713 online! | Sidvisningar idag: 69 309 | Igår: 162 847 |

www.apg29.nu

Live Apg29 | Biblar | Bönesidan | Dagens ros | Date29 | Christer Åberg | Sök | Kontakt

Kristinebergs-profetian stämmer med vår tid

- En profetia om den sista tiden!

Den gamla profetian från 1800-talet talar om att Jesus skall visa sig i ett berg i Sverige i den sista tiden och sedan på berget så att alla kan se!

Den berömda Kristinebergs-profetian är högst aktuell. Kommer vi snart får se en Kristusbild uppenbara sig ovanpå berget?

Profeterades av en kvinna i Vilhelmina

Kristinebergs-profetian profeterades av en en kvinna i Vilhelmina på 1800-talets sista år. Den bevarades under ett antal år i den muntliga berättartraditionen för att sedan skrivas ner. Originalet finns på länsmuseet i Umeå.

Det som gör denna profetia intressant är det som hände i gruvan i Kristineberg år 1946. Den 29 November 1946 sprängde man inne i gruvan. När dammet lagt sig visade sig en silverskimrande bild av Jesus på bergväggen.

Två meter hög Kristusbild

På bergväggen fanns en drygt två meter hög Kristusbild i silver-glänsande sericitkvartsit, en glimmer-mineral, som glänser och blänker vid belysning omgiven av mörkare korit-kvartsit.

Kronan på hans hjässa består av guldglänsande stenar. Från hjässan till fotbladet faller ett band över hela klädnaden som påminner om den ström av blod som flödar från Jesus. Den fotsida manteln är silverglänsande men skimrar i purpur-rött vid viss sidobelysning.

Det går också att skymta konturerna av ett lamm, som Jesus bär i sin famn. Ena handen är utsträckt som till välsignelse och vägledning.

Liv räddades

Gruvledningen ville fortsätta att spränga, men då hade Jesusbilden blivit förstörd. Arbetarna vägrade.

Senare granskningar har visat att om man fortsatte att spränga, skulle hela gruvan ha rasat, då den bergvägg som Jesusbilden finns på utgör den bärande delen av gruvan.

Arbetarnas fruktan för denna Kristusbild räddade sannolikt många liv.


Kristinebergs-profetian


Kristinebergsprofetian aktualiserades

Men denna Jesusbild, som uppenbarat sig mitt inne i berget, är inte bara en märklig och fascinerande bild. Det märkliga är att den gamla Kristinebergsprofetian från 1800-talet blev aktualiserad i och med denna händelse.

Denna profetia, som under årtionden hade bevarats i folkmun, frambars av en kvinna i Vilhelmina lappmark flera årtionden innan denna märkliga gestalt uppenbarades i gruvan. Profetian blev så småningom nedskriven och lades i förvar på Länsmuseet i Umeå.

Krist inne i berget

Ännu märkligare blir det, när man tänker på att staden Kristineberg (= Krist inne i berget) hade fått namnet innan gestalten uppenbarat sig.

Fotograferades

Bilden fotograferades av en fotograf som blev tillkallad och en maskinborrare vid namn Johan Olofsson blev både frälst och helnykterist efter att ha sett Kristusbilden i gruvan.


Ryktet gick och bilden publicerades i tidningen Norra Västerbotten och folk vallfärdade till gruvan för att ta hissen ner till 120-metersnivån och sedan klättra 13 meter upp på en lodrät järnstege. Många behövde hjälp att ta sig dit, men alla tyckte att det var värt besväret.

Gjorde vykort av bilden

Alla besökare upplevde någon sorts andaktskänsla. Strömmen av människor fortsatte och det gjorde också arbetet. Bilden mörknade och rummet fylldes med grus och efter ett par månader syntes inte bilden.

Men ryktet gick, man gjorde vykort av bilden som också blev avmålad och nu finns som altartavla i Björksele kyrka.

Kristus skulle visa sig tre gånger före domens dag

Och händelsen förknippades i folkmun till en profetia som konstnärinnan Lisa Johansson hänförde till sin mamma. Hon hade berättat att hon fått sig uppenbarat att Kristus skulle visa sig och att det fanns ett land där bilden av Kristus var begraven i jordens innandömen.

Om dagen och stunden visste ingen något, men Kristus skulle visa sig tre gånger före domens dag.

Kristus visade sig en andra gång

Historien går vidare med att Konsum i Kristineberg byggdes om 1968 och marmorplattorna bakom kyldisken plockades bort. Konsumföreståndaren Stig-Göran Sjöström bevarade plattorna i sin sommarstuga där de kunde vara bra att ha.

En dag vände hans fru på en platta och till sin förvåning såg hon en Kristusbild som var nästan identisk med den som framträtt i gruvan.
 Kristus hade visat sig en andra gång.

Vigselkyrka

I dag finns marmorplattan i kyrkan i Kristineberg och i Underjordskyrkan finns en stor fotografisk bild.

När man är i "underjorden" kan man se på en liten utställning av gruvmaskiner. Och i kaféet bjuds det på kaffe och så kan man köpa smycken. Och för all del en enkel vigselring eftersom kyrkan också har blivit en populär vigselkyrka.

Profetian

Så här lyder profetian:

"I världens yttersta tider kommer det att uppstå många falska profeter, av vilka åtskilliga kommer att förutsäga tiden för den yttersta domen. Om du får höra sådana tala, skall du inte tro vad de säger, ty endast Gud vet om den dagen.

Beviset på att vi nalkas slutet är människornas lärdom, vilken sprider sig över hela jorden.

Folken kommer också att bli egenkära av sig och lita på sig själva.

Kristenheten avtar och gudaktigheten försvinner. Människorna skall mena, att ingen Gud har skapat jorden. Somliga kommer att tro, att människorna själva åstadkommit undret.

Framtidens människor kommer att göra stora uppfinningar, ja, så stora, att de anser att inte ens Gud gjort sådana underverk. Den mänskliga uppfinningsförmågan kommer att dana om de människor, som Gud skapat, men de människorna kommer att sakna själ.

Människorna kommer att resa i skyn på drakliknande föremål. Det blir drakliknande, fräsande föremål i skyn, på jorden och under jorden.

På den tiden kommer människor att jubla och säga sig vara världsalltets herrar. Men ändå är de inte nöjda.

Nästa etapp blir försöket att övervinna döden. Ingen skall behöva dö utan få evigt liv. Allt detta kommer människorna att se, men de har ej längre visdomens ögon att se med. De vill ej bättra sig från sina synder.

Vedermödans plågor skall övergå alla jordens länder och folkslag, och på alla tungomål kommer klagolåt att höras.

Men i Norden finns ett land med resligt folk, och folken i Nordanlanden skall skonas i det längsta från de vedermödor, som redan gått ut över jorden. Ty Gud själv har rett en boning åt sin enfödde Son i ett av Nordlandets skimrande berg. Berget och landet skall länge vara överskuggat av Herrens hand. Var berget och landet finns, vet ännu ingen, men det skall uppenbaras i världens sista tider.

Men innan den tiden kommer, har folken i Nordanlanden vikit av från Guds utstakade vägar. Ännu kommer Gud att förbarma sig över människorna i Nordlandet, därför att de är givmilda av sig.

Men även det folket skall tilltaga i synd. Då kommer Gud att visa människorna sin enfödde Sons bostad i det skimrande berget, den boning, som han själv tillrett.

Det kommer en tid att råda stor häpnad inför Kristusbilden. Men snart kommer de att glömma allt, och gudlösheten får övertaget bland folket. De kommer att ropa, att det inte finns någon annan gud än kunskapens gud.

Det skimrande berget kommer då att åter visa sig och bli omtalat bland människorna, därför att Guds beskyddande hand fortfarande vilar över folket, som bor där.

Denna gång kommer Kristusbilden visa sig uppe på bergets topp, så att alla skall kunna se den. Åter skall människorna se och häpna över det stora undret.

Gud kommer även en tid att skona Nordlandets människor från tidens vedermödor, så länge gudabilden visar sig, och dess boning inte krossats av människohänder.

Emellertid tilltar gudlösheten. Människornas otro blir större och större. Berget med gudagestalten krossas. Gud tager då sin beskyddande hand ifrån Nordlandets folk.

De vedermödor, som det resliga folket så länge skonats ifrån, skall komma över dem. Sjufalt och åter sjufalt värre än de plågor, som hemsökt andra jordens länder och folk."

Detaljer i profetian från 1800-talet

Det finns en del märkliga detaljer i profetian från 1800-talet som kvinnan i Wilhelmina inte hade kunnat känna till. Studera själv gärna profetian här ovan. Jag lade märke till en del saker som jag vill dela med med dig.

Falska profeter

I världens yttersta tider kommer det att uppstå många falska profeter, av vilka åtskilliga kommer att förutsäga tiden för den yttersta domen.

Detta vet vi om förekommer mycket i vår tid. Det var inte för så länge sedan en "profet" i USA hade förutspått den yttersta domen och Jesu återkomst. Flera gick på det men, det är "endast Gud vet om den dagen" som profetian också säger.

Egenkära

Folken kommer också att bli egenkära av sig och lita på sig själva.

Så pricksäkert beskrivet om vår tid. Man skulle kunna tro att kvinnan själv har sett det i vår tid.

Kristenheten avtar

Kristenheten avtar och gudaktigheten försvinner.

Exakt detta sker i vår tid, inte minst i Sverige.

Människorna skall mena, att ingen Gud har skapat jorden.

Detta hör vi ofta i våra dagar.

Danar om människor

Den mänskliga uppfinningsförmågan kommer att dana om de människor, som Gud skapat, men de människorna kommer att sakna själ.

När jag läste om detta för ett tag sedan funderade jag på om det handlade om att klona människor, men det kan lika gärna handla om könskorrigeringar. Man danar om män till kvinnor och kvinnor till män. Profetian passar perfekt in i den tid som vi nu lever i.

Flygplan

Människorna kommer att resa i skyn på drakliknande föremål. Det blir drakliknande, fräsande föremål i skyn, på jorden och under jorden.

Att kunna profetera om flygmaskiner i Wilhelmina på 1800-talet är ingenting annat än från Gud!

På den tiden kommer människor att jubla och säga sig vara världsalltets herrar. Men ändå är de inte nöjda.

Mitt i prick om vår tid igen.

Försöka övervinna döden

Innan profetian börjar handla om Kristusbilden i berget och på berget så profeterar hon om att människorna ska försöka övervinna döden och få evigt liv utan att behöva omvända sig från sina synder.

Men det finns bara ett sätt att få evigt liv, och det är att du omvänder dig från din synd och tar emot Jesus och bekänner honom som Herren!

Kristusbilden visar som ett tecken i den sista tiden på grund av att människornas synd tilltar trots att de har blivit skonade från vedermödan. Läs här och begrunda mitt fetstilta:

Vedermödans plågor skall övergå alla jordens länder och folkslag, och på alla tungomål kommer klagolåt att höras.

Men i Norden finns ett land med resligt folk, och folken i Nordanlanden skall skonas i det längsta från de vedermödor, som redan gått ut över jorden. Ty Gud själv har rett en boning åt sin enfödde Son i ett av Nordlandets skimrande berg. Berget och landet skall länge vara överskuggat av Herrens hand. Var berget och landet finns, vet ännu ingen, men det skall uppenbaras i världens sista tider.

Men innan den tiden kommer, har folken i Nordanlanden vikit av från Guds utstakade vägar. Ännu kommer Gud att förbarma sig över människorna i Nordlandet, därför att de är givmilda av sig.

Men även det folket skall tilltaga i synd. kommer Gud att visa människorna sin enfödde Sons bostad i det skimrande berget, den boning, som han själv tillrett.

Det kommer en tid att råda stor häpnad inför Kristusbilden. Men snart kommer de att glömma allt, och gudlösheten får övertaget bland folket. De kommer att ropa, att det inte finns någon annan gud än kunskapens gud.

Det är ju i detta vi lever i dag. Människor har vikit av, gudlösheten och synden skenar totalt iväg idag och ofta hör vi att det "finns ingen annan gud än kunskapens gud".

Kristusbilden kommer att åter igen visa sig

Profetian fortsätter:

Det skimrande berget kommer då att åter visa sig och bli omtalat bland människorna, därför att Guds beskyddande hand fortfarande vilar över folket, som bor där.

Denna gång kommer Kristusbilden visa sig uppe på bergets topp, så att alla skall kunna se den. Åter skall människorna se och häpna över det stora undret.

I den sista tiden kommer Kristusbilden åter igen att visa sig. Men nu kommer den inte att vara i berget, utan på bergets topp så att "alla ska kunna se den".

Varför visar sig Kristusbilden igen? Det är ett tecken på att "Guds beskyddande hand fortfarande vilar över folket".

Gud kommer även en tid att skona Nordlandets människor från tidens vedermödor, så länge gudabilden visar sig, och dess boning inte krossats av människohänder.

Gud kommer skona "Nordlandets människor från tidens vedermödor, så länge gudabilden visar sig". Villkoret är så länge "dess boning inte krossats av människohänder". Detta talar om att berget kommer att bli förstörd av människors händer.

Gudlösheten tilltar

Emellertid tilltar gudlösheten. Människornas otro blir större och större. Berget med gudagestalten krossas. Gud tager då sin beskyddande hand ifrån Nordlandets folk.

Gudlösheten tilltar och otron blir större och större, och då händer det: Gudagestalten krossas och Gud tar sin beskyddande hand från Nordlandets folk!

Vedermödorna blir större för det resliga folket

De vedermödor, som det resliga folket så länge skonats ifrån, skall komma över dem. Sjufalt och åter sjufalt värre än de plågor, som hemsökt andra jordens länder och folk."

De vedermödor som folket har blivit skonade ifrån skall då komma över dem. Det kommer att vara mycket värre än de plågor som har hemsökt andra jordens länder och folk.

Har du tagit emot Jesus?

Har du tagit emot Jesus? Är du frälst? Det är hög tid för dig att bli det nu!

/bild2.php?w=644&h=75&src=img/1438601960-kristinebergsgruvan.jpg


Källa: Kristinebergs Profetian | Underjordskyrkan i Kristineberg | visitvasterbotten.se | Välkommen till Kristineberg Underjordskyrkan Thornégården | Kriberg från förr


Skriv ut


Publicerat av Christer Åberg Friday 11 January 2019 23:57 | Direktlänk | Nyhetsbrev | RSS

STÖD APG29: Swisha: 070 935 66 96 • Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 • Paypal: https://www.paypal.me/apg29/


14 kommentarer

OBS: Läsarmejl, artiklar, kommentarer och video som är skrivna och gjorda av andra än mig, (Christer Åberg, grundaren till Apg29), kan ha åsikter som jag inte delar.

Maria Eliasson

Det är verkligen dags att vakna för oss kristna i Sverige. Vi har en stor uppgift att berätta om Jesus för människor. I somras när jag cyklade uppför en backe så sa jag till Jesus;så här är mitt liv, en ständig uppförsbacke. Ja, sa Jesus, det är klart, för du är ju på väg upp till mig. Du borde få dem du möter att vända om. De som faller och de som gått vilse kan vi hjälpa.

Svara -   - 12/1-19 10:04 -


Tom

Kommer från länet och boliden har redan börjat tugga i sig berget underifrån

Finns en hel del pb,cu,ag,au och zn

Svara -   - 12/1-19 10:44 -


Lena Henricson

Bra att än en gång bli påmind om denna profetia! 👆

Svara -   - 12/1-19 14:22 -


Bertil Rosenius

Svar till Tom.

Intressant Tom!

Trodde gruvdriften var nedlagd, men fel av mig - Boliden fortsätter.

https://www.apg29.nu/a/6s1

Svara -   - 12/1-19 15:12 -


Kaj

Det märkliga eller inte !? När denna ort eller platsen skulle få sitt namn var det inte meningen det skulle ha namnet Kristineberg , En bekant till mej som arbetat med gruvdrift i Bolidens gruvor har berättat att det skulle varit något annat namn på denna plats . men att att skulle ha skett någon förväxling . Men Krist ine berg var exakt vad Gud ville platsen skulle ha för namn , Gud kan till ock med Västerbottens dialekten.

Svara -   - 14/1-19 23:38 -


Tom

Is och eld kommer avsluta livet i skandinavien som denna profetia berör. Risken är stor att skandinaver måste vara beredda på att fly söderut

Är bara en känsla jag har

Svara -   - 16/1-19 14:44 -


Martin

Rubriken lyder "Kristinebergs-profetian stämmer med vår tid "

Frågan är; stämmer den med Bibeln?

Svara -   - 17/1-19 10:16 -


AnnMarie

Faktum är att även sk siare /spågummor ser vad som ska ske iframtiden och vad som skett i ditt liv fast du inte berättat.Jag vet för jag lät en dam lägga en stjärna för mig för många år sen.Allt som hänt berättade hon och det stämdeDet som skulle hända satte jag tack och lov själv stopp för då jag insåg.....så det blev inte så !

Svara -   - 17/1-19 10:54 -


Martin

Svar till AnnMarie.

Ok, då backar vi ett steg.

1. Kan vi vara överens om att Bibeln är Guds ord?
2. Kan vi vara överens om att all profetia ska prövas mot Bibeln? Och då Bibeln i sin fullhet.

Svara -   - 17/1-19 12:00 -


AnnMarie

Jag svarar ja på båda frågorna!

Svara -   - 17/1-19 12:10 -


Martin

Svar till AnnMarie.

Bra. Vad blir då analysen, enligt dig, dels av rubriken och sedan profetian? Stämer de med Bibeln i sin helhet?

Svara -   - 17/1-19 12:30 -


AnnMarie

Nja alltid svårt att veta även om mycket stämmer med Bibeln.Även djävulen citerade ju Bibeln då han försökte fresta Jesus.Tycker inte den stämmer i sin helhet.Dessutom kan man ju undra varför vårt land skulle drabbas värre än andra länder.?Jag är aldrig helt säker då jag hör en profetia.Tänker, kanske vi får väl se.Fick en profetia en gång om min kallelse och jag bara upplevde ett Nej detta är bara personens önskan (även om jag hade kunnat finna någon slags bekräftelse i Bibeln)..

Så mitt svar blir ett nej jag tror inte på denna profetia.

Svara -   - 17/1-19 13:31 -


Martin

Instämmer i din hållning att lyssna och tänka ett varv.

Kan också vara bra att fundera kring vilken bild den ger av Gud.
Den bild jag får i Nya Testamentet är att Jesus väljer sina tillfällen för dom. Skarpa ord uttalas inte över lag. Jesus talar med skärpa till makthavare, inte till dem om stötts ut i samtiden som syndare. Men därifrån går Han inte vidare till att betrakta all synd som ovidkommande.

Svara -   - 17/1-19 13:43 -


Thomas Tvivlar

Många gånger glöms det stenarna ropar -Jag är den gode herden! Kristus i berget håller ett lamm i sin famn och står på ett jättestort ormhuvud. Budskapet är tydligt att den som låter sig bäras är skyddad av gestalten som trampar på jätteormhuvudet från dess svalg. Snacka om att Sverige fått gudomligt besök. Vårdar vi detta? Jag tycker vi skulle hålla denna berättelse och det budskapet med stenar som ropar, vid liv. Kristineberg är som gjort för att spridas.

Svara -   - 10/2-19 04:23 -


Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?دلہن انگلینڈ پر واپس جائیں اور ہمدردی حاصل &#

IS دلہن

وہ ایک ہے دہشت گردی کو دینے پیدائش ہے کرنے خلافت اسلامی ریاست میں شمولیت اختیار کی جب شمیمہ بیگم 15 سال تھی. وہ دو بچوں کو جو غفلت تھے اور مر کو جنم دیا. اب وہ 19 سال کی عمر میں اپنے تیسرے بچے کو جنم دیا اور انگلینڈ کو واپس کرنے کے لئے چاہتا ہے.

14

Läs allt!


غیر مطلوبہ - حصہ 21

ناپسندیدہ

میرا جاری رہا اور ناپسندیدہ ایک چھوٹے بچے کے طور پر مجھے کی کہانی منتقل. 

3

Läs allt!


ایک ہی تصویر پر چاند کے پیچھے اور زمین

چاند اور زمین

چینی سیٹلائٹ Longjiang-2 ایک ہی تصویر پر واپس چاند اور زمین کی تصاویر.

83

Läs allt!


غیر مطلوبہ - حصہ 20

ناپسندیدہ

ایک ناپسندیدہ بچے کے طور پر اپنے بچپن کی کرب ناک کہانی کا تسلسل.

5

Läs allt!


LGBTQ اسکول وہ آدمی نہیں ہو رہا ہے سکھاتا ہے

LGBTQ اسکول وہ آدمی نہیں ہو رہا ہے سکھاتا ہے

نیا Dagbladet. 

سویڈن کی پہلی LGBT کالج LGBT لوگوں اور معیار کو توڑنے میں حقوق نسواں کے لیے سالانہ تربیت فراہم کرتا ہے. 

22

Läs allt!


خواتین اب نیویارک میں حمل کے دوران اسقاط حم&#

نوح کے دنوں میں تھا کے طور پر ...

میکائل Walfridsson طرف سے  اسی روز، خون چاند، نیویارک کے اوپر آسمان میں چمکا، شہر لے گئے اب آپ عورت کے پورے حمل میں لاگو ہونے والے اسقاط حمل انجام دے سکتے ہیں.

45

Läs allt!


ہرنویش یا مصیبت؟

ہرنویش یا مصیبت؟

کی طرف سے Holger Nilsson کی میں غلط ہو گا اور مشکل مصیبت باہر ٹوٹ جاتا ہے، میں نے فوری طور پر ہے کہ یہ ایک پیشن گوئی تکمیل ہے کا اعلان کریں گے اور ہم نے دجال سے دور باری کرنا ضروری ہے، اور ہم نے بے پناہ مصائب سے گزرنا پڑے گا. لیکن میں ٹھیک ہوں اور باقی سب اتنا سوچتا ہے کہ جو تو - یہ ان کے پیغام کو درست کرنے کے لئے کوئی موقع تبلیغ نہیں کرتے وہ لوگ جو، ہم کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد - حضرت عیسی علیہ السلام کسی بھی وقت آتے ہیں اور یہ کر سکتے ہیں.

18

Läs allt!


ناپسندیدہ - حصہ 19

ناپسندیدہ - حصہ 19

اس حصے میں میں نے آپ کو بہت پریشان کن واقعہ ہے، میں آخری حصے کے ساتھ ایک لڑائی میں مل گیا کے طور پر کیا مائیکل کو کیا ہوا بتائے گا.

4

Läs allt!


"عیسائی" کے rapper نرسنگ ہوم میں ایک معذور خاتون سے

میں نے کورس کے، لگتا ہے کہ وہ ایک معذور خاتون، ایک عیسائی کی عصمت دری کا مجرم ہے ایک ریپ نرس کہ اگر ایک لفظ نہیں.

6

Läs allt!


مومن کی آمد ثانی - حصہ 4

Christer Åberg کی مومن کی بے خودی کے بارے میں Holger Nilsson کی کے گھر انٹرویو. 4 حصہ 10 میں سے.

0

Läs allt!


روسی جنگی جہازوں کی اجازت کے بغیر سویڈش سرز&#

روسی جنگی جہازوں کی اجازت کے بغیر سویڈش سرزمین پر اڑ گئے

تصویر: میں Aftonbladet. 

تین روسی فوجی طیاروں نے ہفتے کو سویڈش سرزمین پر ایک مختصر وقت میں اجازت کے بغیر اڑ گئے. A SIGINT طیاروں اور دو جنگی جہازوں Karlshamn زائد اڑ گئے.

12

Läs allt!


اسلام کی جھوٹی خدا نہیں ہے میری

اسلام کی جھوٹی خدا نہیں ہے میری

کی طرف ریڈر میل سٹیفین Eliasson

عیسائی اور مسلمان ایک ہی خدا کی عبادت؟ اسلام جو کہ قرآن اللہ کی آیات، توریت اور بائبل یعنی پہلے صحیفوں تبدیل کیا جن میں سے آخری ہے سکھاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسائیت اور اسلام میں مماثلت جامع ہونا چاہئے. آپ کو موضوع کا مطالعہ تو جلد ہی دعوے کو غلط نہیں ہو سکتا ہے کہ پتہ چلتا ہے.

2

Läs allt!


Flykting från Irak: Kära svenskar, ni är för snälla!

En flykting från Irak som blev frälst i Sverige delar ett intensivt budskap och sin bön för Sverige.

35

Läs allt!


ناپسندیدہ - حصہ 18

Christer Åberg کی ناپسندیدہ

میرے بچپن کے بارے میں میری سیریل کے 18th حصہ. میں ساتویں جماعت میں شروع کر دیا جب ہم ہائی اسکول کے لئے آئے ہیں. یہ حصہ آپ کو تعجب ہو جائے گا، یہ میرے لئے کیا ہے جس یہ ہوا جب.

3

Läs allt!


Prenumera på Youtubekanalen Apg29.nu

ہجرت بورڈ آپ مسیحی ہیں تو تعین کرنے کے لئے غل

test2

یہ اصل میں صرف کسی ایک عیسائی ہے یا نہیں کا تعین کرنے کے ایک مسئلہ کی ضرورت ہے جب ہجرت بورڈ کے 12 سوالات میں سے زیادہ تر کا جواب دینا مکمل طور پر ناممکن ہے، اور بھی مکمل طور پر غیر موثر ہیں.

32

Läs allt!


نیو ایج دجال کی راہ ہموار

نیو ایج دجال کی راہ ہموار

کی طرف سے Holger Nilsson کی  1980s میں، ہم زیادہ سے زیادہ نہیں ہے اور اصطلاح "نیو ایج" کے اس پار آئے. پھر بھی ایسا ہے، تاہم، نیو ایج حقیقت یہ ہے کہ دنیا بھر میں لاکھوں، چھوا متاثر کیا اور یہ رجحان اب آگے صاف کرنے میں ملوث کیا گیا ہے کے باوجود، کچھ ہے جو کچھ کر بہت حیران. مثال کے طور پر، سال کے آخر میں 1986-87، نئے سال کی شام میں، یہ لاکھوں لوگوں کو جنہوں نے مراقبہ، ٹرانس اور رسم کارروائیوں میں چلا گیا تھا. یہ کوئی اتفاق نہیں تھا یہ ہوا لیکن یہ دنیا بھر میں نیو ایج لوگوں کی ایک مربوط کوشش تھی.

46

Läs allt!


جنت میں جنس تبدیل کر دیا ہے جو ایک ول؟

مخنث

آسمان میں لوگوں کو سرجری کے ذریعے جنس تبدیل ہو گئی ہے کون کرے گا؟

9

Läs allt!


Kristna TV-kanaler i Sverige

Kristen TV i Sverige

Det finns många bra svenska kristna tv-kanaler i Sverige. Både som går på satellit, kabel och webben! Här listas alla kanaler.

34

Läs allt!


Kristna förföljs mer än någonsin

Open Doors World Watch List 2019

Bild: Open Doors. 

Open Doors årliga World Watch List om förföljda kristna visar att 2019 är värsta året hittills. Det är i särklass svåraste året sedan mätningarna startade.

20

Läs allt!


Vecka 08, fredag 22 februari 2019 kl. 11:21

Jesus söker: Pia!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De som blev födda, inte av blod, inte heller av köttets vilja, inte heller av någon mans vilja, utan av Gud. - Joh 1:12-13"

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? - Be den här bönen:

Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som min Herre och Frälsare. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Jag ber om förlåtelse för alla mina synder. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!

گنہگاروں؟

دوست

کی طرف ریڈر میل ڈیوڈ Billström یسوع ایمان لانے والے نہیں ہیں جو لوگوں کو باہر تک پہنچنے کے لئے ہماری بنیادی رول ماڈل ہے. یسوع زمین چلے گئے تھے تو اس نے کیا کیا لوگ اس کے پاس آیا جو میں جا رہا تھا جانتے تھے. انہوں نے کہا کہ آج ایک ہی ہے.

3

Läs allt!


Christer Åberg sjunger: Vem är Kungen i djungeln?

Måste bara ses! Christer Åberg sjunger och spelar ukulele sången: Vem är Kungen i djungeln? 

3

Läs allt!


Senaste kommentarer


اسرائیل میں ایک مصلوب McJesus میوزیم

مصلوب McJesus

تصویر: SVT. 

اسرائیل میں احتجاج جانی Leinonen "آرٹ ورک" McJesus خلاف ایک مصلوب رونالڈ میک ڈونلڈ کی عکاسی کرنے والی.

6

Läs allt!


Den oönskade - Del 17

Christer Åberg کی ہیلو

Nu fortsätter jag med min omskakande och uppskattade följetong från min barndom. Berättelsen kommer öka sin intensitet och bli ännu mer dramatisk. Några mycket spännande och gripande avsnitt ligger nu framför.

0

Läs allt!


ایک خاموشی عیسی - انسان خدا کی آواز کو ہلاک کر

رومن فوجی

ہنس Jansson، اپسلا ہیرودیس بائبل کی کہانی میں ایک بار پھر ہم سے ملنے. اس بار انہوں نے حضرت عیسی علیہ السلام سے پہلے کھڑا ہے. اس کے بعد یہ جان بیپٹسٹ کے سر قلم کرنے کے بعد سے تین سال ہو گئے تھے.

2

Läs allt!


بدی کی فہرست - انسان خدا کی آواز کو ہلاک کرنے  

Soldat

کی طرف سے ہنس Jansson ، اپسلا سیاق و سباق ہم بیان کر رہے ہیں میں ہیرودیس کی کارروائیوں میں سے کچھ "ہوشیار" اور برائی نہیں ہے. یہ پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے پر مجھے پڑتا ہے.

5

Läs allt!


Kristinebergs-profetian stämmer med vår tid

- En profetia om den sista tiden!

Den gamla profetian från 1800-talet talar om att Jesus skall visa sig i ett berg i Sverige i den sista tiden och sedan på berget så att alla kan se!

14

Läs allt!


"خدا اسقاط حمل کا بھلا کرے اور ریاستہائے متح&

کی طرف ریڈر میل نلس 

اسقاط حمل - ماں

"خدا اسقاط حمل اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کا بھلا کرے"، اور اس پر گانا اور رقص: یہ وہ عورت اب ایک پروگرام کی Netflix ائیر وہ اسقاط حمل کو خراج عقیدت جہاں، اور الفاظ کے ساتھ اختتام پذیر تھا.

38

Läs allt!


جہنم میں گنہگاروں سے عذاب

آپ بھاڑ میں جائیں تو آپ کو عذاب. یہی جہنم کے لئے ہے ہے. بس لوقا 16 میں امیر آدمی کے طور پر، آپ کو شعلوں میں اذیت دی جائے گی. سب گنہگار جہنم میں جائیں، اور وہ عذاب میں رہیں وہاں جاؤ.

103

Läs allt!


نومولود بچے پہلے سے ہی ایک 'سابق' ہیں

نومولود بچے پہلے سے ہی ایک سابق ہیں

تصویر: فیس بک سے سکرین شاٹ. 

نیو یارک شہر کے رہائشی اب ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ کے بغیر ان کی جنس تبدیل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ، وہ بھی ان کے نومولود کی جنس تبدیل کر سکتے ہیں.

5

Läs allt!


آپ غلط جسم میں پیدا ہوئے تھے تو آپ کو نئے سرے ž

Loui ریت

تصویر: SVT. 

لوئیس سے Nelum ساندہ مالی "Loui" ریت، 26، اب ہینڈبال کھیل رہا صنفی dysphoria لئے تحقیقات کا فیصلہ رک جاتا ہے جو ایک سویڈش ہینڈبال ستارہ ہے. 

2

Läs allt!


عیسائی گٹھری: شکریہ شیطان پریرتا

ریڈر میل: پیلے لنڈبرگ 

عیسائی گٹھری: شکریہ شیطان پریرتا

تصویر: TV4 سے. 

شیطان: بہترین اداکار کے لئے قیمت کی فلم نائب میں اداکار عیسائی گٹھری، اپنی وحی کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے کے لئے گئے تھے.

43

Läs allt!
Apg29 har tusentals bloggartiklar! Gå vidare till fler artiklar:

NÄSTA


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp