Surfar nu: 634 www.apg29.nu

Kommentarer av

Tomas N

928 kommentarer
 


Tomas N kommenterade Brist på överbevisning

När det gäller evangelisation så har jag inte mött eller sett någon som gör detta av fel orsak eller i köttet, men tyvärr ofta med lite bristande teologi och mänskliga tankar om vad som leder människor till tro.

När det gäller församlingar och gudstjänster så är bristande teologi och mänskliga strategier orsak till ljummet evangelium.

Men man kan inte skryta med det som man fått som gåva(helige ande) och det ser olika ut i olika tider och andens kraft ligger inte i ett högt tonläge i den som predikar eller särskilt Gudsfruktig uppsyn. Människor är olika, men frukten av Gudsmän/kvinnor är frukten som följer. Man leder andra till tro, omvändelse och efterföljelse på ett eller annat sätt.

Och "prestationsrädslan" är ett sidospår som är kopplat till några specifika generationer.

Det som är gemensamt för alla är att få möta Gud, bli pånyttfödd och därefter stå emot väldens dragningskraft och alla falska andligheten.

- 20/8-19 17:29 -


Tomas N kommenterade Rävar på västmuren i Jerusalem - ett profetiskt uppfyllande

Svar till https://www.apg29.nu/ravar-pa-vastmuren-i-jerusalem---ett-profetiskt-uppfyllande-35634#115204";>Sven Thomsson.

Detta är väl lite tveksamt sätt att tolka Matteus 24 på.    Allt som Jesus lärde ut gäller väl det nya förbundet?  Det var ju hans uppdrag att undervisa om det nya förbundet på 3, 5 år innan Hans uppdrag avslutades på korset och uppståndelsen.

Det finns massor med bibelställen som går i linje med att kristna skall få lida på liknande sätt som Jesus själv. Det ingår ju i att ta sitt kors och följa Jesus. 

Judarna har ju lidit , men inte för Jesu namns skull. Här menas bara lidande för att man bär Jesus vittnesbörd, vilket den breda majoriteten av judar inte gjort

Man behöver läsa hela nya testamentet ständigt och rotera runt texterna så ser man en röd tråd av samma undervisning från alla författare.

Och aldrig i de texterna finner man något som liknar 1900-talets västliga teologi som lägger så mycket fokus på Israel, judar och GT texter. Det är ett modernt tillägg

- 19/8-19 22:55 -


Tomas N kommenterade Tjänster i församlingen

Jag håller inte riktigt med om att profeterna  skall profetera helgelse enbart.     Helgelse är en av grunderna i undervisningen, men som glömts bort , förmodligen som en motreaktion på den lite lagiska hållningen tidigare och omfattande syndakataloger .

Jag tror inte heller att innehållet i församlingars verksamhet helt kan skyllas på evsaknad av Helige andes smörjelse.

Det finns ingen automatik i att smörjelse av Helige Ande levererar bra undervisning, profetia och utflöde i alla tjänster.

För alla troende individer måste själva låta Andens utgivelse blandas med god undervisning som man själv skaffar sig med förståndet och studier.

Men sanningens Ande leder oss bort ifrån all bristfällig undervisning som finns och om inte annat märker man att det inte funkar i praktiken

I mina ögon har och skall man ha lite av varje i de olika tjänstegåvorna och tjänsterna  och även om det är lagarbete , så skall alla troende kunna fundera bra själva eller i en liten grupp på  två eller tre pesoner.

Den Helige Ande distribuerar alla gåvor och tjänster som Han vill och efter behov och Jesus är ju församlingens huvud.

Blir man för ensidig så tenderar man till att sluta ta ansvar för andra och sina handlingar

- 19/8-19 22:45 -


Tomas N kommenterade Sann nådes­förkunnelse och omvändelse­förkunnelse

Tack för feedback Martin och Bertil !  Jag kanske var otydlig och detta är ett svårt ämne som behövs tas tag i.

Problemet är ju en generation av kristna som inte  fått höra om helgelse och att sann omvändelse fortsätter hela livet. Det står ju skrivet "Arbete på er frälsning"

Nåd, kommer från Gud , men vår respons genom en tro som i saknar rätt Gudsfruktan  och rätt uppenbarelse om syndens destruktivitet ger en ostadig vandring med Gud.

Mycket av detta tror jag kommer från läran om att man inte kan förlora sin frälsning oavsett vad man gör. Kombinerat med den rädsla som finns för det som idag klassas som gärningar och prestation.

Jag skulle tro att den närmsta beskrivningen är den om Nikolaiternas lära eller det som Petrus och Judsbrevet skriver om  . Kristna som tillåter synd och även läran(teologin) formats så att den tillåter detta.

Samfundsledare är kanske så rädda för att hamna i det hårda klimat som fanns i tidigare generationer . Men Bibeln lär väl ut att man skall både kunna ha den disciplin som Jesus och Paulus undervisar om utan att bli fariseer . Den smala vägen helt enkelt.

Vi är livrädda idag för prestation och gärningar och därmed all form av helgelseprocess .

Men att skilja på rent och orent är själva kärnan i den kristna vandringen. Och det måste göras genom  Guds kärlek och det nya förbundets fulla undervisning och en förståelse av det andliga kriget om människors själar och uppdraget på den här jorden

- 15/8-19 12:40 -


Tomas N kommenterade Sann nådes­förkunnelse och omvändelse­förkunnelse

Tack för artikeln Holger!  Det farliga ligger i att man är rädd för att prata om omvändelse och helgelse.

Även att nåd egentligen också används som att förklara den kraft och kallelse som följer med ett lärjungaskap. Paulus skriver om detta .

Så nåd, förlåtelse från synd , omvändelse och pånyttfödelse och återläsning är alla oförtjänta, men en ö ernaturlif del av att man väljer Gud och i går ett förbund.

Dagens kyrka är livrädda för att hamna i det som man tror är gärningar.  Även o.vändelse och helgelse ses som gärning och prestation.

Kvar blir en teologi där man endast pratar o. Nåd och kärlek. Och tyvärr kan det bli en teologi där både människan och Gud verkar tycka att det kvittar om man faller i synd eller inte.

Det är väl det som rätteligen kallas hypernåd. Nåden har blivit överfokuserad och andra bitar har utelämnat. Frukten är inte bra och skapar en generation utan stora bitar av nödvändiga delar av den kristna vandringen och Guds folk är svaga och klent utrustade .

Vi behöver bra lärare , teologi och en utåtriktad verksamhet som bär frukt och manifesterar Guds rike tydligt

- 13/8-19 15:06 -


Tomas N kommenterade Sodomstecknet

Svar till Tomas N.

En fundering och tillägg som jag fick.

Dagens samhälle är extremt inriktat på individen och många former av kollektivism är sedd som misstänkt eller irrelevant förutom det globala ansvaret.

Och synd är i mina ögon lika på individnivå. Alltså att var och en på sin nivå är kallad att omvända sig ifrån den synd som man själv gör eller är frestad av.

Det som drabbar ett samhälle är när vissa grupper drar Guds vrede över delar av eller hela samhället så borde det talas om. Då är det inte längre ett individuellt problem.

Exempel på detta är även spel och kasinon där Las Vegas är ett exempel eller Tax free resor eller där fylleriet blir koncentrerat. Eller swingersklubbar och hemsidor som lanserar otrohetsaffärer för gifta.  Dock så är hbtq ett unikt syndfäste där man inkluderar minderåriga på ett skamlöst sätt.

Jag tror att ur Guds ögon är den kollektiva summan av synd lite annorlunda än den vi har. Vår bedömning av vad som är förmildrande och föremål för Guds barmhärtighet är säkert påverkad av lobbyverksamhet. Men Guds  hjärta och ögon låter sig inte påverkas.

Syndakatalogens ca 10 punkter som finns i NT och främst Paulus brev gäller alltjämt. Och endast hbtq försöker på allvar rättfärdiga sin synd. De andra bedragare och våldsmän rycker på axlarna och tror inte att någon Gud finns

Så vi behöver göra skillnad på

Individens perspektiv

Mänsklighetens perspektiv

Guds perspektiv

Guds folk skall inte gömma sig här, vi har ett ansvar att förmedla vad Gud vill säga

- 7/8-19 14:23 -


Tomas N kommenterade Jesus var inte socialist

Bra artikel.    Marx och de andra hade ju en plan att omvälva och vända upp och ned samhället som var byggd på kristen grund. Låt vara att det kapitalistiska systemet , med privat ägande alltid innehållit en kamp där de som har mycket skall dela med sig till de som inte har. Detta är också reglerat i Mose lag.

Marx , Engels och de andra var smarta då de använde en del av det nya förbundets budskap i förvriden form. Marx var prästson, så han kunde evangeliets budskap.

Det kristna folkets ansvar och uppgift är att förstå rätt vad Gud hade tänkt. Jag tror det funnits influenser som varit "vänster" som påverkat hur vi tror. Kanske Jesusrörelsen var sådan, då den uppstod ur hippierörelsen i Californien på 60-talet.

Det finns texter i ordspråksboken som visar på att man inte alltid skall ta den svages parti och det finns andra texter som också visar på detta och konsekvens av att arbeta och göra rätt för sig.

Kanske är det så även på det politiska området såsom på många andra att vi behöver förstå rätt det nya och gamla förbundet för att se rätt på hur människan skall leva.

När det gäller KD, så tror jag deras ursprungliga namn beskriver bättre deras ambition och plats i politiken.(Kristen demokratisk samling)

Socialismen och liberalismen kommer jobba hårt att blanda upp kyrkans budskap med sina religiös/politiska doktriner genom SVK och Equmenia främst och alla samfund om de kan

- 7/8-19 14:05 -


Tomas N kommenterade Sodomstecknet

Bra artikel. Det vi ser mer och mer är vilken politisk och andlig maktfaktor hbtq rörelsen blivit.  Många goda kristna syskon vill också lyfta upp mera normala synder och överträdelser på samma nivå och det kan delvis vara sant.

Men eftersom Gud är densamme genom alla tider även om vi lever i ett nytt och bättre förbund n de på Mose tid, så ger bibeln tydligt vittnesbörd om detta

Lagen om sexuell renhet i 3 mosebok säger tydligt att andra folk ägnade sig åt alla former av grov perversitet vilket tillsammans med  avgudadyrkan och annan orenhet skäl till att Gud kommenderade sitt folk att erövra dessa länder och krossa dessa folk-

Även så lär Gud förinta Sodom just på grund av dessa perversiteter.

Själv gör jag tolkningen att sexuell perversitet var en av anledningarna till syndafloden, kanske gör andra samma tolkning. Vi vet att det förekom sexuella relationer och avkomma mellan änglar och människor och säkert en hel del annat som inte finns beskrivet i detalj.

Men för mig är det ingen tvivel om att det finns olika grader av synd. Krig och aggresioner har förekommit i stor skala och t o m folkmord vilket är illa. Men det blir i mina ögon en ytterligare dimension när allvarlig synd och orenhet flyttar in i människans inre och intimare krets såsom familj och kommande generationer. Det blir till slut ingen plats kvar för renhet och äkta kärlek över generationer som också kan leverera karaktär och uthållighet

Den som samtycker och ger sitt gillande till alla dessa prideparader och den hela rörelsen skulle jag säga är förblindade av tidens anda och lurade av det politiska trycket  från den "nya religionen" som pratar om militant tolerans byggd på en upphaussad och starkt överdriven förföljelse , som säkert ofta är drivan av den inre andliga konflikten som många bär på.

De röster i samhället som borde lyftas fram borde vara sådana av god karaktär och föredöme, men vi lever i en tid där en revolutionär ande får ta stor plats och där en passiviserad liberal anda är en annan kraft som styr.

Kristna måste våga vara salt och ljus i denna tid. Det finns nåd , omvändelse och befrielse att få för alla typer av syndare inklusive de som hakat på denna hbtq rörelse

- 7/8-19 00:33 -


Tomas N kommenterade Det är bättre att gå ut än att gå in

Ja, Uppdraget som vi har fått är att förkunnna Guds rike om syndernas förlåtelse och erbjudandet om evigt liv och att få tillhöra och få en upprättad relation med Gud.

 Och alla som tror och omvänt sig från synd och mörkrets välde har fått Helig Ande och har del av kallelsen , så egentligen behövs intet specifikt extra .

Sedan är det i praktiken väldigt bra och t om nödvändigt delvis att ha en grupp syskon och ha en viss kunskap, så man vet vad man förmedlar och det är bra att be tillsammans.

Men inget hindrar någon att gå ut och berätta och snarare är det så att den viktiga iverna och viljan att göra detta kvävs och dör om man istället förblir en passiv kyrkobesökare eller internetdebattör åt det kristna hållet.

Och jag gillar verkligen bönemöten och tror det är viktigt, men dessa kan inte ersätta evangelisation. Evangelisation är vad Jesus befallde oss att göra. Att be själv eller i grupp är an daglig och vilktig del av relationen med Gud och strategiskt bra och nödvändigt för att ge ledning och framgång för den utåtriktade verksamheten som verkar till att utbreda Guds rike som räddar människor till frälsning .

Att vänta på Gud och "vänta i Jerusalem" istället för att arbeta i kallelsen och utsändningen som vi fått är i mina ögon en övertolkning av GT texterna och har en god vilja, men liten frukt och som en reducering  av det Gud vill ha gjort bland människorna

- 3/8-19 15:12 -


Tomas N kommenterade Gatuhundar räddar baby ur brunn

Svar till Annika.

Kanske lite väl att kalla människan "skapelsens största misstag"

Djur är enkla och tama djur ofta en hjälp till oss.

Men Gud är mest intresserad av människor och vi behöver ansträ gå oss mera i att älska varandra, det är Guds tanke , vilja och instruktion. Men ibland är det svårt och ofta behöver man både kärlek och klara gränser och tillrättavisning bort ifrån det onda.

En del går långt i att prioritera djur och natur för att människor är krävande och utmanande, men det tror jag inte är Guds ordning

- 22/7-19 09:14 -Äldre kommentarer →

Tack för att du läser Apg29. DELA gärna till dina vänner. Du kan också stödja Apg29 genom att sätta in en valfri GÅVA på BANKKONTO 8169-5,303 725 382-4. På internetbanken går det att ställa in så att du automatiskt ger en summa varje månad. Men om du hellre vill kan du SWISHA in en frivillig summa på 070 935 66 96. Tack.


Vill du bli frälst?

Ja

Nej


TILLBAKA


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 34, onsdag 21 augusti 2019 kl. 04:37

Jesus söker: Jon, Jonna!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
tisdag 20 augusti 2019 23:03

Min man är utförsäkrad.Vi ropar om hjälp från Gud! Önskar såklart hälsa för honom i första hand men även att Vårherre förser oss med mat o pengar till räkningar! Tack för all hjälp vi fått hittills!!


Morsan reklam


Aktuella artiklar


Senaste kommentarer


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp