Surfar nu: 645 www.apg29.nu


Jesus i Reformationsbibeln

Jesus i Reformationsbibeln

Bild: Jesusfilmen. 

Hela Bibeln handlar om Jesus. Här från du en lista på 944 bibelverser från Nya testamentet om Jesus i översatt av Reformationsbibeln.

 1. Matt 1:1. Detta är boken om Jesu Kristi, Davids sons, Abrahams sons, släkttavla.
 2. Matt 1:16. Jakob födde Josef, Marias man, och av henne föddes Jesus, som kallas Kristus.
 3. Matt 1:18. Med Jesu Kristi födelse gick det till så: När Maria, hans mor, var trolovad med Josef, visade det sig innan de hade kommit tillsammans, att hon var havande genom den Helige Ande.
 4. Matt 1:21. Och hon ska föda en Son, och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder.
 5. Matt 1:25. men rörde henne inte, förrän hon hade fött sin Son, den förstfödde, och han gav honom namnet Jesus.
 6. Matt 2:1. När Jesus hade fötts i Betlehem i Judeen i kung Herodes dagar, se, då kom vise män från Östern till Jerusalem,
 7. Matt 3:13. Då kom Jesus från Galileen till Jordan, till Johannes, för att låta döpa sig av honom.
 8. Matt 3:15. Då svarade Jesus och sa till honom: Låt det ske nu, för på detta sätt ska vi göra för att uppfylla all rättfärdighet. Då tillät han honom det.
 9. Matt 3:16. Och när Jesus hade blivit döpt, steg han genast upp ur vattnet, och se, då öppnades himlarna för honom, och han såg Guds Ande sänka sig ner som en duva och komma över honom.
 10. Matt 4:1. Då blev Jesus förd av Anden ut i öknen, för att frestas av djävulen.
 11. Matt 4:7. Jesus sa till honom: Det är också skrivet: Du skall inte sätta Herren, din Gud, på prov.
 12. Matt 4:10. Då sa Jesus till honom: Gå bort, Satan. För det står skrivet: Herren, din Gud, ska du tillbe, och endast honom ska du tjäna.
 13. Matt 4:12. Då nu Jesus hörde, att Johannes var satt i fängelse, vände han tillbaka till Galileen.
 14. Matt 4:17. Från den tiden började Jesus predika och säga: Omvänd er, för himmelriket har kommit nära.
 15. Matt 4:18. När Jesus gick utmed Galileiska sjön, såg han två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas, kasta ut ett nät i sjön för de var fiskare.
 16. Matt 4:23. Och Jesus gick omkring i hela Galileen och undervisade i synagogorna och predikade evangelium om riket och botade alla slags sjukdomar och alla slags krämpor bland folket.
 17. Matt 7:28. Och det hände, att när Jesus hade avslutat detta tal, var folket mycket häpna över hans undervisning.
 18. Matt 8:3. Då räckte Jesus ut handen och rörde vid honom och sa: Jag vill, bli ren. Och genast blev han ren från sin spetälska.
 19. Matt 8:4. Och Jesus sa till honom: Se till att du inte talar om detta för någon, men gå bort och visa dig för prästen och offra den gåva som Mose har befallt, till ett vittnesbörd för dem.
 20. Matt 8:5. När Jesus kom in i Kapernaum, gick en officer fram till honom och bad honom,
 21. Matt 8:7. Då sa Jesus till honom: Jag ska komma och bota honom.
 22. Matt 8:10. När Jesus hörde detta, förundrade han sig och sa till dem som följde honom: Sannerligen säger jag er: Inte ens i Israel har jag funnit en så stor tro.
 23. Matt 8:13. Sedan sa Jesus till officeren: Gå, och så som du trodde, ska det ske dig. Och i samma stund blev hans tjänare frisk.
 24. Matt 8:14. Sedan när Jesus kom in i Petrus hus, såg han att hans svärmor låg sjuk i feber.
 25. Matt 8:18. När Jesus såg de stora folkskarorna omkring sig, befallde han att man skulle fara över till andra sidan.
 26. Matt 8:20. Då sa Jesus till honom: Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men Människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud.
 27. Matt 8:22. Men Jesus sa till honom: Följ mig, och låt de döda begrava sina döda.
 28. Matt 8:29. Och se, de ropade och sa: Vad har vi med dig att göra, Jesus, Guds Son? Har du kommit hit för att plåga oss i förtid?
 29. Matt 8:34. Och se, då gick hela staden ut för att möta Jesus, och när de såg honom, bad de att han skulle gå bort från deras område.
 30. Matt 9:2. Och se, de förde till honom en lam, som låg i en säng. När Jesus såg deras tro, sa han till den lame: Son, var vid gott mod. Dina synder har förlåtits dig.
 31. Matt 9:4. Men Jesus såg deras tankar och sa: Varför tänker ni ont i era hjärtan?
 32. Matt 9:9. När Jesus gick vidare därifrån, såg han en man som hette Matteus sitta vid tullen. Och han sa till honom: Följ mig. Då stod han upp och följde honom.
 33. Matt 9:10. Och det hände, att när Jesus låg till bords i huset, se, då kom många tullindrivare och syndare och låg till bords med honom och hans lärjungar.
 34. Matt 9:12. När Jesus hörde detta, sa han till dem: De friska behöver inte läkare utan de sjuka.
 35. Matt 9:15. Då sa Jesus till dem: Kan bröllopsfolket sörja, så länge brudgummen är hos dem? Men de dagar ska komma, då brudgummen ska tas ifrån dem, och då ska de fasta.
 36. Matt 9:19. Då stod Jesus upp och följde honom med sina lärjungar.
 37. Matt 9:22. Men Jesus vände sig om, och när han såg henne, sa han: Dotter, var vid gott mod. Din tro har helat dig. Och kvinnan var frisk från den stunden.
 38. Matt 9:23. När Jesus sedan kom in i föreståndarens hus och såg flöjtblåsarna och den högljudda folkskaran,
 39. Matt 9:27. När Jesus gick därifrån, följde honom två blinda, som ropade och sa: Davids son, förbarma dig över oss!
 40. Matt 9:28. Och när han kom in i huset, gick de blinda fram till honom, och Jesus sa till dem: Tror ni, att jag kan göra detta? De sa till honom: Ja, Herre.
 41. Matt 9:30. Och deras ögon öppnades, och Jesus sa till dem strängt: Se till, att ingen får veta detta.
 42. Matt 9:35. Och Jesus gick omkring i alla städer och byar och undervisade i deras synagogor och predikade evangelium om riket och botade alla sjukdomar och alla krämpor bland folket.
 43. Matt 10:5. Dessa tolv sände Jesus ut, och han befallde dem och sa: Gå inte på hedningarnas väg och gå inte in i någon samaritisk stad,
 44. Matt 11:1. Och det hände, att när Jesus hade avslutat befallningarna till sina tolv lärjungar, gick han därifrån för att undervisa och predika i deras städer.
 45. Matt 11:4. Jesus svarade och sa till dem: Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser:
 46. Matt 11:7. Men när dessa hade gått, började Jesus tala till folket om Johannes: Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden?
 47. Matt 11:25. Vid den tiden talade Jesus och sa: Jag prisar dig, Fader, himlens och jordens Herre, att du har dolt detta för de visa och kloka men har uppenbarat det för små barn.
 48. Matt 12:1. Vid den tiden gick Jesus genom sädesfälten på sabbaten, och hans lärjungar var hungriga och började rycka av ax och äta.
 49. Matt 12:15. Men Jesus visste det och drog sig därifrån. Och en stor folkskara följde honom, och han botade dem alla.
 50. Matt 12:25. Men Jesus visste vad de tänkte och sa till dem: Varje rike som kommer i strid med sig självt blir ödelagt, och varje stad eller familj som kommer i strid med sig själv kan inte bestå.
 51. Matt 13:1. På den dagen gick Jesus ut från huset och satte sig vid sjön.
 52. Matt 13:34. Allt detta talade Jesus i liknelser till folket, och utan liknelser talade han inte till dem,
 53. Matt 13:36. Sedan skickade Jesus iväg folket och gick in i huset. Och hans lärjungar kom fram till honom och sa: Uttyd för oss liknelsen om ogräset i åkern.
 54. Matt 13:51. Jesus sa till dem: Har ni förstått allt detta? De sa till honom: Ja, Herre.
 55. Matt 13:53. Och det hände, när Jesus hade avslutat dessa liknelser, att han gick därifrån.
 56. Matt 13:57. Och de tog anstöt av honom. Men Jesus sa till dem: En profet är inte föraktad utom i sin hemstad och i sitt hem.
 57. Matt 14:1. Vid den tiden fick Herodes, tetrarken, höra ryktet om Jesus,
 58. Matt 14:12. Och hans lärjungar kom och tog hans kropp och begravde den, och gick sedan och berättade det för Jesus.
 59. Matt 14:13. När Jesus hörde detta, for han med båt därifrån till en enslig plats, för att vara för sig själv. Och när folket hörde det, följde de efter honom till fots från städerna.
 60. Matt 14:14. När Jesus kom fram såg han en stor folkskara, och han fylldes av medlidande med dem och botade deras sjuka.
 61. Matt 14:16. Men Jesus sa till dem: De behöver inte gå sin väg. Ge ni dem att äta.
 62. Matt 14:22. Och strax därefter uppmanade Jesus sina lärjungar att stiga i båten och fara över till andra sidan före honom, medan han skickade i väg folket.
 63. Matt 14:25. Men i den fjärde nattväkten kom Jesus till dem, gående på sjön.
 64. Matt 14:27. Men Jesus talade genast till dem och sa: Var vid gott mod. Det är jag. Var inte rädda.
 65. Matt 14:29. Då sa han: Kom. Då steg Petrus ner från båten och gick på vattnet för att komma till Jesus.
 66. Matt 14:31. Och genast räckte Jesus ut handen och tog tag i honom och sa till honom: O, du klentrogne. Varför tvivlade du?
 67. Matt 15:1. Då kom skriftlärda och fariseer från Jerusalem till Jesus och sa:
 68. Matt 15:16. Då sa Jesus: Är även ni fortfarande oförståndiga?
 69. Matt 15:21. Sedan gick Jesus bort därifrån och drog sig undan till trakten av Tyrus och Sidon.
 70. Matt 15:28. Då svarade Jesus och sa till henne: O kvinna, din tro är stor. Ske dig som du vill. Och hennes dotter var botad i samma stund.
 71. Matt 15:29. Sedan gick Jesus därifrån och kom till Galileiska sjön, och gick upp på berget och satte sig ner där.
 72. Matt 15:30. Och mycket folk kom till honom, och de hade med sig lama, blinda, stumma, krymplingar och många andra, och de lade dem för Jesu fötter, och han botade dem,
 73. Matt 15:32. Sedan kallade Jesus till sig sina lärjungar och sa: Jag känner medlidande med folket, för de har nu i tre dagar dröjt kvar hos mig, och har ingenting att äta. Och jag vill inte sända iväg dem utan mat, för att de inte ska bli utmattade på vägen.
 74. Matt 15:34. Då sa Jesus till dem: Hur många bröd har ni? Och de sa: Sju, och några små fiskar.
 75. Matt 16:6. Då sa Jesus till dem: Se till att ni aktar er för fariseernas och sadduceernas surdeg.
 76. Matt 16:8. Jesus som visste det sa då till dem: Ni klentrogna, varför samtalar ni med varandra om att ni inte har tagit bröd med er?
 77. Matt 16:13. När Jesus kom till trakten av Cesarea Filippi frågade han sina lärjungar och sa: Vem säger folket att jag, Människosonen, är?
 78. Matt 16:17. Jesus svarade och sa till honom: Salig är du, Simon, Jonas son. För kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlarna.
 79. Matt 16:20. Sedan befallde han sina lärjungar att inte tala om för någon att han var Jesus Kristus.
 80. Matt 16:21. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar, att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärda, och bli dödad och på tredje dagen uppstå igen.
 81. Matt 16:24. Då sa Jesus till sina lärjungar: Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig.
 82. Matt 17:1. Och sex dagar därefter tog Jesus med sig Petrus och Jakob och hans bror Johannes och förde dem upp på ett högt berg där de var för sig själva.
 83. Matt 17:4. Då började Petrus tala och sa till Jesus: Herre, det är gott för oss att vara här. Om du vill kan vi göra tre hyddor här, en åt dig och en åt Mose och en åt Elia.
 84. Matt 17:7. Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sa: Res er upp och frukta inte.
 85. Matt 17:8. Och när de lyfte blicken, såg de inga andra, utan bara Jesus.
 86. Matt 17:9. När de gick ner från berget, befallde Jesus dem och sa: Tala inte om denna syn för någon, förrän Människosonen har uppstått från de döda.
 87. Matt 17:11. Jesus svarade och sa till dem: Elia ska i sanning komma först och ställa allt till rätta igen.
 88. Matt 17:17. Då svarade Jesus och sa: O, du trolösa och onda släkte, hur länge ska jag vara med er? Hur länge ska jag stå ut med er? För hit honom till mig.
 89. Matt 17:18. Och Jesus befallde strängt den onde anden, och han for ut ur honom och pojken var botad från den stunden.
 90. Matt 17:19. Då kom lärjungarna till Jesus när de var ensamma och sa: Varför kunde vi inte driva ut honom?
 91. Matt 17:20. Då svarade Jesus dem: På grund av er otro. För sannerligen säger jag er: Om ni har tro som ett senapskorn kan ni säga till detta berg: Flytta dig härifrån dit bort, och det ska flytta sig, och inget ska vara omöjligt för er.
 92. Matt 17:22. När de vistades i Galileen, sa Jesus till dem: Människosonen ska bli utlämnad i människors händer,
 93. Matt 17:25. Han sa: Jo. Och när han kom in i huset, sa Jesus till honom innan han hunnit säga något: Vad tror du, Simon? Från vilka tar jordens kungar tull eller skatt? Från sina barn eller från andra?
 94. Matt 17:26. Petrus sa till honom: Från andra. Då sa Jesus till honom: Alltså är barnen fria.
 95. Matt 18:1. I samma stund kom lärjungarna till Jesus och sa: Vem är den störste i himmelriket?
 96. Matt 18:2. Då kallade Jesus fram ett litet barn till sig och ställde det mitt ibland dem
 97. Matt 18:22. Jesus sa till honom: Jag säger dig: Inte upp till sju gånger utan upp till sjuttio gånger sju.
 98. Matt 19:1. När Jesus hade slutat detta tal, hände det att han bröt upp från Galileen och kom till Judeens område, på andra sidan Jordan.
 99. Matt 19:14. Då sa Jesus: Låt småbarnen komma till mig och hindra dem inte. För sådana hör himmelriket till.
 100. Matt 19:18. Han sa till honom: Vilka? Jesus sa: Du skall inte dräpa, du skall inte begå äktenskapsbrott, du skall inte stjäla, du skall inte bära falskt vittnesbörd.
 101. Matt 19:21. Jesus sa till honom: Om du vill vara fullkomlig, så gå och sälj det du har och ge åt de fattiga, och du ska få en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.
 102. Matt 19:23. Då sa Jesus till sina lärjungar: Sannerligen säger jag er: Det är svårt för en rik att komma in i himmelriket.
 103. Matt 19:26. Då såg Jesus på dem och sa till dem: För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt.
 104. Matt 19:28. Då sa Jesus till dem: Sannerligen säger jag er, att ni som har följt mig ska i återupprättelsen när Människosonen sitter på sin härlighets tron, också ni sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar.
 105. Matt 20:17. När Jesus var på väg upp till Jerusalem, tog han de tolv lärjungarna åt sidan på vägen och sa till dem:
 106. Matt 20:22. Då svarade Jesus och sa: Ni vet inte vad ni begär. Kan ni dricka den bägare som jag ska dricka, och döpas med det dop som jag döps med? De sa till honom: Det kan vi.
 107. Matt 20:25. Då kallade Jesus dem till sig och sa: Ni vet att folkens furstar råder över dem, och de som är mäktiga utövar sin makt över dem.
 108. Matt 20:30. Och se, två blinda satt vid vägen. När de hörde att Jesus gick förbi, ropade de och sa: Herre, Davids Son, förbarma dig över oss.
 109. Matt 20:32. Då stannade Jesus och kallade på dem och sa: Vad vill ni att jag ska göra för er?
 110. Matt 20:34. Då förbarmade sig Jesus över dem och rörde vid deras ögon, och genast kunde de se med sina ögon och de följde honom.
 111. Matt 21:1. Och när de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Oljeberget, då sände Jesus iväg två lärjungar
 112. Matt 21:6. Och lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem.
 113. Matt 21:11. Då sa folket: Det är Jesus, Profeten, från Nasaret i Galileen.
 114. Matt 21:12. Och Jesus gick in i Guds tempel och drev ut alla som köpte och sålde i templet, och stötte omkull penningväxlarnas bord och stolarna för dem som sålde duvor,
 115. Matt 21:16. och sa till honom: Hör du vad dessa säger? Då sa Jesus till dem: Ja. Har ni aldrig läst: Av barns och spädbarns mun har du berett dig lovprisning?
 116. Matt 21:21. Då svarade Jesus och sa till dem: Sannerligen säger jag er: Om ni har tro och inte tvivlar, ska ni inte bara göra sådant som hände med fikonträdet, utan ni ska också kunna säga till detta berg: Lyft dig upp, och kasta dig i havet, och det ska ske.
 117. Matt 21:24. Då svarade Jesus och sa till dem: Också jag har en sak att fråga er. Om ni svarar mig på den, ska också jag säga er med vilken makt jag gör detta.
 118. Matt 21:27. Då svarade de Jesus och sa: Vi vet inte. Då sa han till dem: Så säger inte heller jag er, med vilken makt jag gör detta.
 119. Matt 21:31. Vem av de två gjorde det fadern ville? De sa till honom: Den förste. Jesus sa till dem: Sannerligen säger jag er att tullindrivare och skökor ska gå in i Guds rike före er.
 120. Matt 21:42. Jesus sa till dem: Har ni aldrig läst i Skrifterna: Den sten som byggnadsarbetarna förkastade, den har blivit en hörnsten. Av Herren har detta blivit gjort, och det är underbart i våra ögon.
 121. Matt 22:1. Därefter började Jesus än en gång tala till dem i liknelser, och sa:
 122. Matt 22:18. Men Jesus märkte deras ondska och sa: Varför vill ni sätta mig på prov, ni hycklare?
 123. Matt 22:29. Jesus svarade och sa till dem: Ni tar fel. Ni förstår inte Skrifterna och inte heller Guds kraft.
 124. Matt 22:37. Då sa Jesus till honom: Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd.
 125. Matt 22:41. Medan fariseerna var samlade, frågade Jesus dem
 126. Matt 23:1. Då talade Jesus till folket och till sina lärjungar
 127. Matt 24:1. När Jesus kom ut från templet och var på väg därifrån, då kom hans lärjungar fram till honom för att visa honom templets byggnader.
 128. Matt 24:2. Då sa Jesus till dem: Ser ni inte allt detta? Sannerligen säger jag er: Här ska inte lämnas sten på sten, som inte ska brytas ner.
 129. Matt 24:4. Då svarade Jesus och sa till dem: Se upp så att ingen bedrar er.
 130. Matt 26:1. Och det hände, att när Jesus hade slutat hela detta tal, sa han till sina lärjungar:
 131. Matt 26:4. och de planerade att gripa Jesus med list och döda honom.
 132. Matt 26:6. Då Jesus var i Betania, i Simon den spetälskes hus,
 133. Matt 26:10. Men Jesus visste om det och sa till dem: Varför oroar ni kvinnan? För en god gärning har hon gjort mot mig.
 134. Matt 26:17. Men på första dagen i det osyrade brödets högtid kom lärjungarna till Jesus och sa till honom: Var vill du, att vi ska förbereda åt dig att äta påskalammet?
 135. Matt 26:19. Och lärjungarna gjorde som Jesus hade befallt dem och redde till påskalammet.
 136. Matt 26:26. Men när de åt, tog Jesus brödet och välsignade det och bröt det och gav åt lärjungarna och sa: Tag och ät. Detta är min kropp.
 137. Matt 26:31. Då sa Jesus till dem: I denna natt ska ni alla komma på fall för min skull, för det står skrivet: Jag ska slå Herden, och fåren i hjorden ska bli förskingrade.
 138. Matt 26:34. Jesus sa till honom: Sannerligen säger jag dig: I denna natt, innan tuppen gal, ska du tre gånger förneka mig.
 139. Matt 26:36. Sedan gick Jesus med dem till en plats som kallas Getsemane, och sa till lärjungarna: Sitt här, medan jag går dit bort och ber.
 140. Matt 26:49. Och han gick genast fram till Jesus och sa: Var hälsad, Rabbi, och kysste honom.
 141. Matt 26:50. Men Jesus sa till honom: Min vän, varför har du kommit? Då gick de fram och grep Jesus och höll fast honom.
 142. Matt 26:51. Och se, en av dem som var med Jesus räckte ut handen, drog ut sitt svärd och högg till översteprästens tjänare och högg av hans öra.
 143. Matt 26:52. Då sa Jesus till honom: Stick ditt svärd tillbaka i skidan. För alla de som tar till svärd ska dödas med svärd.
 144. Matt 26:55. I samma stund sa Jesus till skaran: Som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar för att ta fast mig. Var dag har jag suttit bland er i templet och undervisat, och ni har inte gripit mig.
 145. Matt 26:57. Och de som hade gripit Jesus förde honom till översteprästen Kaifas, där de skriftlärda och de äldste hade samlats.
 146. Matt 26:59. Och översteprästerna och de äldste och hela Stora rådet sökte efter falskt vittnesbörd mot Jesus, för att kunna döda honom.
 147. Matt 26:63. Men Jesus teg. Då tog översteprästen till orda och sa till honom: Jag befaller dig under edsplikt inför den levande Guden, att du säger oss om du är Kristus, Guds Son.
 148. Matt 26:64. Jesus sa till honom: Du sa det. Men jag säger er: Härefter ska ni se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma på himlens skyar.
 149. Matt 26:69. Men Petrus satt utanför på palatsets gård. Och en tjänsteflicka kom fram till honom och sa: Du var också med Jesus från Galileen.
 150. Matt 26:71. Och när han gick ut genom porten, såg en annan honom och sa till dem som var där: Denne var också med Jesus från Nasaret.
 151. Matt 26:75. Då kom Petrus ihåg Jesu ord, som han hade sagt honom: Förrän tuppen gal, ska du tre gånger förneka mig. Och han gick ut och grät bittert.
 152. Matt 27:1. När det hade blivit morgon, höll alla översteprästerna och folkets äldste råd mot Jesus, för att kunna döda honom.
 153. Matt 27:11. Och Jesus stod inför landshövdingen. Och landshövdingen frågade honom och sa: Är du judarnas Konung? Då sa Jesus till honom: Du säger det.
 154. Matt 27:17. När de nu var samlade, sa Pilatus till dem: Vem vill ni att jag ska frige åt er, Barabbas eller Jesus, som kallas Kristus?
 155. Matt 27:20. Men översteprästerna och de äldste övertalade folket att de skulle begära Barabbas och döda Jesus.
 156. Matt 27:22. Pilatus sa till dem: Vad ska jag då göra med Jesus, som kallas Kristus? De sa alla till honom: Korsfäst honom.
 157. Matt 27:26. Då frigav han Barabbas åt dem, men Jesus lät han gissla och utlämnade honom till att korsfästas.
 158. Matt 27:27. Då tog landshövdingens soldater Jesus med sig in i landshövdingens palats och samlade hela vaktstyrkan kring honom.
 159. Matt 27:37. Och över hans huvud satte de anklagelsen mot honom. Där stod skrivet: Denne är Jesus, judarnas Konung.
 160. Matt 27:46. Och omkring den nionde timmen ropade Jesus med hög röst och sa: Eli, Eli, lama sabaktani? Det betyder: Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?
 161. Matt 27:50. Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan.
 162. Matt 27:54. Men när officeren och de som tillsammans med honom bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände, blev de mycket förskräckta och sa: Denne var verkligen Guds Son.
 163. Matt 27:55. Och där var många kvinnor som stod på avstånd och såg på. De som hade följt Jesus från Galileen och tjänat honom.
 164. Matt 27:57. När det hade blivit kväll, kom en rik man från Arimatea, som hette Josef, som också själv var en Jesu lärjunge.
 165. Matt 27:58. Han gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Då befallde Pilatus, att kroppen skulle utlämnas till honom.
 166. Matt 28:5. Men ängeln tog till orda och sa till kvinnorna: Frukta inte. För jag vet att ni söker Jesus, som blev korsfäst.
 167. Matt 28:9. Men när de var på väg för att berätta det för hans lärjungar, se, då mötte Jesus dem och sa: Var hälsade! Då gick de fram och grep om hans fötter och tillbad honom.
 168. Matt 28:10. Då sa Jesus till dem: Frukta inte. Gå och berätta för mina bröder att de ska gå till Galileen. Där ska de få se mig.
 169. Matt 28:16. Men de elva lärjungarna gick till det berg i Galileen dit Jesus hade befallt dem att gå.
 170. Matt 28:18. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: Mig är given all makt i himlen och på jorden.
 171. Mark 1:1. Detta är början av Jesu Kristi, Guds Sons, evangelium.
 172. Mark 1:9. Och det hände vid den tiden, att Jesus kom från Nasaret i Galileen och lät sig döpas av Johannes i Jordan.
 173. Mark 1:14. Men sedan Johannes hade blivit satt i fängelse, kom Jesus till Galileen och predikade evangelium om Guds rike,
 174. Mark 1:17. Och Jesus sa till dem: Följ mig, och jag ska göra er till människofiskare.
 175. Mark 1:24. och sa: Låt oss vara! Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att förgöra oss? Jag vet vem du är: Guds Helige.
 176. Mark 1:25. Men Jesus befallde strängt honom och sa: Tig, och kom ut ur honom.
 177. Mark 1:41. Då fylldes Jesus av medlidande och räckte ut handen och rörde vid honom och sa till honom: Jag vill, bli ren!
 178. Mark 2:5. När Jesus såg deras tro, sa han till den lame: Son, dina synder är dig förlåtna.
 179. Mark 2:8. Och Jesus förstod genast i sin ande att de tänkte så för sig själva, och han sa till dem: Varför tänker ni så i era hjärtan?
 180. Mark 2:15. Och det hände, medan han låg till bords i hans hus, att också många tullindrivare och syndare låg till bords med Jesus och hans lärjungar. För de var många, och de följde honom.
 181. Mark 2:17. När Jesus hörde detta sa han till dem: De friska behöver inte läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare till omvändelse.
 182. Mark 2:19. Då sa Jesus till dem: Kan väl brudgummens vänner fasta, så länge brudgummen är hos dem? Så länge de har brudgummen hos sig kan de inte fasta.
 183. Mark 3:7. Men Jesus och hans lärjungar drog sig undan till sjön. Och en stor folkskara från Galileen följde med honom. Också från Judeen
 184. Mark 5:6. När han fick se Jesus på långt håll, sprang han fram och föll ner för honom
 185. Mark 5:7. och skrek med hög röst och sa: Vad har jag med dig att göra, Jesus, du den högste Gudens Son? Lova mig inför Gud, att du inte plågar mig.
 186. Mark 5:13. Och genast tillät Jesus dem det. Då for de orena andarna ut och in i svinen. Och hjorden störtade sig utför branten ner i sjön. Det var omkring tvåtusen, och de drunknade i sjön.
 187. Mark 5:15. När de kom till Jesus och såg honom som hade varit besatt av legionen sitta där, klädd och vid sina sinnen, så blev de rädda.
 188. Mark 5:19. Men Jesus tillät det inte, utan sa till honom: Gå hem till de dina och berätta för dem hur stora ting Herren har gjort med dig och hur han har förbarmat sig över dig.
 189. Mark 5:20. Då gick han sin väg och började förkunna i Dekapolis, hur stora ting Jesus hade gjort med honom. Och alla förundrade sig.
 190. Mark 5:21. När Jesus hade farit tillbaka med båten till andra sidan, samlades mycket folk omkring honom, medan han var där vid sjön.
 191. Mark 5:27. När hon hade fått höra om Jesus, kom hon i folkhopen och rörde bakifrån vid hans mantel.
 192. Mark 5:30. Men Jesus märkte omedelbart inom sig själv, att kraft hade gått ut från honom, och han vände sig om i folkskaran och sa: Vem rörde vid mina kläder?
 193. Mark 5:36. Men så snart som Jesus hörde vad som sades, sa han till synagogföreståndaren: Frukta inte, bara tro!
 194. Mark 6:4. Då sa Jesus till dem: En profet är inte föraktad, utom i sin hemstad och bland sina släktingar och i sitt eget hem.
 195. Mark 6:30. Och apostlarna samlades hos Jesus och berättade för honom allt, både vad de hade gjort och vad de hade undervisat om.
 196. Mark 6:34. När Jesus steg i land, såg han en stor skara människor. Då förbarmade han sig över dem, eftersom de var som får utan herde. Och han började undervisa dem om många saker.
 197. Mark 7:27. Men Jesus sa till henne: Låt barnen först bli mättade, för det passar sig inte att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna.
 198. Mark 8:1. Vid den tiden hade mycket folk samlats och de hade inte något att äta. Då kallade Jesus till sig sina lärjungar och sa till dem:
 199. Mark 8:17. Då Jesus märkte detta, sa han till dem: Varför talar ni om att ni inte har bröd? Kan ni ännu inget fatta eller förstå? Är era hjärtan fortfarande förblindade?
 200. Mark 8:27. Sedan gick Jesus och hans lärjungar ut till byarna vid Cesarea Filippi. Och under vägen frågade han sina lärjungar och sa till dem: Vem säger människorna att jag är?
 201. Mark 9:2. Och sex dagar därefter tog Jesus med sig Petrus och Jakob och Johannes och förde dem upp på ett högt berg där de var för sig själva. Och han blev förvandlad inför dem.
 202. Mark 9:4. Och Elia med Mose visade sig för dem, och de samtalade med Jesus.
 203. Mark 9:5. Då började Petrus tala och sa till Jesus: Rabbi, det är gott för oss att vara här. Så låt oss göra tre hyddor, en åt dig och en åt Mose och en åt Elia,
 204. Mark 9:8. Och i samma stund när de såg sig omkring, såg de ingen annan, utan endast Jesus var med dem.
 205. Mark 9:23. Då sa Jesus till honom: Om du kan tro, allt är möjligt för den som tror.
 206. Mark 9:25. När Jesus såg att folket strömmade till, befallde han strängt den orene anden och sa till den: Du döve och stumme ande, jag befaller dig: Far ut ur honom och kom aldrig mer in i honom.
 207. Mark 9:27. Men Jesus tog honom i handen och reste upp honom, och han stod upp.
 208. Mark 9:39. Men Jesus sa: Förbjud honom inte. För ingen som gör mirakler i mitt namn kan genast efteråt tala illa om mig,
 209. Mark 10:5. Då svarade Jesus och sa till dem: På grund av era hårda hjärtan skrev han denna föreskrift åt er.
 210. Mark 10:14. Men när Jesus såg detta, blev han upprörd och sa till dem: Låt barnen komma till mig, och hindra dem inte, för sådana hör Guds rike till.
 211. Mark 10:18. Då sa Jesus till honom: Varför kallar du mig god? Ingen är god utom en, det är Gud.
 212. Mark 10:21. Och Jesus såg på honom, och älskade honom, och sa till honom: Ett saknar du. Gå och sälj allt det du äger och ge åt de fattiga, och du ska få en skatt i himlen. Kom sedan, ta korset på dig och följ mig.
 213. Mark 10:23. Då såg Jesus sig omkring och sa till sina lärjungar: Hur svårt är det inte för de rika att komma in i Guds rike!
 214. Mark 10:24. Men hans lärjungar blev förskräckta över hans ord. Då tog Jesus till orda på nytt och sa till dem: Barn, hur svårt är det inte för dem som förtröstar på rikedomar, att komma in i Guds rike!
 215. Mark 10:27. Men Jesus såg på dem och sa: För människor är det omöjligt men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt.
 216. Mark 10:29. Och Jesus svarade och sa: Sannerligen säger jag er: Ingen finns, som för min och evangeliets skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller hustru eller barn eller åkrar,
 217. Mark 10:32. De var nu på väg upp till Jerusalem och Jesus gick före dem, och de var förvånade. Och de som följde efter var rädda. Då samlade han till sig de tolv igen och började tala om för dem vad som skulle hända med honom:
 218. Mark 10:38. Men Jesus sa till dem: Ni vet inte vad ni begär. Kan ni dricka den bägare som jag dricker, och döpas med det dop som jag döps med?
 219. Mark 10:39. Då sa de till honom: Det kan vi. Då sa Jesus till dem: Ni ska sannerligen dricka den bägare som jag dricker, och det dop som jag döps med ska ni bli döpta med.
 220. Mark 10:42. Men Jesus kallade dem till sig och sa till dem: Ni vet att de som räknas som härskare över folken råder över dem, och att de som är mäktiga utövar sin makt över dem.
 221. Mark 10:47. Och när han hörde att det var Jesus från Nasaret, började han ropa och säga: Jesus, Davids Son, förbarma dig över mig.
 222. Mark 10:49. Då stannade Jesus och sa att de skulle kalla på honom. Och de kallade på den blinde och sa till honom: Var vid gott mod. Res dig, han kallar på dig.
 223. Mark 10:50. Då kastade han av sig sin mantel, reste sig och kom till Jesus.
 224. Mark 10:51. Då började Jesus tala och sa till honom: Vad vill du att jag ska göra för dig? Den blinde sa till honom: Rabbuni, att jag får min syn igen.
 225. Mark 10:52. Då sa Jesus till honom: Gå, din tro har gjort dig frisk. Och genast fick han sin syn och följde Jesus på vägen.
 226. Mark 11:6. Då sa de till dem så som Jesus hade sagt till dem, och då lät de dem gå.
 227. Mark 11:7. Och de ledde fölet till Jesus och lade sina kläder på det, och han satte sig upp på det.
 228. Mark 11:11. Så kom Jesus in i Jerusalem och in i templet. Och när han hade sett sig omkring överallt, och det redan hade blivit sent, gick han ut till Betania med de tolv.
 229. Mark 11:14. Och Jesus började tala och sa till det: Aldrig mer ska någon äta frukt av dig. Och hans lärjungar hörde det.
 230. Mark 11:15. Så kom de till Jerusalem. Och Jesus gick in i templet, och började driva ut dem som sålde och köpte i templet, och välte omkull penningväxlarnas bord och stolarna för dem som sålde duvor,
 231. Mark 11:22. Och Jesus svarade och sa till dem: Ha Guds tro.
 232. Mark 11:29. Men Jesus svarade och sa till dem: Jag vill också fråga er om en sak, och svara mig på den, så ska jag säga er med vilken makt jag gör detta.
 233. Mark 11:33. Så de svarade och sa till Jesus: Vi vet inte. Då svarade Jesus och sa till dem: Så säger inte heller jag er, med vilken makt jag gör detta.
 234. Mark 12:17. Då svarade Jesus och sa till dem: Så ge kejsaren det som tillhör kejsaren, och Gud det som tillhör Gud. Och de förundrade sig över honom.
 235. Mark 12:24. Då svarade Jesus och sa till dem: Är det inte därför som ni tar fel, eftersom ni varken förstår Skrifterna eller Guds kraft?
 236. Mark 12:29. Då svarade Jesus honom: Det främsta av alla buden är detta: Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en.
 237. Mark 12:34. Då Jesus såg, att han hade svarat förståndigt, sa han till honom: Du är inte långt från Guds rike. Sedan vågade ingen fråga honom mer.
 238. Mark 12:35. Och Jesus började tala och sa när han undervisade i templet: Hur kan de skriftlärda säga, att Kristus är Davids son?
 239. Mark 12:41. Och Jesus satte sig mitt emot offerkistan och såg hur folket lade pengar i offerkistan. Och många rika lade ner mycket.
 240. Mark 13:2. Då svarade Jesus och sa till honom: Ser du dessa stora byggnader? Det ska inte lämnas sten på sten, som inte ska brytas ner.
 241. Mark 13:5. Då svarade Jesus och började med att säga till dem: Se till att ingen bedrar er.
 242. Mark 14:6. Men Jesus sa: Låt henne vara. Varför oroar ni henne? Hon har gjort en god gärning mot mig.
 243. Mark 14:18. Och när de låg till bords och åt, sa Jesus: Sannerligen säger jag er: En av er skall förråda mig, en som äter med mig.
 244. Mark 14:22. Och medan de åt, tog Jesus ett bröd, välsignade och bröt det och gav åt dem och sa: Tag, ät, detta är min kropp.
 245. Mark 14:27. Då sa Jesus till dem: I denna natt ska ni alla komma på fall för min skull, för det står skrivet: Jag ska slå Herden, och fåren ska skingras.
 246. Mark 14:30. Då sa Jesus till honom: Sannerligen säger jag dig, att i dag, i denna natt, innan tuppen har galt två gånger, ska du tre gånger förneka mig.
 247. Mark 14:48. Och Jesus började tala och sa till dem: Som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar för att gripa mig.
 248. Mark 14:53. Och de förde bort Jesus till översteprästen, och där samlades alla översteprästerna och de äldste och de skriftlärda.
 249. Mark 14:55. Men översteprästerna och hela Stora rådet sökte efter vittnesbörd mot Jesus för att kunna döda honom, men de fann inget.
 250. Mark 14:60. Då reste sig översteprästen, steg fram och frågade Jesus och sa: Svarar du inget på det som dessa vittnar mot dig?
 251. Mark 14:62. Och Jesus sa: Jag Är, och ni ska få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma på himlens skyar.
 252. Mark 14:67. När hon fick se Petrus, där han satt och värmde sig, såg hon på honom och sa: Du var också med Jesus från Nasaret.
 253. Mark 14:72. Och för andra gången gol tuppen. Då kom Petrus ihåg de ord som Jesus hade sagt till honom: Innan tuppen har galt två gånger, ska du tre gånger förneka mig. Och när han tänkte på det brast han ut i gråt.
 254. Mark 15:1. Så snart det blev morgon höll översteprästerna råd med de äldste och skriftlärda och hela Stora rådet, och de band Jesus och förde bort honom och utlämnade honom åt Pilatus.
 255. Mark 15:5. Men Jesus svarade ingenting mera, så att Pilatus förundrade sig.
 256. Mark 15:15. Och då Pilatus ville göra folket till viljes frigav han Barabbas åt dem. Och sedan han hade låtit gissla Jesus, utlämnade han honom till att korsfästas.
 257. Mark 15:34. Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst, och sa: Eloi, Eloi, lama sabaktani? Som översatt blir: Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig.
 258. Mark 15:37. Då ropade Jesus med hög röst och gav upp andan.
 259. Mark 15:43. kom Josef, från Arimatea, en aktad rådsherre, som också väntade på Guds rike, och tog mod till sig och gick in till Pilatus och bad att få Jesu kropp.
 260. Mark 16:6. Men han sa till dem: Var inte förskräckta! Ni söker Jesus från Nasaret, som blev korsfäst. Han är uppstånden, han är inte här. Se, platsen där de lade honom.
 261. Luk 1:31. Och se, du ska bli havande och föda en Son och du ska ge honom namnet Jesus.
 262. Luk 2:21. Och när åtta dagar hade gått och barnet skulle omskäras, fick han namnet Jesus, det som ängeln hade gett honom innan han blev avlad i moderlivet.
 263. Luk 2:27. Han kom nu ledd av Anden till templet. Och när föräldrarna bar in barnet Jesus, för att de skulle göra med honom så som det var sed enligt lagen,
 264. Luk 2:43. När de hade avslutat dagarna och gick hem igen, blev pojken Jesus kvar i Jerusalem men Josef och hans mor visste inte om det.
 265. Luk 2:52. Och Jesus växte till i vishet och ålder och välbehag inför Gud och människor.
 266. Luk 3:21. När allt folket lät döpa sig, hände det att också Jesus blev döpt. Och medan han bad öppnades himlen,
 267. Luk 3:23. Och Jesus var omkring trettio år då han började, och han ansågs vara Josefs son, som var son till Eli,
 268. Luk 4:1. Sedan återvände Jesus från Jordan, full av den Helige Ande, och blev ledd av Anden till öknen
 269. Luk 4:4. Då svarade Jesus och sa till honom: Det står skrivet: Människan ska inte leva bara av bröd, utan av varje ord som kommer från Gud.
 270. Luk 4:8. Då svarade Jesus och sa till honom: Gå bort ifrån mig Satan, för det står skrivet: Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna.
 271. Luk 4:12. Då svarade Jesus och sa till honom: Det är sagt: Du ska inte fresta Herren din Gud.
 272. Luk 4:14. Och Jesus vände i Andens kraft tillbaka till Galileen, och ryktet om honom gick ut i hela området.
 273. Luk 4:34. och sa: Låt oss vara! Vad har du med oss att göra, Jesus av Nasaret? Har du kommit för att förgöra oss? Jag vet vem du är, du Guds Helige!
 274. Luk 4:35. Men Jesus befallde honom strängt och sa: Tig, och far ut ur honom! Och den onde anden kastade omkull honom mitt ibland dem, och for ut ur honom och gjorde honom ingen skada.
 275. Luk 5:8. Då Simon Petrus såg detta föll han ner vid Jesu knän, och sa: Gå bort ifrån mig, Herre, för jag är en syndig människa.
 276. Luk 5:10. likaså också Jakob och Johannes, Sebedeus söner, som var tillsammans med Simon. Då sa Jesus till Simon: Frukta inte. Härefter ska du fånga människor.
 277. Luk 5:12. Sedan hände detta då han var i en av städerna: Och se, där fanns en man som var full av spetälska. När han fick se Jesus föll han ner på sitt ansikte och bad honom och sa: Herre, om du vill så kan du göra mig ren.
 278. Luk 5:19. Men när de för folkmassans skull inte kunde komma på genom vilken väg de skulle bära in honom, gick de upp på taket och firade ner honom med båren genom taket, mitt framför Jesus.
 279. Luk 5:22. Men då Jesus märkte deras tankar svarade han och sa till dem: Vad tänker ni i era hjärtan?
 280. Luk 5:31. Då svarade Jesus och sa till dem: Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka.
 281. Luk 6:3. Då svarade Jesus och sa till dem: Har ni inte läst vad David gjorde, då han och de som var med honom blev hungriga,
 282. Luk 6:9. Då sa Jesus till dem: Jag vill fråga er en sak: Är det tillåtet på sabbatsdagarna att göra gott eller att göra ont, att rädda liv eller att förgöra det?
 283. Luk 6:11. Men de blev ursinniga och talade med varandra om vad de skulle göra med Jesus.
 284. Luk 7:3. Då han fick höra om Jesus, skickade han de äldste av judarna till honom och bad honom, att han skulle komma och bota hans tjänare.
 285. Luk 7:4. När de kom till Jesus, bad de honom ivrigt och sa: Han är värd att du gör det för honom.
 286. Luk 7:6. Då gick Jesus med dem. Och då han inte var långt från huset, skickade officeren några av sina vänner till honom, vilka sa till honom: Herre, gör dig inte besvär, för jag är inte värd att du går in under mitt tak.
 287. Luk 7:9. Då Jesus hörde detta, förundrade han sig över honom och vände sig om och sa till folket som följde honom: Jag säger er: Inte ens i Israel har jag funnit så stark tro.
 288. Luk 7:19. Då kallade han till sig två av sina lärjungar och sände dem till Jesus och sa: Är du den som ska komma? Eller ska vi vänta på någon annan?
 289. Luk 7:22. Då svarade Jesus och sa till dem: Gå och säg till Johannes vad ni har sett och hört, att blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga blir evangelium predikat.
 290. Luk 7:40. Då började Jesus tala och sa till honom: Simon, jag har något att säga dig. Och han sa: Mästare, säg det.
 291. Luk 8:28. Då han fick se Jesus, ropade han och föll ner inför honom och sa med hög röst: Vad har du med mig att göra, Jesus, du den Högste Gudens Son? Jag ber dig, plåga mig inte,
 292. Luk 8:30. Då frågade Jesus honom och sa: Vad är ditt namn? Då sa han: Legion. För många onda andar hade kommit in i honom.
 293. Luk 8:35. Då gick de ut för att se vad som hade hänt och kom till Jesus och fann mannen, ur vilken de onda andarna hade farit ut, sitta vid Jesu fötter, klädd och vid sina sinnen, och de blev förskräckta.
 294. Luk 8:38. Men mannen, ur vilken de onda andarna hade farit ut, bad honom att han skulle få följa honom. Men Jesus skickade iväg honom och sa:
 295. Luk 8:39. Vänd tillbaka hem och berätta vilka stora ting Gud har gjort med dig. Och han gick iväg och förkunnade i hela staden vilka stora ting Jesus hade gjort med honom.
 296. Luk 8:40. Och det hände då Jesus hade återvänt, att folket välkomnade honom, eftersom alla väntade på honom.
 297. Luk 8:41. Och se, där kom en man som hette Jairus, och han var föreståndare för synagogan. Och han föll ner för Jesu fötter och bad honom att han skulle komma till hans hus.
 298. Luk 8:45. Då sa Jesus: Vem var det som rörde vid mig? Då alla nekade, sa Petrus och de som var med honom: Mästare, folket trycker och tränger sig inpå dig, och du säger: Vem rörde vid mig?
 299. Luk 8:46. Men Jesus sa: Någon har rört vid mig, för jag kände att kraft gick ut från mig.
 300. Luk 8:50. Då Jesus hörde detta svarade han och sa till honom: Frukta inte, bara tro, så ska hon bli helad.
 301. Luk 9:1. Sedan kallade Jesus samman sina tolv lärjungar och gav dem makt och auktoritet över alla onda andar och till att bota sjukdomar.
 302. Luk 9:33. Och det hände när dessa skulle skiljas från honom, att Petrus sa till Jesus: Mästare, det är gott för oss att vara här. Låt oss göra tre hyddor, en åt dig och en åt Mose och en åt Elia. Han visste inte vad han sa.
 303. Luk 9:36. Och i detsamma som rösten hördes, fann de Jesus vara ensam. Och de teg och berättade inget för någon vid den tiden av vad de hade sett.
 304. Luk 9:41. Då svarade Jesus och sa: O du fördärvade släkte utan tro. Hur länge ska jag vara hos er och stå ut med er? Hämta hit din son.
 305. Luk 9:42. Och medan han ännu var på väg fram, kastade den onde anden omkull honom och slet och ryckte i honom. Men Jesus befallde strängt den orene anden och helade pojken och gav honom tillbaka till hans far.
 306. Luk 9:43. Och alla blev överväldigade av Guds stora makt. Medan alla förundrade sig över allt det Jesus gjorde, sa han till sina lärjungar:
 307. Luk 9:47. Då Jesus såg deras hjärtans tankar, tog han ett barn och ställde det bredvid sig
 308. Luk 9:50. Men Jesus sa till honom: Förbjud honom inte, för den som inte är emot oss, han är för oss.
 309. Luk 9:58. Då sa Jesus till honom: Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men Människosonen har inte någon plats där han kan vila sitt huvud.
 310. Luk 9:60. Då sa Jesus till honom: Låt de döda begrava sina döda, men gå du och predika Guds rike.
 311. Luk 9:62. Men Jesus sa till honom: Ingen som sätter sin hand till plogen och ser sig tillbaka är lämplig för Guds rike.
 312. Luk 10:21. I samma stund fröjdade sig Jesus i anden och sa: Jag prisar dig, Fader, himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka men uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, Fader, så har varit välbehagligt för dig.
 313. Luk 10:29. Då ville han rättfärdiga sig själv och sa till Jesus: Och vem är min nästa?
 314. Luk 10:30. Då svarade Jesus och sa: En man var på väg ner från Jerusalem till Jeriko och råkade ut för rövare, som tog av honom kläderna och misshandlade honom och lämnade honom där halvdöd.
 315. Luk 10:37. Då svarade han: Den som visade honom barmhärtighet. Då sa Jesus till honom: Gå du och gör på samma sätt.
 316. Luk 10:39. Och hon hade en syster som hette Maria, som satt vid Jesu fötter och hörde på hans ord.
 317. Luk 10:41. Men Jesus svarade och sa till henne: Marta, Marta, du är bekymrad och oroar dig för många saker.
 318. Luk 13:2. Då svarade Jesus och sa till dem: Tror ni, att dessa galileer var större syndare än alla andra galileer, eftersom de fick lida detta?
 319. Luk 13:12. Men när Jesus såg henne, kallade han henne till sig och sa till henne: Kvinna, du är fri från din sjukdom,
 320. Luk 13:14. Men synagogföreståndaren, som var vred över att Jesus botade på sabbaten, tog till orda och sa till folket: Det är sex dagar på vilka man ska arbeta. Kom därför för att bli botade på dem och inte på sabbatsdagen.
 321. Luk 14:3. Då började Jesus tala och sa till de laglärda och fariseerna: Är det tillåtet att bota någon på sabbaten?
 322. Luk 17:13. och ropade och sa: Jesus, Mästare, förbarma dig över oss.
 323. Luk 17:17. Då svarade Jesus och sa: Var det inte tio som blev renade? Men var är de nio?
 324. Luk 18:16. Men Jesus kallade dem till sig och sa: Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för sådana hör Guds rike till.
 325. Luk 18:19. Och Jesus sa till honom: Varför kallar du mig god? Ingen är god utom en, det är Gud.
 326. Luk 18:22. När Jesus hörde detta, sa han till honom: Ett fattas fortfarande för dig: Sälj allt det du har och dela ut åt de fattiga, och du ska få en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.
 327. Luk 18:24. När Jesus såg att han var djupt bedrövad, sa han: Hur svårt är det inte för dem som har rikedomar att komma in i Guds rike.
 328. Luk 18:31. Sedan tog Jesus till sig de tolv och sa till dem: Se, vi går upp till Jerusalem och allt som är skrivet genom profeterna om Människosonen ska gå i uppfyllelse.
 329. Luk 18:37. Då sa de till honom, att det var Jesus från Nasaret som gick förbi.
 330. Luk 18:38. Då ropade han och sa: Jesus, Davids Son, förbarma dig över mig.
 331. Luk 18:40. Då stannade Jesus och befallde att han skulle ledas fram till honom. När han kom fram frågade han honom,
 332. Luk 18:42. Och Jesus sa till honom: Ha din syn, din tro har frälst dig.
 333. Luk 19:3. Och han önskade att få se vem Jesus var. Men han kunde det inte för folkets skull, för han var liten till växten.
 334. Luk 19:5. Och när Jesus kom till den platsen, såg han upp och såg honom och sa till honom: Sackeus, skynda dig och kom ner, för i dag måste jag gästa i ditt hus.
 335. Luk 19:9. Då sa Jesus till honom: I dag har frälsning kommit till detta hus, eftersom också han är en Abrahams son.
 336. Luk 19:28. Då Jesus hade sagt detta, gick han framför de andra upp till Jerusalem.
 337. Luk 19:35. Och de ledde det till Jesus och lade sina kläder på fölet och satte Jesus på det.
 338. Luk 20:8. Då sa Jesus till dem: Då säger inte heller jag er, med vilken makt jag gör detta.
 339. Luk 20:34. Då svarade Jesus och sa till dem: Barnen av denna världen gifter sig och blir bortgifta.
 340. Luk 22:47. Och medan han ännu talade, se, då kom en folkskara, och han som hette Judas, en av de tolv, gick före dem. Och han gick fram till Jesus för att kyssa honom.
 341. Luk 22:48. Men Jesus sa till honom: Judas, förråder du Människosonen med en kyss?
 342. Luk 22:51. Då svarade Jesus och sa: Låt det vara nog med detta. Och han rörde vid hans öra och helade honom.
 343. Luk 22:52. Sedan sa Jesus till översteprästerna och ledarna för tempelvakten och de äldste, som hade kommit emot honom: Som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar.
 344. Luk 22:63. Och de män som höll Jesus fängslad hånade honom och slog honom
 345. Luk 23:8. Då Herodes fick se Jesus blev han mycket glad, för han hade länge velat se honom. För han hade hört mycket om honom och han hoppades att få se honom göra något tecken.
 346. Luk 23:20. Pilatus talade till dem igen, eftersom han ville frige Jesus.
 347. Luk 23:25. Och han frigav åt dem honom som hade blivit satt i fängelse för upplopp och mord, denne som de hade begärt, men Jesus utlämnade han enligt deras vilja.
 348. Luk 23:26. När de sedan förde bort honom, fick de tag på en man, Simon från Cyrene, som kom från landet. Och de lade korset på honom, för att han skulle bära det efter Jesus.
 349. Luk 23:28. Då vände sig Jesus om till dem och sa: Jerusalems döttrar, gråt inte över mig, utan gråt över er själva och över era barn.
 350. Luk 23:34. Då sa Jesus: Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem.
 351. Luk 23:42. Och han sa till Jesus: Herre, tänk på mig när du kommer in i ditt rike.
 352. Luk 23:43. Då sa Jesus till honom: Sannerligen säger jag dig, i dag ska du vara med mig i paradiset.
 353. Luk 23:46. Och när Jesus hade ropat med hög röst, sa han: Fader, i dina händer överlämnar jag min ande, och när han hade sagt detta gav han upp andan.
 354. Luk 23:52. Han gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp.
 355. Luk 24:3. Och de gick in, men fann inte Herren Jesu kropp.
 356. Luk 24:15. Och medan de var upptagna av sitt samtal och sina frågor, hände det att Jesus själv närmade sig och gick tillsammans med dem.
 357. Luk 24:19. Och han frågade dem: Vad? Då sa de till honom: Det som har hänt med Jesus, som var en man från Nasaret, en profet, mäktig i gärning och ord inför Gud och allt folket.
 358. Luk 24:36. Och medan de talade om detta, stod Jesus själv mitt ibland dem och sa till dem: Frid vare med er.
 359. Joh 1:17. För lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus.
 360. Joh 1:29. Nästa dag ser Johannes Jesus komma till sig och säger: Se, Guds lamm, som tar bort världens synd!
 361. Joh 1:36. Och när han såg Jesus komma sa han: Se, Guds lamm!
 362. Joh 1:37. Och de två lärjungarna hörde vad han sa och följde Jesus.
 363. Joh 1:38. Då vände Jesus sig om, och när han såg att de följde honom, frågade han dem: Vem söker ni? Då sa de till honom: Rabbi (det betyder Lärare), var bor du?
 364. Joh 1:42. Och han förde honom till Jesus. Och när Jesus såg på honom sa han: Du är Simon, Jonas son, du ska heta Kefas, det betyder en sten.
 365. Joh 1:43. Nästa dag ville Jesus gå därifrån till Galileen. Han fann då Filippus och sa till honom: Följ mig.
 366. Joh 1:45. Filippus fann Natanael och sa till honom: Vi har funnit honom som Mose skrev om i lagen, och som profeterna skrev om, Jesus, Josefs son, från Nasaret.
 367. Joh 1:47. Jesus såg att Natanael var på väg till honom och sa om honom: Se, en sann israelit, en som är utan svek.
 368. Joh 1:48. Natanael frågade honom: Hur kan du känna mig? Jesus svarade och sa till honom: Innan Filippus kallade på dig, då du var under fikonträdet, såg jag dig.
 369. Joh 1:50. Jesus svarade och sa till honom: Tror du, därför att jag sa till dig att jag såg dig under fikonträdet? Större ting än så ska du få se.
 370. Joh 2:1. Och på tredje dagen var det ett bröllop i Kana i Galileen, och Jesu mor var där.
 371. Joh 2:2. Och både Jesus och hans lärjungar blev bjudna till bröllopet.
 372. Joh 2:3. Och när vinet började ta slut, sa Jesu mor till honom: De har inget vin.
 373. Joh 2:4. Jesus sa till henne: Kvinna, vad har jag med dig att göra? Min stund har ännu inte kommit.
 374. Joh 2:7. Jesus sa till dem: Fyll vattenkrukorna med vatten. Och de fyllde dem ända till brädden.
 375. Joh 2:11. Detta första mirakel gjorde Jesus i Kana i Galileen, och det uppenbarade hans härlighet, och hans lärjungar trodde på honom.
 376. Joh 2:13. Judarnas påsk var nu nära, och Jesus gick upp till Jerusalem.
 377. Joh 2:19. Jesus svarade och sa till dem: Riv ner detta tempel, och inom tre dagar ska jag låta det uppstå.
 378. Joh 2:22. När han sedan hade uppstått från de döda, kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta till dem, och de trodde Skriften och det ord som Jesus hade sagt.
 379. Joh 2:24. Men själv anförtrodde sig Jesus inte åt dem, eftersom han kände alla.
 380. Joh 3:2. Han kom till Jesus på natten och sa till honom: Rabbi, vi vet att du är en lärare som har kommit från Gud, för ingen kan göra de mirakler som du gör, utan att Gud är med honom.
 381. Joh 3:3. Jesus svarade och sa till honom: Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa inte blir född på nytt, kan hon inte se Guds rike.
 382. Joh 3:5. Jesus svarade: Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om inte en människa blir född av vatten och Ande, kan hon inte komma in i Guds rike.
 383. Joh 3:10. Jesus svarade och sa till honom: Är du Israels lärare och vet inte detta?
 384. Joh 3:22. Därefter kom Jesus och hans lärjungar till Judeen, och han dröjde kvar där med dem och döpte.
 385. Joh 4:1. Då nu Herren visste att fariseerna hade hört att Jesus vann fler lärjungar och döpte fler än Johannes
 386. Joh 4:2. – men det var inte Jesus själv, utan hans lärjungar som döpte –
 387. Joh 4:6. Och där var Jakobs brunn. Eftersom Jesus var trött av vandringen, satte han sig ner vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen.
 388. Joh 4:7. En samaritisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sa till henne: Ge mig att dricka,
 389. Joh 4:10. Jesus svarade och sa till henne: Om du kände till Guds gåva och vem det är som säger till dig: Ge mig att dricka, då skulle du ha bett honom, och han skulle ha gett dig levande vatten.
 390. Joh 4:13. Jesus svarade och sa till henne: Var och en som dricker av detta vatten ska törsta igen.
 391. Joh 4:16. Jesus sa till henne: Gå och kalla på din man och kom hit.
 392. Joh 4:17. Kvinnan svarade och sa: Jag har ingen man. Jesus sa till henne: Du sa rätt: Jag har ingen man.
 393. Joh 4:21. Jesus sa till henne: Kvinna, tro mig, den tid kommer då ni varken på detta berg eller i Jerusalem ska tillbe Fadern.
 394. Joh 4:26. Jesus sa till henne: Jag Är den som talar med dig.
 395. Joh 4:34. Jesus sa till dem: Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk.
 396. Joh 4:44. för Jesus vittnade själv att en profet inte har något anseende i sin hemtrakt.
 397. Joh 4:46. Så kom Jesus tillbaka till Kana i Galileen, där han hade gjort vattnet till vin. Och där var en man i kunglig tjänst, vars son låg sjuk i Kapernaum.
 398. Joh 4:47. När han hörde att Jesus hade kommit från Judeen till Galileen, gick han till honom och bad honom, att han skulle komma ner och bota hans son som låg för döden.
 399. Joh 4:48. Då sa Jesus till honom: Om ni inte får se tecken och under, tror ni inte.
 400. Joh 4:50. Jesus sa till honom: Gå, din son lever! Då trodde mannen det ord som Jesus sa till honom och gick.
 401. Joh 4:53. Då förstod fadern att det var just den timmen då Jesus hade sagt till honom: Din son lever. Och han själv trodde och hela hans hus.
 402. Joh 4:54. Detta var på nytt ett tecken, det andra som Jesus gjorde sedan han kommit från Judeen till Galileen.
 403. Joh 5:1. Därefter var det en judisk högtid, och Jesus gick upp till Jerusalem.
 404. Joh 5:6. Då Jesus såg honom ligga där och visste att han hade varit sjuk så länge, sa han till honom: Vill du bli frisk?
 405. Joh 5:8. Jesus sa till honom: Stå upp, ta din bädd och gå.
 406. Joh 5:13. Men han som hade blivit botad visste inte vem han var, för Jesus hade dragit sig undan, eftersom det var mycket folk på den platsen.
 407. Joh 5:14. Därefter fann Jesus honom i templet och sa till honom: Se, du har blivit frisk. Synda inte mer, så att det inte händer dig något värre.
 408. Joh 5:15. Då gick mannen bort och talade om för judarna att det var Jesus som hade gjort honom frisk.
 409. Joh 5:16. Och på grund av detta förföljde judarna Jesus och sökte efter att döda honom, eftersom han hade gjort detta på sabbaten.
 410. Joh 5:17. Men Jesus svarade dem: Min Fader verkar ända tills nu, så verkar också jag.
 411. Joh 5:19. Då svarade Jesus och sa till dem: Sannerligen, sannerligen säger jag er: Sonen kan ingenting göra av sig själv, utan endast det han ser Fadern göra. För allt det han gör, det gör också Sonen.
 412. Joh 6:1. Därefter for Jesus över Galileiska sjön, Tiberias sjö.
 413. Joh 6:3. Och Jesus gick upp på ett berg och satte sig där med sina lärjungar.
 414. Joh 6:5. När nu Jesus höjde blicken och såg att mycket folk kom till honom, sa han till Filippus: Var ska vi köpa bröd så att dessa får något att äta?
 415. Joh 6:10. Då sa Jesus: Låt folket slå sig ner. Och på den platsen var mycket gräs. Då satte de sig ner, till antalet omkring femtusen män.
 416. Joh 6:11. Och Jesus tog bröden, tackade och gav till lärjungarna, och lärjungarna gav åt dem som hade satt sig ner, och likaså av fiskarna, så mycket de ville ha.
 417. Joh 6:14. När nu människorna hade sett det tecken som Jesus hade gjort, sa de: Denne är i sanning profeten som skulle komma till världen.
 418. Joh 6:15. Eftersom Jesus visste att de tänkte komma och ta honom med våld och göra honom till Konung, drog han sig åter undan till berget för att vara helt för sig själv.
 419. Joh 6:17. och steg i en båt och for över sjön till Kapernaum. Och det var redan mörkt, och Jesus hade inte kommit till dem.
 420. Joh 6:19. När de nu hade rott ungefär tjugofem eller trettio stadier, fick de se Jesus gå på sjön och närma sig båten, och de blev förskräckta.
 421. Joh 6:22. Nästa dag upptäckte folket som stod på andra sidan sjön att det inte hade funnits någon annan båt där, förutom den som hans lärjungar hade stigit i, och att Jesus inte hade stigit ombord på båten med sina lärjungar, utan att hans lärjungar hade gett sig av ensamma.
 422. Joh 6:24. När nu folket såg att Jesus inte var där och inte heller hans lärjungar, steg de också själva i båtarna och kom till Kapernaum och sökte efter Jesus.
 423. Joh 6:26. Jesus svarade dem och sa: Sannerligen, sannerligen säger jag er: Ni söker mig inte därför att ni har sett tecken, utan därför att ni har ätit av bröden och blivit mätta.
 424. Joh 6:29. Jesus svarade och sa till dem: Detta är Guds verk, att ni tror på honom som han har sänt.
 425. Joh 6:32. Då sa Jesus till dem: Sannerligen, sannerligen säger jag er: Mose gav er inte brödet från himlen, utan min Fader ger er det sanna brödet från himlen,
 426. Joh 6:35. Och Jesus sa till dem: Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig törsta.
 427. Joh 6:42. Och de sa: Är denne inte Jesus, Josefs son, vilkens far och mor vi känner? Hur kan han då säga: Jag har kommit ner från himlen?
 428. Joh 6:43. Då svarade Jesus och sa till dem: Klaga inte er emellan.
 429. Joh 6:53. Då sa Jesus till dem: Sannerligen, sannerligen säger jag er: Om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod, har ni inte liv i er.
 430. Joh 6:61. Men Jesus, som visste inom sig själv att hans lärjungar klagade över detta, sa till dem: Tar ni anstöt av detta?
 431. Joh 6:64. Men det är några bland er som inte tror. För Jesus visste från början vilka de var som inte trodde, och vem det var som skulle förråda honom.
 432. Joh 6:67. Då sa Jesus till de tolv: Inte vill väl också ni gå bort?
 433. Joh 6:70. Jesus svarade dem: Har jag inte utvalt er tolv, och en av er är en djävul?
 434. Joh 7:1. Därefter vandrade Jesus omkring i Galileen, för han ville inte vandra omkring i Judeen, eftersom judarna var ute efter att döda honom.
 435. Joh 7:6. Då sa Jesus till dem: Min tid har ännu inte kommit, men för er är den rätta tiden alltid inne.
 436. Joh 7:14. Då nu halva högtiden var förbi, gick Jesus upp till templet och undervisade.
 437. Joh 7:16. Jesus svarade dem och sa: Min lära är inte min, utan hans som har sänt mig.
 438. Joh 7:21. Jesus svarade och sa till dem: En gärning gjorde jag, och ni blev alla förvånade.
 439. Joh 7:28. Då ropade Jesus medan han undervisade i templet och sa: Ja, ni känner mig och ni vet varifrån jag är. Och jag har inte kommit av mig själv, men den som har sänt mig, han är sann, han som ni inte känner.
 440. Joh 7:33. Men Jesus sa till dem: Ännu en kort tid är jag hos er, och sedan går jag till honom som har sänt mig.
 441. Joh 7:37. Men på den sista dagen i högtiden, som också var den största, stod Jesus och ropade, och sa: Om någon törstar, så kom till mig och drick.
 442. Joh 7:39. Men detta sa han om Anden, som de som tror på honom skulle få. För den Helige Ande var ännu inte given, eftersom Jesus inte ännu hade blivit förhärligad.
 443. Joh 8:1. Därefter gick Jesus till Oljeberget.
 444. Joh 8:6. Men detta sa de för att sätta honom på prov, för att de skulle ha något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och skrev på marken med fingret.
 445. Joh 8:9. När de hörde detta och kände sig överbevisade av samvetet, gick de ut, den ene efter den andre, de äldste först ända till de sista, och Jesus blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där framför honom.
 446. Joh 8:10. När Jesus reste sig upp och inte såg någon utom kvinnan, sa han till henne: Kvinna, var är dina anklagare? Har ingen dömt dig?
 447. Joh 8:11. Hon sa: Herre, ingen. Då sa Jesus till henne: Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer.
 448. Joh 8:12. Sedan talade Jesus till dem på nytt och sa: Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ska ha livets ljus.
 449. Joh 8:14. Jesus svarade och sa till dem: Även om jag vittnar om mig själv, så är mitt vittnesbörd giltigt, för jag vet varifrån jag kom och vart jag går, men ni vet inte varifrån jag kom eller vart jag går.
 450. Joh 8:19. Då sa de till honom: Var är din Fader? Jesus svarade: Ni känner varken mig eller min Fader. Om ni hade känt mig skulle ni också ha känt min Fader.
 451. Joh 8:20. Dessa ord talade Jesus vid offerkistan, när han undervisade i templet. Men ingen grep honom, eftersom hans stund ännu inte hade kommit.
 452. Joh 8:21. Då sa Jesus på nytt till dem: Jag går bort, och ni ska söka efter mig, och ni ska dö i er synd. Dit jag går kan ni inte komma.
 453. Joh 8:25. Då sa de till honom: Vem är du? Och Jesus sa till dem: Den samme som jag även från början har sagt till er.
 454. Joh 8:28. Då sa Jesus till dem: När ni har lyft upp Människosonen, då ska ni förstå, att Jag Är, och att jag inte gör något av mig själv, utan så som min Fader har lärt mig, så talar jag.
 455. Joh 8:31. Då sa Jesus till de judar som trodde på honom: Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar.
 456. Joh 8:34. Jesus svarade dem: Sannerligen, sannerligen säger jag er: Var och en som gör synd är syndens slav.
 457. Joh 8:39. De svarade och sa till honom: Abraham är vår fader. Jesus sa till dem: Om ni vore Abrahams barn, skulle ni göra Abrahams gärningar.
 458. Joh 8:42. Jesus sa till dem: Om Gud vore er Fader, skulle ni älska mig, eftersom jag har utgått och kommit från Gud. Jag har inte heller kommit av mig själv, utan han har sänt mig.
 459. Joh 8:49. Jesus svarade: Jag har inte någon ond ande, utan jag ärar min Fader, men ni vanärar mig.
 460. Joh 8:54. Jesus svarade: Om jag ärar mig själv, är min ära ingenting värd. Det är min Fader som ärar mig, han som ni säger är er Gud,
 461. Joh 8:58. Jesus sa till dem: Sannerligen, sannerligen säger jag er: Jag Är, innan Abraham blev till.
 462. Joh 8:59. Då tog de upp stenar för att kasta på honom. Men Jesus gömde sig och gick ut från templet. Han gick rakt igenom dem och kom förbi på det sättet.
 463. Joh 9:3. Jesus svarade: Varken denne eller hans föräldrar har syndat, utan detta har skett för att Guds gärningar skulle uppenbaras på honom.
 464. Joh 9:11. Han svarade och sa: En man som heter Jesus gjorde en lera och smorde mina ögon och sa till mig: Gå till dammen Siloam och tvätta dig. Och jag gick och tvättade mig och fick min syn.
 465. Joh 9:14. Och det var på en sabbatsdag som Jesus gjorde leran och öppnade hans ögon.
 466. Joh 9:35. Jesus hörde att de hade kastat ut honom, och när han fann honom, sa han till honom: Tror du på Guds Son?
 467. Joh 9:37. Och Jesus sa till honom: Du har redan sett honom, och det är han som talar med dig.
 468. Joh 9:39. Och Jesus sa: Till en dom har jag kommit i denna världen, för att de som inte ser ska se, och de som ser ska bli blinda.
 469. Joh 9:41. Jesus sa till dem: Om ni vore blinda skulle ni inte ha någon synd. Men nu säger ni: Vi ser. Därför står er synd kvar.
 470. Joh 10:6. Denna liknelse talade Jesus till dem, men de förstod inte vad det var han talade till dem om.
 471. Joh 10:7. Då sa Jesus än en gång till dem: Sannerligen, sannerligen säger jag er: Jag är dörren till fåren.
 472. Joh 10:23. Och Jesus gick omkring i Salomos pelargång i templet.
 473. Joh 10:25. Jesus svarade dem: Jag har sagt er det, och ni tror det inte. De gärningar som jag gör i min Faders namn, de vittnar om mig.
 474. Joh 10:32. Jesus svarade dem: Jag har låtit er se många goda gärningar från min Fader. För vilken av dessa gärningar stenar ni mig?
 475. Joh 10:34. Jesus svarade dem: Är det inte skrivet i er lag: Jag sa, ni är gudar?
 476. Joh 11:4. När Jesus hörde detta, sa han: Denna sjukdom är inte till döds, utan till Guds ära, för att Guds Son ska bli förhärligad genom den.
 477. Joh 11:5. Och Jesus älskade Marta och hennes syster och Lasarus.
 478. Joh 11:9. Jesus svarade: Är det inte tolv timmar om dagen? Om någon vandrar på dagen så snubblar han inte, eftersom han ser denna världens ljus.
 479. Joh 11:13. Men Jesus hade talat om hans död, men de trodde att han talade om vanlig sömn.
 480. Joh 11:14. Men då sa Jesus rent ut till dem: Lasarus är död.
 481. Joh 11:17. Då Jesus kom, fann han att han redan hade legat fyra dagar i graven.
 482. Joh 11:20. När nu Marta hörde att Jesus var på väg gick hon och mötte honom. Men Maria satt kvar hemma.
 483. Joh 11:21. Då sa Marta till Jesus: Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött.
 484. Joh 11:23. Jesus sa till henne: Din bror ska stå upp igen.
 485. Joh 11:25. Jesus sa till henne: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han ska leva, om han än dör.
 486. Joh 11:30. Men Jesus hade ännu inte kommit in i byn, utan var kvar på det ställe där Marta hade mött honom.
 487. Joh 11:32. När nu Maria kom dit där Jesus var och fick se honom, föll hon ner för hans fötter och sa till honom: Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött.
 488. Joh 11:33. När Jesus såg henne gråta och att judarna som hade följt med henne också grät, blev han upprörd i anden och själv skakad
 489. Joh 11:35. Jesus grät.
 490. Joh 11:38. Då blev Jesus upprörd på nytt i sitt innersta och gick till graven. Det var en grotta, och en sten låg ovanpå den.
 491. Joh 11:39. Jesus sa: Ta bort stenen. Den dödes syster Marta sa till honom: Herre, han luktar redan. Det är ju fjärde dagen.
 492. Joh 11:40. Jesus sa till henne: Sa jag dig inte att om du trodde, skulle du få se Guds härlighet?
 493. Joh 11:41. Då tog de bort stenen från stället där den döde låg. Och Jesus lyfte blicken och sa: Fader, jag tackar dig att du har hört mig.
 494. Joh 11:44. Då kom den döde ut, inlindad om händer och fötter med bindlar, och hans ansikte var ombundet med en duk. Jesus sa till dem: Lös honom och låt honom gå.
 495. Joh 11:45. Många av judarna, som hade kommit till Maria och sett vad Jesus gjorde, trodde då på honom.
 496. Joh 11:46. Men några av dem gick iväg till fariseerna och talade om för dem vad Jesus hade gjort.
 497. Joh 11:51. Men detta sa han inte av sig själv, utan som överstepräst det året profeterade han att Jesus skulle dö för folket.
 498. Joh 11:54. Därför vandrade inte Jesus längre öppet omkring bland judarna utan begav sig därifrån till landsbygden nära öknen, till en stad som hette Efraim och där höll han till med sina lärjungar.
 499. Joh 11:56. Då sökte de efter Jesus och sa till varandra, där de stod i templet: Vad tror ni, kommer han inte till högtiden?
 500. Joh 12:1. Sedan kom Jesus sex dagar före påsk till Betania, där Lasarus var, han som hade varit död, och som han uppväckte från de döda.
 501. Joh 12:3. Då tog Maria en flaska av dyrbar äkta nardusolja och smorde Jesu fötter och torkade hans fötter med sitt hår. Och huset blev uppfyllt av doften från oljan.
 502. Joh 12:7. Då sa Jesus: Låt henne vara. Hon har sparat den till min begravningsdag.
 503. Joh 12:9. Många av judarna fick nu veta att han var där, och de kom dit, inte bara för Jesu skull, utan också för att få se Lasarus, som han hade uppväckt från de döda.
 504. Joh 12:11. eftersom många av judarna för hans skull lämnade dem och trodde på Jesus.
 505. Joh 12:12. Nästa dag, när mycket folk som hade kommit till högtiden fick höra att Jesus var på väg till Jerusalem,
 506. Joh 12:14. Och Jesus fann en ung åsna och satte sig på den, såsom det står skrivet:
 507. Joh 12:16. Detta förstod inte hans lärjungar till att börja med, men när Jesus hade blivit förhärligad, då kom de ihåg att detta var skrivet om honom, och att man hade gjort detta med honom.
 508. Joh 12:21. De gick till Filippus, som var från Betsaida i Galileen, bad honom och sa: Herre, vi vill se Jesus.
 509. Joh 12:22. Filippus gick och talade om det för Andreas och därefter sa Andreas och Filippus det till Jesus.
 510. Joh 12:23. Men Jesus svarade dem och sa: Stunden har kommit då Människosonen ska bli förhärligad.
 511. Joh 12:30. Jesus svarade och sa: Denna röst kom inte för min skull, utan för er skull.
 512. Joh 12:35. Då sa Jesus till dem: Ännu en kort tid är ljuset hos er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte överraskar er. För den som vandrar i mörkret vet inte vart han går.
 513. Joh 12:36. Tro på ljuset medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets barn. När Jesus hade sagt detta gick han iväg och dolde sig för dem.
 514. Joh 12:44. Då ropade Jesus och sa: Den som tror på mig, han tror inte på mig utan på honom som har sänt mig.
 515. Joh 13:1. Påskhögtiden stod nu för dörren. Jesus visste att hans stund hade kommit, då han skulle lämna den här världen och gå till Fadern. Han hade älskat sina egna, som var i världen, och han älskade dem in i det sista.
 516. Joh 13:3. Jesus visste, att Fadern hade gett honom allt i hans händer, och att han hade utgått från Gud och skulle gå till Gud.
 517. Joh 13:7. Jesus svarade och sa till honom: Vad jag gör förstår du inte nu, men längre fram ska du förstå det.
 518. Joh 13:8. Petrus sa till honom: Aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter. Jesus svarade honom: Om jag inte tvättar dig, så har du ingen del med mig.
 519. Joh 13:10. Jesus sa till honom: Den som blivit tvättad, behöver sedan bara tvätta fötterna, så är han helt ren. Och ni är rena, men inte alla.
 520. Joh 13:21. När Jesus hade sagt detta, blev han upprörd i sin ande och vittnade och sa: Sannerligen, sannerligen säger jag er: En av er ska förråda mig.
 521. Joh 13:23. Nu var där en av hans lärjungar, den som Jesus älskade, som lutade sig mot Jesu bröst.
 522. Joh 13:25. Och han som var lutad mot Jesu bröst sa till honom: Herre, vem är det?
 523. Joh 13:26. Jesus svarade: Det är han som jag ska ge en bit bröd när jag har doppat det. Och när han hade doppat brödstycket, gav han det åt Judas Iskariot, Simons son.
 524. Joh 13:27. Och efter det brödstycket for Satan in i honom. Jesus sa då till honom: Vad du gör, gör det snart.
 525. Joh 13:29. För några trodde, att eftersom Judas hade hand om kassan, hade Jesus sagt till honom: Köp vad vi behöver till högtiden, eller att han skulle ge något till de fattiga.
 526. Joh 13:31. När han då hade gått ut, sa Jesus: Nu är Människosonen förhärligad, och Gud är förhärligad i honom.
 527. Joh 13:36. Simon Petrus sa till honom: Herre, vart går du? Jesus svarade honom: Dit jag går, kan du inte följa mig nu, men längre fram ska du följa mig.
 528. Joh 13:38. Jesus svarade honom: Vill du ge ditt liv för mig? Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Tuppen ska inte gala, förrän du tre gånger har förnekat mig.
 529. Joh 14:6. Jesus sa till honom: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.
 530. Joh 14:9. Jesus sa till honom: Så lång tid har jag varit hos er, och du känner mig inte, Filippus? Den som har sett mig, han har sett Fadern, så hur kan du då säga: Låt oss se Fadern?
 531. Joh 14:23. Jesus svarade och sa till honom: Om någon älskar mig, så håller han mitt ord. Och min Fader ska älska honom, och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom.
 532. Joh 16:19. Då Jesus visste att de ville fråga honom, så sa han till dem: Frågar ni varandra om det som jag sa: En liten tid och ni ser mig inte, och ytterligare en liten tid och ni kommer att se mig?
 533. Joh 16:31. Jesus svarade dem: Tror ni nu?
 534. Joh 17:1. Så talade Jesus och lyfte blicken mot himlen och sa: Fader, stunden har kommit. Förhärliga din Son, för att också din Son må förhärliga dig,
 535. Joh 17:3. Och detta är det eviga livet, att de känner dig, den ende sanne Guden, och Jesus Kristus, som du har sänt.
 536. Joh 18:1. När Jesus hade sagt detta, gick han ut tillsammans med sina lärjungar över bäcken Kidron. Där låg en trädgård, som han och hans lärjungar gick in i.
 537. Joh 18:2. Men Judas, som förrådde honom, kände också till det stället, för Jesus hade ofta samlats där med sina lärjungar.
 538. Joh 18:4. Jesus, som visste om allt som skulle hända honom, gick ut och sa till dem: Vem söker ni?
 539. Joh 18:5. De svarade honom: Jesus från Nasaret. Jesus sa till dem: Jag Är. Och Judas som förrådde honom stod också där med dem.
 540. Joh 18:7. Då frågade han dem ännu en gång: Vem söker ni? Då sa de: Jesus från Nasaret.
 541. Joh 18:8. Jesus svarade: Jag sa er att Jag Är. Så om ni söker mig, så låt dessa gå.
 542. Joh 18:11. Då sa Jesus till Petrus: Stick ditt svärd i skidan. Skulle jag inte dricka den bägare som min Fader har gett mig?
 543. Joh 18:12. Vaktstyrkan med sin befälhavare och judarnas tjänare grep då Jesus och band honom
 544. Joh 18:15. Och Simon Petrus och en annan lärjunge följde efter Jesus. Och den lärjungen var bekant med översteprästen och gick med Jesus in på översteprästens gård.
 545. Joh 18:19. Översteprästen frågade då Jesus om hans lärjungar och om hans lära.
 546. Joh 18:20. Jesus svarade honom: Jag talade öppet till världen. Jag undervisade ständigt i synagogan och i templet, där judarna alltid samlas. Och i hemlighet har jag inte sagt något.
 547. Joh 18:22. Men när han hade sagt detta, var det en av tjänarna som stod där, som slog Jesus med handflatan och sa: Ska du svara översteprästen på det sättet?
 548. Joh 18:23. Jesus svarade honom: Har jag talat orätt, så vittna om det som var orätt, men har jag talat rätt, varför slår du mig då?
 549. Joh 18:28. Sedan förde de Jesus från Kaifas till landshövdingens palats, och det var nu morgon. Men själva gick de inte in i landshövdingens palats, för att de inte skulle bli orena utan kunna äta påskalammet.
 550. Joh 18:32. för det ord skulle uppfyllas som Jesus hade sagt, när han gav till känna vilken slags död han skulle dö.
 551. Joh 18:33. Då gick Pilatus in i landshövdingens palats igen och kallade Jesus till sig och sa till honom: Är du judarnas Konung?
 552. Joh 18:34. Jesus svarade honom: Säger du detta av dig själv, eller har andra sagt det till dig om mig?
 553. Joh 18:36. Jesus svarade: Mitt rike är inte av denna världen. Om mitt rike vore av denna världen, hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte härifrån.
 554. Joh 18:37. Då sa Pilatus till honom: Så är du då en Konung? Jesus svarade: Du säger att jag är en Konung. Till det är jag född, och till det har jag kommit i världen, för att jag skulle vittna för sanningen. Var och en som är av sanningen hör min röst.
 555. Joh 19:1. Så tog då Pilatus Jesus och lät gissla honom.
 556. Joh 19:5. Då kom Jesus ut och bar törnekronan och den purpurfärgade manteln. Och han sa till dem: Se människan!
 557. Joh 19:9. och gick in i landshövdingens palats igen och sa till Jesus: Varifrån är du? Men Jesus gav honom inget svar.
 558. Joh 19:11. Jesus svarade: Du skulle inte ha någon makt alls över mig, om du inte hade fått den ovanifrån. Därför har den större synd som har överlämnat mig åt dig.
 559. Joh 19:13. När Pilatus hörde detta tal förde han ut Jesus och satte sig på domarsätet på en plats som kallas Litostroton, och på hebreiska Gabbata.
 560. Joh 19:16. Då utlämnade han honom därför åt dem till att korsfästas. Och de tog Jesus och förde bort honom.
 561. Joh 19:18. Där korsfäste de honom, och tillsammans med honom två andra, en på var sida och Jesus i mitten.
 562. Joh 19:19. Men Pilatus skrev också en överskrift och satte upp den på korset. Och där stod skrivet: Jesus från Nasaret, judarnas Konung.
 563. Joh 19:20. Denna överskrift läste därför många av judarna, eftersom platsen där Jesus var korsfäst låg nära staden. Och den var skriven på hebreiska, grekiska och latin.
 564. Joh 19:23. När nu soldaterna hade korsfäst Jesus, tog de hans kläder och delade dem i fyra delar, en åt varje soldat, och dessutom livklädnaden. Men livklädnaden hade inga sömmar, vävd från toppen i ett stycke.
 565. Joh 19:25. Men vid Jesu kors stod hans mor och hans mors syster, Maria, Klopas hustru, och Maria Magdalena.
 566. Joh 19:26. När Jesus såg sin mor och den lärjunge som han älskade stå bredvid henne, sa han till sin mor: Kvinna, se din son.
 567. Joh 19:28. Därefter, då Jesus visste att allt nu var fullbordat, sa han, för att Skriften skulle uppfyllas: Jag törstar.
 568. Joh 19:30. Då nu Jesus hade tagit emot ättikan, sa han: Det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och gav upp andan.
 569. Joh 19:33. Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död, slog de inte sönder hans ben,
 570. Joh 19:38. Och Josef från Arimatea, som var en Jesu lärjunge, fast i hemlighet av rädsla för judarna, bad därefter Pilatus att få ta Jesu kropp, och Pilatus tillät det. Han kom då och tog Jesu kropp.
 571. Joh 19:39. Och Nikodemus, som första gången kom till Jesus om natten, kom också och hade med sig en blandning av myrra och aloe, omkring hundra pund.
 572. Joh 19:40. Sedan tog de Jesu kropp och lindade den i linnebindlar tillsammans med välluktande kryddor, såsom judarna har för sed vid begravning.
 573. Joh 19:42. Där lade de nu Jesus, eftersom det var judarnas tillredelsedag, för graven låg nära.
 574. Joh 20:2. Då sprang hon därifrån och kom till Simon Petrus och till den andre lärjungen, den som Jesus älskade, och sa till dem: De har tagit bort Herren ur graven, och vi vet inte var de har lagt honom.
 575. Joh 20:12. och fick se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat, den ena vid huvudet och den andra vid fötterna.
 576. Joh 20:14. Och när hon sa detta, vände hon sig om och fick se Jesus stå där, men hon visste inte att det var Jesus.
 577. Joh 20:15. Jesus sa till henne: Kvinna, varför gråter du? Vem söker du? Hon trodde att det var trädgårdsmästaren och sa till honom: Herre, om du har burit bort honom, så säg mig var du har lagt honom, så att jag kan hämta honom.
 578. Joh 20:16. Jesus sa till henne: Maria! Hon vände sig om och sa till honom: Rabbuni, det betyder Mästare.
 579. Joh 20:17. Jesus sa till henne: Rör inte vid mig, för jag har ännu inte farit upp till min Fader. Men gå till mina bröder och säg till dem: Jag far upp till min Fader och er Fader, och till min Gud och er Gud.
 580. Joh 20:19. Senare samma dag, på kvällen, den första i veckan, då lärjungarna av rädsla för judarna var samlade bakom låsta dörrar, kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa till dem: Frid vare med er.
 581. Joh 20:21. Då sa Jesus än en gång till dem: Frid vare med er. Såsom Fadern har sänt mig, så sänder också jag er.
 582. Joh 20:24. Men Tomas, en av de tolv, som kallades Tvillingen, var inte med dem när Jesus kom.
 583. Joh 20:26. Och åtta dagar därefter var hans lärjungar inne igen, och Tomas var med dem. Då kom Jesus medan dörrarna var låsta och stod mitt ibland dem och sa: Frid vare med er.
 584. Joh 20:29. Jesus sa till honom: Eftersom du har sett mig, Tomas, tror du. Saliga är de som inte ser och ändå tror.
 585. Joh 20:30. Och i sanning gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn också många andra mirakler som inte är uppskrivna i denna bok.
 586. Joh 20:31. Men dessa har blivit nedskrivna, för att ni ska tro att Jesus är Kristus, Guds Son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn.
 587. Joh 21:1. Därefter uppenbarade sig Jesus på nytt för lärjungarna vid Tiberias sjö. Och han uppenbarade sig på följande sätt:
 588. Joh 21:4. Och när det nu hade blivit morgon, stod Jesus på stranden, men lärjungarna visste inte att det var Jesus.
 589. Joh 21:5. Då sa Jesus till dem: Barn, har ni något att äta? De svarade honom: Nej.
 590. Joh 21:7. Den lärjunge som Jesus älskade sa då till Petrus: Det är Herren. När Simon Petrus hörde att det var Herren, tog han på sig ytterplagget, för han var inte klädd, och kastade sig i sjön.
 591. Joh 21:10. Jesus sa till dem: Bär hit av de fiskar som ni fångade nu.
 592. Joh 21:12. Jesus sa till dem: Kom och ät. Och ingen av lärjungarna vågade fråga honom: Vem är du? De visste att det var Herren.
 593. Joh 21:13. Då kom Jesus och tog brödet och gav åt dem, och likaså av fisken.
 594. Joh 21:14. Detta var nu tredje gången som Jesus uppenbarade sig för sina lärjungar, sedan han hade uppstått från de döda.
 595. Joh 21:15. När de nu hade ätit, sa Jesus till Simon Petrus: Simon, Jonas son, älskar du mig mer än dessa? Han sa till honom: Ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Han sa till honom: Föd mina lamm.
 596. Joh 21:17. För tredje gången frågade han honom: Simon, Jonas son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad över att han för tredje gången sa till honom: Har du mig kär? Och han svarade honom: Herre, du vet allt, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom: Föd mina får.
 597. Joh 21:20. Då vände sig Petrus om och såg att den lärjunge som Jesus älskade följde efter, han som också vid måltiden hade lutat sig mot hans bröst och sagt: Herre, vem är det som förråder dig?
 598. Joh 21:21. Petrus såg på honom och sa till Jesus: Herre, och hur blir det med honom?
 599. Joh 21:22. Jesus sa till honom: Om jag vill att han ska bli kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Följ du mig!
 600. Joh 21:23. Så kom det talet ut bland bröderna, att den lärjungen inte skulle dö. Men Jesus hade inte sagt till honom att han inte skulle dö, utan: Om jag vill att han ska bli kvar tills jag kommer, vad rör det dig?
 601. Joh 21:25. Och det finns också mycket annat som Jesus gjorde, och om det skulle skrivas ner var för sig, tror jag att inte ens hela världen skulle rymma de böcker som då skulle skrivas. Amen.
 602. Apg 1:1. I min förra skrift, gode Teofilus, har jag berättat om allt det som Jesus började både att göra och lära,
 603. Apg 1:11. Och de sa: Ni galileiska män, varför står ni och ser upp mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen.
 604. Apg 1:14. Alla dessa höll enigt och troget ut i bön och åkallan, tillsammans med kvinnorna och Maria, Jesu mor, samt med hans bröder.
 605. Apg 1:16. Män, bröder, det ställe i Skriften måste gå i uppfyllelse som den Helige Ande genom Davids mun hade förutsagt om Judas, som blev en vägvisare åt dem som grep Jesus.
 606. Apg 1:21. Därför måste nu en av de män som har varit med oss under hela den tid som Herren Jesus gick in och ut bland oss,
 607. Apg 2:22. Ni män av Israel! Hör dessa ord: Jesus från Nasaret, en man som inför er har blivit bekräftad av Gud genom kraftgärningar och under och tecken som Gud gjorde genom honom bland er, som ni också själva vet.
 608. Apg 2:32. Denne Jesus har Gud uppväckt, det är vi alla vittnen till.
 609. Apg 2:36. Därför ska hela Israels hus vara helt förvissade om att denne Jesus som ni har korsfäst, honom har Gud gjort både till Herre och till Kristus.
 610. Apg 2:38. Då sa Petrus till dem: Omvänd er och låt var och en av er döpa sig i Jesu Kristi namn till syndernas förlåtelse och ni ska få den Helige Andes gåva.
 611. Apg 3:6. Men Petrus sa: Silver och guld har jag inte, men det jag har det ger jag dig: I Jesu Kristi, nasaréns, namn: Stå upp och gå!
 612. Apg 3:13. Abrahams och Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin Son Jesus, som ni utlämnade och förnekade inför Pilatus, när han hade beslutat att frige honom.
 613. Apg 3:20. och för att tider av vederkvickelse ska komma från Herrens ansikte, och han sänder Jesus Kristus, han som tidigare blev förkunnad för er.
 614. Apg 3:26. Efter att Gud låtit sin Son Jesus uppstå, sände han honom först till er för att välsigna er, genom att var och en av er vänder om från sina onda gärningar.
 615. Apg 4:2. Dessa tog illa vid sig för att de undervisade folket och predikade uppståndelsen från de döda genom Jesus.
 616. Apg 4:10. så ska ni alla och hela Israels folk veta, att det är genom Jesu Kristi, nasaréns namn, vilken ni korsfäste, men som Gud har uppväckt från de döda, genom honom står den här mannen frisk framför er.
 617. Apg 4:13. När de såg sådan frimodighet hos Petrus och Johannes och märkte att de var olärda och outbildade, förundrade de sig. Men de kände igen dem att de hade varit tillsammans med Jesus.
 618. Apg 4:18. Och de kallade in dem och förbjöd dem att över huvud taget tala eller undervisa i Jesu namn.
 619. Apg 4:27. Ja, de har verkligen förenat sig, både Herodes och Pontius Pilatus, tillsammans med hedningarna och Israels folk mot din Helige Son Jesus, som du har smort,
 620. Apg 4:30. genom att du sträcker ut din hand till att bota, och till att låta tecken och under ske genom din Helige Son Jesu namn.
 621. Apg 4:33. Och med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse, och stor nåd var över dem alla.
 622. Apg 5:30. Våra fäders Gud har uppväckt Jesus, som ni hängde upp på trä och dödade.
 623. Apg 5:40. De blev övertygade av honom och kallade in apostlarna, lät prygla dem och befallde att de inte skulle tala i Jesu namn, och lät dem gå.
 624. Apg 5:42. Och de upphörde inte att varje dag i templet och i varje hus undervisa och predika evangelium om Jesus Kristus.
 625. Apg 6:14. För vi hörde honom säga att denne Jesus från Nasaret ska förstöra denna plats och ska förändra de seder som Mose har överlämnat åt oss.
 626. Apg 7:55. Men han, fylld av den Helige Ande, såg in i himlen och fick se Guds härlighet och Jesus stå på Guds högra sida,
 627. Apg 7:59. Och de stenade Stefanus, som åkallade och sa: Herre Jesus, tag emot min ande.
 628. Apg 8:12. Men när de trodde på Filippus som predikade evangelium om Guds rike och Jesu Kristi namn, lät de döpa sig, både män och kvinnor.
 629. Apg 8:16. för han hade ännu inte fallit på någon av dem, utan de var endast döpta i Herren Jesu namn.
 630. Apg 8:35. Då öppnade Filippus sin mun och började utifrån detta skriftställe predika evangeliet om Jesus för honom.
 631. Apg 8:37. Då sa Filippus: Om du tror av hela ditt hjärta, så kan det ske. Och han svarade och sa: Jag tror att Jesus Kristus är Guds Son.
 632. Apg 9:5. Då sa han: Vem är du, Herre? Och Herren svarade: Jag är Jesus, den du förföljer, det är svårt för dig att spjärna mot udden.
 633. Apg 9:17. Och Ananias gick iväg och kom in i huset, och han lade sina händer på honom och sa: Broder, Saul, Herren Jesus, som visade sig för dig på vägen när du kom, har sänt mig för att du ska få din syn tillbaka och bli uppfylld av den Helige Ande.
 634. Apg 9:27. Men Barnabas tog sig an honom och förde honom till apostlarna och berättade för dem hur han på vägen hade sett Herren, och att han hade talat med honom och hur han i Damaskus frimodigt hade predikat i Jesu namn.
 635. Apg 9:28. Och han stannade hos dem, och gick in och ut i Jerusalem och predikade frimodigt i Herren Jesu namn.
 636. Apg 9:34. Och Petrus sa till honom: Eneas, Jesus Kristus helar dig. Stå upp och gör själv i ordning din bädd! Och genast steg han upp.
 637. Apg 10:36. Ordet som han sände till Israels barn förkunnar det glada budskapet om frid genom Jesus Kristus, han som är Herre över alla.
 638. Apg 10:38. hur Gud smorde Jesus från Nasaret med den Helige Ande och kraft, han som vandrade omkring, gjorde gott och botade alla som var under djävulens våld, för Gud var med honom.
 639. Apg 11:17. Eftersom nu Gud har gett samma gåva åt dem, som åt oss som kom till tro på Herren Jesus Kristus, vem är jag att jag skulle kunna hindra Gud?
 640. Apg 11:20. Men bland dem fanns några män från Cypern och Cyrene, som när de kom till Antiokia, talade till grekerna och predikade evangeliet om Herren Jesus.
 641. Apg 13:6. Sedan de hade färdats över ön ända till Pafos, träffade de på en trollkarl, en falsk profet, en jude vid namn Barjesus.
 642. Apg 13:23. Av hans efterkommande har Gud enligt sitt löfte rest upp en Frälsare åt Israel, Jesus,
 643. Apg 13:33. det har Gud uppfyllt åt oss, deras barn, genom att han har rest upp Jesus, såsom det också står skrivet i andra psalmen: Du är min Son, i dag har jag fött dig.
 644. Apg 15:11. Men vi tror att det är genom Herren Jesu Kristi nåd som vi blir frälsta, på samma sätt som de.
 645. Apg 15:26. män som har riskerat sina liv för vår Herre Jesu Kristi namn.
 646. Apg 16:18. Och detta gjorde hon i många dagar. Men Paulus blev upprörd och vände sig om och sa till anden: Jag befaller dig i Jesu Kristi namn att fara ut ur henne. Och i samma stund for den ut.
 647. Apg 16:31. Då sa de: Tro på Herren Jesus Kristus, så blir du och ditt hus frälst.
 648. Apg 17:3. och förklarade och bevisade att Kristus måste lida och uppstå från de döda, och sa: Alltså är denne Jesus, som jag predikar för er, Kristus.
 649. Apg 17:7. och Jason har tagit emot dem. De handlar alla tvärtemot kejsarens påbud och säger att det är en annan som är konung, en Jesus.
 650. Apg 17:18. Och några filosofer av epikureerna och stoikerna diskuterade med honom. Och några sa: Vad är det den där pratmakaren vill säga? Och andra sa: Han tycks vara en förkunnare av främmande gudar, eftersom han predikade Jesus och uppståndelsen för dem.
 651. Apg 18:5. Och när Silas och Timoteus kom ner från Makedonien, var Paulus genom Anden driven att vittna för judarna att Jesus är Kristus.
 652. Apg 18:28. Han överbevisade nämligen judarna med kraft, och bevisade offentligt utifrån Skrifterna, att Jesus var Kristus.
 653. Apg 19:4. Då sa Paulus: Johannes döpte i sanning med omvändelsens dop, och sa till folket att de skulle tro på honom som skulle komma efter honom, det vill säga på Kristus Jesus.
 654. Apg 19:5. Sedan de hade hört detta lät de döpa sig i Herren Jesu namn.
 655. Apg 19:10. Och detta pågick i två år, så att alla de som bodde i Asien fick höra ordet om Herren Jesus, både judar och greker.
 656. Apg 19:13. Några kringvandrande judiska andeutdrivare tog sig då för att nämna Herren Jesu namn över dem som hade onda andar, och sa: Vi besvär er vid den Jesus som Paulus predikar.
 657. Apg 19:15. Men den onde anden svarade och sa: Jesus känner jag, och Paulus vet jag om, men vilka är ni?
 658. Apg 19:17. Och detta blev känt för alla judar och greker som bodde i Efesus, och fruktan kom över dem alla, och Herren Jesu namn blev prisat.
 659. Apg 20:21. och vittnat både för judar och greker om omvändelse till Gud, och om tron på vår Herre Jesus Kristus.
 660. Apg 20:24. Men inte något av detta rör mig, inte heller anser jag att mitt liv har något värde för mig själv. Jag vill endast med glädje få fullborda mitt lopp och den tjänst som jag har tagit emot av Herren Jesus, att vittna om Guds nåds evangelium.
 661. Apg 20:35. I allt har jag visat er, att så måste man arbeta och ta sig an de svaga och komma ihåg Herren Jesu ord, då han sa: Det är mer välsignat att ge än att få.
 662. Apg 21:13. Då svarade Paulus: Varför gråter ni och får mitt hjärta att brista? För jag är beredd, inte bara att låta mig bindas, utan också att dö i Jerusalem för Herren Jesu namns skull.
 663. Apg 22:8. Och jag svarade: Vem är du, Herre? Då sa han till mig: Jag är Jesus från Nasaret, den som du förföljer.
 664. Apg 25:19. utan hade tvistefrågor mot honom om deras gudsdyrkan, och om en viss Jesus som var död, vilken Paulus påstod var i livet.
 665. Apg 26:9. Jag för min del menade alltså att jag borde med all makt strida mot Jesu, nasaréns, namn,
 666. Apg 26:15. Då sa jag: Vem är du, Herre? Och han sa: Jag är Jesus, den som du förföljer.
 667. Apg 28:23. Och när de hade kommit överens med honom om en viss dag, kom många till honom där han bodde. För dessa förklarade han och vittnade om Guds rike, och övertygade dem om det som rörde Jesus, både utifrån Mose lag och profeterna, från tidigt på morgonen till kvällen.
 668. Apg 28:31. Han predikade Guds rike och undervisade om Herren Jesus Kristus med all frimodighet, utan att någon hindrade honom.
 669. Rom 1:1. Paulus, Jesu Kristi tjänare, kallad till apostel, avskild till att predika Guds evangelium,
 670. Rom 1:4. och som med kraft är bevisad vara Guds Son enligt helighetens Ande, genom uppståndelsen från de döda, Jesus Kristus, vår Herre.
 671. Rom 1:6. bland dem är också ni kallade av Jesus Kristus.
 672. Rom 1:7. Till alla de som är i Rom, Guds älskade, kallade till att vara heliga. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.
 673. Rom 1:8. Först tackar jag min Gud genom Jesus Kristus för er alla, att man talar om er tro i hela världen.
 674. Rom 2:16. på den dagen när Gud ska döma det som är fördolt hos människorna genom Jesus Kristus, enligt mitt evangelium.
 675. Rom 3:22. nämligen Guds rättfärdighet, som kommer genom Jesu Kristi tro, till alla och över alla dem som tror. För här finns ingen skillnad.
 676. Rom 3:24. och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, därför att de är friköpta av Kristus Jesus,
 677. Rom 3:26. för att i den tid som nu är visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig och gör den rättfärdig som är av Jesu tro.
 678. Rom 4:24. utan också för vår skull, som ska få det tillräknat. Vi som tror på honom som uppväckte Jesus, vår Herre, från de döda,
 679. Rom 5:1. Då vi nu har blivit rättfärdiggjorda av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.
 680. Rom 5:11. Och inte bara det, utan vi gläder oss också i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen.
 681. Rom 5:15. Men det är inte så med den fria gåvan som med synden. För om de många dog genom en endas synd så har mycket mer Guds nåd och gåva genom nåd rikligen överflödat till de många, genom en enda människa, Jesus Kristus.
 682. Rom 5:17. För om döden kom att regera efter en endas fall genom denne ende, så ska mycket mer de som tar emot den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva, regera i liv genom en enda, Jesus Kristus.
 683. Rom 5:21. för att, liksom synden regerade i kraft av döden, så ska också nåden regera genom rättfärdighet till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre.
 684. Rom 6:3. Eller vet ni inte, att alla vi som blev döpta till Jesus Kristus, vi blev döpta till hans död?
 685. Rom 6:11. Så ska också ni se på er själva, att ni verkligen är döda för synden men lever för Gud genom Jesus Kristus, vår Herre.
 686. Rom 6:23. För syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv genom Kristus Jesus, vår Herre.
 687. Rom 7:25. Jag tackar Gud genom Jesus Kristus, vår Herre! Så tjänar jag nu själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag.
 688. Rom 8:1. Därför finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus, som inte vandrar efter köttet, utan efter Anden.
 689. Rom 8:2. För livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag.
 690. Rom 8:11. Och om hans Ande som reste upp Jesus från de döda bor i er, så ska han som reste upp Kristus från de döda också göra era dödliga kroppar levande genom sin Ande som bor i er.
 691. Rom 8:39. varken något i höjden eller i djupet eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek som är i Kristus Jesus, vår Herre.
 692. Rom 10:9. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst.
 693. Rom 13:14. Utan iklä er Herren Jesus Kristus och ha inte sådan omsorg om köttet att begären väcks till liv.
 694. Rom 14:14. Jag vet och har övertygats genom Herren Jesus, att ingenting är orent i sig självt, men den som anser något vara orent, för honom är det orent.
 695. Rom 15:5. Och må tålamodets och tröstens Gud ge er samma sinne inbördes i överensstämmelse med Kristus Jesus,
 696. Rom 15:6. så att ni i full enighet och med en mun kan prisa Gud och vår Herre Jesu Kristi Fader.
 697. Rom 15:8. Och jag säger, att Jesus Kristus blev omskärelsens tjänare för Guds sannings skull för att bekräfta de löften som gavs till fäderna,
 698. Rom 15:16. att jag ska vara Jesu Kristi tjänare bland hedningarna och betjäna dem med Guds evangelium, så att hedningarna blir ett välbehagligt offer för honom, helgat genom den Helige Ande.
 699. Rom 15:17. Därför har jag berömmelsen i Kristus Jesus i det som tillhör Gud.
 700. Rom 15:30. Men jag förmanar er, bröder, genom vår Herre Jesus Kristus och genom Andens kärlek, att ni tillsammans med mig kämpar i era böner till Gud för mig,
 701. Rom 16:3. Hälsa Priskilla och Akvila, mina medarbetare i Kristus Jesus,
 702. Rom 16:18. För sådana tjänar inte vår Herre Jesus Kristus utan sin egen buk, och genom milda ord och smicker bedrar de deras hjärtan som är godtrogna.
 703. Rom 16:20. Men fridens Gud ska snart krossa sönder Satan under era fötter. Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er. Amen.
 704. Rom 16:24. Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er alla. Amen.
 705. Rom 16:25. Nu till honom som förmår befästa er efter mitt evangelium och förkunnelsen om Jesus Kristus, enligt uppenbarelsen av den hemlighet som har varit dold sedan världens början,
 706. Rom 16:27. Gud, den ende vise, tillhör äran, genom Jesus Kristus, i evighet. Amen.
 707. 1Kor 1:1. Paulus, genom Guds vilja kallad till Jesu Kristi apostel, och brodern Sostenes,
 708. 1Kor 1:2. till den Guds församling som är i Korint, de helgade i Kristus Jesus, kallade heliga, tillsammans med alla dem som på varje plats, både deras och vår, åkallar vår Herre Jesu Kristi namn.
 709. 1Kor 1:3. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.
 710. 1Kor 1:4. Jag tackar alltid min Gud för er skull, för den Guds nåd som har blivit given åt er genom Jesus Kristus.
 711. 1Kor 1:7. Därför saknar ni ingen nådegåva, medan ni väntar på vår Herre Jesu Kristi uppenbarelse.
 712. 1Kor 1:8. Han ska också göra er fast grundade ända till slutet, så att ni är fria från anklagelser på vår Herre Jesu Kristi dag.
 713. 1Kor 1:9. Gud är trofast, genom honom är ni kallade till gemenskap med hans Son, Jesus Kristus, vår Herre.
 714. 1Kor 1:10. Men jag förmanar er, bröder, i vår Herre Jesu Kristi namn, att ni alla är eniga i ert tal och inte låter någon splittring finnas bland er, utan är fullkomligt förenade i samma sinnelag och samma mening.
 715. 1Kor 1:30. Men genom honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud och rättfärdighet och helgelse och befrielse,
 716. 1Kor 2:2. Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom korsfäst.
 717. 1Kor 3:11. För en annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, vilken är Jesus Kristus.
 718. 1Kor 4:15. För om ni än hade en oräknelig skara uppfostrare i Kristus, så har ni ändå inte många fäder. För jag har fött er i Kristus Jesus genom evangeliet.
 719. 1Kor 5:4. I vår Herre Jesu Kristi namn ska vi, er och min ande, komma tillsammans med vår Herre Jesu Kristi kraft
 720. 1Kor 5:5. för att överlämna den det gäller åt Satan till köttets fördärv, så att anden kan bli frälst på Herren Jesu dag.
 721. 1Kor 6:11. Och sådana var en del bland er. Men ni är rentvådda och ni är helgade och ni är rättfärdiggjorda i Herren Jesu namn och genom vår Guds Ande.
 722. 1Kor 8:6. för oss finns det ändå bara en Gud, Fadern, av vilken allting är och till vilken vi är, och en enda Herre, Jesus Kristus, genom vilken allting är och genom vilken vi är.
 723. 1Kor 9:1. Är jag inte en apostel? Är jag inte fri? Har jag inte sett Jesus Kristus, vår Herre? Är inte ni mitt verk i Herren?
 724. 1Kor 11:23. För jag har från Herren tagit emot vad jag också har meddelat er, att i den natt då Herren Jesus blev förrådd, tog han ett bröd,
 725. 1Kor 12:3. Därför vill jag låta er få veta att ingen som talar i Guds Ande säger: Förbannad är Jesus, och att ingen kan säga att Jesus är Herren utom genom den Helige Ande.
 726. 1Kor 15:31. Jag försäkrar vid den berömmelse som jag har av er i Kristus Jesus vår Herre, att jag dör varje dag.
 727. 1Kor 15:57. Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus.
 728. 1Kor 16:22. Om någon inte har Herren Jesus Kristus kär, så vare han förbannad. Marana ta.
 729. 1Kor 16:23. Herren Jesu Kristi nåd vare med er.
 730. 1Kor 16:24. Min kärlek är med er alla i Kristus Jesus. Amen.
 731. 2Kor 1:1. Paulus, Jesu Kristi apostel genom Guds vilja, och brodern Timoteus till den Guds församling som är i Korint samt med alla de heliga som är i hela Akaja.
 732. 2Kor 1:2. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.
 733. 2Kor 1:3. Välsignad vare vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud,
 734. 2Kor 1:14. liksom ni också till viss del har förstått av oss att vi är er berömmelse, liksom också ni är vår berömmelse på Herren Jesu dag.
 735. 2Kor 1:19. För Guds Son, Jesus Kristus, som bland er har blivit predikad av oss, av mig och Silvanus och Timoteus, han var inte ja och nej, utan ja har kommit genom honom.
 736. 2Kor 4:5. För vi predikar inte oss själva, utan Kristus Jesus, Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull.
 737. 2Kor 4:6. För Gud som befallde ljus att lysa fram ur mörkret, han har lyst upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet i Jesu Kristi ansikte ska stråla fram.
 738. 2Kor 4:10. Vi bär alltid Herren Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv ska uppenbaras i vår kropp.
 739. 2Kor 4:11. För vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesu skull, för att också Jesu liv ska uppenbaras i vår dödliga kropp.
 740. 2Kor 4:14. Vi vet att han som har uppväckt Herren Jesus, han ska också uppväcka oss genom Jesus och ställa fram oss tillsammans med er.
 741. 2Kor 5:18. Men allt är från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Jesus Kristus och gett oss försoningens tjänst.
 742. 2Kor 8:9. För ni känner vår Herre, Jesu Kristi, nåd, att fastän han var rik blev han likväl fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika.
 743. 2Kor 11:4. För om någon kommer till er och predikar en annan Jesus, som vi inte har predikat, eller om ni tar emot en annan ande som ni inte har tagit emot tidigare, eller ett annat evangelium som ni tidigare inte har godkänt, då fördrar ni det alltför väl.
 744. 2Kor 11:31. Gud och vår Herre Jesu Kristi Fader, som är välsignad i evighet, vet att jag inte ljuger.
 745. 2Kor 13:5. Rannsaka er själva, om ni är i tron, pröva er själva. Eller känner ni inte er själva, att Jesus Kristus är i er? Om inte, består ni inte provet.
 746. 2Kor 13:13. Herren Jesu Kristi nåd och Guds kärlek och den Helige Andes gemenskap vare med er alla. Amen.
 747. Gal 1:1. Paulus, apostel, inte från människor, inte heller genom någon människa, utan genom Jesus Kristus och Gud, Fadern, som har uppväckt honom från de döda,
 748. Gal 1:3. Nåd vare med er och frid från Gud, Fadern, och från vår Herre Jesus Kristus,
 749. Gal 1:12. För jag har inte fått det eller lärt mig det av någon människa, utan genom en uppenbarelse från Jesus Kristus.
 750. Gal 2:4. för några falska bröder hade smugit sig in och kommit med för att spionera på vår frihet som vi har i Kristus Jesus, för att de skulle föra oss till slaveri.
 751. Gal 2:16. vi vet att en människa inte blir rättfärdig genom laggärningar, utan genom Jesu Kristi tro. Så har också vi satt vår tro till Kristus Jesus, för att vi ska bli rättfärdiggjorda genom Kristi tro och inte av laggärningar, för av laggärningar blir inget kött rättfärdigt.
 752. Gal 3:1. Ni oförståndiga galater! Vem har förhäxat er så att ni inte skulle lyda sanningen, ni som bland er har fått Jesus Kristus målad inför ögonen såsom korsfäst?
 753. Gal 3:14. Detta för att Abrahams välsignelse skulle komma till hedningarna genom Jesus Kristus och för att vi genom tron skulle få den utlovade Anden.
 754. Gal 3:22. Men Skriften har inneslutit allt under synd, för att löftet skulle ges genom Jesu Kristi tro åt dem som tror.
 755. Gal 3:26. för ni är alla Guds barn genom tron på Kristus Jesus.
 756. Gal 3:28. Här är inte jude eller grek, här är inte slav eller fri, här är inte man och kvinna, för alla är ni ett i Kristus Jesus.
 757. Gal 4:14. Och den prövning som jag led i mitt kött, den föraktade och avvisade ni inte, utan ni tog emot mig som en Guds ängel, ja, som Kristus Jesus.
 758. Gal 5:6. För i Kristus Jesus betyder varken omskärelse eller förhud något, utan tro som är verksam genom kärlek.
 759. Gal 6:14. Men för min del vill jag aldrig någonsin berömma mig av något annat än av vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen.
 760. Gal 6:15. För i Kristus Jesus är varken omskärelse eller förhud till någon nytta, utan en ny skapelse.
 761. Gal 6:17. Härefter må ingen mer vålla mig bekymmer, för jag bär Herren Jesu märken på min kropp.
 762. Gal 6:18. Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er ande, bröder. Amen.
 763. Ef 1:1. Paulus, Jesu Kristi apostel genom Guds vilja, till de heliga som är i Efesus, och till de trofasta i Kristus Jesus.
 764. Ef 1:2. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.
 765. Ef 1:3. Välsignad vare Gud och vår Herre Jesu Kristi Fader, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i det himmelska,
 766. Ef 1:5. efter att ha förutbestämt oss till att bli adopterade som barn hos sig genom Jesus Kristus, efter sin goda viljas behag,
 767. Ef 1:15. Därför upphör inte heller jag, sedan jag har hört om den tro som ni har i Herren Jesus, och om er kärlek till alla heliga,
 768. Ef 1:17. Att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, ska ge er visdomens och uppenbarelsens Ande i kunskapen om honom.
 769. Ef 2:6. Och han har uppväckt och satt oss tillsammans i det himmelska, i Kristus Jesus,
 770. Ef 2:7. för att han i kommande tidsåldrar skulle bevisa sin nåds oändliga rikedom genom sin godhet mot oss genom Kristus Jesus.
 771. Ef 2:10. För vi är hans verk, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem.
 772. Ef 2:13. Men nu har ni, som en gång var långt borta, i Kristus Jesus kommit nära genom Kristi blod.
 773. Ef 2:20. uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Jesus Kristus själv.
 774. Ef 3:1. Därför är jag, Paulus, Kristi Jesu fånge för er skull, ni hedningar.
 775. Ef 3:9. Och att upplysa alla om, vad delaktigheten är i den hemlighet som från världens begynnelse har varit fördold i Gud, som har skapat allt genom Jesus Kristus,
 776. Ef 3:11. enligt det eviga beslut som han utförde i Kristus Jesus, vår Herre.
 777. Ef 3:14. Därför böjer jag mina knän för vår Herre Jesu Kristi Fader,
 778. Ef 3:21. honom tillhör äran i församlingen genom Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet. Amen.
 779. Ef 4:21. om ni annars har hört honom och blivit undervisade av honom enligt den sanning som finns hos Jesus.
 780. Ef 5:20. och tacka alltid Gud och Fadern för allt i vår Herre Jesu Kristi namn.
 781. Ef 6:23. Frid vare med bröderna och kärlek med tro, från Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus.
 782. Ef 6:24. Nåd vare med alla dem som älskar vår Herre Jesus Kristus i uppriktighet. Amen.
 783. Fil 1:1. Paulus och Timoteus, Jesu Kristi tjänare, till alla de heliga i Kristus Jesus, som är i Filippi, tillsammans med församlingsledarna och församlingstjänarna.
 784. Fil 1:2. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.
 785. Fil 1:6. Jag är övertygad om detta, att han som har börjat ett gott verk i er ska fullborda det intill Jesu Kristi dag.
 786. Fil 1:8. För Gud är mitt vittne till hur djupt jag längtar efter er alla med Jesu Kristi innerliga kärlek.
 787. Fil 1:11. uppfyllda med rättfärdighetens frukter som kommer genom Jesus Kristus, till Guds ära och pris.
 788. Fil 1:19. För jag vet att detta ska leda till min frälsning, genom er bön och den hjälp som Jesu Kristi Ande ger.
 789. Fil 1:26. så att er glädje kan överflöda än mer i Kristus Jesus för min skull, genom att jag kommer till er igen.
 790. Fil 2:5. Var så till sinnes som också Kristus Jesus var,
 791. Fil 2:10. för att i Jesu namn alla knän ska böja sig, deras som är i himlen och på jorden och under jorden,
 792. Fil 2:11. och för att alla tungor ska bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud, Fadern, till ära.
 793. Fil 2:19. Men jag hoppas i Herren Jesus att snart kunna sända Timoteus till er, så att också jag får bli vid gott mod, när jag får veta hur ni har det.
 794. Fil 2:21. För alla söker de sitt, inte det som tillhör Jesus Kristus.
 795. Fil 3:3. För vi är de omskurna, vi som tjänar Gud i anden och berömmer oss av Kristus Jesus och inte förtröstar på köttet,
 796. Fil 3:8. Ja, utan tvekan. Och jag räknar allt som förlust på grund av det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har alltsammans förlorat sitt värde och jag räknar det som skräp, för att jag ska vinna Kristus,
 797. Fil 3:12. Inte som om jag redan har uppnått det eller redan är fullkomlig, men jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus.
 798. Fil 3:14. Jag jagar mot målet, för segerlönen, enligt Guds kallelse ovanifrån i Kristus Jesus.
 799. Fil 3:20. Men vi har vårt medborgarskap i himlarna, varifrån vi även väntar Frälsaren, Herren Jesus Kristus,
 800. Fil 4:7. Och Guds frid, som övergår allt förstånd, ska bevara era hjärtan och era sinnen i Kristus Jesus.
 801. Fil 4:19. Och min Gud ska fylla alla era behov efter sin rikedom i härlighet genom Kristus Jesus.
 802. Fil 4:21. Hälsa alla heliga i Kristus Jesus. De bröder som är med mig hälsar er.
 803. Fil 4:23. Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er alla. Amen.
 804. Kol 1:1. Paulus, Jesu Kristi apostel genom Guds vilja, och brodern Timoteus,
 805. Kol 1:2. till de heliga och trofasta bröderna i Kristus, som är i Kolosse. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.
 806. Kol 1:3. Vi tackar alltid Gud och vår Herre Jesu Kristi Fader, när vi ber för er.
 807. Kol 1:4. För vi har hört om er tro i Kristus Jesus och er kärlek till alla heliga,
 808. Kol 1:28. Honom predikar vi, och vi förmanar varje människa och undervisar varje människa med all vishet, så att vi kan ställa fram varje människa fullkomlig i Kristus Jesus.
 809. Kol 2:6. Såsom ni nu har tagit emot Herren Kristus Jesus, så lev i honom,
 810. Kol 3:17. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör allt i Herren Jesu namn, och tacka Gud och Fadern genom honom.
 811. Kol 4:11. och Jesus, som kallas Justus. Dessa är mina enda medarbetare för Guds rike, vilka tillhör omskärelsen. De har varit till tröst för mig.
 812. 1Thess 1:1. Paulus och Silvanus och Timoteus till thessalonikernas församling i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.
 813. 1Thess 1:3. Ständigt minns vi ert arbete i tron och er möda i kärleken och er uthållighet i hoppet på vår Herre Jesus Kristus, inför Gud och vår Fader.
 814. 1Thess 1:10. och för att vänta från himlarna hans Son, som han uppväckte från de döda, Jesus, som räddar oss från den kommande vreden.
 815. 1Thess 2:14. För ni, bröder, blev efterföljare till de Guds församlingar som är i Judeen i Kristus Jesus, för ni har också fått utstå samma lidande av era landsmän som de av judarna,
 816. 1Thess 2:15. som dödade både Herren Jesus och sina egna profeter, och har förföljt oss. Och de behagar inte Gud och är motståndare till alla människor,
 817. 1Thess 2:19. För vem är vårt hopp eller vår glädje eller vår ärekrona inför vår Herre Jesus Kristus när han kommer om inte ni?
 818. 1Thess 3:11. Må Gud och vår Fader själv och vår Herre Jesus Kristus styra vår väg till er.
 819. 1Thess 3:13. för att styrka era hjärtan till att bli fläckfria i helighet inför Gud och vår Fader, vid vår Herre Jesu Kristi återkomst med alla sina heliga.
 820. 1Thess 4:1. För övrigt, bröder, ber och förmanar vi er i Herren Jesus såsom ni har fått lära av oss, hur ni ska vandra och behaga Gud, så att ni kan överflöda ännu mer.
 821. 1Thess 4:2. Ni vet ju vilka bud vi gav er genom Herren Jesus.
 822. 1Thess 4:14. För om vi tror att Jesus har dött och uppstått, så ska också Gud föra fram dem som har somnat in i Jesus tillsammans med honom.
 823. 1Thess 5:9. För Gud har inte bestämt oss till vrede, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus,
 824. 1Thess 5:18. Tacka under alla förhållanden, för det är Guds vilja med er i Kristus Jesus.
 825. 1Thess 5:23. Och må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må hela er ande och själ och kropp bli bevarade fläckfria vid vår Herre Jesu Kristi återkomst.
 826. 1Thess 5:28. Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er. Amen.
 827. 2Thess 1:1. Paulus och Silvanus och Timoteus till thessalonikernas församling i Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.
 828. 2Thess 1:2. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.
 829. 2Thess 1:7. och att ge er som blir plågade lindring med oss, när Herren Jesus uppenbarar sig från himlen med sin makts änglar
 830. 2Thess 1:8. i flammande eld för att hämnas på dem som inte känner Gud och på dem som inte lyder vår Herre Jesu Kristi evangelium.
 831. 2Thess 1:12. så att vår Herre Jesu Kristi namn ska bli förhärligat i er och ni i honom, genom vår Guds och Herrens Jesu Kristi nåd.
 832. 2Thess 2:1. Men vi ber er, bröder, angående vår Herre Jesu Kristi återkomst och vårt församlande till honom,
 833. 2Thess 2:14. Till det har han kallat er genom vårt evangelium, för att ni ska få del i vår Herre Jesu Kristi härlighet.
 834. 2Thess 2:16. Men vår Herre Jesus Kristus själv och Gud och vår Fader, som har älskat oss och gett oss en evig tröst och ett gott hopp genom nåden,
 835. 2Thess 3:6. Men vi befaller er, bröder, i vår Herre Jesu Kristi namn, att ni drar er ifrån varje broder som lever oordentligt och inte följer de lärdomar som han har fått av oss.
 836. 2Thess 3:12. Men sådana befaller och förmanar vi genom vår Herre Jesus Kristus, att de arbetar i stillhet och äter sitt eget bröd.
 837. 2Thess 3:18. Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er alla. Amen.
 838. 1Tim 1:1. Paulus, Jesu Kristi apostel enligt befallning av Gud, vår Frälsare, och Herren Jesus Kristus, vårt hopp,
 839. 1Tim 1:2. till Timoteus, min äkta son i tron. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud, vår Fader, och Jesus Kristus, vår Herre.
 840. 1Tim 1:12. Och jag tackar Kristus Jesus vår Herre, som har gett mig kraft, för att han ansåg mig värd förtroendet att sätta mig i sin tjänst,
 841. 1Tim 1:14. Men vår Herres nåd har desto mer överflödat med tro och kärlek som är i Kristus Jesus.
 842. 1Tim 1:15. Det är ett ord att lita på och värt att på allt sätt tas emot, att Kristus Jesus har kommit i världen för att frälsa syndare, bland vilka jag är den störste.
 843. 1Tim 1:16. Men på grund av detta fick jag barmhärtighet, för att Jesus Kristus skulle visa hela sitt tålamod först mot mig som en förebild för dem som skulle komma till tro på honom och få evigt liv.
 844. 1Tim 2:5. För det är en Gud, och en Medlare mellan Gud och människor, människan Kristus Jesus,
 845. 1Tim 3:13. För de som har tjänat väl vinner en aktad ställning och stor frimodighet i tron på Kristus Jesus.
 846. 1Tim 4:6. När du lägger fram detta för bröderna, så blir du en god Jesu Kristi tjänare, som får sin näring av trons och den goda lärans ord som du troget har följt.
 847. 1Tim 5:21. Jag uppmanar dig inför Gud och Herren Jesus Kristus och inför de utvalda änglarna, att du iakttar detta utan någon förutfattad mening och inte handlar partiskt.
 848. 1Tim 6:3. Om någon undervisar annorlunda och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan,
 849. 1Tim 6:13. Jag uppmanar dig inför Gud, som gör allting levande och inför Kristus Jesus, som inför Pontius Pilatus har vittnat med den goda bekännelsen,
 850. 1Tim 6:14. att du håller budet fläckfritt och klanderfritt fram till vår Herre Jesu Kristi uppenbarelse,
 851. 2Tim 1:1. Paulus, Jesu Kristi apostel genom Guds vilja, enligt löftet om det liv som är i Kristus Jesus,
 852. 2Tim 1:2. till Timoteus, min älskade son. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud, Fadern och Kristus Jesus, vår Herre.
 853. 2Tim 1:9. Han som har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar, utan efter sitt rådslut och sin nåd, som har blivit given oss i Kristus Jesus före världens början,
 854. 2Tim 1:10. men som nu har blivit känd genom vår Frälsares Jesu Kristi uppenbarelse. Han har gjort slut på döden och fört liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet,
 855. 2Tim 1:13. Håll fast vid den förebild av sunda ord som du har hört av mig, i tro och kärlek i Kristus Jesus.
 856. 2Tim 2:1. Så bli nu, min son, allt starkare genom nåden som är i Kristus Jesus.
 857. 2Tim 2:3. Lid också du som en god Jesu Kristi soldat.
 858. 2Tim 2:8. Kom ihåg att Jesus Kristus, av Davids säd, har uppstått från de döda, enligt det evangelium jag predikar,
 859. 2Tim 2:10. Därför uthärdar jag allt för de utvaldas skull, för att också de ska vinna frälsningen, som är i Kristus Jesus, med evig härlighet.
 860. 2Tim 3:12. Så kommer också alla de som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas.
 861. 2Tim 3:15. Och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis, till frälsning genom tron på Kristus Jesus.
 862. 2Tim 4:1. Därför uppmanar jag dig inför Gud och Herren Jesus Kristus, som ska döma levande och döda vid hans uppenbarelse och hans rike:
 863. 2Tim 4:22. Herren Jesus Kristus vare med din ande. Nåd vare med er. Amen.
 864. Tit 1:1. Paulus, Guds tjänare och Jesu Kristi apostel, efter Guds utvaldas tro och kunskap om den sanning som hör till gudsfruktan,
 865. Tit 1:4. Till Titus, min äkta son i den gemensamma tron. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus, vår Frälsare.
 866. Tit 2:13. och att vänta på det saliga hoppet, vår store Gud och Frälsare Jesu Kristi uppenbarelse i härlighet.
 867. Tit 3:6. som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare,
 868. Fil 1:1. Paulus, Kristi Jesu fånge, och brodern Timoteus, till Filemon, den älskade och vår medarbetare,
 869. Fil 1:3. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.
 870. Fil 1:5. när jag hör om den kärlek och den tro som du har till Herren Jesus och till alla heliga,
 871. Fil 1:6. för att din tros gemenskap må visa sig verksam genom kunskapen om allt gott, som ni har i Kristus Jesus.
 872. Fil 1:9. vädjar jag hellre för kärlekens skull, sådan som jag är, den gamle Paulus, och nu också en Jesu Kristi fånge.
 873. Fil 1:23. Epafras, min medfånge i Kristus Jesus, hälsar dig,
 874. Fil 1:25. Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er ande. Amen.
 875. Filem 1:1. Paulus, Kristi Jesu fånge, och brodern Timoteus, till Filemon, den älskade och vår medarbetare,
 876. Filem 1:3. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.
 877. Filem 1:5. när jag hör om den kärlek och den tro som du har till Herren Jesus och till alla heliga,
 878. Filem 1:6. för att din tros gemenskap må visa sig verksam genom kunskapen om allt gott, som ni har i Kristus Jesus.
 879. Filem 1:9. vädjar jag hellre för kärlekens skull, sådan som jag är, den gamle Paulus, och nu också en Jesu Kristi fånge.
 880. Filem 1:23. Epafras, min medfånge i Kristus Jesus, hälsar dig,
 881. Filem 1:25. Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er ande. Amen.
 882. Heb 2:9. Men Jesus, som en liten tid blev gjord ringare än änglarna, för att han skulle lida döden, ser vi krönt med ära och härlighet, för att han genom Guds nåd skulle smaka döden för alla.
 883. Heb 3:1. Därför, ni heliga bröder, som är delaktiga av den himmelska kallelsen, ge akt på den apostel och överstepräst, Kristus Jesus, som vi bekänner.
 884. Heb 4:14. Eftersom vi nu har en stor överstepräst som har farit upp genom himlarna, Jesus Guds Son, så låt oss hålla fast vid bekännelsen.
 885. Heb 6:20. dit Jesus har gått in som förelöpare för oss. Han har blivit en överstepräst för evigt efter Melkisedeks sätt.
 886. Heb 7:22. Så har Jesus gått i borgen för ett mycket bättre förbund.
 887. Heb 10:10. Genom denna vilja har vi blivit helgade genom Jesu Kristi kropps offer en gång för alla.
 888. Heb 10:19. Så kan vi då, bröder, med frimodighet gå in i det heligaste genom Jesu blod,
 889. Heb 12:2. och se på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som på grund av den glädje som låg framför honom uthärdade korset utan att bry sig om smäleken, och som satte sig på högra sidan om Guds tron.
 890. Heb 12:24. och till det nya förbundets medlare, Jesus, och till det renande blodet som talar bättre än Abels blod.
 891. Heb 13:8. Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.
 892. Heb 13:12. Därför led också Jesus utanför porten, för att han genom sitt eget blod skulle helga folket.
 893. Heb 13:20. Men fridens Gud, som från de döda har återfört den store Herden för fåren, vår Herre Jesus, genom ett evigt förbunds blod,
 894. Heb 13:21. han må fullkomna er till allt gott verk så att ni gör hans vilja. Han verkar i er vad som är välbehagligt inför honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter! Amen.
 895. Jak 1:1. Jakob, Guds och Herrens Jesu Kristi tjänare, hälsar de tolv stammarna i förskingringen.
 896. Jak 2:1. Mina bröder, ni kan inte göra skillnad på människor, samtidigt som ni har vår Herre, Jesu Kristi tro, den förhärligade.
 897. 1Pet 1:1. Petrus, Jesu Kristi apostel, till de främlingar som bor kringspridda i Pontus, Galatien, Kappadocien, Asien och Bitynien,
 898. 1Pet 1:2. utvalda enligt Guds, Faderns, förutseende genom Andens helgelse till lydnad och rening med Jesu Kristi blod. Nåd och frid åt er i överflödande mått.
 899. 1Pet 1:3. Välsignad vare Gud och vår Herre Jesu Kristi Fader, som efter sin stora barmhärtighet har fött oss på nytt till ett levande hopp, genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda,
 900. 1Pet 1:7. för att er tro som prövats, vilken är långt mera värd än förgängligt guld som prövats genom eld, ska visa sig bli till lov, pris och ära, vid Jesu Kristi uppenbarelse.
 901. 1Pet 1:13. Var därför till ert sinne beredda till handling, var sansade och sätt ert hopp helt och fullt till den nåd som ska komma er till del vid Jesu Kristi uppenbarelse.
 902. 1Pet 2:5. Också ni, såsom levande stenar, är uppbyggda till ett andligt hus, ett heligt prästerskap för att frambära andliga offer, som är välbehagliga för Gud genom Jesus Kristus.
 903. 1Pet 3:21. Efter denna förebild blir också vi nu frälsta i dopet, som inte innebär ett avläggande av köttets orenhet, utan en bön till Gud om ett gott samvete, genom Jesu Kristi uppståndelse,
 904. 1Pet 4:11. Om någon talar, så ska han tala i enlighet med Guds ord. Om någon har en tjänst, så ska han tjäna efter den förmåga som Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran och herraväldet i evigheternas evigheter. Amen.
 905. 1Pet 5:10. Men sedan ni en kort tid har lidit, må all nåds Gud, som har kallat oss till sin eviga härlighet i Kristus Jesus, fullkomna, stödja, styrka och befästa er.
 906. 1Pet 5:14. Hälsa varandra med kärlekens kyss. Frid vare med er alla som är i Kristus Jesus. Amen.
 907. 2Pet 1:1. Simon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, till dem som har fått samma dyrbara tro som vi genom rättfärdigheten från Gud och vår Frälsare Jesus Kristus.
 908. 2Pet 1:2. Nåd och frid åt er i allt rikare mått genom kunskapen om Gud och Jesus vår Herre.
 909. 2Pet 1:8. För om dessa ting finns hos er och flödar över, så blir ni varken overksamma eller utan frukt i kunskapen om vår Herre Jesus Kristus.
 910. 2Pet 1:11. för på så sätt ska inträdet i vår Herre och Frälsare Jesu Kristi eviga rike ges åt er i rikt mått.
 911. 2Pet 1:14. Jag vet att jag snart ska lägga av min kroppshydda, såsom också vår Herre Jesus Kristus har visat mig.
 912. 2Pet 1:16. För det var inte några slugt uttänkta sagor vi följde, då vi gjorde känt för er vår Herre Jesu Kristi makt och återkomst, utan vi var ögonvittnen till hans majestät.
 913. 2Pet 2:20. För om de har kommit undan världens orenheter genom kunskapen om Herren och Frälsaren Jesus Kristus, men sedan igen har låtit sig snärjas och besegras av dem, så har för dem det sista blivit värre än det första.
 914. 2Pet 3:18. utan väx till i nåd och i kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Honom tillhör äran både nu och för evigt. Amen.
 915. 1Joh 1:3. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss, och i sanning vår gemenskap är med Fadern och med hans Son Jesus Kristus.
 916. 1Joh 1:7. Men om vi vandrar i ljuset, såsom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu Kristi, hans Sons, blod renar oss från all synd.
 917. 1Joh 2:1. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar, har vi en försvarare hos Fadern, Jesus Kristus, den rättfärdige.
 918. 1Joh 2:22. Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är antikrist som förnekar Fadern och Sonen.
 919. 1Joh 3:23. Och detta är hans bud, att vi ska tro på hans Sons, Jesu Kristi, namn och älska varandra, såsom han har befallt oss.
 920. 1Joh 4:2. Guds Ande ska ni känna igen på detta: Varje ande som bekänner att Jesus Kristus har kommit i köttet är från Gud.
 921. 1Joh 4:3. Men varje ande som inte bekänner att Jesus Kristus har kommit i köttet, är inte från Gud. Det är antikrists ande, om vilken ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen.
 922. 1Joh 4:15. Var och en som bekänner att Jesus är Guds Son, i honom förblir Gud och han i Gud.
 923. 1Joh 5:1. Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud, och var och en som älskar honom som födde, han älskar också den som är född av honom.
 924. 1Joh 5:5. Vem är den som besegrar världen, utom den som tror att Jesus är Guds Son?
 925. 1Joh 5:6. Han är den som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus, inte bara med vatten, utan med vattnet och blodet. Och det är Anden som vittnar, eftersom Anden är sanningen.
 926. 1Joh 5:20. Och vi vet att Guds Son har kommit och har gett oss förstånd, så att vi kan känna den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och det eviga livet.
 927. 2Joh 1:3. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud, Fadern, och från Herren Jesus Kristus, Faderns Son, ska vara med er i sanning och kärlek.
 928. 2Joh 1:7. Ty många bedragare har gått ut i världen, vilka inte bekänner att Jesus Kristus har kommit i köttet. En sådan är bedragaren och antikrist.
 929. Jud 1:1. Judas, Jesu Kristi tjänare och Jakobs bror, till de kallade, som i Gud, Fadern, är helgade och bevarade i Jesus Kristus.
 930. Jud 1:4. För några människor har smugit sig in obemärkt, som för länge sedan var uppskrivna till denna dom, ogudaktiga, som förvränger vår Guds nåd till ett liv i skamlös synd och förnekar den ende Härskaren, Gud, och vår Herre Jesus Kristus.
 931. Jud 1:17. Men ni, älskade, kom ihåg de ord som har blivit förutsagda av vår Herre Jesu Kristi apostlar,
 932. Jud 1:21. Se till att ni blir bevarade i Guds kärlek, medan ni väntar på vår Herre Jesu Kristi barmhärtighet till evigt liv.
 933. Upp 1:1. Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa för sina tjänare vad som snart måste ske. Och han gjorde det känt genom att sända sin ängel till sin tjänare Johannes,
 934. Upp 1:2. som har vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd, och allt det han såg.
 935. Upp 1:5. och från Jesus Kristus, det trogna vittnet, den förstfödde från de döda och fursten över jordens kungar. Honom som älskat oss och renat oss från våra synder med sitt blod,
 936. Upp 1:9. Jag, Johannes, som både är er broder och delaktig i lidandet och i riket och Jesu Kristi uthållighet, var på den ö som kallas Patmos för Guds ords skull och för Jesu Kristi vittnesbörds skull.
 937. Upp 12:17. Och draken blev vred på kvinnan och gick bort för att strida mot de övriga av hennes barn, de som håller Guds bud och har Jesu Kristi vittnesbörd.
 938. Upp 14:12. Här är de heligas uthållighet. Här är de som håller Guds bud och Jesu tro.
 939. Upp 17:6. Och jag såg kvinnan vara drucken av de heligas blod och av Jesu martyrers blod. Och när jag såg henne häpnade jag, med stor förundran.
 940. Upp 19:10. Och jag föll ner för hans fötter för att tillbe honom, men han sa till mig: Se till att du inte gör det. Jag är medtjänare till dig och dina bröder, de som har Jesu vittnesbörd. Tillbe Gud, för Jesu vittnesbörd är profetians ande.
 941. Upp 20:4. Och jag såg troner och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg själarna av dem som halshuggits för Jesu vittnesbörds och för Guds ords skull, och som inte hade tillbett vilddjuret, inte heller dess bild och som inte hade tagit märket på sin panna eller sin hand. Och de levde och regerade med Kristus i tusen år.
 942. Upp 22:16. Jag, Jesus, har sänt min ängel för att han skulle vittna för er om detta i församlingarna. Jag är Davids rot och ättling, och den klara morgonstjärnan.
 943. Upp 22:20. Han som betygar detta säger: Ja, jag kommer snart. Amen. Ja, kom, Herre Jesus!
 944. Upp 22:21. Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er alla. Amen.
 945. Reformationsbibeln

Tack för att du läser Apg29. DELA gärna till dina vänner. Du kan också stödja Apg29 genom att sätta in en valfri GÅVA på BANKKONTO 8169-5,303 725 382-4. På internetbanken går det att ställa in så att du automatiskt ger en summa varje månad. Men om du hellre vill kan du SWISHA in en frivillig summa på 070 935 66 96. Tack.


Vill du bli frälst?

Ja

Nej


Publicerades torsdag 30 maj 2019 15:56 | #jesus #reformationsbibeln | Permalänk | Kopiera länk | Mejla

0 kommentarer

Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?

Din kommentar kan deletas om den inte passar in på Apg29 vilket sidans grundare har ensam rätt att besluta om och som inte kan ifrågasättas. Exempelvis blir trollande, hat, förlöjligande, villoläror, pseudodebatt och olagligheter deletade och skribenten kan bli satt i modereringskön. Hittar du kommentarer som inte passar in – kontakta då Apg29.


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 34, söndag 25 augusti 2019 kl. 05:10

Jesus söker: Lovisa, Louise!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
söndag 25 augusti 2019 01:10

De känns som ja inte lever så länge till. Vill ni be att ja får kontakt med min syster att hon omvänder sig o öppnar sitt hjärta för mig. Saknar henne så mycket att ja blivit svårt sjuk. Hjälp mig Gud


Morsan reklam


Aktuella artiklar


Senaste kommentarer

Jessica: Nytt muslimskt parti vill arbeta mot islamofobi men påstår att det inte är ett uttalat muslimskt parti

Lena Henricson: 29 minuter - Om du inte tror på uppryckandet får du ändå vara med om du tror på Jesus

Jag: Korset i Sveriges flagga tas bort?

Jean: 29 minuter - Om du inte tror på uppryckandet får du ändå vara med om du tror på Jesus

Jean: 29 minuter - Om du inte tror på uppryckandet får du ändå vara med om du tror på Jesus

SA: 29 minuter - Om du inte tror på uppryckandet får du ändå vara med om du tror på Jesus

AnnMarie: 29 minuter - Om du inte tror på uppryckandet får du ändå vara med om du tror på Jesus

SA: 29 minuter - Om du inte tror på uppryckandet får du ändå vara med om du tror på Jesus

Leif Boman : 29 minuter - Om du inte tror på uppryckandet får du ändå vara med om du tror på Jesus

SA: 29 minuter - Om du inte tror på uppryckandet får du ändå vara med om du tror på Jesus

Stefan Jonasson : Nytt muslimskt parti vill arbeta mot islamofobi men påstår att det inte är ett uttalat muslimskt parti

AnnMarie: Nytt muslimskt parti vill arbeta mot islamofobi men påstår att det inte är ett uttalat muslimskt parti

AnnMarie: Nytt muslimskt parti vill arbeta mot islamofobi men påstår att det inte är ett uttalat muslimskt parti

Roger T. W.: Kristofobi i spåren av nya Netflixserien ”The family”

Roger T. W.: 29 minuter - Om du inte tror på uppryckandet får du ändå vara med om du tror på Jesus

Erik S: Nytt muslimskt parti vill arbeta mot islamofobi men påstår att det inte är ett uttalat muslimskt parti

Steven: 29 minuter - Om du inte tror på uppryckandet får du ändå vara med om du tror på Jesus

Lena Henricson: 29 minuter - Om du inte tror på uppryckandet får du ändå vara med om du tror på Jesus

Lukas: Nytt muslimskt parti vill arbeta mot islamofobi men påstår att det inte är ett uttalat muslimskt parti

Tommy: 29 minuter - Om du inte tror på uppryckandet får du ändå vara med om du tror på Jesus


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp