773 online! | Sidvisningar idag: 75 035 | Igår: 231 636 |

www.apg29.nu

Live Apg29 med Christer Åberg: Tisdag 21.00 · Torsdag 21.00 · Lördag 21.00


Kommentarer av

BrorK

1398 kommentarer
 


Thomas kommenterade Skördetiden

Intressant, Tage, om de olika skördetiderna, däremot så är parallellerna förstås dina egna reflektioner, varav vissa saknas stöd för. Exempelvis så är Jesus och NT tydlig med att vi nu är en enda enad kropp med Jesus som huvud. Det är alltså ingen åtskillnad om du är jude eller grek. Sista resterna av det gamla fysiska Israel försvann tydligt nog 74AD och det skulle man kunna se som ett stort utropstecken för att vi nu är enade under Kristus allena. 

För övrigt så beskriver Bibelns sista bok vad som snart skulle komma för den första generationen av kristna. I sju parallella segment beskrivs Jesu Kristus tillblivelse till Hans plats vid Faderns högra sida, med allt större fokus mot den slutliga domen och återupprättelsen. Vedermödan är alltså något som pågått under hela kyrkans tid (som vissa benämner tusenårsriket), men den stora vedermödan var förstås templet och Jerusalems förstörelse. Det var den som apostlarna främst undrade över när de frågade Jesus i Matt 24.

Ordet "uppryckande" saknas helt i Bibeln och borde vara ett tillräckligt stort varningstecken för att undvika onödiga spekulationer som: "Ett uppryckande innan vedermödan".

- 18/10-18 23:48 -


Thomas kommenterade Förstlingsfrukten

Många kloka ord och intressanta synvinklar, Tage! Däremot kan det givetvis inte stödja ett "uppryckande före vedermödan", eftersom den största vedermödan för judarna redan uppfylldes 67-74AD, och speciellt då 70AD när templet och Jerusalem ödelades. Vedermödan för oss kristna (och judar) har sedan pågått med olika intensiteter på olika platser sedan dess (som Jesus också antyder i Matt. 24). Upp 11 indikerar dessutom ett avslutande då de allra flesta kristna dödas, precis innan Jesus kommer tillbaka. 

Vad vi dessutom måste ha i åtanke är att förbundet som Israel fick av Gud på Sinai avslutades när Jesus inrättade det nya förbundet på korset, här finns ingen åtskillnad mellan jude och grek. Vi bör därför vara försiktiga med att tolka in det gamla som bara var en skuggbild av det som skulle komma. 

- 18/10-18 23:14 -


Thomas kommenterade Ändetidens tidslinje

Nej, Mikael, Uppenbarelseboken är inte skriven i kronologisk ordning. Om den vore det så skulle Jesus komma tillbaka sju gånger och inte en!

Bibelns sista bok består istället av sju parallella avsnitt som beskriver samma sak ur olika synvinklar, dvs från Jesus Kristus första ankomst till Hans fullbordande. För varje avsnitt ökas crescendot mot historiens slut.

Något som är sorgligt är att en del kristna inte förstår att vi redan lever i vad som desamma kallar ”1000-årsriket”: Jesus är mycket tydlig med att Hans Rike upprättas i och med att Han sätter sig på Faderns högra sida, precis som alla profetior utlovade. Satan bands vid korset, precis som beskrivs i Upp. 20, på det viset att han inte längre kan förhindra människorna från att bli frälsta under hela kyrkans tidsålder, dvs de senaste nästan tvåtusen åren. Han kommer att släppas fri (personligen tror jag att han redan är frisläppt) för en sista gång innan Jesus kommer tillbaka.

Jag ser att du missuppfattat det mesta av Bibelns fantastiska sista Bok, men orkar inte påpeka alla feltolkningar :( Mina tidigare inlägg avseende Matt 24 är iaf en hint.

Vi måste alla ha ett öppet sinne när det gäller förståelsen av Skriften. Även jag hade tidigare en liknande skev bild, men efter att släppt gamla bias så kunde jag se Skriften med nya realistiska ögon.  

- 18/10-18 15:16 -


Thomas kommenterade Uppryckandet, Antikrist och den stora vedermödan är enkelt att förstå om man tror på Bibeln

Tack för din snabba respons Christer!

Visserligen är ”uppryckandet” ingen frälsningsfråga och därför inget som delar oss kristna, men jag vill ändå förklara min (och historiskt) de allra flesta kristnas ståndpunkt i frågan.

Förutom de punkter jag redan nämnt så svarar jag av utrymmesskäl enbart på de punkter du redovisar i ditt inlägg:

A.) Att vi får komma till Jesus när vi dör säger jag bara HALLELUJA till! Men, det stödjer inte på något vis ett ”uppryckande” innan en framtida vedermöda. Det finns helt enkelt inga belägg för det i Bibeln.

B.) Upp. 12:6-5 (du har vänt på verserna) beskriver dels Jesu Kristus verk från födseln till Hans himmelsfärd och dels kyrkans tidsålder. Det är alltså Jesus som lyfts upp till Faderns högra sida och inte vi.

C.) Du nämner Hebr. 6:1-2 om de dödas uppståndelse och det är precis vad 1 Tes. 4:14-17 beskriver. En enda uppståndelse till dom och upprättelse när Jesus kommer tillbaka! Det är alltså vad ”uppryckandet” handlar om, inte att vi ska flyga upp i luften på något mystiskt sätt. Vi ska ”lyftas upp” för att vara med Jesus, HALLELUJA igen!

D.) Ingen under GT visste att det var just Jesus som var hoppet, inte ens Djävulen kände ju till det. Så hur skulle de då kunna beskriva ett uppryckande till Jesus tusentals år längre fram?

D1.) Gud tog Enoch i 1 Mos 5:24, men ingen annan, så det kan knappast bevisa någonting mer än så. Dessutom används metatithēmi i Hebr. 11:5, men harpazō i 1 Thes 4:17. Så vi talar om olika begrepp här.

D2.) I 2 Kung 2:11 for Elia upp i en vagn av eld i en stormvind, men lämnade Elisa och alla andra kvar. Inte heller här finns det någon referens att vi ska åka upp på samma sätt.

E.) Upp 11:12 talar om de två vittnena som återfick liv och kallades upp, inget annat.

F.) Matt 24 har jag redan berört, där Jesus främst varnar för templet och Jerusalems förstörelse. I vers 38-41 talas det om att ingen vet exakt vilken dag det ska ske och vilka som ska dö och vilka som kommer att överleva. Grekiska paralambanō betyder inte att ryckas upp till Gud, utan i kontext så betyder det tvärtom, dvs dö.

Som du ser så finns det inga av de skriftställen som du har nämt i ditt inlägg som stödjer uppfattningen om ett ”uppryckande innan en vedermöda”. Men, som jag inledde med så är detta ingen avgörande fråga, så låt därför var och en bilda sin egen uppfattning.  

- 18/10-18 03:11 -


Thomas kommenterade Uppryckandet, Antikrist och den stora vedermödan är enkelt att förstå om man tror på Bibeln

Alla villoläror kan vederläggas med Skriften som grund. En del kan vara subtila, men de flesta är lätta att identifiera. Modus operandi är att skrift verifieras av skrift, dvs varje viktig biblisk doktrin måste stödjas från mer än ett skriftställe. 

Dessutom, efter nästan tvåtusen år, kan man med säkerhet påstå att det inte finns något nytt under solen, med andra ord om en ny doktrin dyker upp så är den inte sann.

Ett tredje ben är att vi inte läser in i Skriften,  egna idéer och koncept, utan tolkar ut ifrån Bibeln. Hjälpligt försöker vi tolka med de ögon som skrev och läste dessa Skrifter från allra första början. 

Så, när det är sagt, är min ärliga fråga till dig Christer; Vilka andra skriftställen stödjer ett "uppryckande", förutom 1 Tes 4:14-17?

(Givetvis så tror också jag på att Jesus kommer tillbaka, förhoppningsvis mycket snart, för dom och återupprättelse, samt vedermödor, Djävulens lakejer som antikrist, odjuret, falska profeten, Babylon.) 

- 18/10-18 00:27 -


Thomas kommenterade Den stora vedermödans tid

Svar till Bertil Rosenius.

Ja, självklart är lidandet under WWII fruktansvärt och 50-60" är ändå i underkant. Glöm inte WWI, Korea, Vietnam och nu Jemen, Syrien, Libyen...

Fast, det var väl knappast dessa framtida slakter som Jesus försökte varna för när den fullständiga förintelsen av templet och Jerusalem stod för dörren. Josephus berättar om kannibalism, där mödrarna åt sina spädbarn och judarna korsfästes utanför Jerusalem i sådan mängd att det inte fanns träd längre kvar att korsfästa med! Josephus uppskattar att över en miljon judar dog i staden och bara 97.000 fördes slutligen bort av romarna. Det var så mycket judiska slavar att de inte längre hade något värde på marknaderna!

Alltså, jag tror inte att vi kan förstå vilket fruktansvärt lidande som judarna fick utstå! Tänk också på templet och på staden!    

Jag utvecklar gärna resonemanget för en djupare förståelse av Texterna, om någon nu är intresserad...

- 16/10-18 15:25 -


Thomas kommenterade Den stora vedermödans tid

Personligen tror jag att det är bristande kunskaper i historia som gjort det möjligt att tolka Matt 24 som beskrivs i artikeln.

Matt 24 innehåller en dualism och speciellt den sista delen i kapitlet avser Jesus återkomst, men själva huvudtemat är Jesus varning till både judarna och de första kristna om templet, Jerusalem och resterna av den judiska statens förintelse. 

Alla, från Josephus den judiske historikern, som själv bevittnade händelserna 64-73 AD,    kyrkohistorikern Eusebius som beskrev det redan 325 AD och genom hela historien har Matt 24 förknippats med Guds straff för korsfästningen av Messias. 

Jesus profetia uppfylldes exakt som han beskrev den, inom en generation, som han också sa!

"Den stora vedermödan" beskriver alltså i första hand förintelsen av templet, Jerusalem och den generationen av den judiska befolkningen. Mycket i Skriften tyder dock på att det också kommer en svår förföljelse strax innan Jesus kommer tillbaka, men det är framförallt AD70 som Jesus varnar för.

- 16/10-18 12:14 -


Thomas kommenterade I Bibeln drack de vin

När vet man att man använder Bibeln på ett otillbörligt sätt?

Jo, när man använder Skriften för att bevisa att sitt eget sätt att leva är det rätta!

Alltså, det är upp till var och en att bestämma om de ska äta griskött, skaldjur eller dricka vin. Att berusa sig leder ofta till problem, men det gör för mycket bacon också. Värre är det att vara "duktig inför Gud" för att andra ska se det:

"Två personer gick upp till templet för att be. Den ene var farisé och den andre tullindrivare. Farisén stod och bad för sig själv: Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor: roffare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den där tullindrivaren. Jag fastar två gånger i veckan, jag ger tionde av allt jag får in.

Men tullindrivaren stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog sig mot bröstet och bad: Gud, förlåt en syndare som mig. Jag säger er: Han gick hem rättfärdig, inte den andre. Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd."

- 15/10-18 14:08 -


Thomas kommenterade Man säger att Jesus dröjer

Tyvärr, så har Bibelns sista bok kidnappats av all sköns konspiratörer och förvandlat den till rena science fiction. Det finns en anledning att den heter Uppenbarelseboken  och inte "framtidsprofetian". Märkligt nog så verkar de flesta hoppa över första versen, där det står: "...vad som snart måste ske" inte "kommer och ske om tusentals år". 

Kanske det mest beklämmande är hur trettonde kapitlet har förvanskats och då specifikt "vilddjurets märke". Eftersom många gjort boken till ren fiction så fantiserar de om ett brännmärke eller ett chip som alla måste ta någon gång i framtiden och därigenom ignorerar grundregeln att skrift bekräftas av skrift.

Inte heller är det många som förstår att antikrist, vilddjuret och Babylon alla är Djävulens tjänare och varit verksamma från allra första början och är det i allra högsta grad idag. 

Med vilddjurets märke menas de som i sitt hjärta följer världen och inte Kristus, dvs säljer ut sig för att få del av livets goda på bekostnad av Kristus lära. 

Hur vet man då att man inte tagit "märket"? Exempelvis när du har en helig ilska mot de som gör/begår grova synder som "abort", orätt vid portarna (rättsystemet), hjälper bröder och systrar som har det svårt, ber för de sjuka under tårar, aldrig köpslår med sin kristna heder eller förnekar Jesus inför människorna.

- 15/10-18 13:30 -


Thomas kommenterade Snabba tider för mord på svenska kliniker

Förutom förnekelsen av vår Skapare så är mord på barn (dvs Guds skapelser), födda eller ofödda troligtvis det mest avskyvärda vi kan göra och lett många folk till förintelse:

De lät sina söner och döttrar gå genom eld och utövade spådom och trolldom. De sålde sig till att göra det som var ont i Herrens ögon och väckte därmed hans vrede. Därför blev också Herren mycket vred på Israel och försköt dem från sitt ansikte, så att endast Juda stam blev kvar. (2 Ki 17:17-18)  

- 15/10-18 00:32 -Äldre kommentarer →

Skriv ut
Annons


Treenigheten förklarad på ett mycket enkelt sätt

Christer Åberg förklarar på ett mycket enkelt sätt treenigheten och hur Gud sände sin Son till världen som i sin tur sände den helige Anden.

1

Läs allt!


Dagens ord

Vecka 42, lördag 20 oktober 2018 kl. 07:00

Jesus söker: Sibylla!

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? - Be den här bönen:

Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som min Herre och Frälsare. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Jag ber om förlåtelse för alla mina synder. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!

Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. - Joh 3:16Skördetiden

Av Tage Bergman 

Skördetiden

Tage Bergman delar intressanta tankar kring de olika skördetiderna som vi ser i Bibeln. Dessa skördetider talar samtidigt för när vi kan förvänta att uppryckandet av församlingen sker.

7

Läs allt!


Homosexuell stoppar klockringning

Kyrkklocka

Den homosexuelle tidigare SVT-profilen Pekka Heino har efter ständiga klaganden satt stopp för ringande kyrkklockor på Kungsholmen i Stockholm. 

12

Läs allt!


Senaste kommentarer


Förstlingsfrukten

Av Tage Bergman 

Förstlingsfrukten

När sker uppryckandet? Blir det före eller efter vedermödan? Det finns många tankar om det och åsikterna går vitt isär. Vi återvänder åter och åter till de bibelverser som för många tycks svåra att förstå. Istället kan vi titta på det rika bildspråk som bibeln ger i ämnet, vilka ger ett tydligt svar. Förstår vi inte grunderna i det profetiska ordet då kan vi inte heller rätt förstå de mer svårtolkade sammanhangen.

2

Läs allt!


Ändetidens tidslinje

Av Mikael Walfridsson 

Tiden

Den yttersta tiden, de sista dagarna, dagarnas ände, och denna tidsålders slut, är olika begrepp vi möter i Guds ord som har olika betydelse i förbindelse med den sista tiden, och Jesu återkomst till den här världen.

4

Läs allt!


AktuelltApg29 har tusentals bloggartiklar! Gå vidare till fler artiklar:

NÄSTA


Artiklar Kommentarer Bönesidan Fråga Christer Kontakt

STÖD APG29

Du kan ge på tre olika sätt:

  • Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4
  • Swish: 070 935 66 96
  • Paypal

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 54 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 34 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 17 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 12 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 10 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Sedan 23:42 2013-08-16 har det varit 446 361 284 sidvisningar på Apg29!

Apg29 har just nu 16 959 bloggartiklar, 90 955 kommentarer och 59 080 bönämnen.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

MediaCreeper

Besök också Apg29 på:

Facebook | Twitter | Youtube | Vimeo | Instagram | Gab | SoundCloud

TA EMOT JESUS!

↑ Upp