Surfar nu: 358 www.apg29.nu

Ingabe lowo washintsha ubulili ezulwini?

transsexual

Ingabe abantu ezulwini oye washintsha ubulili ngokusebenzisa ukuhlinzwa?

Kwathi ngicabanga ngalokhu nabanye ukhetha ukushintsha ubulili kokuhlinzwa Bengingacabangi ukuthi ikhona yini into abayidingayo ngezinto eBhayibhelini. Ngakho-ke, mina sethuka lapho ngathola leli vesi lika-ukuhunyushwa Yezinguquko kweBhayibheli:

Labo abamukele emasendeni ochotshoziwe noma esitho anqunywe , Ngeke bangene ebandleni leNkosi. (5 Gen. 23: 1)

Cishe operation ubulili ushintsho ongeza iBhayibheli. ETestamenteni eLidala Ngakho kwadingeka akuyena yini lo muntu ukuba angene esontweni ukuthi ngasizathu simbe kwase amasende ochotshoziwe, langentando ipipi lakhe wawungekho, wawukhona umshini.

amathimba

Manje kudingeka siqonde izinto ezimbalwa. Leli vesi nje sifunda kwaba umthetho kaMose eTestamenteni Elidala. Futhi isijeziso ukuthi Umthetho wanikeza UJesu wathatha ngokwakhe lapho efa esiphambanweni ukuze sisindiswe futhi mahhala. UJesu wathatha isinqumo yena kithi abakholwa kuye ngeke bahlulelwe.

UJesu weza hhayi ukuze asilahle ngamacala kepha ukuba ngisindise. Lapho sifunda iTestamente Elidala, kumelwe sibe nokholo lwethu futhi ngibuke athe njó kuJesu, kungenjalo singena isenzo futhi bagcina okungalungile.

Ngalokho wathi, sizokwenza manje ukuthola ukuthi kuba nalabo abaye amasende ochotshoziwe eTestamenteni Elisha ngemva wokuhlawulela ukufa kukaJesu. Can basindiswe ukuthi zazithenwa?

IBhayibheli liyaphendula:

I muntu othenwé encwadini yezEnzo 8

26. Kepha ingelosi yeNkosi yakhuluma kuFiliphu, yathi: Sukuma, uye eningizimu endleleni ehamba ovela eJerusalem oya eGaza. Kuyinto ukudalelwa. 27 Wasukuma-ke waya. Futhi bheka, i umthenwa ongumTopiya, a umthenwa [owesilisa wawungabavumeli] indlovukazi Kandace eTopiya, lapho yena ayekufake yonkana abaseBabiloni ingcebo yakhe, ebifikile eJerusalema ukuyokhulekela, 28 futhi manje wayesengumfundi, uma sebebuya bahlala yakhe inqola funda u-Isaya umprofethi.

29. Khona-ke uMoya wathi kuFiliphu: Buyela emuva futhi uhlale eduze le nqola. 30. UFiliphu wagijima, wayizwa ifunda umprofethi u-Isaya, wathi: Uyakuqonda kambe lokhu okufundayo na? 31. Waphendula: Ngingabenza kanjani, ngaphandle kokuba othile uyangihola? Futhi wabuza uFiliphu ukuba akhuphuke ahlale naye. 32. indima yemiBhalo wayifunda kwaba lokhu:

Njengemvu walethwa ekuhlatshweni nanjengenyoni elithule phambi komgundi yakhe, ngakho ayivulanga umlomo wayo. 33. Ekuthobeleni kwakhe ukwahlulelwa kwakhe kwasuswa, njalo ngubani uzokwazi ukutshela ngesizukulwane sakhe na? Ngokuba ukuphila kwakhe kwasuswa emhlabeni.

34. umthenwa waqala ukukhuluma, wathi kuFiliphu: Ngifuna ukukubuza: ubani lo mprofethi uthi lokhu mayelana? Ngaye ngokwakhe noma ngomunye umuntu? 35. UFiliphu wavula umlomo wakhe waqala kusukela kule mbhalo ukuze ngishumayele ivangeli likaJesu kuye.

36. Kwathi besahamba endleleni, bafika emanzini athile. Khona-ke umthenwa wathi: Bheka, nanka amanzi. Yini evimbela lokhu ukuba mina ngibhapathizwe? 37. Khona-ke wathi kuFiliphu: Uma ukholwa ngenhliziyo yakho yonke, ngakho-ke kungenziwa. Wasephendula wathi: Ngiyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyiNdodana kaNkulunkulu.

38. Futhi Wayala ukuba inqola bayeke, futhi bobabili isinyathelo emanzini, bobabili uFiliphu nomthenwa, babhapathizwa nguye kuye. 39. Kwathi sebekhuphukile emanzini bobabili, iNkosi wamhlwitha uFiliphu, umthenwa bembona engasekho, kodwa waqhubeka thokozani uhambo lwakhe.

IzEnzo 8: 26-38

Lapha sibona ngokucacile ukuthi kukhona insindiso kulabo spayed noma ubani zishintshile ocansini. Bonke kufanele ukwenze nje ukwamukela uJesu Kristu.

Umthenwa kwaba owesilisa neutered. Lapho ezwa ivangeli, weza kuJesu. Kafushane, wasindiswa.

Ingabe-ke isithiyo?

Wabe esebuza ukuthi kukhona okunjengolwandle wamvimbela kokubhapathizwa. UFiliphu wathi akukho kuye ngoba wayethethelela neutered, akakwazanga abhapathizwe. Akakhulumanga lutho ngezinto umthenwa.

Izidingo kuphela ukuthi kusetshenziswe kwaba ukuthi umthenwa babekholelwa ukuthi uJesu uyiNdodana kaNkulunkulu. Lapho umthenwa uvumile ukuthi uJesu ungubani ngomlomo wakhe okwakuthiwa uFiliphi kuye.

Ngemva kokubhapathizwa ayizange Philip kuye ukuthi manje une bahlinza futhi uma uya zingalondolozeka okholweni. Ayikho into efana naleyo. Kunalokho, lithi umthenwa waqhubeka nendlela yakhe ejabula.

Insindiso ngokukholwa kuJesu

Kubalulekile ukusho ukuthi manje ngeke zilondolozwe uma spayed noma uma umuntu hhayi neutered, kodwa ukulondolozwa ngoba ukwamukela uJesu njengeNkosi noMsindisi, kungakhathaliseki uma neutered noma cha.

Ngakho bonke abantu, noma ngabe ungubani, ungakwazi ke ukwamukela uJesu futhi basindiswe. Yize kona neutered noma ukuhlinzwa zangasese.

Ngamanye amazwi: Ngisho labo spayed noma könsoperad abaya ezulwini uma wamukele uJesu njengeNkosi noMsindisi.


submit to reddit


Vill du bli frälst?

Ja

Nej


Publicerades torsdag 1 januari 1970 01:00 | | Permalänk | Kopiera länk | Mejla

9 kommentarer

nils Fri, 18 Jan 2019 08:11:48 +010

Tänker på Jesu ord att vid uppståndelsen,att; "de äro då såsom änglarna i himmelen."
Matt.22:30. dvs.Änglar är könslösa.

Svara


Tomas N Fri, 18 Jan 2019 09:00:29 +010

Ja ,det kan nog finnas ett hopp längst bort på andra sidan omvändelse för dessa. Men det man ser idag är att det som är aktiva inom hbtq är oftast väldigt aktiva språkrör för den rörelsen som vill vända upp och ned på Guds ordning ,skapa kaos och därmed direkt eller indirekt förleda många i den uppväxande generationen åt fel håll.

Det är en stark rörelse av uppror som är andligt ledd och uppfyller profetian"så som på Noahs dagar" som leder den här utvecklingen.

Så även om det uppenbarligen är synd om dessa som lider av identitetsproblem,så är det av ondo och bör behandlas som det är . Ett fiendens verk. Men Guds kärlek kan hjälpa många till frihet och att lämna detta och få helande och befrielse

Eunuckerna i gamla tider tror jag till större delen inte valde detta själva,det var om jag förstått rätt ett brutalt och smått paranoidt drag av kungamakterna att ha tjänare som inte utmanade kungahusets egen ställning även när det gäller det sexuella och eventuella avkomlingar .

Själva grunden till könsbyte idag är ju ändå ett uppror emot Gud,det kommer man inte ifrån.

Svara


Bertil Rosenius Fri, 18 Jan 2019 09:02:11 +010

Hej Christer - tycker du tar upp detta ämne på ett klokt och bra sätt!

Jag är övertyga om att Guds nåd, i många stycken, kommer visa sig betydligt större än våra ofta omdömeslösa domar. Skulle Guds nåd ligga i samma linje som vår - avs analys och dom, av andra... - skulle ingen av oss passera Hans granskning en dag.

Låt oss inte synda på nåden, men inte heller synda genom våra domar: "Ty med den dom ni dömmer andra skall ni själva en gång bli dömda."

Guds välsignelse över detta inlägg!

Svara


Bertil Rosenius Fri, 18 Jan 2019 09:07:11 +010

Svar till Tomas N.

Själva grunden till könsbyte idag är ju ändå ett uppror emot Gud, det kommer man inte ifrån.

Jag har aldrig träffat någon som gjort könsbyte - vad jag vet... Inte heller har jag läst någon undersökning som ligger till grund för ditt påstående. Men kanske har du?

Svara


Tomas N Fri, 18 Jan 2019 09:30:33 +010

Svar till Bertil Rosenius.

Nej ,men man läser ju i media. Jag kanske var lite kategorisk,man som jag ser det så är det ett uppror och otacksamhet mot Det som Gud har skapat till man eller kvinna.

I de fall man läser om och ser,så är det ju ingen tvekan att de är i praktiken i de flesta fall i gränslandet. Och dessutom har jag förstås sympati för dem att de lider . Men jag tror på att hålla fast och förmedla högre sanna värden än det som man kan se på ytan.

Ett fundament som man inte skall släppa även i dessa märkliga tider är att det finns bara två kön och inga bytesmöjligheter i själva grunden. Men kristna måste vara kärleksfulla snarare än dömande

Det är min åsikt. Och just en åsikt och inget expertutlåtande. Fast jag är övertygad om att kristna är kallade att vara ambassadörer för Guds röst om det förmedlas i både kärlek och sanning även bland de som är experter på detta och andra moderna områden där det finns forskning och vetenskap och poitiska dogmer som är vägledande som sanning

Svara


Bertil Rosenius Fri, 18 Jan 2019 10:30:08 +010

Svar till Tomas N.

Vi tänker i stort lika!

Kristenhet, resp det profana samhället generellt, står idag inför ondskans allt mer tilltagande attacker. Det profan samhället viker undan, ja flera av dess företrädare och organisationer viker inte bara undan, utan driver på! Dessa greppar också händer i kristenhet och för den in i strid mot det Guds Ord de menar sig tro på.

Jag håller med dig - detta är ett uppror mot Gud - som vi dessutom vet skall komma och som kommer att förstärkas. Vi får aldrig ge att avslöja detta - amen!

Men jag har förstått det pingstiga fördömandets baksida - där lag gick före nåd. Detta ledde sedan till den liberalvälsignade normlöshetens baksida. Och jag ser båda dessa diken som lika farliga.

Låt oss varna för laglöshetens människa, som tillåts görs allt större avtryck. Men inte glömma att ge människan hopp. Men jag vet... varje ord måste idag vägas och det är inte lätt. Ber att vi skall hitta den väg som väcker, men samtidigt ger hopp. Tycker Christer gjort det bar i detta inlägg.

Svara


nils Fri, 18 Jan 2019 14:48:42 +010

Viktigt i denna fråga är skillnaden mellan en enuck som fortsätter att vara en Man,till skillnad mot ett Könsbyte då människans Köns Identitet blir ändrad till det motsatta.
Visst måste detta likt samkönade "äktenskap helt strida mot Guds Skapesleordning och därför ej kan bejakas inför Herren som skapade oss alla till Man och Kvinna!
Skrev tidigare att vi i uppståndelsen är könslösa likt änglarna,men det kan nog Ej anses gälla en människas identitet,som varande en man eller kvinna.
Den identiteten behåller vi säkert i Himlen,vilket mångas vittnesbörd bekräftas av de som varit på andra sidan och där även träffat sina troende vänner.

Svara


Lena Henricson Fri, 18 Jan 2019 22:23:10 +010

Till himlen kommer den som har tagit emot JESUS som sin frälsare och därmed fått sin synd förlåten.🎶❤️✝️❤️🎶

Svara


Louise Parkman Sat, 26 Jan 2019 10:05:12 +010

Den enda fråga Gud ställer på andra sidan:” Älskade du allt vad du förmådde??” Därför att det förändrar allt för dina medmänniskor runt dig o det är vår kallelse. Vem är jag att tala om någon annans känsla o vanmakt inför sitt upplevda felaktiga kön. Dessa berättelser finns genom historien o är ingen epidemi. Men nu talar vi om det o då vågar människor berätta om sin tunga erfarenhet. Det är en vinst för sanning när vi vågar prata om livet som det Är och inte bara som vi önskar det vore. Det är sanningen som gör oss fria o då kan vi inte lägga munhäfta på dessa människors känslor o berättelser. Jag tror Gud har långt större problem med sexuellt våld, krig, misshandel o allt annat som förstör skapelsen. Vår kamp är inte mot kärlek oavsett hur den ser ut beträffande kön utan vi ska arbeta mot när sk kärlek är destruktiv i ex misshandelsförhållanden, förminskande av varandra osv.

Svara


Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 21, söndag 26 maj 2019 kl. 11:57

Jesus söker: Vilhelmina, Vilma!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
söndag 26 maj 2019 06:07

Snälla be att min utslag går bort i Jesus namn amen att detta hemska går över

Aktuella artiklar


Senaste kommentarer


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp