Surfar nu: 517 www.apg29.nu

Kristen tro... är det för mig?

Kristen tro

VAD är en kristen? VEM är en kristen? HUR blir jag en kristen? ... många människor går omkring och bär på frågor om vad det egentligen innebär att bli en kristen. Det här häftet från 1988 av Luis Palau vill försöka ge ett svar på dina frågor!

Av LUIS PALAU

Från häftet Kristen tro... är det för mig? Utgiven på Evangeliepress Förlags AB 1988,

En kristen, vad är det?

”Är jag en kristen eller inte?” Det är den viktigaste frågan du kan ställa dig och besvara.

En söndagsskollärare frågade sin klass en gång: - Pojkar, vet ni varför mina grannar säger att jag är kristen? Ingen svarade.

Läraren som blev litet stött sa då: Hör ni pojkar, varför säger mina grannar att jag är kristen, tror ni? Ingen svarade.

Men till slut lyfte en rädd, liten pojke upp sin hand och sa: - Fröken, det kanske beror på att de inte känner dig. Min farfar föddes utanför Edinburgh i Skottland. Han hörde till de skotska presbyterianerna, men föredrog definitivt skottar framför presbyterianer! Samma dag som min farfar dog, satt jag hos honom på det brittiska sjukhuset i Buenos Aires i Argentina och försökte leda honom till Kristus. Men han ville inte tro och han dog utan att ha fått lära känna Jesus Kristus.

Du må vara söndagsskollärare eller medlem i en fin kyrka, men en dag måste du ändå ställa dig frågan: Är jag verkligen en kristen? Det är därför som jag har skrivit det här lilla häftet. Bed Gud att Han hjälper dig att förstå när du läser. Det kan vara till stor hjälp för dig att veta att du är förlåten och att du har lärt känna Gud som din himmelske Fader.

Folk kan ha de mest underliga idéer om vad som kännetecknar en kristen. Till exempel:

Du är inte kristen därför att du tror på Gud

Tusentals människor tror på Gud, men de är inte kristna. En grabb frågade en annan på ett vandrarhem: - Tror du på Gud?

- Ja visst, svarade han.

- Vem är Gud för dig? fortsatte den andre.

Jag vet inte. Åtta av tio i England säger att de tror att det finns en Gud. Men de flesta har ingen aning om vem Han är. Överste James Irwin, känd för sin månfärd med Apollo 15, berättade för mig att när han var i ett muslimskt land, sa en muslimsk ledare till honom:

- Du pratar så mycket om Gud, varför är du inte muslim?

Förstår du vad jag menar? Om du kan vara muslim och tro på Gud, då är det alltså inte tron på Gud som gör dig till en kristen!

Jag har en god vän som tror på motion. Men han motionerar aldrig. Han har tjugo kilos övervikt och är hopplöst otränad.

Jag känner ett oräkneligt antal små pojkar som tror på tvålens förmåga. Men de är inte ett dyft renare för det. Tron i sig själv gör ingen skillnad. Det är därför som tron i sig inte gör dig till en kristen människa.

Du är inte kristen därför att du går i kyrkan

Folk går i kyrkan hela tiden - av många olika skäl. Men därför är de inte kristna. Till och med en del tjuvar går i kyrkan.

En del går i kyrkan av gammal vana. Andra gör det därför att deras familj tvingar dem till det.

Det är riktigt att kristna går i kyrkan, men det är inte kyrkobesöken som gör dem kristna.

Du är inte kristen därför att du ber

Jo, kristna ber. Men det betyder inte att du är kristen bara för att du ber. Hinduer ber hela tiden. Muslimer ber fem gånger om dagen.

Egyptens avlidne president Sadat hade alltid med sig en liten matta när han reste, för att knäböja på den och be fem gånger om dagen. Men han var muslim -inte kristen. Det är inte bönen som gör att du är en kristen.

Du är inte kristen därför att du lever ett gott liv

Att leva ett rent och moraliskt liv blir ingen kristen av. Många ateister lever rätt och riktigt. Men hur bedömer man vad som är gott? Det är själva frågan. De flesta har en skev uppfattning om den verkliga innebörden av godhet. Jämfört med Jack Uppskäraren, till exempel, skulle du nog kunna helgonförklaras. Till och med om du jämför dig med din familj och dina vänner, kanske du skulle klara dig

rätt bra. Men Gud mäter godhet på ett helt annat sätt. Han jämför dig med sin son Jesus som är fullkomlig. Jämfört med denna fullkomlighet blir vår egen godhet ganska ynklig.

En kvinna hängde stolt upp sin måndagstvätt. Den lyste i januari-solen. Då började det plötsligt snöa - och sanningen kom fram. Bredvid Guds vithet såg hennes vita tvätt väldigt grä ut.

Jämförd med Guds godhet är vår egen godhet lika fläckad.

Kom ihåg att det alltid har funnits många ”goda” människor här i världen. Så om det räckte med godhet så skulle Gud inte ha behövt sända Jesus. Det faktum att Jesus var tvungen att dö på korset för att vi skulle kunna få förlåtelse, visar att ingen blir kristen därför att han är god.

Du är inte kristen därför att du läser Bibeln

Kristna älskar naturligtvis Bibeln. Några av oss läser den dagligen. Men du är inte kristen bara för att du läser Bibeln.

När Karl Marx var femton år gammal skrev han en fantastisk förklaring över delar av Johannesevangeliet. Stora teologer instämmer i det han skrev, men Karl Marx ansåg sig aldrig vara en kristen.

Och Nikita Chrusjtjev, f.d. regeríngschef i Ryssland, läste Bibeln när han var tonåring. Ändå inriktade han sig på att utrota den kristna kyrkan i Sovjet. Läs Bibeln så mycket du kan, men kom ihåg att det är inte det som gör dig kristen.

Du är inte kristen därför att du talar om Jesus Kristus

Många talar om Jesus och de har till och med mycket gott att säga om honom. Det kan vara lärare, pastorer eller kyrkliga ledare, till exempel. Men de kanske inte ens tror att det Bibeln säger om Jesus är sant. De kanske talar om en Jesus som passar in i deras personliga uppfattning, i stället för om den historiske och bibliske Jesus.

Du är inte född kristen

Jag har träffat folk som sagt: 

 - Jag är född i ett kristet land så det är klart attjag är kristen. Vad skulle jag annars vara?

Svaret på den frågan är att de kan vara en hel del annat. Någon kanske har fötts i ett stall, men han ärju inte en häst för det. Inte heller blir någon ett flygplan därför att han fötts på en flygplats.

Vem är då kristen?

Luis, kanske du säger nu, om man inte blir kristen av att tro på Gud, gå till kyrkan, be, uppföra sig moraliskt, läsa Bibeln och tala om Jesus, hur blir man då kristen? Vem är en kristen, egentligen? 

Jag skall nämna tre grundprinciper ur Bibeln som besvarar frågan. 

En kristen har funnit Livets väg

Bibeln säger att den är kristen, som har funnit livets väg. Jesus sa: 

”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” (Joh. 14: 6.) 

Lägg märke till att Jesus inte säger att Han ska visa dig vägen! Han säger: ”Jag är vägen. ”

Jesus säger också att det finns en bred och en smal väg. Han säger att den breda vägen leder till fördärvet och att många går på den. (Matt. 7: 13)

Så vem är då kristen? För det första så har en kristen funnit livets väg i motsats till den väg som leder till döden. Och livets väg är Jesus Kristus, Guds son. , Känns det som om du inte vet vart du är på väg? Du kanske har kommit vilse. När du blir kristen har du funnit livets vag.

Då frågar du: - Hur är den här vägen, livets väg?

Det är fridens väg. Du har frid i hjärtat när du vandrar Jesu väg. Jesus sa till sina lärjungar: ”Frid lâmnarjag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. ” (Joh. 14: 27) Guds frid är en gåva som finns tillgänglig för oss alla.

När du vandrar Kristi väg har du en inre frid, något oerhört stilla i ditt hjärta. Ditt liv blir helt igen. Livets väg är också renhetens väg. Bibeln säger: ”Saliga de renhjärtade, de ska se Gud.” (Matt. 5: 8)

Om du håller på med sådant som är syndigt och omoraliskt, om du inte handlar ärligt i skolan, på arbetet,.i affärer, på din fritid eller i hemmet, då är du inte kristen. Du kanske är en trevlig prick som höjer stämningen på festerna, men du är inte kristen eftersom Jesu väg är renhetens väg. ,

När du kommer till Jesus renar Han ditt hjärta och ger dig kraft att leva ett rättfärdigt liv.

Livets väg i Kristus är också kärlekens väg. 

”Alla ska förstå att ni är mina lärjungar, om ni visar varandra kärrIek”, säger Bibeln. (Joh. 13: 35) 

Det står också i Bibeln: 

”Vi vet att vi har gått över från döden till livet, ty vi älskar våra bröder. ” (1 Joh. 3: 14) 

Idag har man tagit ifrån kärleken dess verkliga betydelse. Ordet kärlek används för att beskriva hur en människa utnyttjar en annans känslor för sin egen själviskhets skull. Det är inte kärlek. Verklig kärlek innebär att vi önskar någon annan det allra bästa, utan tanke på vad det kan kosta oss själva.

När man vandrar livets väg, betyder det att man bara har en herre i sitt liv. Den som är kristen ska bara tjäna en herre. Bibeln talar om Jesus som Herre över alla herrar och Kung över alla kungar. En kristen handlar i överensstämmelse med det. Jesus blir din Herre och Kung. Det Han säger gäller.

Kungens tjänare väntar på minsta lilla vink för att genast skynda sig iväg och uppfylla kungens önskan. En soldat som följer en stor ledare lyder villigt varje order. En verklig kristen ger Gud den auktoriteten över sitt liv. Vi går dit Han vill att vi ska gå. Vi gör det som Han vill att vi ska göra. Och vi bryr oss inte om vad det kostar oss, om det gäller vår bekvämlighet, vårt rykte eller om vi får extra besvär.

Jesus har all rått att regera på det sättet. Kom ihåg att Han inte är någon överhöghet på grund av att Han har ärvt sin auktoritet från sina förfäder som en kung eller adelsman gör. Inte heller regerar Han med terror som en diktator.

Jesus är Herre och Kung eftersom det var Han som skapade oss. Det var Han som gav sitt liv för oss och det är Han som alltid gör det som är bäst för oss. ' En kristen har evigt liv

Det eviga livet är helt olikt det fysiska liv som vi alla har. Det är ett överflödande och mer fullständigt liv nu. Jesus Kristus sa:

”Jag har kommit för att de ska ha Iiv, och liv 1 överflöd.” (Joh. 10: 10)

Livet med Kristus är ett liv som levs på det sätt Gud menade att det skulle levas. Han formade dig för att leva på det sättet. Det är därför det blir överflödande.

Det eviga livet tar heller aldrig slut. Det fortsätter efter den fysiska döden -i evigheters evighet.

Har du evigt liv? Du kanske svarar:

- Jag är inte riktigt säker, lite kanske.

Det är ungefär som att fråga någon: Är du med barn och få svaret: - Lite grann. Eller som att fråga någon om han är gift och han svarar:

- Jag hoppas det.

Det här är sådant som man kan vara absolut säker på. Du kan vara lika säker på att du är kristen och har evigt liv.

Jesus Kristus sa: 

”Jag ger dem (de som följer mig) evigt liv, och de ska aldrig någonsin gå under, och ingen ska rycka dem ur min hand. ” (Joh. 10: 28) 

Det är ett tredubbelt löfte! Har du den här tredubbla säkerheten? Först säger Jesus: 

”Jag ger dem evigt liv.”

För det andra: 

”De ska aldrig någonsin gå under.” 

För det tredje: 

”Ingen ska rycka dem ur min hand.” 

Vad kan du mer önska dig? Den som är kristen har upptäckt att alla dessa tre påståenden är sanna.

Bibeln säger: 

”Den som har hans son har livet.” (1 Joh. 5: 12) 

Med andra ord, Kristus kommer för att leva i dig. Evigt liv är att ha Jesus i sitt hjärta! Kan du säga: ”Ja, jag har evigt liv. Jag kommer ihåg den dag Jesus kom in i mitt hjärta”?

En kristen är ett Guds barn

En som är kristen har fötts in i Guds familj och har blivit ett Guds barn. Nu säger du kanske: 

- Luis, jag trodde att alla var Guds barn. Är inte Gud Fader till hela mänskligheten? Enligt Bibeln har Gud skapat alla människor. Han är inte Fader till dem alla. Det finns många människor som inte ens vill att Han ska vara deras Fader.

Du blir medlem i Guds familj genom att födas in i den. Herren Jesus sa: 

”Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. ” (Joh. 3: 3) 

Vad menas med det?

Det finns två sorters födslar. Först den fysiska födseln när vi kommer ur vår mors livmoder.

Men för att kunna vara son till en andlig Fader fordras det en andlig födelse. Den sker när vi ångrar våra synder och tror och litar på Jesus Kristus.

Vi firar vår första födelse med kalas och presenter på födelsedagen. Men vad har det blivit av den-andra födseln? Är du född två gånger? Har du någonsin blivit född den andra gången? Om inte, så måste du fatta ett beslut. Det handlar om att antingen ta emot eller förkasta Jesus Kristus. Bibeln säger: 

”Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds bam, åt alla som tror pà hans namn.” (Joh. 1: 12)

Du säger: 

- Luis, jag har levt ett ruttet liv. Hur skulle jag kunna bli ett Guds barn?

För några år sedan då jag var i Sydamerika, fick jag ett privat samtal med en av Sydamerikas presidenter, en general.

- Herr president, sa jag, har ni någonsin mött Jesus personligen?

Presidenten log och sa: 

- Palau, jag har levat ett sådant uselt liv att jag inte tror att Gud skulle vilja lära känna mig särskilt väl.

- Gud älskar er och har stora planer för er, sa jag.

- Palau, om du kände till det liv jag levt, skulle du aldrig säga att Gud älskar mig. Jag har gjort mycket ont.

- Herr president, det spelar ingen roll vad ni har gjort. Kristus dog på korset för er och Han älskar er. Om ni vill lära känna Honom kan ni möta Honom just nu.

Vi fortsatte att prata och jag förklarade vad Kristi död på korset innebär, hur Han dog där på korset för att ta vårt straff på sig, för allt vi hade gjort fel. Jag sa: - Skulle ni vilja öppna ert hjärta för Kristus nu?

Han tvekade litet och sa allvarligt:

- Om Kristus vill ta emot mig skulle jag vilja bli en verklig kristen. Vi böjde våra huvuden och bad tillsammans. Den här generalen öppnade sitt hjärta för Guds son och tog emot Jesus i sitt liv.

Han trodde att Gud aldrig skulle ta emot honom på grund av det liv han levt. Men sedan vi slutat be stod han upp och på ett typiskt latinamerikanskt sätt, gav han mig en rejäl kram. - Tack, sa han, nu vet jag att Jesus verkligen har tagit emot mig och förlåtit mig.

Har du varit med om samma sak? Skulle du vilja veta om du har evigt liv? Skulle du vilja börja vandra på Jesu väg och veta att du är ett Guds barn och kommer till himlen? Låt mig berätta för dig hur du kan bli kristen just nu medan du läser det lilla häftet.

Erkänn att dina synder har skilt dig från Gud 

Hur blir man en kristen ?

Bibeln lär att du först måste erkänna att dina synder skiljer dig från Gud. Det var det som jag tyckte om hos den latinamerikanske presidenten. Han erkände att han var en syndare. Han var faktiskt så övertygad om ondskan och upproret i sitt liv att han inte trodde att Gud någonsin skulle ta emot honom. Har du någonsin erkänt de saker för Gud som du vet har sårat Honom? Sj älviskhet, stolthet, girighet, omoral och allt det andra?

Bibeln säger: ”Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. ” (Rom. 3: 23) Det gäller också dig och det är dags att erkänna detta för Gud och ta emot den förlåtelse Han vill ge dig.

Tro på korsets under

Sedan måste du tro på det Jesus har gjort för dig på korset. 1')

Det står i Bibeln: Kristus själv dog ju för era synder. ” (1 Petr. 3: 18)

Når Jesus dog på korset var det för att var och en av oss skulle kunna bli förlåten. Vi förtjänar att straffas för det onda vi har gjort i Guds ögon. Men Gud sände sin son för att själv ta på sig straffet på korset.

Det är som om en domare som funnit någon skyldig, själv skulle sätta sig på den anklagades bänk och ta emot domen. Vilken underbar kärlek!

Du kanske inte kan förstå hur Gud kunde låta sin son ta på sig straffet för dina synder. Men du behöver inte förstå allt på en gång. Du behöver bara tro att det är sant. Ingen förstår vad elektricitet egentligen är. Visste du det? Vetenskapsmän talar om den som en fundamental egenskap i all materia. De kan skapa elektriska laddningar och utnyttja elektriciteten. Men, som en vetenskapsman vid Stanfords Universitet sa till mig en gång: Elektriciteten som sådan är Oförklarlig.

N är du blir kristen kanske du inte förstår allt till att börja med. Men när du läser Bibeln och låter Gud undervisa dig, kommer du att förstå mer och mer.

Du måste själv ta emot Kristus

Det slutliga steget blir att själv ta emot Kristus. Du kan inte ärva tron.

Säg inte:

- Min far var en fin kristen och jag blev uppfostrad i ett fint kristet hem. Det gör dig inte till ett Guds barn.

Du måste själv lära känna Kristus. Alla vi som tillhör Kristus har själva kommit till Honom. Har du kommit till Honom än?

Har du beslutat dig?

Du frågar hur. Bästa sättet jag vet är att helt enkelt böja sitt huvud i bön, erkänna sina synder för Gud och i tro öppna sitt hjärta för Honom. Tro på Jesus och ta emot Honom. Be den här bönen: Himmelske Fader. Jag vill vara en verklig kristen. Jag inser att mina synder har skilt mig från dig. Förlåt mig. Jag tror på det som Jesus gjorde för mig på korset. Jag förstår det inte riktigt, men jag tar emot det i tro. Jag vill att Jesus ska bo i mitt hjärta. Jag vill ha evigt liv. Jag vill vara ditt barn. Kom Herre Jesus in i mitt liv och gör mig till ditt barn just nu. Jag ska följa dig och lyda dig för alltid. Amen.

Du tillhör Gud nu och kommer att vilja lära känna H0nom bättre. Bästa sättet är att läsa Bibeln. Börja med Lukas evangelium och läs det som en berättelse. Men kom ihåg att Gud talar till oss genom sitt ord. När du läser så se om det finns exempel du kan följa eller instruktioner att lyda.

Låt dig genomdränkas av Bibelns ord. Ditt sinne kommer då att förändras, liksom dina tankar och känslor när du läser Guds ord.

Träffa också andra kristna. Leta rätt på en kyrka där man förklarar Bibeln, där man predikar evangeliet och där pastorn tror att Bibeln är Guds ord. Gå till kyrkan, tala med pastorn och säg:

- Jag har tagit emot Jesus. Se vad som händer. Om pastorn där inte verkar intresserad av att hjälpa dig att växa andligt, så leta rätt på en annan kyrka som kan hjälpa dig i stället.

För det tredje, börja be. Du talade nyss till Herren. Han besvarade din bön. Han älskar dig. Han är din Fader. Kommunikation är nyckeln till alla relationer. Din gemenskap med Gud kan bara fördjupas när du talar med Honom i bön.


LUIS PALAU 

Från häftet Kristen tro... är det för mig? Utgiven på Evangeliepress Förlags AB 1988.

Tack för att du läser Apg29. DELA gärna till dina vänner. Du kan också stödja Apg29 genom att sätta in en valfri GÅVA på BANKKONTO 8169-5,303 725 382-4. På internetbanken går det att ställa in så att du automatiskt ger en summa varje månad. Men om du hellre vill kan du SWISHA in en frivillig summa på 070 935 66 96. Tack.


Vill du bli frälst?

Ja

Nej


Publicerades onsdag 13 mars 2019 20:05 | #luis palau #kristen tro #traktat #evangelium #frälsning | Permalänk | Kopiera länk | Mejla

0 kommentarer

Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?

Din kommentar kan deletas om den inte passar in på Apg29 vilket sidans grundare har ensam rätt att besluta om och som inte kan ifrågasättas. Exempelvis blir trollande, hat, förlöjligande, villoläror, pseudodebatt och olagligheter deletade och skribenten kan bli satt i modereringskön. Hittar du kommentarer som inte passar in – kontakta då Apg29.


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 34, torsdag 22 augusti 2019 kl. 11:52

Jesus söker: Henrietta, Henrika!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
onsdag 21 augusti 2019 23:06

Be att Jesu ska hela allt som gått sönder, Herren vet och kan göra allting nytt.


Morsan reklam


Aktuella artiklar


Senaste kommentarer


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp