ständiga] offret tas bort och så att förödelsens styggelse [ödeläggande
avgudadyrkan, det utblottande äcklet] sätts upp, är 1290 dagar.

Dan
12:12.  Lycklig den som väntar och har
nått 1335 dagar.

688 + 1290 = 1978 och det var det år som Camp David avtalet
började förhandlas som senare ledde till fred med Egypten och Jordanien.

Och lägger man till 1335 till 688 (alltså det år vi ska
vänta till) så kommer man till 2023. Det är alltså ett mycket intressant år och
vi är snart där och får se vad som händer då.

Karl Håkan

http://www.minjesus.blogspot.se/";>www.minJesus.blogspot.se

  

- 11/4-19 15:49 -


Karl Håkan Sandell kommenterade Tusenårsriket bryter in då Jesus kommer tillbaka

Men det arbete som kommer att vara kvar i 1000 års riket
det är det vi gör för Jesus, för Gud, sprider hans budskap, ber, läser bibeln. Etc.

Det är ju det, det också står att Gud helgade vilodagen. Och
det kommer vi alltså också att göra med 1000 års riket.

Karl Håkan

http://www.minjesus.blogspot.se/";>www.minJesus.blogspot.se

 

 

- 18/3-19 15:08 -


Karl Håkan Sandell kommenterade Tusenårsriket bryter in då Jesus kommer tillbaka

Nu tror jag, jag kommit på, varför det i den traditionella
översättningen om när Gud firar sabbat i 1 Mos 2:1 – 3 står att han vilar sig.

Det är ett profetiskt uttryck för att vi människor inte
kommer att behöva arbeta när vi kommer in i 1000 årsriket.
Redan idag kan vi se
hur maskiner, automater, robotar, och artificiell intelligens gör mycket av det
vi människor gjorde förr och det kommer att bli ännu mera.

Ta t ex självkörande bilar, och andra liknande saker som vi
kommer att möte i framtiden. Det är ett helt annat samhälle på gång än det vi
har idag.

Det här leder till att den vanliga människan inte behöver
arbeta. Man får pengar av myndigheterna så att man kan köpa det man behöver och
får ägna sin dag åt det som man själv vill göra. Det blir som hade man pension
hela livet.

Det är det som är det profetiska budskapet i att Gud vilade
sig på Sabbaten. 1000 års riket kommer att vara fritt från det tvång att arbeta
som vi har idag.

Karl Håkan

http://www.minjesus.blogspot.se/";>www.minJesus.blogspot.se

 

  

- 18/3-19 15:04 -


Karl Håkan Sandell kommenterade Tusenårsriket bryter in då Jesus kommer tillbaka

Det är intressant att läsa om 1000 års riket, och det är en
intressant tanke att Jorden nu snart enligt bibeln funnits i 6000 år, de 6
skapelsedagarna där varje dag är 1000 år.

Och som Christer skriver så är Guds sabbat , 7:e dagen, i 1
Mos 2:1 – 3 en profetia på just 1000 års riket, En tid av fred och frid.

Men det som jag funderar på och undrar över vad det betyder
är att det i profetian i 1 Mos står att Gud vilade sig på Sabbaten. Betyder det
att Gud inte kommer att vara med oss under 1000 årsriket, för han vilar sig.
Eller vad innebär det här.

Jag har själv funderat på det och tror naturligtvis inte
att Gud kommer att försvinna under 1000 årsriket, men man funderar ändå när det
nu står att Gud ska vila sig.

Här är översättningen av 1 Mos 2:1 - 3

1 Mos 2:1 <Trad:> Och
himmelen och jorden och hela dess skara var färdig.

| <Alt:> Och det väldiga namnet och den fasta grunden
och hela dess mängd var fullkomlig [en helhet, färdigt].

1 Mos 2:2 <Trad:> Och Gud
var färdig på den 7:e dagen med sitt verk, som han hade gjort och han vilade
sig
på den 7:e dagen från sitt arbete som han hade gjort.

| <Alt:> Och Gud var färdig i den 7:e perioden med
sitt verk, som han hade gjort och han har omvänt dem [du må komma till
ro] på den 7:e dagen, som ett resultat
av sitt arbete, som han gjort.

1 Mos 2:3 <Trad:> Och Gud
välsignade den 7:e dagen och han helgade den för på den vilade han från allt
sitt verk, skapandet som han hade gjort
.

| <Alt:> Och Gud hyllade den 7:e perioden och han
renade den, för på den hade du vänt om från allt arbete, ledd av uppenbarelsen,
Guds tänkande.

Det är intressant när man läser den Alternativa ( <Alt:>
)  översättningen här för där det står
vilade sig i den traditionella översättningen där står det ”han har omvänt dem”
i den alternativa översättningen. Och där har vi i sådan fall svaret, Gud
kommer inte att vila sig, utan världen är frälst och omvänd, när vi går in i 1000
årsriket.

Karl Håkan

http://www.minjesus.blogspot.se/";>www.minJesus.blogspot.se

- 18/3-19 11:50 -


Karl Håkan Sandell kommenterade Israels profetiska resa

Svar till Martin.

Det är märkligt att läsa de här inläggen där du gång på
gång försöker bevisa att upprättande av Israel i våra dagar inte skulle ha
något med Guds vilja och löften till Israel att göra. Men när man läser Bibeln
ser man klart att så är det. Gud har lovat det som idag händer med Israel och
de ska för alltid få bo i sitt land.

Och det vi ser idag är en fantastisk uppfyllelse av Guds
löften och ett bevis på hans existens.

Och när man vet vilken förföljelse Judarna varit utsatta
för genom historien så känns det obehagligt med den ton som man känner när man läser
dina kommentarer, detta samtidigt som man vet att idag är Gud med Israel precis
som han lovat i sitt ord.

Karl Håkan

http://www.minjesus.blogspot.se/";>www.minJesus.blogspot.se

- 10/3-19 22:31 -


Karl Håkan Sandell kommenterade ”Är det sant att muslimerna får låna kyrkorna som moskéer i Europa?”

För min del tycker jag att det här Bibelordet passar i den
här situationen.

2
Joh 1:7.  Ty många bedragare har kommit
till världen. Dessa som inte bekänner att Jesus [Frälsaren] Messias [Den
smorde, Kristus] har kommit i köttet [som människa]. Den är bedragare [skojare]
och Antikrist.

2
Joh 1:8.  Se till att vi inte må ödelägga
det som vi gjort [arbetat] utan får mota full lön.

2
Joh 1:9.  Envar som överträder och inte
är i Messias [Kristi] lära, han har inte Gud. Den som är i Messias lära han har också Fadern och Sonen.

2
Joh 1:10.  Om någon kommer till er och denne inte för med sig denna lära. Ta inte
emot honom in i ert hem och hälsa honom inte välkommen
[säg inte ära [gläd
dig, må bra] till honom].

2 Joh 1:11.  För den som
välkomnar honom [säger ära [gläd dig, må bra] till honom], han deltar i hans
onda gärning [arbete].

För mig är våra kyrkor etc, ja hela vårt kristna land,
samma som våra hem.

Karl Håkan

http://www.minjesus.blogspot.se/";>www.minJesus.blogspot.se

 

- 10/3-19 21:29 -


Karl Håkan Sandell kommenterade Israels profetiska resa

Svar till AnnMarie.

Ingen blir frälst som inte tar emot Jesus och det gäller
Judarna också. Det är när de tar emot Jesus som sin frälsare och ser upp till
honom och ropar på honom som han kommer och frälser dem. Och det är det som
snart ska hända.

Vi kan läsa om det här när vi läser vidare i Sak 12

Sak
12:10.  Och jag utgjuter nådens och bönens ande, över Davids hus och över
Jerusalems innevånare, och de ser upp till
[med glädje på, intensivt på] mig, den som de stuckit [sårat] och de sörjer över honom som över den
ende sonen, och bitterheten över det [honom] är som bitterheten efter den
förstfödde.

Sak
12:11.  Då [på den dagen] har man stor
sorg i Jerusalem*, som sorgen i Hadad*-Rimmon* på Megiddon* slätten.

{*
Jerusalem, Fredsstaden, Fridsstaden, den fullkomliga staden, staden i säkerhet,
den kompletta staden; Hadad = våldsam, hård, bryta, rop, ströva, gunga; Rimmon
= granatäpple, granatäppleträd; Megiddon = mötesplats, domsskölden, domens
upplösning}

Sak
12:12.  Och landets sorg [klagan] är
separerad grupp [släckte] för grupp [släckte]. Davids hus för sig, och deras
kvinnor för sig. Givarna [Natans hus, givandets hus] för sig och deras kvinnor
för sig.

Sak
12:13.  Prästfolket [Levi hus] för sig
och deras kvinnor för sig, Evangelisterna [Shimis hus, förkunnarnas hus] för
sig och deras kvinnor för sig.

Sak
12:14.  Alla grupper [släkter], de
resterande grupperna [släkterna], varje grupp [släkt] för sig och deras kvinnor
för sig.

Sak
13:1.  Då [på den dagen] blir det en källa öppnad för David och för dem
som bor i Jerusalem, till nytta mot synd
och orenhet.

Och vi kan citera ur Nya testamentet när Jesus talar till
Judarna strax före sin död och uppståndelse. Då säger han just det här att de inte ser honom
igen förrän de säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn.

Mat
23:37.  Jerusalem*, Jerusalem, som dödar
profeterna och stenar de som har sänts till dig, hur många gånger har ja g inte
velat samla dina barn, som en höna som samlar sina kycklingar under vingarna.
Men ni vill inte.

{*
Jerusalem = Fredsstaden, Fridsstaden, den fullkomliga staden, staden i
säkerhet}

Mat
23:38.  Se, ert hus [familj, bostad]
överges [lämnas, ges bort] och blir öde [öken].

Mat
23:39 Jag säger därför till er: Nu ser
ni
[känner] mig faktiskt
[verkligen] inte igen, förrän ni säger:
Välsignad
[prisad] är han, som
kommer
[framträder, går,
passerar, går omkring, växer
] i
Jesu
[Herrens, Jahves] namn.

Mat
24:1.  Och när Jesus [frälsaren, Jashve,
Herren] går ut och lämnar templet kommer hans lärjungar till honom, för att
visa på templets hus.

Mat
24:2.  Och Jesus säger till dem. Så är
det, ni ser allt detta klart. Men jag säger till er det skall verkligen inte
lämnas sten på sten, nej verkligen inte, det skall ödeläggas.

Jesus ska alltså komma igen till Judarna när de ropar på
honom och det är då han slutligen ska frälsa och rädda dem. Så någon automatisk
räddning för Judarna finns inte utan den kommer när det böjer sig och tar emot Jesus
som sin frälsare.

Karl Håkan

http://www.minjesus.blogspot.se/";>www.minJesus.blogspot.se 

- 10/3-19 18:09 -


Karl Håkan Sandell kommenterade Israels profetiska resa

Svar till Steven.

Jag förstår inte att någon kan tvivla på att det vi ser
idag när Israels barn flyttar hem, att det är en uppfyllelse av profetian och
att Gud håller vad han lovat till Israel. Det vi läser i Profetian är ju det
som vi ser går i uppfyllelse. Då ska vi tacka Gud för vi vet att han finns och
fullföljer sina löften.

Och det gör han naturligtvis också för oss, och inte bara
för Judarna, Israel.

Gud välsignar alla sina barn, men på olika sätt.

Karl Håkan

http://www.minjesus.blogspot.se/";>www.minJesus.blogspot.se

- 10/3-19 11:24 -


Karl Håkan Sandell kommenterade Israels profetiska resa

Låt oss titta på några bibelord som handlar om Israels
förlåtelse och upprättande. Vi börjar med några versar ur Hes 36:

Hes
36:33.  Så säger Herren Jesus [Jashve],
då när [på dagen] jag har renat er från alla era missgärningar, skall jag låta
de förstörda städerna bli bebodda och uppbyggda.

Hes
36:34.  Och du skall arbeta med det
förstörda landet som var ödelagt, inför allas ögon som går förbi.

Hes
36:35.  Och man säger: Det förstörda
landet har blivit som Edens [ljuvlighet, lust, behaglig] lustgård, och ruin
städerna, och de förstörda, och de fördärvade, är nu verkligen ordentligt
uppbyggda och bebodda.

Hes
36:36.  Och de hedningar, som är kvar
runt omkring, skall förstå [erkänna, förklara], att jag Jesus [Jashve] har
byggt de fördärvade och planterat det förstörda. Jag Jesus [Jashve] har talat
och handlat [gjort].

Hes
36:37.  Så Säger Herren Jesus [Jashve],
jag vill göra mera än det här för Israels folk [hus], med de saker som händer
med dem, jag förökar [gör mera] dem som en mänsklig [Adams] fårhjord.

Hes
36:38.  Som en hjord av heliga får, som
en hjord för Jerusalems fest [högtid], så är de förstörda städerna, med människoskarorna
[hjordar av människor] och de vet att jag är Jesus [Jashve].

Vidare från Hes 37:

Hes
37:12.  Så profetera och säg till dem: Så
säger Herren Jesus [Jashve], se jag öppnar det ställe där jag begravt er och
låter er komma upp från det ställe där ni, mitt folk, begravts av mig, och jag
skall låta er komma till Israels land.

Hes
37:13  Och ni skall veta [känna] att jag
är Jesus [Jashve], i det jag öppnar det ställe där jag begravde er och i det
jag låter samla er från det ställe där jag begravde er, mitt folk.

Hes
37:14.  Och jag lägger min ande i er, och
ni lever, och jag skall låta er vila i ert land, och ni vet [känner] att jag,
Jesus [Jashve], har talat och har handlat [har gjort], säger Jesus [Jashve].

Vidare från Hes 39:

Hes
39:23 Och det vet [förstår] hedningarna [folken], för Israels folk [hus]
uppenbarade sin synd, att de förrått mig, så att jag dolde mitt ansikte för
dem, och så att jag gav dem i deras fienders [prövningens] hand och de föll
alla för svärd.

Hes
39:24 I likhet med deras ruttenhet [ohederlighet] och som deras synd gjorde jag
mot dem, och jag dolde mitt ansikte för dem.

Hes
39:25 Men säger Herren Jesus [Jashve]: Nu tar jag tillbaka Jakobs [den
lögnaktige, hälfångaren, ersättaren] exil och jag förbarmar mig över hela
Israels folk [hus] och jag nitälskar för mitt heliga namn.

Hes
39:26 Och de förlåts det de skämts över och all deras synd som fört dem bort
från mig, i det de återvänder till sin mark med trygghet och utan bävan.

Hes
39:27 I det jag återför dem från folken och jag samlar dem från deras fienders
land och jag helgas i dem, inför många hedningars [folks] ögon.

Hes
39:28 Och de vet att jag är Jesus Guds son [Jashve Gud], i det jag uppenbarar
dem för hedningarna [folken], och jag samlar in dem på deras mark och jag
lämnar dem inte, för de skall vara där [för deras namn].

Hes
39:29 Och inte mera låter jag dölja mitt ansikte för dem, eftersom jag har
utgjutit min ande över Israels folk [hus], säger Herren Jesus [Jashve].

Vidare från Sak 12:

Sak
12:2.  Se, jag sätter Jerusalem* som en
berusningens [fruktansvärt omskakande] bägare, för alla folk runt omkring, och
också över Juda blir det så, i försvaret [belägringen] av Jerusalem.

{*Jerusalem
= Fredsstaden, Fridsstaden, den fullkomliga staden, staden i säkerhet}

Sak
12:3.  Och det sker i de dagarna att jag
göra Jerusalem till en betungande sten åt alla folk, en delad börda som de vill
dela [de delar] och som erbjuds till alla landets [jordens, traktens] hedningar
[folk].

Sak
12:4.  På den dagen [tiden] säger Jesus
[Jashve] slår jag alla hästar med okunnighet [bestörtning, oskuld], och dess
kusk med vanvett, men över Juda hus är mina ögon klarsynta, och alla folkens
hästar slår jag med blindhet.

Sak
12:5.  Och Juda* hövdingar säger i sina
hjärtan: För mig är Jerusalems invånare styrka, genom Guds son folkskarornas
Jesus [Jashve Sebaot Gud].

{*
Juda = firad, prisad, vördad, dyrkad}

Sak
12:6.  På den dagen sätter han Juda
hövdingar som elds skålar bland veden [i träden] och som flammor i en kärve,
och de skall sluka alla folken runt omkring, till höger och till vänster, och
man slår sig ner i Jerusalem som även framöver skall ligga där Jerusalem
ligger.

Sak
12:7.  Och först låter Jesus [Jashve]
frälsa [rädda] Juda hem [tält], för att inte Davids hus och de som bor i
Jerusalems ära skall vara större än över Juda.

Sak
12:8.  Då [på den dagen] försvarar Jesus
[Jashve] sitt Jerusalem, och de svaga är då hos dem som David och Davids hus är
likt Guds utsände [budbärare, ängel] Jesus [Jashve], inför dem.

Sak
12:9.  Och då [då på den dagen] begär
[kräver] jag att alla hedningar [folk] som kommer mot Jerusalem skall förgöras
[ödeläggas].

Sak
12:10.  Och jag utgjuter nådens och
bönens ande, över Davids hus och över Jerusalems innevånare, och de ser upp
till [med glädje på, intensivt på] mig, den som de stuckit [sårat] och de
sörjer över honom som över den ende sonen, och bitterheten över det [honom] är
som bitterheten efter den förstfödde.

Sak
12:11.  Då [på den dagen] har man stor
sorg i Jerusalem*, som sorgen i Hadad*-Rimmon* på Megiddon* slätten.

{*
Jerusalem, Fredsstaden, Fridsstaden, den fullkomliga staden, staden i säkerhet,
den kompletta staden; Hadad = våldsam, hård, bryta, rop, ströva, gunga; Rimmon
= granatäpple, granatäppleträd; Megiddon = mötesplats, domsskölden, domens
upplösning}

Här har vi alltså  ett antal Bibelställen som klart
talar om att Israel ska förlåtas av Gud och upprättas i sitt land för att evigt
förbli där. Och när man läser här är det ingen tvekan om att det gäller dagens Judar och dagens Israel.

Karl Håkan

http://www.minjesus.blogspot.se/";>www.minJesus.blogspot.se 

- 10/3-19 10:03 -Äldre kommentarer →


TILLBAKA


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 16, fredag 19 april 2019 kl. 05:14

Jesus söker: Olaus, Ola!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De som blev födda, inte av blod, inte heller av köttets vilja, inte heller av någon mans vilja, utan av Gud." - Joh 1:12-13

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som min Herre och Frälsare. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Jag ber om förlåtelse för alla mina synder. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
fredag 19 april 2019 01:02

Be för en tonårig kille som nästan bara sitter och spelar data på sin lediga tid.
Be att han får kamrater att umgås med och hittar en rätt församling att tillhöra.

Aktuella artiklar


Senaste kommentarer


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp