Live | Bönesidan | Sök | Kontakt
Surfar nu: 635 www.apg29.nu

Kommentarer av

Roine Öberg

803 kommentarer
 


Roine Öberg kommenterade Människans desperata försök att rädda sig själv från döden

Kanske hittar vetenskapen nyckeln till att göra människor (odödliga) och detta tillstånd går kanske ej att reversera om någon skulle ångra sig, kanske blir det i samband med Antikrists framträdande att han erbjuder (evigt liv) till den som tar emot märket och tillber honom!
.
Vi kan läsa något som skulle kunna tala för det i Uppenbarelseboken.
Upp
6 I de dagarna ska människorna söka döden men inte finna den, de ska längta efter att dö men döden ska fly ifrån dem.
https://www.apg29.nu/a/3o9
Guds Frid!

- 21/3-19 15:47 -


Roine Öberg kommenterade Nådens kraft

Svar till Martin.

Jag skrev
Jesus kom inte för att döma utan för att frälsa när han kom till Jorden som människa....
Du svarade

Jesus ger oss viktiga sanningar, Han säger: "Jag dömer ingen". Det är inte teologi. Det är sanning i dess renaste form. Däremot kanske det inte stämmer överens med din "teologi"

?
För kvinnan i Sykar så räckte det med en bägare vatten för att Jesus skulle ge henne en plats i Himmelriket i all evighet.
Menar du allvar? 
Utan omvändelse och tro blir det inget liv i evighet. Se rövaren på korset det är minimum vad som krävs för frälsning, Jesus säljer inte evigt liv för en bägare vatten.....om hon blev frälst var det för sin tro och sitt vittnesmål om Jesus.....osv

Såhär förstår jag det. Vi jämför liknelsen om mannen med pundet i Lukas 19 med det du skriv om din synd.

"Jag har dömt mig själv skyldig till all synd som jag har begått i mitt liv, jag är medveten om att jag förtjänar döden och evig pina pga de synder jag gjort mot Herren"

’Herre, här har du ditt pund. Jag har haft det undanlagt i en duk, 21för jag var rädd för dig. Du är ju en hård man, du tar ut vad du inte har satt in och skördar vad du inte har sått.’

Här hänger jag inte med alls?? 
Om vi därför säger att vi har gemenskap med honom, men fortsätter att leva i mörker, då ljuger vi. Vi håller oss ju inte till sanningen. Men om vi lever i ljuset, på samma sätt som han är ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och Jesus, hans Sons blod renar oss från all synd.  Om vi säger att vi är utan synd lurar vi bara oss själva, och sanningen finns inte i oss. Men om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi påstår att vi inte har syndat så gör vi honom till en lögnare, och hans ord finns inte i oss.
1 Johannesbrevet 1:6‭-‬10 NUB
https://bible.com/bible/916/1jn.1.6-10. NUB
GVD

- 19/3-19 22:41 -


Roine Öberg kommenterade Sanningen om uppryckandet och Jesu återkomst

Svar till Leif.

Herren vill att vi ska vara förberedda på att lida för vår tro, lidandet är som en röd tråd genom hela Bibeln och tron prövas i lidandet, slutet på denna tidsålder kommer att bli en svår prövning för vår tro och lidandet enormt, om vi inte är beredda på det värsta så kommer vi inte mäkta med, om det blir så som jag tror.......men om vi skulle ryckas bort före så har vi inte förlorat något på att vara beredda......

Jag tror att kyrkan kommer att vara med om Antikrists framträdande så står det tydligt och klart i Bibeln, om man inte förvränger det som står där till att betyda något annat, så som pre trib förespråkarna gör..... det finns t.o.m pre trib förespråkare som erkänt att det inte står något om ett uppryckande före vedermödan i Bibeln, (inte en vers finns) men de säger att det står mellan raderna😲

Och är man ärlig när man läser Bibeln så förstår man att man får ta till läsning mellan raderna för att komma fram till slutsatsen pre trib rapt....och tolka om alla ställen som säger något annat och det är en hel del ställen🙄 det verkar vara andemakter bakom detta, eller masshypnos🤯 

Önskar att alla hade mod att tro på att Herren är mäktig att bevara oss och föda oss genom Vedermödan, i stället gör man om bibelordet så att det inte längre går ihop, bara för att få till en betydelse som man själv vill ha....pre trib tilltalar köttsliga kristna som inte är beredda att betala priset för att följa Jesus....och det finns även de  som vill även ha en Jesus som är lätt att (sälja in) vid evangelisation.....och då skapar man en egen Jesus i ullstrumpor som förlåter allt och alla utan att man behöver försaka något för att följa honom.....den vilkorslösa nåden....lite surdeg syrar hela brödet.

Det blir så lätt till ett annat evangelium.

Sanningen skall göra er fria.......

GVD

- 19/3-19 20:57 -


Roine Öberg kommenterade Nådens kraft

Svar till Martin.

Jesus kom inte för att döma utan för att frälsa när han kom till Jorden som människa....

Men alla som inte har sitt namn i livets bok kommer ju att dömas en dag, vem kommer döma dessa enl din teologi? 

Om du skriver att varken Jesus eller fadern kommer att döma någon, så låter det ju som att nåden inte har någon gräns och alla kommer att bli frälsta och ingen dömas till den brinnande sjön? 

Förstår du hur jag tänker?

Jag har dömt mig själv skyldig till all synd som jag har begått i mitt liv, jag är medveten om att jag förtjänar döden och evig pina pga de synder jag gjort mot Herren....det är just detta som gör nåden och frälsningen så stor och dyrbar, det var för våra synder skull han spikades upp på korset, tänker man på det varje gång man frestas så kan det bli lättare att stå emot synden. Det är som om vi ropar korsfäst, korsfäst om vi syndar med vett och vilja. 

För Jesus tog vårt straff på sig, för att vi skulle kunna bli frikända och han sände sin Ande för att vi skulle få hjälp och kraft att stå emot djävulens alla attacker och förvandlas genom helgelsen till att bli mer och mer likt honom.

Frälsningen är av nåd men vi måste ta emot nåden genom lydnad.....och kraften till denna lydnad får vi genom Den Helige Ande.

Heb 6:4-8

Ty människor som har av­fal­lit fast de en gång har bli­vit upp­lys­ta och sma­kat den him­mels­ka gåvan, fått del av he­lig an­de och sma­kat Guds go­da ord och den kom­man­de värl­dens kraf­ter, dem är det omöjligt att på nytt föra till omvändel­se, ef­tersom de korsfäster Guds son en and­ra gång och gör ho­nom till åtlöje. En åker som får rik­ligt med regn har Guds välsig­nel­se om den su­ger upp vatt­net och skänker od­la­ren hans gröda. Men bär den törnen och tist­lar är den värdelös. Förban­nel­sen är in­te långt bor­ta, och slu­tet blir att åkern bränns av.

Heb 12:25

Ty syn­dar vi med vett och vil­ja ef­ter att ha lärt känna san­ning­en återstår in­te läng­re något of­fer för syn­der­na; då väntar en fruk­tansvärd dom och en glu­pan­de eld som skall förtära dem som trot­sar Gud. Den som över­ger Mo­ses lag måste ut­an förs­ko­ning dö, om två el­ler tre vitt­nar mot ho­nom. Hur myc­ket hårda­re straff förtjänar då in­te den som tram­par Guds son un­der si­na fötter, van­hel­gar förbunds­blo­det, ge­nom vil­ket han har bli­vit hel­gad, och kränker nådens an­de? Vi känner ho­nom som har sagt: Min är hämn­den, jag skall ut­kräva den, och vi­da­re: Her­ren skall döma sitt folk. Det är fruk­tansvärt att fal­la i den le­van­de Gu­dens händer.

GVD

- 19/3-19 19:56 -


Roine Öberg kommenterade Nådens kraft

Svar till Martin.

Läs ditt eget citat från Bibeln noga med betoning på de första orden i meningen.

Jesus svarade, helt i enlighet med Joh 8:15: "’Jag dömer dig......efter...(ditt eget erkännande)

Om varken Fadern eller Sonen dömer någon vem är det som dömer då?

Och jag såg en stor vit tron och honom som satt därpå; och för hans ansikte flydde jord och himmel, och ingen plats blev funnen för dem. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen, och böcker blevo upplåtna. Och jämväl en annan bok blev upplåten; det var livets bok. Och de döda blevo dömda efter sina gärningar, på grund av det som var upptecknat i böckerna. Och havet gav igen de döda som voro däri, och döden och dödsriket gåvo igen de döda som voro i dem; och dessa blev dömda, var och en efter sina gärningar. Och döden och dödsriket blevo kastade i den brinnande sjön; detta, den brinnande sjön, är den andra döden.

Uppenbarelseboken 20:11‭-‬14 SVEN

https://bible.com/bible/166/rev.20.11-14. SVEN

Vet ni inte att de heliga skall döma världen? Om nu världen skall dömas av er, duger ni då inte till att döma i de minsta mål? Vet ni inte att vi skall döma änglar? Skall ni då inte kunna döma i vardagliga ting?

Första Korintierbrevet 6:2‭-‬3 SFB98

https://bible.com/bible/160/1co.6.2-3. SFB98

GVD

- 19/3-19 13:16 -


Roine Öberg kommenterade Nådens kraft

Amen 

Kämpa den goda kampen.... 

En tröst till de som kämpar mot synden.... Jesus själv gjorde motstånd mot sitt kötts vilja så till den grad att han svettades blod...han är vår förebild, så vill han också att vi ska bli....i förhållande till synden..

Ännu har ni inte gjort motstånd ända till blods i er kamp mot synden. Ni har glömt den uppmaning ni får som söner: " Min son, förakta inte Herrens tuktan och tappa inte modet, när du tuktas av honom. " "Ty den Herren älskar tuktar han, och han agar var son som han har kär. " Det är till er fostran som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som med söner. Och var finns väl en son som inte tuktas av sin far? Om ni inte får en sådan fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inte riktiga söner.

Hebreerbrevet 12:4‭-‬8 SFB98

https://bible.com/bible/160/heb.12.4-8. SFB98

Guds frid!

- 18/3-19 13:35 -


Roine Öberg kommenterade Sanningen om uppryckandet och Jesu återkomst

Det femte sigillet, här är vi långt in i vedermödan, här ser vi att församlingen är kvar på Jorden och de sista som ska möta martyrskap för sin tro.
Och åt var och en av dem gavs en vit klädnad, och de blev uppmanade att vara stilla ännu en liten tid, tills antalet av deras medtjänare och bröder, som skulle dödas liksom de, hade blivit fullt.
Johannes Uppenbarelse 6:11 SFB98
https://bible.com/bible/160/rev.6.11. SFB98

Vid 6 sigillet rycks församlingen upp?

Herrens dag! 

Och jag såg när Lammet bröt det sjätte sigillet. Då blev det en stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgdräkt, och hela månen blev som blod.

Johannes Uppenbarelse 6:12 SFB98

https://bible.com/bible/160/rev.6.12. SFB98

Och de hörde en stark röst från himlen säga till dem: "Kom hit upp!" Och de steg upp till himlen i ett moln, och deras fiender såg dem. I samma stund blev det en stor jordbävning, och en tiondel av staden störtade samman. Sju tusen människor dödades vid jordbävningen. De övriga greps av skräck och ärade himlens Gud.

Johannes Uppenbarelse 11:12‭-‬13 SFB98

https://bible.com/bible/160/rev.11.12-13. SFB98

I upp 14:11-13 kan vi läsa att de heliga, alltså de

Som håller fast vid Guds bud och tron på Jesus."

Är kvar och deras uthållighet prövas i vedermödan! 

Röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. De har ingen ro eller vila vare sig dag eller natt, dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn. I detta visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus." Och jag hörde en röst från himlen säga: "Skriv! Saliga är de döda som härefter dör i Herren. Ja, säger Anden, de skall vila sig från sitt arbete, ty deras gärningar följer dem."

Johannes Uppenbarelse 14:11‭-‬13 SFB98

https://bible.com/bible/160/rev.14.11-13. SFB98

Guds frid!

- 18/3-19 09:37 -


Roine Öberg kommenterade Sanningen om uppryckandet och Jesu återkomst

Svar till SAS.

Vilka är då de 144000? 

De är inte uppryckta före vedermödan, men de är garanterat heliga det ser vi i beskrivningen av dessa i upp14:4-5  och de är av Israels folks stammar, de är alltså Israel = Israeler och Inympade det är dessa som följer lammet vart det går=de lyder troget Gud i allt.

Det betyder att de inte kan vara kvinnans övriga barn eftersom de är kvinnan/Israel 

GVD 

- 17/3-19 19:37 -


Roine Öberg kommenterade Sanningen om uppryckandet och Jesu återkomst

Svar till SAS.

Vilket Israel menar du då här? 

Låt oss titta på versen igen! 

Och draken rasade mot kvinnan och gick bort för att strida mot hennes andra barn, mot dem som håller Guds bud och har Jesu vittnesbörd.

Vi ser ju här att Hennes barn har Jesu vittnesbörd, vilka barn av Israel talar vi om då?

Och vilket Israel föder barn som håller Guds bud och har Jesu vittnesbörd? 

Ingen kan hålla Guds bud och ha Jesu vittnesbörd om han/hon inte har fötts på nytt och Den Helige Ande bor i honom/henne

De är alltså församlingen/kyrkan! 

I Uppenbarelse boken 13:7-10

Läser vi om de Heliga, ingen är helig om inte Guds Ande bor i honom/henne 

De är alltså församlingen/kyrkan! 

Och de är inte uppryckta än! 

Vi är ju alla inympade i Israel så vi är en del av det äkta olivträdet....

GVD!

- 17/3-19 10:08 -


Roine Öberg kommenterade Sanningen om uppryckandet och Jesu återkomst

Svar till AnnMarie.

Ja, det skulle kunna vara så, det är i alla fall det som blir resultatet av Antikrists framträdande att alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok kommer att tillbe odjuret, det blir ju en otäck enighet likt babels torn, med Antikrist som den ledande figuren som (oövervinnerlig) gud!

Ett av dess huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det, och man tillbad draken, därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sade: "Vem är som vilddjuret, och vem kan strida mot det?"

Johannes Uppenbarelse 13:3‭-‬4 SFB98

https://bible.com/bible/160/rev.13.3-4. SFB98

Vi ser ju i dag hur den falska ekumeniken och de falska profeterna ökar idag och leder sina följare till Rom. 

GVD

- 16/3-19 16:03 -Äldre kommentarer →


TILLBAKA


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 12, lördag 23 mars 2019 kl. 18:11

Jesus söker: Gerda, Gerd!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De som blev födda, inte av blod, inte heller av köttets vilja, inte heller av någon mans vilja, utan av Gud." - Joh 1:12-13

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som min Herre och Frälsare. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Jag ber om förlåtelse för alla mina synder. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
lördag 23 mars 2019 14:14

Gode gode Gud jag är helt nere
Min dotter mår inte bra vet inte
hur allvarligt det är än
men alla symtom finns på cancer
Be för henne kära bönevänner
Hon har småbarn som behöver
henne grip in

Aktuella artiklar


Senaste kommentarer


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp