758 online! | Sidvisningar idag: 167 278 | Igår: 178 682 |

www.apg29.nu


Katastrofal kursändring - Del 8

Av Holger Nilsson 

Uppryckandet

I ytterligare en artikel skall vi stanna upp inför den kursändring som skett när det gäller den eskatologiska undervisningen.

Det är av stor vikt att vi får våra ögon öppnade för vad som bidragit till att förkunnelsen om Jesu återkomst blivit ett marginellt predikoämne i vårt land. Trots att detta kanske är det mest förekommande budskapet i Nya Testamentet där det över 300 gånger står talas om detta. Dessutom så kan ingen förneka att vi aldrig tidigare levt närmare denna händelse, med tanke på dessa två faktum borde det i rimlighetens namn vara en betydande del av förkunnelsen nu.

Vad kan då vara orsaken till denna tystnad i svensk frikyrklighet? Det kan naturligtvis finns flera orsaker till den, men det går inte att komma ifrån att vad pastorerna lär sig i sin utbildning kommer sedan att återspeglas i förkunnelsen.

Därför behöver vi se på vad som lärs ut i pastorsutbildningen. Vi har i tidigare artiklar visat på att Mikael Tellbes bok Lammet och odjuret används som kurslitteratur på Örebro Teologiska Högskola samt även inom en del av kursutbudet som gäller ALT, Akademi för Ledarskap och Teologi. Att genomgå den utbildning på dessa skolor sätter naturligtvis sin prägel på de pastorer som utbildas där. Här kan ses en tydlig förklaring till både den tystnad och oförståelse som råder då det gäller en levande eskatologisk förkunnelse.

Vi skall säga att jag inte har något emot Tellbe som person, inte alls, det är budskapet som han står för som jag är kritiska till. I mejlkontakt med Tellbe har jag låtit honom förstå att jag har kritiska synpunkter på hans bok Lammet och Odjuret.

Med denna undervisning, som är en del av Örebro teologiska högskola, vill vi faktiskt avråda blivande pastorer att genomgå den. Om du känner till de som har för avsikt att gå den utbildningen, är det önskvärt att varna dem för att göra det. Vi ger denna uppmaning i kärlek och omsorg om blivande pastorer.

En teologisk undervisning som vilar på en bibeltroende grund är Skandinaviska Teologiska Högskolan I Uppsala. Vi behöver nu utbildning av pastorer som får sin tro ökad på bibelordet och inte ett förmänskligande och ifrågasättande av det!

När detta är sagt kan vi åter stanna upp för att det skett en förändring när det gäller tron på ett uppryckande av de troende enligt 1 Tess. 4:17. Istället så har många anammat att Jesus kommer först då han stiger ner till Olivberget. Han kommer då att upprätta sitt fridsrike på jorden med fred och harmoni.

De som tror att de troende skall genomgå hela vedermödan som är beskriven i Uppenbarelseboken, kan då ställa sig vad det är för en skar a som vi läser om Upp. 7:9: ”Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer.”

Här ser vi redan i den inledande beskrivningen av den fasanfulla period som börjar i kapitel sex, att det finns en skara i himlen. Vad skulle det vara för skara om inte de troende har ryckts upp? Som det är nu finns ingen i himlen, detta blir så först när de redan döda och de som blir uppryckt då Jesus kommer enligt beskrivningen i 1 Tess. 4:16-17: ”När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren.”

Vidare behöver man ställa sig frågan om man inte tror på detta: Hur kommer det att gå för de troende som då måste genomgå den fasanfulla tid som beskrivs i Uppenbarelseboken, vanligtvis kallad vedermödan. Det är också den tid som Jesus säger så här om: ”för då ska det bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu, och inte heller ska komma.” Matt. 24:21.

Vi kan då åter bara nämna att då kommer en stor del av jordens befolkning att dö. Det omnämns i Uppenbarelseboken att vid ett tillfälle dör en fjärdedel och vid ett annat en tredjedel, detta blir då halva jordens befolkning.

Sedan bör vi påminnas oss om, att om någon då inte böjer sig för Antikrist och tillber honom blir denne dödad, Upp. 13:15. Dessutom inför Antikrist ett system så att ingen får köpa eller sälja utan den uppmärkning som han kommer att genomföra. Upp.13:17.

Det innebär att alla som vill vara Jesus trogen kommer antingen att dödas eller att svälta ihjäl. Kontentan av detta som beskrivs i Uppenbarelseboken leder till att det knappast kommer att finnas några levande kristna då Jesus kommer till Olivberget.

Den som undrar om uppryckande har skett innan denna fasanfulla period, vem är det då som kommer att dö som Kristustroende under vedermödan? Det är tyvärr så att många som bär det kristna namnet, känner Bibelns budskap men inte har ett andligt liv, eller har förlorat det genom avfällighet, synd, och förvärldsligande, kommer att bli kvar.

Då Jesus själv talar om hur det skall vara då han kommer, ser vi att det är många som inte är redo då han gör det. Vi läser om det i Matt. 25. Fast de alla hade gått ut för att möta brudgummen så var det bara fem av tio som var redo då han kom. Vi skall inte pressa budskapet för hårt, men det kanske ändå är en fingervisning om hur många som kommer att bli kvarlämnande då han kommer. Många av dessa kommer då troligtvis att välja martyrskap och död istället för att böja sig för den Antikrist som Bibeln varnar för.

Men de som alltså tror att församlingen skall genomgå vedermödan bör ta konsekvenserna av detta och omedelbart förkunna att de allra flesta kristna kommer att gå emot död och martyrskap. Faktiskt har vi aldrig hört någon predika detta fast man tror att församlingen skall genomgå vedermödan. Detta blir inte konsekvent och i så fall oärligt emot dem som man förkunnar sitt budskap för. Detta skulle också vara ett fasanfullt budskap och inte det hoppets budskap som det handlar om när det gäller Jesu tillkommelse och uppryckandet till den himmelska bröllopsmåltiden.

Hur löser man då detta? Hur skall man kunna slippa predika ett så allvarligt budskap? Jo, man hoppar över det budskap som finns i Uppenbarelseboken kapitel 6–19 som talar om den hemska tiden, bortser från den eller förpassar den till det första århundrandet.

Genom att också ta bort talet om upptryckande, slipper man tala om den skilsmässa från anhöriga och vänner som Jesus talar om, då han undervisar om hur en skall tas upp och en stanna kvar, se Matt. 24:40-41.

Då man inte heller förkunnar vedermödan så återstår bara Jesu återkomst till Olivberget för att upprätta det tusenåriga riket med fred. Det är ett budskap som alla vill höra och man väcker inte någon inför något kommande allvar.

Vi har av två av varandra oberoende pingstpastorer fått höra att det nu finns pastorer som har avskaffat både tron på uppryckelsen och vedermödan. Vi kan då verkligen tala om kursändring på eskatologins område.

Det är inte att undra på att vi har en till stor del slumrande kristenhet i det här landet som inte lever i vaksamhet och väntande på Jesus. På tal om en slumrande kristenhet vill vi citera vad Frank Mangs skriver i sin bok Med brinnande lampor: ”Och många har somnat så grundligt, att de förlorat förmågan att se det verkliga tidsläget. Man lever på falsk optimism och söker intala sig själv att allt är bra. Man har upphört att reagera, och det kanske är det värsta av allt.” Mycket allvarliga ord av Mangs, kan vi ta till oss dessa och förstå hur allvarligt det är?

Då det gäller förkunnelsen om Jesu tillkommelse kan det ibland möta motstånd och till och med uttryckas att man inte vill höra om det. Paulus skriver om att älska Jesu återkomst i 2 Tim. 4:8: ”Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen, och inte bara mig utan alla som älskar hans återkomst.”

Om man inte ens vill höra detta budskap om Jesu återkomst för att hämta sitt folk – kan man då säga att man älskar denna händelse? 


HOLGER NILSSON

http://www.flammor.com

---
OBS: Läsarmejl, artiklar, kommentarer och video som är skrivna och gjorda av andra än mig, (Christer Åberg, grundaren till Apg29), kan ha åsikter som jag inte alltid delar.


Skriv ut


Publicerat av Christer Åberg måndag 30 juli 2018 03:30 | Direktlänk | Nyhetsbrev | RSS


STÖD APG29.NU


32 kommentarer

OBS: Läsarmejl, artiklar, kommentarer och video som är skrivna och gjorda av andra än mig, (Christer Åberg, grundaren till Apg29), kan ha åsikter som jag inte delar.

Leif

Mycket tydligare går det förmodligen inte att förklara som Holger här gör, om att uppryckandet för dem som är redo kommer att ske före vedermödan vare sig vissa vill tro eller ej!

De som inte tror på detta, ge då en förklaring om vilken jättestor skara vitklädda det är som befinner sig i himlen under det sjätte sigillets tid och före det att det sjunde sigillet bryts samt före de sju sista basunernas tid?

Jesu frid...

Svara -   - 30/7-18 09:24 -


Johan

Bra att du varnar för "tellbeismen", som jag nu förstår är en solklar urspårning.

Samtidigt är det du framför här, läran om pretribulation, lika farlig om det visar sig att den är fel, vilket jag tror att den är.

Du frågar i din text angående den stora vita skaran i Upp 7:9:

Vad skulle det vara för skara om inte de troende har ryckts upp?

Svar:

”En av de äldste frågade mig: "Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån har de kommit?" Jag svarade: "Min herre, du vet det." Då sade han till mig: "Dessa är de som kommer ur den stora nöden, och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel, och han som sitter på tronen skall slå upp sitt tabernakel över dem. De skall aldrig mer hungra eller törsta, inte heller skall solen eller någon annan hetta träffa dem. Ty Lammet som står mitt för tronen skall vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor, och Gud skall torka bort alla tårar från deras ögon."”

‭‭Upp 7:13-17‬

Jag är öppen för att dessa är de uppryckta, och de kommer "ur den stora nöden", d v s ur vedermödan. De slipper nu hungra och törsta som de fick, förmodligen eftersom de inte kunde köpa eller sälja, då de inte tagit emot märket. De har också gråtit mycket p g a allt lidande. Att de kommer "ur", betyder att de först är med om vedermöda och att de sedan blir uppryckta ur den, tror jag.

Vidare ställer du frågan:

Hur kommer det att gå för de troende som då måste genomgå den fasanfulla tid som beskrivs i Uppenbarelseboken, vanligtvis kallad vedermödan.

Svar:

”De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden.”

‭‭Upp‬ ‭12:11‬

Som troende måste vi vara beredda på att bli martyrer. Vi övervinner djävulen och hans Antikrist genom Lammets blod och vårt vittnesbörds ord.

Ingen vid sina sinnens fulla bruk, vill vara med om vedermödan. Som jag har skrivit tidigare, får ni "pretribbare" gärna ha rätt! Men, viktigare än vad jag önskar är vad Skriften faktiskt säger. När man läser Bibelns profetior så ser det ut som att de kristna som lever när 7-års förbundet slutits, kommer att vara med fram till den sista stora prövningen, som verkar vara märket (vi varnas ju för att ta emot detta märke Upp 14:9-11). Därefter blir vi uppryckta, tror jag. Märket kommer först när Antikrist öppet trätt fram de sista 3 1/2 åren av den 70:e årsveckan (som vi kallar vedermödan). När vi är uppryckta kommer vredesdomen genom Guds vredesskålar.

"kunskapen ska bli stor"

Dan 12:11

Vi måste alla vara ödmjuka, låta vår lära korrigeras så att vi är öppna för mer uppenbarelse, inte minst när det gäller det eskatologiska.

Frid!

Svara -   - 30/7-18 11:21 -


Västgöten

Står det inte skrivet, att på samma sätt Jesus for upp, så ska Han komma ner igen?

M a o betyder det att Han ska komma tillbaka - men inte står det uttryckligen att Jesus ska ”ställa sina fötter på Oljeberget”?

Svara -   - 30/7-18 11:49 -


Lasse

Svar till Västgöten.

Sakarja 14 :4 där står det https://youtu.be/YKENjebBCMI

Svara -   - 30/7-18 12:04 -


Leif

Svar till Johan.

Johan, du säger ;

ur den stora nöden", d v s ur vedermödan.

Var står det att den stora nöden måste vara vedermödan?

Är det inte lika stor nöd för alla dem som blivit förföljda, misshandlade, torterade eller halshuggna även innan denna lilla korta sista vedermödans tid före Jesu ankomst? Jesu vittnen runt hela vår jord har redan fått lida under ca 2000 år... Vi behöver förstå att Bibeln inte endast handlar om oss svenskar och välmående nordbor! Förföljelsen mot kristna och även judar har hela tiden sedan Jesu tid varit enorm runt vår jord. Genom katolicismen och nazismen här i Europa, och pågår än idag i alla muslimska områden, i mellanöstern genom bl.a hamas och fattahrörelsen, också i stora delar av Afrika av de s.k isisgrenarna boko haram, i Asien förutom isisgrenarna al-Qaida också av bl.a kommunismen m.m.

Den stora nöden har pågått i 2000 år Johan men snart är antalet av vittnen fullt, det finns en utstakad tid och fastställd gräns innan Jesus skall hämta Sin Brud. Men, att alla kristna måste lida vedermöda är ju inte det minsta Bibelenligt, det finns miljarder kristna under alla år som inte alls har lidit lika mycket som andra, utan istället har väldigt många kristna gått igenom livet ganska behagligt.

Fortfarande har jag dock inte sett något bra argument om hur den vitklädda skaran enligt Guds Ord kan vara i himlen före det att det sjunde sigillet bryts och de sista basunerna ljuder, om det inte skulle vara den uppryckta skaran?

Svara -   - 30/7-18 12:56 -


Johan

Var står det att den stora nöden måste vara vedermödan?

Det kanske klarnar om du läser NKJV?

”And I said to him, “Sir, you know.” So he said to me, “These are the ones who come out of the great tribulation, and washed their robes and made them white in the blood of the Lamb.”

‭‭Revelation‬ ‭7:14‬ ‭NKJV‬‬

Svara -   - 30/7-18 13:10 -


Leif

Svar till Johan.

Ja, men låt inte endast en översättning bli till Guds absoluta och enda sanning som du låser dig vid Johan, utan låt bredden och helheten bli det som blir summan av Guds sanna Ord. Sen är det ju faktiskt också så att vedermöda, "tribulation" som du pekar på inte alls är detsamma som den domstid som de sju basunerna och vredesskålarnas tid handlar om!

Ordet tribulation används ju på flera ställen i NKJV-Bibeln som inte alls handlar specifikt om den sista tiden och då handlar det allmänt om nöd och bedrövelse, och det är just det som kristenheten redan haft under alla år.

Det är den sista vredens tid, då de sista basunerna ljuder som en oräknelig vitklädd skara (Joh Upp 6-7) redan befinner sig i himlen, och väldigt många av dessa har mycket riktigt gått igenom en mycket stor nöd och vedermöda, men de kommer inte vara med under Guds värsta vredes slutdagar då Han dömer och utplånar den största delen av alla ogudaktiga på denna jord, under hur lång tid exakt det nu innebär?

Jesu frid...

Svara -   - 30/7-18 14:01 -


Johan

Svar till Leif.

Förutom att välrenommerade översättningar som King James Version, New King James Version och Reformationsbibeln samtliga översätter det till "the great Tribulation" respektive "den stora vedermödan", så är det samma grekiska ord i Mt 24:21, som också används i Upp 7:14, vilka de översätter till "den stora vedermödan".

Svara -   - 30/7-18 14:24 -


Holger

Svar till Johan.

Vi skall vara försiktiga med allt för självsäkra ståndpunkter, det är sant och det gäller även mig. Jag tänker så här om denna skara är i himlen, då har uppryckandet redan skett. Detta grundar jag på att ingen är i himlen förrän uppryckandet har skett, - först de döda i Kristus och alla som lever då när det sker, allt enligt: 1 Tess. 4:-16-17

Svara -   - 30/7-18 15:32 -


Leif

Svar till Johan.

Javisst, men vedermödan är inte detsamma som när det sjunde inseglet bryts och de sju basunerna ljuder, alltså Guds slutliga vredesskålar och vredesdom som skall utplåna nästan alla ogudaktiga på denna jord.. Det är skillnad på vedermödan och Guds vredes dag!

Svara -   - 30/7-18 15:33 -


Johan

Svar till Holger.

Jag är som sagt öppen för att den stora skaran i Upp 7:9 är de uppryckta. Samtidigt är det saker som jag ännu inte fått att gå ihop.

De döda ska uppstå först vid den sista basunens ljud (1 Kor 15:52). Det logiska är att den sista basunen är identisk med den 7:e och sista basunen i Uppenbarelseboken (dvs den basun som innehåller vredesskålarna (Upp 11:15;15:1-16:21)). I så fall är församlingen kvar t o m att den basunen ljuder och blir uppryckta precis innan vredesskålarna utgjuts. Jag har hittills inte hört någon trovärdig förklaring på vad som är den sista basunen förutom denna (förklaringen att den sista basunen skulle vara identisk med den sista basunen i en framtida basunhögtid i Israel, tycker jag känns lite krystad, men visst det är kanske en möjlig förklaring). Detta stämmer i s f med Upp 15:2-4 där det står om dem som står på "glashavet" och som "vunnit seger över vilddjuret och dess bild, dess märke och dess namns tal". De omtalas efter att den 7:e basunen (Upp 11:15) har ljudit, men före det att vredesskålarna utgjutits (Upp 16:2). Kanske är det dessa som är de uppryckta?

Om det stämmer så blir ju frågan hur den stora vita skaran, som ju kronologiskt tillhör det 6:e sigillet (vilket alltså kommer före de 7 basunerna) tagits ur vedermödan? Uppryckelsen kan ju inte ske förrän de döda uppstått vid den sista basunen (1 Tess 4:15-17).

Har du tänkt på att de 5 sigillen som kommer innan det står om den stora skaran verkar innehålla en hel del vedermöda: Antikrist som segrar, krig, svält och 1/4 av jordens befolkning som dödas.

Jag erkänner i a f att jag behöver mer uppenbarelse om den yttersta tiden.

Ha det gott!

Svara -   - 30/7-18 18:11 -


Johan

Svar till Leif.

Vi kallar ofta den 70:e årsveckan för vedermödan. Jag tror att det riktiga är att den 70:e årsveckan innehåller vedermödan först och sedan vredesdomen.

Det är möjligt att vredesdomen börjar i o m "Guds vredes stora dag" (Upp 6:17). I s f måste den stora skaran (Upp 7:9) vara de uppryckta och uppståndelsen från de döda av avsomnade kristna ha skett innan.

Eftersom de icke frälsta judarna är kvar, tills Jesus sätter fötterna på Oljeberget, så undrar jag om inte Jakobs nöd kommer i samband med vredesskålarna. I s f är Jakobs nöd och det vi kallar vedermödan inte samma sak.

Vad tror du?

Svara -   - 30/7-18 18:27 -


Johan

Svar till Johan.

Skulle stå: I s f är vedermödan och Jakobs nöd, inte samma sak.

Guds frid!

Svara -   - 30/7-18 18:32 -


Leif

Svar till Johan.

Jag håller med dig Johan och skall inte dividera med dig mer. Det är inte ett helt enkelt scenario det här med Uppenbarelseboken, inte helt enkelt att få ihop varje bit, och i ärlighetens namn har jag inte heller satsat så jättemycket på att lösa denna ändå så fantastiska avslutning i Bibeln. Jag har också hört någon utläggning om just dessa basuner, något liknande det du nämnde om, att det handlar om olika basuner, domsbasuner och jubelbasuner, jag tyckte då i alla fall att det var en mycket trovärdig förklaring och som sa amen inom mig och fick en saknad pusselbit att falla på plats.

Men väldigt skönt att se din ödmjukhet kring detta, Guds rika välsignelser över dig..

Svara -   - 30/7-18 18:41 -


Leif

Svar till Johan.

I s f är Jakobs nöd och det vi kallar vedermödan inte samma sak.

Vad tror du?

Jag såg inte ditt sista inlägg förrän jag skickade iväg mitt förra där jag skrev att jag inte skulle dividera mer, det mest pga försiktighet eftersom folk härinne ofta brusar upp så lätt. Ibland och för det allra mesta skulle jag tro, just för att det blivit missförstånd o.s.v.

Men i alla fall så tycker jag att Uppenbarelseboken ändå är väldigt spännande även om inte jag fördjupat mig så mycket.

Det med Jakobs nöd ser jag nog just som du sa, något som sker under vredesskålarnas tid..Endast en liten räddad skara av judarna skall ju komma att återstå och bli frälsta under vredens tid.

Jesu frid...

Svara -   - 30/7-18 18:52 -


Rune Johansson

Svar till Johan.

Vi var inte riktig överens ang skogsbeandsanalysen häromdagen men idag kan jag instämma i allt du skrivet här. Mycket bra tankar.

Svara -   - 30/7-18 19:25 -


Johan

Svar till Rune Johansson.

& till Leif Boman.

Amen! Vi behöver i ödmjukhet, utan att tillverka stentavlor av våra läror, tillsammans söka uppenbarelse om den yttersta tiden!

Guds rika välsignelse!

Svara -   - 30/7-18 20:52 -


Leif

Svar till Johan.

Har du tänkt på att de 5 sigillen som kommer innan det står om den stora skaran verkar innehålla en hel del vedermöda: Antikrist som segrar, krig, svält och 1/4 av jordens befolkning som dödas.

Nu är ju egentligen frågan riktad till Holger men jag kan ändå inte låta bli att dela lite av mina tankegångar även om det kanske inte alltid är så intressant för flertalet.

Jag ser egentligen inte något direkt inom de 5 första sigillen som inte skulle kunna passa in under de 2000 åren som nu har gått sedan Jesus dog och segrande uppstod.

Första sigillet; Den vita segerhästen. Jesu segertåg har gått fram över jorden nu i ca 2000 år!

Andra sigillet; Den eldröda eller röda hästen. Då skulle fred och frid tas bort från jorden och människor skulle slakta varandra. Det vet vi mycket tydligt har pågått i stora mått under de två sista årtusendena, speciellt världskrigen.

Tredje sigillet; Den svarta hästen där oljan och vinet inte får skadas. "Kanske" symbolik för att Guds folk haft fullt beskydd under alla år, vilket upphör när vilddjuret får fritt fram! Martyrer har förstås hela tiden fått ge sina liv men förövrigt står vi kristna ständigt under Lammets blods beskydd.

Fjärde sigillet; Den gulbleka helvetiska dödshästen som fick makt att sprida svält och pest, styra vilda djur till att döda m.m över fjärdedelen av jorden. Också något som pågått under större delen av 2000 år, vi kan ju tänka på digerdöden t.ex.

Femte sigillet; Inga hästar mer utan själarna under alla år som dött i Herrens namn som ropar och längtar efter Guds rättvisa medans de vilar i Paradiset i väntan på uppståndelsen vid mötet på skyn.

Däremot vid det sjätte sigillet så börjar det verka riktigt jobbigt här på jorden, nästan som vredens tid men ändå inte riktigt. I min värld just nu så tror jag att uppryckandet sker här någonstans. Var vi exakt befinner oss inom det falska sjuåriga fredsavtalets tid, eller som du tidigare sa en sjuårig vedermöda, "tribulation", om nu den 70;de årsveckan är en förebild på något av dessa eller bäggedelar, ja många tror ju ungefär så, men jag vet faktiskt inte alls, kanske är jag en s.k midtribbare?

Jesu frid...

Svara -   - 30/7-18 21:09 -


Johan

Svar till Leif.

Konstaterar att vi har olika uppfattning gällande sigillen. Så vitt jag kan förstå så handlar, enligt klassisk teologi (vilken jag här ansluter mig till t v), det första sigillet om Antikrist. Det innebär inledningen av den 70:e årsveckan.

Svara -   - 30/7-18 21:34 -


Leif

Svar till Johan.

Ja, det är möjligt att vi har olika uppfattningar om sigillen, men jag ger bara en vinkling om hur jag ser att det eventuellt också skulle kunna vara utan att låsa sig vid något. Jag kan även hålla med om att det är just som du säger medans jag fortfarande utan att fördöma någons teorier, är vidöppen för mångas åsikter och vinklingar.

Svara -   - 30/7-18 21:46 -


Daniel Carleson

Linjärt eller i cirkel?

I vår del av världen har vi en tendens att tänka linjärt. I det hebreiska tänkandet är det mer av att gå i cirkel.

Jesaja, exempelvis, profeterar redan i det fjärde kapitlet om tusenårsriket. Men sedan kommer nya profetior som behandlar kommande händelser som ligger före tusenårsriket i tid. Den ena profetian följer alltså inte den andra i tid utan börjar om på nytt och belyser något nytt som Guds Ande visar profeten. Det här mönstret finns mer eller mindre redan i skapelseberättelsen och sedan genom hela bibeln.

Till de tre första församlingarna i Uppenbarelseboken ger Jesus uppmaningen "att vara trogna intill döden så ska de få livets krona". Till de fyra sista är uppmaningen att "hålla fast det ni har tills jag kommer". På apostlarnas dagar fanns det ca 200 miljoner människor. Runt år 1000 fanns det 300 miljoner. År 1500 var det 500 miljoner och år 1800 ca 1 miljard. År 1900 var det 1,650 miljarder människor och år 2000 ca 6 miljarder. Man kan göra ett eget räkneexempel och anta att människorna byts ut vart femtionde år. Upptäckten, som kanske förvånar en del, är då att hälften av alla människor som någonsin funnits lever idag. Med tanke på de stora väckelserna i vår tid är det högst troligt att 4/7 av de som möter Jesus på skyarna gör det direkt utan att först ha dött. Uppenbarelseboken består alltså av syner vilka förtydligar och kompletterar varandra men som inte slaviskt kan läsas i tidsföljd.

Martin Luther och reformatorerna trodde att Uppenbarelseboken handlade om hela historien och att påven var Laglöshetens människa. Den så kallade Motreformationen slog tillbaka mot denna uppfattning och Francisco Riberia, en spansk jesuitmunk, skrev en lång teologisk avhandling i ämnet. Enligt Francisco Reberia handlar Uppenbarelseboken om en sjuårig period någon gång i framtiden. Denna lära fick stor spridning i vår del av världen genom Darby medan de kristna i Östeuropa inte tror så.

Ju mer man känner till historien, dess tydligare kan man känna igen att profetior gått i uppfyllelse. Timur Lenk, exempelvis var en muslimsk erövrare på 1300-talet. Assyrierna var ett stort kristet folk vid den tiden. Dessa överfölls av Timur Lenk och dödades. I städerna samlades folk ihop och fick huvudena avhuggna. Sedan byggde man pyramider på torgen bestående av huvuden. I många städer var pyramiderna så höga att en man sittande på en häst inte kunde se över pyramiden. "Om någon måste gå i fångenskap, skall han gå i fångenskap. Och om någon måste dödas med svärd, skall han dödas med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro." Upp 13:10. Det citerade bibelstället handlar inte om ett kärnvapenkrig.

Why are we afraid to know the secret about Islam? Forskaren Bill Warner har kommit fram till hur många som dödats av Islam under 1400 år. Tears of Jihad: 60 miljoner kristna har dödats. 10 miljoner budister har dödats. 80 miljoner hinduer har dödats. 120 miljoner afrikaner har dödats. Totalt 270 miljoner människor. Ställ detta i relation till hur många människor det fanns på jorden då dödandet skedde.

Många av bibelns profetior har gått i uppfyllelse. Om de ska uppfyllas en gång till är det svårt att se hur det skulle hinnas med på en sjuårsperiod.

Svara -   - 30/7-18 22:55 -


Johan

Svar till Daniel Carleson.

Uppenbarelseboken består alltså av syner vilka förtydligar och kompletterar varandra men som inte slaviskt kan läsas i tidsföljd.

Fast de 7 sigillen, där det 7:e sigillet innehåller de 7 basunerna och där den 7:e basunen innehåller de 7 vredesskålarna, antyder ett linjärt kronologiskt skrende, i a f när det gäller dessa.

svårt att se hur det skulle hinnas med på en sjuårsperiod.

Ja kanske det. Samtidigt ska slutet komma "som en störtflod" (Dan 9:26) vilket antyder att mycket kommer att hända på kort tid.

Svara -   - 31/7-18 07:42 -


Roger T. W.

Holger, det finns inte två kristna som har exakt samma förstånd på Ordet. Det är alltid något litet eller stort som skiljer. Detta ska vi bejaka, eftersom studiet av Ordet aldrig tar slut, inte ens i Himmelen. Det är oändligt.

Jag tror och försöker lyda Herren, men inte förstår jag uppryckandet. Det är klokt att säga att man inte förstår, ty då talar man sanning och är oskyldig. Herren har öppnat Ordet för mig lite grand i taget. På senare tid mer än förut. Lite grand i taget ju mer jag upptäcker mina fel och lyckas lyda.

Vad visste jag som nyfrälst? Vad vet den som jobbar ihjäl sig för att överleva och klara hemmet? Här på jorden är vi satta att göra nytta och det vi inte vet kan vi lära oss senare. En enkel tro bär hela vägen hem. Det blir som det behagar Herren och Han vet hur små vi är. Han värnar om de små och sätter dem ofta i tjänst.

Mitt korta evangelium är att det finns en Gud och Han är god. Många människor kan inte ta emot mer än så, men det räcker långt.

Vad gäller lidanden, så drabbar de oss redan. Hur ska man hantera ett flickebarn som undrar om hon är född i fel kropp? Det lärde hon sig i skolan.

Visst måste pastorerna kommer rätt, men då måste vi gå tillbaka till Lewi Pethrus tid. Då var inte jag med, men jag anar att frälsning utan bättring inte predikades då. Huvudbudskapet var tro och omvändelse, som det ska vara.

Svara -   - 31/7-18 09:08 -


Roger T. W.

Jag har en tanke om antikrist (antikristen står det ordagrant, säger de som kan grekiska). 666 nämns två gånger i Bibeln. Det handlar om Salomos stora skatter den första gången. Han samlade på sig guld och folket lovade hans söner trohet om de lindrade bördan. Guld är en symbol för penningvälde, dvs utan guld kan vi inte köpa och sälja. Det handlar om stora skatteuttag när folket sliter för att överleva. Det handlar om övervinster i en sjuk ekonomi. Det handlar om en kapitalism som har gått överstyr i vår tid. Jag kan inte peka ut en människa, men jag vill fråga er andra vad ni säger om detta. Jag har lidit av guldet i hela mitt yrkesverksamma liv och jag är kristen, inte kommunist. En sommar fick jag sluta äta för att barnen skulle kunna äta när jag fick en helt oväntat skuld.

En ortodox munk tog upp det här när folk arbetade ihjäl sig i Stalins Sovjet och han gav mig tanken.

Svara -   - 31/7-18 09:32 -


Leif

Svar till Roger T. W..

Jag har en tanke om antikrist (antikristen står det ordagrant, säger de som kan grekiska)

När jag tittar efter vad grekiskan kallar antikrist så är det inte alls anti"kristen" utan på grekiska antichristos, alltså egentligen då, antikristus på svenska! Och när det sägs som i Johannes första brev, antikrister som betyder flertal, så säger grekiskan egentligen mer såsom antikristusar!

Jesu frid..

Svara -   - 31/7-18 09:48 -


Roger T. W.

Svar till Daniel Carleson.

Timur Lenk var grym och det är mindre känt att han helt utrotade ett folk som gjorde uppror. Av deras skallar byggde han hus. De gjorde uppror och finns inte mer. De som lydde klarade sig bättre.

Svara -   - 31/7-18 09:48 -


Roger T. W.

Svar till Leif.

Tack, Leif. Du bekräftar att det finns en sorts skillnad. Jag hänvisade bara till vad andra har sagt mig. Jag är flerspråkig, men inte kan jag grekiska.

Det viktiga är att den siste antikrist är speciell.

Svara -   - 31/7-18 10:02 -


Leif

Svar till Roger T. W..

Ja, det är en viss skillnad och jag tycker nog att det är bra om man inte bygger sin tro endast på vad andra sagt. Bibeln är ju förstås också något som några har sagt men, då är det Guds Ord som människor inspirerade av Guds Ande har talat och skrivit ner!

Ja, den sista "antikristus" kommer verkligen att vara speciell! Förmodligen den mest ondskefulla människan någonsin som vandrat omkring på denna jord. Hitler var en trevlig liten prick i början och visade sitt rätta jag senare. Likadant kommer denne siste att göra, och nu handlar det inte endast om ett enda folk, såsom Hitler vann tyskarnas hjärtan, utan nu vinner denne antikristus förtroendet från hela världens hjärtan. Sedan kommer den värsta tid som någonsin funnits på denna planet..

Låt oss göra oss redo och låta oss fyllas av Anden, Jesus kommer snart!

Svara -   - 31/7-18 13:02 -


Holger

Svar till Johan.

Johan - så här tänker jag när Paulus skriver om den sista basunen så var det gaska många år innan Johannes fick sin uppenbarelse på Patmos. Han hade alltså ingen kännedom om dessa kommande sju basuner och därför menar jag att han kan inte hänvisa till den sista av de sju basunerna.

Välsignelse!

Svara -   - 31/7-18 13:38 -


Leif

Svar till Holger.

Också mycket tänkvärt Holger👂

Svara -   - 31/7-18 13:57 -


Johan

Svar till Holger.

Jag har hört den invändningen förut, men eftersom det var Gud som talade profetiskt genom Paulus, så var det inte tvunget för honom själv att ha hört talas om De 7 basunerna när han delade detta budskap, tänker jag.

Guds rika välsignelse till dig!

Svara -   - 31/7-18 17:34 -


Leif

Svar till Johan.

Det är också sant!

Svara -   - 31/7-18 19:24 -


Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?Ordnandet av en fri biblisk församling

Ur-Baptistisk Pingst brev 60 av Sigvard Svärd 

Den 27 april 1919 samlades 14 trossyskon hos A. J. Axell, Danska Vägen 100 i Göteborg, för att ordna sig till en fri biblisk församling. Efter bön till Gud beslöts att församlingens namn skulle vara ”Gilead”.

1

Läs allt!


Polisen kan inte gripa djävulen

Läsarmejl av David B Du kan inte medicinera bort djävulen och det går inte heller att låsa in honom i ett fysiskt fängelse. 

8

Läs allt!


Sanningen om antal medlemmar i Gilead

Läsarmejl av Sigvard Svärd Enligt Anders Olsson var medlemsantalet endast ett 100-tal då han tillträdde som pastor för Gilead i Göteborg 2006. Men I Pingströrelsens årsbok för 2005, stod Gilead antecknade för ett medlemsantal på 610 stycken.

11

Läs allt!


Himlen TV7 intervjuar Christer Åberg

Christer är en känd bloggare bland både kristna och icke-kristna i Sverige. Han erbjuder Jesus som svar på aktuella samhälleliga och personliga problem. Programledare är Daniela Persin.

3

Läs allt!


”Utan kontanter går vi in i digital diktatur”

Bitcoin

”Utan kontanter går vi in i digital diktatur”, säger Björn Eriksson, tidigare rikspolischef. Enligt en ny studie är det den 24 mars 2023 som kontanter blir irrelevanta i Sverige. 

11

Läs allt!


Australien erkänner Jerusalem som Israels huvudstad

Australien erkänner Jerusalem som Israels huvudstad

Bild: sverigesradio.se. 

Av Holger Nilsson Australien erkänner nu Jerusalem som Israels huvudstad.

30

Läs allt!


44 döda i skjutningar hittills i år i Sverige

Pidtol

Hittills i år har det skett 44 dödsskjutningar i Sverige. Rekordet från förra året med 43 döda är slaget. 

11

Läs allt!


Kyrkohandboken förvränger biblisk vänskap till homosexuella relationer

gayäktenskap

Den nya kyrkohandboken förvränger bibliska berättelser till att gälla homosexualitet i avsnittet om vigslar. De påstår att vänskapen mellan David och Jonatan och om Rut och Noomi handlar om homosexuella relationer.

18

Läs allt!


Kan vi tyda tidens tecken?

Tidens tecken

Av Mikael Walfridsson Genom att studera tidens tecken, kan vi bli vissa om, att vi lever i tidens avslutning. Vad är det då för tecken som är avgörande för att vi ska veta och känna den tid vi lever i? 

13

Läs allt!


Vågar du tänka?

Läsarmejl av David B 

1

Läs allt!


”Små flickor ger glädje”, säger 60-årige muslimske mannen om sin 12-åriga fru

13-årig fru.

Bild: Expressen. 

60-åriga muslimen Ahmad som är gift med tolvåriga Sohaila, säger att det är en glädje till män när flickorna är väldigt små. Sohaila var tvungen att gifta sig, annars hade hennes föräldrar dödat henne. Hon vill ta sitt eget liv.

30

Läs allt!


Väntar du på Antikrist?

Ett aktuellt livebudskap med Christer Åberg. Han talar och spelar om Jesus och berättar hur man blir frälst!

14

Läs allt!


AI - artificiell intelligens - uppfyllelsen av Bibelns ord för 2000 år sedan

Läsarmejl av nils 

AI - artificiell intelligens

Det som nu sker i rasande fart är AI, artificiell intelligence, (konstgjord intelligens), och man har redan utvecklat talande och tänkande robotar. Skriver ej detta för att skrämma, utan för att vi må Inse hur Långt den för 2000 år sedan i Bibeln förutsagda tekniska utvecklingen har gått, så vi rätt kan tyda tiden!

19

Läs allt!


FN:s förrädiska pakt godkändes igår

FN:s migrationsavtal möjliggör fri invandring

Bild: Fria tider. 

Igår godkändes migrationspakten  i FN som i princip öppnar ländernas gränser för fri invandring. Men eftersom Nobelfesten rådde i går så försvann det historiskt allvarliga FN-avtalet i mediernas brus.

52

Läs allt!


En vision om den sista frukten av kunskapens träd

Kunskapens träd

Läsarmejl av nils

Detta kan låta dystert, men detta är det starkaste Nutida Tidstecknet vi läser om i Visionen här och i Bibeln, och måste få oss att rätt kunna Tyda Tiden!

12

Läs allt!


Prenumera på Youtubekanalen Apg29.nu

Fortfarande i lager: Christer Åbergs starka bok Den längsta natten

Den längsta natten - 150 kronor

Natten till den 22 december, den natt med flest mörkertimmar 2008, genomlider Christer Åberg Den längsta natten i sitt liv, då han på ett mycket traumatiskt och oväntat sätt mister halva sin familj.

1

Läs allt!


Extra: Christer Åbergs bok fortfarande i lager

Upprop för Christer Åbergs bok Den längsta natten. Och du kan även ge ditt stöd till bloggsajten Apg29.nu.

0

Läs allt!


Korsfäst, korsfäst honom!

Korset försonar människan och Gud

Läsarmejl av David B Utan tvekan kommer folkhopar att ropa: Korsfäst, korsfäst!, mot Jesu efterföljare och det Jesus står för. De kommer så förlora sitt förstånd att de inte inser att de skjuter sig själva i foten.

11

Läs allt!


70 nationer är inbjudna till invigning av altaret till det tredje templet

70 nationer är inbjudna till invigelse av altaret till det tredje templet

Av Mikael Walfridsson Den senaste nyheten som kommer från Israel, handlar om att Sanhedrin, det som i Bibeln beskrivs som ”Stora rådet”, har inbjudit 70 nationer, för att deltaga i invigningen av själva altaret som nu är klart för det tredje templet.

6

Läs allt!


Kristna TV-kanaler i Sverige

Kristen TV i Sverige

Det finns många bra svenska kristna tv-kanaler i Sverige. Både som går på satellit, kabel och webben! Här listas alla kanaler.

4

Läs allt!


Islam sprider ut sig med hjälp av Svenska kyrkan

Christer Åberg går igenom en del dagsaktuella nyheter. Det är ingen tvekan att vi lever i den sista tiden då man tar del av dessa nyheter.

52

Läs allt!


Insändare i Hallmedia om firandet av världens Frälsare

Av Holger Nilsson 

Insändare i Hallmedia om firandet av världens Frälsare

Allt grundas på en enda person – Jesus, världens frälsare föddes i Bethlehem.     Denna insändare har varit publicerad i några av Hallmedias tidningar.

5

Läs allt!


Transpersoner befriade av Guds kärlek

En mycket stark dokumentär om transpersoner som har blivit befriade av Guds kärlek.

5

Läs allt!


Dagens ord

Vecka 51, tisdag 18 december 2018 kl. 18:43

Jesus söker: Abraham!

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? - Be den här bönen:

Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som min Herre och Frälsare. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Jag ber om förlåtelse för alla mina synder. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!

Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. - Joh 3:16Domedagsmänniskor

Av Holger Nilsson 

Domedagsmänniskor

Med ovanstående uttryck skulle man kunna kalla alla dessa som tror att undergången är nära och att man tar konsekvenserna av det.

32

Läs allt!


Christer Åberg sjunger: Vem är Kungen i djungeln?

Måste bara ses! Christer Åberg sjunger och spelar ukulele sången: Vem är Kungen i djungeln? 

3

Läs allt!


Tommy Dahlman intervjuar Christer Åberg i Kanal 10

Tommy Dahlman intervjuar Christer Åberg i Kanal 10 om hans frus och lille sons död två dagar innan julafton för snart tio år sedan.

2

Läs allt!


Senaste kommentarer


De tre himlarna i Bibeln

De tre himlarna i Bibeln

I bibelns första vers står det i grundtexten att Gud skapade himlarna och jorden. Gud skapade alltså flera himlar.

1

Läs allt!


Bevis: Koranen skrevs före Muhammed blev född

Världens äldsta koran som finns i Birmingham har daterats till 568-645. Detta betyder att Koranen skrevs före Muhammed blev född.

8

Läs allt!


Bjud in Jesus i ditt hjärta

Ett aktuellt livebudskap med Christer Åberg. Han talar och spelar om Jesus och berättar hur man blir frälst!

3

Läs allt!


Den sista generationens vittnesbörd

Av Mikael Walfridsson

Den sista generationens vittnesbörd

Vi är den utvalda skara, som kommer att få se Gudsriket, millenniet, bli fysiskt upprättat, med Jesus sittandes på sin rättmätiga tron i Jerusalem.

22

Läs allt!


Sverige kontantfritt inom tre till fem år - Bibelns profetia uppfylls

kontantfritt

"Sverige kommer troligen bli 'kontantfritt' inom tre till fem år", sade vice riksbankschefen Cecilia Skingsley vid en bankkonferens i London.

24

Läs allt!


Under vilken lag lever du och jag?

Läsarmejl av nils 

Lagen

Rom.8:1-2, säger: "Så finnes nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty Livets andes Lag har i Kristus Jesus gjort mig Fri från Syndens och Dödens Lag."

1

Läs allt!


Jesus har kommit och skall komma igen

Advent

Vi väntar på Jesus andra ankomst, inte den första. Och den här ankomsten kommer inte att dröja så länge till. Men då Jesus kommer tillbaka till jorden kommer han ha med sig någonting som han inte hade den första gången som han kom. Vet du vad det kan vara för någonting?

2

Läs allt!


Jesus kommer - är du frälst?

Ett aktuellt livebudskap med Christer Åberg. Han talar och spelar om Jesus och berättar hur man blir frälst!

0

Läs allt!


Unika dopfilmer

Unika dopfilmer - Studio Apg29 med Christer Åberg. Christer Åberg talar om dopet och visar fantastiska dopfilmer.

2

Läs allt!


Dagen då Jesus visar fram sin brud

Av Mikael Walfridsson 

Dagen då Jesus visar fram sin brud

Vid avslutningen av de 7 dagarna, så kommer brudgummen att ta ut sin brud från brudkammaren och visa fram henne, nu utan slöja så alla kan se vem hans brud är. Kristus kommer på samma sätt vid slutet av vedermödan att visa fram sin brud vid hans synliga återkomst, så att alla kan se vem hans brud är.

2

Läs allt!


En gång frälst, alltid frälst?

Läsarmejl av nils

Kalvanistpstorn Pastor John Loopez fick av Herren se hur felaktig denna lära är.

52

Läs allt!
Apg29 har tusentals bloggartiklar! Gå vidare till fler artiklar:

NÄSTA


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 54 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 34 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 17 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 12 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 10 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Sedan 23:42 2013-08-16 har det varit 459 065 100 sidvisningar på Apg29! Apg29 har just nu 17 064 bloggartiklar, 92 408 kommentarer och 60 586 bönämnen.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp