Surfar nu: 592 www.apg29.nu


Kommentarer av

Tomas N

916 kommentarer
 


Tomas N kommenterade Sådden - Matt 13:1-9

Svar till Ann-Sofie.

Jag älskar verkligen Guds ord och vet att det bär kraft och liv, sanning och kärlek . Men det jag ville lyfta fram var att allt har sin givna plats i Guds rike.

Vi skall som Jesu lärjungar inte göra oss så obetydliga att vi hänvisar till ordet endast, då människor som bär Guds rike inom sig och är använbara verktyg och kanaler för Guds kärlek och sanning och rättfärdighet kan få vittna om Gud på ett konkret sätt.

Sedan har orden en bärkraft inom sig. Vare sig det är kraftfulla sanningar som använts av tidigare generationer och profeter eller våra egna givna av Anden eller vägledning som vi kan ge människor med profetisk och andlig vishet som vi kan få från Gud.

Allt som bär liv, klarhet, ger hopp eller delar mellan rent och orent (synd och rättfärdighet) bygger upp en människa och leder oundvikligen till Gud även om själva evangeliet också måste framföras konkret.

Skrifterna har ingen magisk kraft i sig, men texterna vittnar om Gud och Anden ger repons på det som står där. Det kan även ge en systematisk överblick över praktiska ochandliga sanningar hur man skall leva , det andliga kriget och hur man skall bygga församling

De första generationerna lärjungar/kristna hade ingen bibel och hade inte heller alltid lagen och profeterna. Och skulle vi drabbas av svår förföljelse så biblar blir förbjudna och beslagtas eller förstörs, så kommer Guds rike och folk ändå klara sig med den Helige Andes hjälp och i överlåtelsen, relationen och efterföljelsen.

Vi är kallade att vara ljus och salt, förkunna om frälsningen, dela Guds kärlek och sanning och lägga händerna på de sjuka etc till Jesus kommer tillbaka.

Våra gärningar och ord följer oss och vi skall bli dömda enligt dessa en dag. Så vi har ett ansvar för våra liv.  Så vi kan inte hänvisa till Guds ord eller Hans allsmäktighet istället för att vi själva skall handla rätt.

Våra gärningar är vårat ansvar. Guds ord skall användas rätt och Gud själv tar ansvar för det, men vi är ansvariga att använda Guds ord rätt

Om vi använder orden rättt, så blir det som det står skrivet att Guds ord aldrig återvänder fåfängt. Vissa saker är elementära, men kan ändå bli fel om de används på fel sätt.

Hoppas ni förstår vad jag menar

- 18/7-19 00:21 -


Tomas N kommenterade Sådden - Matt 13:1-9

När det gäller Johannes 3:16 och andra enkla frälsningsbeskrivande verser så tror ja man måste se det ifrån den tidens perspektiv och förutsättningar.

Hebreisk språk och kultur innehöll inte begreppet tro som inte ocks hade lydnad som följde.

Enkelheten i många frälsningsverser borde ses som i hur generöst det nya förbundet är jämfört med det gamla.

Om tron och omvändelsen är genuin kan inget skilja oss ifrån Gud som det står i Romarbrevet 8.

Jesus hårda uppmaningar om vad som gäller för den som vill följa honom gäller fortfarande.

Jag tror stor del av kristenheten idag är livrädd för allt som kan räknas som gärningar.

Varför kan man undra om man läser apostlagärningarna? Men frälsningen är en gåva som ges till den som säger ja till Gud, omvänder sig och tror

- 17/7-19 21:39 -


Tomas N kommenterade Sådden - Matt 13:1-9

Jag gillar att detta tas upp. För detta mysterium är ju när det förmedlas och blir verksamt i en människa det dyrbaraste som finns. Att gå från mörker till ljus, att få sina synder förlåtna och bli pånyttfödd och få tillhöra Gud nu och i evighet

Jag skulle beskriva det som att när Guds rike och Hans egen närvaro på ett eller annat sätt strålar rätt på och in i en människa och denne då tar emot detta i en viss grad så har prosessen att  bli frälst kickstartat. Denna process menar jag ser sedan olika ut och tar olika lång tid , men innehåller alltid någon form av uppenbarelse om vem Gud och Jesus är genom att någon kristen berättar , genom att Guds ord får uppenbara om vem Gud är eller på andra sätt (t ex drömmar och visioner). Det måste också innehålla en omvändelse där vi förstår och vill lyda Gud och lägga ned synden.

Sedan kommer Helige ande in som en gåva , sedan mera vid vattendop och andedopet som kan se väldigt olika ut. Oavsett i vilken ordning allt sker så har alla Guds barn tillgång till den Helige Ande och den som gjort Jesus till Herre är också i strid med synden och rättfärdigheten och befrielsen är ett löfte och en gåva från Gud till alla barn. Men vi måste vara villiga i den livslånga helgelsevandringen som är parallell med den livslånga tillväxten i kunskap och erfarenhet/tjänande som vi förväntas delta i för att ge Gud äran med våra liv

Jag vill inte ge skriftens ord den stora rollen som man ibland läser om . Även om det är skarpt, levande och verksamt , så är det de utlevda manifesterade gärningarna som vittnar om Guds rike mest och som gör skillnad och är ett levande vittnesbörd om att Gud är på riktigt

Människan val att ta emot evangeliet och att tjäna den goda sidan snarare än den onda är det som avgör om evangeliets frön skall slå rot och växa. Varje människa bär ansvar för sin handlingar och alla har sin fria vilja

Frälsning, andedop och pånyttfödelse tycker jag är svåra att exakt sätta fingret på då det varierar från person till annan. Men om man i sitt hjärta fått en uppenbarelse om att Gud är på riktigt och sedan valt Honom, så är man "ombord", men sedan följer några viktiga steg t ex vattendopet. Men Gud ser till hjärtat och det bästa är att ingen kan hindra en människa som Gud söker eller vice versa, men vi skall hjälpa alla och varandra i dessa viktiga steg.

Som barnmorskor och de som tar hand om och uppfostrar barn

- 16/7-19 23:59 -


Tomas N kommenterade Första grunderna av Kristi lära - Omvändelsen

Bra undervisning.

Uppenbarelsen om att Gud verkligen finns och att Jesus är Guds son måste oftast komma ifrån att någon har predikat eller delat evangeliet. Den viktigaste omvändelsen till Gud är ett övernaturligt verk som är både Guds verk och människans vilja och val i samverkan.

Men annars tror jag det finns en allmän kamp och fundering som människor har som är kopplad till samvetet och att Gud har ett frö hos varje människa som gör sig till känna. Där kan man nog prata om olika omvändelser i det stora och det lilla ifrån det onda till det goda

Människan är ansvarig för sina handlingar , men kan inte frälsa sig själv.

Inom calvinismen har uppstått en missuppfattning som gör att människor väntar på att Gud skall "ge" omvändelse. Jag tror det handlar om att vi skall med hjärta och handlingar ifrån det onda och att det är Gud som genom Helige ande uppenbarar om synd så att vi kan omvända oss.

Han låter i sin kärlek och barmhärtighet sitt ljus lysa över våra situationer så att vi med vårt hjärta omvänder oss. Det är i mina ögon ett samspel.

Jag tycker även Torben Söndergård har en bra liknelse med det samspelet som liknar ett schackparti där Gud väntar på vår respons på vad Han har gjort

- 6/7-19 15:15 -


Tomas N kommenterade Klimatrörelser

Man kan se hur de olika rörelserna kommit in i kyrkan när det börjar dyka upp saker som

regnbågsmässor, feministpastor, klimatgudstjänster och manifestationer och upprop emot främlingsfientlighet  och andra liknande saker.

Sa inte Jesus själv att  "Detta evangeliet om riket skall predikas i hela världen och sedan skall slutet komma"   Vad är då evangeliet om Guds rike? Paulus upptäckte både av praktisk erfarenhet och säkert av Andens ledning att endast evengeliet om den korsfäste och uppståndne Jesus håller.

Allt detta andra som kan vara vettiga värderingar, men ibland inte ens det måste vi sätta en gräns för så att det inte kommer in på ett felaktigt sätt in i det heliga och kärnan och frälsningavgörande.

Gud hjälpe oss att göra detta på ett tydligt sätt utan att i onödan hålla på och bråka med varandra.

Jesu frid!

- 4/7-19 10:51 -


Tomas N kommenterade Klimatpredikanter

Det finns några strömningar som böjer sig för världsliga politiska rörelser inim kyrkan och de flesta är liberala i någon form , så det är beklagligt och gör att man blir kluven eller dras in i världens alla ideologiska och politisk rörelser.

Men det finns eskatologiska läror som också öppnar för att tro på klimatalarmismen och hela rörelsen. Bibeln lär ju inte ut något annat än att denna värld skall förgås. Så även om vi skall förvalta den, så finns ingen anledning till att drabbas av panik.

Våra kroppar skall förgås, förföljelse skall komma och prövningar och hela jorden skall förgås, men själen skall leva för evigt och det är det vi skall vara mest angelägna om.

Var finns bra och balanserade predikanter och bibellärare som kliver fram och talar lite sanning, så att vi inte dras in i denna panik.

Jag menar inte att alla kristna skall fokusera på att bli experter på allt som skall ske i sluttiden. Nej Jesus uppmaning är ju att vara ljus och sanning och verka för att rädda själar och dela Guds rike.

Men denna värld skall förgås, så man skall inte dras med i klimatpanik och medföljande livsval och åtgärder

- 3/7-19 11:12 -


Tomas N kommenterade Hatet från Pride

Ja, så länge drivkraften är "pride" d v s högmod, så kommer det inte bli bra. Det är i grunden också ofta en hämndlystnad , sårade känslor och en vilja att själva stå överts på tyronen och få ära och diktera för andra hur samhället skall se ut.

Se bara på USA, s damfotbollsstjärna Megan Rapinoe och hennes utspel

Vi får be och verka för att ljuset över detta går upp för många så att man inte böjer sig för och tillber denna rörelse.

Givetvis måste vi som kristna också verka för och bemöta sargade människor met Kristi kärlek och förmedla hopp, kärlek och budskapet om sann upprättelse och helande

- 3/7-19 11:01 -


Tomas N kommenterade När kommer Jesus?

Svar till Leif.

En kommentar till liknelsen om de 10 jungfruerna och den viktiga uppmaningen med att se till att "ha olja i sin lampa" enligt denna liknelsen.

För det första så vill jag aldrig göra en direkt koppling till "uppryckelse" och tolkningar om denna . Nej det framgår ju att det är ett stort allvar i att inte Jesus öppnar dörren när man sedan knackar på. I mina ögon handlar det om att gå förlorad och missa frälsningen.

Jesus pratar mest till judar, men även alla på den tiden trodde på någon Gud, fast det varierade vilken gud man trodde på.

Och det hjälper nog att kunna lite om hur judiska bröllop gick till på den tiden, men är ändå inte helt nödvändigt.

Liknelsen handlar om att det fanns och finns de som vill ha del av ett bra erbjudande. T ex en fantastisk bröllopsfest. Att vara förberedd och alltså kunna vänta tills brudgummen kommer måste kopplas till alla andra ord från Jesus att den som inte tror på Honom kommer inte till Fadern och hamnar i fördömelse.

Värt att repetera att detta budskapet gick ut till ett folk som var i förbund med Gud och visste förutsättningarna. Sedan skulle evangeliet gå ut till alla folk och gör så ännu idag.

Att inte förbereda sig för en mycket generös bröllopsfest handlar om att inte ha ingått ett förbund med Gud och därmed inte ha någon relation med Jesus. Därför finns det varnande svaret och domen som tyvärr många kommer få höra   "Gå iväg, jag känner er inte , ni som sysslar med orättfärdigheter"

Jag tror det är mycket rädsla som kommit ur den omdiskuterade uppryckelsefrågan och även filmen "Left behind" Klart många funderar på om man skall bli uppryckt eller kvarlämnad.

Men det enda som Bibeln är tydlig med är att man skall varje dag ha ett rent "konto" med Gud och inga ouppklarade affärer och obekänd synd . Vi vet inte om nästa dag är oss given och vår relation skall hållas ren så att vi kan stå oklanderliga på domens dag.

Bibeln talar om att efter detta livet skall vi dömas efter våra gärningar. Jesu blod köper oss fria, men bara om vi bekänner våra synder och lever i en levande relation med Jesus

Gör vi detta så får slutet komma som det vill, vi är då väl förberedda och har olja i våra lampor och är "visa jungfrur" enligt liknelsen

- 1/7-19 00:48 -


Tomas N kommenterade När kommer Jesus?

Som tur är finns inget extra vi behöver göra vad jag kan förstå när Jesus kommer tillbaka. Ingen risk för troende att "missa tåget" så att säga.

Men det är viktigare än någonsin att göra det som alltid varit svårt. Att hålla sig nära Jesus , göra upp med sin synd och orenhet och leva i en relation och ett lärjungaskap.

Då är man söker i Guds hand oavsett vad som sker.

Jag kan inte se någon fara i att hålla ögonen uppe för fiendens alla tricks och knep. Han är fullt aktiv och verksam och förleder många som tillåter det och inte tar Gud och  situationen på allvar.

- 26/6-19 12:33 -


Tomas N kommenterade När kommer Jesus?

Med tanke på de som är nya i tron så tror jag det är bättre att fokusera på det viktigaste.

Jesus pratar mycket om domens dag och den behöver vi alla ha med i grunden på även den simplaste teologin.

Då spelar det mindre roll om uppryckande är del av samma skeende som Jesu återkomst eller om det skiljer tusen år däremellan.

Återkomsten finns det mycket bibeltexter om. Uppryckande och tusenårsriket inte så mycket och framför allt inte i klartext från Jesus egen mun.

Värre är ju att kristna och pånyttfödda ständigt bråkar om detaljer kring uppryckande utan att enas eller komma till djupare kunskap i större utsträckning.

Vandringen, helgelse, lärjungaskapet är så mycket viktigare än att ägna tid åt uppryckandets lära . Därför skulle inte jag gå dit med någon som jag vill hjälpa att växa i kunskap och tjänande.

Det räcker med att vara redo och leva med slutet och återkomsten närvarande i sinnet och livsåskådning

- 25/6-19 14:12 -Äldre kommentarer →


Tack för att du läser Apg29. DELA gärna till dina vänner. Du kan också stödja Apg29 genom att sätta in en valfri GÅVA på BANKKONTO 8169-5,303 725 382-4. På internetbanken går det att ställa in så att du automatiskt ger en summa varje månad. Men om du hellre vill kan du SWISHA in en frivillig summa på 070 935 66 96. Tack.


Vill du bli frälst?

Ja

Nej


TILLBAKA


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 29, torsdag 18 juli 2019 kl. 12:51

Jesus söker: Fredrik, Fritz!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
torsdag 18 juli 2019 11:32

Tack för bönesvar,ber fortsatt till Dig Gud att vägleda.Vägled så att jag kan fatta rätt beslut ang avtalet.Vill inte vara misstänksam o misstroende,men har tyvärr dålig erfarenhet...Vågar o ska jag?

Morsan reklam


Aktuella artiklar


Senaste kommentarerSTÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp