Surfar nu: 358 www.apg29.nu


Kristinebergsprofetian

- En profetia om den sista tiden!

Den gamla profetian från 1800-talet talar om att Jesus skall visa sig i ett berg i Sverige i den sista tiden och sedan på berget så att alla kan se!

Den berömda Kristinebergs-profetian är högst aktuell. Kommer vi snart får se en Kristusbild uppenbara sig ovanpå berget?

Profeterades av en kvinna  i Vilhelmina

Kristinebergs-profetian profeterades av en en kvinna i Vilhelmina på 1800-talets sista år. Den bevarades under ett antal år i den muntliga berättartraditionen för att sedan skrivas ner. Originalet finns på länsmuseet i Umeå. 

Det som gör denna profetia intressant är det som hände i gruvan i Kristineberg år 1946. Den 29 November 1946 sprängde man inne i gruvan. När dammet lagt sig visade sig en silverskimrande bild av Jesus på bergväggen. 

Två meter hög Kristusbild

På bergväggen fanns en drygt två meter hög Kristusbild i silver-glänsande sericitkvartsit, en glimmer-mineral, som glänser och blänker vid belysning omgiven av mörkare korit-kvartsit. 

Kronan på hans hjässa består av guldglänsande stenar. Från hjässan till fotbladet faller ett band över hela klädnaden som påminner om den ström av blod som flödar från Jesus. Den fotsida manteln är silverglänsande men skimrar i purpur-rött vid viss sidobelysning. 

Det går också att skymta konturerna av ett lamm, som Jesus bär i sin famn. Ena handen är utsträckt som till välsignelse och vägledning.

Liv räddades

Gruvledningen ville fortsätta att spränga, men då hade Jesusbilden blivit förstörd. Arbetarna vägrade. 

Senare granskningar har visat att om man fortsatte att spränga, skulle hela gruvan ha rasat, då den bergvägg som Jesusbilden finns på utgör den bärande delen av gruvan. 

Arbetarnas fruktan för denna Kristusbild räddade sannolikt många liv.
Kristinebergsprofetian aktualiserades

Men denna Jesusbild, som uppenbarat sig mitt inne i berget, är inte bara en märklig och fascinerande bild. Det märkliga är att den gamla Kristinebergsprofetian från 1800-talet blev aktualiserad i och med denna händelse. 

Denna profetia, som under årtionden hade bevarats i folkmun, frambars av en kvinna i Vilhelmina lappmark flera årtionden innan denna märkliga gestalt uppenbarades i gruvan. Profetian blev så småningom nedskriven och lades i förvar på Länsmuseet i Umeå. 

Krist inne i berget

Ännu märkligare blir det, när man tänker på att staden Kristineberg (= Krist inne i berget) hade fått namnet innan gestalten uppenbarat sig. 

Fotograferades

Bilden fotograferades av en fotograf som blev tillkallad och en maskinborrare vid namn Johan Olofsson blev både frälst och helnykterist efter att ha sett Kristusbilden i gruvan.


Ryktet gick och bilden publicerades i tidningen Norra Västerbotten och folk vallfärdade till gruvan för att ta hissen ner till 120-metersnivån och sedan klättra 13 meter upp på en lodrät järnstege. Många behövde hjälp att ta sig dit, men alla tyckte att det var värt besväret.

Gjorde vykort av bilden

Alla besökare upplevde någon sorts andaktskänsla. Strömmen av människor fortsatte och det gjorde också arbetet. Bilden mörknade och rummet fylldes med grus och efter ett par månader syntes inte bilden. 

Men ryktet gick, man gjorde vykort av bilden som också blev avmålad och nu finns som altartavla i Björksele kyrka.

 

Kristus skulle visa sig tre gånger före domens dag

Och händelsen förknippades i folkmun till en profetia som konstnärinnan Lisa Johansson hänförde till sin mamma. Hon hade berättat att hon fått sig uppenbarat att Kristus skulle visa sig och att det fanns ett land där bilden av Kristus var begraven i jordens innandömen. 

Om dagen och stunden visste ingen något, men Kristus skulle visa sig tre gånger före domens dag.

Kristus visade sig en andra gång

Historien går vidare med att Konsum i Kristineberg byggdes om 1968 och marmorplattorna bakom kyldisken plockades bort. Konsumföreståndaren Stig-Göran Sjöström bevarade plattorna i sin sommarstuga där de kunde vara bra att ha. 

En dag vände hans fru på en platta och till sin förvåning såg hon en Kristusbild som var nästan identisk med den som framträtt i gruvan.
 Kristus hade visat sig en andra gång.

Vigselkyrka

I dag finns marmorplattan i kyrkan i Kristineberg och i Underjordskyrkan finns en stor fotografisk bild. 

När man är i "underjorden" kan man se på en liten utställning av gruvmaskiner. Och i kaféet bjuds det på kaffe och så kan man köpa smycken. Och för all del en enkel vigselring eftersom kyrkan också har blivit en populär vigselkyrka.

Profetian

Så här lyder profetian: 

"I världens yttersta tider kommer det att uppstå många falska profeter, av vilka åtskilliga kommer att förutsäga tiden för den yttersta domen. Om du får höra sådana tala, skall du inte tro vad de säger, ty endast Gud vet om den dagen. 

Beviset på att vi nalkas slutet är människornas lärdom, vilken sprider sig över hela jorden. 

Folken kommer också att bli egenkära av sig och lita på sig själva. 

Kristenheten avtar och gudaktigheten försvinner. Människorna skall mena, att ingen Gud har skapat jorden. Somliga kommer att tro, att människorna själva åstadkommit undret. 

Framtidens människor kommer att göra stora uppfinningar, ja, så stora, att de anser att inte ens Gud gjort sådana underverk. Den mänskliga uppfinningsförmågan kommer att dana om de människor, som Gud skapat, men de människorna kommer att sakna själ.

Människorna kommer att resa i skyn på drakliknande föremål. Det blir drakliknande, fräsande föremål i skyn, på jorden och under jorden. 

På den tiden kommer människor att jubla och säga sig vara världsalltets herrar. Men ändå är de inte nöjda. 

Nästa etapp blir försöket att övervinna döden. Ingen skall behöva dö utan få evigt liv. Allt detta kommer människorna att se, men de har ej längre visdomens ögon att se med. De vill ej bättra sig från sina synder. 

Vedermödans plågor skall övergå alla jordens länder och folkslag, och på alla tungomål kommer klagolåt att höras.

Men i Norden finns ett land med resligt folk, och folken i Nordanlanden skall skonas i det längsta från de vedermödor, som redan gått ut över jorden. Ty Gud själv har rett en boning åt sin enfödde Son i ett av Nordlandets skimrande berg. Berget och landet skall länge vara överskuggat av Herrens hand. Var berget och landet finns, vet ännu ingen, men det skall uppenbaras i världens sista tider. 

Men innan den tiden kommer, har folken i Nordanlanden vikit av från Guds utstakade vägar. Ännu kommer Gud att förbarma sig över människorna i Nordlandet, därför att de är givmilda av sig. 

Men även det folket skall tilltaga i synd. Då kommer Gud att visa människorna sin enfödde Sons bostad i det skimrande berget, den boning, som han själv tillrett.

Det kommer en tid att råda stor häpnad inför Kristusbilden. Men snart kommer de att glömma allt, och gudlösheten får övertaget bland folket. De kommer att ropa, att det inte finns någon annan gud än kunskapens gud. 

Det skimrande berget kommer då att åter visa sig och bli omtalat bland människorna, därför att Guds beskyddande hand fortfarande vilar över folket, som bor där. 

Denna gång kommer Kristusbilden visa sig uppe på bergets topp, så att alla skall kunna se den. Åter skall människorna se och häpna över det stora undret. 

Gud kommer även en tid att skona Nordlandets människor från tidens vedermödor, så länge gudabilden visar sig, och dess boning inte krossats av människohänder.

Emellertid tilltar gudlösheten. Människornas otro blir större och större. Berget med gudagestalten krossas. Gud tager då sin beskyddande hand ifrån Nordlandets folk. 

De vedermödor, som det resliga folket så länge skonats ifrån, skall komma över dem. Sjufalt och åter sjufalt värre än de plågor, som hemsökt andra jordens länder och folk."

Detaljer i profetian från 1800-talet

Det finns en del märkliga detaljer i profetian från 1800-talet som kvinnan i Wilhelmina inte hade kunnat känna till. Studera själv gärna profetian här ovan. Jag lade märke till en del saker som jag vill dela med med dig.

Falska profeter

I världens yttersta tider kommer det att uppstå många falska profeter, av vilka åtskilliga kommer att förutsäga tiden för den yttersta domen.

Detta vet vi om förekommer mycket i vår tid. Det var inte för så länge sedan en "profet" i USA hade förutspått den yttersta domen och Jesu återkomst. Flera gick på det men, det är "endast Gud vet om den dagen" som profetian också säger.

Egenkära

Folken kommer också att bli egenkära av sig och lita på sig själva.

Så pricksäkert beskrivet om vår tid. Man skulle kunna tro att kvinnan själv har sett det i vår tid.

Kristenheten avtar

Kristenheten avtar och gudaktigheten försvinner. 

Exakt detta sker i vår tid, inte minst i Sverige.

Människorna skall mena, att ingen Gud har skapat jorden. 

Detta hör vi ofta i våra dagar.

Den mänskliga uppfinningsförmågan kommer att dana om de människor, som Gud skapat, men de människorna kommer att sakna själ.

Profeteras det här om klonade människor? Mycket allvarligt är det i varje fall.

Flygplan

Människorna kommer att resa i skyn på drakliknande föremål. Det blir drakliknande, fräsande föremål i skyn, på jorden och under jorden. 

Att kunna profetera om flygmaskiner i Wilhelmina på 1800-talet är ingenting annat än från Gud!

På den tiden kommer människor att jubla och säga sig vara världsalltets herrar. Men ändå är de inte nöjda. 

Mitt i prick om vår tid igen.

Försöka övervinna döden

Innan profetian börjar handla om Kristusbilden i berget och på berget så profeterar hon om att människorna ska försöka övervinna döden och få evigt liv utan att behöva omvända sig från sina synder.

Men det finns bara ett sätt att få evigt liv, och det är att du omvänder dig från din synd och tar emot Jesus och bekänner honom som Herren!

Kristusbilden visar som ett tecken i den sista tiden på grund av att människornas synd tilltar trots att de har blivit skonade från vedermödan. Läs här och begrunda mitt fetstilta:

Vedermödans plågor skall övergå alla jordens länder och folkslag, och på alla tungomål kommer klagolåt att höras.

Men i Norden finns ett land med resligt folk, och folken i Nordanlanden skall skonas i det längsta från de vedermödor, som redan gått ut över jorden. Ty Gud själv har rett en boning åt sin enfödde Son i ett av Nordlandets skimrande berg. Berget och landet skall länge vara överskuggat av Herrens hand. Var berget och landet finns, vet ännu ingen, men det skall uppenbaras i världens sista tider. 

Men innan den tiden kommer, har folken i Nordanlanden vikit av från Guds utstakade vägar. Ännu kommer Gud att förbarma sig över människorna i Nordlandet, därför att de är givmilda av sig

Men även det folket skall tilltaga i synd. kommer Gud att visa människorna sin enfödde Sons bostad i det skimrande berget, den boning, som han själv tillrett.

Det kommer en tid att råda stor häpnad inför Kristusbilden. Men snart kommer de att glömma allt, och gudlösheten får övertaget bland folket. De kommer att ropa, att det inte finns någon annan gud än kunskapens gud

Det är ju i detta vi lever i dag. Människor har vikit av, gudlösheten och synden skenar totalt iväg idag och ofta hör vi att det "finns ingen annan gud än kunskapens gud".

Kristusbilden kommer att åter igen visa sig

Profetian fortsätter:

Det skimrande berget kommer då att åter visa sig och bli omtalat bland människorna, därför att Guds beskyddande hand fortfarande vilar över folket, som bor där. 

Denna gång kommer Kristusbilden visa sig uppe på bergets topp, så att alla skall kunna se den. Åter skall människorna se och häpna över det stora undret. 

I den sista tiden kommer Kristusbilden åter igen att visa sig. Men nu kommer den inte att vara i berget, utan på bergets topp så att "alla ska kunna se den". 

Varför visar sig Kristusbilden igen? Det är ett tecken på att "Guds beskyddande hand fortfarande vilar över folket".

Gud kommer även en tid att skona Nordlandets människor från tidens vedermödor, så länge gudabilden visar sig, och dess boning inte krossats av människohänder.

Gud kommer skona "Nordlandets människor från tidens vedermödor, så länge gudabilden visar sig". Villkoret är så länge "dess boning inte krossats av människohänder". Detta talar om att berget kommer att bli förstörd av människors händer.

Gudlösheten tilltar

Emellertid tilltar gudlösheten. Människornas otro blir större och större. Berget med gudagestalten krossas. Gud tager då sin beskyddande hand ifrån Nordlandets folk

Gudlösheten tilltar och otron blir större och större, och då händer det: Gudagestalten krossas och Gud tar sin beskyddande hand ffrån Nordlandets folk!

Vedermödorna blir större för det resliga folket

De vedermödor, som det resliga folket så länge skonats ifrån, skall komma över dem. Sjufalt och åter sjufalt värre än de plågor, som hemsökt andra jordens länder och folk."

De vedermödor som folket har blivit skonade ifrån skall då komma över dem. Det kommer att vara mycket värre än de plågor som har hemsökt andra jordens länder och folk.

Har du tagit emot Jesus?

Har du tagit emot Jesus? Är du frälst? Det är hög tid för dig att bli det nu!

http://www.apg29.nu/bild2.php?w=480&h=75&src=img/1438601960-kristinebergsgruvan.jpg


Källa: Kristinebergs Profetian | Underjordskyrkan i Kristineberg | visitvasterbotten.se | Välkommen till Kristineberg Underjordskyrkan Thornégården | Kriberg från förr

Tack för att du läser Apg29. DELA gärna till dina vänner. Du kan också stödja Apg29 genom att sätta in en valfri GÅVA på BANKKONTO 8169-5,303 725 382-4. På internetbanken går det att ställa in så att du automatiskt ger en summa varje månad. Men om du hellre vill kan du SWISHA in en frivillig summa på 070 935 66 96. Tack.


Vill du bli frälst?

Ja

Nej


Publicerades måndag 3 augusti 2015 16:52 | #profetia #kristinebergsprofetian #tidstecken #sista tiden #sverige #uppenbarelse #kristineberg | Permalänk | Kopiera länk | Mejla

26 kommentarer

Lars W 3/8-2015, 22:46

Kristinebergsprofetian är mycket intressant. Skaffade för länge sedan Folke Thorells häfte om den med kommentarer av författaren. Fortfarande ogillar jag uttrycket "den sista tiden" om man inte med uttrycket avser en period på ca 1000-2000 år.

Svara


Lars W 3/8-2015, 22:52

Svar till Lars W. Själv påbörjade jag värnplikten i Kristinehamn 1982. Har ofta frågat mig om det ortsnamnet har någon liknande mening? (Begärde avsked som riktande artillerist där och sökte vapenfri tjänst innan jag hann skjuta på några mänskliga figurer... ifall någon undrar)

Svara


Lars W 3/8-2015, 23:01

En iögonfallande detalj i bilden är att "den Smorde" håller i ett stort horn med smörjelse. Vem/vilka är smörjelsen avsedd för?

Svara


Thomas 4/8-2015, 12:37

Svar till Lars W. Jag tycker att det ser ut som en duva.

Svara


Josef 4/8-2015, 18:06

Hjälper det att vara frälst då när all denna vedermöda ska komma över oss...? Vart tog Herrens nåd vägen sprängdes den bort nere i berget eller.

Svara


Ove Nilsson 4/8-2015, 18:45

Svar till Lars W. "man ska håna och förlöjliga och säga.. "var är nu uppfyllelsen av era löften".. och helt plötsligt ska då domen komma. När man minst anar det o tror.

Svara


Josef 4/8-2015, 18:46

Att som människa tro på sig själv och sitt eget förnuft är nog det farligaste som finns ur erat religiösa perspektiv. Det tycks kunna gå riktigt åt h...... Här görs väl bäst i att lämna hjärnan hemma och hänga på i hallelujakören. - Tror ni på fullt allvar att någon vill gå med i eran inskränkta och fördömande religion?

Svara


Kurre 4/8-2015, 19:01

"Lars W Svar till Lars W. Själv påbörjade jag värnplikten i Kristinehamn 1982. Har ofta frågat mig om det ortsnamnet har någon liknande mening? " Stadens ursprung var den hamn- och marknadsplats som uppstod kring den bro över Varnan där riksvägen mellan Sverige och Norge passerade. Kristinehamn har tidigare hetat Bro (Broo) och Varnums socken långt före de första stadsprivilegierna. Bro var en sätesgård, som sedan 1300-talet låg på platsen för inre hamnen och torget i Kristinehamn. 1572 lät hertig Karl uppföra ett kronobruk på platsen, omfattande masugn, hammarsmedja, såg, kvarn med mera. Han lät 1582 göra Bro till stad i avsikt att platsen skulle bli centralort för Värmland men ändrade sig 1584 och gav då privilegierna till Karlstad istället, då han ansåg att Bro var mindre lämplig plats för bruksrörelse. Sitt järnbruk flyttade han till Nykroppa. Under 1600-talet ökade dock järnhanteringen i Värmland, och därmed Bros betydelse. År 1642 fick Kristinehamn åter sina stadsprivilegier av drottning Kristina under namnet Christinehamn (uppkallad efter henne).[3] Stadsvapnet symboliseras av båttypen bojort, eftersom stångjärn fraktades till Kristinehamn med häst och järnväg från Bergslagen, och därmed till Vänern för vidare transport till järnbruk med bojortsbåt och häst, där det smeds om till stångjärn

Svara


ulf lennart 4/8-2015, 19:17

Svar till Josef. Ja det hjaelper. aer man Fraelst faar man Evigt liv i Himmelen. Om inte, saa hamnar man i Helvetet med Evig pina.

Svara


ulf lennart 4/8-2015, 19:24

Svar till Josef. Josef, laes Uppenbarelseboken. det aer en Troestebok foer de kristna som faar lida foerfoeljelser, tortyr och avraettning. Johannes fick titta in i andevaerlden och fick se att Gud hade allt under kontroll och att all denna kortvariga vedermoeda betydde intet mot den haerlighet i evighet som vaentade den som stadigt hoell ut i TRO.

Svara


ulf lennart 4/8-2015, 19:44

Svar till Josef. 'Genom Tron foersmaadde Moses..att kallas Faraos dotterson. Han ville hellre utstaa lidande med Guds folk aen foer en kort tid leva i syndig njutning; han hoell naemligen Kristi smaelek foer en stoerre rikedom aen Egyptens skatter, ty han hade sin blick riktad paa LOENEN'. Hebr. 11 ;24-26.

Svara


Lars W 4/8-2015, 21:57

Svar till Thomas. "Jag tycker att det ser ut som en duva." De flesta bedömare som sett bilden sedan den framträdde ser, liksom jag, ett smörjelsehorn.

Svara


Lars W 4/8-2015, 22:00

Svar till Kurre. Tack för info, Kurre. Då har vi både en malmgruva och ett tidigt stålverk involverade i processen.

Svara


Josef 4/8-2015, 23:18

Svar till ulf lennart. Jag vet vad som står i bibeln Ulf. Du är inte den enda som blivit inskränkt och fördömande av att tro på dess utsagor. Den har uppenbarligen inte alltid en positiv inverkan på människor. Många blir lika inhumana som skribenterna på denna blogg. Sådan Husse sådan hund som man säger.

Svara


ulf lennart 4/8-2015, 23:34

Svar till Josef. ja, det aer sorgligt. en kristen skall ju vara vaerldens ljus och jordens salt. Naer och var moette man en saadan? en Kristuslik.

Svara


Lars W 11/8-2015, 01:59

Svar till Josef. "Du är inte den enda som blivit inskränkt och fördömande av att tro på dess utsagor." Man kan aldrig - någonsin - bli inskränkt av att tro på Bibelns texter. De som tror på Bibelns profetior, på ett korrekt och texttroget sätt, blir oerhört mycket mer vidsynta än den majoritet som fnyser åt Bibeln.

Svara


anonym 21/8-2015, 00:51

Tack för en intressant artikel! Jag blev tagen av profetian. Hade aldrig hört talats om den. Har själv varit i gruvan som barn och det var en "wow-upplevelse"!

Svara


Tom 12/9-2015, 17:04

Explosion i kristinebergsgruvan just nu, arbetare instängda. Jesus försöker göra sig hörd! Spännande att det sker just nu med judarnas nyår imorgon. Har hänt en del intressanta saker senaste dagarna

Svara


Arne Strand, 12/9-2015, 19:29

Det står skrivet - " Jesus Kristus är Profetians Ande " , samt, " Den Ande som bekänner Jesus vara Kristus kommen i Köttet, den Anden är av Gud " !. Denna profetia handlar inte om Någon Fysisk Sten inne i ett Fysiskt Berg utan om - Kristusberget/Kristi Församling - Jesaja . 14:13. Du- du sa- i ditt hjärta.- Himmlarna- jag vill upp.- Ovanför- stjärnor av- GUD.- Jag vill resa upp- min tron.- Jag vill sitta- på berg av- församling. På yttersta- Norden.- Gudaförsamlingens Berg alltså. Arne Strand.

Svara


Arne Strand. 12/9-2015, 19:34

Svar till Arne Strand,. Sak kap.6 vers 8 - 6:8.Så kalla han-mig-. Han sade-till mig-att säga-. Se-den som gå-till-landet av-Norden-. De gav ett hem-. GUDs ord-GUDs ande-landet av-Norden-. Kommentar - Här är Kristusberget i GT., en profetia som ännu ej gått i uppfyllelse.

Svara


Andy Svensson 12/9-2015, 20:34

Svar till Tom. Jag tänkte samma sak som du när jag läste i tidningen. Jag känner till Kristinebergsprofetian har den här hemma.

Svara


HENRY SUMUVUORI 16/3-2016, 09:13

Hej Henry Johannes Dimmberg from finland... http://tttooit.blogspot.fi/2016/03/mailman-pisin-koysi-rata-missa.html en sådan viktig certifikat i Norden, förstår vi att respekten för rätten till Guds son. Vi ser fram emot utseendet på slutresultatet är en tid i vårt hem som inte är Finland och Sverige men Guds himmel. Välsignad som är säker och ser

Svara


Hans 6/8-2016, 08:27

Jag såg personangrepp i kommentarsfältet. Den som väljer det beteendet på en sån här plats är svårt handikappad och ska söka hjälp.

Svara


Arne Strand. 6/8-2016, 09:47

The Man from the Sea, Mannen från Människohavet, alltså utanför Israel, som Vilddjuret(EU) från Havet. The Mountain/Mont Zion. Alltså Berget. Från - https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Esdras+13&version=CEB Varifrån Hedningarna/Människokavet kommer denne Karaktär - 20 "Among people of a nation far in the north, a little man will appear who will teach men about love and compassion, but there will be many hypocrites around him so that he will have many ups and downs. Not one of these hypocrites will want to know what is real human grace, but his wise books will remain and all the words he will say, and then people will see how self-deceived they were. Från - http://www.bibliotecapleyades.net/profecias/esp_profecia07c.htm I Övrigt Citerar jag mig själv - Sak kap.6 vers 8 - 6:8.Så kalla han-mig-. Han sade-till mig-att säga-. Se-den som gå-till-landet av-Norden-. De gav ett hem-. GUDs ord-GUDs ande-landet av-Norden-. Kommentar - Här är Kristusberget i GT., en profetia som ännu ej gått i uppfyllelse. Svara - - Sat, 12 Sep 2015 17:54:52 +020 - Det står skrivet - " Jesus Kristus är Profetians Ande " , samt, " Den Ande som bekänner Jesus vara Kristus kommen i Köttet, den Anden är av Gud " !. Denna profetia handlar inte om Någon Fysisk Sten inne i ett Fysiskt Berg utan om - Kristusberget/Kristi Församling - Jesaja . 14:13. Du- du sa- i ditt hjärta.- Himmlarna- jag vill upp.- Ovanför- stjärnor av- GUD.- Jag vill resa upp- min tron.- Jag vill sitta- på berg av- församling. På yttersta- Norden.- Gudaförsamlingens Berg alltså. Arne Strand.

Svara


Thor Hemming Malax Finland 9/3-2018, 20:57

Guds Ord består av lagen som ingen människa klarar av att uppfylla, del 2 som är evangelium: Dina synder förlåtes dig för Jesu Kristi skull. Alltså vi räddas genom att tro på Guds Verk (Jesu lidande på Golgata kors) Inte genom att tro på vår egen förmåga. Det är Jesu gärning som räddar oss som tror detta.Därför får vi istället fokusera på det som Jesus har gjort för att rädda oss.

Svara


Anna-Kristina Skoglund 13/1-2019, 17:56

Undrar om "omdanade människor utan själ" är artificiel intiligens? "https://twitter.com/Ny__Tid/status/1081511388760158208?s=19 I vårt gradvisa förkastande av gudar och övernaturliga makter blir hoppet om sann artificiell intelligens ett slags återerövring av det gudomliga, att kunna skapa liv ur den döda leran. #AI #artificiellintelligens

https://t.co/MAkNhucEu7I "

Jag läste om artificiel intiligens och blev påmind om den här profetians ord.

Verkligen Skrämmande!

Svara


Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?

Din kommentar kan deletas om den inte passar in på Apg29 vilket sidans grundare har ensam rätt att besluta om och som inte kan ifrågasättas. Exempelvis blir trollande, hat, förlöjligande, villoläror, pseudodebatt och olagligheter deletade och skribenten kan bli satt i modereringskön. Hittar du kommentarer som inte passar in – kontakta då Apg29.


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 34, söndag 25 augusti 2019 kl. 09:55

Jesus söker: Lovisa, Louise!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
söndag 25 augusti 2019 05:54

Jesus,kom med din Helige Ande!Välsigna alla gudstjänster med din närvaro.Tack att många kommer till tro på Jesus i vårt land.Tack,du Jesus ger hälsa o krafter till de sjuka idag!Ge mig frid o nytt liv


Morsan reklam


Aktuella artiklar


Senaste kommentarer

Stefan Jonasson : 29 minuter - Om du inte tror på uppryckandet får du ändå vara med om du tror på Jesus

Sven Thomsson: Transkollo för barn

Sven Thomsson: Våga våga!

Sven Thomsson: Korset i Sveriges flagga tas bort?

Bertil Rosenius: Transkollo för barn

Jessica: Nytt muslimskt parti vill arbeta mot islamofobi men påstår att det inte är ett uttalat muslimskt parti

Lena Henricson: 29 minuter - Om du inte tror på uppryckandet får du ändå vara med om du tror på Jesus

Jag: Korset i Sveriges flagga tas bort?

Jean: 29 minuter - Om du inte tror på uppryckandet får du ändå vara med om du tror på Jesus

Jean: 29 minuter - Om du inte tror på uppryckandet får du ändå vara med om du tror på Jesus

SA: 29 minuter - Om du inte tror på uppryckandet får du ändå vara med om du tror på Jesus

AnnMarie: 29 minuter - Om du inte tror på uppryckandet får du ändå vara med om du tror på Jesus

SA: 29 minuter - Om du inte tror på uppryckandet får du ändå vara med om du tror på Jesus

Leif Boman : 29 minuter - Om du inte tror på uppryckandet får du ändå vara med om du tror på Jesus

SA: 29 minuter - Om du inte tror på uppryckandet får du ändå vara med om du tror på Jesus

Stefan Jonasson : Nytt muslimskt parti vill arbeta mot islamofobi men påstår att det inte är ett uttalat muslimskt parti

AnnMarie: Nytt muslimskt parti vill arbeta mot islamofobi men påstår att det inte är ett uttalat muslimskt parti

AnnMarie: Nytt muslimskt parti vill arbeta mot islamofobi men påstår att det inte är ett uttalat muslimskt parti

Roger T. W.: Kristofobi i spåren av nya Netflixserien ”The family”

Roger T. W.: 29 minuter - Om du inte tror på uppryckandet får du ändå vara med om du tror på Jesus


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp