991 online! | Sidvisningar idag: 172 934 | Igår: 171 455 |

www.apg29.nu

Live Apg29 med Christer Åberg: Tisdag 21.00 · Torsdag 21.00 · Lördag 21.00


Kommentarer av

nils

2348 kommentarer
 


nils kommenterade Man säger att Jesus dröjer

Svar till Solan.

Se Rom.3:11-16 där Paulus förklarar att de som Ej haft någon lag, skall då ej dömas efter lagen utan skall dömas efter Samvetets lag då alla har ett moraliskt medvetande.
Det visar sig däri att vi ser alltid när andra felar, men erkänner ej när vi gör detsamma.
Det allvarliga är ordet i V 12;"Alla de som utan lag har Syndat skola ock utan lag Förgås, " 
Men de blir då dömda efter det andliga ljus de har, vilket vi alla blir.

- 15/10-18 17:10 -


nils kommenterade Man säger att Jesus dröjer

Jag tror som du Mikael att Matt.24:14 först måste uppfyllas, "Och detta Evangelium om riket skall bliva Predikat i Hela VÄRLDEN till ett vittnesbörd för ALLA Folk. Och Sedan Skall Änden Komma!"
Herren kan Ej hämta sin Oförberedda Brud ännu, där de flesta ännu sover andligt!
¤¤¤
Han kan ej heller vända Ryggen till alla människor som Ej känner Honom, utan att de får en Ärlig chans innan vredesdomen kommer.
För mig är det Otänkbart att Guds Kärlek skulle tillåta det!
Har läst ett 10-tals vittnesbörd om den Kommande Världsvida Väckelsen som Herren har lovat och talat om till sina profeter, så det kommer att Ske.  Amen, Halleluja!

- 15/10-18 11:35 -


nils kommenterade Man säger att Jesus dröjer

Svar till Bertil Rosenius.

Jag instämmer i det du skriver; varför Varnat Bibeln för A-krist märke, om vi då redan är Uppryckta??
De icke troende kommer att utan tvekan taga hans märke, så villiga de är att acceptera Alla nya Tekniska Innovationer i samhälleta tjänst!
I luk.19:27-30 säger Jesus klart att Strax Efter Noa och Lot räddadning, följde guds Straffdomar.
V 30;"Alldeles på samma sätt skall det ske den dag då människosonen uppenbaras!"
¤¤¤ 
I Matt.24:4-13 talar Jesus om Begynnelsen till födslovåndorna då hela världen skall hata oss för Jesu skull, och förföljelse och avrättningar följer och många skall komma på fall!!
I V 15, talas om A-krists framträdande och i V 21 talar Jesus om den Stora V-mödan, vars lika aldrig förekommit."
¤¤¤
Sedan först i V 29-31 talar Jesus om sol och månförmörkelsen, som i V 31 slutar med att;"Han skall sända ut sina Änglar med starkt Basunljud, och de skola församla Hans utvalda från de fyra Väderstrecken..."
Att detta då är Uppryckelsen förklaras i V 40-41 där Jesus säger;" en blir Upptagen och en skall Lämnas kvar!"
Vi behöver bara läsa innantill i både Matt, Luk, och Markus evangelium som säger detsamma.

- 15/10-18 10:24 -


nils kommenterade Man säger att Jesus dröjer

Det är med sanningen om att ingen vet dag eller stund för Uppryckelsen, som med livet.
Du eller jag kan drabbas av tex. en bilolycka eller en hjärtattack utan någon kännedom om när, och i sämsta fall utan förvarning måsta Dö!
Men vi tänker eller oroar oss ej ständigt för att sådant skall hända.
¤¤¤
De viktigaste är att alltid att ha allting Klart med Herren Jesus och våra Medmänniskor, om vi oförberett slulle Drabbas av någon olycka.
Likaså bör vi se på sanningen om Jesu återkomst, att ha allt klart med Herren och våra medmänniskor och då kan vi vara vara Trygga Oavsett När Han Kommer!. 

- 15/10-18 00:10 -


nils kommenterade Detta är kärleken

Tack David för denna viktiga sanning du tar upp här, som gäller vårt Innersta Trosliv!
Jesus berörde denna sanning i Joh.17:3."Och detta Är Evigt Liv, att de KÄNNA DIG, den ende sanne Guden, och den Du har sänt, JESUS KRISTUS."
¤¤¤
Att Känna någon är ej detsamma som att äga all information om densamme.
Du känner inte vår kung Karl Gustav genom att bara äga all information om honom, utan det handlar om en Relation, en Inre bekantskap genom att Träffa honom..
Jag måste då Träffa och Umgås med Jesus om jag skall Känna Honom, och upphör denna Relation då blir vi alltmer som Främlingar För Varandra!
Herrens Nåd över dig David och över din Kärlekstjänst till Jesus för de Förlorade.

- 14/10-18 19:39 -


nils kommenterade Den bortglömda tjänsten

Amen David till ditt Frimodiga Evangelika budskap, samt till denna Evangeliska Uppmaning att gå ut till de Förlorade utanför Kyrkväggarna!
Det var ju just Detta Uppdrag Jesus anförtrodde oss, sina Lärjungar!
¤¤¤
Tänker på en sångkör längre tillbaks;
Gå ut på Gator och Gränder, gå med hjärtat i brand.
Gå till en fallen Värld, räck dem kärlekens hand.
Gå till dem Du, säg att allt kan bli förvandlat.
Gå till dem Nu, gå med hjärtat i Brand.
¤¤¤¤
Vill säga dig som vill men inte vågar, bed Herren om Nåd och Råd, så kommer Hans Ande att leda dig på ett naturligt sätt
Brukar gå ut med traktater som ett sätt att nå människor, och får ibland fina samtal.
Men visst kan det vara är ett inre motstånd som måste brytas i början, men gör man det kommer glädjen som en bekräftelse från Herren!
Herren Välsigne er alla som Trofast vill vittna om Jesus;Hela Världens Ende Frälsare. 

- 5/10-18 14:22 -


nils kommenterade Den Helige Ande tas bort från jorden vid uppryckandet

Det intressanta är vad Jesus sade i Matt.24:31, Mark.13:27 att först Efter att förödelsens styggelse har framträtt, Efter den svåra V-mödan, och först Efter att sol och månförmörkelsen skett, Först då skall Människosonen komma på himlens skyar.
 Och det är först DÅ skall Han sända ut sina änglar och Församla sina utvalda från de fyra väderstrecken, med Starkt Basunljud som också 1Tess.4:16 säger, med " en Guds Basun!"
¤¤¤
Att detta då handlar om Uppryckelsen förklaras tydligt i Matt.24:40-41;
" Då skall två män vara ute på marken, en skall bliva upptagen, och en skall lämnas kvar.
Två kvinnor skall mala på samma kvarn, en skall bliva upptagen och en skall bliva kvar."
¤¤¤
I Mark.13:27 där Jesus först Efter sol och månförmörkelsen säger;"Och Han skall då sända ut sina änglar och församla sina utvalda från de fyra väderstrecken." 
Där uppmanar Han oss i V 33-37 , 4 ggr att vaka om Han kommer på aftonen, midnattstiden eller i hanegället.
Det måste då avse Uppryckelsen, då Han där i V 32 betoner att ingen vet dagen eller stunden.
¤¤¤
I luk.17;24 där Jesus talar om Människonens ankomst, börjar Han tala om Noas och Lots räddning räddning och hur sedan Guds domar förgjorde dem allesammans.
V 30, "Alldeles på samma sätt skall det ske den dag då Människosonen uppenbaras ."
vilket innebär att först Efter Noas och Lots räddning, kom Vredesdomen.
¤¤¤
Sedan i V 34-35 fortsätter Jesus åter tala om Uppryckelsen;"Den natten skall två ligga i samma säng;den ene skall bli upptagen den andre skall blivva kvar. Två kvinnor skall mala tillhopa, den ena skall bliva upptagen den andrs skall lämnas kvar."
Hans varnande ord;"Kom ihåg Lots Hustru, " visar vår beredskaps nödvändighet!!
¤¤¤
Av dessa Jesu ord i Matt. Mark.och Lukas ser vi att Först efter sol och månförmörkelsen sker Uppryckelsen som sedan följs av Guds Vredesdag, vilket vi är lovade att slippa.
Men dessa Jesu Ord avslöjar den Falska Lyckoförkunnelsen, som skulle Västvärlden 
Undslippa allt det andra Troende Nu Upplever av V-möda i övriga Världen!?
En självisk, falsk Lyckoförkunnelse som Ej stämmer med Herrens egna Ord!
¤¤¤ 
Saknar vi Beredskap för de svåra tiderna Jesus talade om i Matt.24 så Blir vi Bedragna och Avfaller från den Sanna Tron, när V-mödan drabbar också Oss här i Välfärden!

- 4/10-18 19:09 -


nils kommenterade Annie Lööf medlem i hemlighetsfulla Trilaterala kommissionen

Svar till Lasse.

Tack Lasse för dina uppmuntrande sånger och dess påminnelser om Guds omsorg under pilgrimsvandringen, vi efter Skördetiden får  avsluta .
Önskar dig och alla här på Apg.29, att den stora dagen få höra Jesu ord;
"Väl gjort du Gode och Trogne Tjänare, gå in i din Herres glädje!" Amen!
 

- 29/9-18 18:52 -


nils kommenterade Annie Lööf medlem i hemlighetsfulla Trilaterala kommissionen

Svar till Andy Svensson.

Kontentan av dessa meningsutbyten visar mig, att det finnes Två olika läger i Jesu Kristi kyrka av idag.
Först och Viktigast är de som förtröstar Helhjärtat på Herren  Jesus som deras Egen, och Sveriges Enda Hopp, i det Andliga Avfall och Förfall som råder.
Dessa inser att det handlar om en Andlig strid om det Andliga Herraväldet i vårt land, och där har Mänskligt Kött och Makt som Politik, inget har att göra.
De ser det Politiska Kaos som nu råder, med låsta positioner bara som en Återspegling av landets (O)andliga tillstånd av Idag! 
Man skall dock bedja för konung, regering och överheten uppmanar oss Guds ord.
¤¤¤
Inte heller en Andligen blind och Sovande församling kan förändra vårt land!!
Omvändelse, ett Andligt Uppvaknande måste bli dess begynnelse genom ärlig Bön.
Man Väcker Ej de andligt döda, utan de andligen sovande, oss Troende.
Brukar säga;Det är Först när du Vaknar, du Inser att du Sovit!
Det visar sig om Nöd och Bön för de Förlorade finns, som Breda vägen till Helvetet går!!
Om Materialism och girighet tagit Herrens plats i hjärtat är det Avgudadyrkan, ett sken av gudsfruktan trots Kyrklig medlemsskap.

- 29/9-18 12:04 -


nils kommenterade Annie Lööf medlem i hemlighetsfulla Trilaterala kommissionen

Visst har Herren goda och stora planer för Sverige, men så säger Herren i Jer.17:5,
"Förbannad är den som Förtröstar på människor och sätter Kött sig till Arm och med sitt hjärta Viker Av från Herren!"
V 7;"Men Välsignad är den man som förtröstar på herren, den som har Herren till sin Förtröstan."
Även om dessa Bibelord riktar sig till den enskilde mannen, gäller Ordet även Jesu Kristi Församling av Idag.
Valet NU gäller om vi skall få Förbannelse eller Välsignelse från Herren!!
Vi måste sluta med allt detta Politiska dividerande, som ju bara handlar om förtröstan på Mänskligt Kött och då blir till en Förbannelse, säger Herren! 
¤¤¤
Det sades tidigare att vi EJ skulle pladdra om alla olika politiska frågor på Apg.29 som Guds Folk, och Ändå bara Fortsätter det hela tiden med Nya Politiska Inlägg och Vinklingar.
Det bara tar vårt Fokus från Herrens Den Allsmäktige, och Fienden bara skrattar åt oss!
 Vi Som Guds Folk Måste På Allvar Söka Herren Själv För Landets och Vår Egen Räddning, om Välsignelsen skall komma säger Herren här!

- 28/9-18 20:29 -Äldre kommentarer →

Skriv ut
Annons


Man säger att Jesus dröjer

Talet om att Jesus dröjer är inspirerat av Djävulen. Det förleder människor att tro, att de skall vara med under den stora vedermödan och uppleva Antikrists regim.

28

Läs allt!


Dagens ord

Vecka 42, måndag 15 oktober 2018 kl. 21:14

Jesus söker: Hedvig, Hillevi!

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? - Be den här bönen:

Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som min Herre och Frälsare. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Jag ber om förlåtelse för alla mina synder. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!

Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. - Joh 3:16En inblick i det fruktansvärda offer Jesus utstod för våra själars Frälsning!

Läsarmejl av Nils 

1

Läs allt!


Detta är kärleken

Läsarmejl av David B

Pliktkristen eller en berörd kristen?

1

Läs allt!


Senaste kommentarer


Pwzqemuözrözvykvvgt

Ja, vad betyder detta krypterade ord som finns i rubriken? ”Pwzqemuözrözvykvvgt.” Någon som vet?

1

Läs allt!


Regnbågens tecken

Regnbågens tecken

Detta förbund innebär att aldrig mer skall en flod komma och utrota allt liv och fördärva jorden. Och tecknet på detta förbund är regnbågen.

1

Läs allt!


AktuelltApg29 har tusentals bloggartiklar! Gå vidare till fler artiklar:

NÄSTA


Artiklar Kommentarer Bönesidan Fråga Christer Kontakt

STÖD APG29

Du kan ge på tre olika sätt:

  • Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4
  • Swish: 070 935 66 96
  • Paypal

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 54 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 34 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 17 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 12 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 10 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Sedan 23:42 2013-08-16 har det varit 445 364 502 sidvisningar på Apg29!

Apg29 har just nu 16 945 bloggartiklar, 90 776 kommentarer och 58 984 bönämnen.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

MediaCreeper

Besök också Apg29 på:

Facebook | Twitter | Youtube | Vimeo | Instagram | Gab | SoundCloud

TA EMOT JESUS!

↑ Upp