Surfar nu: 628 www.apg29.nu

Kommentarer av

Tomas N

943 kommentarer
 


Tomas N kommenterade Ska vi vänta på den stora väckelsen?

Svar till https://www.apg29.nu/ska-vi-vanta-pa-den-stora-vackelsen-36232#115989";>Stefan Jonasson .

Stefan, du vänder dig hela tiden emot det som handlar om helgelse och att arbeta med sig själv i Andens kraft till kristuslikhet. Och emot gärningarsom följer med som ett naturligt paket av efterföljelsen. Och du är emot alll form av andlig krigsföring och befrielse.

Du kritiserar starkt oss , som gör detta, men hamnar i mina ögon oundvilikgen själv i enanklagande position by default eftersom du lägger så oerhört mycket fokus på själva frälsningen som skall fixa allt i den kristnes väg. Det är obalanserat och inte hållbart.

När det gäller sovande, så finns massor av exempel både i GT och NT att passivitet och ljummenhet ofelbart smygeer sig på varje troende och enda motmedlet är en levande relation med Gud både personligt och i gemenskap som innehåller bön , god undervisning och faktiskt utåtriktad verksamhet. Utan den utåtriktade verksamheten så tenderar man att driva bort ifrån vad Jesus hade tänkt med församling och lärjungaskap och allt blir teoretiskt.   

Vi missar ycket idag och paniken/rädslan för gärningar tror jag ligger i att vi inte kan rätt se skillnaden på oss idag och de lagrärda judarna som på allvar menade sig ha uppfyllt sin del av förbundet med Gud genom laglydnad. Dessutom blir den utåtriktade verksamheten(främst diakoni) ett substitut i en kyrka där tron är död och endast vissa gärningar finns kvar. 

Det som artikeln syftar på med sovande troende skulle jag vilja koplettera med Paulus ord om att många borde redan vara lärare, men har själva inte kommit ur barnstadiet och äter fortfarande mjölk andligt sett.

Bristen är stor på bra undervisning skulle jag säga. Det är resultatet av trenden med sökarvänliga kyrkor och kulturanpassad undervisning

Det är som det står i Hosea. "Mitt folk går under på grund av brist på kunskap"

Och dessutom ar vi massa stridigheter p g a dessa bristande kunskaper och felaktiga inslag som fått fäste i delar av kristenheten.  Spelar inte så stor vad jag säger eller om jag blir ytterligare en som kritiserar, men jag tror vi alla ser på dessa brister idag

Enda  man kan göra är attjobba med sig själv främst, men försöka bidra så gott man kan på ett eller annat sätt- Redan skedda skador är som det är men alla kan omvända sig och god undervisning och bra kyrkor från idag och framåt som hjälper folk att växa, tjäna , ovända sig och bli helade är vägen framåt.

Och att vakna ur slummern är kanske för många ett första och allvarligt steg i allt detta

Guds välsignelse

- 14/9-19 20:19 -


Tomas N kommenterade Ska vi vänta på den stora väckelsen?

Undrar om inte alla förväntningar om väckelse är ett resultat av olika kristna rörelsers fokus på detta. I verkligheten så är pånyttfödelse och lärjungaskap driven av och en frukt av att Jesus är radikal och förändrar liv. Alltså väckelse på individnivå i mindre skala där församling och evangelisation bryter fram.

Att fokusera på en större väckelse skapar frustration , passivitet och gränsar till avguderi av väckelsen själv.

Den kristna väntar inte, utan lever sina dagar i tro och som vanlig människa med extra mening med livet att vinna frälsning för sig själv och andra.

I själ och hjärta kan man vänta på mötet med Jesus i evigheten, men den Helige Ande och ordet uppmanar oss inte till passivitet. Livet skall levas efter Guds vilja och med en iver för Guds rike redan här och nu eftersom detta är Guds vilja med de som känner Honom

- 13/9-19 17:19 -


Tomas N kommenterade ”Herre, vi vill se Jesus”

Amen!   Guds rike är tänkt att bäras , manifesteras och spridas genom alla kristna.  Och det bär med sig något unikt. Frid , rättfärdighet och sanning och kärlek och övernaturlig kraft till att omintetgöra djävulens verk som är fysiska och själsliga sjukdomar och angrepp.

Många andra organisationer och religioner gör goda gärningar, men en människas upprättelse med Gud är tänkt att bära en alldelse särskilt frukt. Inte att vi skall skryta om detta eller blir perfekta, men det syns allt och märks där Guds rike bryter fram.

Kyrkorna idag är inte tänkt att vara lika döda som synagogorna var på Jesus tid då han gick dit för att undervisa om det nya. Så se upp för död religion, tanken och inställningen där är ofta god, men det finns mer och kraft i namnet Jesus och Guds rike är inte livlöst och former och kostymer endast utan förvandlar liv

- 6/9-19 12:32 -


Tomas N kommenterade Forskare undersöker möjligheten att äta människor för att rädda klimatet

Det är i mina ögon en trend och utveckling som pågått ett tag , där djuren och naturen värnas på ett sätt som till slut blir extremt och där människan inte längre är högst i hierarkin.

Det som började bra , har slutat i extrema tankar

Det blir konsekvenserna av att människan leker Gud och kastar om i Guds ordning och hierarki

- 5/9-19 12:40 -


Tomas N kommenterade Världsberömd porrstjärna bor i tunnlar under Las Vegas

Den andliga lagen även i NT är att i den kristna gemenskapen kan man inte släppa in synden på ett sådant sätt att den växer och ställer till problem.

Varje människa måste ta fighten mot synd genom en omvänd livsstil.

Jag pratar inte om lagiskhet här, men Paulus skriver tydligt om detta i korintierbrevet.

Och detta tycker jag är riktlinjen för denna svåra fråga. Den kristna gemenskapen är tänkt att hantera om människor är frälsta eller lever som kristna.

För mycket medkänsla och omsorg eller för hård perfektionism gör inte jobbet och bygger inte Guds församling.

Teologi skall levas ut praktiskt. Och allt vi gör skall ge ära till Gud på ett eller annat sätt

- 5/9-19 10:16 -


Tomas N kommenterade Världsberömd porrstjärna bor i tunnlar under Las Vegas

Människan består av ande , själ och kropp. Syndnaturen och demoner kan anfäkta både kroppen och själen. Det är därför som våra känslor, magkänsla och allmänna övertygelse måste prövas inför Guds ord och vad Jesus säger om saker.

Under helgelseprocessen och växande i Kristus blir både kroppen och själen alltmer ren. Dock aldrig på den nivå som Jesus, när han säger

"Nu kommer den här världens furste, men mot mig förmår han inget" 

I den kristna efterföljelsen är därför våra tankar och beslut väldigt viktiga. För vi kan fatta bibliska beslut med Andens och förståndets hjälp även om själen har ett svagt område.

Men vi skall bevara vårt hjärta eftersom livet utgår därifrån.

Johannesbrevet säger både att Guds barn inte syndar, och att alla gör det och måste tala sanning om detta.

Det här är lite av ett mysterium.

Jesus säger ofta, Gå och synda inte mer. Och vi vet att den som tjänar synden, tjänar också den onde, så det är en livslång kamp för många på vissa områden.

Men Helige ande ger kraft och med omvändelse från synd och vilja/karaktär så bryter vi ned fästen.

Petrusbrevet säger. Var Heliga så som Gud är helig.

Vi kristna skall inte anklaga varandra, utan uppmuntra. Men vi måste tala sanning om synd och inte låtsas. Synden får konsekvenser.

Guds kärlek ser jag som också en "tough love"

Vi måste klara av även hårda uppmaningar så som Hebr 10:26.

- 4/9-19 15:09 -


Tomas N kommenterade Världsberömd porrstjärna bor i tunnlar under Las Vegas

Hela kapitel 7 och 8 och även 6 är en lång beskrivning av hur det är att leva som kristen och hur man skall t "ta på sig den nya människan", alltså leva i Kristus och efter andens lag. Min tolkning är att stora delar  av Romarbrevet är adresserat till judar med en djupt inpräntat laglydnad , som vi inte känner så väl.

Men likaväl så är kampen mellan ett liv i anden och ett i köttet något som alla människor står inför.

Och även om inte Paulus nämner detta så mycket här, så är den himmelska lagen sådan att utanför Kristus så finns anklagelse från djävulen och hela hans välde. Vilket Gud tillåter eftersom synd är att tjäna och vara slav under mörkret.

Texten som ni tvistar om ser jag som att Rom 8:1 har i KJV ett tillägg som är en beskrivning av hur en människa som följer andens väg lever. Det kan inte tolkas som ytterligare ett krav.

Romarbrevet 6, 7 och 8 ser inte jag heller som dömande och som sätter upp totala värden och väl, utan är som en utförlig instruktion om hur den kristne skall tänka och bemöta den andliga kampen.

Romarbrevet är fullt av löften och starka beskrivningar om Guds rike. Men man måste läsa längre stycken i ett svep för att få med sig vad Paulus menar.

KJV är i det här stycket bättre tycker jag, liksom ofta annars också. Man skall inte behöva vara professor i grekiska och hebreiska för att förstå vad Gud genom Paulus vill ha sagt

- 3/9-19 10:28 -


Tomas N kommenterade Facebook tog bort SVT:s klipp ”Kuk i hatt” - Det var hatbrott

Svar till https://www.apg29.nu/facebook-tog-bort-svts-klipp-kuk-i-hatt---det-var-hatbrott-35963#115659";>AnnMarie.

I mina ögon så är det samma typ av mindset som ser fram emot en"intressant tid" , som de vi läser om i Bibeln som sa

Tack Gud far att jag inte är en syndare som de där andra , eller

Tack Gud för att jag tillhör de utvalda och inte de andra packet( mina egna ord)

Nyckeln tror jag ligger i att man inte kan se skillnaden mellan gamla och nya förbundet.

I det nya förbundet görs inte skillnad mellan människor i grunden, MEN  principen mellan rent och orent kommer Gud ändå upprätthålla, dock inte utan att folk skall få chansen att välja det goda och därmed Jesus och hållas sig till det

I texterna fån GT var det glasklart, Gud hade ett förbund med ett fysiskt folk och de andra var i mörkret och objekt för all slags avvisning och oftast med rätta.

Man måste leva i det nya förbundet, annars kan man inte deklarera att man älskar Jesus och håller sig till Honom . Och detta sätts på prov när man läser texterna från GT, för där reser sig tempelsystemet och lagen sig upp och blir stor igen och detta balanseras bara ut igen när Hans som är vägen sanningen och livet får lysa upp allt med sin närvaro.

Först då och med Jesus ögon förmår man älska alla människor med Guds kärlek. MEN vi har fortfarande mästarens egna texter om att inte kasta pärlor för svin och att endast stanna hos fridens män med budskapen om Guds rike

Det är inte " intressanta tider" som stundar, utan fruktansvärda och en strid och kamp utan dess like. Glädjen och äran finns bara i att Guds rike utbreds mitt i detta lidande och att själar räddas från undergång

Sa inte de stora profeterna under Guds närvaro , Jag förgås och bävar. Gudsfruktan är början till vishet

- 2/9-19 17:46 -


Tomas N kommenterade Världsberömd porrstjärna bor i tunnlar under Las Vegas

Svar till Stefan Jonasson .

Bibelexemplet som Jesus använder är kvinnan som blivit förlåten mycket och därför älskar mycket. En kvinna som verkar levt ett liv jämför art med hon i artikeln. 

Detta är åtråvärt bland många kristna, att ha en radikal omvändelse. Men det är också en tuff väg.

Bibeln berättar om att hon (Maria från magdala) blev befriad från 7 demoner. Befrielse är mycket viktigt i kombination med annat som helar, bygger upp och ger lärjungaskap.

Den so. Blivit befriad har fått ett sådant starkt Gudsmöte att det inte behövs några löften om evig frälsning trots omfattande återfall.

Ett starkt Gudsmöte gör att man klarar Guds tuffa kärlek som säger till oss att det är vårt eget beslut och uppdrag att hålla ut till slutet och följa Gud. Han är med oss hela tiden ja absolut.

Men man kan inte tjäna Gud ena dagen och djävulen nästa dag. Då behöver man antagligen befrielse. Och efter befrielsen följer uppmaningen att inte synda mera, eller så komer demonerna tillbaka med 7faldig styrka.

Kristendom är inte för de som inte kan bestämma sig. Ingen är diskvalificerad eller för svag eller smutsig, men man måste välja väg och djävulen är alltid närvarande med sina erbjudanden

- 2/9-19 08:45 -


Tomas N kommenterade Facebook tog bort SVT:s klipp ”Kuk i hatt” - Det var hatbrott

Att en global mediaaktör som representerar den politiska korrekta nya "religion" av liberalism och demokrati plockar bort ett inslag som SVT och svensk åsiktslobby försvarar , visar återigen på att vi ofta är ett väldigt extremt land.

Några kristna är blixtsnabba med att börja skylla allt på islam och bli hyperfokuserade på alla möjliga konspirationer där islam är inblandade.

Islamism är ett problem, men vissa överdriver och tar inte ansvar för allt annat. Det är bekvämt att skylla allt på vissa grupper.

Dessutom blir jag illa till mods när annalkande stora konflikter och t om världskrig benämns som "intressanta tider"

Har ni med denna syn "bokat biljetter" på bra läktarplats i dessa kommande apokalyptiska skeenden, eller har ni någon minsta bävan eller oro över att det kommer bli tufft för alla människor framöver?

- 1/9-19 23:56 -Äldre kommentarer →

Tack för att du läser Apg29. DELA gärna till dina vänner. Du kan också stödja Apg29 genom att sätta in en valfri GÅVA på BANKKONTO 8169-5,303 725 382-4. På internetbanken går det att ställa in så att du automatiskt ger en summa varje månad. Men om du hellre vill kan du SWISHA in en frivillig summa på 070 935 66 96. Tack.


Vill du bli frälst?

Ja

Nej


TILLBAKA


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 38, onsdag 18 september 2019 kl. 13:13

Jesus söker: Orvar!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
onsdag 18 september 2019 09:13

Gode Gud lindra min plåga
jag har ej råd att besöka
mina barn. Jag är ständigt
ledsen av längtan. Ångesten
är total.
Be att jag blir fri.


Käre Jesus hjälp


Morsan reklam


Aktuella artiklar


Senaste kommentarer


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp